Skocz do zawartości


Zdjęcie

Dz 13:48


 • Please log in to reply
7 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-02, godz. 11:52

Dz 13:48 Bg „A słysząc to poganie, radowali się i wielbili słowo Pańskie, i uwierzyli, ilekolwiek ich było sporządzonych do żywota wiecznego.”

Dz 13:48 BT „Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.”

Dz 13:48 Bw „Poganie słysząc to, radowali się i wielbili Słowo Pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli.”

Dz 13:48 Bp „Słysząc to poganie cieszyli się wysławiając słowo Pańskie, a uwierzyli ci, którzy zostali powołani do życia wiecznego,”


Dz 13:48 NS „Kiedy to usłyszeli ludzie z narodów, zaczęli się radować i wychwalać słowo Jehowy, wszyscy zaś, którzy byli odpowiednio usposobieni do życia wiecznego, uwierzyli.”

Dz 13:48 WH „ακουοντα δε τα εθνη εχαιρον και εδοξαζον τον λογον του θεου και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγμενοι εις ζωην αιωνιον

Skąd w Przekładzie Nowego Świata taka różnica w tłumaczeniu? Czyżby dlatego, iż Świadkowie Jehowy wierzą, iż życie wieczne osiągną dopiero po Armagedonie a nie zaraz po śmierci?

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-01-07, godz. 16:10

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-21, godz. 11:23

Dwa wątki o wszechwiedzy i prawiedzy Boga jakie się właśnie toczą w dziale PNŚ

http://watchtower.or...?showtopic=2787

http://watchtower.or...?showtopic=3109

natchnęły i zmobilizowały mnie do włączenia i zaliczenia tego wątku również pod ten sam temat.

Otóż pomyślałem sobie, że Strażnica w taki właśnie sposób oddała ten omawiany tu werset w PNŚ (patrz pierwszy post), ponieważ według jej teorii Bóg nie jest Wszechwiedzący. Przetłumaczenie wersetu w sposób, w jaki oddaje go tekst grecki, przeczyłoby jednak temu poglądowi. Dlatego musiano zmienić znaczenie oryginalnego tekstu, aby przypadkiem czytelnikowi tych słów nie zaświtała w głowie myśl, że Bóg już od samego początku wiedział, kto zostanie przeznaczony do życia wiecznego.

Czy wobec tego werset ten, jak również poniższe teksty, potwierdzają teorię o przeznaczeniu? Jak myślicie?

Mt 25:34 Bw "Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata."

Ap 13:8 Bw "I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity."

Ap 17:8 Bw "Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie."


Hi 23:14 Bw "On też wykona, co mi jest przeznaczone; a takich przeznaczeń jest u niego wiele."

1Tes 3:3 Bw "żeby się nikt nie chwiał w tych uciskach. Sami bowiem wiecie, że takie jest nasze przeznaczenie."

1P 2:8 Bw "ale też kamieniem, o który się potkną, i skałą zgorszenia; ci, którzy nie wierzą Słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni."

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-02-21, godz. 11:40

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-10-25, godz. 09:09

Nie omieszkam oczywiście standardowo podać co podaje na temat słowa TASSO leksykon Thayer:

Dołączona grafika

A więc wyraz ten posiada znaczenie "wyznaczać, ustanawiać, mianować" i nie posiada znaczenia "odpowiednio usposobieni" nadanego mu przez Strażnicę.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-11-27, godz. 18:59

Oto co na temat tego wersetu podaje jeszcze Robert H. Countess w swojej słynnej książce (strona 124-125):

Sposób oddania przez autorów PNŚ greckiego czasownika TASSO w Dz 13,48 jest nacechowany parafrazą i zabarwiony doktrynalnie. και επιστευσαν οσοι ησαν τεταγμενοι εις ζωην αιωνιον zostało przetłumaczone w PNŚ jako: "wszyscy zaś, którzy byli odpowiednio usposobieni do życia wiecznego, uwierzyli" (ang. "and all those who were rightly disposed for everlasting life became believers"). Czasownik TASSO oznacza: "rozmieścić, umieścić na określonym miejscu, uporządkować, określić lub wyznaczyć". Ewangelista Łukasz, który później miał napisać o Lidii, sprzedawczyni purpury, że "Pan otworzył [jej] serce, tak iż skłaniała się do tego, co Paweł mówił", tutaj stwierdza, że dzięki głoszeniu Ewangelii niektórzy poganie uwierzyli. Postąpili tak, ponieważ zostali do tego wyznaczeni. Przychodzą w tym miejscu na myśl słowa Jezusa z J 6,65: "nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca".

Umieszczając przysłówek "rightly" ("odpowiednio") przed "disposed" ("usposobieni"), w PNŚ wprowadzono niepotrzebną parafrazę. Tłumacze dają tym samym do zrozumienia, że poganie uwierzyli, ponieważ skłonni byli uczynić właściwą rzecz.

Angielski czasownik przechodni "dispose" znaczy: "uporządkować, umieścić w kolejnoścI". Wyraz ten moze takze być użyty' w znaczeniu "wpłynąć .na czyjś umysł" albo "umieścić w konkretnym miejscu". Pierwsza i trzecia możliwość odpowiadają TASSO, druga natomiast nie. W PNŚ wybrano ten właśnie aspekt "dispose", co sprawiło, że ησαν τεταγμενοι oznacza, iż przesłanie Ewangelii . wydawało się tym poganom dobre i dlatego podjęli oni decyzję nlezależną od jakiegokolwiek uprzedniego wpływu Boga. (W przekładzIe polskim również dodano. do tekstu przysłowek "odpowiednio". Poza tym oddanie ησαν τεταγμενοι "byli usposobieni" sugeruje pozytywne nastawienie do Ewangelii płynące z osobistego wyboru. Polski przekład jest tu odzwierciedleniem angielskiego - przyp. tłum.).

Czas zaprzeszły opisowy (peryfrastyczny) ησαν τεταγμενοι używany jest do określenia istniejącego obecnie rezultatu przeszłej czynności. Ponieważ główny czasownik επιστευσαν jest aorystem, tłumaczenie powinno mieć postać: "i wszyscy, którzy zostali przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli". Chociaż sprawca tego uprzednIego przeznaczenIa nie został w tym kontekście wymieniony, nie może być wątpliwości, że św. Łukasz miał na myśli Boga. Tłumacze PNŚ nie pragną obcować z Bogiem o takiej naturze i dlatego z wielką starannością wybrali przekład, który jasno przedstawia ich doktrynalne stanowisko195.

-------------------------
195 W Dziejach Apostolskich są tylko trzy konstrukcje analogiczne do 13,48, to znaczy ησαν z imiesłowem perfectum (tzn. imiesłowem czasu teraźniejszego dokonanego/przeszłego dokonanego) od verbum deponens (tzn. czasownika o biernej formie i czynnym znaczeniu). Są one w 4,31; 12,12 i 14,26. W PNŚ oddano każdą z tych konstrukcji jako stronę bierną, a nie zwrotną, i czyniąc tak prawidłowo odzwierciedlono prawie całkowity zanik strony zwrotnej w I wieku. Arminiańska orientacja Świadków wolała jednak w 13,48 zanikającą stronę zwrotną. W Liście Barnaby 18,1 pewni aniołowie εισιν τεταγμενοι (zostali wyznaczeni) przez Boga. Tak jak w Dz 13,48.


Jeszcze skany dla osób bardziej dociekliwych:

Dołączona grafika

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 agent terenowy:)

agent terenowy:)

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 284 Postów

Napisano 2008-11-27, godz. 21:58

A ja bym zadał pytanie, kto ich "odpowiednio usposobił" do tego wiecznego życia.
Czy zrobili to sami, czy usposobił ich Bóg?
Kto przyjmuje pomazańca jako pomazańca, otrzyma nagrodę pomazańca. (por. Mat 10, 41).

#6 ewa.lipka

ewa.lipka

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 144 Postów
 • Lokalizacja:Anglia

Napisano 2008-11-27, godz. 23:34

(mirek napisał) Czy wobec tego werset ten, jak również poniższe teksty, potwierdzają teorię o przeznaczeniu? Jak myślicie?

Tak ja wierzę w przeznaczenie, ale nie takie jak ludzie sobie tłumaczą:
Boże jakiego mnie stworzyłeś takiego mnie masz. - Nie nie tak, moim zdaniem nie tędy droga.
Przeznaczenie Boże wybiego poza moją wyobraźnię myślową, tego nie potrafię powiedzieć ludzkimi słowami, bo Chwała Jego jest Ogromna, nikt Jej nie zna Tylko Syn i ten, co Syn zechce jemu objawić.

>>> Rzym. 9:17-23 (BW)
17. Mówi bowiem Pismo do faraona: Na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi.
18. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości.

19. A zatem, powiesz mi: Czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli?
20. O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy: Czemuś mnie takim uczynił?
21. Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite?
22. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę,
23. A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale,
Iść za Jezusem, to badać samego siebie jakiego jestem ducha.
Pozdrawiam Ewa

#7 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-11-28, godz. 01:38

... że Bóg już od samego początku wiedział, kto zostanie przeznaczony do życia wiecznego.

Czy wobec tego werset ten, jak również poniższe teksty, potwierdzają teorię o przeznaczeniu? Jak myślicie?

Mt 25:34 Bw "Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata."

Ap 13:8 Bw "I oddadzą mu pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity."

Mirku a co rozumiesz przez:
1. 'założenie świata'?
2. Kiedy powstało/powstanie Królestwo ?
3. Czy ludzie otrzymali wolną wolę od Boga ? Jeśli tak, to jak pogodzić z przeznaczeniem ?

Czy zgadzasz się, że powstanie ''świata" powstało z chwilą zgrzeszenia Adama i Ewy ?
Że plan Królestwa nastąpił w chwili grzechu Adama i Ewy ?
Czy zgadzasz się, że Królestwo Boże na ziemi powstanie co najmniej po Armagedonie ?
Czy podzielasz pogląd, że gdy mowa o przeznaczeniu, to dotyczy to głownie programu zbawienia oraz przewidzianych trudności wywołanych m.in. przez Szatana, a nie dotyczące indywidualnych osób ?
-- gambit
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#8 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-05-26, godz. 18:31

Mirku a co rozumiesz przez:
1. 'założenie świata'?

To to samo co "powstanie świata".


2. Kiedy powstało/powstanie Królestwo ?

Jakie królestwo? Królestwo w niebie już przecież jest i myślę, że było cały czas, od założenia świata.


3. Czy ludzie otrzymali wolną wolę od Boga ? Jeśli tak, to jak pogodzić z przeznaczeniem ?

Właśnie po to założony jest ten wątek, aby odpowiedzieć na to pytanie. Jak myślisz, czy Bóg wiedział iż Adam z Ewą zgrzeszą?


Czy zgadzasz się, że powstanie ''świata" powstało z chwilą zgrzeszenia Adama i Ewy ?

Raczej nie! Masz może jakiś werset na potwierdzenie tego?


Że plan Królestwa nastąpił w chwili grzechu Adama i Ewy ?

A ja myślę, że plan zbawienia ludzkości istniał już zanim zostali stworzenii Adam i Ewa.


Czy zgadzasz się, że Królestwo Boże na ziemi powstanie co najmniej po Armagedonie ?

Tak naucza Strażnica, ale czy to jest nauka biblijna? Jezus wyraźnie powiedział, iż Królestwo Boże było pośród nich i że niektórzy nie umrą, aż ujrzą je przychodzące w chwale.


Czy podzielasz pogląd, że gdy mowa o przeznaczeniu, to dotyczy to głownie programu zbawienia oraz przewidzianych trudności wywołanych m.in. przez Szatana, a nie dotyczące indywidualnych osób ?

Właśnie o to chodzi w tym wątku. Jest to dosyć trudne pytanie i kłóci się z zakładaną przez wielu wszechwiedzą Boga! Jak ją zdefiniujesz?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych