Skocz do zawartości


Zdjęcie

Gal 6:16


 • Please log in to reply
8 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-01-18, godz. 23:04

Ga 6:16 Bg „A którzykolwiek według tego sznuru postępować będą, pokój na nich przyjdzie i miłosierdzie, i na lud Boży Izraelski.”

Ga 6:16 BT „Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/ pokój i miłosierdzie.”

Ga 6:16 Bw „A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą, i nad Izraelem Bożym.”

Ga 6:16 Bp „A na tych, którzy tą normą się kierują, i na Izraela, naród Boga, niech zstąpi pokój i miłosierdzie.”


Ga 6:16 NS „A nad wszystkimi, którzy będą porządnie chodzić według tej reguły postępowania - nad Izraelem Bożym - niech będzie pokój i miłosierdzie.”

Ga 6:16 WH „και οσοι τω κανονι τουτω στοιχησουσιν ειρηνη επ αυτους και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου

To jest chyba bardzo ciekawy werset. Zauważmy, że pomimo występowania w tekście greckim wyrażenia KAI EPI TON ISRAEL TOU THEOU - "i nad Izraelem Bożym" Strażnica nie dodała do tłumaczonego tekstu niewinnego słówka "i". Całość brzmi więc tak jakby dotyczyła tylko Izraela Bożego. Jednak sęk w tym, iż apostoł Paweł miał na myśli oprócz Żydów jeszcze innych (a więc nawróconych pogan). Strażnica musiała pominąć słówko "i", ponieważ według jej nauki (duchowym) Izraelem Bożym są wszyscy pomazańcy należący do 144.000 a literalny Izrael Bóg jakoby odrzucił w roku 70 ne. Faktem, że Bóg nie odrzucił jednak literalnego Izraela niech będą inne słowa apostoła Pawła, zawarte w liście do Rzymian:

Rz 11:1-2 Bw „Pytam więc: Czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Beniamina.(2) Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela:”

Rz 11:7-8 Bw „Cóż więc? Czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, ale wybrani osiągnęli; pozostali zaś ulegli zatwardziałości,(8) jak napisano: Zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą, i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego.

Rz 11:11-12 Bw „Mówię tedy: Czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść.(12) Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to o ileż bardziej ich pełnia?

Rz 11:15 Bw „Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych?”

Rz 11:24-32 Bw „Bo jeżeli ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą.(25) A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą,(26) i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba.(27) A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich.(28) Co do ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców.(29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże.(30) Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa,(31) tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili.(32) Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować.


Werset z Rz 11:25 jest omawiany w oddzielnym wątku:

http://watchtower.or...?showtopic=1024
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-29, godz. 06:33

W podobnym duchu, tzn. że zastąpienie Żydów, prawdziwym Izraelem Bożym, nie ma podstaw biblijnych, wypowiedział się były ŚJ - Janusz S. w swoim artykule:

http://www.janusz195...uly/w_f_o_b.pdf

Ja ze swojej strony mam do niego pytanie, jak w takim razie rozumieć jeszcze słowa z innych miejsc Biblii:

Mt 19:28 Bw "A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich."

Lk 22:30 Bw "abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela."

Dz 26:7 Bw "której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi, o królu!"

Jk 1:1 Bw "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu."


Zwłaszcza list Jakuba wydaje mi się ciekawy i ostatnio spędza mi sen z powiek, z tego względu, że czyżby był pisany tylko do rodowitych Żydów?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 Janusz S.

Janusz S.

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 118 Postów

Napisano 2007-09-16, godz. 17:48

Witam.

Mirek napisał:

Ja ze swojej strony mam do niego pytanie, jak w takim razie rozumieć jeszcze słowa z innych miejsc Biblii:

Mt 19:28 Bw "A Jezus rzekł im: Zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń izraelskich."

Łk 22:30 Bw "abyście jedli i pili przy stole moim w Królestwie moim, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela."

Dz 26:7 Bw "której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei oskarżają mnie Żydzi, o królu!"

Jk 1:1 Bw "Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu."

Zwłaszcza list Jakuba wydaje mi się ciekawy i ostatnio spędza mi sen z powiek, z tego względu, że czyżby był pisany tylko do rodowitych Żydów?


Moje zrozumienie jest następujące:

W kwestii: Mt 19:28 i Łk 22:30
Pan Jezus zwraca się tymi słowami do 12 apostołów i składa im obietnicę królowania i sądzenia wespół z Nim, swoich ziomków.
Co było zapowiedzią - Iz 1:26 Bw „I przywrócę ci twoich sędziów jak niegdyś, i twoich radców jak na początku. Potem nazywać cię będą grodem sprawiedliwości, miastem wiernym.”
Iz 9:5,6 Bw „Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.

W kwestii: Dz. 26:7
Zarzut jaki postawili Żydzi ap. Pawłowi brzmi: Dz. 25:18,19 Bp - „Oskarżyciele nie podali żadnej winy, której ja się spodziewałem, a raczej jakieś sporne sprawy dotyczące ich wierzeń wysuwali przeciw niemu i jakiemuś Jezusowi, który już umarł, a o którym Paweł mówi, że żyje.”
Toteż tekst z Dz. 26:7 nawiązuje do obietnicy Mesjasza, Zbawiciela, którego wyczekiwali Żydzi (dwanaście pokoleń), a o którym głosił Żydom ap. Paweł.

W kwestii: Jk. 1:1
Jakub pisze do Żydów (dwunastu pokoleń), żyjących w rozproszeniu (w diasporze).
Nie widzę w tym nic dziwnego, że list ten jest skierowany do ziomków Jakuba, co wcale nie znaczy, że wiele rad i pouczeń z tego listu nie mogą być przydatne dla wierzących w Jezusa Chrystusa pogan.
Podobnie jak 4 ewangelie mają swoich różnych adresatów.

Pozdrawiam.

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-02, godz. 07:46

Uważam, że poniższy werset wiąże się ostro z tematem tego wątku:

Ef 2:12 Bg „Iżeście byli naonczas bez Chrystusa, oddaleni od społeczności Izraelskiej i obcymi od umów obietnicy, nadziei nie mający i bez Boga na świecie.”

Ef 2:12 BT „w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.”

Ef 2:12 Bw „byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej i obcy przymierzom, zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie.”

Ef 2:12 Bp „W tym czasie bowiem żyliście bez Chrystusa, wykluczeni ze społeczności Izraela, bez udziału w przymierzach obietnicy, bez nadziei i bez Boga w świecie.”


Ef 2:12 NS „że w tymże czasie byliście bez Chrystusa, odsunięci od państwa Izraela i obcy przymierzom obietnicy, nie mieliście też nadziei i byliście bez Boga na świecie.”

Ef 2:12 WH „οτι ητε τω καιρω εκεινω χωρις χριστου απηλλοτριωμενοι της πολιτειας του ισραηλ και ξενοι των διαθηκων της επαγγελιας ελπιδα μη εχοντες και αθεοι εν τω κοσμω”

Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego Strażnica w tak sposób oddała ten werset? Chociaż greckie słowo POLITEIA może być przetłumaczone jako "państwo", ale czy rzeczywiście apostoł Paweł miał na myśli ustrój polityczny Izraela, czy jedynie jego społeczność? Jak dla mnie werset ten w wykonaniu PNŚ pachnie trochę otoczką polityczną. Co na to znawcy tematu?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-12, godz. 17:31

okazuje się, że podobny temat (jako podtemat w pewnym wątku), pojawił się na innym forum. Jako że uważam całość rozmowy za ciekawą wymianę zdań, postanowiłem ją zacytować:

stanisławcz:
Krytykujesz tu przekład ekumeniczny i dobrze czynisz,bo rzeczywiście jest on tendencyjny i zawiera wiele nieścisłości i przekłamań. Ale tu chciałbym się Ciebie zapytać czy przekład nowego świata jest wolny od tego typu wad?
Dla przykładu rozpatrzmy taki fakt: ŚJ opierając się na tekscie Gal.6:16 twierdzą /np.Strażnica z 15.07.2007r/ że wdniu Pięćdziesiątnicy 33 r n.e. Jehowa uznał grono czniów Jezusa za nowy naród-Izrael Boży.Ale jedynie przekład NŚ w miejsce greckiego spójnika "KAI" wstawia myślnik sugerując tym samym,że słowa wypowiedziane przez Ap.Pawła dotyczą tylko Izraela Duchowego "I jacy z normą tą idą w szeregu pokój na nich i litość i na Izraela Bożego/polski przekład interlinearny/ Prawidłowo przetłumaczony tekst przeczy teorii o zastąpieniu Izraela Cielesnego Izraelem Duchowym wskazując jednocześnie, że w I w w łonie chrześcijaństwa istniały 2 grupy a mianowicie wszyscy nawróceni i Izrael Boży, a dodatkowo stwierdza,że obie te grupy były nowym stworzeniem w Crystusie, a więc musiały przejść nowonarodzenie z wody i z ducha i trwać w Chrystusie jak gałązki prawdziwej winoroli,którą On jest /Jan.15:1-8/ A co za tym idzie obie grupy wskutek wiary stały się dziećmi Bożymi. A to już przeczy nauceŚJ o klasie namaszczonych i drugich owcach.


EMET:
Nie rozumiem wywodu.

Nie wiem co ma wspólnego greckie < kai >, jakkolwiek definiowane jako "spójnik", to niekoniecznie jako tylko i wyłącznie polskie "i". Proszę poczytać obszerne objaśnienia w Słowniku Vocatio.

Konstrukcja zdania do Galacjan 6:16 nie implikuje wniosku "teologicznego" stanislawcz.

Proszę jeszcze raz dobrze przeczytać całe zdanie.
I przeczytać "pozateologicznie", co przecież sam zarzuca ŚJ...

Innych krytykując za wykładnię - sam wplata swoją; niestety.


stanisławcz:
Dziękuję za cenne wyjaśnienia. Tak więc Twoim zdaniem przekład Gal.6:16 NŚ jest prawidłowy? To wytłumacz mi dlaczego we wszystkich innych przekładach spójnik "kai" oddany jest jako" i "a nie jako myślnik. Spójnik" i "występuje także we wszystkich przekładach angielskich.
Biblię można rozpatrywać pod różnymi aspektami także pozateologicznymi, ale wydaje mi się, że jej przekłady należy w pierwszym rzędzie rozpatrywąć właśnie w aspekcie teologicznym ponieważ tendencyjne tłumaczenia są stosowane i mają służyć jako poparcie danej nauki


EMET:
Pierwsze zdanie odbieram jako... ironię [zwłaszcza w świetle tego, co potem napisano...].

Co cię tyczy dokładnie zapisu w NŚ, to mamy podwójny myślnik, czyli coś w rodzaju 'zdania wtrąconego', lecz dla większej wyrazistości zamiast przecinków z obu stron [",...,"], mamy dwa myślniki ["-...-"].

Jak pisałem wcześniej, literalnie dosłownie występuje tu fraza grecka

και ελεος και επι τον ισραηλ του θεου; czyli z owym και.
Jednakowoż, mimo, że jest to formalnie spójnik - gramatycznie naukowo: conjunction, to jednak owemu spójnikowi - np. "i", "a" - poświęcono niemalże 5 [słownie: pięć!] kolumn tekstu w 'Wielkim Słowniku Grecko - Polskim', Oficyny Vocatio. autor ks. Remigiusz Popowski.
A przecież powiedziałby ktoś: '"Spójnik to spójnik - nad czym tu dywagować?".
Okazuje się, że pomieszczenie myślnika [czy myślników], to nie jakieś fałszerstwo [czy tp.], gdyż i ks. Romaniuk w swoim Przekładzie 'Biblii Warszawsko - Praskiej' oddaje:
"Na wszystkich tych, którzy będą się trzymać powyższego stwierdzenia – na nich i na całego Izraela Bożego – niech zstąpi pokój i miłosierdzie.".

W Przekładzie [Listu] do Galacjan 6:16, edycja KUL-Pallottinum, Tom VI, część 2, oddaje: "A na tych, którzy tą normą się kierują, niech zstąpi pokój i miłosierdzie - i na Izraela, naród Boga." [edycja 1978].
W komentarzu teologicznym [powiedzmy] czytamy: "16. Ci właśnie ludzie - cały lud chrześcijański - stanowią naród Boży, są prawdziwym Izraelem (3, 29; 4, 23; Rz 2, 28n; 9, 6; Flp 3, 3). Na nowy naród wybrany - nie według ciała - Apostoł sprasza Boże błogosławieństwo, którym jest "pokój i miłosierdzie". Jest to pełnia dóbr duchowych, która jest darem od Boga, a nawet Nim samym (por. J 14, 27; 20, 19-23)." - strona 118 i 119, dz. cyt. - autor opracowania: ks. Edward Szymanek TChr.

"Biblia Lubelska" oddaje do Galacjan 6:16: "A wszystkim przestrzegającym tę zasadę niech będzie pokój i miłosierdzie, jak również Izraelowi Bożemu."
W komentarzu teologicznym [powiedzmy] czytamy:
"Paweł poszerza swoje błogosławieństwo błagalne także na cały Kościół Chrystusowy. Wprawdzie Apostoł posługuje sie terminologią oznaczającą lud Boży ST ("Izrael Boży"), a dopiero później odnoszono go do nowego ludu Bożego, zwłaszcza na podstawie "Kościelnej Ewangelii", jaką jest Mt, niemniej kontekst faworyzuje jego eklezjalne znaczenie. Po pierwsze - Paweł walczy z ludźmi, którzy uważają się za Izraelitów, a nimi nie są. Po drugie - Paweł zwłaszcza w końcowych fragmentach listu kreśli wizję Kościoła Chrystusowego ludzi ochrzczonych, należących do Boga poprzez Ducha Świętego. Kościół, w którym realizują się obietnice Boże w przeciwieństwie do "Izraela według ciała" (1 Kor 10, 18), jest "nowym ludem Bożym". Jemu więc przysługuje tytuł "Izrael Boży", tytuł, który równocześnie obowiązuje [powinno chyba być: zobowiązuje; przypis mój, E.] do życia w Duchu Świętym, zgodnie z regułą postawioną przez Pawła: tylko w Krzyżu jest moc, zwycięstwo i zbawienie." - strona 103 i 104, Ks. Hugolin Langkammer OFM, 1999.

Okazuje się, że oto "PISMO ŚWIĘTE Nowego Testamentu i Psalmy" oddaje: "Na tych, którzy tej zasady będą się trzymać, to jest na Izraela Bożego[przypis a], niech zstąpi pokój i miłosierdzie.".
Oddano tekst z sensem takim jak w NŚ.
Gwoli to: w przypisie obok czytamy: "a) Izraela Bożego - chodzi tutaj o Kościół, który jest wspólnotą wiary." - strona 432, ed. 2005, Edycja "Święty Paweł".

Taka jeszcze uwaga ogólniejsza co do kwestii trzymania się Przekładów Interlinearnych ---
Przekład Interlinearny nie jest jakimś wzorcem wszechobowiązującym, gdyż i takowych Przekładów jest co nieco - zwłaszcza Interlinii greckiego "NT". Do hebr. i aram. "ST" też ciągle przybywa - i to nie tylko w języku angielskim, ale też w niemieckim, francuskim, hiszpańskim...
Interlinia Interlinii nierówna i są tam różnice mimo tego samego tekstu podstawowego w zapisie języków oryginału.
Ba, okazuje się, że Przekłady przyjęte [że tak powiem] jednego i tego samego autora różnią się w oddaniach wariantowych tego samego wersetu od Przekładu w zapisie Interlinii.
Widać to na przykładzie - właśnie! - Interlinii Vocatio autorstwa ks. Popowskiego; gdzie mamy różnice porównując z Przekładem tzw. 'Jubileuszowym'.

I tym też sposobem "przyjaciele" ŚJ na tym tutaj Forum niejednokrotnie kontrowali Przekładem Interlinearnym Pism Greckich ŚJ [w skrócie: K.I.T.] Przekład przyjęty ŚJ.
Oczywiście: nie czynili tego wobec innych Przekładów; tym bardziej, że sami jakby uważali ową Interlinię "KIT" za wzorcową. A skoro tak - to dalej kontrować wszystkie inne Przekłady "NT". Ale: gdzie tam; owym "przyjaciołom" ŚJ bynajmniej nie chodziło o walkę o rzetelność oddania wariantowego Przekładów z greki "NT", lecz 'dokopanie' ŚJ.

Zadałem kiedyś pytanie:
Czy ktoś zna Społeczność Religijną, która co do litery kieruje się Przekładem tekstu Interlinii "NT" [też ew. "ST"]" Ba, należałoby spytać: której Interlinii, skoro owe też są krytykowane [i słusznie!] za tendencyjność i jako nie spełniające kryteriów literalnej dosłowności i niekoniecznie tłumaczą dany konkretny termin grecki [np.] jednakowo w każdym przypadku - co wykazywałem i ja, E., na tym tutaj Forum na Przykładzie - właśnie! - Interlinii Vocatio.

Ale dlaczego akurat mamy mówić o Interlinii Vocatio? Chyba tylko dlatego, że jest owa... po polsku i najbardziej dostępna i zrozumiała. Ale jako obowiązujący wzorzec? Zależy jak dla kogo? A może dla Rzymskokatolików, skoro pod Ich egidą wydano?
A mamy przecież tyle innych Interlinii, zwłaszcza z greki: wystarczy poszukać w google, gdy wpiszemy hasło "Interlinear Greek - English New Testament" [np. takie].
W sieci jest np. program ISA.
Osobiście posiadam kilka edycji Interlinii [nie wszystkie, rzecz jasna...] i dostrzegam między nimi... różnice.

Zatem: Przekłady Interlinearne to nie jest panaceum na rozstrzygnięcia wariantowości tekstu.
Mam np. przed sobą znakomite poniekąd opracowanie ks. Daniela, edycja "Święty Paweł".
I widać wyraźnie, że nawet wytrawni bibliści mają kłopoty aby nie tylko literalnie dosłownie oddać tekst, ale żeby takowy tekst też "strawnie" zinterpretować filologicznie i potem ew. teologicznie np.
Autor, ks. Parchem, pisze o tym wyraźnie rozbierając na czynniki pierwsze każdy wyraz i frazę.

A tutaj na Forum ktoś próbuje kontrować np. Przekład NŚ Interlinią Vocatio.
Najpierw owa musiałaby być wzorcowa; a niestety, nie jest! Dochodzą też inne niuanse, o których mój cały post.

Istnieją Przekłady tzw. literalne, np. Younga, Greena; ale niekoniecznie zawsze takowymi są; niestety. Np. Green ma obok interlinearnego... dosłowny.
Dla mnie: jak literalnie - to literalnie, nie mówiąc już o pedantycznie pojętej literalnej dosłowności w Interlinii - tego przynajmniej wielu z nas się spodziewa...
Ale: pomarzyć tylko można...

Dlatego zawsze uśmiecham się. kiedy ktoś 'chwyci' Interlinię Vocatio i dalej 'szturmować'.
Lepiej, jeśli już, to zacząć być bardziej samodzielnym i porównywać Interlinie, inne Przekłady, słowniki, gramatyki.
Dobrze jest poznać co nieco gramatykę języka [np. greckiego], konstrukcję całego zdania, kontekst [i niekiedy też pankontekst].

A tak to mamy 'domorosłe' podejścia i tezy typu takiego jak np. stanislawcz.
I wtedy jakże łatwo o uogólnienia i niekiedy wręcz o demagogię.
Bywa i tak, że ostrze krytyki kierowane jest tylko i wyłącznie wybiorczo ku upatrzonym Społecznościom [np. ŚJ] i dalejże snuć "razgawory".

I dobrze też jest zacząć poszukiwania na 'rodzimym podwórku' - czyli polskim - i szukać oddań wariantowych w Przekładach na język polski, aniżeli manierycznie epatować angielskim...
O tyle rozumiem, że dany ktoś, np. stanislawcz, ma do nich dostęp w sieci www i łatwiutko sobie popatrzy.
Ale już wgląd do Przekładów polskich, które trzeba po prostu kupić [czyli zabulić za nie...] - to nie łaska...?

Też: czy istotnie wszystkie Przekłady angielskie mają do Galacjan 6:16 per "and"?
A może tylko te, do których stanislawcz ma dostęp; bo chyba nie powie, że do wszystkich...?

Tak więc --
Mamy różne Przekłady - Interlinearne też - oraz różne komentarze: tak filologiczne jak i np. teologiczne [powiedzmy umownie tak] u różnych autorytetów.

A jeśli już ktoś dalej próbuje coś tam wywodzić o doktrynach - w tym i np. ŚJ - to już "insza inszość", jak mawiają niektórzy...

Wszak akurat tutaj mówimy o Przekładach i temu wątkowi poświęciłem mój post; jako że, jak to się określa, "siedzę w temacie".


tak to ŚJ bronią swojej biblii! Nie ważne jest więc co mówi oryginalny tekst grecki! porównywanie z innymi przekładami jest ważniejsze od natchnionego tekstu. :o
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 KBM

KBM

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 190 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:warmińsko-mazurskie

Napisano 2008-12-14, godz. 17:29

Czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego Strażnica w tak sposób oddała ten werset? Chociaż greckie słowo POLITEIA może być przetłumaczone jako "państwo", ale czy rzeczywiście apostoł Paweł miał na myśli ustrój polityczny Izraela, czy jedynie jego społeczność? Jak dla mnie werset ten w wykonaniu PNŚ pachnie trochę otoczką polityczną. Co na to znawcy tematu?

Rzeczywiście, mimo wszelkich przeczytanych tu wywodów - uważam, że jest to świadoma tendencyjność PNŚ. Nie jest tajemnicą, że niewolnik czyli namaszczony ostatek do tego stopnia uzurpuje sobie prymat w Królestwie Bożym, że już obsadził swoimi członkami ("pierwsze" owce) prawie wszystkie "144000 tronów", a kilka pozostałych miejsc trzyma tez dla swoich wybranych. Jakikolwiek prymat Izraela nie jest na rękę takiej polityce, jest wręcz nie dopuszczalny.

Rzeczywiście w tym wersecie słowa "na tych, którzy tą normą się kierują" są skierowane do Kościoła Chrystusowego. Natomiast słowa "i na Izraela, naród Boga", dotyczą cielesnego narodu izraelskiego. Troska o swój cielesny naród przebija niemal we wszystkich listach ap.Pawła, służąc gorliwie Chrystusowi, niosąc światło do pogan, ani przez chwilę nie przestaje myśleć o swoich rodakach, i boleje rzeczywiście nad zatwardziałością serc swego narodu. Świadczy o tym dobitnie szczególnie werset Rz.9,5. Nie tylko więc nie powinno dziwić, ale wręcz jest jak najbardzie zrozumiałe i chwalebne, że ap.Paweł życząc Bożego błogosławieństwa braciom w Chrystusie, pamięta również i życzy tego błogosławieństwa braciom z przyrodzenia.

Wielokrotnie spotkałem się z podobnymi wywodami ze strony członków organizacji ŚJ. W każdym języku pewne słowa i gramatyka poddawane są pewnym transformacjom w kwestii znaczenia zależności od sytuacji. Jest tu miejsce na gwarę, mowę potoczną, poetyczność, itp. Tak więc dobry słownik, w zależności od sytuacji podaje nawet kilkanaście i wiecej tłumaczeń, odpowiedników w innym języku dla jednego słowa czy kwestii. PNŚ bardzo często stosuje te zupełnie uboczne czy skrajne, naciągając kontekst ich zastosowania. I w tym momencie gorliwi obrońcy nauk WTS dostają od Strażnicy te wszystkie argumentacje do ręki (nie muszą ich nawet szukać, bo mają je przygotowane na talerzu), którymi za wszelką cenę bronią nauk organizacji ŚJ. Smutne jest, że nie potrafią się zdobyć na odrobinę obiektywizmu w dostrzeżeniu tych nieścisłości, a wręcz błędów, i uczynili z niewolnika niepodważalną wyrocznię.
Świadkowie Jehowy - niewolnicy niewolnika
Blog ukazujący błędy w naukach organizacji ŚJ
www.chrzescijanin5.blog.onet.pl

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-12-14, godz. 18:06

Rzeczywiście, mimo wszelkich przeczytanych tu wywodów - uważam, że jest to świadoma tendencyjność PNŚ. Nie jest tajemnicą, że niewolnik czyli namaszczony ostatek do tego stopnia uzurpuje sobie prymat w Królestwie Bożym, że już obsadził swoimi członkami ("pierwsze" owce) prawie wszystkie "144000 tronów", a kilka pozostałych miejsc trzyma tez dla swoich wybranych. Jakikolwiek prymat Izraela nie jest na rękę takiej polityce, jest wręcz nie dopuszczalny.

Dla formalności podam definicje słów ISRAEL oraz POLITEIA z leksykonu Thayer:

ISRAEL - Izrael
Dołączona grafika

Zauważmy, iż słownik ten podaje, iż słowo to może być użyte metaforycznie w stosunku do chrześcijan (Rz 9:6 i Gal 6:16).


POLITEIA - państwo, ojczyzna, wspólnota, obywatelstwo
Dołączona grafikaRzeczywiście w tym wersecie słowa "na tych, którzy tą normą się kierują" są skierowane do Kościoła Chrystusowego. Natomiast słowa "i na Izraela, naród Boga", dotyczą cielesnego narodu izraelskiego. Troska o swój cielesny naród przebija niemal we wszystkich listach ap.Pawła, służąc gorliwie Chrystusowi, niosąc światło do pogan, ani przez chwilę nie przestaje myśleć o swoich rodakach, i boleje rzeczywiście nad zatwardziałością serc swego narodu. Świadczy o tym dobitnie szczególnie werset Rz.9,5. Nie tylko więc nie powinno dziwić, ale wręcz jest jak najbardzie zrozumiałe i chwalebne, że ap.Paweł życząc Bożego błogosławieństwa braciom w Chrystusie, pamięta również i życzy tego błogosławieństwa braciom z przyrodzenia.

Mogę tutaj dodać jeszcze, że na przykład trzy znane przekłady niemieckie oddają nasz omawiany werset zgodnie z oryginałem, czego nie można powiedzieć o PNŚ:

Ga 6:16 GerLut „Und wie viele nach dieser Regel einhergehen , über die sei Friede und Barmherzigkeit und über das Israel Gottes .”

Ga 6:16 GerSch „Soviele nach dieser Regel wandeln, über die komme Frieden und Erbarmen, und über das Israel Gottes!”

Ga 6:16 GerElb1871 „Und so viele nach dieser Richtschnur wandeln werden-Friede über sie und Barmherzigkeit, und über den Israel Gottes!”


Ga 6:16 NWÜ „Und alle, die nach dieser Regel des Benehmens ordentlich wandeln werden, über sie komme Frieden und Barmherzigkeit, ja über das Israel Gottes.”

Zamiast słówka UND będącego tłumaczeniem greckiego spójnika KAI, czyli i, Strażnica wstawiła do tekstu słówko JA, będące w tym wypadku potwierdzeniem poprzedniej myśli (czyli, że ci, którzy trzymają się słów apostoła Pawła) zmieniając sprytnie znaczenie wersetu, że tym Izraelem Bożym są dzisiejsi członkowie ostatka. Czyż autorzy PNŚ nie działają przebiegle?Wielokrotnie spotkałem się z podobnymi wywodami ze strony członków organizacji ŚJ. W każdym języku pewne słowa i gramatyka poddawane są pewnym transformacjom w kwestii znaczenia zależności od sytuacji. Jest tu miejsce na gwarę, mowę potoczną, poetyczność, itp. Tak więc dobry słownik, w zależności od sytuacji podaje nawet kilkanaście i wiecej tłumaczeń, odpowiedników w innym języku dla jednego słowa czy kwestii. PNŚ bardzo często stosuje te zupełnie uboczne czy skrajne, naciągając kontekst ich zastosowania. I w tym momencie gorliwi obrońcy nauk WTS dostają od Strażnicy te wszystkie argumentacje do ręki (nie muszą ich nawet szukać, bo mają je przygotowane na talerzu), którymi za wszelką cenę bronią nauk organizacji ŚJ. Smutne jest, że nie potrafią się zdobyć na odrobinę obiektywizmu w dostrzeżeniu tych nieścisłości, a wręcz błędów, i uczynili z niewolnika niepodważalną wyrocznię.

Masz w zupełności rację! Kiedy pokazać jakiemuś Świadkowi Jehowy wypowiedzi innego naukowca, nie będącego po ich myśli, to kwituje to, iż dzisiaj świat leży w mocy diabła, więc ten człowiek zrobi wszystko, aby wystąpić przeciwko jego organizacji. Ale oni cytują wypowiedzi wybranych przez Strażnicę ludzi, czasami nawet wyrywając ich wypowiedzi z kontekstu, które po przeczytaniu całości świadczą, że co innego miał on na myśli niż co zacytowała Strażnica. Sam nawet spotkałem się z sytuacja, kiedy pokazywałem coś pewnemu ŚJ, że zarzucił mi, iż sobie to samwydrukowałem, bo to niemożliwe, żeby to tak było napisane. Zastanawiam się w jaki sposób takim zaślepionym ludziom pomóc w dojściu do prawdy.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-12-14, godz. 21:37

(...)


PNŚ gr-ang

Dołączona grafika

Dołączona grafika
Gal 6,16

:D

Użytkownik hi fi edytował ten post 2008-12-14, godz. 21:42


#9 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2008-12-17, godz. 22:32

A nie jest powiedziane w Biblii:

Rom 1:16 bt (15)Przeto, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu. (16) Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. (17)W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie.Rom 2:9 bt (8)tym zaś, którzy są przekorni, za prawdą pójść nie chcą, a oddają się nieprawości - gniew i oburzenie. (9) Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. (10)Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka.Rom 2:10 bt (9)Ucisk i utrapienie spadnie na każdego człowieka, który dopuszcza się zła, najpierw na Żyda, a potem na Greka. (10) Chwała zaś, cześć i pokój spotka każdego, kto czyni dobrze - najpierw Żyda, a potem Greka. (11)Albowiem u Boga nie ma względu na osobę.Col 3:11 bt (10)a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu [Boga], według obrazu Tego, który go stworzył. (11) A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich [jest] Chrystus. (12)Jako więc wybrańcy Boży - święci i umiłowani - obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,KJV Colossians 3:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, Barbarian, Scythian, bond nor free: but Christ is all, and in all.

NAS Colossians 3:11 -- a renewal in which there is no distinction between Greek and Jew, circumcised and uncircumcised, barbarian, Scythian, slave and freeman, but Christ is all, and in all.

NLT Colossians 3:11 In this new life, it doesn't matter if you are a Jew or a Gentile, circumcised or uncircumcised, barbaric, uncivilized, slave, or free. Christ is all that matters, and he lives in all of us.

NRV Colossians 3:11 Qui non c'è Greco o Giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, Scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti.

VUO Colossians 3:11 ubi non est gentilis et Iudaeus circumcisio et praeputium barbarus et Scytha servus et liber sed omnia et in omnibus Christus
Użytkownik Mario edytował ten post 2008-12-17, godz. 22:45

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych