Strona główna / Artykuły / Herezja ,,Słownika teologicznego''?


Autor: Piotr Andryszczak

Herezja ,,Słownika teologicznego''?

 

W „Prowadzeniu rozmów na podstawie Pism” na stronie 66 w rozdziale na temat czyśćca powołano m.in. na Słownik teologiczny ks. A. Zuberbiera. Ale za nim zobaczymy co tam jest napisane zobaczmy, co Strażnica chce na siłę zasugerować swoim „wybranym”. „Po omówieniu poglądów pisarzy katolickich na takie wersety, jak 2 Machabejska 12:39-45, Mateusza 12:32 i 1 Koryntian 3:10-15 przyznano w New Catholic Encyklopedia:

„Ostatecznie z analizy tej wynika, że katolicka nauka o czyśćcu nie jest oparta na Piśmie Świętym, tylko na tradycji” (1967, t. XI, s. 1034; zob. też A. Zuberbier, Słownik teologiczny, Katowice 1985, t. I, s. 118)” („Prowadzenie rozmów…”, s. 66)

Więc zgodnie z sugestią zawartą przez Strażnicę zaglądnąłem do Słownika Teologicznego. I co tam można przeczytać? Okazuje się właśnie, że autor omawia wersety 2 Mch 12, 39-45; Mt 12, 32 i 1Kor 3, 10-15 i twierdzi wbrew temu co sugeruje Strażnica, że: „Wiara Kościoła ma swoje podstawy w tekstach Starego i Nowego Testamentu” dot. czyśćca.

ZOBACZ ZESKANOWANĄ KOPIĘ 118 STRONY ,,SŁOWNIKA TEOLOGICZNEGO''

Piotr Andryszczak; marzec 2002

BROOKLYN