Notice: Undefined variable: itsPath in /var/www/watchtower.org.pl/public/library_main.php on line 24
Copyright (Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny)
CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK APOLOGETYCZNY
Copyright

Prawa autorskie i ograniczenia powielania

Ten plik/dokument jest w całości własnością Jarosława Zabiełło. Nie może być w żaden sposób zmieniany ani poddawany edycji jak również mirrorowany na innym serwerze w Internecie. Dopuszcza się reprodukcję (np. wydruk z drukarki) jedynie w całości dla celów niekomercyjnych. Nie można go używać w celu jakiejkolwiek sprzedaży lub jako materiału towarzyszącego jakiemukolwiek produktowi, który podlega sprzedaży.

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)