Skocz do zawartości


Zdjęcie

Obj 19:1 a grecki wyraz OCHLOS


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-14, godz. 14:42

Ap 19:1 Bg „Potemem słyszał wielki głos wielkiego ludu na niebie, mówiącego: Halleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, Bogu naszemu.”

Ap 19:1 BT „Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,”

Ap 19:1 Bw „Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu,”

Ap 19:1 Bp „Potem usłyszałem jak gdyby głos potężny wielkiego tłumu na niebie, który mówił: 'Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego!”


Ap 19:1 NS „Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: "Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego,”

Ktoś mógłby spytać co tu jest żle. W zasadzie nic, ale warto zauważyć pewną drobną manipulację Strażnicy greckim sformułowaniem POLYS OCHLOS, oznaczającym "wielki tłum", "wielka rzesza". Słowo to bowiem w całej Biblii dotyczy tylko i wyłącznie ludzi (zob. np. Mk 5:24; 6:34; 12:37). Oczywiście wyrażenie "ogromna rzesza" nie jest tłumaczeniem złym, jednak twórcom Przekładu Nowego Świata należy postawić pewien zarzut, ponieważ oddają oni ten sam wyraz OCHLOS różnymi wyrażeniami.

W Objawieniu 7:9 i 17:15 słowo OCHLOS oddawane jest wyrażeniem "wielka rzesza":

Ap 7:9 NS „Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe.”

Ap 7:9 WH „μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλος πολυς ον αριθμησαι αυτον ουδεις εδυνατο εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτες ενωπιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενους στολας λευκας και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων”
-------------------
Ap 17:15 NS „I mówi do mnie: "Wody, które ujrzałeś, gdzie siedzi nierządnica, oznaczają ludy i rzesze, i narody, i języki.”

Ap 17:15 WH „και λεγει μοι τα υδατα α ειδες ου η πορνη καθηται λαοι και οχλοι εισιν και εθνη και γλωσσαι”

natomiast w Obj 19:1 i 6 oddane jako "ogromna rzesza":

Ap 19:1 NS „Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: "Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego,”

Ap 19:1 WH „μετα ταυτα ηκουσα ως φωνην μεγαλην οχλου πολλου εν τω ουρανω λεγοντων αλληλουια η σωτηρια και η δοξα και η δυναμις του θεου ημων”
-------------------
Ap 19:6 NS „I usłyszałem jakby głos ogromnej rzeszy i jakby odgłos wielu wód, i jakby odgłos potężnych gromów. Powiedzieli: "Wysławiajcie Jah, ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować.”

Ap 19:6 WH „και ηκουσα ως φωνην οχλου πολλου και ως φωνην υδατων πολλων και ως φωνην βροντων ισχυρων λεγοντων αλληλουια οτι εβασιλευσεν κυριος ο θεος [ημων] ο παντοκρατωρ”

Dlaczego użyto innych słów? Ponieważ w Obj 19:1 napisane jest, iż ta ogromna rzesza znajduje się w niebie. Zgodnie jednak z nauką Towarzystwa Strażnica wielka rzesza nie znajduje się w niebie, a na ziemi. Dlatego twórcy Przekładu Nowego Świata zmienili znaczenie greckiego słowa OCHLOS stosując go do aniołów.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-03-10, godz. 09:51

Skan z Kingdom Interlinear Translation, gdzie występuje wyraźnie sformułowanie "wielka rzesza w niebie" (great crowd in heaven)

Dołączona grafika

Wątki o podobnej tematyce:

http://watchtower.or...?showtopic=1126

http://watchtower.or...?showtopic=1128


http://www.biblia2.f...topic.php?t=469
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-05-12, godz. 20:21

W poradniku "Prowadzenie rozmów na podstawie Pism" wydanego przez Towarzystwo Strażnica na stronie 204 tak napisano odnośnie tego tematu:

Wspomniana w Objawieniu 19:1,6 "ogromna rzesza w niebie" to nie to samo, co "wielka rzesza" z Objawienia 7:9. O tych, którzy są w niebie, nie powiedziano, że są "ze wszystkich narodów" albo, że przypisują swe wybawienie Barankowi; chodzi o aniołów. Greckie wyrażenie tłumaczone między innymi na "wielka rzesza" wystepuje w Biblii w różnych kontekstach (Marka 5:24; 6:34; 12:37).

Sformułowaniem tym Ciało Kierownicze próbuje zmylić czytelnika tego fragmentu poradnika. Sprawdźmy bowiem, czy rzeczywiście wyrażenie "wielka rzesza" (gr. POLYS OCHLOS) w podanych przez Towarzystwo Strażnica wersetach biblijnych mówi o aniołach:

Mk 5:24 Bw „I poszedł z nim; i szedł za nim wielki tłum, i napierali na niego.”

Mk 5:24 NS „Wtedy z nim poszedł. A wielki tłum podążał za nim i cisnął się na niego.”


Mk 5:24 WH „και απηλθεν μετ αυτου και ηκολουθει αυτω οχλος πολυς και συνεθλιβον αυτον”

Werset ten jednocznacznie stwierdza, iż za Jezusem szli ludzie a nie aniołowie. Podobnie jest z pozostałymi tekstami:

Mk 6:34 Bw „A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy.”

Mk 6:34 NS „A on, wyszedłszy, ujrzał wielki tłum, lecz ulitował się nad nimi, gdyż byli jak owce bez pasterza. I zaczął ich nauczać wielu rzeczy.”


Mk 6:34 WH „και εξελθων ειδεν πολυν οχλον και εσπλαγχνισθη επ αυτους οτι ησαν ως προβατα μη εχοντα ποιμενα και ηρξατο διδασκειν αυτους πολλα”

oraz

Mk 12:37 Bw „Sam Dawid nazywa go Panem, skądże więc jest synem jego? A wielkie mnóstwo ludu chętnie go słuchało.”

Mk 12:37 NS „Sam Dawid nazywa go 'Panem', jakże więc to się stało, że jest jego synem?" A wielki tłum słuchał go z przyjemnością.”


Mk 12:37 WH „αυτος δαυιδ λεγει αυτον κυριον και ποθεν αυτου εστιν υιος και ο πολυς οχλος ηκουεν αυτου ηδεως”

Podobnie w Obj 7:9 występuje to samo greckie sformułowanie POLYS OCHLOS i nawet nauka Ciała Kierowniczego odnosi ten fragment do ludzi:

Ap 7:9 Bw „Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach.”

Ap 7:9 NS „Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe.”


Ap 7:9 WH „μετα ταυτα ειδον και ιδου οχλος πολυς ον αριθμησαι αυτον ουδεις εδυνατο εκ παντος εθνους και φυλων και λαων και γλωσσων εστωτες ενωπιον του θρονου και ενωπιον του αρνιου περιβεβλημενους στολας λευκας και φοινικες εν ταις χερσιν αυτων”

We wszystkich tych przytoczonych fragmentach biblijnych występuje greckie słowo OCHLOS (tłum, rzesza, lud) i zawsze dotyczy tylko i wyłącznie ludzi. Co chciało więc osiągnąć Towarzystwo Strażnica przytaczając podane wersety biblijne? Czyż nie jest to próba manipulacji czytelnikiem i wmawiania mu czegoś, co nie jest w Biblii napisane? Jednak dociekliwy badacz Pisma Świętego wykryje kłamstwo Strażnicy. Drodzy Świadkowie Jehowy, czy macie coś na obronę Ciała Kierowniczego?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-18, godz. 18:50

Okazuje się, że inni również dostrzegli nieścisłości w tłumaczeniu tego wersetu w PNŚ. Oto list Pawła i Ingi do zboru w Sandomierzu:

http://brooklyn.org...._sandomierz.pdf

Ja pozwoliłem sobie zacytować idealnie pasujący do tego wątku fragment ich listu (ze stron 7-9):

Z tematem krwi i życia teraźniejszego łączy się temat życia wiecznego. Prawie wszyscy mamy nadzieję na życie w raju na ziemi. Czujemy się członkami „wielkiej rzeszy”. Naszą nadzieję wzmacniamy przez studiowanie Biblii. Także w odniesieniu do tej nadziei upewniliśmy się ‘czy tak się rzeczy mają’. W trakcie wnikliwego studium wyłoniła się spora niespodzianka. Otóż w księdze Objawienia natknęliśmy się na często do tej pory przeoczany werset 19:1, a nim na sformułowanie „ogromna rzesza w niebie”. W odniesieniu do tego tekstu naturalną koleją rzeczy zrodziły się nam poniższe pytania: o jaką tu ‘rzeszę’ chodzi? Dlaczego znajduje się ona w niebie? Czy ma ona jakiś związek z „wielką rzeszą” z wersetu 7:9? Jak zauważyliśmy, ogółem w księdze Objawienia występują cztery wersety, w których użyto słowa „rzesza”, są to: 7:9, 17:15, 19:1 i 6:

„Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty: a w rękach ich gałęzie palmowe. ” (7:9)

„I mówi do mnie: „Wody, które ujrzałeś, gdzie siedzi nierządnica, oznaczają ludy i rzesze, i narody, i języki.”” (7:15)

„Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: ”Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego,” (19:1)

„I usłyszałem jakby głos ogromnej rzeszy i jakby odgłos wielu wód, i jakby odgłos potężnych gromów. Powiedzieli: ”Wysławiajcie Jah, ponieważ Jehowa, nasz Bóg, Wszechmocny, zaczął królować.” (19:6)


W powyższym zestawieniu widać, że raz mamy do czynienia z określeniem „wielka rzesza”, raz z określeniem „rzesze” i dwukrotnie z określeniem „ogromna rzesza”. W przypadku wersetu 7:15 i wyrażenia „rzesze” kontekst wskazuje, że nie posiada ono związku z pozostałymi wersetami, natomiast, czyż podobieństwo określeń „wielka rzesza” i „ogromna rzesza” nie jest uderzające? Jak te sformułowania są przetłumaczone w angielskiej, wzorcowej wersji Przekładu Nowego Świata? Jakie słowa znajdujemy w oryginale?

Porównaliśmy przekłady Pisma Świętego w języku polskim i angielskim. W języku angielskim w edycji z 1984 r. użyto słów „great crowd”, czyli „wielka rzesza”. Takie sformułowanie jest konsekwentnie używane w tym przekładzie (wersety 7:9, 17:15, 19:1,6), w przeciwieństwie do polskiego przekładu, gdzie przemiennie używa się określeń „wielka rzesza” i „ogromna rzesza”, a przecież Komitet Przekładu Nowego Świata postawił sobie za cel tłumaczenie jednego słowa oryginału zawsze tam, gdzie to możliwe - jednym odpowiednikiem. Czy nie było możliwe zastosowanie tej zasady tutaj, skoro było to możliwe w wersji angielskiej? Skąd ta zmiana w polskim wydaniu? Czy nie wygląda to trochę tak, jakby komuś zależało na ukryciu wymowy oryginału?

W związku z tym, że posiadamy „The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” (Międzywierszowy Przekład Królestwa Pism Greckich) wydany przez Towarzystwo Strażnica, dodatkowo sprawdziliśmy omawiane słowa w oryginale. We wszystkich wersetach występujących w księdze Objawienia mówiących o „wielkiej rzeszy”, w języku greckim występuje zawsze jedno i to samo określenie: οχλος πολυς (czytaj: ochlos polys), czyli „wielka rzesza”. Czy to znaczy, że wielka rzesza z 19:1,6 jest tożsama z „wielką rzeszą” z 7:9? „Wielka rzesza” w wersetach 19:1,6 znajduje się w niebie. Gdzie znajduje się „wielka rzesza” z 7:9,15? – oficjalnie zrozumienie mówi, że na ziemi. Niemniej, w związku z uwzględnieniem języka oryginału, wyłania się nieco zaskakujący problem: czyżby „wielka rzesza” z Obj 7:9 znajdowała się w niebie?

W obliczu naszej nadziei – wyjścia żywo z Armagedonu i życia wiecznego w raju na ziemi, powyższe pytania mogą wydawać się nie stosowne. Niemniej nasza nadzieja opiera się przecież na Piśmie Świętym, w związku z tym, musi ona tam być mocno zakotwiczona, bez żadnej „pięty achillesowej”.

W publikacjach Towarzystwa Strażnica można znaleźć próbę wytłumaczenia tej kwestii. W książce „Prowadzenie rozmów (...)” na s. 204 w podtytule „Czy członkowie „wielkiej rzeszy” wspomnianej w Objawieniu 7:9,10 też idą do nieba?” w 3 akapicie czytamy m.in.: „Wspomniana w Objawieniu 19:1,6 „wielka rzesza w niebie” to nie to samo, co „wielka rzesza” z Objawienia 7:9. O tych, którzy są w niebie, nie powiedziano, że są „ze wszystkich narodów” albo, że przypisują swe zbawienie Barankowi, chodzi o aniołów. Wyrażenie ”wielka rzesza” ma w Biblii różne znaczenia (Marka 5:24, 6:34, 12:37).”

Rzuca się w oczy, że książka „Prowadzenie rozmów (...)” wydana po raz pierwszy w j. polskim w 1991 r. zarówno w wersecie 19:1,6, jak i 7:9, używa sformułowania „wielka rzesza”, natomiast polskie wydanie Pisma świętego w Przekładzie Nowego Świata z 1997 r., jak zauważyliśmy wcześniej, używa określeń „wielka” i „ogromna”. Po drugie mamy tu wreszcie wyjaśnienie o kogo chodzi w Objawieniu 19:1,6 – o aniołów oraz myśl, że w Biblii wyrażenie ”wielka rzesza” ma różna znaczenia. Podano nawet trzy wersety z Ewangelii Marka, aby to twierdzenie udowodnić (Mk 5:24, 6:34, 12:37).

W języku oryginału w wersetach, na które powołuje się książka „Prowadzenie rozmów (...)” występuje określenie identyczne, jak w Obj 19:1,6 i 7:9: οχλος πολυς (ochlos polys), czyli „wielka rzesza”. Przedmiotowe wersety traktują o ludziach - wielkich rzeszach ludzi przysłuchujących się Jezusowi. A zatem, wniosek, że sformułowanie „wielka rzesza” ma w Biblii różne znaczenia, a wersety z Obj 19:1,6 odnoszą się do aniołów, naszym zdaniem jest niesłuszny. Nie wykazano w książce w żaden sposób, że „wielka rzesza” z Obj 19:1,6 to aniołowie. Nie udowodniono tego również w żadnej innej publikacji. Dlatego pytamy - czy takie postawienie sprawy przed czytelnikiem jest uczciwe? Niech każdy oceni to sam.

(...) - tutaj proponuję zapoznać się z częścią drugą: http://watchtower.or...s...ost&p=74558

Podsumujmy, jak zauważyliśmy, położenie „wielkiej rzeszy” można zlokalizować za pomocą trzech „kluczy” występujących w Objawieniu. Pierwszy mówi o niej wprost: „wielka rzesza w niebie” (19:1). Drugi dotyczy sformułowania „przed tronem” (7:9). Objawienie stosuje to określenie konsekwentnie tylko do podmiotów znajdujących się niebie. Trzeci klucz – sanktuarium (gr. naos), gdzie „wielka rzesza” pełni służbę ostatecznie wskazuje, że znajduje się ona w niebie. Jak by na to nie patrzeć i z której strony by nie podchodzić, w końcu zawsze dojdziemy do prawdy mówiącej, iż „wielka rzesza” znajduje się niebie. Ponownie odwołując się do zasady Berejczyków ‘czy tak się rzeczy mają’ stwierdzamy, że w odniesieniu do wpajanej nam przez lata nauki o „wielkiej rzeszy” jakoby znajdowała się na ziemi - tak się rzeczy nie mają!

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-05-01, godz. 18:23

Oto jeszcze inne przykłady potwierdzające, iż greckie słowo OCHLOS odnosi się do ludzi:

Mt 21:8 Bg „A wielki lud słał szaty swoje na drodze, a drudzy obcinali gałązki z drzew, i słali na drodze.”

Mt 21:8 BT „A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.”

Mt 21:8 Bw „A wielki tłum ludu rozpościerał swe szaty na drodze, inni zaś obcinali gałązki z drzew i słali na drodze.”

Mt 21:8 Bp „Ogromny zaś tłum rozpościerał swoje okrycia na drodze. Inni zaś obłamywali gałęzie z drzew i rzucali je na drogę.”


Mt 21:8 NS „Większość ludzi z tłumu słała na drodze swe szaty wierzchnie, podczas gdy inni zaczęli ścinać gałęzie z drzew i słać je na drodze.”

Mt 21:8 WH „ο δε πλειστος οχλος εστρωσαν εαυτων τα ιματια εν τη οδω αλλοι δε εκοπτον κλαδους απο των δενδρων και εστρωννυον εν τη οδω”

--------------------------------------------------------------------------------

Mk 3:32 Bg „A lud siedział około niego, i rzekli mu: Oto matka twoja i bracia twoi szukają cię przed domem.”

Mk 3:32 BT „Właśnie tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze pytają się o Ciebie.”

Mk 3:32 Bw „A wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.”

Mk 3:32 Bp „Tłum zaś siedział wokół Niego: Mówią Mu: - Twoja matka i bracia, i siostry szukają Cię na dworze.”


Mk 3:32 NS „Tłum zaś siedział wokół niego, powiedziano mu więc: "Oto twoja matka oraz twoi bracia szukają cię na zewnątrz".”

Mk 3:32 WH „και εκαθητο περι αυτον οχλος και λεγουσιν αυτω ιδου η μητηρ σου και οι αδελφοι σου εξω ζητουσιν σε”

--------------------------------------------------------------------------------

Lk 6:19 Bg „A wszystek lud szukał, jakoby się go dotknąć; albowiem moc wychodziła z niego, i uzdrawiała wszystkich.”

Lk 6:19 BT „A cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich.”

Lk 6:19 Bw „A cała rzesza pragnęła się go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich.”

Lk 6:19 Bp „I cały tłum starał się Go dotknąć, bo moc wychodziła z Niego i uzdrawiał wszystkich.”


Lk 6:19 NS „I cały ten tłum usiłował go dotknąć, gdyż wychodziła z niego moc i uzdrawiała ich wszystkich.”

Lk 6:19 WH „και πας ο οχλος εζητουν απτεσθαι αυτου οτι δυναμις παρ αυτου εξηρχετο και ιατο παντας”

--------------------------------------------------------------------------------

J 7:49 Bg „Tylko ten gmin, który nie zna zakonu; przeklęci są.”

J 7:49 BT „A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.”

J 7:49 Bw „Tylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty.”

J 7:49 Bp „A ten tłum, który nie zna Prawa, niech będzie przeklęty.”


J 7:49 NS „A ten tłum nie znający Prawa to ludzie przeklęci".”

J 7:49 WH „αλλα ο οχλος ουτος ο μη γινωσκων τον νομον επαρατοι εισιν”


--------------------------------------------------------------------------------

Dz 6:7 Bg „I rosło słowo Boże, i pomnażał się bardzo poczet uczniów w Jeruzalemie: wielkie też mnóstwo kapłanów było posłuszne wierze.”

Dz 6:7 BT „A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.”

Dz 6:7 Bw „A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę.”

Dz 6:7 Bp „A słowo Boże rozszerzało się i zwiększała się coraz bardziej liczba uczniów w Jerozolimie. Nawet wielu przysłuchujących się kapłanów przyjęło wiarę.”


Dz 6:7 NS „Toteż słowo Boże dalej rosło, a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała; i spora rzesza kapłanów okazała posłuszeństwo wierze.”

Dz 6:7 WH „και ο λογος του θεου ηυξανεν και επληθυνετο ο αριθμος των μαθητων εν ιερουσαλημ σφοδρα πολυς τε οχλος των ιερεων υπηκουον τη πιστει”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-15, godz. 13:42

Poprzednio wskazywałem na to, iż słowo OCHLOS odnosi się w Bibli tylko i wyłącznie do ludzi. Potwierdza ro również leksykon Thayer, z którego niniejszym prezentuję skan:

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych