JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Fałszywe proroctwa

Towarzystwo Strażnica posiada długą historię zapowiadanych proroctw i zmieniania ich treści po tym jak okazały się fałszywe. Można by tu przytoczyć tysiące udokumentowanych cytatów, ale tylko kilka wystarczy aby dowieść tego punktu.

Na przykład w książce z roku 1920 Miliony ludzi z obecnie żyjących nigdy nie umrą Strażnica deklaruje:

"Możemy przeto z ufnością oczekiwać, że rok 1925-y zaznaczy się powrotem Abrahama, Izaaka, Jakuba i wiernych proroków Starego Zakonu, a mianowicie tych, których Apostoł wymienia w jedenastym rozdziale listu do Żydów - do stanu ludzkiej doskonałości." (Miliony..., s.61, 1920 r., wyd. pol.)

Oczywiście, nigdy to się nie wypełniło.

Począwszy od połowy lat 60-tych liczne artykuły poruszane w publikacjach Strażnicy zaczęły wskazywać na rok 1975:

"A więc pozostało siedem lat do osiągnięcia okrągłych 6000 lat siódmego dnia. Siedem lat od tej jesieni doprowadzi nas do jesieni roku 1975, kiedy to upłynie pełnych 6000 lat w Bożym siódmym dniu, w dniu Jego odpoczynku. Po sześciu tysiącach lat znoju, cierpień, trosk , chorób i śmierci pod władzą Szatana ludzkość naprawdę potrzebuje ulgi, wytchnienia. Siódmy dzień żydowskiego tygodnia, sabat, trafnie mial obrazować ostatnie 1000 lat, kiedy pod panowaniem Królestwa Bożego na czele z Chrystusem, ludzkość będzie wydźwignięta z 6000 lat grzechu i śmierci. (Obj.20:6) ... Najbliższa przyszłość na pewno będzie wypełniona zdarzeniami o znaczeniu przełomowym, ponieważ zbliża się kres starego systemu rzeczy. W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do 'dni ostatnich', doprowadzając w wyniku, do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym tysiącletnim panowaniem Chrystusa." (Strażnica 1968 r., s.5, rozdz. "Mądre spożytkowanie czasu, JAKI JESZCZE POZOSTAŁ", wyd pol.; Przebudźcie się! 8 październik 1966, s.19 wyd. ang)
Strażnica z 15 sierpnia 1968 r. wskazywała, że między końcem 6 tys. lat panowania człowieka - który miał upłynąć jesienią 1975 r. - a końcem świata, jest tylko niewielki okres czasu. Mianowicie, okres ten to różnica czasu pomiędzy stworzeniem Adama a stworzeniem Ewy. I Strażnica zapewniała nas, że ten okres ten to najwyżej parę tygodni czy miesięcy, lecz nie lat:
"Czy na podstawie powyższych rozważań można wyrazić przekonanie, że jesienią roku 1975 będzie już po bitwie Armagedonu i że mniej więcj właśnie wtedy rozpocznie się od dawna oczekiwane tysiącletnie królowanie Chrystusa? Jest to możliwe, poczekajmy jednak i zobaczmy w jakiej mierze siódme tysiąclecie istnienia człowieka zbiega się z przyrównanym do sabatu tysiącletnim panowaniem Chrystusa. Jeśli te dwa okresy pobiegną równolegle z dokładnością co do jednego roku kalendarzowego, nie stanie się to przez zwykły przypadek czy splot okoliczności, lecz wyniknie z miłościwych zamierzeń Jehowy. ... Może tu występować różnica zaledwie tygodni lub miesięcy, a nie lat." (Strażnica nr 905, 1969 r., s.7-8, wyd. pol; Strażnica 15 sierpień 1968, s.499, wyd. ang.)

Takie przepowiednie poprowadziły Świadków Jehowy do wiary, że koniec mógłby nastąpić między końcem roku 1975 a początkiem 1976.

Najnowszym niespełnionym proroctwem które wywarło wielki wpływ na ŚJ są 'nowe prawdy' w Strażnicy z 1 listopada 1995 które zmieniły wierzenia Świadków Jehowy na kwestię "pokolenia które widziało wydarzenia roku 1914" a w Przebudźcie się! z 8 listopada 1995 całkowicie porzucono to długo utrzymywane proroctwo.

Nawet od późnych lat 40-tych XX wieku czasopismo Przebudźcie się! na drugiej stronie każdego swego wydania twierdziło, iż czasopismo to "umacnia nadzieję na nastanie sprawiedliwości Nowego Świata". Potem w roku 1964 dodano myśl, że to nastapi za życia "tego pokolenia" - "...umacnia nadzieję na nastanie sprawiedliwości Nowego Świata za życia tego pokolenia".

W roku 1975 to już nie była obietnica czasopisma Przebudźcie się!. Teraz była to obietnica samego Stwórcy: "czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie nasze pokolenie, nastanie nowy świat w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo." (Przebudźcie się! 8 styczeń 1975 wyd. ang.)

Bardzo ważnym krokiem było to, że dodano tu zwrot w którym mowa była o "danej przez Stwórcę obietnicy". To oznacza, że Towarzystwo Strażnica (wydawca czasopism) teraz prorokuje w imieniu Stwórcy - w imieniu Boga. Zaś Stwórca ostrzega w Biblii przeciwko prorokowaniu bez faktycznego otrzymania od Niego na to zezwolenia:

"Lecz jeśli prorok da się ponieść pysze do tego stopnia, że powołując się na Mnie, zacznie wypowiadać słowa, których Ja nie kazałem mu mówić, albo jeśli odważy się przemawiać w imieniu innych bogów, to będzie musiał natychmiast umrzeć. Gdybyście zaś zaczęli się zastanawiać, po czym będziecie mogli poznać słowa, których Jahwe nie wypowiedział, gdy prorok będzie przemawiał w imieniu Jahwe, to [wiedzcie, że] nie zostały wypowiedziane przez Jahwe te słowa, które się nie spełniły. To prorok powodowany pychą wypowiadał te słowa od siebie. Nie potrzebujesz się go obawiać." - 5 Mojżeszowa 18:20-22 Biblia Warszawsko-Praska

Czy rzeczywiście Stwórca polecił Towarzystwu by rozgłaszało, że Bóg obiecał nastanie nowego porządku za życia "naszego pokolenia"? W innym miejscu Towarzystwo dokładniej sprecyzowało, co rozumie przez "nasze pokolenie":
"Jezus mówił oczywiście o ludziach, którzy byli już w takim wieku, że mogli ze zrozumieniem śledzić wszystko, co się działo, gdy rozpoczęły się 'dni ostatnie' ... Gdyby nawet przyjąć, że 15-letnie dzieci były na tyle dojrzałe, żeby pojąć znaczenie tego, co się wydarzyło w roku 1914, to najmłodsi z 'tego pokolenia' mają już około 70 lat. ... Pamiętajmy jednak, że Jezus powiedział, iż koniec obecnego złego świata nastąpi, zanim całkowicie przeminie to pokolenie." (Przebudźcie się!, rok 1970, nr 1, s.13, wyd.pol.; Przebudźcie się! 8 październik 1968 s. 13-14 wyd. ang.)

W roku 1982 Towarzystwo Strażnica zmieniło swoje proroctwo znajdujące się na drugiej stronie każdego Przebudźcie się! dodając dodatkowe sformułowania na temat roku 1914. Już dłużej nie wystepuje niewyraźne określenie "nasze pokolenie" które ujrzy koniec świata, lecz pokolenie które widziało wydarzenia roku 1914: "...czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie, które widziało wydarzenia roku 1914" (8 styczeń 1982 ang.)

Prawie identyczne słowa powtarzały się w każdym wydaniu aż do 8 stycznia 1987 r. kiedy czasopismo Przebudźcie się! przemieściło w/w fragment z drugiej strony na stronę czwartą i przy okazji zmieniono jego format. Począwszy od tego wydania, pororoctwo na temat pokolenia roku 1914 zostało całkowicie porzucone. Później zostało odnowione na stronie czwartej w wydaniu z 8 marca 1988 r. - "...czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie które widziało wydarzenia roku 1914" które to słowa pojawiały się aż do października 1995 r.

Jednakże wtedy pokolenie, które widziało wydarzenia roku 1914 już w pełni przeminęło. To, co z niego zostało, to relatywnie niewielka już garstka osób posiadających prawie sto lat.

"Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo." [Przebudźcie się! nr 9 z 8 września 1995 r.]

Oczywiście, proroctwo to się nie wypełniło. Kontynuując drukowanie takiego pokarmu duchowego dla Świadków Jehowy było podobne do serwowania mięsa lub mleka długo po przekroczeniu jego daty ważności podanej na opakowaniu. I podobnie jak zepsuta żywność, niewypełnione proroctwo zaczęło śmierdzieć.

Przywódcy ŚJ na Brooklynie ostatecznie zamienili je w wydaniu Przebudźcie się! z 8 listopada 1995 r. poprzez powrót do języka używanego przed rokiem 1964. Teraz Przebudźcie się! deklarowało: "Co najważniejsze, czasopismo to umacnia zaufanie do obietnicy naszego Stwórcy, że obecny niegodziwy i pełen bezprawia system rzeczy zostanie zastąpiony przez nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."

W rzeczywistości proroctwo z czwartej strony każdego wydania Przebudźcie się! to tylko czubek góry lodowej. (Zobacz też art. "Pokolenie, które nie miało przeminąć"). W istocie najważniejsza część całego systemu chronologicznego Świadków Jehowy okazała się fałszem.

To najbardziej jak dotąd dająca się zauważyć zmiana doktrynalna z całego procesu zmiany wierzeń Świadków Jehowy który dopiero co się zaczął. W Strażnicy z 15 października 1995 r. (s. 22-23) Towarzystwo Strażnica zmieniło swoją interpretację Mat. 25:31-33 odnośnie Chrystusa zasiadającego na tronie, aby oddzielić owce od kozłów.

Wydarzenia totąd wiązane z domniemanym niewidzialnym powrotem Chrystusa i objęciem przez niego władzy królewskiej w roku 1914 zostały teraz przekształcone w wydarzenia, które mają się wydarzyć w przyszłości podczas sądu nad ludzkością w bitwie Armagedonu.

Stara nauka jest jasno przedstawiona w wydanej przez Towarzystwo w roku 1982 książce Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi gdzie na stronie 183 czytamy:

Odkąd Chrystus powrócił i zasiadł na swym niebiańskim tronie, cała ludzkość stoi przed sądem. ... Podczas obecnego sądu ludzie są dzieleni na "kozły" stawiane po lewicy Chrystusa oraz na "owce" po jego prawicy.

Strażnica z 15 października 1995 odrzuca tą interpretację i zastępuje ją nową:

"Czy ta przypowieść - jak przez dlugi czas sądziliśmy - odnosi się do okresu, kiedy Jezus objął władzę królewską w roku 1914? ...rozważana przypowieść odnosi się do przyszłości - gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale. Wtedy zasiądzie, by nad żyjacymi wówczas ludźmi dokonać sądu. Takie zrozumienie przypowieści o owcach i kozłach wskazuje, że osądzenie obu grup jest sprawą przyszłości. Nastąpi po wybuchu 'ucisku' wspomnianego w Ewangelii według Mateusza 24:29, 30 oraz po tym, jak Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale" (s. 22-23, wyd. pol.)

Zmiana jaką tu wprowadzono jest dwojakiego rodzaju. Towarzystwo reintrepretuje Mateusza 25:31-32 w którym

(1) opis Chrystusa zasiadającego na swym tronie już nie wiąże dalej z objęciem królowania w roku 1914, jak przez długi czas dotąd nauczało. Zamiast tego, ten fragment odnosi do przyszłych wydarzeń mających nastąpić po "wielkim ucisku".

(2) Oddzielanie owiec od kozłów jest teraz również wydarzeniem mającym wydarzyć się w przyszłości mimo, że przez długi okres czasu ŚJ byli dotąd nauczani iż ich służba kaznodziejska była wykonywaniem takiego oddzielania już teraz i tak uważali przez większość swego istnienia w XX wieku.

Jeszcze bardziej znacząca jest 'nowa prawda' wprowadzona w Strażnicy z 1 listopada 1995 roku. Na stronach od 17 do 19 Strażnica zmienia interpretację Towarzystwa odnośnie słów Jezusa z Mateusza 24:34: "Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie." (BT)

Na stronie 17 przyznaje że "niektórzy słudzy Jehowy tak usilnie pragną ujrzeć koniec złego systemu, że czasami spekulują, kiedy wybuchnie 'wielki ucisk', a nawet próbują to ustalić na podstawie długości życia pokolenia, które pamięta rok 1914." Zamiast tego, Strażnica stwierdza teraz, że

Sposób w jaki Jezus używał słowa "pokolenie", nie dotyczy odmierzania czasu, lecz odnosi się głównie do ludzi, którzy żyją w danym okresie historycznym i odznaczają się określonymi cechami charakterystycznymi.

Następnie (na stronie s. 19) Strażnica przechodzi do identyfikacji pokolenia na jakie przypuszczalnie wskazywał Jezus w Mat. 24:34-35:

A zatem obecnie, podczas ostatecznego spełniania się proroctwa Jezusa "to pokolenie" najwyraźniej obejmuje mieszkańców ziemi, którzy widzą znak obecności Chrystusa, ale nie chcą skorygować swego postępowania.

Ta nowa interpretacja porzuca myśl, że świat się zakończy za życia ludzi którzy żyli i widzieli wydarzenia roku 1914. Zamiast tego, teraz mamy Jezusa, który mówi do tego "złego pokolenia" - ludzi którzy widzą znak Jego niewidzialnej obecności, ale nie chcą zostać ŚJ - bez dołączania do tego jakiegoś okresu czasu.

ZANUDZONY NA ŚMIERĆ?
Owszem, informacje potrzebne aby dotrzeć do ŚJ mogą być rzeczywiście nudne. Pomyśl jednak o tym jakbyś musiał nauczyć się jęz. chińskiego aby podzielić się Ewangelią w Chinach.

Czy ostatnio odrzucona nauka o pokoleniu roku 1914 jest w rzeczywistości fałszywym proroctwem wypowiedzianym przez fałszywego proroka? Czy też jest to tylko przykład wiernych chrześcijan którzy przejawili gorliwość w oczekiwanu na powtórne przyjście Chrystusa?

Cytowana wcześniej Księga Powtórzonego Prawa 18:20-22 daje podstawę do odpowiedzi na to pytanie. Biblia potępia na proroka który "mówi w imieniu Jehowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni" (PNŚ)

Oczywiście, przepowiednia okazała się fałszywa, więc Towarzystwo Strażnica przestało dalej ją ogłaszać.

Czy ta przepowiednia była wypowiedziana "w imieniu Jehowy"? Tak, ponieważ została przedstawiona jako "obietnica Stwórcy."

W innym miejscu Strażnica napisała:

"Ci, którzy są przekonani że Strażnica publikuje opinie lub słowa człowieka nie powinni tracić czasu aby na nią w ogóle patrzeć... Ci, którzy wierzą w to, że Strażnica jest używana przez Boga jako sposób komunikacji z Jego ludem, lub lub jeśli zwracają uwagę na proroctwa, powinni studiować Strażnicę..." (Strażnica 1 styczeń 1942, s. 5 wyd. ang.)

Bardziej współcześnie Towarzystwo Strażnica próbuje uciec od etykiety "fałszywego proroka" poprzez twierzenie, że Świadkowie Jehowy nie wypowiadali proroctw w imieniu Boga. "Nigdy nie mówili, 'To są słowa Jehowy.'" (Przebudźcie się!, nr 4, 1993 r., s. 4, wyd. pol.)

W rzeczywistości jednak Towarzystwo Strażnica swoją przepowiednię o pokoleniu roku 1914 które miało żyć, aby widzieć 'koniec', opisało jako prorocze słowo Jehowy wypowiedziane ustami Jezusa Chrystusa.

"Prorocze słowo Jehowy, wypowiedziane ustami Chrystusa Jezusa głosi: 'Żadną miarą nie przeminie to pokolenie [roku 1914] aż się wszystko wydarzy' (Łk. 21:32) Toteż Jehowa, który jest źródłem natchnionych, niezawodnych proroctw, sprawi, że słowa Jego Syna urzeczywistnią się....
Podobnie jak zapowiedź Jezusa co do Jeruzalem ziścila się za życia pokolenia 33 roku n.e., tak jego proroctwa dotyczące 'czasu końca' spelnią się za pokolenia roku 1914.
Tak, możesz ocaleć i ujrzeć ten obiecany Nowy System razem z żyjacymi jeszcze przedstawicielami pokolenia roku 1914 - pokolenia, ktore nie przeminie." (Strażnica rok CV nr 22, s. 5-6, wyd. pol.; słowa nawiasach: "[roku 1914]" wg oryginału)

Tak więc, Towarzystwo Strażnica pasuje do opisu fałszywego proroka jaki znajduje się w Pwt.18:20-22. Towarzystwo wygłaszało przepowiednię w imieniu Boga i ta przepowiednia nie okazała się prawdziwą.

Czy to fałszywe proroctwo było tylko chwilową wpadką Strażnicy która miała miejsce w jakims określonym czasie? Nie, gdyż była powtarzana w wielu publikacjach Towarzystwa raz po raz przez cały szereg lat. I nie tylko w stopce redakcyjnej Przebudźcie się!, ale także w wielu innych miejscach. Czasem, w niewielkimi różnicami, powtarzano tą samą myśl przy różnych okazjach:

"...pokolenie żyjące w roku 1914, niektórzy ujrzą wielkie wypełnienie się proroctwa Chrystusa oraz zniszczenie..." - Przebudźcie się!, 8 październik 1973, s. 19, wyd. ang.
"O które pokolenie chodzi i jak długo ono trwa? ... Kiedy dochodzi do odniesienia tego do naszych czasów, 'pokolenie' logicznie nie może oznaczać dzieci urodzonych podczas pierwszej wojny światowej. Dotyczy raczej naśladowców Chrystusa i innych którzy byli w stanie obserwować wojnę i inne rzeczy jakie się wydarzyły w wypełnianiu się złożonego 'znaku' o którym mówił Jezus. Niektóre z tych osób 'żadną miarą nie przeminą' aż wszystko co Chrystus prorokował się wypełni, włącznie z końcem obecnego złego systemu rzeczy." - Strażnica 1 październik 1978, s. 31, wyd. ang.
"A jakie 'pokolenie' według słów Jezusa ' żadną miarą nie przeminie, aż się wydarzą wszystkie te rzeczy'? Słowo to nie dotyczy jakiegoś odcinka czasu, który różne osoby określały na 30, 40, 70, a nawet 120 lat; chodzi tu raczej o ludzi - tych, co żyli na 'początku bólów niedoli' dręczącej ten skazany na zagładę system ogólnoświatowy. Jest to pokolenie ludzi, którzy wiedzieli, jak z wybuchem pierwszej wojny światowej ruszyła lawina tragicznych wydarzeń. ...
Nawet gdyby niegodziwy system panujący teraz na świecie przetrwał do końca XX wieku - co jest z uwagi na powszechnie występujące tendencje oraz spełnianie się proroctw biblijnych jest wysoce nieprawdopodobne - i tak żyłyby jeszcze osoby należące do pokolenia pamiętającego pierwszą wojnę światową. Fakt jednak, że ich liczba dość prędko się kurczy, stanowi kolejne potwierdzenie wniosku, iż szybko zbliża się ostateczne 'zakończenie systemu rzeczy'...
Istnieje więc pokolenie ludzi, którzy żyli w roku 1914 i widzieli ogromne przemiany dziejowe...
Toteż cieszymy się z zapewnienia Jezusa, że "wielki ucisk" spadnie na ten niegodziwy system rzeczy, gdy jeszcze będą na ziemi ludzie, którzy należą do 'pokolenia roku 1914', czyli że to pokolenie nie zdąży przeminąć." (Strażnica, rok CII (1981), nr 17, s. 27-28, wyd. pol.)
"Gdyby nawet przyjąć, że 15-letnie dzieci były na tyle dojrzałe, żeby pojąć znaczenie tego, co się wydarzyło w roku 1914, to najmłodsi z 'tego pokolenia' mają już około 70 lat. A zatem większość pokolenia, o którym mówił Jezus, już wymarła. Pozostali są już w podeszłym wieku. Pamiętajmy jednak, że Jezus powiedział, iż koniec obecnego złego świata nastąpi, zanim całkowicie przeminie to pokolenie. Już samo to dowodzi, że do przepowiedzianego końca pozostało niewiele lat." (Przebudźcie się!, nr 1, 1970 r., s. 13, wyd. pol.)
"Jezus nieraz użył słowa 'pokolenie', stosując w rozmaitych połączeniach i różnych znaczeniach. Co jednak miał na myśli, gdy mówił o 'pokoleniu', które 'nie przeminie'? ...Jednakże wyrażenie to odnosi się nie tyle do określonej liczby lat, co do ludzi i wydarzeń.
...owczesne niemowlęta majż już po 70 i więcej lat. Inni, którzy pamiętają ten rok, przekroczyli osiemdziesiątkę, dziewięćdziesiątkę, a ten i ów dożył nawet setki. Wciąż jeszcze żyją miliony ludzi z tego pokolenia. Niektórzy z nich 'zadną miarą nie przeminą, aż się wszystko wydarzy'" (Strażnica 15 maj 1984, s. 5, wyd. pol.)
"W ten sposób sąd się wykona gdzieś podczas okresu życia ludzi, którzy widzieli pierwsze wydarzenia zapowiadane przez Jezusa. ...ten okres czasu rozpoczął się w roku 1914. Zanim pokolenie roku 1914 całkowicie wymrze, musi się wykonać sąd Boga." - Strażnica 1 maj 1985 s. 4, wyd. ang.
"Wszystko co przepowiedział Jezus ma się spełnić za życia przynajmniej niektórych ludzi z pokolenia roku 1914" (Strażnica, rok CV, nr 21, s. 6, wyd. pol)
"pełen pokoju i bezpieczeństwa nowy świat zanim przeminie pokolenie które widziało wydarzenia roku 1914" ... Żydzi... liczyli siedemdziesiąt pięć lat jako jedno pokolenie...
... dzisiaj, większość z pokolenia roku 1914 przeminęła. ... słowa Jezusa: 'Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie na pewno nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie.' staną się prawdą. To jeszcze inny powód aby wierzyć że nadchodzący jak złodziej dzień Jehowy jest bliski." (Przebudźcie się! 8 kwiecień 1988, strony 4 i 14, wyd. ang.)
W istocie, ten spizod wygłaszania przepowiedni dotyczących "pokolenia roku 1914" nie był pierwszym takim proroctwem Towarzystwa Strażnica. Wiele lat przed rokiem 1914 opublikowali 4 tom Wykładów Pisma Świetego w którym wyliczali "pokolenie" jako "równowartość jednego stulecia... licząc od roku 1780, daty pierwszego znaku" włączając w to:
"'żniwo', czyli czas zgromadzania, rozpoczęło się w październiku 1874 roku, organizowanie Królestwa i ujęcie przez naszego Pana wielkiej władzy królewskiej miało miejsce w kwietniu 1878 roku, a czas ucisku, czyli "dzień gniewu", który rozpoczął się w październiku 1874 roku, skończy się około roku 1915." (Wykłady Pisma Św., Tom 4, s. 604, wyd. pol.)

Odmiennie niż teraz, Strażnica wyliczała wtedy, że pokolenie wymienione w Mateusza 24:34 trwa 36 i pół roku, i jest to "'pokolenie' od roku 1878 do roku 1914" (s. 605). Interesujące, że Towarzystwo napotkało podobne problemy kiedy czas uciekał a proroctwo okazywało się fałszywe. Długość życia 'pokolenia' została poprawiana aby pasowała do późniejszych reinterpretacji podobnie, jak poprawiano je kilka razy w okresie miedzy latami siedemdziesiątymi a dziewięćdziesiątymi XX wieku. W podobny sposób, późniejsze wydania Wykładów Pisma Świętego były przedrukowywane z naniesionymi zmianami w datach. W cytowanym wyżej fragmencie ze strony 604, słowa "zakończy się w październiku 1914" w późniejszych wydaniach zostały zmienione na "zakończy się około roku 1915"

Wiele z cytowanych wyżej dokumentów zostało wydrukowanych w naszej broszurze "1914 Generation" Prophecy Proves False. Zajrzyj na stronę CFTF.com lub napisz do wydawcy. Z polskich źródeł zajrzyj do serwisu "Świadkowie Jehowy Pod Lupą"(http://watchtower.org.pl) lub "Świadkowie Jehowy Spółka b/o" (http://watchtower-brooklyn.of.pl).

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:194). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)