Skocz do zawartości


Regulamin

Wstęp

 • Forum Watchtower służy dyskusji i wymianie informacji o świadkach Jehowy, Towarzystwie Strażnica oraz wszystkim, co ma z tym związek.
  Zamieszczane tu informacje, w zależności od prezentowanych faktów i relacji, mogą przedstawiać świadków Jehowy (w tym także ich nauczanie) oraz Towarzystwo Strażnica w sposób pozytywny, negatywny oraz neutralny. Niczego w tej kwestii nie narzucamy.
 • Forum jest miejscem otwartej polemiki z nauczaniem świadków Jehowy.
  Na Forum są użytkownicy skierowani na ostrą polemikę ze świadkami Jehowy oraz z ich nauczaniem – dopuszczamy taką możliwość i należy być na to przygotowanym.
  Na Forum są użytkownicy, dla których organizacja świadków Jehowy to sekta, której członkowie są ofiarami psychomanipulacji i w dobrej wierze tak mogą chcieć ich traktować – dopuszczamy taką możliwość i należy brać to pod uwagę.
  Jeżeli Twoja argumentacja czy poglądy (częściowo lub w całości) są zbieżne z argumentacją i poglądami świadków Jehowy, to użytkownicy mogą uznać, że jest to powód, by w prowadzonej dyskusji stosować nawiązania do nauczania świadków Jehowy oraz ich literatury – dopuszczamy taką możliwość i należy zdawać sobie z tego sprawę.
  Twoje argumenty mogą się spotkać ze sprzeciwem oraz zaawansowaną krytyką, czasem ze strony wielu osób – dopuszczamy taką możliwość, więc musisz się z tym liczyć.
 • Forum służy wymianie doświadczeń oraz daje możliwość przedstawienia swojego świadectwa obecnej lub dawnej przynależności do świadków Jehowy.
  W tym kontekście przestrzeń Forum może być także wykorzystywana przez użytkowników do nawiązywania kontaktów oraz okazywania wsparcia i pomocy tym, którzy jej tu poszukują.
 • Forum nie reprezentuje żadnej religii, Kościoła czy grupy wyznaniowej.
  Uczestnikami dyskusji na Forum mogą być osoby różnych wyznań i światopoglądów.
  Celem Forum nie jest wskazywanie czy promowanie konkretnego Kościoła czy wyznania jako alternatywy dla osób odchodzących z organizacji świadków Jehowy. Administracja Forum nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne związane z tym, a wynikające z prywatnej inicjatywy, propozycje, sugestie czy rady poszczególnych użytkowników.


Regulamin

 • Należy zwracać uwagę na tematykę tego miejsca i nie wykraczać poza nią bez szczególnego powodu. Podobnie też nie należy przekraczać tematyki poszczególnych działów oraz tematyki prowadzonych tam dyskusji.
 • Każdy ma prawo zadać pytanie lub udzielić odpowiedzi zgodnie z zasadami Regulaminu.
 • Administracja nie ponosi odpowiedzialności za treści dostępne na Forum. Pełną odpowiedzialność karną i finansową za nie ponoszą publikujący je użytkownicy.
 • Na Forum obowiązuje zakaz świadomego rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd. Administrator upoważnia Moderatorów Forum do kasowania takich treści w przypadku ich zidentyfikowania.
 • Nie wolno podawać żadnych danych osobowych i/lub teleadresowych innych użytkowników bez zgody tych ostatnich. Nie wolno podnosić prywatnych spraw użytkowników – nie powinny one stanowić przedmiotu dyskusji. Prywatne kwestie należy rozpatrywać prywatnie (przez PM czy e-mail). Administrator upoważnia Moderatorów Forum do kasowania takich treści.
 • Jedno konto jest przeznaczone dla jednego użytkownika. Obowiązuje zakaz aktywnego używania tego samego konta przez różne osoby.
 • Obowiązuje zakaz aktywnego używania dwóch lub więcej kont przez jedną osobę lub zakładania kolejnego konta, aby uniknąć nadzoru. Takie dodatkowe konta będą kasowane (ewentualnie dostęp do nich będzie blokowany w inny sposób ).
 • Konta wykorzystywane do zamieszczania spamu i/lub trollowania będą kasowane (lub blokowane) bez uprzedzenia. Administrator zastrzega sobie również prawo do odmowy aktywacji konta, co do którego zachodzą tego rodzaju podejrzenia.
 • Obowiązuje zakaz wywoływania obraźliwych dyskusji oraz awanturowania się, a także demonstrowania lekceważącego stosunku do zasad Regulaminu lub deklarowania zamiaru łamania Regulaminu w przyszłości. Administrator upoważnia Moderatorów Forum do przerywania takiej wymiany zdań i/lub zamykania tego rodzaju dyskusji lub kasowania takich treści.
 • Na Forum nie wolno zamieszczać (bezpośrednio lub przez odnośniki) treści oraz jakichkolwiek innych (w tym także graficznych, dźwiękowych i filmowych) materiałów powszechnie uznawanych za bluźniercze, drastyczne, budzące odrazę i/lub nieprzyzwoite. Administrator upoważnia Moderatorów Forum do kasowania takich treści.
 • Zabrania się spamowania na Forum. Przy czym przez spamowanie rozumie się dodawanie do wypowiedzi nieoczekiwanych treści (treści własnych oraz cytatów, fragmentów książek, artykułów lub innych pokrewnych materiałów, a także elementów graficznych, linków i jakichkolwiek innych zbędnych dodatków), które nie mają żadnego związku z tematem i nie mają żadnej wartości dla prowadzonej dyskusji, a mogą wywołać lawinę dalszych niepotrzebnych wypowiedzi i komentarzy. Administrator upoważnia Moderatorów Forum do kasowania takich treści lub (ewentualnie) ich przenoszenia.
 • Zabronione jest zakamuflowane kompilowanie postów z cudzych tekstów (tekstów z Internetu, opracowań, artykułów i innych). Treści będące cytatami należy odpowiednio oznaczać (tak, by było wiadomo, że są to cytaty) oraz podawać ich źródła (tak, by nie wprowadzać nikogo w błąd co do ich autorstwa i pochodzenia).
 • Tematy i/lub posty niezgodne z tematyką całego Forum lub poszczególnych działów będą przenoszone do odpowiadających tematyce, zamykane, lub całkowicie usuwane. Tytuły wątków powinny świadczyć o zawartości tematu. W przeciwnym wypadku mogą zostać zmodyfikowane. Administrator upoważnia Moderatorów Forum do tych działań.
 • Karą za złamanie Regulaminu może być usunięcie treści naruszającej Regulamin i/lub objęcie użytkownika tymczasowym lub stałym nadzorem (polegającym na konieczności zatwierdzania wszystkich jego postów przed ich publikacją na Forum) lub pozbawienie (tymczasowe lub stałe) możliwości korzystania z Forum (ban).
  W pewnych sytuacjach użytkownicy z długim stażem aktywności na Forum, osoby współpracujące z naszym serwisem lub stronami pokrewnymi, a także osoby poszukujące konkretnej pomocy i wsparcia mogą zostać potraktowane mniej restrykcyjnie.

Zasady Porządkowe


 • Opcja edycji jest dostępna przez sześć godzin od momentu zamieszczenia wypowiedzi na Forum. W tym czasie, w razie takiej konieczności, można ją uzupełnić lub skorygować. Należy jednocześnie ograniczać zamieszczanie (w ramach jednego tematu) kilku postów jeden pod drugim.
 • Wielokrotne powtarzanie tej samej treści w różnych częściach Forum, poza przypadkami, kiedy rzeczywiście wymaga tego dyskusja, jest niedozwolone. Tematy zdublowane (o tej samej tematyce) będą kasowane lub łączone z dyskusjami już istniejącymi. Aby tego uniknąć, przed założeniem nowego tematu skorzystaj z wyszukiwarki oraz tematycznego zestawienia popularnych wątków.
 • W przypadku komentowania wypowiedzi przedmówcy wskazane jest cytowanie wyłącznie tego fragmentu, do którego chcemy się odnieść. W przypadku dłuższych wypowiedzi (na przykład zawierających opracowania czy artykuły) jest to wręcz wymagane.
 • Zbyt obszerne opracowania lepiej zamieszczać w kilku następujących po sobie postach niż w jednym bardzo długim (i przez to nie dość czytelnym).
 • Post ma być w miarę czytelny i zrozumiały. Jeżeli ktoś ma problemy z ortografią, to wskazane jest skorzystanie z pomocy specjalnych narzędzi: link1, link2.
 • W tematycznych działach Forum nie wolno "czatować". Przy czym przez czatowanie rozumie się zamieszczanie krótkich wypowiedzi o charakterze towarzyskim (przywitania, pozdrowienia, posty z samymi emotikonkami, bliżej nieokreślone wtrącenia i prywatne uwagi kierowane do użytkowników), a także kontynuowanie i nawiązywanie do innych wypowiedzi czatowych oraz rozwijanie podwątków bez związku z tematem. Takie posty i podwątki mogą zostać skasowane lub przeniesione. Ta zasada nie obowiązuje w dziale „Dyskusje poza tematyką forum”, gdzie luźne rozmowy (w tym także pozdrowienia i przywitania) są jak najbardziej na miejscu.
 • Na Forum nie należy używać wulgaryzmów. Forum automatycznie ocenzuruje wulgaryzmy częściej spotykane, a inne rażące mogą zostać wycięte przez Moderatorów.
 • Problemy techniczne, pytania i prośby dotyczące technicznej strony użytkowania Forum należy zamieszczać w dziale „Do Administratorów”.
 • Do zgłaszania nadużyć (wypowiedzi naruszających zasady Regulaminu) służy opcja raportowania (oznaczona jako ! REPORT) i jedynie w tym celu należy z niej korzystać. W oknie raportu należy wyjaśnić, o co chodzi i wskazać na konkretną treść. W toku dnia sprawdzimy nadesłane zgłoszenie. Nie należy wysyłać tego samego raportu wielokrotnie ani też wysyłać go oddzielnie za pośrednictwem prywatnych wiadomości (PM).
 • Bieżące ogłoszenia można znaleźć w dziale „Zmiany w serwisie” oraz w temacie „Ważne: Zanim coś napiszesz, przeczytaj”.

Informacje Dodatkowe

 • Administrator ma prawo zmienić Regulamin.
 • Administrator ma prawo podejmować niezależne decyzje w każdej kwestii dotyczącej Forum.
 • Administrator ma prawo dowolnie dysponować przestrzenią Forum.
 • Administrator ma prawo usunąć dowolną osobę lub wypowiedź z Forum bez podania przyczyny.
 • Decyzje Administratora są ostateczne i niepodważalne. Kwestionowanie ich może prowadzić do bana ze skutkiem natychmiastowym.
 • Administrator realizuje swoje decyzje samodzielnie oraz przy współpracy z Moderatorami Forum, których upoważnia do podejmowania stosownych działań porządkowych (wskazanych w Regulaminie oraz innych, dostosowanych do sytuacji).

Postanowienia Końcowe

 • Rejestracja na Forum jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 • W przypadku nasuwających się pytań użytkownik kontaktuje się z Moderatorem, a dopiero potem ew. z Administratorem.
 • Nie jest możliwe usunięcie wszystkich wypowiedzi użytkownika lub też jakiejś, wskazanej przez użytkownika, części jego wpisów.
 • Nie jest także możliwe usunięcie aktywnego konta, z którego korzystano z zachowaniem zasad Regulaminu.
 • Regulamin może zostać zmieniony bez powiadomienia wszystkich uczestników Forum.

Dołączona grafika