Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jaki jest sens "Jahwe EHAD"? (V Moj 6:4)


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-03-28, godz. 15:20

Gdy badamy znaczenie słowa EHAD, którym posługuje się Bóg w Szemmie, wielu usiłuje odwołać się do innych miejsc Biblii, w których użyto go. Jedni dowodzą, że Izaak był ehad, co ma oznaczać jeden, jedyny jako pierworodny, czy wręcz jako jedyny uznany za syna i przez to dziedzica. Inni pokazują wypowiedzi gdy słowem tym określa się jedność złożoną np. dzień i noc tworzące jeden (ehad) dzień. Jest to oczywiście dobre podejście. Wydaje się, że nie sposób w ten sposób rozstrzygnąć jakie znaczenie słowa ehad wystepuje w szemmie, w której tym słowem określił siebie Bóg. Czy chciał przez to powiedzieć, że jest On jak Izaak, jedynym uznany Jahwe, albo jedynym dziedzicem Izraela? A może chciał pokazać, że jest on złożony (chciało by sie powiedzieć, że jest Trójcą)? Proponuję przyjrzeć się jakie znaczenie słowa ehad wynika z przyjrzenia się kontekstowi Szemmy. Oto moje przemyślenia pisane na prędce.

Oto przykazania, prawa i polecenia, które Jahwe, wasz Bóg, przekazał, by je wam ogłosić, abyście ich przestrzegali w kraju, do którego się udajecie i który macie wziąć w posiadanie.(2) Niech bojaźń Jahwe, twojego Boga, przejmuje ciebie samego, twoich synów i wnuków; przestrzegaj przez wszystkie dni twojego życia nakazów, które ci ogłosiłem, aby były przedłużone dni twoje.(3) Będziesz ich słuchał, o Izraelu, i będziesz się starał wprowadzać je w życie, abyś żył szczęśliwie, bardzo się rozmnożył, tak jak przepowiedział ci Jahwe, Bóg twoich ojców, w krainie, która płynie mlekiem i miodem.(4) Słuchaj, Izraelu! Jahwe, nasz Bóg, jest jedynym Bogiem.(5) Będziesz miłował Jahwe, Boga twego, z całego twojego serca, z całej twojej duszy i ze wszystkich sił twoich,(6) a przykazania, które ci dziś daję, niech będą w twoim sercu.

(7) Będziesz je przekazywał twoim dzieciom, będziesz o nich mówił zarówno przebywając w domu, jak i w czasie podróży, kładąc się spać i ze snu powstając.(8) Przywiążesz je sobie do ręki, żeby ci były znakiem, umieścisz je na swoim czole, między oczyma.(9) Wypiszesz je również na odrzwiach swego domu i na bramach.

... (12) nie zapominajcie o Jahwe, który was wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.(13) Będziesz się lękał Jahwe, twojego Boga, będziesz Mu służył i składał przysięgi na Jego imię.(14) Nie będziecie zwracać się do innych bogów, czczonych przez ludy, które was otaczają.(15) Jahwe bowiem, twój Bóg, który jest wśród was, to Bóg zazdrosny. Gniew Jahwe, twojego Boga, mógłby cię dosięgnąć i usunąć z powierzchni ziemi.(16) Nie będziecie już więcej kusić Jahwe, waszego Boga, tak jak kusiliście Go w Massa,(17) lecz będziecie wypełniać dokładnie wszystkie polecenia Jahwe, waszego Boga, wszystkie Jego przykazania, prawa i pouczenia.(18) Będziesz czynił tylko to, co jest prawe i dobre w oczach Jahwe, abyś był szczęśliwy, abyś mógł wejść w posiadanie tej pięknej krainy, którą Jahwe poprzysiągł dać twoim ojcom(19) po usunięciu z niej twoich wrogów, tak jak zapowiedział.(20) Jeśli zaś twój syn zapyta cię pewnego dnia, co to za przykazania, prawa i polecenia wydał wam Jahwe, nasz Bóg, to tak odpowiesz twojemu synowi:(21) Byliśmy kiedyś niewolnikami faraona w Egipcie. I oto Jahwe swoją potężną prawicą wywiódł nas z Egiptu.(22) Na naszych oczach dokonał Jahwe wielkich i strasznych znaków i cudów, godząc w cały Egipt, w faraona i cały jego dom.(23) I wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić do ziemi, którą poprzysiągł dać naszym ojcom.(24) Jahwe polecił nam także wprowadzać w życie wszystkie te prawa i lękać się Jahwe, naszego Boga, abyśmy byli zawsze szczęśliwi i aby On mógł nas zachowywać przy życiu, tak jak to czyni po dzień dzisiejszy.(25) Okażemy się sprawiedliwymi właśnie przez to, że będziemy się starali zachowywać wszystkie te przykazania wobec Jahwe, naszego Boga, tak jak nam polecił.”


Jak widać cały ten rozdział mówi o tym samym od czego sie zaczyna: Oto przykazania, prawa i polecenia, których masz SŁUCHAĆ. Nie wolno wybrać sobie tylko niektórych przykazań aby pozostałymi pogardzić, nie można ich oddzielić od siebie, one tworzą CAŁOŚĆ i określają CAŁEGO BOŻEGO CZŁOWIEKA. Jak powiada Pismo:

2Tm 3:16-17 BT „Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ ... aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.”

Zatem całe PRZYMIERZE, które tworzą wszystkie przykazania jest JEDNYM SŁOWEM, jednym PRAWEM Jahwe. Dlatego powiedziano, że ktokolwiek łamie jedno z tych przykazań jest winny przekroczenia wszystkich i zbezczeszczenia imienia Boga:

Kpł 22:32 Br "Nie będziecie bezcześcić mojego świętego imienia, a Ja będę uświęcony pośrodku synów Izraela. Ja jestem Jahwe, który was uświęca"

Prawo to jest rozwinięciem swojego fundamentu czyli Dzięsieciu Przykazań. Oczywiście oprócz samych dziesięciu przykazaniach mowa jest tam o wielu innych, które razem z nimi zostały wypisane na dwóch tablicach. Ale choć same Dziesięć zawierają wiele słów, Bóg nazwa je wszystkie 'dziesięcioma słowami'.

Wj 34:28 Bg "I był tam z Panem czterdzieści dni i czterdzieści nocy; chleba nie jadł, i wody nie pił; i napisał Pan na tablicach słowa przymierza, dziesięć słów."

Natomiast całe Prawo jest uważane po prostu za (jedno) słowo Boga, a nie za słowa Boże. Mówi się po prostu o posłuszeństwie słowu Pana. Nie o częściowym posłuszeństwie, ale o doskonałym posłuszeństwie, którego Prawo Boga WYMAGA, bo ma ono prowadzić do osiągniecia przez naród świętości samego Jahwe, do JEDNOŚCI z Nim.

Kpł 19:2 Br "Zwróć się do całego zgromadzenia Izraela i powiedz im tak: Bądźcie święci, bo i Ja jestem święty, Ja, Jahwe, wasz Bóg."


Pamiętając o tym, że w pojęciu biblijnym Słowo Pana, jego obietnice i groźby, czyli wszystko, co oznacza w praktyce "przykazanie" jest równoznaczne z Imieniem, można tu powiedzieć, że wszystkie trzy: przykazania, prawa i polecenia stanowią JEDNO. I tak należy je interpretować - nie w oderwaniu jedne od drugiego, ale jako całość Prawa, jako JEDNOŚĆ.

Podobnie Pismo mówi posłuszeństwie PRAWU Jahwe o miłowaniu Go "z całego twojego SERCA, z całej twojej DUSZY i ze wszystkich SIŁ". Mówi więc o miłości do jego Słowa CAŁYM SOBĄ w JEDNOŚCI trzech sfer jestestwa. Paweł mówi tu odpowiednio o zachowaniu w uświęceniu: duszy, ducha i ciała. Możnaby oddzielać to, co się dzieje w duszy od tego ci się dzieje w ciele tak, jak robią inne religie czyniac ze swoich żądz bożki. Izraelowi grozi to samo bałwochwalstwo. Wszelka próba DZIELENIA SŁOWA Jahwe jest tym samym, co próba podzielenia samego Jahwe, bo SŁOWO Jahwe to SAM Jahwe. Dlatego tak ważne jest słuchanie GŁOSU Jahwe. Dlatego powiedział na początku właśnie: "Słuchaj!", bo chodzi o IMIĘ Boga. PRZYKAZANIE ma być traktowane jako jedno, jego SŁOWO jest również jedno = jego IMIĘ jest jedno.

Nie mozna więc użyć tu słowa jahid, bo ono oznacza jedność numeryczną. Nalezy użyć EHAD oznaczające z jednej strony jedyność (jak jedynym był syn Abrahama) oraz oznacza złożoność rzeczy pozornie sprzecznych (jak dzień i noc, jak kobieta i mężczyzna). Jest to całość, coś czego nie można zmniejszać ani rozszerzać.

Za 14:9 NS "A Jehowa zostanie królem nad całą ziemią. W owym dniu Jehowa będzie jeden i jego imię jedno."


Użytkownik bury edytował ten post 2008-03-28, godz. 15:31


#2 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2011-03-28, godz. 19:06

Dodam, że po kilku latach udało mi się potwierdzić intuicyjną tezę, że

imieniem Boga jest jego Słowo

Pod pojęciem słowa mieści się nie tylko żywe słowa ale również Prawo a nawet samo Pismo,
czyli wszelkie wyrazy woli Boga, gdyż one najpełniej oddaj jego naturę (czyli imię).
Dlatego powiedziano w Prawie, że kto łamie przykazania ten bezcześci imię Boga.
To chyba jasno wyrażona myśl o równości Imienia i Prawa - kto bezcześci Prawo bezcześci Imię Prawodawcy.

Na podstawie każdego prawa można jednak utworzyć sobie kilka obrazów prawodawcy
w zależności od wiary na temat intencji prawodawcy. Jak wiemy Żydzi Bogu rogi przyprawili.
Interpretując Prawo przez pryzmat swojej wiary uczynili z Prawa pośmiewisko.
Przedstawili je w świetle założeń swojej tradycji co wprowadziło sprzeczności w jego pojmowaniu.
Faryzeusze mówili, że czczą Boga Abrahama jak przystało na jego dzieci.
rzeczywistość była inna - ich Bogiem był szatan, choć mówili o nim Jehowa.
Powtórzyła się historia ze złotym cielcem tyle, że ulanym ze słów.

Jak widać z tego punktu widzenia Bóg miał wiele imion. Innymi słowy Jehowa miał wiele imion.
Jednak Izrael miał pamiętać, że Prawo nie podlega dowolnej interpretacji, że nie może być sprzeczne w sobie,
musi żyć, bo jest imieniem Boga Żywego. Wszystkie przykazania stanowią jedność, bo wskazują na jednego - Mesjasza.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych