PRZEKONYWANIE NA PODSTAWIE PISM

Wstępy przydatne w służbie polowej

    Poniżej prezentujemy zbiór ''regułek''  jakimi posługują się świadkowie Jehowy aby ''wciągnąć'' ludzi do rozmowy. Pochodzą z anonimowej broszurki, jaką jeszcze na początku lat 90-tych posiadał przy sobie każdy głosiciel. Po wydaniu przez Brooklyn książki ,,Prowadzenie rozmów na podstawie pism'', gdzie umieszczono te i inne [zaktualizowane] wstępy, broszurka, która prezentujemy, poszła w zapomnienie. Niemniej warto zobaczyć, jak sJ przy pomocy wyuczonych ''wierszyków'' próbują wciągnąć nas w wir swej indoktrynacji.

Uwagi:

W oryginale brak podziału dokonanego poprzez cyfry rzymskie i arabskie. Jednakże głosiciele często sami dzielili wstępy w ten lub podobny sposób, aby w swych notatkach zaznaczyć którego ''wstępu'' użyli, by następnym razem nie rozpocząć od tego samego ''wierszyka''.

Trzy kropki: '' ... '' w tekście oznaczają zazwyczaj miejsce, w którym ma paść odpowiedź rozmówcy na zadanie pytanie. Warto zwrócić uwagę, że bez względu na odpowiedź, następuje ciąg dalszy ''wierszyka'' np. I,1 ; III,5 ; XI,1. Nie po każdym pytaniu następują trzy kropki, oznacza to, że należy ciągnąć wstęp dalej aby nie pozwolić rozmówcy na zbyt wczesne przerwanie rozmowy: np. I,3.   Innym zagadnieniem wartym uwagi, jest bazowanie sJ na przeróżnych naturalnych ludzkich lękach i wykorzystywanie ich do swoich celów: np. I,3 : II,1

Wszelkie wyróżnienia tekstu pochodzą ode mnie. Także komentarze zaznaczone w tekście: *.

iszbin


''Przekonywanie na podstawie Pism''

Wstępy przydatne w służbie polowej

UWAGI: Przy wyborze wstępu do użytku w służbie polowej na szczególną uwagę zasługują trzy sprawy:

  1. Naszym zadaniem jest głoszenie ,,tej dobrej nowiny o Królestwie'' (Mat. 24:14). Nawet gdy nie mówimy wprost o Królestwie, powinniśmy dążyć do tego, żeby ludzie zrozumieli, jak bardzo jest ono potrzebne, i usuwać ewentualne przeszkody, które ich powstrzymują od bliższego zbadania tej sprawy.

  2. Szczere interesowanie się pomyślnością ludzi, których spotykamy, pomoże nam - tak jak kiedyś pomagało Jezusowi - trafić im do serca (Marka 6:34). Takie szczere zainteresowanie można okazywać serdecznym uśmiechem, uprzejmością, chętnym wysłuchiwaniem, a potem uwzględnianiem w swoich wypowiedziach tego, co mówią, oraz zadawaniem pytań, które by zachęcały do wypowiedzenia się, a nam pomagały lepiej zrozumieć cudzy punkt widzenia. Z 1 Koryntian 9:19-23 wynika, że apostoł Paweł dostosowywał sposób przedstawiania dobrej nowiny do warunków ludzi, z którymi rozmawiał.

  3. W niektórych stronach świata oczekuje się od gości, że przed wyjawieniem celu wizyty zastosują się do pewnych zwyczajów. Na ogół jednak ludzie spodziewają się, że niezapowiedziany gość szybko przejdzie do sedna sprawy (por. Łukasza 10:5).

     Podane tu wstępy wskazują, jak rozpoczynają rozmowy doświadczeni głosiciele. Jeżeli używane przez ciebie wstępy rzadko prowadzą do nawiązania rozmowy, spróbuj którejś z tych propozycji. Najprawdopodobniej zechcesz to przedstawić własnymi słowami. Możesz też poprosić o sugestie innych głosicieli, którzy potrafią wciągać ludzi do rozmowy.  

 

 

I.  Aktualne wydarzenia

1.

Dobry wieczór. Nazywam się ... . Mieszkam niedaleko stąd (podaj nazwę ulicy albo miejscowości). Czy oglądał pan wczorajszy dziennik telewizyjny? ...    Na pewno zwrócił pan uwagę na (wymień jakieś wydarzenie budzące niepokój). Co pan o tym sądzi?... . Często się słyszy, jak ludzie zadają pytanie: Dokąd ten świat zmierza? Jako Świadkowie Jehowy* jesteśmy przekonani, że żyjemy w ''dniach ostatnich'', o których mówi Biblia. Proszę zwrócić uwagę, jak szczegółowo opisano je w Liście 2 do Tymoteusza 3:1-5 (zob. też ,,Dni ostateczne'' w Biblijnych tematach do rozmów**)

2.

Czy czytał pan ostatnio w prasie o tym wydarzeniu? (Pokaż odpowiedni wycinek). Co pan sądzi o ...?

3.

Czy mógłbym pana o coś zapytać? Gdyby pan był w stanie rozwiązać któryś z licznych problemów nękających dzisiejszy świat, od czego by pan zaczął? (Po zorientowaniu się, co najbardziej niepokoi rozmówcę, potraktuj jego słowa jako punkt wyjścia do dalszej rozmowy)

 

 

* Aktualnie radzi się świadkom Jehowy by... nie przedstawiali się, że nimi są, gdyż uprzedza to zazwyczaj rozmówcę.

** Biblijne tematy do rozmów - inna broszurka przedstawiająca 60 zagadnień wraz z twierdzeniami sJ i odpowiednimi wersetami. "Okrojona'' do 44 zagadnień, ''Biblijne tematy do rozmów'' weszły w skład ''Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata'' .

 II.  Armagedon / koniec świata

1.

Wiele ludzi boi się Armagedonu (końca świata). Słyszą, że przywódcy światowi używają tego wyrażenia w związku z totalną wojną nuklearną. A co pana zdaniem Armagedon (koniec świata) będzie oznaczać dla ludzkości? ... . Słowo to pochodzi z Biblii i oznacza coś zupełnie innego niż to, z czym się zazwyczaj łączy (Obj. 16:14, 16). Poza tym z Biblii wynika, że każdy z nas może coś zrobić, żeby to przeżyć (Sof. 2:2,3)

III.  Biblia / Bóg

1.

Dzień dobry. Chcielibyśmy złożyć panu króciutką wizytę, aby przedstawić coś naprawdę ważnego. zechce pan posłuchać, co tu jest napisane w Biblii. (Przeczytaj werset, na przykład Objawienie 21:3,4). Co pan o tym myśli? Czy to nie dodaje otuchy?

2.

Rozmawiamy z bliźnimi o tym, gdzie można znaleźć praktyczne wskazówki, jak sobie radzić z codziennymi kłopotami. Dawniej wiele ludzi szukało takich rad w Piśmie Świętym. Ale w naszych czasach poglądy stale się zmieniają. jak pan się na to zapatruje? Czy pana zdaniem Biblia jest Słowem Bożym, czy tylko dobrą książką napisaną przez ludzi? ... . a jeśli Pismo Święte pochodzi od Boga, to jak można się o tym upewnić? (zob. ''Biblia" w Biblijnych tematach do rozmów)

3.

Cieszymy się, że zastaliśmy pana w domu. Staramy się omawiać z bliźnimi ciekawe myśli zawarte w Biblii  (albo: Piśmie Świętym). Czy zastanawiał się pan kiedyś nad... .? (Zadaj pytanie naprowadzające na temat, który chcesz poruszyć).

4.

Zachęcamy wszystkich do czytania Biblii. Często wywołują zdumienie odpowiedzi, które można w niej znaleźć na niejedno doniosłe pytanie. Na przykład: ... (Ps. 104:5 , Daniela 2:44 albo inne wersety) 

5.

Składamy dziś naszym bliźnim krótkie wizyty. Ludzie, z którymi rozmawiamy mówią nam, że pokładają ufność w Bogu. Inni uważają, że trudno im w Niego wierzyć. Co pan na to? ... . Biblia zachęca do zastanawiania się nad sensem istnienia wszechświata (Ps. 19:2). Bóg nie tylko ustanowił prawa rządzące ruchami ciał niebieskich, ale zadbał też o zapewnienie nam właściwego kierownictwa (Ps. 19:8-10). (zob. też ''Jehowa Bóg" i ''Stworzenie" w Biblijnych tematach do rozmów)

 

IV.  Dni ostateczne

1.

Przychodzimy do pana, żeby porozmawiać o znaczeniu dzisiejszych wydarzeń. U wielu ludzi słabnie zainteresowanie Bogiem i Jego zasadami wyłuszczonymi w Biblii. Odbija się to bardzo niekorzystnie na nastawieniu ludzi jednych do drugich. Zechce pan zwrócić uwagę, co jest napisane w Liście 2 do Tymoteusza 3:1-5, i powiedzieć, czy opis ten nie pasuje do dzisiejszego świata. (Odczytaj). Czy można mieć uzasadnioną nadzieję, że w przyszłości te warunki zmienią się na lepsze? (2 Piotra 3:13) 

2.

Wiele ludzi jest zdania, że temu światu pozostało już niewiele czasu. O naszych czasach mówią, że są to ''dni ostatnie". czy słyszał pan o tym, że w Piśmie Świętym jest napisane, jak można przeżyć koniec dzisiejszego świata i uzyskać życie na ziemi, która ma stać się rajem? (Sof. 2:2,3) (zob. też ''dni ostateczne w Biblijnych tematach do rozmów). zob. też I. Aktualne wydarzenia.

 

V.  Domowe studia biblijne

1.

Przychodzimy do pana, żeby zaproponować bezpłatny kurs biblijny, który może się odbywać w pańskim domu. Jeśli pan pozwoli, to moglibyśmy w ciągu paru minut pokazać, jak w 200 krajach całe rodziny omawiają Biblie u siebie w domu. Podstawą do dyskusji może byś którykolwiek z tych tematów. (Pokaż spis treści w podręczniku do studium*). Który temat najbardziej pana interesuje?**

2.

Zachęcamy ludzi do studiowania tego podręcznika biblijnego (Pokaż podręcznik). Czy już pan to widział? Jeśli ma pan chwilę czasu, to moglibyśmy pokazać, jak posługiwać się nim z pomocą własnej Biblii.

 

 

* Broszurka ''Przekonywanie...'' była w użyciu za ''czasów''  podręcznika pt. ,,Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi''. Obecnie tym podręcznikiem jest ''Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego''.

** Tematów w ,,Będziesz...'' było 30. W ramach ''pogłębiania wiedzy'' w nowym podręczniku zredukowano tę liczbę do 19-tu.

 

VI.  Królestwo

 

1.

W rozmowach z ludźmi stwierdzamy, że wielu chciałoby żyć pod panowaniem rządu, który by rzeczywiście potrafił pokonać olbrzymie trudności, z którymi się borykamy, takie jak przestępczość, wzrost kosztów utrzymania (albo inny problem trapiący wielu ludzi). Czy nie sądzi pan, że byłoby to bardzo pożądane? ... . A czy istnieje taki rząd? ... Prawdę mówiąc wielu ludzi modli się o rząd, który jest w stanie tego dokonać, chociaż mało kto wie, że tu chodzi o rząd. (Daniela 2:44; Ps. 67: 7,8 ; Mich. 4:4). ( zob. też ''Królestwo" w Biblijnych tematach do rozmów).

2.

Czy moglibyśmy usłyszeć pana zdanie w sprawie, którą często poruszamy z naszymi bliźnimi? Jak panu wiadomo, Jezus nauczył nas modlić się o przyjście Królestwa Bożego i o to, żeby wola Boga działa się na ziemi tak jak się dzieje w niebie. Jak pan sądzi, czy taka modlitwa zostanie kiedyś wysłuchana, tak, żeby tu na ziemi naprawdę działa się wola Boża? ... (Izaj. 55:10,11; Obj. 21:3-5)

3.

Chciałbym porozmawiać z panem w sprawie, z którą musi się zetknąć każdy z nas: Czy wolelibyśmy, żeby władzę nad nami sprawował Bóg, czy człowiek? Czy nie sądzi pan, że w obecnej sytuacji światowej już nie wystarczy to, co mogą zdziałać ludzie? ...  (Mat. 6:9,10 ; Ps. 146:3-5)

 

 

VII.  Niesprawiedliwość / cierpienia

1.

Czy zastanawiał się już pan kiedyś nad takim zagadnieniem: Czy Boga to obchodzi, że ludziom dzieje się krzywda i spotyka ich niesprawiedliwość? ... (Kazn. 4:1; Ps. 72:12-14)

 

VIII.  Miłość / życzliwość

1.

Zauważyliśmy, że wielu ludzi jest szczerze zmartwionych brakiem prawdziwej miłości w świecie. Czy i pan się do nich zalicza? ... . Od czego to może zależeć? czy słyszał pan o tym, że  w Piśmie Świętym zostało to przepowiedziane? (2 Tym. 3:1-4) W dodatku Biblia wyjaśnia, dlaczego tak się dzieje (1 Jana 4:8) 

2.

Nazywam się ... . Mieszkam tu w pobliżu. Składam moim sąsiadom krótkie wizyty, żeby porozmawiać o czymś, co mnie bardzo niepokoi. Chyba i pani zauważyła, że chociaż życzliwość tak mało kosztuje, bardzo rzadko się ją spotyka. Czy zastanawiała się pani kiedy*, dlaczego tak się dzieje? ... (Mat. 24: 12; 1 Jana 4:8)

 

* pisownia oryginalna

IX.  Przyszłość / bezpieczeństwo

1.

Dzień dobry. Miło mi pana spotkać. Chcielibyśmy i z panem porozmawiać o bardzo zachęcających widokach na przyszłość. Czy może próbuje pan tak patrzeć na życie? ... chociaż w dzisiejszych czasach nie jest to takie proste, prawda? Przekonałem się już, że Biblia może w tej sprawie bardzo dużo pomóc. Nie tylko opisuje bardzo realistycznie obecne warunki, ale wyjaśnia też, dlaczego tak się dzieje i do czego to w końcu prowadzi (Łuk. 21:28, 31).

2.

Dzień dobry. Mam na imię ... . A czy mogę znać twoje imię? ... . Zachęcam  młodych ludzi, takich jak ty, do zastanowienia się nad wizją wspaniałej przyszłości, która roztacza przed nami Pismo Święte (Odczytaj werset z Biblii, np. Objawienie 21:3-4). Czy to nie dodaje otuchy?

 

X.  Rodzina / dzieci

1.

Szukamy ludzi, którzy są szczerze zainteresowani prowadzeniem jeszcze szczęśliwszego życia rodzinnego. Chociaż wszyscy robimy w tej sprawie co się tylko da, ale gdyby jeszcze pojawiła się jakaś możliwość zmiany na lepsze, czy nie warto pokusić się na to? ... . (Kol. 3:12,18-21). Biblia wzbudza w nas nadzieję, która zapowiada świetlaną przyszłość dla naszych rodzin (Obj. 21:2-4).

2.

Wszyscy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe. Czy jednak można liczyć na to, że kłopoty nękające dzisiejszy świat zakończą się szczęśliwie? ... W jakim świecie zdaniem pani przyjdzie im żyć, gdy dorosną? ... Biblia mówi, że Bóg zamierza przeobrazić naszą ziemię w cudowne mieszkanie dla ludzi (Ps. 37:10,11). Ale czy nasze dzieci będą tam żyć, to w dużej mierze zależy od wyboru, jakiego my dokonamy  (Powt. Pr. 30:19)

 

XI.  Starość / śmierć

 

1.

Czy zastanawiał się pan kiedy, dlaczego starzejemy się i umieramy? ... Niektóre żółwie morskie żyją setki lat. Są drzewa, które mają tysiące lat. A tymczasem człowiek żyje zaledwie 70 czy 80 lat, i umiera. Czy nie ma w tym nic dziwnego? ... (Rzym. 5:12). Czy to się kiedyś zmieni? (Obj. 21:3,4)

2.

Niewątpliwie zastanawiał się pan już nad tym, czy w chwili śmierci wszystko się kończy, czy może jest jeszcze coś więcej... W Biblii można znaleźć wyjaśnienie wszystkiego, co ma związek ze śmiercią (Kazn. 9:5,10). Księga ta daje też uzasadnioną nadzieję dla ludzi wierzących (Jana 11:25). (zob. też ''Śmierć" w Biblijnych tematach do rozmów).

 

XII.  Wojna / pokój

 

1.

W naszych czasach prawie każdy obawia się wybuchu wojny nuklearnej. Jak pan myśli, czy doczekamy kiedyś prawdziwego pokoju na ziemi?... (Ps. 46:9,10 ; Izaj. 9: 5,6).

2.

Poszukujemy ludzi, którzy chcieliby żyć w świecie bez wojen. Tylko w XX wieku było już setki wojen i do tego dwie wojny światowe. Teraz ciągle istnieje obawa wybuchu konfliktu nuklearnego. Co pana zdaniem jest potrzebne, żeby nigdy nie doszło do takiej wojny?... . kto mógłby zapewnić światu prawdziwy pokój? ... (Mich. 4: 2-4)

3.

Zauważyliśmy, że prawie każdy pragnie pokoju na ziemi. Mówi o tym także większość przywódców światowych. Dlaczego więc tak trudno do tego doprowadzić? ... (Obj. 12: 7-12)

 

XIII.  Życie / szczęście

 

1.

Odwiedzamy państwa, bo szukamy ludzi, którzy zastanawiają się poważnie nad sensem życia. Większość ludzi czuje się o tyle o ile szczęśliwa. Ale muszą się też borykać z mnóstwem trudności. im starsi jesteśmy, tym lepiej sobie uświadamiamy, jak krótkie jest życie. Czyżby na tym życiu wszystko się kończyło? Co pani o tym myśli? ... (Omów krótko pierwotne zamierzenie Boże, objawione w Edenie; potem Jana 17:3 i Objawienie 21: 3-4) . (zob. też ''Życie'' w Biblijnych tematach do rozmów)

2.

Dzisiaj chcielibyśmy panią zapytać, co pani przychodzi na myśl, gdy pani słyszy albo czyta w Piśmie Świętym wyrażenie ''życie wieczne''? Jest to bardzo interesujące bo wyrażenie to występuje w Biblii jakieś 40 razy. Czym takie życie mogłoby być dla nas? ...  . Jak można je uzyskać? ... (Jana 17:3 ; Obj. 21:4)

3.

Pragniemy porozmawiać z ludźmi, którzy są przejęci troską z powodu trudnych warunków życia codziennego. Większość z nas cieszy się, że żyje, ale niejeden zastanawia się nad tym, czy naprawdę szczęśliwe życie w ogóle jest możliwe. A co pani o tym myśli? ... . Co pani uważa za największą przeszkodę na drodze do szczęścia? ... (Ps. 1:1,2 ; inne wersety dostosowane do tego, co niepokoi rozmówcę)

 

XIV.  Gdy ludzie mawiają: ''mam swoją religię''

 

1.

Dzień dobry. Odwiedzamy wszystkie rodziny w tym bloku ( w tej okolicy ) i stwierdzamy, że większość z nich ma swoją religię. Prawdopodobnie pani też ... . Ale chyba przyzna pani, że bez względu na to, jakiego jesteśmy wyznania, borykamy się z takimi samymi kłopotami - wysokie koszty utrzymania, przestępczość, choroby. Czy nie jest tak? ... Czy widzi pani jakieś skuteczne lekarstwo na te bolączki? ... (2 Piotra 3:13 ; itd.).

 

XV.  Gdy ludzie mawiają: ''Jestem zajęty''

 

1.

Dzień dobry. Odwiedzamy wszystkie rodziny w pana sąsiedztwie, żeby przekazać ważną wiadomość. Na pewno jest pan bardzo zajęty, dlatego powiem krótko, o co chodzi.

2.

Witam pana. Nazywam się ... . Przyszedłem porozmawiać z panem o wielkich dobrodziejstwach Królestwa Bożego oraz o tym, jak można je dostąpić. Widzę, że jest pan bardzo zajęty (albo: szykuje się pan do wyjścia). Czy mógłbym przedtem coś króciutko powiedzieć? ...

 

XVI.  Na terenie często opracowywanym

 

1.

Cieszę się, że zastałem panią w domu. Składamy tu wszystkim cotygodniową wizytę, żeby porozmawiać o kilku jeszcze innych dobrodziejstwach, które zapewni ludzkości Królestwo Boże.

2.

Dzień dobry. Cieszę się, że znowu panią widzę ...  . Czy w rodzinie wszyscy są zdrowi? ... Wstąpiłem na chwileczkę, żeby omówić z panią ciekawą myśl na temat ...

3.

Dzień dobry. Jak się pani czuje? ... Chciałbym znowu porozmawiać z panią chwilę. (Podaj konkretny temat, który chcesz omówić).


lipiec 2001

BROOKLYN