JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Zmiany doktryn

Tu akurat nie brak materiału dowodowego ponieważ ta sekta zmieniała swoje nauki więcej razy niż jakakolwiek inna większa religia. Nowe publikacje wydawane przez Strażnicę raz po raz zaprzeczają własnemu nauczaniu organizacji i same też są zastępowane nowymi.

Podczas pierwszych pięćdziesięciu pięciu lat swego istnienia sekta rozgłaszała że Wielka Piramida egipska jest "Kamiennym Świadkiem Boga", a swoje wyliczenia czasów i proroctw oparła na wewnętrznych pomiarach korytarzy piramidy (z polskich źródeł zobacz np. Wykłady Pisma Św., Tom III, "Przyjdź Królestwo Twoje", rozdział zatytułowany "Świadectwo Kamienia Bożego jako świadka i proroka, którym jest Wielka Piramida w Egipcie" ; zaś na stronie 201 Russell pisał: "W ten sposób przedstawiamy tego 'świadka;, lecz spodziewamy się, że jego świadectwo natchnione tak samo będzie kwestionowane, jak i świadectwo Pisma Świętego, przez księcia ciemności, boga świata tego..."). Następnie 15 listopada 1928 roku Strażnica odrzuciła swoje nauki, twierdząc zamiast tego: "skoro piramida nie jest wspominana w Biblii, to podążanie za naukami na niej opartymi jest uprawianiem bezwartościowej filozofii i fałszywej nauki a nie podążaniem za Chrystusem." (s. 341) Oraz, "Szatan włożył swoją wiedzę w martwy kamień, który może być określany Biblią Szatana a nie kamiennym świadkiem Boga." (s. 344). (Z polskich źródeł zobacz książkę "Światło" gdzie Rutherford pisząc o 144 tys. czyni aluzję do "kamiennego świadka" w słowach: "Poza tem nic oni nie dodają do jego Słowa (jak np. "kamiennego świadka w Egipcie"), ażeby nie byli znalezieni jako kłamcy" [s. 314] oraz "którzy ujmują od Boskiego Słowa Objawienia, lub do niego dodawają - przez dołączenie znaków jak o piramidzie w Gizeh - nie otrzymają wyrozumienia" [s.12].)

W późnych latach 20-tych i wczesnych 30-tych XX wieku drugi prezes Towarzystwa, Joseph Franklin ("Sędzia") Rutherford, wyrzekł się wielu innych nauk założyciela Towarzystwa Strażnicy - Charlesa Taze Russella. Jednak wcześniej, Rutherford, podczas prezesury Russella oraz w czasie pierwszych dziesięciu lat własnej prezesury (którą rozpoczął wkrótce po śmierci Russella w roku 1916) nauki te popierał.

Podczas tego okresu odrzucił święcenie Wielkanocy, wiarę w to, że Chrystus umarł na krzyżu, oraz demokratyczne zarządzanie lokalnymi zborami. (Zobacz książki Index of Watchtower Errors i Answering Jehovah's Witnesses Subject by Subject autorstwa David A. Reed'a, Baker Book House)

Przywódcy którzy zmienialiby pogląd na egipską piramidę z Kamiennego Świadka Boga na Biblię Szatana oraz zmieniali swoje poglądy na cały szereg tematów daliby wystarczające powody, aby większość osób ich opuściła. Jednakże przebiegli przywódcy Strażnicy wprowadzili inną doktrynę, która przemienia ich chwiejność doktrynalną w "dowód" na to, że są Boża organizacją.

Kiedy wskazuje się na tego typu zmiany doktrynalne to ŚJ, zgodnie z wpojonym mu odruchem, cytuje słowa z Przypowieści 4:18 "Lecz ścieżka prawych jest jak jasne światło, które świeci coraz jaśniej, aż nastanie pełny dzień." (PNŚ)

Szkoleni aby patrzeć na takie zmiany doktrynalne jako przykład "światła, które świeci coraz jaśniej", ŚJ są uczeni widzieć je jako dowody na to, że są rzeczywiście Bożą organizacją: Gdzie jeszcze ktoś mógłby znaleźć Boga tak pouczającego przywódców i wprowadzającego ich w większe poznanie?

Jednak mimo tego, owe zmniany doktrynalne są warte tego, aby je pokazać Świadkowi Jehowy - szczególnie wtedy, kiedy możesz udokumentować każdą z nich za pomocą faktycznych stron z publikacji Strażnicy. Większość ŚJ jest totalne niezaznajomiona z takimi detalami. Widząc jednak rzeczywiste, drukowane materiały swoich starych nauk, które są zdecydowanie bronione za pomocą odmiennych argumentów biblijnych, mogą doznać wielkiego szoku, który może być początkiem ich przebudzenia do tego, aby jeszcze raz przebadać to, czemu uwierzyli.

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:192). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)