Skocz do zawartości


Zdjęcie

Czy Jesus Chrystus stworzeniem? - Strona Wisniewskiego cz2


 • Please log in to reply
1 reply to this topic

#1 grzesiek32

grzesiek32

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 184 Postów

Napisano 2003-10-22, godz. 15:29

To jest tylko pierwsza część tej polemiki - taka baaardzo zgrubna.
W niedługim czasie będą kolejne części.

Czy Jezusa można utożsamiać z mądrością Bożą z księgi przysłów Przyp. 8:22-31?

Przyjrzyjmy się jego argumentom:

Przyp. 8:22-31
22. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna.
23. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,
24. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
25. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona
26. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby.
27. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.
28. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła,
29. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi
30. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas,
31. Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
(BW)

Gdzie jednoznacznie jest powiedziane iż Mądrość została stworzona. Następnie podaje argumenty świadczące niby o tym, że to Jezus jest tą mądrością z księgi przysłów:

( wszędzie w miejscu „mądrość” występuje słowo „sophia”.

Mat. 23:34
34. Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

Łuk. 11:49 49. Dlatego też i Mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, (BW)

W ewangelii Mateusza narratorem jest Jezus, ewangelia Łukasza określa Go zaś jako Mądrość. Inne wsparcie biblijne dla tej koncepcji, choć już bardziej pośrednie, znajdujemy w poniższych wersetach.

Łuk. 7:32-35
32. Podobni są do dzieci, które siedząc na rynku wołają jedne na drugie tymi słowy: Graliśmy wam na piszczałce, a nie tańczyliście, nuciliśmy pieśń żałobną, a nie płakaliście.
33. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, który nie jada chleba i nie pija wina, a mówicie: Ma demona.
34. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a mówicie: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników,
35. A usprawiedliwiona została mądrość przez wszystkie dzieci swoje.
(BW)
1 Kor. 1:24,30
24. Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.
...
30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
(BW)


Wśród tych wersetów które podał pan Wiśniewski był jeden, który wydaje się dość dziwny, jak na argument popierający jego teorię:

30. Ale wy dzięki niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i poświęceniem, i odkupieniem,
(BW)

W tym wersecie mamy:

„(...)który stał się dla nas mądrością od (gr. apo) Boga(...)”

w tym przypadku mowa jest o czymś, co jest z Boga. Nie było by to dziwne, gdyby tu pisało, że stał się Mądrością Bożą. Te zdanie w rozumieniu pana Wiśniewskiego traci swój sens.

Jeśli za każdym razem mądrość będziemy odbierać jako „Jezus”, to popadniemy w absurd:

Kol. 2:2-3
2. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,
3. W którym są ukryte wszystkie skarby mądrości (gr. sophia) i poznania.
(BW)

Obj. 5:12
12. I mówili głosem donośnym: Godzien jest ten Baranek zabity wziąć moc i bogactwo, i mądrość(gr. sophia), i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
(BW)

Tak więc widać, że Jezus, choć ma atrybut „Mądrość”, to jednak te dwa pojęcia śmiało można od siebie oddzielić. Trochę to dziwne, że pan Wiśniewski piętnuje zbyt dosłowne tłumaczenie wersetów i słów tam gdzie jest to mu niewygodne, a tam gdzie jest wygodne, to zaczyna nagle rozumieć zbyt dosłownie.

Zajmijmy się teraz tym fragmentem z księgi przysłów:

Przyp. 8:22-31
22. Pan stworzył mnie jako pierwociny swojego stworzenia, na początku swych dzieł, z dawna.
– Trochę się to kłuci z wersetem z księgi rodzaju: Rdz 1:! – „Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię”. Jest to znak, że coś zaczynamy interpretować zbyt dosłownie.

23. Przed wiekami byłam ustanowiona, od początków, przed powstaniem świata,
24. Gdy jeszcze nie było morza, zostałam zrodzona, gdy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.
25. Zanim góry były założone i powstały wzgórza, zostałam zrodzona
26. Gdy jeszcze nie uczynił ziemi i pól, i pierwszych brył gleby.
Teraz ten werset porównajmy z wersetem Hbr1:10, gdzie mowa jest o Jezusie:

Hebr. 1:10 Oraz: Tyś, Panie, na początku ugruntował ziemię, (...); (BW)

Dziwne by to było, gdyby mądrość z Przyp8:26 była Jezusem. Są te dwie postacie wyraźnie oddzielone od siebie. Z Hbr1:10 wiadomo, że to Jezus stwarzał, a mądrość była przy Nim.

27. Gdy budował niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał krąg nad powierzchnią toni.

Hebr. 1:10 Oraz: (...)I niebiosa są dziełem rąk twoich; (BW)
Komentarz podobny do poprzedniego

28. Gdy w górze utwierdzał obłoki i wyprowadzał z toni potężne źródła,
29. Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały jego rozkazu; gdy kładł podwaliny ziemi
30. Ja byłam u jego boku mistrzynią, byłam jego rozkoszą dzień w dzień, igrając przed nim przez cały czas,
31. Igrając na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.
(BW)

Ponadto pan Wiśniewski zauważył pseudoanalogię:
Mat. 23:34
34. Oto dlatego Ja posyłam do was proroków i mędrców, i uczonych w Piśmie, a z nich niektórych będziecie zabijać i krzyżować, innych znowu będziecie biczować w waszych synagogach i przepędzać z miasta do miasta.

Łuk. 11:49 49. Dlatego też i Mądrość Boża powiedziała: Poślę do nich proroków i apostołów, a z nich niektórych będą zabijać i prześladować, (BW)

Ale jeśli porównamy teksty paralelne, to odkryjemy, że:
Mt 8:5-13
5. Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go,
6. mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi.
7. Rzekł mu Jezus: Przyjdę i uzdrowię go .
8. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie.
9. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi.
10. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary.
11. Lecz powiadam wam: Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.
12. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz - w ciemność; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów .
13. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie jego sługa odzyskał zdrowie.
(BT)

i

Łk 7:2-6
2. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci.
3. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.
4. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył - mówili -
5. miłuje bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę.
6. Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój.
(BT)

Oraz:

Mt 20:20-21
20. Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
21. On ją zapytał: Czego pragniesz? Rzekła Mu: Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie.
(BT)

i

Mr 10:35-37
35. Wtedy podeszli do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy.
36. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił?
37. Rzekli Mu: Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej stronie.
(BT)

Z powyższych przykładów nie można twierdzić, że setnik i starszyzna żydowska to jest to samo, jak i nie można twierdzić, że Matka synów Zebedeusza i synowie Zebedeusza to jest to samo. Nie można ich ze sobą utożsamiać.

Ale można tutaj też powiedzieć, że chodzi tu o:

Ja i też Mądrość Boża powiedzieliśmy... Argument może nie jest mądry, ale wg mnie 100 razy mądrzejszy niż argument pana Wiśniewskiego.

-------------------------------------------------------------------------------------
Natomiast:
1 Kor. 1:24,30
24. Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą.


Aby to zrozumieć zobaczmy następujące wersety:

1 Jn 4:8
8. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością.
(BT)

1 Jn 2:5
5. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.
(BT)
W tym wersecie mamy „agape tou theou” to znaczy – miłość (kogo? czego?) Boga.

1 Jn 3:17
17. Jeśliby ktoś posiadał majętność tego świata i widział, że brat jego cierpi niedostatek, a zamknął przed nim swe serce, jak może trwać w nim miłość Boga?
(BT)
Ta sama konstrukcja gramatyczna.

1 Jn 4:7
7. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.
(BT)
Agape ek tou theou estin – dosłownie „Miłość z Boga jest”

Myślący ludzie zrozumieją o co tu chodzi. Tak samo można powiedzieć o Jezusie, że jest Mądrością, gdyż ona z Niego pochodzi, On jest jej źródłem, itp.

Powyższe przykłady utwierdzają nas w przekonaniu, że nie ma żadnych przesłanek ku temu, że mądrość z księgi przysłów to Jezus. Te dwa pojęcia trzeba od siebie oddzielić.
-------------------------------------------------------------------------------------

Kol. 1:15
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia,
(BW)

Te wersety zostały bardzo ładnie obalone przez pana Bednarskiego:

3) To, że Jezus jest "Pierworodnym wobec każdego stworzenia" (Kol 1:15) nie oznacza jak mówią ŚJ, że jest On stworzeniem. Pierworodny w Biblii to dziedzic, to ten, który dziedziczy po ojcu wszystko (Rdz 27:29, Hbr 12:16). Jezus jest więc "dziedzicem wobec każdego stworzenia" (Hbr 1:2 "Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy") por. Rz 8:29, Ps 89:28 ("A Ja Go ustanowiłem pierworodnym" tzn. dziedzicem bo On już był Synem Jedynym). Ciekawe, że Kol 1:15 jest oddawany inaczej przez niektórych biblistów np. ks.Kow. "Pierworodny przed wszelkim stworzeniem", ks.Rom. "jest pierworodnym w stosunku do każdego stworzenia". ŚJ liczą też na to, że nie przeczytamy dalszej części zdania "Pierworodny wobec każdego stworzenia". Tak się składa, że słowa "bo w Nim zostało wszystko stworzone" (Kol 1:16) są komentarzem tego wersetu. Gdyby termin "pierworodny" w Kol 1:15 oznaczał "pierwsze stworzenie" to konsekwentnie określenie "Pierworodny umarłych" (Ap 1:5) by musiało oznaczać pierwszego, który umarł. Tak jednak nie jest, bo pierwszy umarł Abel. Zauważmy absurd nauki ŚJ. Ich NT oddaje Kol 1:15: "pierworodny wszelkiego stworzenia", a "Będziesz mógł żyć..." (s.58) słowo "pierworodny" definiuje: "Nazwano go 'Pierworodnym' (...) To znaczy, że został stworzony...". Uzgadniając obie wypowiedzi otrzymujemy: "stworzony wszelkiego stworzenia". Wychodzi na to, że Jezus jest stworzony przez inne stworzenia!

-------------------------------------------------------------------------------------

Obj. 3:14
14. A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: (BW)

Ten werset mówi o tym, że Jezus jest sprawcą stworzenia Bożego. Tym, który nadał początek Bożemu stworzeniu.:

Jn 1:3
3. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
(BT)

Hbr 1:10
10. Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
(BT)

Kol 1:16
16. bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
(BT)

To, że taka jakość rozumowania nie jest obca natchnionym autorom Biblii, pokazują następujące wersety:


Dz 13:47
47. Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi.
(BT)

Hbr 5:9
9. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,
(BT)

Dz 13:47 Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem Cię światłością dla pogan,
abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. (BT)
i
Hbr 5:9 A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla
wszystkich, którzy Go słuchają, (BT)

oraz Jezus "życiem" i sprawca życia:

Filip. 1:21. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem,(BW)
i
Dz.Ap.3:15 I zabiliście Sprawcę życia, którego Bóg wzbudził z martwych, czego
my świadkami jesteśmy. (BW)

oraz Jezus "Życiem wiecznym" i dawcą życia wiecznego:

Jn 10:28 i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie
ich z mojej ręki.(BT)

Rz 2:5-7 (...) Boga, który odda (...) tym, którzy (...)szukają chwały, czci i
nieśmiertelności - życie wieczne;(BT)

Rz 6:23 Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to
życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.(BT)

1 Jn 5:11-12
11. A świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w
Jego Synu.
12. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia.
(BT)

Oraz

1 Jn 5:20
20. Wiemy także, że Syn Boży przyszedł i obdarzył nas zdolnością rozumu, abyśmy
poznawali Prawdziwego. Jesteśmy w prawdziwym Bogu, w Synu Jego, Jezusie
Chrystusie. O n zaś j e s t prawdziwym Bogiem i Ż y c i e m w i e c z n
y m.
(BT)

--------------------------------------------------------------------------------
-------
Pan Wiśniewski uważa, że słowo "jednorodzony" nie oznacza jedynego zrodzonego,
tylko wyjątkowego, jedynego w swoim rodzaju, szczególnie ubłogosławionego,
ulubionego. Ciekawe, że ten pan uważa słowo "jednorodzony" z wyjątkowym, a
słowo "pierworodny" z pierwszym. Dla poparcia swej tezy przytacza fragment z
Hbr11:17

Hebr. 11:17 Przez wiarę Abraham poniósł na ofiarę Izaaka, gdy był wystawiony na
próbę, i ofiarował jednorodzonego, on, który otrzymał obietnicę,(BW)

Lecz jeśli się przyjrzymy dalszemu kontekstowi, to zauważymy, że:

Ga 4:22-23
22. Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy,
a drugiego z wolnej.
23. Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej - na
skutek obietnicy.
(BT)

Widać więc bardzo wyraźnie, że Izaak był jedynym zrodzonym na podstawie
obietnicy. Jedynym zrodzonym z wolnej. W tym momencie można zauważyć, że nawet
w tym przypadku słowo "jednorodzony" nie traci swojego znaczenia "jedyny
zrodzony".

Tę myśl potwierdza nam fragment listu do Hebrajczyków:

Hbr 1:5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim
Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.
(BT)

Natchniony autor Listu do Hebrajczyków widzi w tym fragmencie ogromną godność
Jezusa Chrystusa, która znacznie przewyższa godność aniołów. A polega to na
tym, że tylko do Niego Bóg Ojciec powiedział "Jam Cię dziś zrodził".

--------------------------------------------------------------------------------
------

Opisując "Świadectwa pozabiblijne" pan Wiśniewski przytacza:

Syr 2:4-9
4. Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności
od wieków.
....
9. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła,
(BT)

- tylko trochę szkoda, że ten pan pominą wersety od 5 do 8.

Syr 2:4-9
4. Jako pierwsza przed wszystkim stworzona została mądrość, rozum roztropności
od wieków.
5. Zdrojem mądrości jest słowo Boże na wysokości, a drogi jej - to przykazania wieczne.
6. Korzeń mądrości komuż się objawił, a dzieła jej wszechstronnej umiejętności
któż poznał?
7. Wiedza mądrości komuż została objawiona i któż pojął jej mnogie
doświadczenie.
8. Jest Jeden mądry, co bardzo lękiem przejmuje, siedzący na swym tronie.
9. To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył i wylał na wszystkie swe dzieła,
(BT)

Porównajmy więc werset Syr 2:5 z J 1:1, gdzie Jezus jest utożsamiany ze Słowem
Bożym:
Jn 1:1-14
1. Na początku było Słowo , a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
...
Jn 1:14
14. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego
chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
(BT)

- komentarz zostawiam czytelnikowi. Następnym wersetem jest:

Syr 25:1-9
1. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu.
...
8. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi
mieszkanie i rzekł: W Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!
9. Przed wiekami, na samym początku mię stworzył i już nigdy istnieć nie
przestanę.
(BT)

Porównajmy Syr 25:1 z wersetem

Jn 8:50
50. Ja nie szukam własnej chwały. Jest Ktoś, kto jej szuka i sądzi.
(BT)

Następnym wersetem jest:
Mdr 7:21-23
21. Poznałem i co zakryte, i co jest jawne, pouczyła mnie bowiem Mądrość -
sprawczyni wszystkiego!

- Jeśli mamy utożsamiać ją z Jezusem, to konsekwentnie trzeba przyjąć wszechmoc i wszechwiedzę Jezusa:

22. Jest bowiem w niej duch rozumny, święty, jedyny, wieloraki, subtelny,
rączy, przenikliwy, nieskalany, jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry,
23. niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, trwały, niezawodny, beztroski,
wszechmogący i wszystkowidzący, przenikający wszelkie duchy rozumne, czyste i
najsubtelniejsze.
(BT)


Bardzo dziwnym i zaskakującym porównaniem pana Wiśniewskiego jest te:

Mdr 9:9
9. Z Tobą jest Mądrość, która zna Twe dzieła, i była z Tobą, kiedy świat
stwarzałeś, i wie, co jest miłe Twym oczom, co słuszne według Twych przykazań.
(BT)

i

Kol 1:16
16. bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na
ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
(BT)

- Muszę przyznać, że jest to bardzo dziwne porównanie, bo w jednym fragmencie
pisze, że Jezus był stwórcą, a w drugim, że ze stwórcą była mądrość.

---------------------------------------------------------------------------------
Widać więc, jak bardzo pan Wiśniewski wyciąga pochopne wnioski na podstawie przytoczonych wersetów.

CDN...

#2 grzesiek32

grzesiek32

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 184 Postów

Napisano 2003-10-28, godz. 12:28

Chciałbym zwrócić teraz na inne porównania pana Wiśniewskiego:

Mdr 7:25-26
25. Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie.
(BT)

porównane z

Hbr 1:3
3. Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego
istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z
grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
(BT)


26. Jest odblaskiem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy działania Boga, obrazem Jego dobroci.
(BT)

porównane z

Kol 1:15
15. On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym
wobec każdego stworzenia,
(BT)

Ale:
1. Jak sam powiedział, skoro dla niego nie jest to księga natchniona, nie powinien uważać tego argumentu jako mocnego. Dla katolików ta księga co prawda jest natchniona, ale nasze rozumienie tej księgi nie jest sprzeczne z nauką Kościoła Katolickiego.
2. Skoro pan Wiśniewski tak bardzo lubi podobieństwa, to pokażmy mu inne porównanie. Tym razem z księgi które i on uważa za natchnione, aby ukazać, że Jezus to Jahwe. Ciekawe, jak po tym będzie się odnosił do podobieństw:

Izaj. 43:10 Wy jesteście moimi świadkami mówi Pan - i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.
(BW)

Iz 43:10 Iz 43:10 Wy jesteście moimi świadkami (...)>>Dz 1:8(...) i będziecie moimi świadkami (...)aż po krańce ziemi.

Iz 43:10 (...) i moimi sługami, (...)>> Jn 12:26 A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.(BT) zob. Jn15:20, 2Kor11:23, Kol4:12, Judy1:1

Iz 43:10 (...)których wybrałem(...)>>Jn 15:16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (...)

Iz 43:10 (...) abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem>> Jn 8:24 (...)jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. (BT),

Iz 43:10 (...) abyście poznali i wierzyli mi, i zrozumieli, że to Ja jestem>> Jn 8:28 Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że Ja jestem (...) (BT)

Izaj. 43:10 (...)że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się go nie stworzy.>> Ap 1:17 Jam jest Pierwszy i Ostatni (BT)

Pozdrawiam

Grzesiek
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych