Skocz do zawartości


Zdjęcie

Gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkim ...


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 bury

bury

    Domownik forum (501-1000)

  • Członkowie
  • PipPipPip
  • 593 Postów
  • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-06-01, godz. 12:06

Strażnica naucza, że Bogu chodzi o uczynienie z Ziemi doskonałego Raju, że właśnie Ziemia ma być tym miejscem ostatecznego Spotkania człowieka z Bogiem. Jednak Pismo mówi również, że Ziemia ma się rozpaść na kawałki, że pochłonie ją ogień tak, jak w Potopie pochłonęła woda, że gwiazdy bedą spadać z nieba na ziemię, a ryczące fale morskie zagrożą istnieniu wszystkich narodów. Czy więc Bóg nie chce aby unicestwić tą planetę a potem stworzyć nową? A może tylko chce poprzez wyniszczenie niegodziwych odnowić ludzkość, która również zwana jest ziemią? Jeśli tak miałoby być, to dlaczego Pismo mówi o zniszczeniu Ziemi przez ogień tak samo jak była zniszczona w Potopie przez wodę, jeśli mowa o ludzkości jako ziemi? Dlaczego Wielka Rzesza trafia do Nieba a nie na Rajską Ziemię? Dlaczego Izajasz mówi, że pod panowaniem Mesjasza najmłodszy umrze jako stuletni, a nie mówi, że ktokolwiek będzie żył wiecznie?...

Propnuję podejść do tego inaczej. Zaczynając od słów Pawła: 1Kor 15:28 Br "A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich." Co będzie oznaczać to bycie Boga wszystkim we wszystkim? Co teraz jest we wszystkim oprócz Boga? Jeśli na tym polega doskonały Plan Boga, to pod jakim względem świat jest niedoskonały? Czy w ogóle możliwy jest doskonały materialny świat, gdzie Bóg byłby wszystkim we wszystkim, jeśli nawet w odniesieniu do ciałą Jezusa użyto określenia "sarks", oznaczającego: grzeszne ciało?

Hbr 2:10 NS "Przystało bowiem temu, ze względu na którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, żeby w celu doprowadzenia wielu synów do chwały uczynić Naczelnego Pełnomocnika w sprawie ich wybawienia doskonałym przez cierpienia."

Jeśli Ojcem niebieskim stał się Jezus, to mamy być jk nasz Ojciec, czyli jak nasz Nauczyciel. On osiągnał doskonałość w posłuszeńśtwie aż do śmierci. ZAtem doskonałość to nie stan bezgrzeszności, ale stan uswięcenia woli Ojca w stopniu najwyższym!

Doskonali stać się możemy tylko dzięki wgladaniu w doskonałe prawo chrystusowe. Czy prawo to było znane Adamowi i Ewie?... Czy Adam i Ewa mogli uświęcić imię Boże posłuszeństwem Jego słowu aż do śmierci?...
Hbr 5:9 NS "a gdy już został wydoskonalony, stał się odpowiedzialny za wiecznotrwałe wybawienie wszystkich, którzy są mu posłuszni,"

Hbr 7:11 NS "Gdyby więc doskonałość rzeczywiście była osiągalna poprzez kapłaństwo lewickie (bo z nim jako zasadniczym elementem dano ludowi Prawo), jakaż jeszcze istniałaby potrzeba, żeby powstał inny kapłan na sposób Melchizedeka, a nie taki, o którym by powiedziano, że na sposób Aarona?"

Hbr 7:19 NS "Prawo bowiem niczego nie doprowadziło do doskonałości, natomiast dokonało tego dodatkowe wprowadzenie lepszej nadziei, dzięki której przybliżamy się do Boga."

Hbr 7:28 NS "Prawo bowiem ustanawia arcykapłanami ludzi podlegających słabości, ale słowo złożonej przysięgi, która przyszła po Prawie, ustanawia Syna wydoskonalonego na wieki."

Hbr 9:9 NS "Tenże namiot jest przykładem na czas wyznaczony, który już nastał, i stosownie do tego składa się zarówno dary, jak i ofiary. Jednakże nie mogą one doprowadzić do doskonałości człowieka pełniącego świętą służbę, jeśli chodzi o Jego sumienie,"

Hbr 9:11 NS "Kiedy jednak przyszedł Chrystus jako arcykapłan dóbr, które miały nastać, wtedy przez większy i doskonalszy namiot, nie uczyniony rękami, to jest nie z tego stworzenia,"

Hbr 10:1 NS "Skoro bowiem Prawo zawiera cień mających nadejść dóbr, a nie samą ich istotę, ludzie nigdy nie mogą tymi samymi ofiarami, które co roku ciągle składają; przystępujących doprowadzić do doskonałości."

Hbr 10:14 NS "Bo jednym darem ofiarnym na zawsze doprowadził do doskonałości tych, którzy są uświęcani."

Hbr 11:40 NS "gdyż Bóg przewidział dla nas coś lepszego, aby oni nie zostali bez nas doprowadzeni do doskonałości."

Hbr 12:2 NS "uważnie wpatrując się w Naczelnego Pełnomocnika i Udoskonaliciela naszej wiary, Jezusa. Dla zgotowanej mu radości zniósł on pal męki, gardząc hańbą, i zasiadł po prawicy tronu Boga."

Hbr 12:23 NS "w ogólnym zgromadzeniu, i do zboru pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, i do Boga, Sędziego wszystkich. i do życia duchowego prawych, którzy zostali doprowadzeni do doskonałości,"


A co można powiedzieć o znaczeniu słowa doskonały na podstawie tych wersetów?:

Mt 5:48 NS "Macie zatem być doskonali, tak jak wasz Ojciec niebiański jest doskonały."

Lk 6:40 NS "Uczeń nie przewyższa swego nauczyciela, lecz każdy, kto jest doskonale wyuczony, będzie jak jego nauczyciel."

2Kor 12:9 NS "on wszakże powiedział do mnie: "Wystarczy ci moja niezasłużona życzliwość; bo moc moja doskonali się w słabości". Najchętniej więc będę się chlubił raczej ze swoich słabości, aby moc Chrystusa pozostawała nade mną niczym namiot."

Flp 3:12 NS "Nie jakobym to już otrzymał albo już został doprowadzony do doskonałości, ale pędzę, by się przekonać, czy i ja zdołam pochwycić to, do czego również zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa."

Jk 1:25 NS "Kto zaś wgląda w doskonałe prawo związane z wolnością i w nim trwa, ten będzie szczęśliwy, że to czyni, ponieważ nie stał się zapominającym słuchaczem, lecz wykonawcą dzieła."

Jk 2:22 NS "Widzisz, że jego wiara współdziałała z jego uczynkami i dzięki uczynkom jego wiara została wydoskonalona,"

1J 2:5 NS "Ale kto zachowuje jego słowo, w tym istotnie miłość do Boga została wydoskonalona. Stąd wiemy, że jesteśmy w jedności z nim."


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych