Skocz do zawartości


Zdjęcie

Reguła Collwella a reguła Wiśniewskiego.


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 grzesiek32

grzesiek32

    Forumowicz (51-500)

  • Członkowie
  • PipPip
  • 184 Postów

Napisano 2004-04-19, godz. 21:30

Chciałbym się odnieść do fragmnetu artykułu pana Arkadiusza Wiśniewskiego p.t. "Ew. Jana 1,1c - reguła Colwell'a." (

http://www.arekwis.r...n11colwell.html )Poniższe przykłady w sposób bezdyskusyjny udowadniają możliwość przekładu Jana 1,1c w sposób antytrynitarny ponieważ zawierają taką samą konstrukcję jak ów kontrowersyjny werset. Prześledźmy je.

Mar. 6:49
49. oi de idontes auton peripatounta epi tes thalasses edoxan fantasma einai kai anekraxan  

Mar. 6:49
49. Ale oni, ujrzawszy go, chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa [jest], i krzyknęli,
(BW)  

49. But when they saw him walking upon the sea they supposed it had been a spirit, and cried out  
(AV)


W wersecie tym mamy taką samą konstrukcję jak w Jana 1,1c, mianowicie orzecznik w mianowniku występuje bez rodzajnika (fantasma) i jest przed czasownikiem (einai). A jednak został zaliczony do grupy rzeczowników nieokreślonych przez tłumaczy AV i oddany przez wyrażenie 'a spirit' (zjawa, duch).  

Mr 11:32
32. all ean eipomen ex anthropon efobounto ton laon apantev gar eicon ton ioannen oti ontos profetes en

Mr 11:31
31. Powiemy: Od ludzi. Lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka.
(BT)

32 But if we shall say, Of men; they feared the people: for all men counted John, that he was a prophet indeed.
(AV)


Orzecznik w mianowniku (profetes) występujący przed czasownikiem (en) zostaje zaliczony do nieokreślonych (AV - a  

prophet).

Jn 4:19
19. legei auto e gune kurie theoro oti profetes ei su

Jn 4:19
19. Rzekła do Niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem.
(BT)

19. The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
(AV)


Jak wyżej.  
Jn 6:70
70 apekrithe autois o iesous ouk ego umas tous dodeka exelexamen kai ex umon eis diabolos estin  

Jn 6:70
70. Na to rzekł do nich Jezus: Czyż nie wybrałem was dwunastu? A jeden z was jest diabłem.
(BT)
 

70 Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
(AV)
 

Bardzo wyraźny przykład. Jeden z uczniów Jezusa nie był diabłem w znaczeniu bycia osobą o imieniu Diabeł, która kiedyś zapoczątkowała grzech na ziemi. Anarthrous w tym przypadku posiada zdecydowanie znaczenie nieokreślone, informuje nas o tym, iż cechy charakteru Judasza można określić jako diabelskie. W ewangelii Jana podobna konstrukcja występuje jeszcze w 8,44 gdzie mowa jest o diable jako o mordercy (AV - a murder); 9,17 gdzie Jezus jest nazwany prorokiem (AV - a prophet); 10,1 gdzie mowa jest o złodzieju (AV - a thief) i rozbójniku (AV - a robber); 10,13 gdzie mowa jest o najemniku (AV - an hireling); 10,33 gdzie o Jezusie mowa jest jako o człowieku (AV - a man); 12,6 gdzie o Judaszu jest powiedziane jako o złodzieju (AV - a thief). We wszystkich tych miejscach orzecznik w formie mianownika występuje przed czasownikiem, nie posiada rodzajnika - i jest tłumaczony jako NIEOKREŚLONY. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie aby podobne wyrażenie 'kai theos en ho logos' przetłumaczyć w podobny sposób jako 'i  
bogiem/boskie było Słowo'.


Jednakże mamy tutaj jeden bardzo poważny bład, który jest tak często popełniany przez zachodnich apologetów antytrunitarnych. A mianowicie chodzi to o zangielszczanie języka greckiego. Czytając ich argumentację mam wrażenie, że oni za wszelką cenę chcą przyrównać grecki rzeczownik z rodzajnikiem do angielskiego rzeczownika z 'the' a gr. rzeczownik bez rodzajnika do angielskiego rzeczownika z 'a' lub 'an'. Jednakże analiza tekstu greckiego powinna się odbywać w duchu tamtego języka a nie Języka angielskiego. Tak sam błąd popełnia pan Wisniewski w tym swoim artykule. Jeśli cos jest czymś (np. diabłem, mordercą, prorokiem) to oczywiście w języku angielskim należy przed tymi wyrazami postawić rodzajnik nieokreślony. Ale tutaj nasi bracia antytrynitariaie uważają, że w języku greckim te wyrazy są wobec tego też nieokreślone. I w tym miejscu zaczyna się cały cyrk. Zobaczmy jak się przekłada ich kryterium nieokresloności z określonymi rzeczownikami w języku greckim. Aby to zobrazować prytoczę kilka wersetów (ograniczę się tylko do kilku znalezionych przeze mnie na chybił trafił przykładów):

Jan. 15:15
15. Już was nie nazywam sługami, bo sługa (ho doulos) nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.
(BW)

W tym wersecie wyraz "sługa" wg. antytrynitarnych kryteriów jest nieokreślony, a w języku greckim wyraźnie został zastosowany rodzajnik który jednoznacznie określa ten wyraz.

2 Jan. 1:7
7. Bo wyszło na świat wielu zwodzicieli, którzy nie chcą uznać, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele. Taki jest zwodzicielem (ho planos) i antychrystem (ho antichristos).
(BW)

Jan. 10:10
10. Złodziej (ho kleptes) przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały.
(BW)


Jan. 2:25
25. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku (to anthropo).
(BW)

Jan. 1:21
21. I zapytali go: Kim więc? Eliaszem jesteś? A on odrzekł: Nie jestem. Prorokiem (ho profetes) jesteś? I odpowiedział: Nie.
(BW)

W tym ostatnim przykładzie Eliasz, który jest przecież czyms konkretnym, jest bez rodzajnika, a prorok, czyli ktos nie konkretny, jest z rodzajnikiem...


Widzimy do jakich sprzeczności sprowadza rozumowanie antytrynitarzy. Tak to jest jak się chce zangielszczyć inny obcy język. Co więc pan Wiśniewski udowodnił w swoim artykule odnośnie reguły Collwela? Nic! Widzimy, że te jego "nieokreślone rzeczowniki" w tych jego przykładach są jak najbardziej równoważne formie z rzeczownikami określonymi przez grecki rodzajnik...

Pozdr

GZ
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych