JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Zacznij od materiałów do których ŚJ będą mieć zaufanie

Którym materiałom dostępnym drukiem Świadek Jehowy ufa? Do których będzie mieć zaufanie? Tylko do tych które zostały wydane przez Towarzystwo Strażnica. Więc od nich musisz rozpocząć.

Musisz pokazać ŚJ obfity materiał dowodowy na to, że nauki prezentowane w publikacjach Strażnicy są błędne.

Ale jak możesz wykazać że te nauki są błędne, skoro Świadek będzie akceptował jako autorytet tylko publikacje Strażnicy? Otóż musisz wykazać, iż jedne publikacje Strażnicy dowodzą tego, że inne publikacje Strażnicy są błędne.

Może to przyjąć formę pokazania doktrynalnych zmian, wielokrotnych powrotów do nauk wcześniej odrzuconych jako błędne, fałszywych proroctw lub pokazania jawnej nieuczciwości Strażnicy. Zestawienie dwóch lub więcej książek czy czasopism organizacji, które wygłaszają wzajemnie sprzeczne twierdzenia, zmusi ŚJ nie tylko do krytycznego spojrzenia na te sprzeczne twierdzenia ale także i na organizację, która publikuje takie sprzeczności.

Np. w przypadku zmian doktrynalnych, nowe nauki organizacji zaprzeczają wcześniejszym naukom, a w niektórych przypadkach nawet je potępiają.

To staje się jeszcze bardziej interesujące w przypadku doktrynalnych przeskoków skoków tam i z powrotem, ponieważ Towarzystwo potępia wcześniejsze swoje nauki kiedy zastępuje je 'nową prawdą', ale później znowu wraca do tych nauk, które wcześniej zostały potępione na piśmie.

Lub, w wypadku fałszywych proroctw, fałszywe oświadczenie prorockie stoi samo jako dowód przeciwko sobie samemu po tym, jak zapowiedziany okres czasu przeminął. A jawną nieuczciwość w publikacjach Strażnicy można często udokumentować poprzez porównanie tego z innymi publikacjami Towarzystwa, utrzymującymi że mówią prawdę odnośnie jakiejś kontrowersyjnej kwestii.

ŚJ zewnętrznie reaguje na taką dokumentację poprzez bronienie Towarzystwa Strażnicy. Czynią to automatycznie, na zasadzie odruchu, nie zwracając uwagi na to, czy rzeczywiście wierzą w to, co bronią, czy nie (niczym w studenckiej grupie dyskusyjnej, która ma za zadanie odeprzeć wszelkie zarzuty strony przeciwnej).

Lecz prywatnie - szczególnie kiedy kładą głowę na poduszce pod koniec dnia - muszą sobie samym przyznać, że nie mają dobrej na to obrony. I kiedy takie potępiające dowody kumulują się w ich obszarach pamięci, ostatecznie mogą zacząć przeważać pozytywną propagandę wpajaną im przez Towarzystwo.

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:190). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2024 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)