JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Biblijny Test

Wypełnienie tego testu może pomóc Świadkowi Jehowy zastanowić się nad swoją społecznością z Chrystusem:

TEST BIBLIJNY wskazuje czy dane twierdzenie odnosi się do wszystkich, czy do niektórych, czy do do nikogo w ogóle - zaś w czwartej kolumnie (również) czy odnosi się do ciebie.

"Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli." - 2Kor. 13:5 BT wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was." - Jan.14:17-18 BT wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"...tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was..." - Kol.1:27 BW wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"...aby Chrystus zamieszkał w waszych sercach..." - Ef.3:17 BP wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" - Gal.4:6 BT wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego własnością. Jeśli zaś Chrystus jest w was..." - Rz. 8:9-10 BP wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." - Ap. 3:20 BT wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego. Nikodem powiedział do Niego: Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić." (Jan.3:3-7 BT) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę" (Jan.6:37 BT) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"...Szczepan ...modlił się: Panie Jezu, przyjmij ducha mego" (Dz. 7:59 BT) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"...trzy razy prosiłem Pana... Lecz powiedział do mnie: '...albowiem pełnia mej mocy okazuje się w słabości.' ...moc Chrystusowa." (2Kor. 12:8-9 BW) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"...wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana." (1Kor.1:2 BT) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych." (Mat.11:28-29 BT) wszyscy
niektórzy
nikt
do mnie

Wersja angielska . . . Spis treści

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:198). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)