FAŁSZERSTWO RUSSELL`A.

Nowy kontakt: Jan LewandowskiJak wiadomo pastor Russell posługiwał się wymiarami Piramidy do potwierdzenia swych obliczeń chronologicznych dotyczących czasów ostatecznych. "Przez jakieś 35 lat pastor Russell uważał, że Wielka Piramida w Gizie była kamiennym świadkiem Bożym, potwierdzającym okresy wspomniane w Biblii (Izaj 19:19)" (Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego, str. 201).

W III Tomie Wykładów Pisma św., Russell pisał o Piramidzie: "prawdy objawione, są przez tegoż wielkiego Autora przedstawione w tym cudownym kamieniu" (III Tom, str 372). W związku z tym Russell wnioskuje, że piramida zawiera również informacje na temat tego, co się stanie w przyszłości: "ona w znamienny sposób przedstawia zarysy planu bożego zgodnego z nauką wszystkich proroków a odnoszącego się tak do przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości" (Przyjdź Królestwo Twoje, czyli III Tom Russella, str. 356). "W kilka lat po powrocie prof. Smyth'a została podsunięta myśl, że Wielka Piramida jest <<Świadkiem>> Wielkiego Jehowy i że ona świadczy tak rzeczy naukowe jak i Boskie prawdy" (j. w., str. 363). "W ten sposób przedstawiamy tego <<Świadka>>, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego i przez tych, których umysły są zaciemnione na prawdę" (str. 362).

 

Ciekawe, że dziś to właśnie Towarzystwo Strażnica uczestniczy w wypełnianiu się tej zapowiedzi Russella i kwestionuje "świadectwo" tego "Świadka" pisząc, że Piramida z Gizeh "nie została zbudowana przez ludzi oddanych prawdziwemu wielbieniu Jehowy Boga, ale przez praktykujących astrologię, która jest przejawem religii diabelskiej, oraz że zbudowano ją na poparcie takiej religii" (Strażnica, nr 5 z 1961 roku, str. 13 - 15). Pastor Russell odczytywał z Wielkiej Piramidy rzeczy, o których nawet Bogu się chyba nie śniło:


"Teraz gdy uczeni świata pogardzają Słowem Bożem jako <<nieuczonem>>, cóż powiedzą na świadectwo tego kamienia, który tak dobitnie i tak szczegółowo potwierdza świadectwa Biblii ? Czy nie jest to godne podziwienia ? Słyszeć jego świadectwo, odnośnie do upadku człowieka, w tym czasie, gdy uczeni świata twierdzą, że człowiek nigdy nie był doskonałym, nigdy nie był na podobieństwo Boże uczyniony, a więc i nigdy nie odpadł od tej doskonałości. Jest to wielce zadawalniającem, że możemy czytać świadectwa Wielkiej Piramidy, że nikt nie mógł być powołanym do wysokiego powołana ewangelicznego, do Boskiej natury, lub do stanu ludzkiego usprawiedliwienia i żywota, przez Prawo Zakonu, w czasie gdy wielu głosi, że Prawo Mojżeszowe jest jedyną drogą do żywota." "Ktoś może drwić ze świadectwa tego kamienia, tak jak wielu szydzi z pisanego Słowa Bożego, lecz na ich drwiny i szyderstwa odpowiadamy: Wytłómaczcie te rzeczy, które tak dziwnie się składają, lub spróbujcie przepowiedzieć rzeczy przyszłe i pokażcie jak się rzeczy wypełniają. Udowodnijcie nam, że dla przepowiedzenia przyszłych wydarzeń nie potrzeba natchnienia."


"Wielka Piramida nie tylko zawstydza uczonych ateistów ale zupełnie zbija ich nowoczesną przeciwną Biblii teoryę o <<Rozwoju>> (Ewolucyi)" (j.w., str. 426 - 427).

Tak pisał pastor Russell, o którego książkach prezes Rutherford oświadczył kiedyś, że "nigdy by nie był w stanie napisać tych
książek z własnej mądrości. Wszystka mądrość pochodziła od Boga, przez oświecenie Ducha Świętego" (Dokonana Tajemnica, str. 431).Na str 387 tego tomu III edycja polska z 1923, czytamy: "Tym sposobem wielka Piramida świadczy że koniec roku 1914 jest początkiem czasu ucisku jaki nie był odkąd narody i podobnego więcej nie będzie." Przed tym fragmentem próbuje tą datę potwierdzić pewnym wymiarem Piramidy: "Następnie mierząc na dół od Przejścia Wchodowego od tego punktu odległość do wejścia Przepaści, która wyobraża Wielki ucisk i zniszczenie, którym ten wiek się zakończy gdy złe zostanie obalone i moc odjętą - znajdujemy 3457 cali, które wyobrażają 3457 lat od pierwszej daty to jest od roku 1542 p.Chr. Obliczenie to wykazuje że rok 1915 zaznacza początek okresu czasu wielkiego ucisku: bo 1542 p.Chr i 1915 A.D. równa się 3457 lat" (III Tom, str. 387).
Jak widzimy wymiar Piramidy ( 3457 cali ) potwierdza Russellowi rok 1915 jako rozpoczęcie się czasu wielkiego ucisku. .Jednak we wcześniejszych edycjach tego III t. (np. edycja z 1889 roku, lub 1903, str. 342) podawał on, że ten wymiar ma nie 3457 cale a 3416 cali. Wtedy początek czasu wielkiego ucisku obliczał na rok 1874 i używał tej samej odległości do potwierdzenia tego, tylko podając już jej inny wymiar. Czyżby Piramida zmieniała swoje wymiary w zależności od wyników obliczeń Russella ? Na zakończenie wypada wspomnieć że powyższa odległość, której Russell podawał dwa różne wymiary ma nie 3457 cali ani 3416 tylko 3384 (Pyramid discourse, Morton Edgar, 1929 r cyt. za Bill Cetnar, Questions for Jehovah's Witnesses who love the truth, Kunkletown 1983 r str. 16, tam też fotokopie stron z tych dwóch edycji III Tomu, patrz też Index of Watchtower errors, Davida Reeda, str. 100 i Cezary Podolski, Największe oszustwa i proroctwa Świadków Jehowy, str. 61).

Widać więc, że już od czasów Russella świadkowie są okłamywani ! Jeśli więc Russell celowo fałszował tą naukę to jaka jest gwarancja na to, że inne rzeczy o których pisał, były owocem jego szczerych poszukiwań ? A jaka jest gwarancja na to że jego następcy nie stosowali podobnej podstępnej taktyki ? Nie ma żadnej gwarancji. Chyba, że taka gwarancja, jak co do prawdziwości nauki Russella, że Piramida rzeczywiście zawiera boskie tajemnice. "Świadkowie Jehowy odrzucili jednak pogląd, jakoby jakaś egipska piramida miała cokolwiek wspólnego z prawdziwym wielbieniem.
(zobacz polską <<Strażnicę>> z 1 i 15 stycznia 1929 roku)" (Świadkowie Jehowy głosiciele......., str. 201, ramka).

 

BROOKLYN