Strona główna / Artykuły / Czy Nabuchodonozor zburzył... / Zakończenie


Czy Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę

w 607 r. p.n.e.

Chronologia okresu przedbabilońskiego u Świadków Jehowy

 

Podsumowanie / Zakończenie

 

Wyliczenie dokonane w oparciu o wszechstronnie uwzględnione dane chronologiczne w Biblii pokazało, że nawet gdyby przyjąć większość założeń Świadków Jehowy, to i tak chronologia biblijna nie doprowadzi nas do roku 607, ale co najwyżej do roku 603 jako daty zburzenia Świątyni jerozolimskiej przez Nabuchodonozora. Niniejszy tekst ukazał też, że problemy chronologiczne w Biblii są nieprzezwyciężalne i posługując się tylko tą Księgą nigdy nie dojdziemy przy wyliczeniach w sposób pewny do roku 607. Nawet wyliczenie z samej tylko Biblii roku 603 jako daty zburzenia Świątyni przez Nabuchodonozora nie jest wyliczeniem pewnym, skoro w Biblii istnieją poważne problemy obliczeniowe, jakie omówiłem na początku niniejszej rozprawy. Dopiero pójście Świadkom Jehowy na rękę i zignorowanie tych wszystkich problemów spowodowało, że mogłem obliczyć rok zburzenia Świątyni jerozolimskiej przez Nabuchodonozora, ale nawet wtedy to obliczenie i tak nie doprowadziło do przyjętego przez Strażnicę roku 607. Ponadto okazuje się, że problemy obliczeniowe są nieprzezwyciężalne nie tylko w przypadku chronologii biblijnej, ale problemów tych nie da się zniwelować również w chronologii przyjętej przez Strażnicę, bowiem nawet w przypadku jej własnej chronologii istnieje 19 letnia luka nie do zapełnienia. Jeśli jeszcze uważni Czytelnicy niniejszego tekstu pamiętają, szczegółowo omówiłem sprawę tej luki na początku niniejszej rozprawy. Jak widzieliśmy, aby dojść w swych wyliczeniach do roku 607, Strażnica musi wręcz posuwać się do naciągania i ignorowania niewygodnych dla niej danych biblijnych. Strażnica musi też żonglować różnymi wersjami Pisma Świętego, dopasowując dane tak, aby wszystko się jej zgadzało pod z góry przyjętą tezę, itd. Liczenie roku 607 nie dokonuje się więc u Świadków Jehowy w oparciu o jedynie bezstronnie interpretowaną chronologię biblijną. Aby się o tym przekonać wystarczy poprosić  Świadka Jehowy o wyliczenie roku 607 na bazie samej tylko Biblii, bez posiłkowania się do tego którąkolwiek z świeckich dat. Okaże się wtedy, że Świadek Jehowy nie będzie w stanie tego zrobić (co wiem z własnego doświadczenia, bowiem prosiłem o to już kilkakrotnie zaczepiających mnie tu i ówdzie Świadków Jehowy – zawsze bez skutku). Jedyne co Świadek Jehowy będzie w stanie zrobić wobec prośby o wyliczenie roku 607 w oparciu o samą tylko Biblię, to dodanie biblijnych 70 lat do świeckiej daty 537, którą to datę uważa on za „pewną” (data „absolutna”). Jednakże, co paradoksalne, ustalonej przez historyków świeckiej daty zburzenia Świątyni (rok 586) Świadek Jehowy nie będzie już uważał za „absolutną”. Czemu, skoro wyznaczają tę datę ci sami historycy? Pewnie dlatego, że data ta nie pasuje do wyliczeń Brooklynu, który przy pomocy roku 586/7 nie mógłby w żaden sposób potwierdzić roku 1914 w swej wyliczance. Ta ostatnia data wciąż jest bowiem u Świadków Jehowy czymś w rodzaju nieoficjalnego dogmatu, o czym pisałem na samym początku niniejszego tekstu. Jak widać jednak po powyższych szczegółowo nakreślonych rozważaniach, dogmat ten opiera się u Świadków Jehowy na błędnej i niebiblijnej dacie, którą jest rok 607.


WSTECZ


Dodatek do rozważań na temat 607 r. p.n.e.


Jan Lewandowski; kwiecień 2002

    BROOKLYN