Strona główna / Artykuły polemizujące / Czasy Russella...


 

"Czasy" Russella [ 1799 - 1916]

 autor: Jan Lewandowski

 

1799 - Uczyli kiedyś, że w tym roku nastąpił początek dni ostatnich (Przyjdź Królestwo Twoje, w wydaniu polskim z 1923 r str. 15, 17, 34; Harfa Boża, wyd. pol., str. 239). Potem w wydanej po polsku w 1931 roku broszurze pt. Królestwo nadzieja świata, na str. 58 Rutherford uczył o nowej dacie rozpoczęcia się dni ostatnich - o roku 1874. Widzimy więc, że jeszcze 17 lat po roku 1914 nikt z nich nie miał pojęcia o początku dni ostatnich w roku 1914. Tą prawdę próbuje zafałszować Strażnica nr 1 z roku CIV Jesteśmy w niej przekonywani, że Bóg już przed rokiem 1914 objawił im prawdę o początku dni ostatnich jakie miały nastąpić od tego roku: "W związku z wyznaczoną przez Jehowę chronologią wydarzeń ciekawy jest następujący fakt: Bóg już kiedyś wyjawił naprzód daty rozpoczęcia się dwóch najważniejszych dotąd okresów w dziejach ludzkości" "Pierwszym z nich były <<dni ostatnie>> żydowskiego systemu rzeczy, które zapoczątkowała chwila chrztu Jezusa i namaszczenia go na Mesjasza....." "A jaką drugą datę rozpoczęcia się ważnego okresu łaskawie podał z góry do wiadomości Jehowa ? Otóż wyjawił odkąd miały biec <<dni ostatnie>> całego, ogólnoświatowego systemu rzeczy podległego Szatanowi (2 Tym. 3:1 - 5). Są to <<czasy krytyczne, trudne do zniesienia>>, które trwają na całej ziemi od roku 1914" (str. 11, par. 2 i str. 13, par. 6).

 

1852 - 16 lutego rodzi się w USA Charles Taze Russell, protoplasta dzisiejszych Świadków Jehowy. Najpierw prezbiterianin, a potem gdy dorasta w wyniku własnej decyzji staje się kongregacjonalistą. Tradycyjne wyznania wiary i biblijne chrześcijaństwo, przestają go w końcu zupełnie interesować. Nadal jednak jest poszukującym (Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego, str. 42, 43).

 

1864 - Benjamin Wilson wydaje Emphatic Diaglott, tzn. międzywierszowy przekład Biblii, w którym słowo gr. parousia (przyjście) z 24 rozdz. Ew. Mt. (w. 27, 37, 39) oddaje przez słowo obecność (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 47, przypis). Dziś pewnie już nikt nie pamiętałby, że taki przekład istniał, gdyby nie fakt, że przekład ten ma wpływ na teologię Świadków Jehowy po dziś dzień. Adwentysta N. H. Barbour, późniejszy współpracownik Russella, dzięki sugestii niejakiego B.W. Keitha zacznie potem wierzyć (po zawodzie roku 1874, gdy to spodziwany Chrystus nie przychodzi widzialnie - Dokonana Tajemnica, str. 61) dzięki temu przekładowi w to, że Chrystus miał powrócić na ziemię niewidzialnie (j.w., Świadkowie Jehowy głosiciele...., j.w.). W to samo saczyna wierzyć potem Russell (j.w., str. 47), który też popiera się tym przekładem (j.w., str. 133). Kim właściwie był Wilson ? David Reed w swej książce pt. Answering Jehovah's Witness Subject by Subject (Baker Book House, Grand Rapids, ed. II z 1998 r str. 23) podaje, że pismo Świadków Jehowy pt. Consolation w nr z 8 listopada 1944 r podało na str. 26, iż "podobno" Wilson był Chrystadelfianem. Reed jednak zauważa (j.w., oraz str. 233), że zarówno wymienione przez niego publikacje Chrystadelfińskie (Ecclesia) jak i materiały Kościoła znanego jako Church of God (Faith of Abraham) stwierdzają, że Wilson był właśnie członkiem Church of God.

 

1869 - Adwentyści Johna Wendella przywracają u Russella wiarę w boskie autorstwo Biblii (j.w., str. 43, 44).

 

1870 - Zakłada klasę studiów biblijnych, gdzie w wyniku zniekształconej interpretacji Biblii zaczyna odrzucać fundamentalne zasady wiary chrześcijańskiej, jak prawda o nieśmiertelności duszy ludzkiej itd. Są to zręby współczesnej teologii Świadków Jehowy (j.w., str. 44, 45).

 

1874 - Spodziewa się, - jak sam przyznaje - że w tym roku Chrystus przyjdzie widzialnie na ziemię (Dokonana Tajemnica, str. 61; por. Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 132, gdzie mówi o tym, że "niedojrzałe poglądy co do celu i sposobu jego przyjścia ściągnęły.... hańbę na nas."). Niektórzy zachodni pisarze piszący o Świadkach Jehowy uważają, iż publikacje jehowickie sugerują czasem nieprawdziwie, że Russell spodziewał się niewidzialnego przyjścia Chrystusa na ten rok. Mianowicie, ang. Rocznik Świadków Jehowy 1975 podawał (str. 36), że broszurę pt. Cel i sposób powrotu naszego Pana Russell napisał w 1873 roku w wieku 21 lat (por. Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 47, która podaje, że w 1877), co sugeruje czytelnikowi, że Russell pisząc o niewidzialnym przyjściu Chrystusa na rok 1874 w tej broszurze (por. Świadkowie Jehowy głosiciele...., j.w.) "prorokował" o tym wcześniej. Tak przynajmniej uważa Doug Harris w swej książce pt. Awake ! to The Watchtower, Vol. 1, wyd. Reachout Trust, str. 31, 32. Podobno Russell ochrzcił się w tym właśnie roku, jak podawał Jonathan Ross w swym piśmie pt. The Bible Student Movement na str. 2 (Józef Skorupiński, Świt Królestwa Bożego, nr 3(194), Rok XXX, maj-czerwiec 1987, str. 30).

 

1875 - Russell dowiaduje się, że Chrystus "przyszedł" na ziemię, ale niewidzialnie (Świadkowie Jehowy głosiciele..., str. 132, por. 45). Strażnica nr 21 z 1949 roku podawała, że "Mniej więcej w styczniu 1876 r" (str. 3) uświadomił on sobie, iż gr. słowo parousia z Mt. 24:3 oznacza obecność Chrystusa, a nie przyjście. Miało to bardzo potwierdzać Russellowi koncepcje Jego niewidzialnej obecności, w którą wierzył już wcześniej. Pozostaje jednak nierozstrzygnięta kwestia odnośnie tego skąd miał on owo wcześniejsze poznanie niewidzialnej obecności Chrystusa. Jeśli wg niektórych źródeł Świadków Jehowy Russell wiedział o niewidzialnym przyjściu Chrystusa już dwa lata wcześniej przed 1876 (por. Pojednanie Rutherforda, str. 254) to jak zrozumieć powyższą sugestię Strażnicy odnośnie Mt 24 : 3 ? Ciekawe jest to, że ich publikacje podają sprzeczne opinie odnośnie tego, czy był on pierwszym na świecie, który sobie o tym niewidzialnym przyjściu uświadomił. I tak, w Strażnicy z 1 V 1994 r czytamy że "Jeszcze przed nimi pewne osoby zdały sobie sprawę, iż Chrystus powróci w sposób niewidzialny w postaci duchowej" (str. 24, par. 15) i "Ani Barbour, ani Russell nie byli pierwszymi, którzy głosili, że powrót Pana oznacza jego niewidzialną obecność" (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 46, przypis). Mimo to, kiedyś Strażnica, rok C, nr 23 podawała, że "Sumienni <<badacze Pisma Świętego>>, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, pierwsi dostrzegli różnicę między człowiekiem, Jezusem Chrystusem, który uiścił cenę okupu, a chwalebnym zmartwychwstałym duchem, który powraca niewidzialnie aby objąć władzę w Królestwie Bożym" (str. 11, par. 6, por. Wykfalifikowani do służby kaznodziejskiej, część IV, str. 45, 46, par. 7). Warto też pamiętać, że w tym roku to nikt inny jak właśnie Barbour wskazał jako pierwszy przed Russellem, że koniec Czasów Pogan "nastąpi" w 1914 roku, i to od niego Russell przejął tą naukę (Świadkowie Jehowy głosiciele....., str. 60, 134).Zbigniew Danielewicz podaje, że Russell przejął tę naukę od Patona nie Barboura (W oczekiwaniu na paruzję, Lublin 1999, str. 224), ale prawdopodobnie jest to błąd bo publikacje Świadków tego nie potwierdzają, pisząc zamiast tego o Barbourze.  

 

 

1876 - Mniej więcej od tego czasu zaczynają obchodzić Pamiątkę śmierci Chrystusa (j.w., str. 242). Russell dowiaduje się, że jest jeszcze inna grupa ludzi, która wierzy w niewidzialny powrót Chrystusa. Książka Świadkowie Jehowy głosiciele....., pisze o tym na str. 133: "Gdy w roku 1876 Russell po raz pierwszy wziął do ręki Zwiastuna Poranka, dowiedział się, że istnieje jeszcze inna grupa ludzi, która wierzy w niewidzialny powrót Chrystusa." Widać więc, że na długo przed tym, zanim Russell zaczął redagować swą Strażnicę (od 1879) o niewidzialnym powrocie Chrystusa pisali już inni. To próbowała potem zataić wydana przez nich w 1917 roku książka pt. Dokonana Tajemnica. Na stronie IV w Przedmowie podawała ona czytelnikom, że "Watch Tower było pierwszem i jedynem pismem donoszącem o OBECNOŚCI Chrystusa" (cyt. z wyd. polskiego z roku 1923, por. Harfa Boża, str. 246, par. 417 gdzie jest taka sama sugestia). Od tego roku Russell zaczął wierzyć, - przekonany przez jednego z adwentystów - że Chrystus powrócił niewidzialnie w roku 1874. "Barbourowi udało się przekonać Russella, że w roku 1874 rozpoczęła się niewidzialna obecność Chrystusa" (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 47). "...ja wiele się od niego nauczyłem o chronologii" (j.w., str. 46, 47). "....już dawno przed nami była ona przedstawiana mniej więcej w takiej formie, w jakiej my ją podajemy, podobnie jak różne proroctwa, na które się powołujemy, omawiali już w innym celu adwentyści...." mówił Russell ( j.w., str. 49, por. Przebudźcie się ! nr 11, 1994 r str. 26, przypis). Niech wobec tych oświadczeń Russella czytelnicy ocenią, czy Dokonana Tajemnica mówiła prawdę stwierdzając, że w swych wykładniach Słowa Bożego "Russell nie zważał na słowa lub opinie człowieka, jakkolwiek uczonego i nabożnego, czy to naszych lub przeszłych czasów" i "Słuchał tylko słowa, które pochodziło wprost z ust Bożych, przez proroków, piszących pod wpływem Ducha Świętego" a "Wszystka jego mądrość pochodziła od Boga przez oświecenie Ducha świętego" (str. 431) ?

 

1877 - Wspólnie z Barbourem publikuje książkę pt. Trzy światy i żniwo tego świata, gdzie piszą o końcu Czasów Pogan w 1914 i niewidzialnym "powrocie" Chrystusa w roku 1874. Wspólnie zaczynają wydawać Zwiastun Poranka (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 47, 135).

 

1878 - Russell zrywa z Barbourem i wycofuje się z redagowania Zwiastuna....., (j.w., str. 47). Nadal chce jednak pisać, co "zaowocowało" wydawaniem przez niego później jego własnego pisma: Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa (j.w., str. 47, 48). Na ten rok Russell spodziewał się wniebowzięcia, co przyznawał w ang. Strażnicy z 15 lipca 1906 roku i 15 września 1915 roku. Yearbook 1975  wybielał potem jakby Russella pisząc, że to Barbour wykoncypował tą datę, ani słowem wspominając oczekiwań Russella w tym względzie (str. 37). Od tego roku do roku 1918 wykonują przez głoszenie narodom tzw. "pracę Eliasza". Późniejsza praca po tym roku, to praca Elizeusza (Ang. Strażnica z 1 III 1954, str. 150; Ang. Strażnica z 1 VIII 1952, str. 472). Okres "pracy Eliasza" zwą też czasem okresem "pracy Jana Chrzciciela" (Ang. Strażnica z 1 VIII 1950, str. 229). Rutherford jednak pisał, że okres Eliasza rozpoczął się rok później - w 1879 ("Światło", tom I, wyd. bez roku, str.  35).

 

1879 - Zaczyna wydawać swe własne pismo (od lipca). Pierwszy numer ukazał się w nakładzie 6000 egz. Oprócz Russella redagowało go jeszcze 5 osób (j.w., str. 48). Pierwszy numer przynosił czytelnikom rewelacje już od samego początku. Podawał on na przykład, że "Prawda prezentowana przez Szatana, jest dokładnie taką samą prawdą jak prawda prezentowana przez Boga." Zalecano też: "Akceptuj prawdę gdziekolwiek ją znajdziesz......" Cytat ten zamieszcza D. Reed w swym Index of Watchtower errors, wyd. Baker Book House, Grand Rapids, 1990 r str. 15, 125

1880 - Strażnica ang. z czerwca podała na str. 7 (reprinty str. 110), że "<<Nowe Przymierze>> jest kwestią przyszłości" (por. A. Barret i D. Magnani, The Watchtower Files....., str. 293 - fotokopia, por. też D. Reed, Index of...., str. 15, 89). ".....praca Chrystusa w ustanowieniu Nowego Przymierza nie rozpocznie się dopóki nie odbędzie się skompletowanie jego ciała jakim jest kościół" dodawała ang. Strażnica z 1 kwietnia 1909 roku (str. 4367, por. D. Reed, j.w., str. 19, 90). Po latach Strażnica z 15 marca 1996 roku wspominała odnośnie tego wszystkiego: "Czy się obrazimy i opuścimy organizację ? Niektórzy tak się zachowali, gdy wiele lat temu Strażnica podała, iż nowe przymierze odnosi się do Millenium" (str. 16 - 17, par. 9).

1881 - Powstaje Towarzystwo Traktatowe - Strażnica Syjońska (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 718). Prawnie zarejestrowane zostanie 3 lata później (patrz 1884). Arthur Barret i Duane Magnani w swej książce pt. The Watchtower Files: Dialogue with Jehovah's Witness (wersja II Tomowa), na str. 286 zamieścili fotokopię str. 301 Watchtower z grudnia tego roku, gdzie czytamy: "Teraz wyglądamy jak ludzie, i wszyscy umrzemy jak ludzie, ale przy zmartwychstaniu, będziemy podnosić się w naszej prawdziwej postaci, jako Bogowie." "Jehowa jest naszym ojcem, co sprawia, że mamy boskie natury - odtąd wszyscy jesteśmy jak Bogowie" (tekst ten cytuje też D. A. Reed w Index of...., str. 16, 82). Z punktu widzenia Biblii w przekładzie Nowego Świata, nawet szatan był mniej zuchwały w tego typu kłamstwach od samego Russella, bo według powyższego przekładu Biblii Towarzystwa Strażnica mówił do pierwszych ludzi, że "staniecie się podobni do Boga" (Rdz. 3:5), a nie, że będziecie jako Bogowie. Na ten rok Russell znów spodziewał się wniebowzięcia (Strażnica, wyd. ang. z 15 IX 1915 r.).

 

1884 - 15 grudnia rejestrują prawnie w Pensylwanii statut Towarzystwa Traktatowego - Strażnica Syjońska (Świadkowie Jehowy głosiciele, str. 718). W Strażnicy ang. z lutego cytują jako autorytet Johna Bunyana, który znalazł się w więzieniu za to, że głosił "doktrynę Jezusa i apostołów" i który uważa się za "chrześcijanina, wierzącego, lub [noszącego] inne imię, które zostanie uznane przez Ducha Świętego. I na temat tych frakcji lub sekt, tytułujących się Anabaptystami, Prezbyterianami, Niezależnymi, lub podobnie, powiadam, że nie przyszli oni ani z Antiochii, czy Jeruzalem, ale z Piekła i z Babilonu, ponieważ powodują oni podziały." Do tego dodawali "Nie uznajemy żadnego innego imienia <<jak tylko to dane pod niebem i między ludźmi>> - Jezusa Chrystusa. Nazywamy się po prostu CHRZEŚCIJANAMI...." (str. 2, podkreślenie dużymi literami jak w oryginale, fotokopia tego tekstu patrz A. Barret i D. Magnani, j.w., str. 320). Choć według tej Strażnicy, ci którzy przyjmują dla swej religii każdą inną nazwę inną niż chrześcijanie, pochodzą z Piekła i Babilonu, to jednak nie przeszkodziło im to po latach nazwać się Świadkami Jehowy (patrz rok 1931). Nic dziwnego, że choć dziś cytują tą powyższą Strażnicę dość często (por. na przykład Strażnica, rok C, nr 23, str. 5; Strażnica, rok CII, nr 24 str. 4; Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 205), to jednak pomijają te słowa Bunyana, które już dziś nie pasują im w związku z tym, że przyjęli właśnie nieapostolską nazwę. Poza tym w ang. Strażnicy z marca 1883 roku na str. 458 - o czym przypomina D. Reed w swym Index of...., (str. 16) - pisali oni, że mogli by założyć Organizację religijną z nową wyróżniającą się nazwą, ale nie uczynią tego, ponieważ to podobało by się jedynie światu, a nie Chrystusowi (!), którego imię chcą jedynie nosić na określenie siebie jako prawdziwych chrześcijan.

 

1886 - Wydaje Boski Plan wieków pierwszy Tom serii Brzask Tysiąclecia znanej potem jako Wykłady Pisma Świętego (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 718).

 

1893 - W jednej ze Strażnic ogłasza, że Armagedon może potrwać nawet 14 lat (Raymond Franz, Kryzys sumienia, ed. pol. 1997 r str. 150). Potem zmienił zdanie i ograniczył ten czas do "zaledwie" roku (Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania, str. 49, ed. pol. 1947 r.).

 

1894 - Ogłaszają w Strażnicy ang. z 1 XII (cytat w Strażnicy z roku CVI, nr 18, str. 8, 9), że formowanie "<<jakiejś widzialnej organizacji byłoby rzecz jasna sprzeczne z duchem Boskiego planu; a gdyby do tego doszło, ze strony kościoła byłoby to oznaką dążenia do podporządkowania się popularnemu dziś wyobrażeniu o organizacji czy związku. ....nie uznajemy, by w skład planu Pańskiego co do dzieła żniwnego wchodziła widzialna organizacja zgromadzonych, jak gdybyśmy się spodziewali, że jakaś organizacja przetrwa tu do następnej ery,......>>. Tak więc zboru chrześcijańskiego nie uważano wtedy za organizację." Po latach zmieniono ten pogląd. Dzisiaj ich religia, to po prostu jeszcze jedna z wielu organizacji religijnych, co sami przyznają: "Kto chce się podobać Jehowie, ten nie może myśleć, że wystarczy utrzymywać <<osobistą więź z Bogiem>> i należeć do pierwszej lepszej organizacji religijnej. .....prawdziwi chrześcijanie muszą zachowywać jedność. Szczególnie dzisiaj muszą być zespoleni w jednej organizacji,......" (Strażnica, rok CVI, nr 2, str. 11, par. 16).

 

1895 - W ang. Strażnicy z 15 listopada ogłasza potrzebę "demokratycznego" (patrz 1938 i Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 209) stanowienia starszych pilnujących porządku nad zborami, jak to polecali apostołowie. Pisali o tym: "najwyraźniej zlekceważyliśmy tą radę uważając ją za mniej istotną.... polecamy apostolską radę, żeby we wszystkich zastępach wybrano spośród siebie starszych...." (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 205 - 206). Mniej więcej od tego czasu rozpoczyna się działalność Świadków Jehowy w Polsce. Według Rocznika Świadków Jehowy 1994 (str. 175), ang. Strażnica Syjońska z 15 czerwca właśnie z tego roku, dawała pierwszy ślad informacyjny na temat trwającego już rozprzestrzeniania się ich nauki u nas w kraju. Rocznik cytując tą Strażnicę wymienia nazwisko Polaka (br. Oleszyński, str. j.w.) powracającego z emigracji, który prawdopodobnie był pierwszym polskim Świadkiem Jehowy głoszącym w naszej Ojczyźnie. W 1907 roku przetłumaczy on na jęz. polski pierwszy Tom Russella (Na Straży, 6/99, str. 240). W rzeczywistości jednak dzięki bratu Oleszyńskiemu głoszenie nabrało jedynie większego rozmachu. Uważany za pierwszego polskiego Badacza Pisma św., na świecie jest jednak br. Antoszewski, który został Badaczem "na kilka lat przed 1890 " (Świt Królestwa Bożego, nr 5 (196),wrzesień-październik 1987, str. 43; por. Rocznik 94, str. 175). Do Warszawy natomiast ich naukę jako pierwszy przyniósł w roku 1905 (zamieszkały potem przy ul. Żelaznej) Szwajcar, nazwiskiem Bente (j.w., str. 176; Nowożytna historia świadków Jehowy w Polsce, str. 1).

 

1896 - Zaczynają nauczać w Straznicy ang. z 1 marca (str. 47), że termin "sługa wierny i roztropny" odnosi się do jednego człowieka, a nie do wszystkich służących Bogu, jak uczyli jeszcze w zeszłorocznym kwietniowym wydaniu ang. Strażnicy (D. Reed, Index..., str. 18).

 

1900 - 23 kwietnia powstaje pierwsze biuro oddziału w Londynie. Do 1993 roku powstanie takich biur oddziałów 99 (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 210). Zwane one są przez Świadków "Betelami" (Strażnica, 1 II 2000, str. 27). Do 1 lutego 1971 roku każdym oddziałem kierował jeden nadzorca, a od wtedy zastąpiono go komitetem oddziału złożonym z co najmniej trzech dojrzałych braci plus stały koordynator (Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 109; Strażnica, 15 V 1995 r str. 23). Strażnica z 15 stycznia 2001 sugeruje, że komitety oddziałow utworzono nie w 1971 roku, ale po 1975 (str. 20, par. 19).   Mianowani przez Ciało kierownicze członkowie Komitetu oddziału nadzorują rozwój okręgów i obwodów utworzonych na jeden kraj lub kilka (Zorganizowani do Pełnienia Naszej Służby, str. 52), np. zalecają Ciału kierowniczemu nadzorców obwodów i okręgów (Strażnica, 15 III 1990 r str. 20) Ich zdaniem "Cały proces zalecania i mianowania przebiega pod kierownictwem ducha świętego", ponieważ  dokonuje tego "Jehowa za pośrednictwem swego Syna i widzialnego, ziemskiego kanału łączności, którym jest "niewolnik wierny i roztropny" oraz jego Ciało kierownicze" (Strażnica, 15 stycznia 2001, str. 16). Oprócz mianowania członków komitetów oddziałów, Ciało kierownicze mianuje starszych Betel i nadzorców podróżujących. Natomiast dokonywanie innych zamianowań zleca godnym zaufania braciom (por. Strażnica, 15 stycznia 2001, str. 15, par. 14).

 

1908 - W ang. Strażnicy z 15 grudnia mówi o niewielu latach jakie jeszcze pozostały (w domyśle 1914 - Świadkowie Jehowy głosiciele...., str. 59). Russell rzeczywiście chyba przewidywał, że Armagedon nastąpi w roku 1914, skoro jak sam mówił, z powodu bliskości końca złego systemu rzeczy nie wykupił sobie nawet żadnego ubezpieczenia na życie (Przebudźcie się! z  22 lutego 2001, str. 6-7).

 

1909 - Główne biura Towarzystwa przenoszą do Brooklynu (Świadkowie Jehowy głosiciele..., str. 59, 229 tabela). Ukazują się pierwsze publikacje Świadków Jehowy w języku polskim. Są to na razie tylko traktaty i skrócone wydanie materiałów z Wykładów Pisma Świętego. Przedtem mieli do czytania literaturę w jęz. niemieckim i angielskim, którą dostarczał im m. in. brat H. Herkendell z biura Towarzystwa w Barmen-Elberfeld w Niemczech (Rocznik Świadków Jehowy 1994, str. 176, 177; Nowożytna historia......, str. 2).

 

1910 - W maju, do Warszawy, z krótką wizytą przyjeżdża Russell, aby odwiedzić tutejszych braci i zainteresowanych, których liczba wynosiła wtedy zaledwie ok. 20 osób w całej Polsce (j.w., str. 177). Spotkanie zorganizowano w mieszkaniu brata Bente (patrz 1895). Inne źródła podają, że Russell przyjechał nie tylko w 1910 roku do Warszawy, ale też w 1911 (Nowożytna historia......, str. 2). "Siostra" Kocieniewska z Wrocławia twierdzi, że był jeszcze trzeci raz w roku 1912, na pierwszej Pamiątce śmierci Chrystusa zorganizowanej przez polskich Badaczy (Krzysztof Biliński, Hiobowie XX wieku, wyd. Pagina, Wrocław 1998, str. 27).

 

1913 - Strażnica pol. nr 12 z 1958 roku podała na str. 23, że 17 marca tego roku odbyła się w Hamilton w stanie Ontario w Kanadzie rozprawa sądowa w procesie o zniesławienie, który Russell wytoczył pewnemu "pozbawionemu poczucia odpowiedzialności oszczercy". Chodziło o to, że zarzucano mu krzywoprzysięstwo jakiego miał się dopuścić przed sądem odnośnie znajomości greki biblijnej. Powyższa Strażnica broni go jednak twierdząc, że Russell nie stwierdził przed sądem że zna grekę, a protokół sądowy został zafałszowany przez jego przeciwników w specjalnie do tego przygotowanym i rozpowszechnianym pamflecie. James Penton, historyk z Kanady, w swej książce pt. Apocalypse Delayed przychyla się do tego poglądu. Twierdzi on, że tym który procesował się z Russellem o tą sprawę był niejaki J. Ross (str. 43). Pamflet jaki on wydał nosił prawdopodobnie tytuł Some Facts and More Facts about the Self-styled Pastor Charles T. Russell. Doug Harris w swej książce pt. Awake ! to the Watchtower przytacza na str. 31 fragment przed chwilą wspomnianego kontrowersyjnego fragmentu protokołu, gdzie sąd pyta się Russella czy zna grekę. Odpowiada on, że tak, a potem gdy sąd poprosił go o zademonstrowanie swej znajomości greki on nie potrafił przeczytać nawet alfabetu, który dał mu do przeczytania jeden z prawników (Mr. Staunton). Zapytany więc ponownie o swą znajomość greki odpowiada tym razem, że nie. W swej powyższej książce Penton twierdzi, że Ross zniekształcił prawdę (str. j.w.) ponieważ pytanie sądu nie brzmiało "Czy zna pan grekę" tylko "Czy zna pan alfabet grecki" na co odpowiedział on - według. Pentona - "tak" (powyższa Strażnica nie podaje jak odpowiedział on na to pytanie sądu). W Strażnicy ang. z 15 marca Russell naucza, że religijność poszczególnych ludzi zależy od kształtu ich mózgu. Pisał: "Niektórzy mają silną potrzebę oddawania czci Bogu, inni mniejszą, a jeszcze inni nie mają jej wcale. Ta różnica jest spowodowana kształtem mózgu. Ludzie rodzą się z różnicami w tym względzie" (str. 84). W tym roku lipcowe wydanie ang. Strażnicy, na str. 200 obiecywało czytelnikom chorym na raka przepis na "skuteczne i proste lekarstwo (remedy)" (wszystko bezpłatnie, jak tam pisali). David Reed w swej książce pt. How to Rescue Your Loved Ones from the Watchtower (wyd. Grand Rapids, Baker Book House 1989 r.) zamieszcza na stronie 107 fotokopię powyższego tekstu ze Strażnicy. Russell w 1915 roku wspominał odnośnie tego: "Raz podaliśmy notatkę o pewnym zabiegu na leczenie raka. Otrzymaliśmy w tej sprawie setki listów, od osób w prawdzie i setki od innych; wielu pisało, że odnieśli dobre skutki" (Co kaznodzieja Russell odpowiadał....., str. 347). Mimo iż wielu "odniosło dobre skutki" to już dziś Świadkowie jakoś nie stosują tego "lekarstwa". Czyżby nie było aż tak skuteczne, na co rzekomo się zanosiło ?

 

1914 - Spodziewają się końca złego świata i wzięcia do nieba. "W roku 1914 wierni przedchrześcijańscy słudzy Boży nie zostali wskrzeszeni do życia na ziemi w charakterze książęcych przedstawicieli mesjańskiego Króla, choć się tego spodziewano, a ostatek <<małej trzódki>> nie dołączył do Chrystusa w niebiańskim Królestwie." "Szalała pierwsza wojna światowa i wierzono, że przerodzi się ona w ogólnoświatową anarchię, która doprowadzi do zakończenia istniejącego systemu rzeczy" "Pierwotnie sądzili też, że jeszcze przed rokiem 1914 nastanie ogólnoświatowa udręka, której punktem szczytowym będzie anarchia (wiązana według ówczesnego zrozumienia z <<wielkim dniem Boga Wszechmocnego>>) (Obj. 16: 14)" (Świadkowie Jehowy głosiciele....., str. 138, 61, 135). Nawet  "Szatan zdaje się posiadał pewne wiadomości o tem,  że świat jego w roku 1914 mógł się skończyć" ("Światło", tom II, str. 103). Po latach drugi prezes Towarzystwa Strażnica Rutherford w swej książce pt. Vindication (Tom I, str. 146), napisał o oczekiwaniach Świadków na rok 1914 i inne daty, że "Wierni ludzie Boga na ziemi...... mieli wiele do powiedzenia na temat tych dat i tego co, miało nastąpić, ale wszystko co głosili nie spełniło się" (podkreślenia moje - cyt. za David Reed, Index of...., str. 80). Dziś już nie są tak szczerzy jak prezes i piszą o tych samych oczekiwaniach całkowicie odmiennie. Wydana przez nich w 1988 roku książka pt. Jak znaleźć prawdziwy Pokój i Bezpieczeństwo ?, podawała, że "oczekiwania Świadków się sprawdziły, gdyż świat uwikłał się w wojnę jakiej jeszcze nie było" (str. 73, por. Strażnica, rok XCI, nr 9, str. 13, par. 6). Zaczynają wyświetlać Fotodramę stworzenia (Strażnica, 1 V 1994 r str. 15).

W mniejszych wioskach wyświetlali jej skrócona wersję, która nazwali "Dramatem Eureka" (Strażnica, 15 stycznia 2001, str. 8-9 tabela, por. Świadkowie Jehowy głosiciele..., str. 60).

 

1915 - Spodziewany koniec świata na rok 1914 nie nastąpił i przeniesiono oczekiwania na ten rok. "Dalsze poszukiwania równoległych okresów doprowadziły do twierdzenia, że zniszczenie Jeruzalem w roku 70 n.e. ...może wskazywać na rok 1915 jako kulminację anarchistycznego przewrotu, do którego - jak sądzono - Bóg dopuści, by położyć kres instytucjom tego świata" (Świadkowie Jehowy głosiciele......, str. 632, przypis). "obecne rządy muszą być obalone z końcem R. P. 1915" (Nadszedł czas, str. 271). "Pod tytułem <<Początek boleści>> napisane było w wydaniu wojennym <<Strażnicy>> (ang.) z 1 sierpnia 1915 r.: <<Widzimy prolog wielkiej walki Armagieddonu. ....>>" (Strażnica, 1949 r nr 19, str. 2). Polscy Świadkowie Jehowy zamiast Armagedonu na ten rok, zaczęli od tej pory dostawać regularne wydania Strażnicy w jęz. polskim (Rocznik Świadków Jehowy 1994, str. 176). Wcześniej w 1914 roku ukazało się pierwsze wydanie Strażnicy, ale wydawana była ona jeszcze wtedy nieregularnie (Na Straży, 6/99, str. 241).

1916 - 29 października Russell wygłasza swe ostatnie przemówienie w Los Angeles. Dwa dni później umiera w pociągu w miejscowości Pampa w Teksasie. Jego wycieńczony organizm nie wytrzymuje trybu życia jaki prowadził (Świadkowie Jehowy głosiciele....., str. 63). "W Strażnicy z 1 grudnia 1916 roku oraz w późniejszych wydaniach pierwszego tomu Wykładów Pisma Świętego zamieszczono krótką biografię Russella....." (Świadkowie Jehowy głosiciele....., str. 64, por. 707). Potem po wielu latach w roku 1959 w książce pt. Jehovah's Witnesses in the divine Purpose, pisali (str. 59), że "ośrodek wydawniczy, którego on [Russell] był założycielem, nigdy nie opublikował biografii Pastora Russella. .....czy to prawda, że nigdy nie opublikowano biografii Pastora Russella ?

Nagrobek Russella

To prawda. Świadkowie Jehowy podziwiają cechy jakie on posiadał jako człowiek, ale gdybyśmy oddali cześć i zaufanie Pastorowi Russellowi, to powiedzialibyśmy, że dzieło i sukces było jego; lecz Świadkowie Jehowy wierzą, że to wszystko duch Boży, który kierował i nadzorował swój lud." Fotokopię tego tekstu opublikowali A. Barret i D. Magnani (j.w., str. 416). Patrz też D. Reed, Index.., str. 67 - 68. Ang. Strażnica z 1 grudnia mówiła jeszcze o koronacji Russella na króla (przez Pana), oraz o tym, że wrogowie jego oddadzą mu cześć (worship) padając do jego stóp (D. Reed, Index.., str. 21). Por. Ap. 22: 8: "....upadłem by oddać cześć u stóp anioła..... Ale on mi mówi: <<....Nie czyń tego. Jestem tylko współniewolnikiem twoim i twoich braci.. Oddaj cześć Bogu>>" (N.W.)

 

Jan Lewandowski


BROOKLYN