JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Spotkani na ulicy

Czy ŚJ idą wzdłuż twojej ulicy i właśnie zmierzają w Twym kierunku?

Przeczytaj z nimi ósmy rozdziału z Listu do Rzymian.

  • Powiedz im, że to jeden z Twych ulubionych fragmentów.
  • Poproś aby przeczytali ten fragment w SWOJEJ Biblii.

Warto podczas czytania dodać parę słów komentarza, jak np.:

Teraz jednak dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia, [ POWIEDZ: "Wielu ludzi czuje się potępianych ]." (Wielu ŚJ czuje się oskarżanych nawet, jeśli do tego się nie przyznają. Ich organizacja naucza, że tylko "namaszczony ostatek" - ok. 8 tysięcy starszych ŚJ - są w Chrystusie [w jedności z Nim] w sensie o jakim mówi 8 rozdział Listu do Rzymian.) ] albowiem prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, wyzwoliło cię spod prawa grzechu i śmierci.

Co bowiem było niemożliwe dla Prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, [tego dokonał Bóg]. On to zesłał Syna swego w ciele podobnym do ciała grzesznego i dla [usunięcia] grzechu wydał w tym ciele wyrok potępiający grzech, aby to, co nakazuje Prawo, wypełniło się w nas, o ile postępujemy nie według ciała, ale według Ducha.

Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy żyją według Ducha - do tego, czego chce Duch.

Dążność bowiem ciała prowadzi do śmierci, dążność zaś Ducha - do życia i pokoju. A to dlatego, że dążność ciała wroga jest Bogu, nie podporządkowuje się bowiem Prawu Bożemu, ani nawet nie jest do tego zdolna.

A ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. [ POWIEDZ: "Wyobraź sobie że jesteś w sytuacji w której nie możesz się podobać Boga bez względu na to jak bardzo byś się starał. Wszyscy są w takiej sytuacji dopóki nie przyjmą Chrystusa:" ]

Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. [ POWIEDZ: "Tak więc, ludzie MOGĄ się podobać Bogu tylko wtedy gdy Duch przyjdzie aby w nich zamieszkać." ]

Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.

A jeżeli mieszka w was Duch Tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to Ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha.

Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała.

Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha uśmiercać będziecie popędy ciała - będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. [ POWIEDZ: "Cóż to za błogosławieństwo że Bóg adoptuje nas jako swoje dzieci poprzez zesłanie swego Ducha aby mieszkał w naszych sercach!" (ŚJ wierzą, że tylko grupa ponad 8 tys. "namaszczonego ostatka" tego doświadcza, podczas gdy cała reszta ŚJ podąża za swoją "kierowaną przez ducha organizacją".) ]

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: 'Abba, Ojcze!'

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi.

Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. [ Wielu ŚJ jest niezaznajomionych z wersetami 1-14 ale rozpoznaje w wersetach 15-17 słowa cytowane w ich publikacjach jako odnoszące się do "namaszczonego ostatka". Miliony ŚJ jest uczonych, aby odpowiadać na takie obietnice Nowego Testamentu słowami: "To mnie nie dotyczy, bo ja należę do 'drugich owiec', a nie do spłodzonych duchem Bożym." - Życie wieczne w wolności synów Bożych, s. str. 100, wyd. pol. ] POWIEDZ: "Tak więc, wszyscy jesteśmy potępieni i nie możemy się podobać Bogu bez względu na jak bardzo byśmy próbowali, dopóki Bóg nie ześle Ducha swego Syna do naszych serc i adoptuje nas do pozycji Swoich dzieci."

Będą próbować ukryć swoje reakcje, ale fragment z Rzymian 8:1-17 jest miażdzący dla tych ŚJ którzy uchwycili jego znaczenie.

Wersety 8-9 pokazują bowiem, że "nie należą do Chrystusa" ani nie mogą "podobać się Bogu". Nie mu tu mowy o jakichś "innych owcach", czy drugiej klasie, uświęcanej przez ich organizację.

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:183). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)