Strona główna / Artykuły / Komentarz KUL do Rzymian 9:5


Autor: Piotr Andryszczak

Komentarz KUL do Rzymian 9:5

Towarzystwo Strażnica aby potwierdzić swoje nauki, bardzo chętnie lubuje się w cytowaniu innych publikacji. Problem nie jest w tym, że się powołuje, ale w tym, czy treść zawarta w cytatach odzwierciedla myśli autorów. Jak jest naprawdę, to zaraz się przekonamy.

            W publikacji Towarzystwa Strażnica „Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” (1991 r.) w rozdziale „Trójca” aby uzasadnić swoje własne tłumaczenie Rz 9,5 w „Przekładzie Nowego Świata” na stronie 383 powołano się na komentarz do 5 wersetu Listu do Rzymian w przekładzie KUL-u.

Strażnica w ten sposób chciała uzasadnić swoje pokrętne tłumaczenie. A brzmi ono tak:

  „Z nich Chrystus pochodzi według ciała: Bóg, który jest nad wszystkim, niech będzie błogosławiony na zawsze. Amen” (Rz 9,5)

Natomiast Biblii Tysiąclecia czytamy:

„Do nich należą praojcowie, z nich również jest Chrystus według ciała, który jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen”

 

Anonimowi tłumacze z Brooklynu poprzez zmianę szyku wyrazów, zmienili w ten sposób podmiot tego zdania z osoby Jezusa na Boga Ojca, aby zatrzeć prawdę o prawdziwym Bóstwie Chrystusa. A na dodatek, aby poprzeć takie tłumaczenie posiłkują się komentarzem w przekładzie KUL-u. W tym komentarzu tzw. „radykalni egzegeci” proponują umieścić kropkę po wyrażeniu „to kata sarka” [według ciała]. O tym, że taka interpretacja jest błędna możemy się przekonać właśnie na stronach tego komentarza Listu do Rzymian KUL-u. Okazuje się bowiem, że Towarzystwo Strażnica urwało dokładnie cytat w miejscu, w którym zaczyna się owa krytyka postawienia kropki po wyrażeniu „według ciała”.

O tym jak wygląda w oryginale komentarz KUL-u proszę samemu zobaczyć: fotokopia komentarza KUL

Proszę również porównać tłumaczenie dosłowne, słowo w słowo w przekładzie grecko-polskim Vocatio oraz w przekładzie grecko-angielskim „The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” (1985) wydanym przez Towarzystwo Strażnica. Pozostawię to bez komentarza.


Piotr Andryszczak; kwiecień 2002

BROOKLYN