Strona główna / Artykuły / Różne ,,Dokonane Tajemnice''


Autor: Włodzimierz Bednarski

Różne ,,Dokonane Tajemnice''

Prawie każdy kto zetknął się bliżej ze Świadkami Jehowy słyszał o wydanym w 1917 r. siódmym pośmiertnym tomie C.T.Russella pt. „Dokonana Tajemnica” (1917) z serii „Wykłady Pisma Świętego”. 
Stanowił on rzekomo zbiór notatek o Księdze Ezechiela i Apokalipsie św. Jana pozostawionych przez Russella (zm.1916) pierwszego prezesa Strażnicy, a uporządkowanych przez jego współpracowników C.J.Woodwortha i G.H.Fishera. Towarzystwo Strażnica zaraz na początku rządów prezesa J.F.Rutherforda wydało tę książkę przez co wewnątrz organizacji zawrzało. Część zwolenników zmarłego Russella nie wierzyło, że treść tego tomu w całości pochodzi od niego. Dali oni wyraz temu wydając także w 1917 r. książkę pt. „Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” (Leslie W. Jones, M. D., Chicago; edycja polska 1947), która była zbiorem jego odpowiedzi na pytania od jego sympatyków z lat 1906-16, udzielonych na łamach Strażnicy i na konwencjach. „Dokonana Tajemnica” spotkała się też z zarzutem ze strony władz amerykańskich. Oskarżono Towarzystwo Strażnica o złamanie „Ustawy o szpiegostwie”, a książkę ocenzurowano. Działo się to w czasie trwania I wojny światowej. Książka ta przedstawiała np. krytykę prowadzenia działań wojennych, a władze utożsamiała z bestiami apokaliptycznymi. Opis problemów prawnych i kary więzienia dla urzędników Towarzystwa Strażnica opisuje wydana w 1995 r. przez Świadków Jehowy książka pt. „Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego”, więc odsyłam zainteresowanych do niej. Tutaj zaś zajmiemy się czymś o czym  niewielu wie. Otóż dzięki panu J. Romanowskiemu z Warszawy udało mi się dotrzeć do oryginalnej, angielskiej wersji 

„Dokonanej Tajemnicy” z 1917 r. Natomiast pan J. Lewandowski udostępnił mi książkę pt. „Księga Prorocka Ezechiela” (wyd. ok. 1919 r.),

Okładka ,,Dokonanej Tajemnicy'' z roku 1925

która wraz z wydanym osobno komentarzem do Apokalipsy (do którego nie udało mi się dotrzeć) stanowiły najwcześniejszą polską edycję „Dokonanej Tajemnicy” w dwóch tomach. U nas w kraju można było na ogół zaglądnąć jedynie do polskiej edycji z 1925 r. i identycznej z 1923 r. oraz do edycji dużego formatu z około 1926 r. (była to ostatnia edycja tej książki). Co się okazało po porównaniu tych wersji tej książki? Mianowicie to, że edycje polskie jak i późniejsze angielskie zostały w wielu miejscach pozmieniane!!! Dlaczego? Otóż gdy minęły lata 1917, 1918, 1920, 1921 i 1925 o których prorokowano różne rzeczy w edycji z 1917 r., postanowiono <dostosowywać> „Dokonaną Tajemnicę” do nowej sytuacji. Jest to wielkie oszustwo i zarazem lekceważenie czytelnika, bo nawet nie wspomniano we wstępach tej książki, że dokonano tak istotnych zmian. Poniższa tabela ukazuje te manipulacje Towarzystwa Strażnica:
„Dokonana Tajemnica” [The Finished Mystery] edycja angielska 1917 r. „Księga Prorocka Ezechiela” edycja polska ok. 1919 r. (bez roku wydania) „Dokonana Tajemnica” edycja polska 1923 i 1925 r. „Dokonana Tajemnica” edycja polska ok. 1926 r. (duży format, bez roku wydania)
„Jeżeli uciekniemy do Pana, jeszcze zanim przyjdzie zima, czyli czas Jego niełaski dla ludzkich systemów za dni naszych, to unikniemy surowości ucieczki, o której Pan powiada: ‘Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie [w 1917-1918 (?)]’” s.136   „Jeżeli uciekniemy do Pana, jeszcze zanim przyjdzie zima, czyli czas Jego niełaski dla ludzkich systemów za dni naszych, to unikniemy surowości ucieczki, o której Pan powiada: ‘Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie [czas na palenie kąkolu]’” s.160  jak obok (s.50)
„Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921. To da Wielkiej Kompanii sposobność do męczeństwa i da możliwość jeszcze innym przez trzy i pół roku do wiosny 1925. Ponieważ świat przemyśli tę kwestię niewątpliwie będzie całkowicie gotowy do wysłuchania głosu, który mówi z nieba” s.177  

„Prawda będzie się spotykać z potępieniem przez trzy i pół roku, to jest od wiosny 1918 roku, do jesieni 1921” s.212

 

 

   Dalsze słowa opuszczono w polskiej edycji.

 

jak obok (s.65)
„wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” s.178   „wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1914 r.” s.213 „wszystkie fazy upadku Babilonu nie prędzej się dokonają, aż upłynie dziesięć i pół roku od jesieni 1920 r.” s.66
„Przypuszczamy, że <trzęsienie ziemi> zajdzie wcześnie w roku 1918, a <ogień> przyjdzie jesienią w 1920” s.179   „Przypuszczamy, że <trzęsienie ziemi> zajdzie wcześnie w roku 1918, a <ogień> przyjdzie w odpowiedni sposób” s.214 jak obok (s.66)
„Nawet republiki znikną jesienią 1920” s.258   „Nawet republiki znikną w czasie anarchii” s.307 jak obok (s.97)
„Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, wyobrażają trzy lata od 1917 do 1920” s.258   „Trzy dni, w których Faraon ścigał Izraelitów na puszczy, wyobrażają trzy lata poprzedzające czas anarchii” s.307 jak obok (s.97)
„Ma to związek z pojawieniem się bliskim wojny prawdopodobnie na wiosnę 1917. Pastor Russell przepowiedział nadejście ciemności w 1914 i stały się! Egipska plaga ciemności pozostała przez  trzy dni (lata)” s.268   „Ale ma ukazać się z końcem wojny” s.319

 

 

 

jak obok (s.102)
„Prawdopodobnie od jesieni 1917 do wiosny albo lata 1918” s.268   brak tego zdania w polskiej edycji (s.319) jak obok (s.102)
„Przyjdą plagi (...) w 1918” s.280   W jednym roku (...) przyjdą plagi jego” s.334 jak obok (s.107)
„Iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. - W jednym roku 1917-1918” s.282

 

  „Iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. - W jednym roku (...) (Wykonanie wyroku nastąpi w krótkim czasie)” s.336 „Iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. - W jednym roku, od 1917-1918 (...) (Wykonanie wyroku nastąpi w krótkim czasie)” s.107
„W jednym, krótkim roku, 1917-1918, ogromny i skomplikowany system sekciarski doszedł do szczytu swej mocy, jedynie po to, aby nagle popaść w zapomnienie” s.285   „W jednym, krótkim roku, ogromny i skomplikowany system sekciarski doszedł do szczytu swej mocy, jedynie po to, aby nagle popaść w zapomnienie” s.341 jak obok (s.109)
„Oczekiwać im tylko trzeba na odejście ostatnich z klasy Eliasza, wiosną 1918” s.334   „Oczekiwać im tylko trzeba na odejście ostatnich członków maluczkiego stadka” s.398 jak obok (s.127)
„Bóg powierzył tę pracę dla wiernego ludu Swego. Reformujący nie mieli zmieniać swego stanowiska, ale stale atakować systemy kościelne, aż do końca oblężenia, które powinno zakończyć się w 1918. Żydowski rok 1918 zacznie się w październiku 1917” s.395-6 „Bóg powierzył tę pracę dla wiernego ludu Swego. Reformujący nie mieli zmieniać swego stanowiska, ale stale atakować systemy kościelne, aż do końca oblężenia w r. 1918. Żydowski rok 1918 rozpoczął się w Paźdz., 1917.” s.44

 

„Bóg powierzył tę pracę dla wiernego ludu Swego. Reformujący nie mieli zmieniać swego stanowiska, ale stale atakować systemy kościelne, aż do końca oblężenia, aż do upadku Babilonu” s.441

 

jak obok (s.141)
„Ezech 5:2, 12, 16, 17 odnoszą się (...) do zniszczenia chrześcijaństwa w latach od 1914 do 1918 A. D.” s.398 „Ezech 5:2, 12, 16, 17 odnoszą się (...) do upadku nominalnego chrześcijaństwa po roku 1918” s.47 jak obok (s.444) jak obok (s.142)
„Jest to Dzień Pomsty, który się rozpoczął od światowej wojny w roku 1914, a który jako burza poranna zerwie się w 1918” s.404 „Jest to Dzień Pomsty, który się rozpoczął od wielkiej światowej wojny w roku 1914, a który jako burza poranna zerwie się po wojnie, po roku 1918” s.56 jak obok (s.452-3) jak obok (s.144)
Rok 1918 z jego straszliwą rewolucją i przeraźliwą anarchią jest już bliski” s.405 „Czas rozruchów i rewolucji i straszliwej anarchii, już się przybliżył” s.57 jak obok (s.454) jak obok (s.144)
„To przedstawia, że podczas Żniwa, od roku 1878 do 1918, kiedy Pastor Russell ogłosił (...) nadchodzący upadek chrześcijaństwa” s.422 „To przedstawia, że podczas Żniwa, od roku 1878 do 1914, kiedy Pastor Russell ogłosił (...) nadchodzący upadek chrześcijaństwa” s.77 jak obok (s.475) jak obok (s.150)
„Do roku 1878 nominalny kościół był w pewien sposób Świątnicą Bożą czyli Świątynią. Ale od tego czasu - aż do punktu kulminacyjnego w 1918 - zaczął On [Bóg] ją usuwać przez plagi i ciosy błędnych nauk i uczynków z Boskiego dozwolenia” s.484 „Do roku 1878 nominalny kościół był w pewien sposób Świątnicą Bożą czyli Świątynią. Ale od tego czasu usunął On [Bóg] stamtąd swoją świątnicę przez plagi i ciosy błędnych nauk i uczynków z Boskiego dozwolenia” s.156 jak obok (s.555) jak obok (s.174)
„Również w roku 1918, kiedy Bóg będzie niszczył ogół kościołów i zabijał miliony członków kościelnych, ci co uciekną przed zniszczeniem zbliżą się do dzieł Pastora Russella” s.485 A w roku 1918, kiedy Bóg niszczy ogół kościołów i zabija miliony członków kościelnych, ci co uciekają przed zniszczeniem, przychodzą do dzieł Pastora Russella” s.157 A po roku 1918, kiedy Bóg zaczyna niszczyć ogół kościołów i zabija miliony członków kościelnych, ci co uciekają przed zniszczeniem, przychodzą do dzieł Pastora Russella” s.557 jak obok (s.175)
„po upadku odstępczego kościelnictwa w rewolucji, w 1918 r. przyjdzie koniec dla różnych niezgodnych, niechrześcijańskich elementów w Chrześcijaństwie” s.486

 

„po upadku odstępczego kościelnictwa w rewolucji 1918 roku przyjdzie koniec dla różnych niezgodnych, niechrześcijańskich elementów w Chrześcijaństwie” s.158

 

„po upadku odstępczego kościelnictwa w rewolucji, jaka się zaczęła 1918 r. przyjdzie koniec dla różnych niezgodnych, niechrześcijańskich elementów w Chrześcijaństwie” s.558 jak obok (s.175)
„Ten system i jego stronnicy okażą zasadniczo swoją niechrześcijańską naturę, kiedy chrześcijaństwo (Jeruzalem) wpadnie w ręce rewolucjonistów w 1918 roku” s.489 „Ten system i jego stronnicy okażą zasadniczo swoją niechrześcijańską naturę, kiedy chrześcijaństwo (Jeruzalem) wpadnie w ręce rewolucjonistów około 1918 roku” s.162 „Ten system i jego stronnicy okażą zasadniczo swoją niechrześcijańską naturę, kiedy chrześcijaństwo (Jeruzalem) wpadnie w ręce rewolucjonistów po 1918 roku” s.563 jak obok (s.176)
W roku 1918, kiedy Chrześcijaństwo, jako system pójdzie w zapomnienie (grób)” s.513 W roku 1918, kiedy Chrześcijaństwo, jako system zanikać będzie (grób)” s.192 Po roku 1918, kiedy Chrześcijaństwo, jako system zanikać będzie (grób)” s.593 jak obok (s.185)
„wiadomości co do spełnienia się tego, że Chrześcijaństwo dobyła szturmem anarchia, mógłby świat oczekiwać około 27 kwietnia 1918” s.530 „wiadomości, do spełnienia się tego, że Chrześcijaństwo dobyła szturmem anarchia, mógłby świat oczekiwać w dniu lub dnia 27 kwietnia 1918” s.214 „wiadomości co do spełnienia się tego, że Chrześcijaństwo dobyła szturmem anarchia, mógłby świat oczekiwać w dniu lub po dniu 27 kwietnia 1918 s.615 jak obok (s.192)
„Nawet ani jeden ślad z niego nie przetrwa zniszczenia, jakie sprawi ogólnoświatowa anarchia, która nastąpi jesienią 1920” s.542 „Nawet ani jeden ślad z niego nie przypomni zniszczenia cały świat obejmującej anarchii po roku 1920” s.228 „Nawet ani jeden ślad z niego nie przypomni zniszczenia ogólnoświatowej anarchii po skończeniu czasu ucisku” s.631 jak obok (s.197)
„Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol ‘przyszłych dóbr’ po wojnach rewolucji i anarchii okresu między rokiem 1914 a 1925 (...) Czas ustanowienia Królestwa w mocy (...) trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931” s.569 „Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol ‘przyszłych dóbr’ po wojnach rewolucji i anarchii okresu między rokiem 1914 a 1925 (...) Czas ustanowienia Królestwa w mocy (...) trzynaście lat po roku 1919, to jest 1931” s.260 „Świątnica ta (...) i kapłańskie pokolenie stanowią typ i symbol ‘przyszłych dóbr’ po wojnach rewolucji i anarchii minionego czasu ucisku (...) Czas ustanowienia Królestwa w mocy (...) trzynaście lat po roku 1918, to jest 1931” s.664 jak obok (s.207)

Włodzimierz Bednarski; marzec 2002

BROOKLYN