JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Typowa sztuczka

Na przykład, chrześcijanin odkrywszy fakt, że Świadkowie nie wierzą że mogą być "narodzeni na nowo" mógłby skonfrontować następnego pukającego do jego drzwi słowami Jezusa, "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwo Bożego." (Jan 3:3 BT)

Świadkowie Jehowy wierzą, że tylko 144 tys. osób jest ponownie narodzonych w biblijnym sensie - doświadczając nowego narodzenia i jako adoptowane Boże dzieci otrzymując Ducha Świętego (lub 'ducha świętego" w nazewnictwie ŚJ) zgodnie ze słowami Listu do Rzymian 8:15, "otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze!" (BT)

Wierzą że pełna liczba 144 tys. została osiągnęta w roku 1935 i odtąd z wyjątkiem odpadnięcia niewiernego członka, nie ma już od tego roku więcej okazji aby stać się osobą nowonarodzoną.

Większość z grupy 144 tys. już zmarła. Pozostała jedynie "resztka" ok. 8 tys. "pomazańców" - to jedyne osoby rozpoznawane przez Strażnicę jako nowo narodzone spośród liczby prawie 15 milionów osób uczeszczających do Sal Krolestwa rozsianych na całym świecie.

Gorliwy chrześcijanin może sobie planować: "Zapytam się Świadków którzy staną u mych drzwi, 'Czy jesteście narodzeni na now?'" "Oni odpowiedzą, 'Nie,' a wtedy dam im do przeczytania Jana 3:3 który ich zwali z nóg!"

Lecz pamiętam jak pewnego ranka roku 1980 czy 1981, Nadzorca Obwodu wizytujący nasz zbór przygotował nas jak sobie radzić z domownikiem pytającym się u progu, "Czy jesteście narodzeni na nowo?"

"Oczywiście odpowiedź brzmi: 'Nie' - tłumaczył grupie zgromadzonej do służby polowej od domu o domu. "Lecz nie musimy dawać takiej odpowiedzi. Zamiast tego, możemy odpowiedzieć pytaniem: 'Czy masz na myśli to, czy ja zaakceptowałem Jezusa Chrystusa jako swego osobistego zbawiciela?'"

"Kiedy osoba u drzwi się zgodzi," - pouczał nas dalej - "możesz zgodnie z prawdą odrzec: 'Tak, zaakceptowałem Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela.'"

Tak więc, gdy ŚJ umiejętnie unika odpowiedzi "Nie" na pytanie "Czy jesteś na nowo narodzony?", właściciel mieszkania stoi osłupiały w drzwiach, a ŚJ kontynuuje swoją wcześniej przygotowaną prezentację.

(Nawet gdyby właściciel mieszkania spowodował że ŚJ przyznał iż nie jest narodzony na nowo i potem przeczytał Jana 3:3, dobrze wyszkolony Świadek mógłby odpowiedzieć bez wahania, "Zgadza się! Narodzonych na nowo jest tylko grupa 144 tys. aby stanowić część rządu Królestwa panującego nad ziemią. Nie będąc członkiem klasy pomazańców, mam nadzieję na życie wieczne na ziemi pod panowaniem tego Królestwa a nie na wejście do Królestwa niebios. Tutaj, pozwól że pokażę ci w Biblii wspaniałą ziemską nadzieję, co oznacza że nie potrzebuję być ponownie narodzony.")

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:185). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)