Skocz do zawartości


Zdjęcie

Czy Apokalipsa naucza o Duchu jako mocy?


 • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-06-16, godz. 21:07

Zobaczcie na ten nietypowy wstep. Zamiast wymienić na drugim miejscu Syna Bożego i życzyć błogosławieństwa Ducha Świętego takie jak np, społeczność, tutaj mamy na drugim miejscu jakiś "Siedmiu Duchów"

Ap 1:4-5 BT „Jan do siedmiu Kościołów, które są w Azji: Łaska wam i pokój od Tego, Który jest, i Który był i Który przychodzi, i od Siedmiu Duchów, które są przed Jego tronem,(5) i od Jezusa Chrystusa, Świadka Wiernego, Pierworodnego umarłych i Władcy królów ziemi. Temu, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów,”


Dalej okazuje sie, że Duch mówi do zborów, a konkretnie do Aniołów zborów.

Ap 2:7 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga."

Ap 2:11 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody."

Ap 2:17 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje."

Ap 2:29 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów."

Ap 3:1 BT "Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły."

Ap 3:6 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów."

Ap 3:13 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów."

Ap 3:22 BT "Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów."


Ap 4:5 BT "A z tronu wychodzą błyskawice i głosy, i gromy, i płonie przed tronem siedem lamp ognistych, które są siedmiu Duchami Boga."

Ap 5:6 BT "I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię."

Ap 5:6 BT "I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię."


Ap 11:8 BT "A zwłoki ich /leżeć/ będą na placu wielkiego miasta, które duchowo zwie się: Sodoma i Egipt, gdzie także ukrzyżowano ich Pana."

Ap 11:11 BT "A po trzech i pół dniach duch życia z Boga w nich wstąpił i stanęli na nogi. A wielki strach padł na tych, co ich oglądali."

Ap 13:15 BT "I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii."

Ap 14:13 BT "I usłyszałem głos, który z nieba mówił: Napisz: Błogosławieni, którzy w Panu umierają - już teraz. Zaiste, mówi Duch, niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny."

Ap 16:14 BT "a są to duchy czyniące znaki - demony, które wychodzą ku królom całej zamieszkanej ziemi, by ich zgromadzić na wojnę w Wielkim Dniu wszechmogącego Boga."


Ap 19:10 BT "I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa."

Ap 22:6 BT "I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem."

Ap 22:17 BT "A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie."#2 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-07-16, godz. 19:42

Wyrażenia które znajdujemy w Księdze Objawienia: ‘’ od Siedmiu Duchów - mówi Duch do - siedem Duchów Boga - duch proroctwa."

Książka Ś.J. ,,Wspaniały Finał Objawienia” str. 18 podaje: ,,Wspomniano tu także o ,,siedmiu duchach”. Wyrażenie to oznacza pełnie czynnej mocy Bożej, czyli ducha świętego …”

Moim zdaniem jest tu mowa najprawdopodobniej o aniołach lub aniele, ale niewykluczone, że serafini lub cherubini. Więc użycie słowa duch jest wyrażeniem ogólnym odnoszącym do istot w niebie. Uzasadnienie: ,,A do którego z aniołów powiedział (…) Czy nie są oni wszyscy służebnymi duchami, posyłanymi do pełnienia służby…”? (Hbr.1:13-14 Bw.) {por.1 Kl.22:21-22} O takim posłannictwie anioła nawiązuje już sam początek tej księgi. ,,Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg,(…) za pośrednictwem zesłanego anioła…” oraz potwierdza apostoł Jan pisząc: ,,…upadłem do nóg anioła który mi to pokazywał…” (Ob.1:1 , 22:8) Oczywiście ‘mówi duch’ mogło odbywać się różnymi metodami prócz wymienionej wizji Jana. Nie musiał to być dosłowny głos.

Natomiast przypis B.T. do wersetu Ob. 2:7 i słów ‘mówi Duch’ wskazano na trzecią osobę Boga. W czym niemiał bym racji?
-- gambit
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#3 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-07-21, godz. 19:20

Zastanawiałem się, pod którą stronę podłączyć się, by starać zrozumieć tak częste wyrażenie duch święty jakie spotykamy w Biblii. Ostatecznie wybrałem tu. Ze względu na specyficzne, dotąd nie spotykane pojmowanie, które w zasadniczy sposób podważałoby czynną siłę jak i trzecią osobę Trójcy. Ta moja inspiracja wynikła głównie z pytań i przekonań Mirka, burego i Bogdana Braun.

gambit pytał. Czy kiedy czytamy o duchu świętym, to zawsze trzeba mieć na myśli trzecią osobę Trójcy?

Jak będziesz Ducha Świętego traktował jako trzecią osobę Trójcy Świętej, to znajdziesz na każdym prawie kroku potwierdzenie w Biblii nauki o Trójcy Świętej i zobaczysz różne zadania wykonywane przez poszczególne osoby Trójcy Świętej. Będzie Ci wtedy łatwiej tę naukę zrozumieć

gambit pytał. Jakie główne kryteria decydowały by, aby nie chodziło o trzecią osobę Trójcy, gdy mowa o duchu?

Duch posiada wiele znaczeń, podobnie jak dusza. Należy więc wczytać się w dany werset i spróbować wyłapać sens. […] Biblię trzeba czytać z rozumem, a nie bezmyślnie cytować argumentację Strażnicy. […] należy więc być bardzo ostrożnym w wydawaniu osądów o naturze Ducha na podstawie cytatów z natchnionego słowa.

Zatem będę starał się analizować bardzo ostrożnie, by ustalić fakty głównie, na biblijnych przesłankach, jak również użytkowników forum. Rozpocznę od sondujących pytań.
1. Czy Bóg jest duchem? ……....... tak ......................... uzasadnienie: ……………..
2. Czy Jezus jest duchem? ……...... tak ....... ………………
3. Czy anioł jest duchem? ……..... tak ...... ………………
4. Czy cherubin jest duchem? …. ... tak ................. ………………
5. Czy serafin jest duchem? …… . tak .......... ………………
6. Czy szatan jest duchem?……....tak ,, .………………
7. Czy demon jest duchem? ……....tak ,, ……………….

1. Czy Bóg jest święty? ……....... tak ,, ……………….
2. Czy Jezus jest święty ……........tak ,, ……………….
3. Czy anioł Boży jest święty? ….tak ,, ……………….
4. Czy cherubin jest święty? …… tak ,, ……………….
5. Czy serafin jest święty? …….....tak ,, ……………….
6. Czy szatan jest święty? … nie ,, ……………….
7. Czy demon jest święty? ….nie ,, ………………..

Gdy czytamy ,,duch święty” może dotyczyć: Boga, Jezusa, anioła, cherubina, serafina.
Gdy czytamy ,,duch” może dotyczyć: Boga, Jezusa, anioła, cherubina, serafina, szatana, demona.

[8] duch 1. <<energia psychiczna, właściwości psychiczne człowieka; umysł, świadomość, . .. myślenie; dusza>>; Siła, moc, hart ducha. … (Mały Słownik Języka Polskiego - red. E. Sobol)

Czy można coś zarzucić powyższej analizie? Czy brakuje jeszcze kogoś, kogo można by nazwać ,,duchem świętym”? Jeżeli brakuje dopiszemy, jeżeli będzie przekonująco umotywowane. Tymczasem, czy mogę prosić byśmy wspólnie wykazali, przede wszystkim tekstami biblijnymi pod poszczególnymi pozycjami nr. uzasadnienie ……….. Gdyby udało się pomyślnie sfinalizować, to w następnej kolejności zajęlibyśmy się wersetami, gdzie występują: ,,duch” lub ,,duch święty” i kogo by dotyczyły. A może jeszcze ktoś ma inne propozycje na ustalenie poprawnej analizy?
-- gambit
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-21, godz. 19:36

gambit, podałeś świetne przykłady mówiące, że duchy są osobami. A więc Duch Święty także, prawda? Ale jedno pomyliłeś: Duch Święty jest imieniem (nazwą) ducha Ojca i Syna. Jak pokazuje biblia występuje on oddzielnie od osoby Ojca i Syna, gdyż jest odrębną osobą.

A z Twoich przykładów, to tylko Ojca i Syna można nazwać świętymi w sensie absolutnym. Nic dziwnego, że ich wspólny Duch jest również święty! :P

Gdyby Duch Święty nie był osobą zbędne byłyby określenia „święty” czy „wieczny” (Hbr 9:14), bo Bóg posiadał moc zawsze i była ona święta. Określenia te mają więc potwierdzać osobowość i Bóstwo Ducha Świętego.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-07-22, godz. 18:32

Ale jedno pomyliłeś: Duch Święty jest imieniem (nazwą) ducha Ojca i Syna. Jak pokazuje biblia występuje on oddzielnie od osoby Ojca i Syna, gdyż jest odrębną osobą. […] Gdyby Duch Święty nie był osobą zbędne byłyby określenia „święty” czy „wieczny” (Hbr 9:14),

Chociaż mam nadal wątpliwości co do trzeciej osoby Trójcy, to jednak traktujmy w kolejności trynitarnej pod 2. a) (po pewnym uzbieraniu argumentów wprowadzi się korektę do utworzonej nowej tabeli) Podany wers. Hbr. 9:14) – według mnie – nie posiada znamion trzeciej osoby Trójcy, a więc wymogu który sam postawiłeś, czyli ,,święty”. Natomiast ,,duch wieczny” oczywiście nie będzie dotyczył innych duchów z pozycji 2 -7, gdyż oni mieli początek, a więc nie byli wieczni. Zatem pozostają dwie możliwości. Trzecia osoba Trójcy lub duch JHWH w znaczeniu, które zacytuje, tym razem ze słownika zamieszczonego na końcu B.T. i umieszczę w pozycji 10.

,, Duch, Duch Boży, Duch (Jahwe) - 1) tchnienie Boże, twórcze słowo lub twórcza moc Boża, panująca nad wszystkim i wszystko ożywiająca;”

Właśnie w tym znaczeniu należy rozumieć ducha w wymienionym wers. Wyklucza też trzecią osobę Trójcy, ponieważ nie posiada imienia osobistego. O czym pisze ten sam słownik pod hasłem:

,, Imię – według pojęć starożytnych nie tylko wyróżnia człowieka od innych, lecz określając go, stanowi istotną część składową jego osobowości. Stąd to, co nie ma imienia, nie istnieje, a człowiek bez imienia jest bez znaczenia. Uważano, że imię odpowiada istocie człowieka lub jego przymiotom (nomen – omen). W zastosowaniu do Boga, imię jest synonimem chwały i potęgi Bożej”.

Można by oponować też następująco: przecież Biblia nie podaje imion wielu aniołów, serafów czy cherubów a wierzymy, że są osobami istniejącymi w milionach. Uważam, że należy podchodzić ze zrozumieniem powodu, a mianowicie podanie wszystkich milionów imion zbędnie przepełniło by pojemność biblii, jak i naszych umysłów. Podano jedynie Gabriela i Michała dla informacji, że je mają także inni. Zatem dlaczego nie podano towarzyszowi Jahwe i Jezusa, których zaliczasz do absolutów? Skoro wymieniono imiona pomniejszych aniołów, a nie podano kogoś tak ważnego, czy to nie dziwne?
-- gambit
Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-22, godz. 19:14

Właśnie w tym znaczeniu należy rozumieć ducha w wymienionym wers.

A możesz przytoczyć dalsze punkty z tej definicji?


Wyklucza też trzecią osobę Trójcy, ponieważ nie posiada imienia osobistego.

Wkleję to, co kiedyś napisałem na temat imienia Ducha Świętego:

Niektórzy twierdzą, że Duch Święty nie jest osobą i często pytają jak ma na imię Duch Święty! Odpowiedź jest bardzo prosta: Jahwe, bo tak ma na imię przecież Bóg.

Osoba Ducha Świętego nazywana jest w całym Piśmie Świętym wieloma określeniami: Pocieszyciel (J 14:16, 26; 15:26; 16:7), Duch Boży (Mt 3:16), Duch Chwały (1P 4:14), Duch Łaski (Hbr 10:29), Duch Ojca (Mt 10:20), Duch Pański (Łk 4:18), Duch Prawdy (J 14:17), Duch Syna (Ga 4:6), Duch Wieczny (Hbr 9:14), itd.

Czy nie są to imiona? Przecież w Iz 9:6 wiele tytułów Mesjasza nazwanych jest imionami:

Iz 9:6 NS „Bo narodziło się nam dziecko, syn został nam dany; a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać imieniem Cudowny Doradca, Potężny Bóg, Wiekuisty Ojciec, Książę Pokoju.”O czym pisze ten sam słownik pod hasłem:

Definicja w słowniku bez sensu: co nie ma imienia nie istnieje. :blink: Moja córeczka jeszcze tydzień po urodzeniu nie miała imienia, czy to wobec tego oznacza, że nie było jej? Zanim zaczniesz więc cytować coś, najpierw zastanów się, czy sam się z tym zgadzasz i czy się nie ośmieszasz takimi definicjami.

Przed wcieleniem zaś Jezus Chrystus jako Duch nie posiadał imienia w pełnym tego słowa znaczeniu, bo nadano mu je dopiero ósmego dnia po urodzeniu (Łk 2:21). Ewangelia J 1:1 nazywa Jezusa przed przyjęciem ciała Słowem (LOGOS). Nie oznaczało to jednak, że nie był on wtedy osobą. Podobnie jest z Duchem Świętym. W Biblii jest wymienionych wielu aniołów, bez podania ich imion, a nikt z tego powodu osobowości im nie odbiera. Nawet to, że Hbr 1:7 nazywa ich wichrami tego nie zmienia. Wiele zwierząt i gwiazd (Iz 40:26) posiada swoje imiona, a jednak osobami nie są. Wiele dzieci podczas Drugiej Wojny Światowej nie miało imion tylko numerki, czyżby nie były osobami? Duch Święty ma jednak imię, co wykazano wyżej!

Na Twoim miejscu proponowałbym ci dowiedzieć się, co to jest "osoba", bo to powinno cię bardziej zainteresować. Okazuje się bowiem, ze w definicji osoby nie jest wymagane posiadanie imienia, ale wolna wola, przejawianie uczuć oraz inteligencja:

http://watchtower.or...s...ost&p=87909

Użytkownik mirek edytował ten post 2008-07-22, godz. 20:07

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#7 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-07-25, godz. 15:31

A możesz przytoczyć dalsze punkty z tej definicji?

,, Duch, Duch Boży, Duch (Jahwe) - 1) tchnienie Boże, twórcze słowo lub twórcza moc Boża, panująca nad wszystkim i wszystko ożywiająca;” 2) trzecia Osoba Trójcy Świętej; 3) samo ,,duch” – całokształt darów nadprzyrodzonych u chrześcijanina; 4) dusza ludzka

” Ja słowo duch odniosłem do pierwszego znaczenia ze względu, że każda osoba nie tylko duchowa posiada w sobie moc, energię, wolę, uczucia, inteligencję itp. a imię określa tożsamość. Gdyby nie posiadała mocy, energii itd., byłaby tylko posągiem. Trzecie znaczenie dodaje jeszcze ‘całokształt darów, owoców’. ,,Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, wierność, …”itd. Tak na przykład można powiedzieć, że człowiek posiadający ducha twórczego (zdolności), może pisać wiersze, konstruować różne skomplikowane urządzenia, darzyć innych uczuciami itp. Tak więc jeśli ktoś by twierdził, że Bóg nie posiada mocy czy energii, którą może wysyłać na odległość, by realizować swe zamierzenia, czyniłby z Niego bałwana. Człowiek też może przesyłać energię na odległość by nie osobiście, tylko energią dokonywać pewnych efektów, np. za pomocą pilota wydawać polecenia, a następnie są realizowane nawet w kosmosie. Dziś ta energia ma różne nazwy np.: fale radiowe, telewizyjne, prąd, promienie rentgena, światło, kinetyczna itd. Itd. W tamtych czasach nie było tyle odkryć a zatem wymienionych określeń, toteż ujmowano to słowem duch.

gambit powiedział: Wyklucza też trzecią osobę Trójcy, ponieważ nie posiada imienia osobistego.

Definicja w słowniku bez sensu: co nie ma imienia nie istnieje. Moja córeczka jeszcze tydzień po urodzeniu nie miała imienia, czy to wobec tego oznacza, że nie było jej? Zanim zaczniesz więc cytować coś, najpierw zastanów się, czy sam się z tym zgadzasz i czy się nie ośmieszasz takimi definicjami. […] Na Twoim miejscu proponowałbym ci dowiedzieć się, co to jest "osoba" [wyżej podkreślone], bo to powinno cię bardziej zainteresować. Okazuje się bowiem, ze w definicji osoby nie jest wymagane posiadanie imienia, ale wolna wola, przejawianie uczuć oraz inteligencja:

Muszę przyznać, że odważnie zaatakowałeś komentatorów katolickich. Myślę jednak, że nie zrozumiałeś intencji autorów tej definicji. Zatem jak ja rozumiem. Otóż ,,coś lub ktoś co nie ma imienia nie istnieje”, (wzięte celowo w cudzysłów), należy patrzeć z punktu widzenia Boga, a mianowicie, że ten ktoś na chwilę obecną nie jest zbawiony, inaczej zagrożony jest w przyszłości nie istnieniem, czyli ‘śmiercią drugą’. (Ob.21:8) I chociaż w oczach ludzi i materialnie istnieje, to Bóg uważa go za martwego duchowo (i tutaj duchowo nie znaczy osobowo). Tak więc Bogu oraz autorom tej definicji nie chodzi o zaglądanie do metryk w Urzędzie Stanu Cywilnego, lecz w księdze Boga.

,,I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów…” (Ef.2:1, BT) (Chociaż fizycznie istnieli, funkcjonowali.) ,,Niech zostaną wymazani z księgi żyjących…” (Ps.69:29, BT) ,,Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia”. ,,…To jest śmierć druga”. (Ob.20:15; 21:8, BT) Uważam więc, że pojęcie ,’ trzeciej osoby Boga’ w Biblii nie występuje, jak również w tej księdze nie ma zapisanego jej imienia, co jest dowodem na nie istnienie, a jest wyssane z palca, którym to zapisuje się dużymi literami, by dokonać złudy. Natomiast spotykane duch święty dotyczy osób duchowych z nieba, ujętych w moim spisie od 1 do 5, oraz emanującej z nich mocy.

Osoba Ducha Świętego nazywana jest w całym Piśmie Świętym wieloma określeniami: Pocieszyciel (J 14:16, 26; 15:26; 16:7), Duch Boży (Mt 3:16), Duch Chwały (1P 4:14), Duch Łaski (Hbr 10:29), Duch Ojca (Mt 10:20), Duch Pański (Łk 4:18), Duch Prawdy (J 14:17), Duch Syna (Ga 4:6), Duch Wieczny (Hbr 9:14), itd.

Wobec powyższych tekstów należy rozpatrywać indywidualnie, a często iść tropem innych tekstów na ten temat, a wówczas okazuje się, że chodzi np. o jakiegoś anioła, bo i tak można go nazwać (duchem świętym) i tak też jest nazwany. Natomiast zalanie mnóstwem wersetów o różnych atrybutach wskazują raczej pewne rodzaje specjalizacji poszczególnych osób z nieba, które to wykonują różne zlecenia od Boga. Najczęściej jednak nie są określone poszczególne osoby z nieba, tylko ujęte w jedno określenie ‘duch święty’, a to w celu, że są czyste pobudki pochodzenia Boga, a nie szatana i jego aniołów. Proponuje Ci wobec tego byś podał jeden jakiś werset, który według Ciebie wskazywał by na trzecią osobę Trójcy by móc analizować.

Dziwi mnie, że tak zwalczana m.in. przez Ciebie tautologia biblijna u Ś.J., z dużą swobodą stosujesz przez siebie ten ‘bełkot tautologiczny’

Dokładnie więc tego samego nas uczy Nowy Testament o Jezusie - więc wniosek jest prosty - Jahwe, który jest synonimem słowa "Bóg", to Jezus.

Niektórzy twierdzą, że Duch Święty nie jest osobą i często pytają jak ma na imię Duch Święty! Odpowiedź jest bardzo prosta: Jahwe, bo tak ma na imię przecież Bóg.

Zobaczmy praktycznie jak ten bełkot wygląda i to do potęgi.
,,…, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt.28:19, BT)
Zastąpmy teraz wszędzie imieniem Jahwe.
,…, udzielając im chrztu w imię Jahwe i Jahwe, i Jahwe.
-- gambit

Użytkownik gambit edytował ten post 2008-07-25, godz. 19:24

Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#8 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-25, godz. 20:08

” Ja słowo duch odniosłem do pierwszego znaczenia ze względu, że każda osoba nie tylko duchowa posiada w sobie moc, energię, wolę, uczucia, inteligencję itp. a imię określa tożsamość.

już te wszystkie czynniki, które wymieniłeś czynią z ducha osobę. Osobą nazywamy bowiem istotę posiadającą wolę, uczucia i inteligencję. Dlatego właśnie duchy są osobami. Nie oznacza to, ze nie można nazwać ich mocami. Często przecież mówi się "odejdź siło nieczysta". Jak myślisz czy ma się na myśli wtedy jakąś bezosobową siłę?


Gdyby nie posiadała mocy, energii itd., byłaby tylko posągiem.

no ale przecież Duch Święty ma między innymi moc, czyli energię. I właśnie dlatego pojęcie trynitarian jest lepsze, gdyż osoba Ducha Świętego posiada:

1) wolę - Dz 2:4; 13:4; 1Kor 12:11
2) rozum i zamysły - Rz 8:6, 27
3) intelekt - 1Kor2:11
4) miłość - Rz 15:30
5) społeczność - 2Kor 13:14
6) uczucia - Ef 4:


jak sądzisz, czy prąd elektryczny posiada te wymienione wyżej elementy? :unsure:

Odpowiedz na pytanie: co widzisz złego w wierze w osobowość Ducha Świętego, skoro jest to również wiara w moc, którą on posiada, jak i również inne elementy, których nie gwarantuje wiara w moc Boga.


Trzecie znaczenie dodaje jeszcze ‘całokształt darów, owoców’. ,,Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, wierność, …”itd.

I to tez są elementy, które należą tylko do osoby. No bo czyż prąd elektryczny może miłować czy dochować wierności? Na przykład czy jest możliwa miłość pomiędzy obiektami, które nie są osobami? Zauważ, co czyni z człowieka osobę: ciało, które posiada czy duch ludzki?


Człowiek też może przesyłać energię na odległość by nie osobiście, tylko energią dokonywać pewnych efektów, np. za pomocą pilota wydawać polecenia, a następnie są realizowane nawet w kosmosie.

No ale, żeby to zrealizować potrzebna jest osoba, która to wykona. Na przykład osoba musi umieścić satelity na orbicie aby taka komunikacja była możliwa. Te czynności wykonuje właśnie Duch Święty. To podobnie jak w życiu, gdy chcesz mieć energię elektryczną w domu musisz najpierw poprosić elektryka, który osobiście przyjdzie i zamontuje urządzenia. To wszystko wykonuje Duch Święty, bo przecież Ojciec mieszka w niebie i nie może osobiście nadzorować pracy. Podobieństwo do tego, że szef tego elektryka siedzi za biurkiem i nadzoruje pracę drugiej osoby. Powiedz tak uczciwie, czy sama moc wykonała by takie prace?


Dziś ta energia ma różne nazwy np.: fale radiowe, telewizyjne, prąd, promienie rentgena, światło, kinetyczna itd. Itd. W tamtych czasach nie było tyle odkryć a zatem wymienionych określeń, toteż ujmowano to słowem duch.

Właśnie widzisz nie prawda, ponieważ istniało odzielne słowo oznaczające "moc" - DYNAMIS. Dlaczego nigdzie nie jest tak określony Duch Święty? Tutaj więcej:

http://watchtower.or...s...ost&p=76157Muszę przyznać, że odważnie zaatakowałeś komentatorów katolickich. Myślę jednak, że nie zrozumiałeś intencji autorów tej definicji. Zatem jak ja rozumiem. Otóż ,,coś lub ktoś co nie ma imienia nie istnieje”, (wzięte celowo w cudzysłów), należy patrzeć z punktu widzenia Boga, a mianowicie, że ten ktoś na chwilę obecną nie jest zbawiony, inaczej zagrożony jest w przyszłości nie istnieniem, czyli ‘śmiercią drugą’. (Ob.21:8)

Czy Duch Święty jest zagrożony śmiercią drugą?Proponuje Ci wobec tego byś podał jeden jakiś werset, który według Ciebie wskazywał by na trzecią osobę Trójcy by móc analizować.

proponuję, abyś zapoznał się z wątkami:

http://watchtower.or...?showtopic=2226

http://watchtower.or...?showtopic=1154


Dziwi mnie, że tak zwalczana m.in. przez Ciebie tautologia biblijna u Ś.J., z dużą swobodą stosujesz przez siebie ten ‘bełkot tautologiczny’

Zobaczmy praktycznie jak ten bełkot wygląda i to do potęgi.
,,…, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. (Mt.28:19, BT)
Zastąpmy teraz wszędzie imieniem Jahwe.
,…, udzielając im chrztu w imię Jahwe i Jahwe, i Jahwe.

Pokazujesz tutaj, że w ogóle nie znasz nauki o Trójcy. Nie uczy ona bowiem o trzech Bogach Jahwe, tylko o jednym Bogu Jahwe w trzech osobach. Inaczej rzecz biorąc werset Twój powinien brzmiec:

,…, udzielając im chrztu w (jedno) imię (a nie w imiona) Jahwe.

ciekaw jestem więc jak przełkniesz teraz następujące słowa:

,…, udzielając im chrztu w imię Jehowy i archanioła Michała, i prądu elektrycznego. :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#9 gambit

gambit

  gambit

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1296 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Kuczkowo

Napisano 2008-08-02, godz. 18:58

Odpowiedz na pytanie: co widzisz złego w wierze w osobowość Ducha Świętego, skoro jest to również wiara w moc, którą on posiada, jak i również inne elementy,

Całkowicie wierzę w osobowość ducha świętego, i nawet przez myśl mi nie przychodzi, by bez udziału osoby sama moc była nazwana duchem świętym. Nie wiem skąd takie posądzanie mnie. Zacytuj moją jakąś wypowiedź na tym forum, by potwierdziła Twoje podejrzenie, że nie wierzę w osobowość ducha świętego. Jeśli tego nie znajdziesz oznaczać będzie, że lubisz siać zamęt. Rozbieżności wynikają raczej z tego, że ja pod pojęciem ducha świętego rozumiem, jako nazwa ogólna w której to mieścić się mogą: JHWH, Jezus, serafini, cherubini, aniołowie o czym pisałem wcześniej. Dla porównania - człowiek to: dyrektor, listonosz, mężczyzna, kobieta itp. Odrzucam natomiast jak trzecią, odrębną osobę Trójcy, w którą to wierzący piszą z wielkich liter.

No ale, żeby to zrealizować potrzebna jest osoba, która to wykona. Na przykład osoba musi umieścić satelity na orbicie aby taka komunikacja była możliwa. Te czynności wykonuje właśnie Duch Święty.

Potwierdzam, ale jednocześnie zaznaczam, że w stwierdzeniu duch święty nie ma sprecyzowania o jaką osobę świętą chodzi. Dalej np. o którego z siedmiu duchów [świętych] chodzi? (Ob.1:4)

Czy Duch Święty jest zagrożony śmiercią drugą?

Bóg Ojciec i Jego Syn nigdy!!! (1 Tym.6:16) W przeszłości szatan był jednym z czołowych postaci stworzonych w niebie, jako duchowa postać święta. Również wszystkich innych aniołów Jehowa stworzył jako święte. Z czasem jednak przyłączyli się do szatana i stali się duchami nieczystymi czyli demonami. Wobec tych byłych duchów świętych postanowiono co pisze: ,,A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, …” następnie: ,,… owo jezioro ogniste, to druga śmierć”. (Ob.20:10, 14, Bw.)

ciekaw jestem więc jak przełkniesz teraz następujące słowa:
,…, udzielając im chrztu w imię Jehowy i archanioła Michała, i prądu elektrycznego.

Skąd się biorą takie insynuacje przypisywane mi? ,,Pleciesz” bo przeplatasz trochę prawdy trochę kłamstwa, byle nie rozumieć drugiej strony.
-- gambit

Użytkownik gambit edytował ten post 2008-08-02, godz. 19:07

Mój życiorys - 1<---> Wśród ŚJ Zamieszczam tymczasowo.

#10 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2011-03-28, godz. 16:09

To mi się spodobało:

1) wolę - Dz 2:4; 13:4; 1Kor 12:11
2) rozum i zamysły - Rz 8:6, 27
3) intelekt - 1Kor2:11
4) miłość - Rz 15:30
5) społeczność - 2Kor 13:14
6) uczucia - Ef 4:

W sumie, jak moc może wchodzić w relacje osobowe z osobami?
Przecież o Duchu Świętym powiedział Jezus, że

7) .... powie Wam,
8) cokolwiek usłyszy...
9) ....bo z mego weźmie ....

Jak moc może być przywoływana, skoro moc nie słyszy?

10) parakletos znaczy: przywoływany do pomocy
11) ujmuje się za nami
12) namaszcza mocą
13) można go zranić, zasmucić

Z pewnością gdy Duch Świety mówi ustami proroków o sobie samym nie przedstawia się jako rzecz, czy cecha, ale
jako serce Boga Ojca - Jego wnętrze, bóstwo, świętość, miłosierdzie czy ojcostwo, bo przecież widzialnym
owocem Ducha Świętego jest właśnie Miłość dająca Światło i Życie, aby w końcowym efekcie Bóg stał się wszystkim we wszystkich.
Gdy więc Duch Święty wypełnia kogoś, to oznacza, że jest w nim Bóg....

Jak to ładnie napisał kiedyś Arek Wiśniewski "rabini nauczają, że Duch Święty to Bóg w działaniu".
A ja się spytałem, jaka jest różnica między Bogiem w działaniu a Bogiem w niedziałaniu?...
....I czy aby Bóg kiedykolwiek nie działa?

Arek nie odpowiedział.

I za to go lubię.

Użytkownik bury edytował ten post 2011-03-28, godz. 16:11

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych