Strona główna / Artykuły / Izba Pamięci...


autor: Iszbin

Izba Pamięci Ostatniego Proroctwa

Mat. 13:14
I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które powiada: Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli; będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie, (BW)

Brooklyn jest mistrzem w ,,słuchaniu i rozumieniu'' wszelkich proroctw.. W końcu przemawia przez niego sam Jehowa. Ale my ,,czepialscy'' jesteśmy i postanowiliśmy upamiętnić na stronach www. tłumaczenie tylko jednego proroctwa - proroctwa ,,o tym pokoleniu'' Jezusa. Zwróćcie uwagę nie tylko na treść, lecz i na formę pewnych siebie proroków z Brooklynu, gdy tłumaczą słowa Jezusa (,,Fakty mówią'' , ,,określone pokolenie'' , ,,precyzyjnie określone''). Oczywiście nie musimy dodawać, że dziś już to proroctwo jest nieaktualne, cóż najwidoczniej Brooklyn robi wszystko, by spełniać inne proroctwo, proroctwo Izajasza: ,,będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli''.

STRAŻNICA 15 stycznia 1989

,,Nauczycielu'', brzmiało pytanie uczniów, ,,jaki będzie znak, że to już ma nastąpić?'' Jezus wskazał, iż w okresie poprzedzającym zniszczenie świątyni nastaną wojny, trzęsienia ziemi, zarazy i braki żywności. Dodał też: ,,Żadną miarą nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko wydarzy.'' (Strona 3)

,,Czyżby to, co wtedy przepowiedział, dotyczyło naszego pokolenia? Fakty mówią, że tak właśnie jest.'' (Strona 4)

,,Pokolenie roku 1914 istotnie zasługuje na uwagę. Właśnie na nim spełnia się ponownie zapowiedź Jezusa: ,,Żadną miarą nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko wydarzy (Łukasza 21:32). ,,Wszystko'' oznacza też uwolnienie rodu ludzkiego od nękających go trudności''. (Strona 7)

 

Strażnica 1 lutego 1989: 

 

,,A czy nie może tak być, że ów znak jest przewidziany dla szeregu pokoleń? Nie. Miał się on ukazać za życia jednego określonego pokolenia. Ta sama generacja, która obserwowała początek znaku, będzie też świadkiem jego finału w ,,ucisku, jaki się nie zdarzył od początku stworzenia''. To zapewnienie Jezusa zostało zanotowane przez trzech historyków: Mateusza, Marka i Łukasza (...)'' (Strona 4)

,,Istnieje jednak niebezpieczeństwo popadnięcia w zniecierpliwienie. Od wybuchu pierwszej wojny w roku 1914 minęły 74 lata. Z ludzkiego punktu widzenia okres ten może się wydać bardzo długi. Niemniej niektórzy chrześcijanie, mający orli wzrok i pamiętający pierwszą wojnę światową, w dalszym ciągu cieszą się aktywnym życiem. Ich pokolenie jeszcze nie przeminęło.'' (tamże)'' 

STRAŻNICA 1 października 1990

 

,,Oznaką dni ostatnich starego świata miały być ,,czasy krytyczne, trudne do zniesienia'', a w związku z nimi stałe pogarszanie się warunków, jak to widać obecnie (2Tymoteusza 3:1-5,13). A Jezus zapowiedział, że pokolenie będące świadkiem tego wszystkiego doczeka spełnienia się obietnic Bożych (Mateusza 24:3-14, 32-34).'' (Strona 7)

Po przeczytaniu powyższych zapewnień samego Jezusa nic dziwnego, że rozpaczliwie pytano Czytelników: ,,Czy jest później, niż myślisz?'', a Braciom serwowano następujące teksty:

STRAŻNICA 1 kwietnia 1991 

,,Nastała pora na gorliwe działanie! Wiemy, jaki obrót przybiorą wydarzenia światowe, a na horyzoncie widać oznaki nadciągającego Armagedonu. Toteż nakazem chwili jest teraz szukanie Jehowy, dopóki jeszcze daje się znaleźć - zanim nadejdzie 'dzień Jego gniewu'. W wielkim ucisku będzie już za późno (...)'' (Strona 11)

,,A dlaczego to takie ważne, aby każdy z nas szukał Jehowy już teraz, kiedy można Go znaleźć? Ponieważ obiecany przez Niego nowy świat jest bardzo, bardzo bliski (Izajasza 65:17-25; Łukasza 21:29-33*; Rzymian 10:13-15)'' (Strona 13)

* ,,Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, a wszystko to się stanie'' - Łukasza 21:32

STRAŻNICA 15 lipca 1991

 

,,Od ''początku boleści'' w roku 1914 ,,to pokolenie'' precyzyjnie określone przez Jezusa doświadczyło ciągłych wojen, braków żywności i trzęsień ziemi, stanowiących część znaku jego niewidzialnej obecności (Mateusza 24:7, 8, 34)'' (Strona 4) 


Iszbin; maj 2002

BROOKLYN