Skocz do zawartości


Zdjęcie

I ty możesz wygłosić wykład


 • Please log in to reply
110 replies to this topic

#1 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-20, godz. 12:13

Tutaj będę wrzucał skany, ponieważ są skanowane przez dość stary skaner, mogą zdarzać się literówki :)

JAK DALECE ZNASZ BOGA?

Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że poznawanie Jehowy to dużo więcej niż poznanie faktów o Nim. Chodzi o dokładne poznanie Jego zamierzeń, czynów, przymiotów i uczuć. Oznacza działanie zgodnie z tą wiedzą oraz pomaganie innym, żeby tak postępowali. Postaraj się rozbudzić gorące pragnienie bliskiego poznania Jehowy

DZIĘKI POZNAWANIU BOGA UZYSKUJEMY WIDOKI NA ŻYCIE WIECZNE (5 mm)
Poznawanie Boga i Jego Syna oznacza życie wieczne (odczytaj Jana 17:3)
Jezus musiał tu mieć na myśli coś więcej niż tylko świadomość, że Bóg istnieje
Okoliczność, iż Samarytanie wiedzieli coś niecoś o Jehowie i twierdzili, że oddają Mu cześć, sama w sobie nie wystarczała do zapewnienia im uznania Bożego (Jn 4:7-26; odczytaj werset 22) (w71/9 3-7)
Podobnie jest obecnie: Wielu nie zna nawet imienia Bożego; mylą Boga z Jego Synem (w85/3 18)
Zadaj sobie pytanie: Czy ja znam Boga i Jego Syna w takim stopniu, w jakim to jest konieczne, żeby mieć realne widoki na życie wieczne?
Jak w tym znaczeniu możemy znać Boga? Jak możemy pomóc w poznaniu Go naszym dzieciom oraz ludziom, z którymi studiujemy Biblię?
CO TO ZNACZY ZNAĆ KOGOŚ (5 mm)
Rzeczywiste poznanie kogoś oznacza dużo więcej niż tylko wiarę w jego istnienie
Jeżeli kogoś znamy, to potrafimy go rozpoznać i sporo wiemy o jego osobowości oraz poglądach
W tym celu trzeba przez jakiś czas przebywać z tą osobą i utrzymywać z nią zażyłe stosunki (rs s. 396, ak. 5) Amalekita, który twierdził, że zabił Saula, wcale nie znał Dawida (2Sm 1:1-16)
Nie znal poglądu Dawida na pomazańca Bożego (lSm 26:3-11)
Może zapytasz: Czy poznanie Jehowy jest w ogóle możliwe? Czy On sam nie mówi, że Jego drogi i myśli niezmiernie przewyższają nasze drogi i myśli? (Iz 55:8, 9)
Słowa z 55 rozdziału Izajasza były skierowane do wiarołomnych, odstępczych Żydów, którzy porzucili drogi Boże Ale nawet oni mogli wrócić do Jehowy i na nowo Go poznawać (odczytaj wersety 6 i 7)
A jak my możemy Go szukać i poznawać?
JAK I DLACZEGO LUDZIE MOGĄ RZECZYWIŚCIE POZNAWAĆ BOGA (15 mm)
Jeden ze sposobów poznawania Boga polega na naśladowaniu Go
Naśladowanie Go jest możliwe i On sobie tego życzy (Rdz 1:26-28; odczytaj Kolosan 3:10)
Piękne cechy, które możemy przejawiać—miłość, miłosierdzie, mądrość, sprawiedliwość itd.—są jedynie odzwierciedleniem Jego przymiotów
Gdy komuś przebaczamy, naśladujemy Boży sposób postępowania (odczytaj Efezjan 4:32 do 5:1)
Grzech osłabia zdolność człowieka do wzorowania się na Bogu, ale w miarę poznawania Jehowy możemy coraz lepiej odzwierciedlać Jego chwałę (2Ko 3:18; w90 15.7 s. 16, ak. 6; it-1-E s. 964, ak. 1; w77/14 15, 16)
Biblia pomaga nam poznać Boga, posługując się określeniami, które potrafimy pojąć (it-2-E s. 13, ak. 6-8; w85/18 4, 5) Chociaż Jehowa jest duchem, mówi o Nim, że ma oczy, uszy i oblicze (lPt 3:12)
Takie wyrażenia znane człowiekowi przemawiają do naszej wyobraźni; przedstawianie Boga za pomocą określeń duchowych równałoby się próbie opisania kolorów niewidomemu od urodzenia
Biblia opisuje uczucia oraz sposób reagowania Jehowy, dzięki czemu łatwiej nam Go poznać (Ps 78:36-41) To nie On jest podobny do nas; dowiadujemy się raczej, jak dalece my stanowimy Jego obraz
Dzięki studiowaniu Biblii możemy więc poznawać Boga—Jego czyny, zamierzenia, przymioty i uczucia
Podczas czytania i studiowania należy zważać, żeby nie tylko gromadzić fakty, ale żeby poznawać Boga
Gdy pouczasz kogoś z Biblii, czy zwracasz uwagę na to, co dany materiał mówi o samym Bogu? (w84/22 S. 22, ak. 17, 18)
W poznawaniu Boga może nam być pomocne utrzymywanie z Nim osobistej więzi
Można to unaocznić wypowiedzią Boga, że „zapoznał się” z Abrahamem dzięki utrzymywaniu kontaktów z nim (Rdz 18:19; it-2-E s. 181, ak. 2; w75720 s. 6, ak. 17)
Podobnie Abraham poznał Boga; był przekonany o Jego miłości, miłosierdziu i sprawiedliwości (Rdz 18:25)
Jeżeli regularnie przedstawiamy Bogu w modlitwie sprawy, które nas nurtują, i jeśli szukamy Jego kierownictwa, to lepiej Go poznajemy (w84/22 s. 22, ak. 19)
Poznanie Jehowy Boga oznacza także uznawanie Jego stanowiska i autorytetu oraz działanie zgodnie z tym, co o Nim wiemy (w75/20 ss. 5, 6, ak. 15, 16)
Pewien słownik teologiczny tak mówi o hebrajskim odpowiedniku wyrazu „poznanie” w odniesieniu do Boga: „Jest to więc pełne szacunku i posłuszne uznawanie mocy Bożej oraz Jego łaski i wymagań. A zatem poznania nie należy rozumieć jako nagromadzenia informacji: Poznanie posiada tylko ten, kto z nich korzysta” (Theological Dictionary of the Now Testament, t. 1, s. 698)
Jehowa odrzucił Izraelitów za brak poznania, to znaczy za to, że Go nie uznawali i nie słuchali (odczytaj Ozeasza 4:1, 6)
Oczywiście wiedzieli, kto był Bogiem, ale nie postępowali zgodnie z tą wiedzą (werset 2; it-2-E s. 181, ak. 3; w75/12 1, 2)
Historia dowodzi, że zadawali kłam własnemu twierdzeniu zanotowanemu w Ozeasza 8:2 (odczytaj)
Z tego wynika, iż zwykłe nagromadzenie teoretycznej wiedzy nie wystarczy; o tym, że znamy Boga, powinien świadczyć nasz tryb bycia
Nr 1-P 3/91 Druk 1/03

Stwierdziliśmy już, że ludzie mogą znać Boga, omówiliśmy też, jak mogą Go poznawać (dowiadując się o Nim, utrzymując z Nim więź, uznając Jego autorytet i odpowiednio do tego postępując). Nasuwają się jednak ważne pytania:
Skąd mogę mieć pewność, że ja osobiście znam Boga? Czy są jakieś wiarogodne kryteria oceny?
BADAJ SIEBIE, ŻEBY SPRAWDZIĆ, JAK DAŁECE ZNASZ BOGA (15 mm)
Jednym z probierzy pozwalających ocenić, jak dalece znasz Boga, jest to, czy darzy cię On swoją przychylnością
Gdy Bóg kogoś zna, oznacza to zazwyczaj, że taka osoba zasługuje na Jego pochwalę i aprobatę (odczytaj Amosa 3:1, 2)
I na odwrót: Bóg i Jezus nie znajd tego, kogo nie aprobują ani nie darzą przychylnością (odczytaj Mateusza 7:21-23) (w75/20 Ss. 6, 7, ak. 18, 19)
A więc abyś mógł w pełni poznać Boga, najpierw On musi poznać ciebie (Gal 4:8, 9)
Każdy, kto na podstawie ofiary okupu z wiarą zwraca się do Boga, może Mu się stać znany i zyskać Jego aprobatę Gdy wzrastasz w wierze i unikasz bezprawia, wówczas Bóg w dalszym ciągu będzie ciebie znał
Innym sprawdzianem tego, jak dalece znasz Boga, jest zbadanie, czy z miłości przestrzegasz Jego przykazań (1Jn 2:3-6) Gdyby ktoś myślał sobie w sercu, że może przestrzegać jednych przykazań, na przykład głosić, a lekceważyć inne przykazania i na przykład rozwiąźle się prowadzić, oszukiwać lub kłamać, to taki człowiek nie zna Boga ani Jezusa; jest kłamcą
Kto szczerze stara się być posłuszny wszystkim przykazaniom Bożym, ten poznaje Boga
Przestrzeganie innych przykazań, natury bardziej osobistej, jest równie ważnym warunkiem dobrego poznania Boga Mężu, masz miłować żonę jak własne ciało; nie bądź surowy ani zbyt wymagający (Ef 5:28)
Jeżeli okazujesz żonie życzliwość i cierpliwość (nie wpadając w rozdrażnienie), jest to oznaką, że znasz Boga, który ci dał takie polecenie
Żono, masz szanować męża, choćby nie spełniał wszystkich twoich oczekiwań (Ef 5:33; w69/15 13)
Okazywaniem szacunku dowodzisz, że poznajesz Boga, który jasno przedstawił zasadę względnego podporządkowania
Młodzi chrześcijanie, dajecie wyraz pragnieniu poznawania Boga, gdy zgodnie z Jego wolą okazujecie posłuszeństwo rodzicom (Ef 6:1, 2)
Jeżeli słuchacie rodzicielskich poleceń nie naruszających Jego prawa, to robicie postępy w poznawaniu Boga (yp 11, 12)
Gdy unikasz niechrześcijańskiego towarzystwa, dajesz do zrozumienia, że znasz Boga
Jeżeli wolimy towarzystwo niechrześcijan, Bóg nie może utrzymywać z nami kontaktów (Ps 15:1-5; w89 15.9 26-30) Gdy jesteś pod tym względem bardzo wybredny i szukasz towarzystwa prawdziwych chrześcijan, dajesz dowód, że znasz Boga
Regularnie zwracaj się do Boga w modlitwie, pokazując w ten sposób, że Go znasz i masz do Niego zaufanie
Kto rzeczywiście zna Boga, ten wie, że nasze modlitwy są Mu miłe; nie trzeba się więc obawiać modlenia się do Niego (w73/1 23, 24; it-2-E s. 605, ak. 2, 3)
Czy twoje modlitwy wskazują, że znasz Boga? Możesz Go poznać lepiej, jeżeli będziesz modlić się regularnie i otwierać przed Nim serce
Gdy zgrzeszysz—a wszyscy grzeszymy—okaż, że znasz Boga i masz do Niego zaufanie, przedkładając Mu tę sprawę w modlitwie i prosząc o przebaczenie (Ps 26:1. 2)
Ale czy wystarczy samemu znać Boga, czy też potrzebne jest coś więcej?
POMAGAJ INNYM PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO CIEBIE W POZNAWANIU BOGA (5 mm)
Jak wspomniano, możemy pomagać innym w poznawaniu Boga, jeśli kładziemy nacisk na Jego wymagania, zamierzenia i przymioty (odczytaj Daniela 11:32, 33a) (w71/9 14, 15)
Odnosi się to do naszych czasów, kiedy wielu oddaje cześć utworzonej przez ludzi organizacji pokojowej
Niektórzy znają podstawowe dzieje biblijne, ale czy możesz im ułatwić ich zrozumienie i pomóc rzeczywiście poznać Boga?
Kiedy głosisz i nauczasz, kieruj uwagę na to, dlaczego Bóg w przeszłości postępował tak, a nie inaczej; rozbudzaj zaufanie do Jego przyszłych przedsięwzięć, uwypuklając Jego przymioty, które się uwidoczniły w dawniejszych poczynaniach
Żyjąc codziennie według zasad i mierników biblijnych, pomagamy drugim pojąć celowość poznawania Boga i służenia Mu
Jak powiedział Paweł, Jehowa „sprawia, iż woń wiedzy o nim jest wyczuwalna na każdym miejscu” (2Ko 2:14)
Wiedzę tę krzewią chrześcijanie swoim trybem życia: Robią z niej praktyczny użytek i pozwalają dostrzec jej zbawienne skutki, przyoblekając nową osobowość
Ufnie przekonuj drugich, żeby podjęli prawdziwe wielbienie, poznawali Jehowę i znaleźli swe miejsce w Jego zamierzeniu (lKn 28:9; Jn 17:3)
Teraz i w przyszłości będziemy mieć nie tylko teoretyczną wiedzę o ścieżce życia, lecz także poznamy tę przyjemną drogę z doświadczenia
Biblia zapewnia nas, że „ziemia będzie napełniona poznaniem Boga”; nie chodzi tu jedynie o same informacje, lecz o wykorzystywanie posiadanej wiedzy przez spełnianie Jego woli dzięki poznawaniu Go (Iz 11:9)
Poznawanie Jehowy i ścieżki życia faktycznie sprawia zadowolenie i przyjemność; jest to wiedza, która prowadzi do życia wiecznego
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 1-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#2 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-20, godz. 15:18

CZY PRZEŻYJESZ DNI OSTATNIE?

Uwaga dla mówcy: Podkreśl doniosłe znaczenie naszych czasów. Przedstaw przekonujące dowody, że żyjemy w dniach ostatnich. Zachęć wszystkich do podjęcia stanowczych kroków, żeby się znaleźć wśród ocalałych

MUSIMY SIĘ POWAŻNIE ZASTANOWIĆ, CZY PRZEŻYJEMY DNI OSTATNIE (4 min)

Człowiek, który świadomie lekceważy wyraźne ostrzeżenie i wskutek tego traci życie, jest nierozsądny (g 88/5 2)
Obecnie Świadkowie Jehowy głoszą na całym świecie o dniach ostatnich
Czy rzeczywiście żyjemy w dniach ostatnich? Czy są na to dowody? Jak się to odbije na mnie i moich najbliższych?
W I wieku n.e. Żydzi mieli powody, by się poważnie zastanowić nad tym, czy przeżyją dni ostatnie
W 29 roku n.e. rozpoczęły się dni ostatnie żydowskiego systemu rzeczy z jego świątynią i kapłaństwem (w 83/1 11, 12)
Zarówno Jan Chrzciciel, jak i Jezus oraz jego uczniowie wyraźnie ostrzegali Żydów przed zagładą, jaka miała przyjść jeszcze za owego pokolenia
Większość ówczesnych Żydów nie zwracała uwagi na to wyraźne ostrzeżenie (odczytaj Łukasza 19:43, 44)
Kto się zorientował, że żyje w dniach ostatnich, i podjął odpowiednie działanie, ten przeżył zagładę
Warto przeanalizować wydarzenia z I wieku i przekonać się, czego możemy się z nich nauczyć

ŻYDZI POWINNI BYLI WIEDZIEĆ, ŻE ŻYJĄ W DNIACH OSTATNICH (12 min)

Jehowa przez swego proroka wyraźnie ostrzegł Żydów przed dniami ostatnimi, łącząc je z przyjściem Mesjasza (odczytaj Daniela 9:25a; podaj główną myśl wersetów 26, 27) (w 83/1 12, 13; w 67/6 7-10)
Wszystkie nadzieje i oczekiwania Żydów skupiały się na Mesjaszu i dlatego proroctwo to powinno było ich żywo zainteresować i nie wolno im było go przeoczyć
Proroctwo o 70 tygodniach lat wskazywało, że Mesjasz miał przyjść w 29 roku n.e.
Faktem jest, iż wielu Żydów oczekiwało wtedy pojawienia się Mesjasza (Łuk. 3:15; w 85/12 7, 8)
Od 29 roku n.e. zaczęły się mnożyć dowody, że Jezus jest Mesjaszem
Oznaczały, że dla żydowskiego systemu rzeczy nastały dni ostatnie
Spełniały proroctwa wskazujące, że Jezus jest Mesjaszem
Jego cuda i nauki potwierdzały, że istotnie jest Mesjaszem (Jana 7:39-41; 9:17, 31-33)
Na podstawie Daniela 9:26, 27 Żydzi powinni byli się zorientować, że żyją w dniach ostatnich
Jezus wyraźnie przepowiedział zagładę żydowskiego systemu rzeczy i wyliczył wydarzenia, które miały nastąpić w poprzedzających ją dniach ostatnich (odczytaj Mateusza 23:37, 38; 24:1-8) (w 70/12 2-6)
Czy proroctwo Jezusa się sprawdziło, potwierdzając, że nastały dni ostatnie systemu żydowskiego? Czy 24 rozdział Mateusza spełnił się w owych czasach? (w 76/5 17, 18; hp 159, 160)
Wylanie ducha świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy 33 roku n.e. i towarzyszące temu cudowne dary również stanowiły dowód, że Żydzi żyją już w dniach ostatnich (Joela 3:1-4)
Gdy Żydzi się dopytywali o znaczenie tego wydarzenia, Piotr wykazał, że jest to znak ?dni ostatnich? (odczytaj Dzieje 2:12, 16, 17, 20)
Ta wiadomość mogła się szybko rozejść i zaalarmować całe miasto
Żydzi, którzy wysłuchali tych ostrzeżeń, mieli wystarczający dowód; powinni zacząć działać i ocalić życie
Do ostrzeżenia dochodziła jeszcze rada, żeby uciekać, gdy Jeruzalem zostanie otoczone (Łuk. 21:20-22)
Kiedy w 66 roku n.e. nadciągnęli Rzymianie pod wodzą Cestiusza Gallusa, Żydzi mogli jeszcze coś uczynić, żeby uratować życie
Wojska rzymskie się wycofały; dzięki temu ci, którzy się zorientowali, że nastały dni ostatnie, mieli sposobność ucieczki
Żydzi w innych miejscowościach mogli usłuchać tego ostrzeżenia i nie wchodzić do Jeruzalem
W 70 roku n.e. Rzymianie powrócili i dni ostatnie osiągnęły tragiczny punkt kulminacyjny
Dla Żydów, którzy zlekceważyli ostrzeżenie o nastaniu dni ostatnich, oznaczało to klęskę (w 75/18 9)
Mnóstwo Żydów zlekceważyło ostrzeżenie o dniach ostatnich nie tyle z braku dowodów, ile z braku wiary
Ich życie zależało od tego, czy rozpoznają dni ostatnie i zaczną zgodnie z tym działać, czy też pozostaną obojętni
Niemniej musimy jeszcze znaleźć odpowiedź na pytanie: Czy wszystko to odnosi się nie tylko do tamtych czasów, czy też do dnia dzisiejszego?

PROROCTWO O ZAKOŃCZENIU SYSTEMU RZECZY SPEŁNIA SIĘ RÓWNIEŻ W DOBIE DZISIEJSZEJ (8 min)

Fakty historyczne potwierdzają, że wiele szczegółów z 24 rozdziału Mateusza spełniło się na małą skalę w dniach ostatnich od 33 do 70 roku n.e. (Poproś o otworzenie Biblii i omów krótko Mateusza 24:4-22) (uw 178)
Pewne fragmenty tego proroctwa nie spełniły się wtedy, gdyż miały się urzeczywistnić w późniejszym czasie (tp 75; hp 161, 162)
Rozdział 6 Objawienia również dotyczy przyszłości, podając, że gdy Jezus zostaje ukoronowany, na ziemi srożą się wojny, braki żywności i epidemie (re 93-98)
Opisano to ponad ćwierć wieku po zakończeniu systemu żydowskiego
Zgodność szczegółów z 6 rozdziału Objawienia i z 24 rozdziału Mateusza dowodzi, że proroctwo Jezusa z 24 rozdziału Mateusza miało się jeszcze spełnić w przyszłości
Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia: Kiedy miało nastąpić to spełnienie?
Świadkowie Jehowy wykazują na podstawie Biblii oraz historii, że 24 rozdział Mateusza spełnia się w szerszym zakresie od roku 1914, gdy w niebie ustanowiono Królestwo
Potwierdzają to wojny światowe, braki żywności, trzęsienia ziemi oraz głoszenie (gm 136-142, 147, 148)
Musimy jeszcze odpowiedzieć na pytanie: Co dni ostatnie oznaczają dla nas?

ŻYJEMY W DNIACH OSTATNICH (14 min)

Biblijne wzmianki o ?dniach ostatnich? odnoszą się nie tylko do dni ostatnich żydowskiego systemu rzeczy
Inne proroctwo o ?dniach ostatnich? można znaleźć w 2 Tymoteusza 3:1-7 (odczytaj werset 1 i streść wersety 2-7)
Paweł opisuje, jakie postępowanie i nastawienie miało dominować wśród tych, którzy w ?dniach ostatnich? mieli się podawać za chrześcijan
Paweł nie miał tu na myśli dni ostatnich żydowskiego systemu rzeczy (w 81/13 20; w 77/23 24)
Czy to proroctwo o ?dniach ostatnich?, zanotowane w 2 Tymoteusza 3:1-7, naprawdę spełnia się obecnie?
Jeżeli faktycznie dotyczy naszych czasów, to koniecznie trzeba coś robić dla ratowania życia
W zrozumieniu i dostrzeżeniu spełnienia się proroctwa o dniach ostatnich, wspomnianych w 2 Tymoteusza 3:1, pomaga nam przypowieść Jezusa o pszenicy i chwaście (opowiedz Mateusza 13:24-30, BT )
?Pszenica? wyrosła z dobrego nasienia i oznacza ?synów królestwa? ? prawdziwych i lojalnych uczniów Jezusa (Mat. 13:37-43)
?Chwast? to rzekomi chrześcijanie, którzy mieli się wymieszać z lojalnymi; pozwolono im wyrosnąć i pozostać aż do czasu ?żniwa?
Ten ?chwast? wskazuje na odstępstwo, zapowiedziane także w 3 rozdziale 2 Tymoteusza
Ale ?koniec świata? (?zakończenie systemu rzeczy?, NW ), o którym mowa w 13 rozdziale Mateusza, nie mógł się odnosić do systemu żydowskiego nawet w małym zakresie; musiało tu chodzić o inne zakończenie, o przyszłe zakończenie innego systemu
Zburzenie Jeruzalem w 70 roku n.e. dotknęło Żydów, a nie ludzi obłudnie podających się za naśladowców ?Syna Człowieczego?, Jezusa Chrystusa
Odstępcy udający chrześcijan rozpanoszyli się na dobre dopiero znacznie później
?Zakończenie? wspomniane w 13 rozdziale Mateusza musi się więc odnosić do jakiegoś okresu po śmierci apostołów; to przepowiedziane ?zakończenie? rozpoczęło się w roku 1914 (w 82/12 7)
Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że skutki odstępstwa ludzi bezpodstawnie podających się za chrześcijan są wyraźnie widoczne teraz, podczas zakończenia szatańskiego złego systemu rzeczy, tak jak w czasie żniwa łatwo jest rozpoznać dojrzałe już chwasty
Ten dojrzały owoc niegodziwości rzekomych chrześcijan opisano w 2 Tymoteusza 3:1-7
Jest więc logiczne, że proroctwo z 2 Tymoteusza 3:1-7 spełnia się teraz
Teraz, kiedy pozornych chrześcijan (chwastu) jest więcej niż kiedykolwiek, widać bezprawie i zło w nie spotykanej dotąd skali
Różnica między ?chwastem? (rzekomymi chrześcijanami) a ?pszenicą? jest wyraźna
A zatem z proroctw biblijnych jasno wynika, że żyjemy w dniach ostatnich
Proroctwo Pawła w połączeniu z przypowieścią Jezusa o pszenicy i chwaście dowodzi, że wkrótce nastąpi kres wszelkiego zła

JEŻELI CHCEMY PRZEŻYĆ DNI OSTATNIE, MUSIMY DZIAŁAĆ (7 min)

Koniecznie musimy udowadniać bogobojnym postępowaniem i gorliwością, że wiemy o tym, iż żyjemy w ?dniach ostatnich? (odczytaj 2 Piotra 3:3, 4, 10a, 11, 12a) (uw 176-178)
Nie brak szyderców, tak jak zapewne nie brakowało ich w Jeruzalem krótko przed zburzeniem tego miasta w roku 70 n.e.
Wiele szczerych ludzi, którzy widzą zbliżanie się ostatecznego zniszczenia obecnego systemu, koniecznie musi zmienić swój tryb życia (w 89 1/10 13)
Niezbędne jest ?święte postępowanie?; może to wymagać dostosowania życia do wysokich mierników Bożych, podanych w Jego Słowie
Bóg wymaga ?pobożności? i potwierdzania jej czynem; w zakres tego wchodzi udział w ogłaszaniu Królestwa, przepowiedzianym przez Jezusa na nasze czasy (Mat. 24:14)
Świadkowie Jehowy cieszą się, gdy mogą komuś bezinteresownie pomóc w studiowaniu Biblii w jego mieszkaniu
Ci, którzy już służą Jehowie w dniach ostatnich, koniecznie muszą być czujni i nie wolno im dać się pochłonąć troskom życia codziennego
Trzeba zadać sobie pytanie: ?Czy gorliwie biorę udział w głoszeniu i nauczaniu, wiedząc i wierząc, że są to dni ostatnie? Czy świadomość, że żyjemy w dniach ostatnich, ma wpływ na moje życie codzienne oraz plany na przyszłość??
Również Jezus ostrzegł przed niebezpieczeństwem zbytniego zaabsorbowania codziennymi sprawami ? jedzeniem, piciem, ożenkiem; podkreślił potrzebę czuwania (Mat. 24:38, 42)
Już dostąpiliśmy wielkiego błogosławieństwa, gdyż wiemy, że żyjemy w dniach ostatnich, w okresie zakończenia systemu rzeczy, i już spełniamy wolę Bożą; musimy teraz być czujni i wytrwali, żebyśmy mogli przeżyć (odczytaj 2 Piotra 3:14) (w 86/18 13-18)

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)

Nr 2 ? strona 2 NA 45 MINUTSŁUŻENIE ZE ZJEDNOCZONĄ ORGANIZACJĄ JEHOWY

Uwaga dla mówcy: Zachęć do doceniania widzialnej organizacji Jehowy oraz ważnej roli, jaką ona odgrywa w naszych stosunkach z Nim. Wykaż, że odrzucanie organizacji jest równoznaczne z odtrącaniem Jehowy i Jego zamierzenia, aby ?w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko? (Efez. 1:10). Wyjaśnij, że tylko ci, którzy pozostają w jedności z Jehową i Jego organizacją, uzyskają życie

JEHOWA JEST BOGIEM ZHARMONIZOWANEGO, ZJEDNOCZONEGO DZIAŁANIA (5 min)

?Jehowa, nasz Bóg, to jeden Jehowa? (Powt. Pr. 6:4, NW )
Jezus i jego uczniowie nigdy temu nie zaprzeczali (rs 369)
Biblia nie uczy, jakoby Bóg był Trójcą (ti 12, 13)
Wkrótce cała ludzkość przekona się, że Jehowa jest jeden (Zach. 14:9; w 80/20 18; w 76/5 13)
Świadkowie Jehowy zgadzają się z tym, że Bóg jest jeden, i rozgłaszają to (1 Kor. 8:4-6)
Jest Bogiem szczęśliwym, nie jest samotnikiem (1 Tym. 1:11, NW )
Sprawia Mu przyjemność przebywanie w otoczeniu ogromnej świty lojalnych, stworzonych przez Niego poddanych (Ps. 103:20)
Jest niebiańskim Ojcem olbrzymiej rodziny stworzeń, złożonej z dzieci zróżnicowanych pod względem postaci i osobowości ? z serafów, cherubów, aniołów i ludzi (Dan. 7:9, 10; w 88/9 2-5; po 27-31; w 62/1 10-12)
Wszystkie razem tworzą spokrewnioną, zjednoczoną rodzinę

NIEBIAŃSKA ORGANIZACJA JEHOWY PRZYRÓWNANA DO ŻONY (7 min)

Jehowa jest Małżonkiem swej niebiańskiej organizacji, złożonej ze stworzeń duchowych (re 10, 177, 178; li 46-49)
Jego przyrównana do żony organizacja wydaje na świat dzieci (Izaj. 54:1, 5, 6)
Jehowa jest Ojcem, natomiast Jego ?żona? jest Matką (Gal. 4:26; w 85/18 11 16)
Warunkiem prawdziwego szczęścia jest między innymi pozostawanie w pełnej harmonii z Ojcem i Matką (Prz. 1:8, 9)
Dzieci usposobione buntowniczo odrzucają Jehowę jako Ojca oraz Jego przyrównaną do żony organizację jako Matkę
Szatan i jego nasienie są buntownikami; utworzyli własną organizację (Jana 8:42-44; w 85/18 13-15)
Odwieczna wrogość między niewiastą Bożą a Szatanem (1 Mojż. 3:15; Obj. 12:1, 17)
Literalny Izrael był przez 1500 lat ziemską organizacją Jehowy, związaną z Nim przymierzem Prawa (2 Mojż. 19:5, 6)
Izrael duchowy stanowi od 1900 lat widzialną organizację Jehowy, podlegającą nowemu przymierzu (Gal. 6:15, 16; uw 117 2)
W naszych czasach Izraela duchowego reprezentuje ?niewolnik wierny i rozumny? (Mat. 24:45-47, NW )
Wielka rzesza drugich owiec przyłącza się do ostatka i razem stanowią dzisiaj widzialną organizację Jehowy (uw s. 118 3)
Wprawdzie drugie owce obecnie nie są pełnymi członkami wszechświatowej organizacji Jehowy, ale dostąpią tego przywileju po końcowej próbie (w 86/23 28)

ZJEDNOCZONA TO NIE TO SAMO CO UJEDNOLICONA (2 min)

Organizacje utworzone przez ludzi ujednolicają swych członków, narzucając im rolę zwykłych robotów (w 88 15.11 30)
Jednoczyć znaczy zespalać, dopasowywać do siebie różne osobowości
Dzieje się to całkiem podobnie, jak w należycie koordynowanym ciele ludzkim (1 Kor. 12:14-18)
Jedność oznacza zbiorowe, w pełni uzgodnione współdziałanie
Wszyscy mają w życiu wspólny cel, zamiar, wspólną wizję, metę
Jest to jedność w działaniu (Efez. 4:2-6, 11-13)

JEHOWA POSTANOWIŁ PONOWNIE ZJEDNOCZYĆ GRZESZNĄ LUDZKOŚĆ (13 min)

Jezus Chrystus jako Odkupiciel jest jedynym, który doprowadzi do odrodzenia ludzkości (Mat. 20:28; Rzym. 5:18)
Jehowa przewiduje szereg kroków zmierzających do ponownego zjednoczenia i nawiązania bardziej zażyłych stosunków z Nim
Jezus Chrystus pozostaje w ścisłej łączności ze swym Ojcem Jehową; łączy ich jedność celu (Jana 10:30; podkreśl, że słowo ?jedno? jest rodzaju nijakiego)
Nie chodzi o jedność co do istoty (byłby rodzaj męski), jedność części składających się na bóstwo, lecz o wspólnotę zamierzeń, o spójnię moralną (rs 388, 389; ti 24)
Namaszczeni naśladowcy Chrystusa w liczbie 144 000, ?to, co jest na niebiosach?, zostali doprowadzeni do podobnej jedności (Efez. 1:9, 10; Jana 17:21; w 75/1 9-11)
Następnym krokiem jest doprowadzenie do jedności ludzi mających nadzieję ziemską ? ?tego, co jest na ziemi? (w 75/1 12-14)
?Drugie owoce? są przyprowadzane do jednego stada z pomazańcami (Jana 10:16; uw 118 3)
Pomazańcy na ziemi stanowią ?niewolnika wiernego i rozumnego? (Mat. 24:45-47, NW; Świadkowie Jehowy zjednoczeni [HS0.3,je], s. 9)
Obecnie ?wielka rzesza? drugich owiec musi pełnić służbę w jedności z ostatkiem ?małej trzódki? Chrystusa (Obj. 7:9, NW; Łuk. 12:32, NW; Mich. 2:12; Zach. 8:23; w 85/18 17, 18)
Dzięki tym krokom, mającym na celu ponowne zjednoczenie, zarówno namaszczony ostatek, jak i wielka rzesza pełnią wspólnie świętą służbę dla Jehowy
W ciągu ostatnich 100 lat pojawiła się na arenie światowej wprawiająca w podziw organizacja, która ogarnęła swym zasięgiem ponad 200 krajów (Mat. 5:14; je 8-11)Nr 3 9/93
ZAPATRYWANIE SIĘ NA ZIEMSKĄ ORGANIZACJĘ JEHOWY Z LUDZKIEGO PUNKTU WIDZENIA
JEST NIEBEZPIECZNE (6 min)

Niektórzy lubią krytykować, uważając, że Jehowa nie ma organizacji
Powiadają, że naprawdę liczy się miłość do bliźniego albo że w gruncie rzeczy ważna jest osobista więź z Bogiem, a nawet, że wystarczy samemu czytać Biblię (rs 291-293)
Kto przyjmuje taki punkt widzenia, ten przypomina Szatana
Odrywa się od Ojca, od Jehowy (1 Tym. 1:19, 20; 2 Tym. 2:16-19)
Odrzucając organizację Jehowy, rezygnuje z ochrony Dobrego Pasterza, który ma tylko ?jedną owczarnię? (Jana 10:16)
Takie osoby kładą nacisk na własne zbawienie, a nie na oczyszczenie z niesłusznych zarzutów imienia Jehowy (w 88/11 15; hp 216)

ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJMY ZE ZJEDNOCZONĄ ORGANIZACJĄ JEHOWY (12 min)

Jeżeli chcemy wytrwale służyć Bogu, musimy rozpoznać organizację Jehowy (rs 226, 227)
Trzeba spotykać się regularnie na zebraniach zborowych (Hebr. 10:23-25)
Trzeba też stale umacniać więź z Jehową przez modlitwę (w 89 15.5 21)
Umacniajmy się w wierze, w poleganiu na przewodnictwie Chrystusa (Mat. 23:10)
Bezustannie bierzmy udział w pełnieniu świętej służby (Obj. 7:15)
Podporządkowujmy się ochoczo ?zarządzaniu? sprawowanemu przez Jehowę w celu zebrania do zjednoczonego stada zarówno pozostałych z klasy niebiańskiej, jak i ogromnej rzeszy z klasy ziemskiej (Efez. 1:10, NW )
Popierajmy lojalnie starszych w organizacji Jehowy (uw 123)
Koniec tego świata przetrwają jedynie ci, którzy pozostają w jedności z Jehową oraz z Jego ustanowionym w roku 1914 Królestwem pod władzą Chrystusa Jezusa (Hebr. 12:28; w 89 1.9 19)
Zachowujmy jedność, z docenianiem uznając postanowienia podejmowane w sprawach duchowych przez organizację Jehowy (uw 123)

(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)

Nr 3 ? strona 2 NA 45 MINUTŚWIAT, W KTÓRYM ŻYJEMY, POŚWIADCZA ISTNIENIE BOGA

Uwaga dla mówcy: Zarówno dzieło stwórcze, jak i Biblia dostarczają dowodów, że Bóg istnieje. Dowodzi tego również postępowanie ludzi, którzy z pomocą Biblii dokonali zmian w swoim życiu, żeby zostać prawdziwymi chrześcijanami. Zachęć wszystkich,_by nie tylko wierzyli w istnienie Boga, ale też postępowali zgodnie z tym przekonaniemSTWORZENIE DOSTARCZA DOWODÓW, ŻE BÓG ŻYJE, I WYJAWIA JEGO PRZYMIOTY (22 min) Miliony ludzi powątpiewa w istnienie Boga (g86 10 2-6; w7876 1)
Wielu zdeklarowanych ateistów twierdzi, że Boga nie ma
Inni są agnostykami, którzy utrzymują, że nie ma pewności, czy Bóg istnieje
Chyba większość ludzi twierdzi, że wierzy w Boga, ale niejeden zadaje temu kłam swoim bezbożnym postępowaniem Nawet czciciel Jehowy musi się mieć na baczności, żeby mówiąc, iż wierzy w Boga, nie postępował tak, jakby Boga
nie było
Wielu ateistów i agnostyków trzyma się swoich poglądów, ponieważ istnieniu Boga zaprzeczają słynni filozofowie lub ?mędrcy? tego świata (cc 179-184)
Czy jednak rozsądnie postępuje ten, kto pozwala, żeby kierowali nim tacy ludzie?
Przypatrz się światu, który nam stworzyli ci mędrcy?, światu pełnemu przestępstw, głodu, wojen
Zastanowienie się nad całym stworzeniem prowadzi do wniosku, że jest ono dziełem jakiejś Osoby
Rozumowanie to opiera się na doświadczeniu, a więc na przeżyciach i obserwacjach własnych oraz innych ludzi Stosując prostą metodę wiązania skutku z przyczyną, dochodzimy do przekonania, że nic nie zaistniało samo przez się; wszystko musi mieć jakąś przyczynę (Lmn 8-10; g87/4 12, 13)
Biblia tak przedstawia tę zasadę: ?Każdy dom jest przez kogoś zbudowany? (Heb 3:4)
Czy twój zegarek z całym skomplikowanym mechanizmem powstał samorzutnie?
Czy nie jest raczej tworem inteligentnego, konsekwentnie rozumującego umysłu? (w74/9 13, 14) Pomyślmy też o ciałach niebieskich, według których dokładnie nastawiamy swoje zegary
Czy one również nie są dziełem jakiegoś rozumnego Twórcy?
Dowody zaprojektowania widoczne w ciele człowieka wskazują, że musiało ono mieć inteligentnego Projektanta
(g88 8.11 3-12)
Ponieważ, jak wiadomo, inteligencja nie może istnieć niezależnie od osoby, z konieczności narzuca się wniosek, że dzieło stwarzania świadczy o istnieniu Stworzyciela, rozumnej Osoby?Boga!
Zastanawiając się nad dziełem Stworzyciela, poznajemy także w pewnym stopniu Jego przymioty (odczytaj Rzymian 1:20) Na przykład w budowie wszechświata rzuca się w oczy porządek i inteligencja (ce 122-125)
Całe stworzenie dobitnie świadczy o przymiotach Boga: miłości i dobroci (Mt 5:45; Dz 14:16, 17)
Słońce i deszcz przynoszą pożytek wszystkim ludziom?dobrym i złym
Nasze organizmy zostały tak zaprojektowane, żebyśmy nie tylko żyli, ale też cieszyli się życiem (pe 37, 38)
Bóg nie musiał nas stworzyć akurat takimi; uczynił to jednak, bo jest dobry
Czy to wszystko nie świadczy o istnieniu Boga i o Jego dobroci?
Niezależnie od tych zewnętrznych dowodów my sami, jako cząstka stworzenia, stanowimy dowód istnienia Boga oraz Jego przymiotów. Dlaczego można tak powiedzieć?
Boży przymiot, jakim jest sprawiedliwość, objawia się w sumieniu, które dał nam wszystkim (odczytaj Rzymian 2:14, 15)
(w74/9 14, 15)
Niezależnie od miejsca i czasu ludzie zawsze mieli wrodzone poczucie, co jest właściwe, a co nie
W każdej społeczności sumienie niezmiennie potępia te same podstawowe błędy; powstrzymuje świat ludzki od całkowitego zdeprawowania
Czy ten stan rzeczy nie potwierdza istnienia Stwórcy, Boga sprawiedliwości?
Niektórzy jednak utrzymują, że istnienie morderców, gwałcicieli i sadystów dowodzi czegoś wręcz przeciwnego. Czy mają rację?
Za spaczenie przymiotów otrzymanych od Boga nie można winić Stwórcy
Na niektórych obszarach ziemi tysiące ludzi umiera z głodu, nie można tego jednak tłumaczyć brakiem Bożej dobroci
Winę ponoszą stworzone przez człowieka granice państwowe i ludzkie samolubstwo w sprawach gospodarczych (tp 15; w84/18 4, 5)
Okoliczność, że miliony niewinnych ludzi musiało cierpieć, gdy hitlerowcy realizowali urągające sprawiedliwości plany ludobójstwa, nie stanowi dowodu, że sprawiedliwy Bóg stworzył człowieka bez sumienia
Już sam fakt, iż czujemy wstręt do barbarzyńskiej brutalności hitlerowców, dowodzi, że zadali oni gwałt wszczepionemu ludziom sumieniu i poczuciu sprawiedliwości
W procesie norymberskim hitlerowscy zbrodniarze wojenni zostali skazani za nieprzestrzeganie wyższego prawa:
wrodzonego poczucia sprawiedliwości?
Zastanowienie się nad przymiotami Bożymi skłania do wniosku, że Bóg usunie zło
Obserwacje stworzenia dostarczają dowodów, że istnieje miłościwy, dobry Bóg, kierujący się poczuciem sprawiedliwości Logicznie rzecz biorąc, złe i niesprawiedliwe stosunki musza się pewnego dnia skończyć
Dobry i sprawiedliwy Bóg nie mógłby tolerować ich bez końca
Czyż rozsądek nie podpowiada, że taka Osoba o wielkiej dobroci poinformowała też, dlaczego istnieje zło, dlaczego ludzie umierają oraz jak i kiedy to się skończy? (Am 3:7; 1Ko 2:8-10)
Bóg zrobił to za pośrednictwem Biblii; studiowanie jej dostarcza odpowiedzi na te pytania
Aby w to uwierzyć, przekonaj się, jakie jeszcze dowody istnienia Boga zawiera Biblia i jak ona objawia Jego zachwycające przymioty
Nr 4P 3/91 Druk 1/03 SAMA BIBLIA TAKŻE DOWODZI ISTNIENIA BOGA (13 min)
Dokładne studium Biblii przekonuje o istnieniu Boga i o tym, że jest ona Jego Słowem
Proroctwa zawarte w Biblii mogą pochodzić tylko z nadludzkiego źródła (gm 117)
Setki lat naprzód zostały zapisane ścisłe proroctwa dotyczące narodzin, życia i śmierci Jezusa, zapowiedzianego Mesjasza (g89 8.1 26, 27; ce 221)
Czy Jezus mógł sam pokierować tymi okolicznościami, czy też owe proroctwa dowodzą istnienia Boga?
Czy z własnego doświadczenia znasz kogoś, kto mógłby przepowiedzieć mnóstwo takich szczegółów setki lat naprzód i potem spowodować, żeby się one wszystkie spełniły?
Proroctwa biblijne dowodzą zatem istnienia Boga; świadczą też o tym, że na kartach Biblii przedstawia On ludziom swoje zamierzenia i odpowiada na ich pytania dotyczące życia (2Tm 3:16)
Kto rzetelnie przestrzega zasad biblijnych, ten się przekonuje, że Bóg istnieje i że Pismo Święte jest Jego Słowem W Biblii nie ma bezpośredniej wzmianki o tytoniu, ale zawarte w niej zasady wyjaśniają, dlaczego nie powinno się go używać (gm 165-174)
Zanieczyszcza on ciało, odzież i powietrze (2Ko 7:1)
Niewłaściwe używanie tytoniu jest każdego roku przyczyną przedwczesnej śmierci ponad miliona ludzi
To nałóg; jeśli ktoś nie może rzucić palenia, jest ?zagarnięty pod jego władzę? (lKo 6:12)
Rady biblijne mają związek z naszym zdrowiem cielesnym i dobrym samopoczuciem
Biblia uczy, że nie wolno kłamać (Prz 6:19; Obj 21:8)
?Stany Zjednoczone przeżywają największą w swoich dziejach eksplozję oszustw, szalbierstw i innych nadużyć?
(Changing Times, lipiec 1986, s. 26)
Pismo Święte nakazuje: ?Masz miłować swego bliźniego jak samego siebie? (Mt 22:39)
?Wydaje się, że troska o drugich tak samo leży w naturze ludzkiej, jak troszczenie się o samego siebie? (Psychology Today, październik 1988, Ss. 38, 39)
Mierniki biblijne dotyczące małżeństwa i moralności są jednoznaczne (Mt 19:4-7; 1Ko 7:12-15)
Dzisiejsze rozwiązłe praktyki są sprzeczne z pouczeniami Biblii
Nie przyniosły szczęścia, lecz tragedie; owocem ich są rozbite rodziny, choroby, prostytucja i niechciane dzieci Biblia udziela najlepszych rad co do sposobu rozwiązywania problemów małżeńskich
Radzi dochowywać partnerowi wierności
Zaleca też zarówno żonie, jak i mężowi, żeby uznawali pozycję drugiej strony (1Ko 11:3; Ef 5:28, 29, 33; 1Tm 2:11-14) Rady biblijne sprzyjają uporaniu się z ubóstwem (Prz 6:6-11, 23:19-21)
Zawarte w Biblii przestrogi służą ochronie przed zejściem na drogę przestępstwa albo uwikłaniem się w gry hazardowe (Ps 37:1)
Biblia naprawdę ma praktyczna wartość; zawiera skuteczne rady, co świadczy o tym, że pochodzi ze Źródła niezmiernie przewyższającego zdolności człowieka
POTWIERDZAJ SWOIM ŻYCIEM, ŻE BÓG ISTNIEJE (8 mm)
Nie wszyscy są gotowi potwierdzać własnym życiem, że Bóg istnieje
Wielu twierdzi, że wierzy w istnienie Boga oraz że tylko ateiści i agnostycy mogą w to powątpiewać
Mimo to niejeden kradnie, pozwala sobie na rozwiązłość albo kłamie, okazując się ?nierozumnym? (odczytaj Psalm 14:1) Słowo hebrajskie oddane tu przez ?nierozumny? wskazuje na braki moralne, a nie umysłowe (w74/3 23, 24)
Wiele osób, które obecnie są chrześcijanami, dokonało zmian w swoim życiu, potwierdzając w ten sposób istnienie Boga Zdarzało się to w I wieku n.e. (1Ko 6:9-li)
Obecnie również zachodzą w ludziach radykalne zmiany; może i ty należysz do takich osób (można podać jakiś przykład) (w89 1.8 30, 31; gm 177, 178)
Obserwatorzy dostrzegają w tym dowód, że Bóg rzeczywiście istnieje i pomaga ludziom, którzy szczerze w Niego wierzą i szukają Jego pomocy
Jeżeli uświadamiasz sobie konieczność wprowadzenia takich zmian w swoim życiu?zerwania ze złymi lub niemoralnymi przyzwyczajeniami czy pozbycia się uprzedzeń rasowych?przykłady innych mogą ci dodać otuchy
Skoro wierzymy, że wzniosie zasady biblijne pochodzą od Boga, będziemy odpowiednio odnosić się do drugich
Każdy z nas będzie się trzymał zasad biblijnych w kwestiach narodowościowych
Będziemy też posłuszni prawom ?cezara?, odnosząc się z szacunkiem do urzędników państwowych
Członkowie rodziny będą dla siebie nawzajem serdeczni, wiedząc, że taka jest wola Boga
Będziemy nie tylko rozumowo przyznawać, że Bóg istnieje, i uznawać Jego wspaniale przymioty, lecz także będziemy czynami osobiście tego dowodzić, aby inni widzieli, że wierzymy w istnienie Boga (w89 1.8 28)
JUŻ NIEDŁUGO WSZYSCY ŻYJĄCY PRZEKONAJĄ SIĘ, ŻE BÓG NAPRAWDĘ ISTNIEJE (2 min)
Wkrótce zostanie zmazana wszelka hańba, jaka ludzie i demony ściągają na Boga oraz Jego imię
Jeszcze wyraźniej uwydatni się wtedy czuła troska Boga o wszystkie Jego stworzenia
Zamierzenie Boże zostanie całkowicie urzeczywistnione i wszystkie rozumne stworzenia należycie to docenią
Postępujemy mądrze, gdy teraz studiujemy Słowo Boże, rozmyślamy nad istnieniem Boga i Jego dobrocią wobec nas oraz gdy staramy się razem z Jego ludem dostąpić trwałych błogosławieństw
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 4-P?strona 2 NA 45 MINUT

USZCZĘŚLIWIAJĄCE ŻYCIE RODZINNEUwaga dla mówcy: Wykaż, że zażyła więź rodzinna nie powstaje automatycznie, ale wymaga czasu i wysiłków. Wzbudź ufność, że problemy daje się usunąć przez trzymanie się zasad biblijnych. Nie przedstawiaj przyjemnego, lecz nierealnego
niech przemówienie będzie realistyczne, praktyczne

WARTO ZABIEGAĆ O SZCZĘŚCIE I ZDROWĄ ATMOSFERĘ W DOMU (4 mm)
Rodziny, które się trzymają zasad biblijnych i praktykują prawdziwy chrystianizm, są znacznie szczęśliwsze; panuje w nich zdrowsza atmosfera niż w przeciętnej rodzinie światowej
Mogą istnieć dziedziny, w których twoja rodzina powinna się zmienić na lepsze—nieporozumienia pomiędzy członkami rodziny, niepotrzebne tarcia, rozdźwięki
Bóg dostarcza w Biblii doskonałych rad, umożliwiających nam osiągnięcie celu, jakim są serdeczne, szczęśliwe stosunki rodzinne
Jest Założycielem małżeństwa i przez całe tysiąclecia obserwował, co zapewnia sukces, a co prowadzi do niepowodzenia i nieszczęścia (Rdz 1:28; 2:18)
Zastanowimy się teraz nad rolą męża, żony i dzieci oraz nad tym, jak mogą się przyczyniać do szczęścia i pomyślności rodziny Uwzględnimy kilka problemów, które się niekiedy wyłaniają, i pokażemy, jak się z nimi uporać
Zechcemy najpierw zwrócić uwagę na męża i żonę, ponieważ są to kluczowe postacie w domu, w którym panuje zdrowa atmosfera
BEZINTERESOWNOŚĆ W MAŁŻEŃSTWIE WARUNKIEM Szczęścia RODZINNEGO (12 mm)
Mężowi przypada rola głowy rodziny, powinien jednak być serdeczny dla żony i bezinteresownie się o nią troszczyć (hp 81, 82) Jako głowa rodziny, ma poważne zadanie: przewodzić i podejmować ważniejsze decyzje
Ma uważać żonę za „naczynie słabsze” (odczytaj 1 Piotra 3:7)
Prawdziwa chlubą albo chwałą” męża nie jest żona poniżana i upokarzana, lecz zajmująca godną pozycję (znana z przykładnego postępowania i pięknych cech osobowości) (lKo 11:7)
Oboje z mężem zajmują uprzywilejowane stanowisko przed Bogiem; żona jest jednak podporządkowana mężowi (odczytaj 1 Piotra 3:1, 5, 6)
W Księdze Rodzaju nie powiedziano wprost, że Sara głośno mówiła do Abrahama „panie”. Z Rodzaju 18:9-12 wynika jednak, że czyniła tak w swym wnętrzu; odczuwała to w sercu
Chrześcijańska żona może nie nazywać męża „.panem”, niemniej powinna mieć go w poszanowaniu i być dla niego podporą (hp 83, 84; w80/10 14, 15)
Niektórzy mogą sobie myśleć: „Wiem, że wiele małżeństw dzięki stosowaniu się do tych zasad prowadzi szczęśliwe życie. Tylko nam jakoś się to nie udaje”. Dlaczego?
Konieczna jest bezinteresowność, gdyż pomaga uporać się z ludzka niedoskonałością (w86/9 12)
Zażyła więź łącząca małżonków daje znakomitą sposobność przekonania się o słuszności zapewnienia z Dziejów Apostolskich 20:35 (odczytaj)
Do bezinteresowności należy też zachowywanie równowagi miedzy dążeniem do przypodobania się współmałżonkowi a przewidywaniem skutku
Gdy mąż ma nadwagę, przyrządzanie tuczących deserów stanowiłoby źle pojętą życzliwość
Wzajemne okazywanie sobie względów przez oboje małżonków sprzyja powstaniu serdecznej, uszczęśliwiającej więzi rodzinnej
Współmałżonkowie musza regularnie ze sobą rozmawiać. A jak wygląda wymiana poglądów między tobą a twoim partnerem małżeńskim? (w83/21 6-11; hp 84, 85)
Taka wymiana myśli między małżonkami wymaga przejawiania miłości, która nie szuka własnych korzyści (1Ko 13:5)
Na ogól żona jest chętniejsza do rozmowy, musi jednak mieć pewność, że mąż życzliwie interesuje się jej poglądami
Mąż natomiast powinien zwracać uwagę na to, jak reaguje żona; nawet paroma słowami, które świadczą o tym, że ją rozumie i się o nią troszczy, często może ugruntować szczęście rodzinne
Gdzie jest wymiana myśli, tam panuje mila atmosfera, gdyż małżonków łączy serdeczna, zażyła więź, a to zapobiega powstawaniu większych napięć
Ale może macie dzieci; jak moglibyście im pomagać?
DZIECI ZWIĄZANE UCZUCIOWO Z RODZICAMI—BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM DLA RODZINY (8 mm) Dzieci są nagrodą (odczytaj Psalm 127:3-5)
Błogosławieństwo wynikające z posiadania dzieci jest większe, gdy rodzice i dzieci dobrze się rozumieją (w89 1.10 27-29)
Zjednanie sobie miłości i zaufania dziecka, obserwowanie, jak pod wpływem odpowiedniego wychowania wzrasta w mądrości i wierze, sprawia niewysłowiona radość (w88 1.8 6, ramka)
Dobre poznanie dziecka wymaga czasu i wysiłku (w86/8 21; w72,”16 9-12)
Jak możesz naprawdę poznać swoje dziecko? Przez szczere interesowanie się nim, częste przebywanie z nim i rozmawianie. Czy tak postępujesz? (Pwt 6:6, 7; w88 1.8 5)
Pozwól dziecku się wypowiadać i interesuj się jego poglądami
Chcąc pozyskać zaufanie dziecka, trzeba rozmawiać z nim nie tylko na tematy ogólne
Zaufanie obejmuje rozmowy nawet o sprawach poufnych, o których dziecko nie rozmawiałoby z nikim innym
Takie zaufanie zjednasz sobie, gdy będziesz wysłuchiwać dziecka również w sprawach, które tobie wydają się mało ważne Nie zawiedź potem zaufania ośmieszaniem wobec innych poglądów czy wypowiedzi dziecka
Jego zaufanie wzrasta, gdy słyszy, jak się modlisz (f 1 149)
Podtrzymuj to zaufanie: Nie karz w napadzie złości, rozmawiaj z dzieckiem rozsądnie, nie traktuj kilkunastolatka jak niemowlę (w8875 15, 16; tp 173)
Nr 5-P 8/95 Druk 1/03

Życie rodzinne staje się bogatsze, gdy rodzice wyszukują dla dzieci pożyteczne zajęcia, w których sami też biorą udział (w89
1.10 29; w86723 20, 21)
Chrześcijanie muszą pamiętać, że nie mogą zezwalać dzieciom na branie udziału w licznych przedsięwzięciach dzieci światowych
Angażowanie się w życie zboru, a także korzystanie z rozrywki w gronie rodziny i przebywanie w budującym chrześcijańskim towarzystwie pomoże dzieciom przeciwstawiać się próbom wciągnięcia ich w świeckie spotkania, uroczystości czy rozmaite formy rozrywki
Niech dzieci wiedzą, że są nieodłączną częścią rodziny; uwzględniaj ich poglądy i zamiłowania
Chociaż to rodzice muszą podejmować ostateczne decyzje, często warto zapytać dzieci o ich życzenia związane z wakacjami lub wycieczką rodzinną. Czy to robisz?
Niektórzy może powiedzą: Wszystko to brzmi bardzo pięknie, ale w naszej rodzinie mamy wielki problem, który utrudnia osiągnięcie tego szczęścia. Co tu można zrobić?STAWIAJ CZOŁO TRUDNOŚCIOM WYŁANIAJĄCYM SIĘ W TWOJEJ RODZINIE I JE PRZEZWYCIĘŻAJ
(18 mm)
Żadna rodzina nie jest doskonała, można się jednak postarać, żeby zapanowały w niej lepsze stosunki i serdeczna atmosfera Rozpatrzmy kilka typowych kłopotów i ewentualne środki zaradcze:
1) „Trudne” dziecko; 2) dzieci mają już po kilkanaście lat i wydaje się, że za późno na jakiekolwiek działania; 3) rodzice nie są zjednoczeni w wielbieniu Boga
Jeżeli borykasz się z innymi problemami, podane tu wyjaśnienia i zasady też mogą ci pomóc
Z „trudnym” dzieckiem najprędzej można sobie poradzić, gdy rodzice są serdeczni, ale konsekwentni i stanowczy Jak Biblia radzi wychowywać takie dzieci? (Prz 22:15; 29:17, 15; Ef 6:4)
Biblia zachęca do utrzymywania stanowczej i konsekwentnej karności; jest to przejaw miłości (Prz 13:24; fi 131-138) Ustępowanie trudnemu dziecku nie poprawia sytuacji w rodzinie (w90 15.5 s. 29, ak. 3; w86/3 3)
Stosowanie się do tej rady nie jest łatwe—wymaga bezgranicznej cierpliwości, opanowania—może jednak z czasem doprowadzić do pożądanych zmian (w8678 24-26)
Nie pozwól, żeby o szczęściu całej rodziny decydowało dziecko
Pomóż mu zrozumieć, jak może mieć udział w szczęśliwym życiu rodzinnym
Kiedy rodzice poznają prawdę, kilkunastoletnie dzieci wcale nie muszą stanowić przeszkody nie do przebycia (w77”10 23, 24) Nie oczekuj od dziecka nagłej zmiany
Znajduje tu zastosowanie zasada z Galatów 6:7; może ty sam albo jego koledzy całymi latami zasiewaliście w nim „chwasty” Teraz trzeba zacząć wysiewać dobre nasienie i pozwolić mu stopniowo zastępować złe
Cierpliwie rozbudzaj w dziecku szacunek dla Boga i Jego Słowa (odczytaj Kolosan 3:21)
Gdybyś ustawicznie rozwodził się nad jego starymi przyzwyczajeniami, oczekując, że z dnia na dzień radykalnie się zmieni, tylko byś je irytował
Pomóż takiemu kilkunastolatkowi zrozumieć, że wszechstronnie się nim interesujesz, a nie tylko chcesz prawić mu kazania
Dzięki temu bardziej naturalne i logiczne będzie okazywanie większego zainteresowania jego pomyślnością duchową Takie działania sprzyjają szczęściu rodzinnemu, bo mogą wszystkich zjednoczyć (Gal 6:9)
Nawet gdy małżonkowie nie są jeszcze zjednoczeni w prawdziwym wielbieniu, strona wierząca może przyczyniać się do radości w rodzinie
Jeżeli mąż został chrześcijaninem, to jego lepsze postępowanie potrafi sprzyjać umocnieniu rodziny i sprawiać zadowolenie żonie
Staje się on lepszym pracownikiem, lepiej się troszczy o zaspokajanie potrzeb rodziny, bardziej interesuje się dziećmi, nie upija się, okazuje więcej względów żonie (gm 168-172; w81/17 28)
Wierząca żona może wywierać tak dobry wpływ na dzieci, że całe życie rodzinne staje się szczęśliwsze. (Poprzyj to miejscowymi przeżyciami albo skorzystaj z w73/24 18, 19; w72/2 22, 23; w72/16 14)
Chrześcijanie powinni starannie unikać władczej postawy i braku rozwagi w stosowaniu zasad biblijnych
Mężowie muszą postępować taktownie, gdy zaczynają przejmować przewodnictwo (w83 21 s. 13, ak. 6)
Żona nie powinna stale wytykać niedociągnięć męża; niech raczej mu pomaga (w86/9 19)
Przy stopniowym dostosowywaniu się do zasad biblijnych łatwiej jest je zaakceptować
Być może twój partner małżeński przyjmie w końcu chrystianizm i wesprze cię w staraniach o szczęśliwe życie w rodzinie (w89 1.4. 31)
Bez względu na to, jakie trudności ma twoja rodzina, bądź świadom, że z Bożą pomocą zdołasz się z nimi uporać—jak się to już udało innym
BÓG CHCE, ŻEBY TWOJA RODZINA BYŁA SZCZĘŚLIWA, WIĘC Z NIM WSPÓŁDZIAŁAJ (3 mm)
Zgodnie z zamierzeniem Bożym rodzina ma być szczęśliwa; powinna w niej panować serdeczna atmosfera—oto cel, który twoja rodzina może osiągnąć i (albo) utrzymać
Wszystkim ludziom przeszkadza niedoskonałość i wpływ szatańskiego systemu rzeczy, jednakże większość rodzin Świadków Jehowy jest nad podziw szczęśliwa (w89 1.4 31)
Ponieważ wola. Boga jest, żeby rodziny były szczęśliwe, więc powinieneś studiować Jego Słowo i stosować się do Jego rad, Kiedy będziesz stale tak postępować, współpracując z ludem Bożym, sam z radością zauważysz, że twoje życie rodzinne staje się coraz szczęśliwsze i że w twojej rodzinie panuje serdeczna atmosfera; sprawi to też radość innym, którzy się wam przyglądają
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 5-P—strona 2 NA 45 MINUT

JAKIE ZNACZENIE MA DLA NAS POTOP Z CZASÓW NOEGOUwaga dla mówcy: Przekonaj słuchaczy, że 1) potop był rzeczywistym wydarzeniem historycznym, 2) Jehowa zgładzi obecny świat podczas „wielkiego ucisku”, 3) chcąc ocalić życie, trzeba zacząć działać i potępić niegodziwych swa silna wiara (Obj 7:14)

OGÓLNOZIEMSKI POTOP BYŁ RZECZYWISTYM WYDARZENIEM HISTORYCZNYM (15 mm)
Doniesienie o potopie z czasów Noego należy do najlepiej znanych relacji biblijnych
Niektórzy się zastanawiają: Skąd wiadomo, czy potop faktycznie nastąpił?”
Wiemy, że był ogólnoświatowy potop, ponieważ Biblia wyraźnie mówi, że chodzi o rzeczywiste wydarzenie Relacja o nim stanowi fragment historii biblijnej, opisanej w Słowie Bożym
Rozdział 6 Księgi Rodzaju donosi o świecie przedpotopowym i o wskazówkach, jakie Bóg dał Noemu co do arki; dowiadujemy się z niego, że potop miał nastąpić na całej ziemi, a nie tylko lokalnie (uwypuklij główne myśli z rozdziału 6) (i$ 34; it-1-E 609)
Rozdział 7 opisuje załadowanie arki i przebieg potopu
Rodzaju 8:1 do 9:19 mówi o osuszeniu ziemi, rozładowaniu arki i o przymierzu, które Bóg zawarł z każdą duszą żyjącą na ziemi
W innych miejscach Biblia też mówi o potopie jako o rzeczywistym wydarzeniu
Prorocy Izajasz i Ezechiel uznawali Noego za postać historyczną i powoływali się na niego (odczytaj Izajasza 54:9 albo Ezechiela 14:14)
Jezus, Paweł i Piotr uważali potop za wydarzenie historyczne i powołali się na nie jako ostrzegawczy przykład (odczytaj Mateusza 24:37, 38) (Heb 11:7; 2Pt 3:5-7)
Wniosek powinien być jednoznaczny: Biblia przedstawia doniesienie o powszechnym potopie nie jako przenośnię czy baśń, lecz jako sprawozdanie z autentycznego wydarzenia
Uznanie prawdziwości relacji o potopie wyjaśnia szereg faktów, które bez tego byłyby niezrozumiałe
W toku prac wykopaliskowych wydobyto na całej ziemi kości i ciała tysięcy pogrzebanych zwierząt; często chodzi o zwierzęta, których normalnie nie spotyka się razem (is 38, 39)
Zdumiewające jest także znalezienie dziesiątków tysięcy ciał zwierząt w mroźnych rejonach dalekiej północy; zwierzęta te nie zamieszkują obecnie tych rejonów (cc 203; gm 114, 115; it-1-E 610)
Widocznie nawet tam klimat był kiedyś ciepły (w80/6 22)
Jak biblijne doniesienie o potopie tłumaczy wszystkie te okoliczności?
Wyjaśnia, skąd się wzięły wody potopu (odczytaj Rodzaju 7:11) (gm 111-113)
Ogromne ilości pary wodnej mogły stanowić osłonę izolacyjną
Właśnie temu można przypisać istnienie kiedyś na całej ziemi ciepłego klimatu, co potwierdzają dowody (it-1-E s. 610, ak. 4)
Runięcie tej powłoki sprawiło, że w strefach polarnych, gdzie niegdyś panował klimat umiarkowany, nagle nastąpił gwałtowny spadek temperatury, co zaskoczyło niczego nie przeczuwające zwierzęta
Dopiero po potopie zaczęto mówić o uderzających różnicach temperatur (Rdz 8:22)
Przed potopem góry mogły być znacznie niższe niż obecnie (w70 19 19; gm 112; it-1-E s. 610, ak. 1)
Z czasem obniżyło się dno morskie i zwiększyły się nierówności na powierzchni ziemi, wskutek czego znalazło się miejsce na wody potopu
Uznanie autentyczności tej relacji pozwala także wyjaśnić wiele podań o potopie (w92 15.1 5-8; gm 116; g89 8.57; w86/23 2, 3) Do jakiego wniosku więc dochodzimy? Powątpiewanie o historyczności potopu jest nieuzasadnione (Lmn s. 7, ak. 11) Ale właściwie jakie znaczenie ma dla nas doniesienie o potopie? Dlaczego nie powinno się go bagatelizować jako mało znaczącego fragmentu historii starożytnej?
ZAGŁADA BEZBOŻNEGO ŚWIATA STANOWI PRZYKŁAD NA NASZE CZASY (18 mm)
Tylko Biblia wyjaśnia, dlaczego nastąpił potop i jakie znaczenie ma to dla nas
Mówi nam, że dawny świat zginął z powodu bezprzykładnej bezbożności
Niegodziwość była widoczna od czasu wypędzenia człowieka z raju
Z biegiem czasu ta niegodziwość wyraźnie się spotęgowała (odczytaj Rodzaju 6:1-4)
Dlaczego tak się szerzyło zło? Odpowiedź można znaleźć tylko w Biblii
Otóż „synowie Boga” byli stworzeniami duchowymi, a nie normalnymi mężczyznami, którzy się żenią z kobietami (w81/5 15; it-2-E 996, 997)
Zmaterializowani aniołowie płodzili synów, których nazywano „nefilimami” (Rdz 6:4)
Nazwa ta znaczy dosłownie ci, którzy powalają”; byli to więc tyrani znęcający się nad ludźmi (it-2-E 491. 492) Ojcowie ich opuścili stanowiska przydzielone im przez Boga. Dlaczego więc mieliby oni lub ich potomkowie przestrzegać jakiegokolwiek innego prawa—ludzkiego czy Bożego?
W sprawozdaniu biblijnym kilkakrotnie zwrócono uwagę na rażąca bezbożność (Rdz 6:5, 11-13)
Jezus jeszcze uzupełnił ten opis (odczytaj Mateusza 24:38, 39)
Nie wszyscy ludzie byli wtedy jednakowo źli, byli jednak pochłonięci swoimi powszednimi zajęciami Zlekceważyli Boskie ostrzeżenie, ogłaszane przez Noego
Czy zaczynasz pojmować, jakie znaczenie ma to dla nas?
Nr 6-P 7/91 Druk 1/03 Bóg ma nie mniej powodów do wystąpienia przeciw obecnemu bezbożnemu światu
Jehowa się nie zmienia; podobna sytuacja wymaga podobnego działania (Mai 3:6)
Podobnie jak wtedy szerzy się teraz przemoc, przestępczość, bezprawie, szaleją wojny
Dzisiejszy świat tak samo jest pełen zdeprawowanych osobników
Bóg i dziś potępia zboczenia seksualne (Rz 1:26, 27, 32)
Wpływ demonów jest obecnie równie silny jak wówczas (g87/6 3)
Powszechnie szerzy się astrologia, okultyzm i wróżbiarstwo
Bardziej przebiegły wpływ demonów uwidacznia się w naukach religii fałszywych
Kto się wikła w świeckie sprawy polityczne, ten ulega wpływowi „wypowiedzi natchnionych przez demony”, gromadzących ludzi na wojnę Armagedonu (Obj 16:14, 16)
Zgodnie z proroctwem Jezusa większość ludzi jest obojętna na Boskie ostrzeżenie
Przestroga jest skierowana przede wszystkim do wierzących (odczytaj Mateusza 24:37-39, 42)
Zagładę bezbożnego świata opisano jako „wzór tego, co ma nadejść” (odczytaj 2 Piotra 2:5, 6)
Spełnienie tego, co wyobrażał potop, również będzie rozległe—obejmie cały świat (odczytaj 2 Piotra 3:5-7, 10; w75/2 10, 11; w74”16 23, 24; rs 411-413)
To nie literalna ziemia ma zginąć; potop nie zniszczył przecież kuli ziemskiej
Musi przeminąć bezbożny świat składający się z „ziemi”, tj. ludzi na niej, oraz rządzących nimi „niebios” „Ogień” wskazuje, że czeka ich nieodwracalna zagłada (Iz 66:15, 16)
„Ziemia I dzieła na niej” zostaną odsłonięte jako zasługujące na zniszczenie
Zostaną unicestwione „elementy”, czyli duch, którym się kierują bezbożni ludzie
Ma to dla nas szczególne znaczenie, gdyż Świadkowie Jehowy często już udowadniali na podstawie Biblii, że spełniają się proroctwa i że żyjemy w dniach ostatnich
Piotr podkreśla, że powinno to wpłynąć na nasze myśli i czyny (odczytaj 2 Piotra 3:11)
Skoro zniszczenie bezbożnego świata w potopie stanowi wzór zagłady, którą Bóg sprowadzi za naszych czasów, to potop ma istotne znaczenie dla nas; w grę wchodzi nasze życie
Tylko Noe i jego rodzina przeżyli kres ówczesnego złego świata. Jak jego przykład ukazuje nam szansę przeżycia końca obecnego systemu?
CZY SWOJĄ WIARĄ POTĘPIASZ ŚWIAT? (10 mm)
Noc pokazał swoim postępowaniem, że posłuszeństwo wobec Słowa Jehowy jest dla człowieka możliwe i ma wartość praktyczną; zharmonizował swój styl życia z wolą Bożą (w89 1.10 10-15)
Noc swoim posłuszeństwem dowiódł, że współcześni mu ludzie byli źli
Swoją wiarą potępił ówczesny świat (Heb 11:7)
Zwracał uwagę na „Boże słowo” i chętnie się do niego stosował
„Świat ludzi bezbożnych” tego nie robił, dając tym dowód, że zasłużył na zniszczenie
Świat, w którym my żyjemy, też jest skazany na zagładę (2Pt 3:7)
Podobnie jak to było za czasów Noego, znajdą się jednak i tacy, którzy zostaną ocaleni
Co zadecyduje o tym, czy ktoś ocaleje, czy zginie?
Za czasów Noego zginęli ci, których życie koncentrowało się na sprawach osobistych (Mt 24:37-39) Noc i jego rodzina skupiali się na spełnianiu woli Jehowy: budowali arkę i głosili
Te osoby przeżyły (lPt 3:20)
Noc z rodziną musieli mieć bezgraniczną wiarę, żeby się odróżniać od otoczenia
Ale swoją wiarą potępili świat; dowiedli, że wszyscy inni mogli postępować tak samo (Heb 11:7) Jehowa zadecydował, kto będzie żył, a kto zginie
Musiała się zaznaczyć wyraźna różnica między obiema grupami
W wielkim ucisku też będą tacy, którzy zginą, i tacy, którzy przeżyją (Mt 24:21, 22, 40, 41)
W której grupie ty się znajdziesz?
Czy ludzie z twego otoczenia widzą, że się różnisz od świata skazanego na zagładę?
Czy Jehowa uważa, że się odróżniasz od tego potępionego świata, czy raczej stwierdza, że do niego należysz?
Czy „chodzisz z Bogiem”? (Mi 4:2)
Czy przestrzegasz prawych zasad Bożych?
Czy wytężasz siły jako „głosiciel prawości”?
Czy dla wszystkich obserwatorów w niebie i na ziemi jest rzeczą oczywistą, że masz silną wiarę?
Czy potwierdzasz to czynami?
Czy swoim postępowaniem milcząco potępiasz zepsucie świata? (lPt 4:3, 4)
NIE LEKCEWAŻMY ZNACZENIA, JAKIE MA DLA NAS DONIESIENIE O POTOPIE (2 min)
Omówiliśmy szereg ważnych szczegółów związanych z potopem, mających doniosłe znaczenie dla każdego z nas
Potop był rzeczywistym wydarzeniem, które daje się umiejscowić w historii; Noc naprawdę żył i był sługą Bożym
Warto pamiętać, że Jehowa zachował biblijne doniesienie o potopie dla naszego dobra
Dowiadujemy się z niego, dlaczego Bóg zniszczył tamten bezbożny świat i dlaczego zachował przy życiu Noego Dał je nam za wzór, żeby nam pomóc w okazywaniu takiej samej wiary jak Noc i w dostąpieniu ocalenia
Możemy podziękować Bogu za taką relację, wyciągając z niej właściwą naukę i podejmując odpowiednie działania
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 6-P—strona 2 NA 45 MINUT


Użytkownik vilgefortz edytował ten post 2008-10-20, godz. 15:08

------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#3 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-20, godz. 22:03

MIŁOSIERDZIE DOMINUJĄCA CECHA PRAWDZIWYCH CHRZEŚCIJANUwaga dla mówcy: Objaśnij biblijne znaczenie słowa „miłosierdzie”. Pokaż od strony praktycznej, jak możemy być miłosierni na co dzień. Staraj się rozbudzić szczere pragnienie okazywania miłosierdziaOD JEHOWY I JEZUSA UCZYMY SIĘ, NA CZYM POLEGA PRAWDZIWE MIŁOSIERDZIE (14 mm)
Miłosierdzie jest godne pochwały; panuje jednak spore zamieszanie co do właściwego sensu oraz przejawiania w praktyce tego przymiotu
Na przykład: Zagroziłeś dziecku karą, jeśli będzie nieposłuszne. Dziecko rzeczywiście okazało nieposłuszeństwo. Czy odstąpieniem od ukarania go dasz dowód miłosierdzia?
Jedni powiedzą—tak, drudzy—nie, a jeszcze inni uznają, że to zależy od okoliczności
Często słyszy się pogląd, że miłosierdzie to po prostu odstąpienie od wymierzenia kary
Jak ustalić, na czym naprawdę polega miłosierdzie? Kiedy możemy i powinniśmy je przejawiać? Jaki wpływ powinno wywierać na nasz stosunek do krewnych, sąsiadów, współwyznawców?
Jehowa i Jezus są wybitnymi wzorami pod względem okazywania miłosierdzia
Biblia mówi, że Jehowa jest „bogaty w miłosierdzie” (Ef 2:4) (odczytaj Psalm 145:8, 9) (w90 15.9 14)
Jezus wielokrotnie zachęcał do okazywania miłosierdzia; relacja o jego życiu dowodzi, że dawał pod tym względem piękny przykład (Mt 5:7; 9:13)
Analizując Ich pouczenia oraz sposób postępowania, możemy się zorientować, na czym w gruncie rzeczy polega miłosierdzie Miłosierdzie Boga przejawia się nie tylko w odstępowaniu od wymierzenia orzeczonej kary
Bóg często okazuje miłosierdzie przez przebaczenie, odstępując od ukarania skruszonych winowajców (Ps 51:1, 2)
Miłosierdzie obejmuje jednak coś więcej; przyjmuje się, że podstawowe znaczenie hebrajskiego słowa oddawanego przez „miłosierdzie” to „być współczującym, litościwym” (Ps 145:8, 9; w81/16 20-22; it-2-E 375, 376)
Jest to więc wyraz litowania się i współczucia, który można porównać z czułością lub tkliwością karmiącej matki, gdy jej niemowlę jest głodne (Iz 49:15)
Jezus pokazał, że nasze miłosierdzie powinno być czynnym wyrazem takiego współczucia
Kiedy dwaj niewidomi prosili: „Zmiłuj się nad nami”, Jezus był wręcz „zdjęty litością” (Mt 20:30-34) Nie tylko poczuł się poruszony, lecz wyraził to czynem, uzdrawiając ich
Okazywał też miłosierdzie dawaniem, gdy widział, że ktoś jest w potrzebie, czy to duchowej, czy materialnej (Mt 15:
32-38; Mk 6:34)
Miłosierdzie zatem najczęściej przejawia się nie tyle w odstąpieniu od wymierzenia kary, ile w pozytywnym działaniu
—w życzliwym okazywaniu względów albo litości
Jeżeli chcemy być miłosierni, to nie wystarczy żywić współczucie; trzeba je uzewnętrzniać
Jesteśmy gorąco zachęcani do okazywania miłosierdzia jako cechy dominującej w naszym życiu
Jezus mocno to podkreślił słowami: „Szczęśliwi miłosierni, gdyż im będzie okazane miłosierdzie” (Mt 5:7) Miał na myśli ludzi, których cechuje miłosierdzie, którzy je skwapliwie przejawiają
Właśnie takim osobom Bóg okaże miłosierdzie (w78/21 14, 15; w73/22 18; it-2-E 378)
Niemniej Jezus potępił pewnych ludzi, którzy składali „dary miłosierdzia”—dlaczego? (Mt 6:2)
BIBLIA ZALECA PRZEJAWIANIE MIŁOSIERDZIA Z WŁAŚCIWYCH POBUDEK (7 mm)
Wielu okazuje „miłosierdzie” z niewłaściwych pobudek
Za czasów Jezusa postępowali tak przywódcy religijni (odczytaj Mateusza 6:1-4)
Przywódcy ci popisywali się swoją szczodrością, zdradzając złe pobudki (w79/8 22, 23)
Widujemy zapewne podobne sytuacje w naszych czasach
Niektórzy uzależniają składanie datków na cele charytatywne od ogłoszenia ich nazwisk lub wyrycia ich gdzieś na płycie pamiątkowej jako wielkich dobroczyńców, ewentualnie od uzyskania ulg podatkowych
Niekiedy dawanie prezentów ma jedynie pokryć zaniedbania w miłosiernym dostarczaniu tego, co rzeczywiście jest potrzebne
Iluż to mężów kupuje kosztowne podarunki żonom lub dzieciom, zamiast poświęcać im czas, darzyć je uczuciem bądź też zapewnić serdeczne przewodnictwo duchowe! Czy to jest prawdziwe miłosierdzie? (w88/10 25, 26; w88 1.11 s. 11, ak. 5)
Prawdziwe miłosierdzie, okazywane z właściwych pobudek, dodaje otuchy i przynosi pożytek
Taki rodzaj miłosierdzia bywa wielką pomocą; może chodzić o dostarczenie żywności i odzieży
Prawdziwe miłosierdzie wzbudza pożądany oddźwięk u odbiorcy
Pobudza go, żeby i on był bardziej miłosierny; miłosierdzie rodzi miłosierdzie (Łk 6:36, 38; w79/15 19) Miłosierdzie wypływające z właściwych pobudek uczy życzliwości i wczuwania się w cudze położenie
Taki rodzaj miłosierdzia daje okazującym je szczere i trwałe zadowolenie
Ludzie mogą tego nie zauważyć, ale ma się wewnętrzną satysfakcję, że się zrobiło coś dobrego, co stanowi odbicie miłosierdzia Jehowy
Poza tym zapewnia to błogosławieństwo Boże (Prz 11:25; 22:9; w80/23 10)
A jakie są praktyczne sposoby okazywania miłosierdzia? Czy zawsze w grę wchodzą środki materialne?
BĄDŹMY MIŁOSIERNI W ŻYCIU CODZIENNYM (20 mm)
Niech nasze materialne dary miłosierdzia świadczą o tym, że jesteśmy chrześcijanami (w88J7 4)
Niech ten fakt będzie widoczny w każdej dziedzinie życia i dla wszystkich ludzi
Okazujemy życzliwość i cierpliwość nie tylko naszym braciom
Jezus zilustrował przejawianie miłosierdzia wobec wszystkich (Łk 10:29-37; w81116 22)
Nr 7-P 3/91 Druk 1/03

Zauważmy, że Samarytanin nie tylko pozwolił, by „zdjęła go litość” na widok pobitego, ale „wobec niego postąpił miłosiernie”
Jak byś się zachował w takiej sytuacji? Zwróćmy uwagę na zachętę Jezusa (werset 37)
Nie jesteśmy częścią świata, ale to nie znaczy, że mamy być nieczuli na niedolę należących do niego ludzi Nie miłujemy jego metod postępowania, obyczajów, fałszywych poglądów religijnych
Ale chrześcijanie miłują poszczególne osoby i okazują im miłosierdzie
Twój sąsiad może wyznawać jakąś fałszywą religię, ale czy byś go nie ostrzegł, gdyby płonął jego dom? Oczywiście zakres pomocy zależy od możliwości i warunków (Prz 3:27)
Gdyby ktoś nie umiejący pływać wskoczył do wody, żeby ratować tonącego, nie byłby to praktyczny przejaw miłosierdzia; mądrzej byłoby rzucić mu coś, czego mógłby się uchwycić, albo szybko sprowadzić pomoc
Każdy musi sam decydować, jak i kiedy ma okazać bliźnim miłosierdzie
Jak byś się odniósł do człowieka, który wpadł w ubóstwo, do żebrzącego dziecka albo do inwalidy? Wspieranie kogoś, kto ma skłonność do lenistwa, pijaństwa czy czegoś podobnego, wcale nie świadczy o miłosierdziu (Prz 20:1, 4; 2Ts 3:10. 12)
W pewnych sytuacjach dawanie pieniędzy komuś, kto o nie prosi, mogłoby go zachęcać do trwania w złym postępowaniu; nie byłoby to przejawem prawdziwego miłosierdzia (w77J16 19)
Trzeba zachowywać równowagę między tokiem rozumowania umysłu a miłosiernymi porywami serca Przygotowanie posiłku dla chorej sąsiadki albo przypilnowanie jej dzieci może być przejawem miłosierdzia, do jakiego zachęcał Jezus w przypowieści o życzliwym Samarytaninie
Czy dawanie środków materialnych lub pieniężnych stanowi główny sposób okazywania miłosierdzia? Bynajmniej! Dawanie pod względem duchowym może się przyczynić do wiecznej pomyślności obdarowanych
Historia chrystianizmu dowodzi, że ten rodzaj dawania zasługuje na szczególne podkreślenie (w87/5 23-25) Jezus kładł w swej służbie główny nacisk na sprawy duchowe, na nauczanie (Mt 4:23; g83/6 8)
Przez nauczanie dodawał ludziom bodźca do dokonania w życiu zmian na lepsze
Podobnie apostołowie koncentrowali się na rozdawaniu dóbr duchowych, czym pomagali ludziom w ubieganiu się o życie wieczne
Nawet gdy kogoś miłosiernie uzdrowili, kierowali uwagę na Jezusa (opowiedz Dzieje Apostolskie 3:1-10) Dlatego prawdziwi chrześcijanie słusznie kładą nacisk na ten rodzaj dawania
Z uwagi na zbliżanie się nowego świata organizacja chrześcijańska nie okazywałaby należycie miłosierdzia, gdyby zajęła się wyłącznie udzielaniem pomocy chorym albo rozdawaniem żywności (w87/11 5-7; w90 15.8 18, 19) Świadkowie Jehowy koncentrują się na rozdzielaniu „pokarmu, który trwa ku życiu wiecznemu” (Jn 6:27)
Każdy z nas może wytężać siły w dawaniu duchowym
Zakres miłosiernego rozdzielania darów duchowych nie jest ograniczony ilością posiadanych środków finansowych Jest jeszcze dużo szczerych ludzi, którzy przypominają owce bez pasterza (w81/16 21-24; it-2-E s. 377, ak. 4-6)
Jezus miłosiernie zajął się takimi osobami, ucząc je prawdy; my też możemy to czynić
Niech każdy z nas zada sobie pytania: Czy odczuwam nieprzeparte pragnienie uczynienia wszystkiego, na co mnie stać? Czy nie uważam tego jedynie za obowiązek?
Możemy też być miłosierni w życiu codziennym, gdy nie jesteśmy nazbyt krytyczni i gdy pocieszamy drugich Miłosiernie znośmy cudze słabości, nie osądzajmy, nie bądźmy przesadnie krytyczni (odczytaj Mateusza 7:1-4)
Nawet gdy ktoś jawnie zbłądzi, oznaką miłosierdzia może być po prostu niewytykanie mu tego (w90 1.10 22, 23) Ci, którzy mają prawo coś przedsięwziąć, może uznają, że najlepiej będzie skorygować błądzącego (Gal 6:1) Po cóż jednak poszczególne osoby miałyby ciągle wypominać to komuś, kto już zrozumiał, że postąpił źle? (Prz 15:4;
18:21)
Przez pocieszanie innych pokazujmy, że miłosierdzie jest w naszym życiu cechą dominującą, (1Ts 5:14)
Paweł napomina, żeby „pokrzepiać dusze przygnębione”, bo to jest oznaką miłosierdzia i współczucia; nie czyńmy tego z obowiązku, lecz z miłosierdzia (w84/6 8-10)
Nie wyliczyliśmy tu wszystkich możliwości okazywania miłosierdzia ani wszystkich sytuacji, w których to jest pożądane Miłosierdzie może się przejawiać w rozdawaniu dóbr materialnych i duchowych, o ile działamy z właściwych pobudek; okazujemy też miłosierdzie, gdy nie jesteśmy zbyt krytyczni oraz gdy przebaczamy i pocieszamy
Powinniśmy okazywać miłosierdzie nie tylko własnej rodzinie i braciom chrześcijańskim, ale także innym ludziom, jak to wynika z przypowieści o Samarytaninie
PRACUJMY NAD ZWIĘKSZANIEM WPŁYWU MIŁOSIERDZIA NA NASZE ŻYCIE (4 mm)
Wiedząc, jaką rolę w Biblii odgrywa miłosierdzie, możemy pracować nad zwiększaniem jego zasięgu w naszym życiu Nie chodzi o miłosierdzie wymuszone, dla oka, lecz o świadome pielęgnowanie go i reagowanie na bodźce wewnętrzne, które nas do niego skłaniają (Kol 3:10, 12)
Trzeba nad tym pracować, gdyż niedoskonałość nie sprzyja okazywaniu miłosierdzia
Ciągle trzeba się przeciwstawiać niemiłosiernemu duchowi świata
W im większym stopniu pozwalamy miłosierdziu stawać się cechą dominującą w naszym życiu, tym bardziej upodabniamy się do Boga
Możemy od Niego oczekiwać nagrody za okazywanie miłosierdzia (odczytaj Mateusza 5:7)
Miłosierdzie Boże wobec nas może obejmować zmartwychwstanie albo umożliwienie przeżycia do nowego świata bez konieczności umierania
Mamy powód dziękować Mu za okazanie nam miłosierdzia przez danie nam takiej nadziei
Miłościwa obietnica udostępnienia nam życia wiecznego stanowi jeszcze jeden powód do wdzięczności i do tego, żeby miłosierdzie wywierało dominujący wpływ na całe nasze życie
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 7-P—strona 2 NA 45 MINUTŻYJMY NIE DLA SIEBIE, LECZ DLA WOLI BOŻEJ
Uwaga dla mówcy: Okazywanie wiary w okup oznacza stanie się niewolnikiem Boga. Chrześcijanie musza więc stawiać wolę Jehowy na pierwszym miejscu w każdej dziedzinie życia
WSZĘDZIE WOKÓŁ NAS PANOSZY SIĘ DUCH NIEZALEŻNOŚCI (5 min)
Na niezależność kładzie się w świecie coraz większy nacisk; każdy chce robić wszystko po swojemu
Z uwagi na doznawane krzywdy wielu dochodzi do wniosku, że niezależność jest bardzo pożądana
Wszyscy wiedzą, że rozsądny stopień niezależności jest pożyteczny
Czy chciałbyś do końca życia być całkowicie zależny od drugich?
Wszędzie dokoła widzimy panoszącego się ducha buntu i niewyważony pogląd na niezależność
Często ludzie zachwalają niezależność, nie biorąc pod uwagę wszystkich okoliczności i możliwych następstw Modna teraz dążność do niezależności jest niebezpieczna (Ef 2:2)
Ten diabelski duch skłania niedoskonałych ludzi do samowoli i buntu
Ludziom szukającym laski Bożej Biblia zaleca przyswajanie sobie wprost przeciwnego nastawienia Zachęca, żeby się zaprzeć samego siebie i nie żyć tylko dla siebie (Mt 16:24; 2Ko 5:15)
W pewnym sensie wszyscy już zostaliśmy zaprzedani w niewolę
WSZYSCY ZOSTALIŚMY ZAPRZEDANI W NIEWOLĘ (7 min)
Okoliczność, że jesteśmy zaprzedani w niewolę, nie ma nic wspólnego z pozycją społeczną, rasą czy narodowością; chodzi bowiem o niewolę grzechu (odczytaj Rzymian 7:14)
Pierwszym człowiekiem zaprzedanym w tę niewolę był nasz praojciec Adam (w75/9 2; it-2-E S. 979, ak. 6; w67/7 1-6) Adam uległ samolubnemu pragnieniu (zrobił, co się podobało jemu, a nie Bogu) i stał się przez to niewolnikiem grzechu
Nie była to niewola przejściowa—trwala do samej śmierci (Rz 5:12a)
To zaprzedanie w niewolę objęło każdego z nas, bo my wszyscy też jesteśmy zaprzedani. Dlaczego?
Otóż wszyscy znajdowaliśmy się w lędźwiach Adama, który i nas zaprzedał w niewolę grzechu (Rz 5:12, 18a) Życie każdego z nas dowodzi, że odczuwamy to na sobie (odczytaj Rzymian 6:16)
Któż nigdy nie dopuścił się tego, co Bóg uważa za grzech: kłamstwa, kradzieży albo czegoś jeszcze gorszego?
Chociaż usilnie staramy się przestrzegać prawa Bożego, nie dopisujemy (Rz 7:21-23; w75/7 23, 24; it-2-E 964, 965) Uświadomienie sobie tego stanu niewoli powinno nas pobudzić do szukania jakiejś pomocy, jakiegoś środka zaradczego
Nie mamy powodu do pysznienia się; nie przystoi nam duch samowolnej niezależności
Czy będziemy kiedyś uwolnieni od grzechu? Jeśli tak, to w jaki sposób?
PRAWDZIWA WOLNOŚĆ OZNACZA ZALEŻNOŚĆ OD BOGA I JEZUSA (15 min)
We właściwej ocenie naszej pozycji istotną rolę odgrywa uznanie naszej zależności od Boga
Wszyscy musimy przyznać, że swoje życie zawdzięczamy Jehowie (Dz 17:26-28)
Zadaj sobie pytanie: Czy moje życie świadczy o uznawaniu faktu, że zawdzięczam je Bogu?
Jesteśmy zależni od Boga, jeśli chodzi o możliwości utrzymania się przy życiu (Ps 104:14, 15; Dz 14:17)
Niektórzy wprawdzie przyznają, że ich życie i środki utrzymania zależą od Boga, lekceważą jednak Jego wolę Zastanów się: Jaka jest wola Boża? Jakie powinności na mnie nakłada?
Jezus swoim życiem, złożonym na ofiarę Bogu, zapłacił okup za całą ludzkość; wykupił ludzi; teraz wszyscy należą do niego (odczytaj Mateusza 20:28) (w73/18 8, 9; w91 15.2 10-15; „k-2-E 733-736)
„Okup” oznacza cenę płaconą za wykupienie lub oswobodzenie
Chrystus wykupił całą ludzkość; ludzie należą do niego bez względu na to, czy okazują wiarę
Właśnie dlatego możliwe będzie zmartwychwstanie, nawet nieprawych (Dz 24:15)
Ale nikt nie może pozyskać łaski Bożej, uwolnienia z pęt grzechu, w końcu zaś życia wiecznego, bez wiary w wartość ofiary Chrystusa i bez uznania go otwarcie za swego Pana (Jn 3:36; Rz 10:9)
Kto wierzy w gładzącą grzechy wartość ofiary Jezusa, ten może być wyswobodzony z niewoli grzechu, nie stanie się jednak niezależny od Boga i Jego wymagań (odczytaj 2 Koryntian 5:14, 15)
Z powodu Adama „wszyscy umarli”, ale „jeden człowiek” (Chrystus) umarł za nas—on nas wykupił Biblia mocno to podkreśla (1Ko 6:19, 20; 7:23; lPt 1:18, 19)
Bóg powiedział, że mamy uznawać Chrystusa za Mistrza i Pana
Ponieważ zostaliśmy wykupieni za wielką cenę, więc jest rzeczą słuszną, żebyśmy nie żyli już dla siebie, lecz dla spełniania woli Bożej
Kto twierdzi, że uznaje gładzącą grzechy wartość ofiary Jezusa, ale w swoim życiu daje pierwszeństwo osobistym zainteresowaniom, przyjemnościom i celom (dogadzając we wszystkim własnemu JA), ten zadaje kłam swemu twierdzeniu
Czy czasem nie zaliczamy się do takich ludzi? O czym świadczy nasze życie? (Odczytaj Mateusza 6:24; Rzymian 6:16)
Być niewolnikiem Boga i Chrystusa to droga wolności; zapewnia korzyści teraz i na przyszłość
Stanie się niewolnikiem Boga i Chrystusa w efekcie nie przynosi żadnej straty; daje zyski (Rz 6:22, 23)
Nr 8-P 3/91 Druk 1/03

Już teraz zbieramy „owoc w postaci świętości”—mamy czyste sumienie; nie musimy doznawać skutków alkoholizmu, narkomanii i niemoralności; prowadzimy przyjemne życie rodzinne; mamy prawdziwych przyjaciół
Ostateczna zapłata dla niewolnika Boga też jest o wiele lepsza: życie wieczne w zdrowiu i szczęściu
Sposób, w jaki Bóg kiedyś traktował literalnych niewolników, powinien utwierdzić nas w przekonaniu, że naprawdę warto być Jego niewolnikami teraz i w bezkresnej przyszłości (it-2-E s. 978, ak. 7, 8; w71J8 11, 12, 14; Wj 21:
20, 26, 27)
Ludzie, którzy przed wiekami służyli Bogu, cieszyli się z tego; my też możemy zaznawać tej radości
Abraham dowiódł skwapliwym posłuszeństwem, że był sługa Boga; dostąpił błogosławieństw (Rdz 18:6-8)
Mojżesz i Jozue nie wstydzili się, że byli sługami, inaczej mówiąc niewolnikami Boga (Joz 1:1; 5:14)
Odczucia szczęśliwych niewolników Bożych wyrażono w Psalmie 84:10-12 (w80/13 16)
Otwarte pozostaje pytanie: „Jakie to ma znaczenie dla nas?” Sprawa jest ważna, bo chodzi o życie
ŻYJMY CODZIENNIE NIE DLA SIEBIE, LECZ DLA SPEŁNIANIA WOLI JEHOWY (15 min) Prawdziwy niewolnik Boga stawia Jego wolę na pierwszym miejscu w życiu (Mt 16:24; tp 179, 180)
Nie możemy się targować z Bogiem; zwracamy się do Niego jako proszący
Dla niektórych tu obecnych usłuchanie powyższej rady może oznaczać konieczność poczynienia odpowiednich kroków, żeby się oddać Bogu i zgłosić do chrztu
Niektórzy chętnie nabywają wiedzy z Biblii i przebywają w towarzystwie chrześcijan, ale na tym poprzestają
Sama wiedza oraz łączność z organizacją Bożą nikogo nie czyni niewolnikiem Boga (odczytaj Dzieje Apostolskie
2:38) (w79/20 4, 5; w89 1.3 14, 15, 20)
Stając się oddanym Bogu, ochrzczonym chrześcijaninem, dajesz dowód uznawania Boga i swojej zależności od Niego; potwierdzasz, że Go miłujesz i chcesz być Jego niewolnikiem
Skrucha polega na odwróceniu się od wszelkiej niegodziwości i na całkowitej zmianie zapatrywań przez dostosowanie ich do Boskiego sposobu myślenia, objawionego w Biblii (Rz 12:2; uw 100)
Wiesz teraz, że można wyrwać się z niewoli grzechu. Czy naprawdę ci na tym zależy?
Trafnym publicznym symbolem oddania się Bogu jest zanurzenie w wodzie
Stając się niewolnikiem Boga, masz szansę skorzystania z „pór orzeźwienia” (Dz 3:19; tp 178)
Jeżeli już jesteś niewolnikiem Boga, potwierdzaj to pokornym kierowaniem się Jego Słowem i Jego wolą Prawdziwy sługa Boży przyjmuje wszystkie Jego rady i pilnie stara się stosować je w życiu
Łatwiej jest żyć dla siebie i odrzucać rady dotyczące moralności; równa się to odrzuceniu Boga jako Pana
Młodych ludzi mogą bawić wzajemne pieszczoty i dotykanie osób odmiennej płci; tak się zaczyna odrzucanie rad Słowa Bożego (2Tm 2:22; Judy 4; yp 254)
Kto pije na spotkaniach towarzyskich, może mniemać, że podchmielenie sobie należy do dobrego tonu; taki odrzuca przestrogi przed pijaństwem (1Ko 5:11; lPt 4:3)
Warto się zastanowić: Dla kogo żyję: dla siebie czy dla Boga? Czy pragnę być Jego niewolnikiem? Prawdziwy niewolnik Boga nie zlekceważy nakazu, żeby się pobierać „tylko w Panu” (1Ko 7:39)
Jako sługa przejęty szacunkiem, rozumie, że ta rada jest dana dla jego dobra (w89 1.11 21, 22)
Posłusznie spełniaj wolę Bożą, nie żyjąc dla siebie, lecz szczerze pomagając drugim przez uczestniczenie w dziele głoszenia
Może nie leży to w twojej naturze, ale w ten sposób pokazujesz, że szczerze pragniesz dobra innych Okazujesz tym miłość do Boga i bliźnich; nie pozwalasz, by cię od tego powstrzymało własne ja
Pamiętanie o tym, że nie żyjesz już dla siebie, przysparza ci radości w służbie polowej
W zakres życia dla woli Bożej wchodzi też pokorne usługiwanie innym w zborze
Jezus, Głowa zboru, dał przykład, gdy umył uczniom nogi (Jn 13:2-5, 12-17)
Przykład godny naśladowania—nie tyle określonej czynności, ile ducha, jakiego przy tym przejawił (werset 17) Nadzorcy mają pokornie usługiwać swym braciom, a nie panować nad trzodą (lPt 5:1-3)
Dla młodych dobrym przykładem jest Tymoteusz, który nie żył dla siebie (Fip 2:19-23)
Czy mamy podobne usposobienie i czy jesteśmy gotowi pomagać nawet przy mozolnych zajęciach? Wszyscy możemy w jeszcze większym stopniu żyć dla woli Bożej, a nie dla siebie
STARAJMY SIĘ WZMÓC SWOJE PRAGNIENIE ŻYCIA DLA WOLI BOŻEJ (3 min)
Ciągle powinniśmy sobie przypominać o naszej zależności od Boga i Jezusa
Wyznawajmy w modlitwach, że życie mamy od Boga, a podstawą nadziei na przyszłość jest ofiara okupu
Kształtujmy swoje życie wokół naszej więzi z Jehową; pozwalajmy, by wywierała na nie decydujący wpływ
W obliczu kłopotów lub konieczności powzięcia decyzji zastanówmy się, jak powinniśmy postąpić—nie jako ludzie owładnięci duchem niezależności, lecz jako niewolnicy Boga, chętnie spełniający Jego wolę
Zamiast dopuścić, żeby brało górę własne niedoskonałe JA, zachowujmy się, jak przystoi osobom nabytym za wielką cenę
Takie postępowanie nakazuje mądrość, bo tych, którzy mają przeżyć zagładę Babilonu Wielkiego i przejść do nowego świata, nazwano w Objawieniu 19:5 „niewolnikami” Boga
Niestrudzone służenie Jehowie i życie dla spełniania Jego woli to droga zapewniająca liczne błogosławieństwa (Rz 6:22)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 8-P—-strona 2 NA 45 MINUT


------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#4 ISZBIN

ISZBIN

  Elita forum (> 1000)

 • Validating
 • PipPipPipPip
 • 1184 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:POLSKA

Napisano 2008-10-21, godz. 00:44

Hahahahaha  :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

#5 polarm

polarm

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 510 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Skierniewice

Napisano 2008-10-21, godz. 06:02

"...I ty możesz wygłosić wykład..."
Może bym i spróbował ?

#6 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-21, godz. 09:12

BĄDŹMY ZAWSZE SKORZY DO SŁUCHANIA
Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom uświadomić sobie następujące ważne potrzeby: Kiedy studiujesz lub bierzesz udział w zebraniach, zwracaj uwagę na to, jak słuchasz. Słuchaj uważnie, staraj się uchwycić sens pouczenia od Jehowy. Twoje postępowanie będzie świadczyć O tym, czy słuchasz, gdy mówi Jehowa
KTO MA IJSZY, NIECHAJ SŁUCHA (5 mm)
Od gotowości do słuchania Słowa Bożego i posłusznego stosowania jego zaleceń zależy cała chrześcijańska droga życiowa, służba, wielbienie i zbawienie; „wiara idzie w ślad za tym, co się słyszy” (Rz 10:17)
Dobre serce daje wiarę temu, co słyszy, i pobudza usta, by składały „publiczne wyznanie ku wybawieniu” (Rz 10:10) Słowo pisane i mówione dociera do milionów ludzi, ale tylko nieliczni rzeczywiście wsłuchują się i pojmują sens tego, co słyszą
Paweł ostrzegł, żebyśmy się nie stali „otępiali w słuchaniu” (Heb 5:11)
„Szczęśliwi są ci, którzy słuchają, i ci, którzy wydobywają ze swego skarbca rzeczy nowe i stare”, to znaczy korzystają z prawdy, żeby pokierować własnym życiem, oraz pomagają innym, by poszli za ich przykładem (Mt 13:13, 16, 51, 52; w76/19 17; H-2-E S. 713, ak. 1)
Zawsze bądź skory do słuchania Słowa Bożego. „Przyjmuj zaszczepianie słowa, które może wybawić twą duszę” (Jak 1:19, 21)
SŁUCHACZE MIJSZĄ SIĘ STAĆ WYKONAWCAMI SŁOWA (12 min)
Tylko ci, którzy „wykonują wolę Boża, wejdą do królestwa” (Mt 7:21-23)
Niejeden dokonuje wielkich rzeczy w imieniu Jezusa, ale ponieważ nie działa w posłuszeństwie wobec Słowa Bożego, zostaje zaliczony do „czynicieli bezprawia” (w89 15.1 27; pe 31; w90 1.10 24)
Kto chce poznać wolę Bożą, ten musi stale się karmić Słowem Bożym (Mt 4:4)
Organizacja Jehowy urządza pięć zebrań w tygodniu, przewiduje grupowe i osobiste studium Słowa Bożego, pomoc ze strony pasterzy, nauczycieli i wykładowców, aby cały lud Boży dokładnie pouczać i wyposażać „do wszelkiego dobrego dzieła” (2Tm 3:14-17; Mt 24:45-47)
Doświadczenia: Pewna długoletnia kapłanka kultu wudu uwolniła się z mocy demonów dzięki słuchaniu Słowa Bożego; stała się wykonawcą Słowa i poświęcała co miesiąc 140 godzin na głoszenie ludziom prawdy. Pewien obrotny, dobrze zarabiający przedsiębiorca uwolnił się od zaciekłego współzawodnictwa panującego w świecie interesów; stał się wykonawcą Słowa i poświęcał 90 godzin miesięcznie na pełnoczasową służbę kaznodziejską (w81/23 18, 19, 22; w86/21 10)
Łatwo wpaść w sidło stania się zwykłymi „słuchaczami słowa” (Jak 1:22)
Nawet ochrzczeni słudzy Jehowy wpadają w to sidło, gdy się wzorują na złym świecie i nie słuchają albo nie wprowadzają w czyn dobrych rad ze Słowa Bożego (Ef 5:28-33; lPt 3:1-3, 7)
Niezwykle ważne jest obecnie nieuleganie, wręcz przeciwstawianie się zaślepiającemu wpływowi Szatana i złego świata (Jak 4:7)
Przykład Stefana ze wschodniej Europy: Jego małżeństwo zupełnie się rozpadało wskutek gwałtownego usposobienia i z braku miłości; poznał prawdę, a wtedy żona okazała się przeciwniczką; później oboje stali się posłusznymi słuchaczami, znaleźli zadowolenie i radość (w82/20 6; zob. też w84/17 26; w86/16 5, 6)
Słuchacze Słowa stają się miłośnikami pokoju i przekuwają swoje miecze na lemiesze (Iz 2:2-5)
Przykład: W Afryce od przeszło 400 lat członkowie plemion Tutsi i Hutu toczyli ze sobą wojny i zabijali się wzajemnie. Fałszywa religia i spirytyzm nie potrafiły temu zaradzić. Obecnie niektórzy z nich stali się słuchaczami Słowa i odtąd jako Świadkowie Jehowy, żyją ze sobą w pokoju i zgodzie. Obserwatorzy są zdumieni takim przeobrażeniem (zob. też w84/18 10)
SŁUCHACZE MAJĄ PRZYWILEJ ZANOSIĆ INNYM LUDZIOM ŻYCIODAJNE ORĘDZIE (15 mm)
Jezus Chrystus był największym nauczycielem; powiedział, że przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie (Jn 18:37)
Oznajmił, że jego misja polega na ogłaszaniu Słowa i nauczaniu o nim drugich (Łk 4:18-21)
Obchodził całą Judeę, uzdrawiając i nauczając; słuchaczy, którzy przyjmowali jego słowa z docenianiem, powołał na swych uczniów (Mt 9:35-38)
Jezus kładł nacisk na to, żeby wszyscy ci uczniowie poszli za jego przykładem, i rozesłał ich, aby „szli i głosili dobrą nowinę o królestwie” (Mt 10:1-10)
Dał wyraźne zlecenie, żeby na całej ziemi czynić uczniów i chrzcić ich (Mt 28:19, 20)
Zgodnie z jego proroczą zapowiedzią orędzie miało się rozprzestrzenić na całej ziemi (Dz 1:8; w81/4 10-14; it-2-E 744) Pierwsi chrześcijanie rozpowszechnili dobra nowinę po całej zamieszkanej ziemi (Dz 24:5; 28:22)
Szczególnie od roku 1919 Świadkowie Jehowy prowadzą działalność kaznodziejską zakrojona na wielką skalę
(Omów niektóre interesujące szczegóły z tabelek zamieszczonych w książce Finał Objawienia na stronach 64, 65. Posłuż się też liczbami z ostatniego Rocznika)
Świadkowie Jehowy rozpowszechnili miliardy egzemplarzy literatury biblijnej (re s. 154, aR. 18)
Stanowi to dowód wspaniałej reakcji ze strony tych, którzy się stali „wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami” (Jak 1:22)
Nr 9-P 1/96 Druk 1/03 Przykład: Dwie wierne słuchaczki, które trwały w służbie pełnoczasowej od 65 lat, choć obie przekroczyły już 90, w dalszym ciągu uważały służbę pełnoczasową za największy skarb swego życia (w88 1.12 19-23). (Możesz też opowiedzieć doświadczenie z w89 1.4 26-29)
SŁUCHACZE SŁOWA ZMIENIAJĄ SWE ŻYCIE (10 mm)
Cała ludzkość zmierza ku życiu lub na zagładę (Mt 7:13, 14)
Wielu należało kiedyś do świata Szatana i było wrogami Boga, ale prawda zmieniła życie ludzi, którzy dali posłuch temu. co usłyszeli od Boga (Ef 4:17-19)
Tacy nie chodzą już drogami narodów, lecz „odrzucają starą osobowość i w sile pobudzającej ich umysły przyoblekają całkowicie nową osobowość” (Ef 4:20-24; g89 8.11 24, 25; gm 175, 176)
Przez przyjaźń ze światem ludzie są wrogami Jehowy, koniecznie więc trzeba przestać „dawać się kształtować na wzór tego systemu rzeczy” i przeobrazić umysł przez wprowadzenie w czyn tego, co się usłyszało ze Słowa Bożego (Rz 12:1, 2; w80/3 ss. 2-4, ak. 8)
Przypowieść Jezusa o siewcy, z Marka 4:3-9, wskazuje, że nasienie, czyli słowo, może być najlepszej jakości, ale ostatecznie wszystko zależy od „gleby”, tj. od stanu serca danej osoby
Zły stan gleby uniemożliwia ziarnu wykiełkowanie, natomiast ci, którzy maja czujne uszy i dobre serca, wydają obfity plon (Mk 4:14-20)
Im uważniejsi jesteśmy, im pilniej słuchamy Słowa, tym większa będzie nasza nagroda
„Jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą” (Mk 4:24, 25; w81!12 8)
SŁUCHAJĄCY Z DOCENIANIEM BĘDĄ OBFICIE ZBIERAĆ OWOCE KRÓLESTWA (3 mm)
Jezus w przykładzie o czterech rodzajach gleby wziął pod uwagę jedynie fizyczne właściwości gleby, ale dużą rolę odgrywają też własności chemiczne
Przypowieść Jezusa z Marka 4:26-29 wskazuje, że słuchacz doceniający Słowo Boże powinien uważać, gdzie rozsiewa swoje ziarno
Środowisko—dobre lub złe—wywrze wpływ na to, jakie będą owoce (lKo 5:9-11; Gal 6:7, 8; w81/12 9-18)
Posłuszny słuchacz będzie pielęgnować owoce świętego ducha Bożego, unikając towarzystwa osób, które jawnie podążają drogami upadłego ciała
Będzie siać dla ducha, żeby zbierać plon odpowiadający uczestnictwu w niebiańskim Królestwie Bożym albo licujący z korzystaniem z ziemskich błogosławieństw pod panowaniem tego Królestwa (lKo 15:33; Gal 5:19-24)
Złe towarzystwo doprowadzi do wydania złych owoców. Przebywanie w dobrym towarzystwie oraz posłuszeństwo wobec Słowa Bożego może się przyczynić do tego, że słuchacz zaskarbi sobie uznanie w oczach Jehowy oraz życie wieczne
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 9-P—-strona 2 NA 45 MINUT


ZAWSZE POSTĘPUJMY UCZCIWIE
uwaga dla mówcy: Pomóż braciom zbadać siebie, czy są uczciwi pod każdym względem
CHRZEŚCIJANIE MIJSZĄ USILNIE STARAĆ SIĘ żyć UCZCIWIE, ZWŁASZCZA W DOBIE DZISIEJSZEJ (7 mm)
Żyjemy w czasach bezprzykładnej nieuczciwości (w87713 8, 9)
Nieuczciwość nie występuje sporadycznie; nagminnie odrzuca się zasady uczciwości
Jednym z wielu przykładów jest panosząca się wszędzie nierzetelność pracowników (można przytoczyć miejscowy przykład albo zob. w88/11 1-3; tp 18)
Jak wiadomo, nieuczciwość przybiera różne postacie i występuje na obszarze nie tylko jednego kraju
Chyba codziennie spotykamy się z jej przejawami—z kłamstwem, oszustwem, kradzieżą—w szkole, w urzędach, w sąsiedztwie
Chrześcijanie nie są tym zaskoczeni, ponieważ przepowiedziano to w Biblii (odczytaj 2 Tymoteusza 3:1-4) Czyż brak uczciwości nie wiąże się z chciwością, oszczerstwem, zdradą i nielojalnością?
Wobec takiego panoszenia się ducha nieuczciwości trzeba toczyć ciężki bój o uczciwe postępowanie
Istnieje niebezpieczeństwo, że chrześcijanin dojdzie do wniosku, iż w kwestii uczciwości musi pójść na pewne kompromisy, aby jakoś utrzymać się przy życiu w obecnym systemie
Właściwa postawa, którą wszyscy powinniśmy przybrać, jest opisana w Hebrajczyków 13:18, 19 (odczytaj)
Nie ulega wątpliwości, że pragniemy być uczciwi, warto jednak starannie zbadać, czy rzeczywistość to potwierdza
Czy przestrzeganie uczciwości we wszystkim nie dotyczy czegoś więcej niż tylko powstrzymywania się od kłamstwa i kradzieży?
Czy w wersecie z Hebrajczyków 13:18, 19 dostrzegamy, jakie błogosławieństwa zjednuje nam uczciwość?
Omówimy sobie dzisiaj sprawy, które mogą wywierać wpływ na nasze życie i postępowanie
Najlepiej będzie rozpocząć od siebie oraz od własnych domów i rodzin
IJCZCIWOŚC WOBEC SAMEGO SIEBIE I CZŁONKÓW RODZINY (12 mm)
Rzecz to istotna, aby chrześcijanin był uczciwy przede wszystkim wobec samego siebie, gotowy spojrzeć prawdzie w oczy Pierwsza reakcja może być taka: „Zawsze przecież staram się być uczciwy, prawdomówny”
Uczciwość wobec samego siebie obejmuje m.in. uświadomienie sobie własnej niedoskonałości (1K1 8:46; tp 109, 110)
Będąc niedoskonali, ciągle błądzimy, podejmujemy błędne decyzje, grzeszymy. Czy uczciwie przyznajemy się do tego? (w83/13 16-19)
Może znamy kogoś, kto chętnie przyznaje, że wszyscy ludzie Są niedoskonali, włącznie z nim samym, ale nie chce tego uznać, gdy chodzi o jakiś konkretny przykład związany z jego osobą
Czy nie wahamy się przyznać wobec żony, męża, dzieci lub rodziców, że byliśmy w błędzie?
Płynące z serca przyznanie się do błędu sprzyja podtrzymaniu pokojowych stosunków z drugimi Czy dostrzegasz możliwość robienia postępów na tej drodze „uczciwego postępowania”?
Uczciwość w kręgu rodzinnym jest wyrazem miłości do Boga i do rodziny (w88/11 5)
Członkowie rodziny są naszymi najbliższymi bliźnimi; dlatego przede wszystkim wobec nich powinniśmy być prawdomówni (Ef 4:25)
Oczywiście potrzeba uczciwości nie usprawiedliwia brutalnych ani bezceremonialnych wypowiedzi; trzeba być życzliwym i taktownym, jednakże uczciwość wymaga, żebyśmy nie wypaczali prawdy ani nie rozmijali się z nią
Wiele kłopotów powstaje wtedy, gdy maż lub żona nie są uczciwi wobec siebie nawzajem
Jeżeli mąż nie mówi prawdy, gdzie był, lub żona kupuje coś, wiedząc, że mąż tego nie pochwali, w domu powstaje napięta atmosfera
Kiedy rzecz się wyda, trudniej jest przebaczyć i zapomnieć; mogą się wtedy nasuwać wątpliwości co do innych spraw Gdy uczciwie przyznajemy się do błędu, pomagamy innym zapomnieć o nim; sprzyja to traktowaniu siebie nawzajem z szacunkiem
Jeżeli rodzice postępują nieuczciwie choćby w „drobnych” sprawach, podkopują tym zaufanie u dzieci
Dzieci mogą słyszeć, jak rodzice rozmawiają o przyczynie nieprzyjęcia jakiegoś zaproszenia, a potem słyszą, jak tej osobie podają inny, zmyślony powód
Rodzice nieraz nawet wymagają od dziecka, żeby uczestniczyło w oszustwie, gdy podają władzom szkolnym nieprawdziwy powód opuszczenia przez nie zajęć lekcyjnych
Czy to wyrabia u dzieci poważanie dla prawdy i uczciwości? Czy nie znieczula ich sumienia?
Mądrze jest mówić prawdę, choćby to miało przysporzyć trudności
Może narazić na karę, ale od stosownego karcenia zależy nasze życie (Prz 4:13)
Do uczciwego postępowania wobec siebie samych i wobec naszej rodziny mamy konkretne pomoce
Pomaga nam wszystko, czego się uczymy jako chrześcijanie, bo Bóg, Jego Słowo i Jego organizacja dają nam przykład i zachęcają nas do uczciwości; możemy się w ten sposób wiele nauczyć
Więzy miłości i szacunku sprzyjają prawdomówności i uczciwości w gronie rodzinnym
UCZCIWE POSTĘPOWANIE W NASZYCH KONTAKTACH ZE ŚWIATEM (14 mm)
W przeciwieństwie do świata chrześcijanie powinni być uczciwi w pracy zawodowej (odczytaj Tytusa 2:9, 10)
Paweł doradzał uczciwość chrześcijanom, którzy byli niewolnikami; można to zastosować do naszych czasów Skoro niewolnik nie miał kraść, czy to samo nie odnosi się także do robotnika pobierającego zapłatę?
Zaufanemu pracownikowi nietrudno jest coś sobie przywłaszczyć: zabrać do domu narzędzia lub materiały albo bez upoważnienia korzystać z telefonu, samochodu bądź funduszy przedsiębiorstwa (Ef 4:28; w88/11 3)
Nr 10-P 5/91 Druk 1/03
Każdy może zadać sobie pytanie: Czy jestem uczciwy w podawaniu godzin pracy? W podawaniu kwot, które mają mi być zwrócone? W ubieganiu się o zwolnienie lekarskie? (Mówca może zadać jeszcze inne pytania, ale nie chodzi tu o potępianie kogokolwiek, tylko o wyczulenie sumienia)
Naprawdę nie mamy powodu do obaw, gdy jesteśmy uczciwi, ponieważ Bóg troszczy się o uczciwych (Ps 37:25; tp 114-116) Człowiek prawy (a więc także uczciwy) będzie miał zapewnione najpotrzebniejsze rzeczy (Mt 6:33)
Uczciwość ma też duże znaczenie w kontaktach z władzami świeckimi (odczytaj Rzymian 13:1, 2, 5-7)
Wiele osób usprawiedliwia matactwa w podatkach, opłatach celnych, ubezpieczeniach, zasiłkach
Jest to poważna sprawa dla chrześcijan, którzy chcą uniknąć złej opinii i zachować czyste sumienie
Wystrzegaj się powszechnie spotykanej nierzetelności w opłacaniu składek lub korzystaniu ze świadczeń
Nie ma nic niewłaściwego w przyjęciu pomocy od państwa, jeśli ktoś rzeczywiście znajduje się w potrzebie i jest do tego uprawniony (w70/2 25, 26)
Biblia usilnie zachęca. żeby kto może, pracował na utrzymanie; gani lenistwo (2Ts 3:10)
Chrześcijańska uczciwość wyklucza podawanie fałszywych danych, żeby skorzystać z jakichś świadczeń
Nie wypacza faktów dotyczących uprawnień i każe powiadomić o zmianach pociągających za sobą utratę prawa do korzystania z pomocy
Może to także dotyczyć pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub bezzwrotnych pożyczek na mieszkanie Chrześcijanin może stanąć wobec próby uczciwości w związku z płaceniem podatków (w79/16 23, 24)
Paweł zaleca oddawać, co się komu należy; decyzje w tej sprawie przysługują władzom państwowym
Uczciwość nie pozwala domagać się ulg i zwolnień, do których nie mamy uprawnień
Oddawanie, co się należy, obejmuje też przewidziane prawem zgłaszanie dochodów
Jeżeli do zarobków zalicza się napiwki i oczekuje się ich zgłaszania, czy to robisz?
Z płaceniem podatków wiąże się uczciwość w przestrzeganiu przepisów celnych i wystrzeganie się przemytu
Łatwo sobie tłumaczyć, że wymagania celne są przesadne albo że ograniczenia są niedorzeczne. ale co z należnością? Oprócz zachowania czystego sumienia uczciwość w tych sprawach chroni przed sankcjami karnymi
Uczciwość obowiązuje nawet wtedy, gdy trudno ja. wyegzekwować
Często ludzie świeccy, którzy uważają się za uczciwych, kradną, gdy prawdopodobieństwo poniesienia za to kary jest małe
Zabierają sobie „pamiątki” z hoteli lub innych miejsc użyteczności publicznej
Wielu nadużywa telefonów służbowych, przesyła wiadomości bez opłaty itp.
Ludzie na pozór uczciwi potrafią szabrować podczas klęsk żywiołowych
Chrześcijanie unikają tego, ponieważ ich uczciwość wypływa z serca, a nie jedynie z obawy przed karą
BĄDŹMY Z SERCA UCZCIWI POD KAŻDYM WZGLĘDEM (6 mm)
Nie da się tu rozważyć wszystkich sytuacji, w których nasza uczciwość mogłaby być wystawiona na próbę
Chrześcijanie przede wszystkim muszą stale pragnąć uczciwości i ją miłować (yp 214, 215)
Wskazano na to w Hebrajczyków 13:18: „We wszystkim pragniemy postępować uczciwie”
Chodzi o pobudki serca, które pomagają sumieniu i rozumowi w obieraniu uczciwego postępowania Jeżeli chrześcijaninowi brak szczerego pragnienia, żeby być uczciwym, to może nie dopisać w próbie
Ananiasz i Safira postąpili nieuczciwie; zabrakło im dobrego serca (odczytaj Dzieje 5:1-5)
Niebezpieczeństwo zagraża również nam, bo i nas dotyczy przestroga o zdradliwości serca (Jer 17:9)
Uwypukla to potrzebę pielęgnowania miłości i doceniania uczciwości, kształtowania serca
Rozmyślajmy z docenianiem o uczciwości współchrześcijan, zwłaszcza jeśli ktoś okazał ją w sposób, do którego my sami „z natury” nie jesteśmy skłonni; pomaga to szkolić serce i sumienie
Pielęgnowanie uczciwości z potrzeby serca jest nader ważne, gdyż próba może być bardzo osobista lub nastąpić w niezwykłych okolicznościach
Kiedy do zachowania uczciwości będzie nas pobudzać serce, najprawdopodobniej obierzemy uczciwe postępowanie
BĄDŹMY ZDECYDOWANI NAŚLADOWAĆ BOGA PRAWDY I UCZCIWOŚCI (6 mm)
Pomocą w rozwijaniu uczciwości płynącej z serca jest świadomość, że w ten sposób naśladujemy Boga, a nie Szatana Źródłem nieprawdy i nieuczciwości jest Szatan (Jn 8:44)
Nieuczciwe postępowanie—w pracy zawodowej, w szkole, w rodzinie—oznacza naśladowanie Szatana Nasz Bóg Jehowa jest bezsprzecznie Bogiem prawdy i uczciwości (odczytaj Psalm 31:5)
Nienawidzi kłamstwa, fałszywego świadectwa i fałszywej wagi (Prz 6:16-19; 20:23; w7771 20; it-2-E s. 874, ak. 6, 7) Podążanie za Bożym wzorem prawdy i uczciwości służy naszemu szczęściu teraz i po wszystkie czasy
Zaoszczędzimy sobie dzięki temu podejrzliwości, wyrzutów sumienia i napiętych stosunków
Zyskamy natomiast czyste sumienie przed Bogiem i ludźmi; będziemy mogli modlić się bez skrępowania (w88 11 5) Nasze modlitwy zostaną wysłuchane i Bóg na nie odpowie (Heb 13:18, 19)
Prawda i uczciwość będą istotnymi elementami naszej drogi życiowej
Ziemia będzie napełniona ludźmi uczciwymi wobec Jehowy
Z takimi będzie można żyć w pokoju, gdyż będą rzetelni i prawdomówni wobec nas, a my wobec nich
Możemy być pewni, że uczciwość i prawda zatryumfują i się utrzymają; a my?
Odpowiedź będzie twierdząca, jeśli nasze myśli i czyny pozostają w zgodzie z miernikami uczciwego i prawdomównego Boga, Jehowy
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 10-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#7 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-21, godz. 22:00

NAŚLADOWCY CHRYSTUSA „NIE SĄ CZĘŚCIĄ ŚWIATA”
Uwaga dla mówcy: Przeanalizuj ze słuchaczami wzór ustanowiony przez Chrystusa i pomóż im lepiej zrozumieć, co to oznacza, że „nie są częścią świata”. W praktyczny sposób wykaż, że i dzisiaj można pod tym względem naśladować Chrystusa
SKORO BÓG MIŁIJJE ŚWIAT, DLACZEGO NIE MAMY „BYĆ CZĘŚCIĄ ŚWIATA”? (10 mm)
Chrześcijanom nieobca jest myśl, że Bóg miłuje świat (Jn 3:16), ale wiedza też, że nie mają być częścią świata (Jn 15:19; 17: 14, 16). Czy nie ma tu sprzeczności?
Wiemy, że mamy iść za Bożym przykładem miłości, lecz powinniśmy też usłuchać rady Jezusa
Jak rozumieć i jak rozwikłać tę pozorna sprzeczność?
Bóg tak bardzo umiłował świat ludzki, czyli ogól ludzi, że dał swego Syna, aby ci, którzy uwierzą, mogli dostąpić wybawienia (Jn 3:16, tp 118-120)
Słowo kosmos (świat) znaczy między innymi „.cała ludzkość” (w87/20 27, 28; w64/19 s. 6, ak. 12, 13; rs 350; it-2-E s. 1205, ak. 5, s. 1206, ak. 4-7)
Bóg posłał na ziemię Syna z miłości do wszystkich niedoskonałych ludzi, do całej ludzkości
Dzięki temu zbawienie i życie wieczne stały się osiągalne dla każdego, kto uzna ofiarę okupu
Bóg nigdy nie miłował rozpowszechnionych w świecie bezbożnych cech i bezbożnych czynów (odczytaj 1 Jana 2:15-17) Jezus wskazał, że nie mamy być częścią świata odstręczonego od Boga (odczytaj Jana 15:18, 19)
W greckim tekście Biblii używa się słowa kosmos również w odniesieniu do świata ludzi, którzy nie są sługami Boga (w87/20 27; w64/19 6 1J9-11; it-2-E s. 1209, ak. 2-5)
Jezus w swej wypowiedzi nie mógł mieć na myśli całej ludzkości, bo on i jego apostołowie byli wtedy jej częścią Ale jak to rozumieć, że chrześcijanie nie mają być częścią ludzkości odstręczonej od Boga?
Mamy naśladować Chrystusa, nie należąc do świata, „tak jak on nie był częścią świata” (Jn 17:14)
Postępujemy rozsądnie i słusznie, gdy wierzymy, że potrafimy jak Chrystus nie należeć do świata
Bóg i Chrystus nie narażaliby nas na rozczarowanie przez nakazywanie nam czegoś niewykonalnego; pierwsi chrześcijanie byli w stanie naśladować Chrystusa i my też możemy się na to zdobyć
Ten wykład pomoże nam uważnie przestudiować przykład Chrystusa, a następnie stwierdzić, co oznacza dla nas wzorowanie się na nim, w jakim sensie nas dotyczy, jakich zmian lub ulepszeń musielibyśmy dokonać
POWODZENIE W STARANIACH, BY WZOREM JEZIJSA NIE BYĆ CZĘŚCIĄ ŚWIATA (25 min)
Jezus wiedział, że musi walczyć, aby nie pochłonął go świat odstręczony od Boga
Wskazał, że to, czego dokonał, było w rzeczywistości zwycięstwem (odczytaj Jana 16:33)
Słowa jego dowodzą, że i my musimy walczyć i że również możemy odnieść zwycięstwo
Jezus musiał wytężać siły i my także musimy je wytężać—głównie dlatego, że władcą świata jest Szatan (odczytaj Jana 14:30)
Wyraźnie widać, że Jezus miał na myśli ludzkość odstręczona od Boga, bo przecież nad Chrystusem Szatan nie miał władzy
W niebie Szatan pokazał, jak zwodniczy i zniewalający może być jego wpływ; potrafił skłonić wielu aniołów do samolubnego wystąpienia przeciw zwierzchnictwu Boga (Obj 12:4; re 179)
Zdołał też wpłynąć na większość ludzi, żeby zdążali do samolubnych celów (Mt 7:13)
Władca tego świata chciał złamać prawość Jezusa i naszą też chce złamać
Diabeł próbował w różny sposób pokonać Jezusa, ale poniósł klęskę
Nie chodziło jedynie o to, żeby Jezus unikał pewnych czynów; musiał unikać „ducha” świata, tej przemożnej siły,
która wywiera wpływ na społeczeństwo ludzkie (Ef 2:2; rs 86)
Jezus oparł się świeckiemu pragnieniu podkreślania swojej ważności i my też musimy się na to zdobyć Szatan usiłował skusić Jezusa, proponując mu zdobycie znaczenia w świecie (odczytaj Mateusza 4:8, 9)
Czy Szatan zachęcał Jezusa do umiłowania świata w myśl Jana 3:16, czy 1 Jana 2:16?
Odwoływał się do samolubnego pragnienia szukania chwały i rozgłosu wśród ludzi
Jezus lojalnie odmówił przejścia na stronę Szatana i jego świata (Mt 4:10)
Jezus nie miał ducha tego świata, przejawiającego się w przemożnym pragnieniu stania się kimś ważnym My także wzorem Chrystusa musimy wyzbywać się świeckiego dążenia do podkreślania swojej ważności
Duch świata systematycznie rozbudza u wielu pragnienie wybicia się (w83/24 21, 22)
W szkole obsypuje się pochwałami tych, którzy celują w sporcie; dla chrześcijanina może się to stać pokusą
W pracy zawodowej chęć zdobycia stanowiska brygadzisty, kierownika lub dyrektora może wynikać z pragnienia, żeby się stać kimś ważnym; koniecznie wiec badajmy swe pobudki
Niektóre żony zdradzają ochotę zaznaczenia swej ważności przez krzykliwe wyrażanie swych poglądów; inne starają się podkreślać swoje znaczenie rodzajem noszonej odzieży, fryzura lub w ogóle swoim wyglądem (w91 1.6 30, 31)
Analizuj swoje życie; czy dostrzegasz jakieś dziedziny, w których ulegasz pragnieniu podkreślania swej ważności? Jezus dał też godny naśladowania przykład zachowywaniem neutralności wobec spraw świata
Odrzucenie propozycji Diabła znaczyło zarazem, że Jezus odmówił uczestniczenia w politycznych i militarnych przedsięwzięciach Żydów
Nr 11-P 9/98 Druk 1/03

Kiedy rozpolitykowani żydowscy zeloci chcieli, by Jezus poparł ich próby uniezależnienia się od Rzymu, Jezus się do
nich nie przyłączył (odczytaj Jana 6:14, 15)
Nie dał się odciągnąć od Królestwa Bożego; był zdecydowany je popierać (Jana 18:36)
Pierwsi chrześcijanie wzorowali się na tej neutralnej postawie (rs 194-196)
A czy ty naśladujesz Chrystusa, starając się zachowywać taką neutralność?
Większość z nas skwapliwie potwierdza swoją neutralność, jeśli w grę wchodzi bezpośrednie uczestnictwo w działalności politycznej i militarnej
Zapatrujemy się na tę sprawę tak samo, jak nasi bracia w Malawi oraz w innych krajach
Czy konsekwentnie będziesz neutralny, nie biorąc udziału w żadnej formie aktywności politycznej?
„Nie być częścią świata” znaczy też nie sympatyzować z żadnym ugrupowaniem politycznym w świecie (re 197, 198) Myślenie o kimś lub O czymś z sympatią łatwo prowadzi do działania, do udzielania poparcia słowem lub czynem Aby stać wyłącznie po stronie Królestwa i nie być częścią świata, potrzebujemy dyscypliny wewnętrznej
Powinniśmy za przykładem Jezusa nie myśleć z upodobaniem o niemoralności
Jezus wiedział, że życie płciowe ma stosowne miejsce w małżeństwie (Mt 19:5, 6)
Z drugiej strony, nie należąc do świata, nie pochwalał niemoralności seksualnej
Swój pogląd na moralność wyjaśnił w Kazaniu na Górze (Mt 5:27, 28, 32; rs 239)
Wśród wielu przychodzących do niego „grzeszników” były też nierządnice, ale Jezus pomagał wszystkim okazującym skruchę (Łk 5:30-32)
Pierwsi chrześcijanie, naśladując Chrystusa, unikali niemoralności płciowej (w83/4 22)
Dzisiejsi chrześcijanie, którzy nie chcą być częścią świata, także idą za przykładem Jezusa (w88/1 13, 14; w88/5 5, 6) Wiemy, że rozpusta, cudzołóstwo, homoseksualizm są niedozwolone
Czy nie jesteśmy skłonni zachwycać się opowieściami, zdjęciami lub filmami o niemoralnej treści?
Czyż oglądanie takich zdjęć i czytanie takich opowiadań nie osłabia gorliwego obstawania przy prawych zasadach? (Ef 5:3, 4)
Gdybyś w przyszłości był wystawiony na pokusę czymś, co ma związek z niemoralnością, powinieneś się zastanowić:
Jak mam postąpić, żeby tak jak Chrystus nie być częścią świata?
Podobnie jak Jezus, nie dajmy się pochłonąć świeckiej, przesadnej trosce o sprawy materialne
Jezus oczywiście jadał, sypiał i odziewał się, jednak te sprawy go nie pochłaniały i nie był zarażony duchem świata (odczytaj Łukasza 12:23-31)
Pierwsi chrześcijanie, częstokroć biedni pod względem materialnym, nie byli owładnięci pragnieniem posiadania dóbr materialnych (w70/14 22)
Musimy dawać odpór coraz większemu naciskowi, żeby się zamartwiać o sprawy materialne
Chociaż tak jak Jezus potrzebujemy pożywienia, odzieży i dachu nad głową, to jednak nie wolno nam pozwolić, żeby tylko wokół tych spraw obracały się nasze myśli i rozmowy (Mt 8:20; 24:38, 39)
BĄDŹ ZDECYDOWANY WE WSZYSTKIM PRZECIWSTAWIAĆ SIĘ DUCHOWI ŚWIATA (4 mm)
Rozpatrzyliśmy zaledwie kilka sytuacji, w których za przykładem Chrystusa nie możemy być częścią świata
Możesz sam sobie uzmysłowić inne okoliczności, w których jest na ciebie wywierany nacisk, abyś się stał cząstką świata Może wchodzić w grę uprzedzenie do jakiejś mniejszości czy też grupy ludzi mówiących odmiennym językiem lub mających inny kolor skóry (w88/1 19)
Może to być naśladowanie światowej mody w ubiorze albo w szukaniu przyjemności (w88/1 14, 15; yp 91) Albo można też przejawiać ducha świata przez zachwycanie się wybitnymi sportowcami (w74/21 3)
Bez względu na to, w jaki sposób wywierany jest na ciebie nacisk, żebyś przystał do świata odstręczonego od Boga, nie poddaj się (Jak 4:4)
Jeżeli będziesz dokładać starań, żeby nigdy nie przejawiać ducha świata, to unikniesz narażenia na szwank swojej więzi z Bogiem
Udowodnisz, że bardziej ci zależy na przyjaźni z Bogiem niż na czymkolwiek, co oferuje świat
NABIERZ ODWAGI: JEZUS ZWYCIĘŻYŁ—MY TAKŻE MOŻEMY ZWYCIĘŻYĆ (6 mm)
Jezus rzeczywiście odniósł zwycięstwo nad światem przez to, że nie uległ duchowi świata (odczytaj Jana 16:33) (w74/3 9; it-1-E 516)
Nie mieszał się do polityki; nie zgodził się przyjąć świeckich norm postępowania, poglądów, ambicji
Zapewnił nas, że i my potrafimy tego dokonać; możemy uniknąć stania się częścią świata
To zwycięstwo może oznaczać niepopularność lub prześladowanie, jak tego doświadczył Jezus (Jn 15:18, 19)
Dzieje się tak między innymi dlatego, że swym postępowaniem potępiamy świat (Heb 11:7; w89 1.10 11, 13) Nie pozwól, żeby obawa przed niepopularnością zmusiła cię do uległości wobec świata
Nie rezygnuj z postanowienia, by zwyciężyć świat (Mt 24:13)
Chociaż nie jesteśmy częścią świata, wciąż okazujmy ludziom miłość, pomagając im w dostąpieniu wybawienia Miłujmy świat w takim sensie, w jakim umiłował go Bóg, miłując ludzi i pomagając im (Jn 3:16; tp 128)
Bierz udział w głoszeniu, żeby umożliwić drugim przetrwanie zagłady świata odstręczonego od Boga
Pomagaj im wypatrywać czasu, gdy cały świat ludzki będzie oddawać cześć Jehowie
Wtedy my, jako zwycięzcy świata ludzi bezbożnych, będziemy w całej pełni należeć do tego nowego świata
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 11-P—strona 2 NA 45 MINUT
POSZANOWANIE WŁADZY OCHRONĄ DLA CIEBIEUwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom wyrobić sobie właściwy pogląd na przedstawicieli władzy. Wykaż, że taka władza jest ochroną i że w niemałej mierze przyczynia się do pokoju i szczęścia. Wyjaśnij, że respektowaniem władzy okazujemy poszanowanie dla zwierzchnictwa JehowyPOTRZEBUJEMY OCHRONY I DLATEGO POWINNIŚMY RESPEKTOWAĆ WŁADZĘ (4 min)Żyjemy w okresie wielkiego wrzenia; atakowane są najprzeróżniejsze instytucje i więzy międzyludzkie (g 90 8.10 9)

Przedmiotem krytyki stały się nawet takie instytucje, jak rządy, rodzina i religia

Chociaż jako chrześcijanie, nie uczestniczymy w rewolucjach ani akcjach protestacyjnych, potrafimy zrozumieć, dlaczego niektórzy są zagniewani i czują się zawiedzeni (Kazn. 8:2-4; w 73/7 3, 4; w 87/2 2, 4)

Każdemu z nas grozi realne niebezpieczeństwo wciągnięcia w ten wir. Jak to rozumieć?

Można całkiem łatwo paść ofiarą rosnącej przestępczości, przemocy, lekceważenia prawa

Pod wpływem postawy większości ludzi mogą poważnie ucierpieć stosunki rodzinne, a niekiedy ten duch może nas nawet ograbić z radości w zborze chrześcijańskim (g 88 8.8 23, 24)

Zasadniczą przyczyną wielu problemów tego rodzaju bywa brak należnego szacunku dla władzy (w 73/7 2, 3)

Jaki właściwie autorytet powinno się uznawać w obliczu takiej tendencji? I dlaczego?W KWESTII WŁADZY PODDAJ SIĘ KIEROWNICTWU JEHOWY (4 min)W przeciwieństwie do bezsensownego, hałaśliwego domagania się całkowitego uniezależnienia od wszelkiej władzy, my uznajemy jej istnienie i odnosimy z tego korzyść (w 73/7 5, 6)

Respektujemy i uwzględniamy władzę naszego ciała — jemy, śpimy, wydalamy odchody

Źródłem tej władzy jest nasz Stwórca; uznawanie władzy naszego ciała oznacza więc współpracę z Nim

Kierownictwa w sprawach władzy słusznie należy oczekiwać od Boga, a nie od niedoskonałych ludzi

Przewodnictwo niedoskonałych ludzi często okazuje się zwodnicze i szkodliwe (2 Piotra 2:18, 19; g 84/2 3, 9; w 88/5 14, 15)

Jehowa wie, co dla nas jest najlepsze w każdej sytuacji (gm 163-174)

Rozpatrzymy trzy dziedziny władzy — w państwie, w domu oraz w zborze

Każdy może przeanalizować sam siebie, jak dalece respektuje daną władzęWŁAŚCIWY POGLĄD NA WŁADZĘ PAŃSTWOWĄ — POMOCĄ DLA CHRZEŚCIJAN (12 min)Poszanowanie tej władzy bywa niełatwe, ale jest ważne

Nie da się zaprzeczyć, że urzędnicy państwowi wszelkich szczebli bywają sprzedajni

Mimo to Bóg zaleca chrześcijanom, żeby się podporządkowywali tym władzom i żeby je respektowali (odczytaj Rzymian 13:1, 2)

Mamy uzasadniony powód do uznawania tych władz (tp 131, 132)

Bóg pozwala rządom ludzkim istnieć i utrzymywać względny porządek w społeczeństwie

Policja, sądy i ustawodawcy są w tym zakresie „sługą Boga” (odczytaj Rzymian 13:3, 4) (w 90 1.11 15, 20)

Choć się nie zachwycamy nieuczciwymi ludźmi, to jednak możemy i powinniśmy okazywać im szacunek z uwagi na ich urząd i pracę

Władze te bezsprzecznie są niedoskonałe, niemniej są czynnikiem odstraszającym dla przestępców i siewców zamętu

Wyraźny wzrost przestępczości na obszarach, gdzie policja zastrajkowała, dowodzi, że te organa stanowią w pewnej mierze ochronę dla nas i naszego mienia; służą nam

Codziennie korzystamy z różnych świadczeń tych sług publicznych (odczytaj Rzymian 13:6, 7)

(Do mówcy: Podaj przykłady świadczeń, z jakich korzystamy w zamian za płacenie rządowi podatków [w 73/7 7; w 90 1.11 20-22])

Prawda, że pieniądze podatników bywają źle użyte; jednak korzystamy z tego, co jest używane właściwie (w 90 1.11 24)

Urzędnicy, którzy nadużywają funduszy podatkowych lub je kradną, narażają się na odpowiedzialność karną oraz poniosą odpowiedzialność przed Bogiem; byłoby błędem, gdybyśmy im na przekór sami chcieli wymierzać sprawiedliwość

Chrześcijanie muszą czuwać nad swoją postawą, żeby mieć w poszanowaniu władze zwierzchnie

Czy dostrzegasz, w czym należałoby się poprawić? — Może w składaniu oświadczeń podatkowych, przestrzeganiu przepisów w pracy zawodowej, sposobie utrzymania domu, legalności swego pobytu w danym kraju, w przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, parkowania lub ubezpieczenia?

Nawet ci, którzy już od dawna są chrześcijanami, muszą pamiętać o potrzebie okazywania szacunku (tp 135)

Ignorowanie prawa w sprawach pozornie małej wagi ośmiela do coraz większych wykroczeń (Kazn. 8:11)

Przestrzeganie ustaw wydanych przez władze zwierzchnie stanowi ochronę i zapewnia czyste sumienie (Rzym. 13:5)

Chrześcijanin postępuje właściwie, gdy pozostaje w warunkowej podległości wobec władz zwierzchnich (tp 133, 134)

Okazujemy posłuszeństwo, pamiętając o tym, że władzą najwyższą jest Bóg; gdyby więc żądania władzy ludzkiej były sprzeczne z wolą Bożą, musielibyśmy usłuchać przede wszystkim Boga

Apostołowie dali przykład tego, odmawiając usłuchania zakazu głoszenia (Dzieje 4:19, 20; 5:29)

Przy większości naszych poczynań w życiu nie zachodzi taka rozbieżność, można się więc kierować zasadą z Rzymian 13:1

Trzeba pilnie dbać o to, żeby niestosowanie się do prawa świeckiego rzeczywiście zdarzyło się nam jedynie wtedy, gdy jest ono sprzeczne z prawem Bożym, a nie dlatego, że jest niewygodne lub wydaje się mało ważne bądź że się z nim nie zgadzamyNr 12 9/93UMACNIAJ POKÓJ W SWYM ŻYCIU PRZEZ UZNAWANIE WŁADZY W DOMU RODZINNYM (12 min)Człowiekowi do tego stopnia nie powiodło się w tworzeniu szczęśliwych, zespolonych rodzin, że zdaniem niektórych współczesna struktura rodzinna jest skazana na zagładę (g 84/6 13, 14; w 92 15.10 3)

Najważniejszą przyczyną takiego stanu jest nieuznawanie szczebli władzy, które Bóg ustanowił w instytucji, jaką jest rodzina

Podstawową zasadą władzy w rodzinie jest zwierzchnictwo głowy (odczytaj 1 Koryntian 11:3) (w 73/7 6, 11)

Jak w wypadku podległości wobec władz świeckich, i tu niebiosa są władzą najwyższą (Kol. 3:18, 20; tp 138)

Przykładne i czułe troszczenie się Chrystusa o zbór stanowi wzór do naśladowania (tp 136, 137; pe 240)

Kiedy mąż sprawuje zwierzchnictwo z taką miłością, rodzinie łatwiej jest go respektować

Mężowie, dobrze się zastanówcie, czy rzeczywiście naśladujecie Chrystusa w przewodzeniu rodzinie; odpowiadacie przed nim za swój sposób sprawowania zwierzchnictwa

Być głową nie oznacza, że trzeba podejmować każdą decyzję lub pokierować każdym szczegółem życia rodzinnego

Nawet gdy niewierzący mąż nie stosuje się do rad Bożych, rodzina powinna respektować jego pozycję (Efez. 5:23; 6:1-4)

Żona ponosi odpowiedzialność przed Jehową za swą postawę wobec męża oraz za to, jaką postawę wpaja dzieciom

Kiedy żona wypełnia obowiązki domowe i respektuje decyzje męża nie naruszające zasad biblijnych, stale dążąc do utrzymania jedności i pokoju, wtedy okazuje szacunek Jehowie, Twórcy małżeństwa

Wierzące dzieci nie powinny spoglądać z góry na niewierzącego ojca lub matkę

Właściwe sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi nakłada obowiązki na obie strony

Do powinności rodziców należy karcenie dzieci i kierowanie nimi (Prz. 13: 1, 24; w 63/14 3)

Znaczy to, że w tych sprawach trzeba wykazywać inicjatywę, zamiast je omijać, bo nie są zbyt przyjemne (g 91 8.12 7, 8)

Z szacunku dla tej władzy danej przez Boga rodzice nie pozwolą dzieciom wchodzić sobie na głowę

Młodzi, którzy respektują władzę ustanowioną w rodzinie, dowodzą tego współpracą i posłuszeństwem (g 88 8.8 22)

Czasami dziecko usłucha polecenia, ale z ociąganiem, z widoczną niechęcią lub oburzeniem

Nie tak wygląda prawdziwy szacunek dla władzy; takiej postawy trzeba się wystrzegać (g 88 8.8 24)

Biblia nie ogranicza wymagania posłuszeństwa do młodszych dzieci ani do określonych spraw (Prz. 4:1)

Zbliżanie się do ustawowego wieku dorosłości nie zwalnia nikogo od obowiązku respektowania władzy rodzicielskiej (Prz. 23:22; w 83/17 8)

Rodzice mają prawo ustalić wyraźne wytyczne co do przebywania z osobami odmiennej płci; szacunek dla ich władzy pomoże młodym przyjąć te wytyczne

Poszanowanie władzy w domu rodzinnym stanie się pomocą i zabezpieczeniem dla całej rodziny

Zaznacie w większym stopniu pokoju w domu, unikając wielu kłopotów, jakie niesie ze sobą brak respektu

Ukształtowane w ten sposób poszanowanie władzy rodzicielskiej będzie też pomocne w respektowaniu władzy w innych dziedzinachWŁADZA W ZBORZE JEST OPARTA NA SŁOWIE BOŻYM (9 min)W rodzinie (ustanowionej przez Boga) pokój i pomyślność jest następstwem należytego uszanowania władzy, toteż należałoby się spodziewać istnienia władzy w zborze chrześcijańskim (również ustanowionym przez Boga)

Na tę władzę oraz na sposób podporządkowania się jej wskazano w 1 Piotra 5:1-3 (odczytaj)

Starszych, czyli nadzorców, przyrównano do pasterzy; oczekuje się od nich sprawowania władzy w sposób serdeczny

Przytoczone wersety sugerują też, że „trzoda” nie ma być buntownicza, lecz chętnie poddawać się kierownictwu

Tacy serdeczni nadzorcy zasługują na nasz szacunek (1 Tym. 5:17; tp 139, 140)

Posługując się Słowem Bożym w karceniu niesfornych, pomagają nam wszystkim

Poza tym nadzorcy trudzą się nad przygotowywaniem zebrań i przewodzą w działalności zboru

Oznaką szacunku należnego tej władzy jest posłuszeństwo (odczytaj Hebrajczyków 13:17) (w 89 15.9 22)

Starsi mogą udzielać rad opartych na Biblii, na przykład co do plotkowania lub nadużywania alkoholu (w 89 15.9 24, 25)

Czy odrzucimy te rady, ponieważ dobrze znamy starszego, który ich udziela? Czy pominiemy fakt, że są oparte na Biblii?

Lepiej jest pokornie przyjąć taką radę i dokładnie przeanalizować, jak może się nam przydać

Poszanowanie dla tej władzy będzie pomocne całemu zborowi

Wiemy, że takie postępowanie przyniesie pożytek, bo jest oparte na Słowie Bożym

W zborze będzie panować zgoda i jedność, nikt nie będzie ukradkiem szerzył odmiennych zapatrywań ani ducha buntuPOSZANOWANIE WŁADZY ZAPEWNI CI OCHRONĘ NA ZAWSZE (4 min)Jeżeli pielęgnujemy szacunek dla władzy Jehowy, to łatwiej nam przyjdzie okazywać posłuszeństwo niższym władzom

Nie ma podstaw, by myśleć, że w nowym świecie Bóg zmieni swój zasadniczy sposób postępowania

Bez wątpienia Jehowa nadal będzie kierował sprawami poprzez ustanowioną władzę (w 73/7 14)

Można się spodziewać, że w instytucji rodzinnej dalej ojcowie będą przewodzić i dźwigać odpowiedzialność wobec Boga

Zapewne będą też ziemscy przedstawiciele sprawujący władzę w innych dziedzinach (w 89 1.9 22)

Przejawianie teraz szacunku dla odpowiednich władz ułatwi nam dostosowanie się w warunkach nowego świata

W ten sposób już teraz i w nowym świecie damy dowód popierania zwierzchnictwa Jehowy oraz Jego sposobu kierowania wszystkim

Nasze poszanowanie władzy zapewni nam ochronę i błogosławieństwo po wszystkie czasy(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)

Nr 12 — strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#8 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-22, godz. 19:24

ZBOŻNY POGLĄD NA MAŁŻEŃSTWO I ŻYCIE PŁCIOWE
Uwaga dla mówcy: W świecie panuje wypaczony pogląd na sprawy seksualne i małżeństwo; pogląd Jehowy jest zrównoważony. Aby osiągnąć prawdziwe szczęście, powinniśmy sobie przyswoić pogląd Jehowy
ŻYCIE PŁCIOWE I MAŁŻEŃSTWO MIAŁY DOSKONAŁY POCZĄTEK W RAJU (6 mm)
Dziś kładzie się wielki nacisk na sprawy seksualne i małżeństwo; często przedstawia się je w sposób spaczony (g92 8.3 9) Czyj pogląd my podzielamy? Kolegów szkolnych, współpracowników, a może podręczników życia seksualnego? Rozsądek każe zapoznać się ze stanowiskiem Twórcy pici i małżeństwa
Już w zaraniu dziejów rodu ludzkiego Jehowa właściwie naświetlił kwestię płci i małżeństwa
Pierwsza para została połączona czcigodnym węzłem małżeńskim, który cieszył się uznaniem Boga (Rdz 2:24) Przewidziane były naturalne stosunki cielesne między mężem a żoną (odczytaj Rodzaju 1:27, 28) (rs 239)
Rozważania na ten temat, prowadzone w godny sposób, są słuszne; Biblia otwarcie przedstawia pogląd Boga na sprawy płci i małżeństwo
Pismo Święte mówi wyraźnie, że naturalne stosunki cielesne w małżeństwie Jehowa uważa za stosowne Małżeństwo uwzględniające poglądy i mierniki Boże miało zapewniać liczne błogosławieństwa i korzyści
Życie seksualne nie miało być jedyną i najważniejszą sprawą w małżeństwie, chociaż dzięki niemu małżonkowie mieli wydawać na świat potomstwo i sprawiać sobie nawzajem radość
Mieli się cieszyć swoim towarzystwem, rozmowami oraz uzupełniającymi się wzajemnie cechami (Rdz 2:18, Ji 55) Mogli czerpać wiele radości z robienia czegoś dla partnera i pomagania sobie wzajemnie
Miało to wytworzyć odpowiednie warunki—pod względem prawnym, społecznym i moralnym—do wychowywania dzieci (fi 85)
Możesz słusznie zapytać: „Czy Bóg podał nam też w swoim Słowie jakieś zastrzeżenia lub ograniczenia w tych sprawach?” Przyjrzyjmy się temu pod różnym kątem, mając na uwadze zarówno małżeństwa, jak i osoby samotne
RADY BOŻE PROWADZĄ DO UDANEGO MAŁŻEŃSTWA (16 mm)
Jehowa, który obdarzył ludzi zdolnościami rozrodczymi i ustanowił małżeństwo, udzielił im rad na ten temat (hp 72-74) Ponieważ Bóg jest miłością, więc Jego normy i rady dotyczące życia płciowego oraz małżeństwa są odzwierciedleniem Jego miłości
Będąc Twórcą różnicy płci i małżeństwa, wie najlepiej, co służy naszemu dobru
Przyjmując Jego nacechowane miłością kierownictwo, dajemy dowód, że popieramy zwierzchnictwo Boga Biblia wskazuje, że stosunki cielesne między małżonkami mają być wyrazem bezinteresownego uczucia miłości
Ani mąż, ani żona nie mają myśleć jedynie o własnych doznaniach i potrzebach (odczytaj 1 Koryntian 7:3, 4)
Kiedy współmałżonkowie rzeczywiście dbają o siebie nawzajem, daje się pogodzić różnice pod względem cielesnych potrzeb i oczekiwań, co sprawia obojgu wielkie zadowolenie
Potrzeba uwzględniania sytuacji drugiej strony znalazła też odbicie w nałożonym przez Prawo Mojżeszowe zakazie odbywania stosunków w okresie menstruacji (Kpł 20:18; w75/2 23, 24; it-2-E 372)
Skłaniało to mężów do odnoszenia się ze zrozumieniem do odczuć żony i cyklicznych zmian w jej życiu; poza tym potęgowało szacunek dla krwi
Rada z Kolosan 3:5, 6 skierowana jest zarówno do osób związanych węzłem małżeńskim, jak i do samotnych (w85/19 s. 19, ak. 5)
Chrześcijanie powinni się wystrzegać robienia bożyszcza ze swych pragnień seksualnych (w78/21 23) Rzecz zrozumiała, że Jehowa ogranicza stosunki cielesne osób poślubionych wyłącznie do własnych partnerów małżeńskich
Zanim jeszcze zostało nadane Prawo, Józef uznał cudzołóstwo za „grzech przeciwko Bogu” (Rdz 39:9)
Później Prawo zakazywało cudzołóstwa, a za pogwałcenie tego zakazu groziła kara śmierci (Wj 20:14; Pwt 22:22)
Pismo Święte upomina też chrześcijan, żeby życie płciowe i małżeństwo traktowali jako coś czcigodnego Cudzołóstwo przynosi opłakane skutki i ściąga niezadowolenie Boga (odczytaj Hebrajczyków 13:4) (g85/2 7)
Grecki odpowiednik słowa „cudzołóstwo” kojarzy się ze skażeniem, splugawieniem (w73/21 23)
Potępienie cudzołóstwa przez Boga stanowi decydujący powód, żeby się go wystrzegać (Mal 3:5)
Dodatkowym powodem jest okoliczność, że nie ściąga się wtedy zgryzot na siebie i drugich (odczytaj Przysłów 6:27-29, 32) (w80/6 18; hp 70-72; w88/6 s. 14, ak. 8)
Cudzołóstwo burzy zaufanie, podkopuje spokój w małżeństwie, prowadzi do rozwodu
Często wyrządza wielką krzywdę dzieciom, gdyż rozbija jedność rodziny
Nieraz następstwem cudzołóstwa są nieślubne dzieci, choroby przenoszone drogą płciową, wyrzuty sumienia
Kto się go dopuszcza, postępuje głupio, bo „przywodzi swą duszę do zguby” (rs 206; g85/2 7)
W szerszym ujęciu bezinteresowna miłość związana ze stosunkami cielesnymi w małżeństwie obejmuje świadomość, że może dojść do poczęcia dziecka, które ma przecież prawo do życia
W Piśmie Świętym nie ma żadnej wzmianki o tym, jakobyśmy byli obowiązani zawrzeć małżeństwo i mieć dużo dzieci; a zatem od samej pary małżeńskiej zależy, czy zechce regulować wielkość swej rodziny (w89 15.6 29) Nienarodzone dziecko, rozwijające się w łonie matki, żyje i to życie jest cenne w oczach Boga (Wj 21:22, 23; tp 153, 154) Rozmyślne spędzanie płodu jest odbieraniem życia; z całą pewnością nie podoba się Bogu
Nr 13-P 5/91 Druk 1/03

Nawet gdyby lekarze lub krewni usilnie nalegali na przerwanie ciąży, prawdziwy chrześcijanin trzyma się poglądu Bożego (w76/24 22, 23)
Kiedy w małżeństwie zostaje poczęte dziecko, choćby rodzice tego nie planowali, mają sposobność wychować je w szacunku dla Życiodawcy i zapewnić mu widoki na życie wieczne
Dowiedzieliśmy się, jak pogląd Boga na małżeństwo i życie płciowe może się przyczynić do tego, żeby małżeństwo było udane. A co z małżeństwem, które się rozpada? Jaki jest pogląd Boga na rozwód?
CZY PODZIELASZ POGLĄD BOGA NA ROZWODY? (8 mm)
Bóg postanowił, żeby małżonkowie pozostawali ze sobą związani jako jedno ciało (Mt 19:4-6; w88 15.8 4-7) Jehowa powiedział, że nienawidzi rozwodów (Mai 2:14-16; w82/10 7-12)
Sam Jezus podał chrześcijanom tylko jedną dopuszczalną przyczynę rozwodu (odczytaj Mateusza 19:9)
Grecki odpowiednik słowa „rozpusta” brzmi porneja (rażąca niemoralność płciowa) (w84/7 26-28; rs 240)
Jeżeli jedno z małżonków jest winne rażącej niemoralności, to strona niewinna ma prawo do biblijnego rozwodu
Niewinny partner nie jest obowiązany wystąpić o rozwód; może okazać miłosierdzie i przebaczyć (w76/19 13; it-1-E
1147)
Jedynie porneia daje podstawę do rozwodu, który pozwała stronie niewinnej na ponowne małżeństwo Warto pamiętać o Boskim poglądzie na rozwód, bo to stanowi ochronę
Kto pamięta, jak poważną sprawą jest małżeństwo i rozwód, temu łatwiej jest swój związek uwieńczyć powodzeniem
BOŻY POGLĄD NA ŻYCIE PŁCIOWE POMAGA TAKŻE OSOBOM SAMOTNYM (13 mm)
Jehowa wszczepił człowiekowi popęd płciowy, który ma być zaspokajany w obrębie nakreślonych granic
Ponieważ młodzież i osoby samotne odczuwają ten popęd, więc warto się zastanowić, jaki jest Boży pogląd na rozpowszechnioną (zwłaszcza wśród młodocianych) rozpustę, homoseksualizm i masturbację
Bóg wyraźnie zakazuje rozpusty (odczytaj 1 Tesaloniczan 4:3-5)
Osoba samotna, która uprawia rozpustę, wyrządza ogromną szkodę sobie i drugim (yp 181-188)
Wiele ludzi uważa, że gdy rzecz dzieje się za zgodą obu stron, nie wynika z niej żadna szkoda—ale tak nie jest!
(Mówca może pokrótce przytoczyć z lokalnych źródeł najnowsze dane na temat AIDS, chorób przenoszonych drogą płciową oraz na temat nieślubnych dzieci)
Rozpustnik pozbawia drugą osobę prawa do zawarcia małżeństwa w stanie czystym
Prawdziwa miłość do Boga i bliźniego nie dopuszcza jakże szkodliwej rozpusty
Można wtedy zachować czyste sumienie przed Stwórcą i cieszyć się szacunkiem w Jego oczach (lTs 4:4)
Słowo „rozpusta” w użyciu biblijnym obejmuje także homoseksualizm; Bóg ostrzega również przed tym grzechem (tp 144-146)
Nikczemne praktyki homoseksualne w Sodomie i Gomorze sprawiły, że rozległ się „krzyk skargi” (Rdz 18:20; 19:23, 24) Bóg zniszczył te miasta za ich „bardzo ciężki grzech”
Biblia oświadcza wyraźnie, że „mężczyźni kładący się z mężczyznami” nie wejdą do Królestwa (1Ko 6:9, 10)
Powinniśmy być wdzięczni Bogu, że przedstawia nam swój pogląd na te sprawy, bo dzięki temu możemy postępować mądrze
Jeżeli ktoś pozwalał sobie na rozpustę, może zmienić swój sposób myślenia i zerwać z tym, jak to już zrobili inni, stając się chrześcijanami (1Ko 6:11; yy 39, 40; g89 8.7 12-14)
Kto umie przejawiać chrześcijańską cechę, jaką jest panowanie nad sobą, temu łatwiej przychodzi unikać samogwałtu (yp 198-211; w85/19 18-21)
Niektórzy niesłusznie głosili, że samogwałt stanowi nieszkodliwe ujście dla popędu płciowego
Potępiając „zachłanną żądzę seksualną”, Biblia pomaga chrześcijanom uniknąć tego nawyku albo go przezwyciężyć (lTs
4:5)
Trudność tkwi nie tyle w sferze cielesnej, co psychicznej
Kiedy człowiek nauczy się panować nad swymi myślami, nie zajmować się rojeniami o seksie, tym samym rozwiązuje problem samogwałtu
Pomocna jest przy tym modlitwa do Boga oraz czytanie Biblii (Flp 4:8)
Kto wystrzega się samogwałtu albo go pokona, daje tym dowód, że uznaje Boży pogląd na tę sprawę i się do niego stosuje Rodzice czynią dobrze, gdy omawiają te sprawy z dorastającymi dziećmi, wpajając im pogląd Boży
Można się posłużyć artykułami ze Strażnicy i Przebudźcie się! oraz innymi publikacjami; pomogły już niejednemu
(yp 198-211, 225-235, 252-260; yy 18-38, 142-156; g90 8.5 22-24; g89 8.8 11-13; g87/2 14-16; g85/12 14-16; g84/7 13-16)
Nie czekajcie, aż dzieci przejmą od kolegów pogląd świata
Jeżeli sobie przyswoją pogląd Boży, przyczyni to pokoju i szczęścia zarówno im, jak i wam
PODZIELANIE POGLĄDU BOŻEGO MOŻE ZAPEWNIĆ POKÓJ I SZCZĘŚCIE (2 mm)
W nagrodę za przyjęcie poglądu Bożego można oczekiwać pokoju i szczęścia (odczytaj Psalm 19:9-11)
Jehowa wie, co nam najlepiej służy, toteż troskliwie przedstawia nam właściwy pogląd na życie płciowe i małżeństwo Przyjęcie Jego poglądu i stosowanie się do niego pozwoli nam uniknąć kłopotów, cierpień, zgryzot
Będziemy odczuwać zadowolenie z panowania nad sobą, będziemy mieć czystych moralnie i kochających partnerów małżeńskich, czyste sumienie, trwały pokój ducha oraz widoki na wieczne życie, w którym już zawsze będziemy uwzględniać pogląd Boży
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 13-P—strona 2 NA 45 MINUT
CZYSTY LUD CZCI JEHOWĘ
Uwaga dla mówcy: Czystością ciała, przykładnym ubiorem i całym wyglądem zewnętrznym przysparzamy czci Jehowie. Nie możemy być czyści w oczach Jehowy, jeśli utrzymujemy kontakty towarzyskie z ludźmi, którzy są duchowo i moralnie nieczyści
CZYSTOŚĆ CIELESNA ŁĄCZY SIĘ Z POŻĄDANYM STANEM DUCHA (7 mm)
Jehowa jest Bogiem świętym (w89 1.6 10, 11; w88/8 10, 11; it-1-E S. 1127, ak. 17)
Nieczystość zarówno cielesna, jak i duchowa znieważa Go (Iz 1:16)
Izraelici z okazji przejmującego lękiem zgromadzenia przy górze Synaj musieli się umyć i wyprać swoje szaty
(Wj 19:10, 11)
Aaron i jego synowie przed przystąpieniem do służby w namiocie spotkania musieli obmywać się wodą z dużego basenu miedzianego (Wj 29:4; 30:18, 19)
Święty Bóg wymagał czystości. w obozie izraelskim (Pwt 23:11-14; w75/18 4, 5)
Nie tolerowano bezmyślnego zaniedbywania się w przysparzaniu szacunku Jehowie
Czystość wymagana przez Prawo była warunkiem szczęścia
Wymagań dotyczących czystości lud Boży nie miał traktować jako utrudnienia czy uciążliwości Dzięki rozsądnym wysiłkom wszystkich swoich członków lud ten mógł żyć w przyjemnym otoczeniu
Mógł się cieszyć lepszym zdrowiem, będąc mniej narażony na epidemie lub często występujące choroby Bóg zadbał o takie wskazówki, by tym lepiej zrozumieli, że troszczy się o nich i że są dla Niego ludem szczególnym (Pwt 33:29; Ps 33:12-14; Iz 48:17)
CAŁY NASZ TRYB ŻYCIA POWINIEN PRZYNOSIĆ CZEŚĆ JEHOWIE (8 mm)
Jak obóz izraelski dawał wyobrażenie o całym trybie życia jego mieszkańców, tak i nasz tryb życia musi być zawsze czysty, żeby Jehowa „nie widział u nas nic nieprzyzwoitego” (w89 1.6 s. 17, aR. 10; it-1-E s. 398, ak. 2)
Czystość i porządek w naszych domach i wokół nich powinny być świadectwem dla naszych sąsiadów, że czcimy czystego Boga (w89 1.6 16-19)
Jakie wyobrażenie o naszym świętym Bogu mieliby sąsiedzi, gdyby nasze ogródki były zaniedbane, podwórka zagracone, a mieszkania nie posprzątane, albo gdyby w naszym samochodzie był bałagan?
Ważne jest także, by ludzie, z którymi mamy do czynienia w miejscu pracy bądź szkole, znali nas jako osoby używające czystej mowy i prowadzące czysty tryb życia, a swoim nastawieniem i ubiorem okazujące szacunek dla Boga i bliźnich (w89 15.3 7; w89 15.6 15; w87/23 s. 11, ak. 15)
Niech widzą, że służenie Bogu w sposób ustalony przez Niego pomaga nam być ludem szczęśliwszym, zdrowszym i bardziej zadowolonym
DO CZYSTEGO BOGA TRZEBA SIĘ ZBLIŻAĆ Z BOJAŹNIĄ I CZCIĄ (7 min)
Powinniśmy o tym pamiętać, gdy służymy Jehowie, występując w Jego imieniu czy to w służbie polowej, czy z podium (w89 1.6 19, 20)
Jak byśmy się pokazali, gdyby trzeba było stanąć przed jakimś wysokim urzędnikiem państwowym, przed dyrektorem fabryki czy jeszcze kimś innym? Czy pozwolilibyśmy sobie na niechlujny wygląd, niedbałą fryzurę, czy raczej chcielibyśmy wywrzeć jak najlepsze wrażenie? (Ma! 1:8b)
Zarówno nasz wygląd, jak i postawa powinny wyrażać szczery szacunek i głęboki respekt (krn 1/81 5) Wszystko, co uchybia temu wymaganiu, przynosiłoby ujmę Jehowie (w88/8 s. 16, ak. 6; w88 15.11 17)
Król Dawid, spodziewając się śmierci syna, trapiony smutkiem i wyrzutami sumienia, nie chciał jeść ani się myć, zaniedbał też swój wygląd, ale gdy miał oddać cześć Jehowie, umył się i poszedł w przyzwoitym stroju (2Sm 12:20) Kiedy my, chrześcijańscy czciciele Boga, zgromadzamy się dla celów religijnych, również powinniśmy tak zadbać o swój wygląd i ubiór, żeby się podobać Bogu, który nas zaprasza na spotkanie z innymi swymi czcicielami; nie możemy kierować się tylko tym, co nam odpowiada lub co może być dla nas wygodne
Spotykanie się w celu wielbienia Boga nie jest przypadkowym zdarzeniem ani zwykłą wycieczka
Jeżeli darzymy należnym szacunkiem szczęśliwy, błogosławiony zbór, to nie potrzebujemy ścisłych reguł co do tego, jak wolno, a jak nie wolno się ubierać
Z przyjemnością będziemy swym wyglądem uzewnętrzniać docenianie czystego wielbienia Stwórcy
BARDZIEJ NAM POWINNO ZALEŻEĆ NA PODOBANIU SIĘ BOGU NIŻ BEZBOŻNEMU ŚWIATU (8 mm)
Mnóstwo ludzi miota się na wszystkie strony, żeby się dostosować do każdego kaprysu mody bądź innego popularnego dziwactwa (yp 91-94; g84/4 13-16)
Wielu ubóstwia i naśladuje osoby wybitne w świecie, odgrywające jakąś rolę w sporcie, w branży rozrywkowej albo w życiu społecznym
Więcej czasu i uwagi pochłania im dopasowywanie się do dróg tego systemu rzeczy niż praca nad przeobrażaniem umysłów i przyzwyczajeń, mimo że właśnie to jest niezbędnym warunkiem uzyskania życia (Rz 12:1, 2)
Ważne jest, żeby się nie przypochlebiać temu bezbożnemu systemowi rzeczy ani nie utożsamiać się z nim lub z jego zwyczajami bądź też z każdym krzykiem mody
Nie chcemy być marionetkami na jego targowisku mody (yp 73-80)
Jehowa nie jest krańcowy. My też nie powinniśmy popadać w skrajności w żadnej dziedzinie życia (lTm 3:2)
Nie ma żadnych biblijnych dowodów na to, żeby Paweł lub inni apostołowie wyróżniali się jakimś niepospolitym albo przyciągającym uwagę sposobem ubierania się czy fryzurą
Nr 14-P 5/91 Druk 1/03

PRZEBYWAJMY W TOWARZYSTWIE LUDZI, KTÓRZY CZYŚCI (10 min)
Chcąc utrzymać czystość, której wymaga Jehowa, musimy zważać, w jakim towarzystwie się obracamy; powinniśmy dobierać sobie tylko takie osoby, które by nas popierały w postanowieniu podobania się Bogu (1Ko 15:33)
Nigdy nie zadawajmy się z kłamcami, obłudnikami, złoczyńcami, niegodziwcami, z osobami prowadzącymi rozwiązły tryb życia lub mówiącymi wulgarnym językiem (Ps 26:4, 5, 10; w86/U 16, 17; w72/17 5)
Nie warto też przestawać z ludźmi, którzy nie chcą przyjąć ani słuchać dobrej nowiny o Królestwie (Uw 44, 45)
Nam, tak samo jak Dawidowi, powinno sprawiać przyjemność przebywanie pośród zgromadzonych rzesz lojalnych niewolników Jehowy (Ps 26:12; w73/12 7-13)
Dawid wiedział, iż złe towarzystwo może doprowadzić do tego, że straciłby życie razem z grzesznikami (Ps 26:9; w72/17 5)
Chociaż nasi bracia i siostry nie są doskonali, to jednak stanowią o wiele lepsze towarzystwo niż ludzie tkwiący w systemie Szatana
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIA CZYSTEGO ŻYCIA (5 mm)
Błogosławieństwa w dobie dzisiejszej:
Dzięki czystemu prowadzeniu się i czystym obyczajom możemy się cieszyć lepszym zdrowiem (yy 47, 48)
Mamy więcej szacunku dla samych siebie, gdy wiemy, że osoby postronne nie mogą nic zarzucić naszemu sposobowi oddawania czci Bogu (Dn 6:5)
Jesteśmy zadowoleni z tego, że pozostajemy czyści, aby móc służyć czystemu Bogu (Iz 52:11; w88/8 15, 16, 20) Błogosławieństwa w przyszłości:
Mamy obietnicę zaskarbienia sobie uznania Bożego jako Jego synowie i córki (2Ko 6:18; 7:1)
Pomazańcy będą synami niebiańskimi
Po ogłoszeniu tych pomazańców za istoty doskonałe i godne Jego uznania Bóg udostępni również swym ziemskim sługom możliwość zostania Jego doskonałymi człowieczymi synami
Wtedy będą się cieszyć wieczysta więzią z Bogiem, który jest czysty i prawy we wszystkich swych poczynaniach, a więc również w tym, czego dokona w nowym systemie rzeczy (2Ko 6:17; lJn 3:3)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 14-P—strona 2 NA 45 MINUT

JAKO CHRZEŚCIJANIE, TROSZCZYMY SIĘ O BLIŹNICH
Uwa
ga dla mówcy: Troszczeniem się o drugich dowodzimy, że jesteśmy prawdziwymi chrześcijanami. Przykład daje nam Jehowa. Pokaż, jak można to dziś realizować w praktyce
JEHOWA—NIEZRÓWNANY WZÓR W TROSZCZENIU SIĘ O DRUGICH (5 mm)
Na pytanie, kto jest najwspanialszym przykładem troszczenia się o drugich, nasza odpowiedź powinna brzmieć: Jehowa Chociaż jest Najwyższym Władcą całego wszechświata, jest czuły na potrzeby swoich stworzeń (Łk 12:6, 7; g88 8.7 14) Jego wielka troskliwość rzuca się w oczy zarówno w dziele stworzenia, jak i w Jego spisanym Słowie
Szczodrze wyposażył ziemię we wszystko, co jest potrzebne dla naszej wygody i szczęścia (w89 1.12 4) Dzieła, które stworzył, stanowią dowód Jego mądrości i dobroci (Hi 5:9, 10; Ps 104:24; 145:7, 15, 16)
Biblia kieruje uwagę na dobroć Boga i na Jego dbałość o ludzi
Troskliwość, którą Bóg okazał, przysyłając Jezusa na okup, wymownie świadczy o Jego miłości (odczytaj 1 Jana 4:9, 10) Ludzie często przestają troszczyć się o drugich, gdy ich starania nie spotykają się z oddźwiękiem, ale Bóg tak nie postępuje
Oznaki troskliwości i miłości Bożej powinniśmy stawiać sobie za przykład (odczytaj 1 Jana 4:11)
Bezinteresowna troska o bliźnich jest drugim z największych przykazań Prawa (Mt 22:39)
Okazywaniem takiej serdecznej troskliwości popieramy sposób postępowania Boga i Jego powszechne zwierzchnictwo
Rozważmy teraz praktyczne sposoby dbania na co dzień o dobro drugich
W DBAŁOŚCI O DOBRO DRUGICH UWZGLĘDNIAMY NAWET OSOBY, KTÓRYCH NIE ZNAMY (7 min)
Na każdym kroku widzimy dowody rosnącego braku zainteresowania bliźnimi (tp 165, 166)
Ludzie ze świata samolubnie myślą tylko o sobie, a w najlepszym razie jeszcze o przyjaciołach i rodzinie
Wszędzie rzuca się w oczy brak szacunku dla innych ludzi oraz dla ich własności. (Dostosuj do miejscowych warunków) Często widzi się ludzi, którzy bez skrupułów wciskają się przed drugich w kolejkę
Wandale niszczą własność prywatną i publiczną; lenistwo i lekceważenie drugich przejawia się w zaśmiecaniu parków,
ulic, środków komunikacji publicznej
Jest to rażący brak szacunku dla bliźnich, brak troski o drugich (tp 166, 167)
W ten sposób niszczy się to, czym drudzy mają prawo się cieszyć: czyste otoczenie
Chrześcijanin, który dba o drugich, opiera się takim skłonnościom do obojętności i je przezwycięża
Kiedy zaczyna rozumieć radę Jezusa z Ewangelii według Mateusza 7:12 (odczytaj), dostrzega potrzebę dokonania zmian Człowiek stający się chrześcijaninem niekiedy musi pod tym względem przeobrazić swój umysł (Rz 12:1, 2) Dla pragnącego postępować właściwie pomocne jest wczuwanie się w cudze położenie, zastanawianie się nad tym, co byłoby pożyteczne dla drugich
Jeżeli twój teren lub budynek został zabrudzony przez innych, zrób, co możesz, żeby było czysto (Rz 12:21) Twoje dzieci i inni ludzie zauważą, że twój dobry przykład pokrywa się z tym, czego uczysz z Biblii Szacunek dla cudzej własności pomoże ci zachowywać się rozważnie pod wieloma innymi względami
Jeżeli na przykład troszczysz się o kogoś tak bardzo, że nawet nie zaśmiecasz jego otoczenia, to czy ukradłbyś mu
jakiś przedmiot, dobre imię albo żonę?
TROSZCZĄC SIĘ O DRUGICH, NAŚLADUJMY BEZSTRONNOŚĆ BOGA (7 mm)
Świat jest stronniczy, jeśli chodzi o różnice rasowe, narodowościowe i społeczne; czy to wywiera wpływ na nas? (g89 8.9 9-11) Uprzedzenia rasowe już nieraz doprowadziły do nieludzkiego traktowania drugich i do stosowania przemocy (g91 8.1 6, 7; w87/10 3)
Niektórzy zdradzają brak serdecznego zainteresowania osobami, od których różnią się pozycją społeczną, zamożnością lub wykształceniem
Zanim zostaliśmy chrześcijanami, może ulegaliśmy silnemu oddziaływaniu takiej postawy
Tu też jest konieczne przeobrażenie umysłu, zmiana sposobu myślenia i pobudek
Biblia zaleca troszczenie się o drugich bez względu na rasę, narodowość czy pozycję społeczną (tp 168, 169) Pokazuje, że wszyscy jesteśmy spokrewnieni, bo pochodzimy od Adama
Czy List do Rzymian 3:23 (odczytaj) dopuszcza uważanie drugich za choć trochę wyższych lub niższych?
Bóg pragnie, żeby wszyscy, bez względu na narodowość, rasę czy pozycję społeczną, zdobyli się na skruchę (2Pt 3:9) Czy chrześcijanie, przekazując Boskie orędzie o zbawieniu, mieliby wykazywać stronniczość? (w88 15.8 10-15)
Mają zanosić to orędzie wszystkim, bez względu na ich pochodzenie czy stanowisko
Syn Boży w przypowieści o miłosiernym Samarytaninie przynaglał do bezstronnego troszczenia się o bliźnich (Łk 10:29-37) Chociaż na ogół Żydów i Samarytan dzieliło uprzedzenie, człowiek ten kierował się miłosierdziem i troską o bliźniego (po streszczeniu przypowieści połóż nacisk na końcowe słowa wersetu 34)
W słowach, myślach i czynach powinniśmy szanować godność każdego człowieka, żywo interesując się jego pomyślnością
O NIEKŁAMANEJ TROSKLIWOŚCI ŚWIADCZY SZANOWANIE CUDZYCH UCZUĆ (7 mm)
Do naśladowania Boga w dbaniu o dobro drugich należy między innymi uwzględnianie ich uczuć (tp 167, 168) Biblia wyraźnie zachęca do szanowania uczuć bliźnich (odczytaj Efezjan 4:32 do 5:1)
To nie jest nasz wymysł—na tym po prostu polega naśladowanie Boga
Możemy wykazać troskę o cudze uczucia przez trzymanie na wodzy języka (Prz 15:4; w87/2 25, 26)
Powinniśmy starannie unikać ujawniania różnych niedociągnięć członków naszej rodziny
Wywlekanie osobistych słabostek żony lub męża może ich zawstydzać i sprawiać im przykrość
Rodzice, zgodnie z Kolosan 3:21 liczcie się z uczuciami swych dzieci (odczytaj)
Nr 15-P 5/91 Druk 1/03Uszanowanie cudzych uczuć powstrzyma nas od robienia komuś kawałów (w62/14 11)
Czy takie niby-żarty, mające kogoś przestraszyć lub wprawić w zakłopotanie, da się pogodzić ze Złotą Regułą? (Mt 7:12) Postępujemy właściwie, gdy w ślad za prorokiem Jeremiaszem unikamy tego typu żartów (odczytaj Jeremiasza 15:17) (w78/8 8)
Uczucia niektórych osób zasługują na szczególne uwzględnienie; chodzi na przykład o przygnębionych (w90 15.3 26-30) Biblia napomina: „Pocieszajcie swą mową dusze przygnębione” (lTs 5:14)
Nasza cierpliwość i miłość zostaje wystawiona na próbę, gdy takie stany przygnębienia się powtarzają lub przedłużają
Czy dalej będziesz pokrzepiać taką osobę w rozmowach, czy raczej zrezygnujesz z tego i przestaniesz się nią interesować? Jeżeli nie szczędzisz czasu i wysiłków, żeby pomagać przygnębionym, dajesz dowód, że naprawdę jesteś troskliwy
TWOJA TROSKA O KREWNYCH NIE JEST OBOJĘTNA BOGU (12 mm)
Wyjątkowej uwagi wymagają najbliżsi—członkowie rodziny, krewni
Słowo Boże pokazuje, że żyjemy w czasach, kiedy zanika naturalna więź miłości w rodzinie (2Tm 3:3) Biblia mocno podkreśla znaczenie troski o własną rodzinę (odczytaj 1 Tymoteusza 5:4, 8)
Chodzi tu przede wszystkim o materialne zabezpieczenie dla zależnych pod tym względem rodziców lub dziadków
(w87/18 11-16)
Życzliwe rozwiązanie tej sprawy polega zazwyczaj na zapewnieniu rodzicom troskliwej opieki u boku dzieci albo na pomaganiu im materialnie, żeby mogli dalej prowadzić samodzielne życie
Niektórzy mogą zapaść na zdrowiu i potrzebować opieki dostępnej tylko w szpitalu lub innej instytucji
Zasada podana w 1 Tymoteusza 5:8 uwypukla konieczność troszczenia się pod względem materialnym o najbliższą rodzinę Największą odpowiedzialność ponosi mąż
Musi pamiętać o tym, że troska o rodzinę może pod niejednym względem narzucać mu ograniczenia
Żona i dzieci powinny zachowywać umiar, żeby ich żądania (odzież, zabawki) nie przekształciły troszczenia się o rodzinę w nierozsądne brzemię
Większe znaczenie mają starania o zaspokajanie potrzeb duchowych—od tego zależy wiecznotrwała pomyślność (tp 172-174)
Jezus dał wspaniały przykład dalekosiężnej troski o rodzinę (odczytaj Efezjan 5:25-27)
Dbał przede wszystkim o to, by „oblubienica” była „bez skazy” pod względem duchowym
Podobnie jak Chrystus, również rodzice (a zwłaszcza wierzący ojcowie) powinni omawiać „słowo” ze swoją rodziną
Wyrazem twojej troski będą wytrwałe starania o to, żeby każdego dnia omawiać tekst dzienny, jak też przeprowadzić co tydzień studium rodzinne
Rodzice, czy Bóg uznałby naszą troskę o drugich za wystarczającą, gdybyśmy nie znajdowali czasu na studiowanie z własnymi dziećmi? (Porównaj 1 Tymoteusza 3:4, 5)
Komu naprawdę leży na sercu dobro rodziny, ten bierze pod uwagę jej bieżące potrzeby duchowe (w88 1.11 13-15)
Na studium rodzinnym można uwzględniać aktualne potrzeby—na przykład chrześcijański pogląd na dni świąteczne, trudności w szkole, wzajemne okazywanie sobie miłości, udział w sporcie, odpowiednie towarzystwo
Wykazuj inicjatywę i przedstawiaj prawdę biblijną niewierzącym krewnym (w90 15.2 25-27)
W ten sposób idziesz za przykładem Rachab i Korneliusza, którzy dopomogli swym krewnym (w79/11 21, 22; w90 1.6 18, 19)
Twoi krewni mogli się dawniej sprzeciwiać albo cię odprawili. Czy zależy ci na nich tak dalece, że gotów jesteś ponowić próbę?
(Omów niektóre sugestie z krn 11/85 8 i krn 4/84 8)
Skoro tyle osób, które dziś są Świadkami Jehowy, poznało prawdę przez krewnych, to czy nie należałoby dokładać wszelkich starań, żeby dzielić się prawda ze swymi krewnymi?
GŁOSZENIE DOBREJ NOWINY ZA PRZYKŁADEM CHRYSTUSA ŚWIADCZY O ZAINTERESOWANIU CUDZĄ POMYSLNOSCIĄ (3 mm)
W zakres naszego troszczenia się o ludzi powinno tak jak u Chrystusa wchodzić pomaganie im pod względem duchowym
Głębokie współczucie dla ludzi pobudzało go do pomagania im przede wszystkim przez dzielenie się z nimi dobrami duchowymi (odczytaj Marka 6:34)
W naszym głoszeniu powinno rzucać się w oczy głębokie zainteresowanie ludźmi, a nie samo poczucie obowiązku Warto się zastanowić nad beznadziejnym położeniem większości ludzi, którzy są wprowadzani w błąd
Czy dostatecznie dbamy o to, żeby się dobrze przygotować, starając się ulepszać nasze metody nauczania? (w89 15.11
12, 13)
Taka serdeczna troska może sprawić, że drudzy przyjmą „znak” zapewniający przeżycie (Eze 9:6)
OKAŻ SIĘ NAŚLADOWCĄ SWEGO NIEBIAŃSKIEGO OJCA (4 mm)
Troszczenie się o drugich pod względem materialnym i duchowym należy do podstawowych cech wyróżniających synów niebiańskiego Ojca
Jezus zachęcał do tego; powiedział, że na tym polega naśladowanie Boga (odczytaj Mateusza 5:43-48)
Bóg okazuje swą troskliwość przez bezstronne dostarczanie rzeczy materialnych, które są potrzebne wszystkim, przez gotowość do przebaczania oraz przez zaopatrywanie w dobra duchowe, które mogą zaprowadzić do życia wiecznego; również chrześcijanie powinni w ten sam sposób dawać dowody, że się troszczą o drugich
(Do mówcy: Powtórz krótko różne możliwości interesowania się dobrem bliźnich)
Dzięki takiemu troszczeniu się o cudza pomyślność okazujemy się „synami naszego Ojca, który jest w niebiosach”
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 15-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#9 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-23, godz. 12:03

UMACNIAJMY NASZĄ WIĘŹ Z BOGIEM
Uwaga dla mówcy: Istnieje możliwość bezustannego umacniania naszej więzi z Bogiem. W tym celu trzeba 1) zrozumieć funkcję naszego sumienia i reagować na jego głos oraz 2) wzrastać w chrześcijańskiej dojrzałości
PRAGNIENIE UTRZYMYWANIA WIĘZI Z BOGIEM JEST ROZSĄDNE (6 mm)
Jakże łatwo jest utrzymywać bliską więź z kimś życzliwym, szlachetnym, zainteresowanym naszą pomyślnością!
Z tego, co już wiemy o Bogu, wnioskujemy, że dobre stosunki z Nim są bardzo pożądane
Studiując Biblię, poznaliśmy wiele wzniosłych przymiotów Boga
Dobra podstawę takim bliskim stosunkom dały materialne i duchowe dary, którymi obsypał pierwszych ludzi Jehowa umieścił człowieka w doskonałym otoczeniu i dal mu nadzieję życia bez końca (Rdz 2:9, 15-18)
Stworzył naszych prarodziców na swój obraz (odczytaj Rodzaju 1:27) (w83/2 6, 7)
Obdarzył ich przymiotami, jakie sam posiada, na przykład miłością i sprawiedliwością
Gdyby rozwijali w swym życiu takie przymioty Boże, umacnialiby w ten sposób swoją więź z Jehową
Kluczową rolę w ich więzi z Bogiem—jak również w naszej—odgrywało dane im przez Boga sumienie (w73/14 2, 3) Chociaż w przeciwieństwie do Adama nigdy nie żyliśmy w raju, to jednak zdajemy sobie sprawę, jak godny pożądania jest raj i jak dobrze byłoby utrzymywać serdeczna, zażyła więź ze Stwórca
Dowiedzieliśmy się, że raj wkrótce zostanie przywrócony; mamy szansę zostać synami Bożymi
Nawet już teraz możemy wiele zdziałać, aby okazać docenianie naszej więzi z Bogiem i ją umacniać
Rozpatrzymy dwa istotne czynniki: rolę naszego sumienia oraz nasze wzrastanie ku chrześcijańskiej dojrzałości
SUMIENIE POWINNO NAM POMAGAĆ W UTRZYMYWANIU WIĘZI Z BOGIEM (12 mm)
Sumienie odziedziczyliśmy po Adamie (odczytaj Rzymian 2:14, 15) (w75/24 2-4; it-1-E s. 501, ak. 1)
Dowody tego widać po dziś dzień; wielu „z natury” wystrzega się morderstwa, cudzołóstwa, gwałtu i innych niecnych postępków
Są na to dowody biblijne i pozabiblijne (w75/24 2-4; it-2-E S. 966, ak. 1, 2)
Bóg w sposobie traktowania chrześcijan odwołuje się do ich sumienia i usilnie zachęca do słuchania jego głosu (lPt 3:16) Biblia zawiera prawa, które wyraźnie piętnują pewne rzeczy jako złe
Potępia na przykład cudzołóstwo, morderstwo, spożywanie krwi (Dz 15:29; 1Ko 6:9, 10)
Nawet w wypadku takich sprecyzowanych praw pewna rolę odgrywa sumienie
Jak ktoś postąpi, gdy go nie obserwują inni ludzie?
Kto chce utrzymać więź z Bogiem, musi oczywiście przestrzegać tych praw; ale na tym nie koniec
Bóg podał zasady i większość spraw zostawił decyzji chrześcijan; oczekuje posługiwania się w większym zakresie sumieniem i pozwala nam ujawnić, co się kryje w naszych sercach (w77/12 11-13)
Przykłady zasad, które mogą tu wchodzić w rachubę: nie miłować świata, nie gorszyć drugich, uznawać zwierzchnictwo, dążyć do pokoju, unikać rywalizacji, respektować świętość życia
Stosowanie zasad biblijnych to więcej niż tylko przestrzeganie przepisów wyuczonych na pamięć Musimy korzystać z wiedzy, zrozumienia, rozeznania i mądrości
Trzeba uwzględnić szereg czynników, gdy decyzja wymaga pokierowania się sumieniem (w82/22 12-18)
Co w tej sprawie ma do powiedzenia Pismo Święte? (Może trzeba poszukać materiałów)
Jak moja decyzja odbije się na drugich? (1Ko 10:32)
Jak to podziała na mnie samego? (Rz 14:22, 23)
Zastanawiaj się nad tym, co ci podpowiada sumienie, i staraj się postępować tak, by go nie skalać
Pomocne nam będzie wszystko, co wiemy o Bogu—Jego osobowości, miernikach, metodach działania w przeszłości
Dzięki temu w pełniejszej mierze będziemy odzwierciedleniem Boga, Jego „obrazem” (Kol 3:10) Kierowanie się w życiu zasadami i sumieniem ujawnia też pobudki twego serca
Czy chętnie słuchasz głosu sumienia i kierujesz się zasadami biblijnymi? Czy w kontaktach z drugimi pragniesz z całego serca odzwierciedlać „obraz” Boga?
Oczywiście umacnianie więzi z Bogiem jest uzależnione od tego, w jakiej mierze rozwijamy w sercu dobre pobudki i jak dalece kierujemy się wyszkolonym sumieniem oraz znajomością zasad biblijnych
Dalsza pomocą w umacnianiu naszej więzi z Bogiem jest chrześcijańska dojrzałość; z jakiego względu?
ROLA CHRZEŚCIJAŃSKIEJ DOJRZAŁOŚCI W UMACNIANIU WIĘZI Z BOGIEM (17 mm)
Zazwyczaj za „dojrzałą” uważa się osobę dorosłą, w pełni rozwiniętą fizycznie
Mimo to można jeszcze robić postępy, nabywać wiedzy, doświadczenia, zwiększać docenianie
Chrześcijańskie wzrastanie od duchowego niemowlęctwa do dorosłości wpływa na twoje stosunki z Bogiem Jak można rozpoznać brak dojrzałości duchowej? (lKo 3:1-4; Ef 4:11-16; w74/19 2, 3)
Duchowe „niemowlęta” odznaczają się chwiejnością, „cielesnym” sposobem myślenia (w85/21 8, 9)
Nr 16-P 5/91 Druk 1/03 Dojrzały naśladowca Chrystusa przyjmuje cała, prawdę chrześcijańską i stara się według niej żyć (w74/19 3, 4;
w85/21 9-11)Potrzeba taka wynika jasno z uwag podanych w Liście do Hebrajczyków 5:11 do 6:2 (odczytaj) (w71/14 10) Niektórzy chrześcijanie pochodzenia hebrajskiego byli jeszcze duchowymi niemowlętami
Musieli zrozumieć, jak prawdy biblijne dotyczą całego ich życia—sposobu myślenia, pragnień, podejmowania
decyzji
Musieli „dzięki używaniu” ćwiczyć swe władze poznawcze, żeby odróżniać dobro od zła; musieli nabrać w tym doświadczenia
Dążenie do chrześcijańskiej dojrzałości również dziś oznacza przyjmowanie całej prawdy i zgodne z nią postępowanie
Dojrzały chrześcijanin kieruje się prawda biblijna w życiu codziennym, starając się w pełni odzwierciedlać obraz Boga
Wie, że powinien kierować się zasadami nawet wtedy, gdy to przychodzi z trudem; zgodne z tym są jego czyny Dojrzały chrześcijanin reaguje na głos swego sumienia: swój sposób myślenia i postępowania stara się dostosować do zasad biblijnych i do wszystkiego, co wie o Bogu
Znajduje w tym zadowolenie, świadomy faktu, że w ten sposób umacnia swoją więź z Bogiem
Tak postępuje wielu obecnych tutaj, dając tym dowód, że są dojrzałymi chrześcijanami; na przykład:
Żona uznaje zasadę zwierzchnictwa i chętnie respektuje przewodnictwo męża
Podporządkowywanie się mężowi nie jest oznaką niedojrzałości, przeciwnie, stanowi jeszcze jeden dowód na
to, że w sposób dojrzały uznaje całą prawdę zawartą w Biblii
Chrześcijańscy bracia lub siostry zasięgający rady u któregoś ze starszych zboru również wykazują dojrzałość Łatwo to odróżnić od postępowania „niemowlęcia”, które nie chce być odzwierciedleniem obrazu Bożego, natomiast jest skłonne nie liczyć się z głosem sumienia, czyli je zagłusza, bądź też chciałoby, żeby inni za nie decydowali (w78/24 s. 5, ak. 20)
Nawet wśród dojrzałych chrześcijan spotykamy różnorodność (w72/16 21, 22; it-2-E 355)
Nie wszystkie osoby dojrzałe fizycznie są jednakowe; różnią się wzrostem, osobowością, cechami charakteru Fakt, że ktoś jest niższy od drugiego, wcale nie jest oznaką niedojrzałości; obaj są dorośli, dojrzali
Nie wszyscy dojrzali chrześcijanie w jednakowy sposób i w jednakowym stopniu ujawniają zalety duchowe
(Ef 4:15, 16)
Jeden może okazywać więcej szczodrości czy gościnności, drugi natomiast może być bardziej cierpliwy i łagodny
Nie uważajmy nikogo za niedojrzałego jedynie dlatego, że nieco inaczej przyczynia się do budowania zboru
Dojrzały chrześcijanin może w jakiejś sprawie okazać brak rozeznania; nie znaczy to jednak, że stał się niedojrzały Owszem, człowiek nowy w prawdzie i jeszcze niedojrzały—bo nie zdążył sobie przyswoić całej prawdy biblijnej— może zdradzać niedojrzałość częstym brakiem rozeznania
Ale nawet dojrzałemu chrześcijaninowi może się niekiedy zdarzyć mylny sąd lub może osłabnąć jego gorliwość Piotr potrzebował nagany za brak rozeznania (Gal 2:11-14; w76/2 10, 11)
Przyjąwszy udzielona, mu radę, dał dowód, że ma dobre serce i czułe sumienie oraz że uznaje całą prawdę; potem dalej usługiwał jako dojrzały chrześcijanin, jako apostoł (w77/6 9, 10)
Dojrzałość sprzyja umacnianiu więzi z Bogiem, bo staramy się w pełni odzwierciedlać Jego „obraz” Nie lekceważymy najmniejszej cząstki prawdy chrześcijańskiej ani stosowania jej w życiu
DALEJ UMACNIAJ SWOJĄ WIĘŹ Z BOGIEM (10 mm)
Osiągnięcie chrześcijańskiej dojrzałości i posiadanie czułego sumienia nie kończy procesu wzrastania Tymoteusza zachęcono do dalszego robienia postępów (odczytaj 1 do Tymoteusza 4:15)
Niewątpliwie już był dojrzałym chrześcijaninem; przy dokonywaniu zamianowań był przedstawicielem chrześcijańskiego ciała kierowniczego (Flp 2:19, 20; lTm 3:1-13; 5:22)
Mógł dalej umacniać swoją więź z Bogiem przez jeszcze pełniejsze odzwierciedlanie Jego obrazu w swoim postępowaniu, mowie i całej postawie (lTm 4:12)
My tak samo możemy umacniać naszą więź z Bogiem, dążąc do tego, żeby nasze postępy były jawne (w74/19 7-13)
Starajmy się nabywać coraz więcej wiedzy, zrozumienia, mądrości (w85/21 12-16)
Róbmy ciągle postępy w wydawaniu owoców ducha Bożego
Coraz lepiej wywiązujmy się ze swych obowiązków w rodzinie
Starajmy się robić postępy w kierowaniu się chrześcijańskim sumieniem i w przejawianiu dojrzałości
Ciągle pogłębiajmy swą wiedzę o Bogu, jak również docenianie Jego metod działania (Ps 24:4, 5)
Im większe postępy zrobisz pod tym względem, tym silniejsza i bardziej zażyła będzie twoja więź z Bogiem
Umacnianie tej więzi może nie mieć końca
Ciągłe wzrastanie jest możliwe, ponieważ ludzie utrzymujący więź z Bogiem mogą dostąpić życia wiecznego Możliwe jest także dlatego, że nie ma końca temu, czego się możemy dowiadywać o Bogu (Rz 11:33)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 16-P — strona 2 NA 45 MINUT


WYCHWALAJMY BOGA WSZYSTKIM, CO MAMY
Uwaga dla mówcy: Rozbudź szczere docenianie dla radosnego przywileju korzystania z życia, by wychwalać Jehowę. każ, że jest to możliwe, choćbyśmy ze świeckiego punktu widzenia mieli niewiele do zaofiarowania. Pobudź słuchaczy do dawania siebie w pełnia tym samym do przysparzania Jehowie czci i chwały, na co niewątpliwie zasługuje
DLACZEGO JEHOWA ZASŁUGUJE NA TO, ŻEBY GO WYCHWALAĆ (5 min)
Hebrajskim słowem najczęściej tłumaczonym na „chwałę” jest kawód, którego podstawowe znaczenie to „ciężkość” (w91 1.2 s. 10, ak. 3; it-1-E 963; w77/14 14, 15)
Osobie wychwalanej przypisuje się więc wagę, czyli znaczenie; wysławiana jest jej godność, cześć i wartość Greckim odpowiednikiem słowa kawód jest dóksa
Mieści ono w sobie takie pojęcia, jak rozgłos, cześć lub okazałość
Jehowa—Wielki Stwórca i Pan Wszechwładny—jest godzien wychwalania (Obj 4:11)
Oddają Mu chwałę potężni aniołowie w niebie (Obj 7:11, 12; re s. 124, ak. 15, 16)
Ogłaszając narodziny Jezusa, aniołowie wychwalali Boga (Łk 2:14; w87/17 10)
O ileż bardziej powinniśmy to czynić my, marni ludzie!
Korzystamy ze wszystkich dobrych i doskonałych darów Jehowy (Jak 1:17)
Największym z nich jest przysłanie Syna, aby stal się naszym Odkupicielem (Jn 3:16; 1Jn 4:9)
Wszyscy ludzie są wzywani do oddawania chwały Jehowie z uwagi na Jego imię i władzę królewską (Ps 96:7, 8, 10;
145:11-13; w90 15.9 16-18)
DLACZEGO TAK NIEWIELIJ WYCHWALA GO W NASZYCH CZASACH (5 mm)
Większość ludzi jest zaślepiona przez Szatana i idzie za przykładem jego samolubstwa (2Ko 4:4)
Ludzie zabiegają o chwalę dla siebie, dążąc do tego, by osiągnąć rozgłos i poklask (Jn 5:40-44; 7:18, w77,”14 s. 16, ak. 1) Pod tym względem są podobni do króla Tyru, który naśladował Szatana Diabła (Eze 28:14, 15)
Wielu nie chce uznać wyraźnych przejawów potęgi i majestatu Jehowy (Rz 1:20, 21)
Umyślnie znieważają Słowo Boże, popadają w niemoralność i chlubią się własną nikczemnością (Rz 1:24-27; w72/23 18, 19)
JAKIMI SPOSOBAMI MOŻEMY WYCHWALAĆ BOGA (10 min)
Jezus dał nam przykład, wychwalając Ojca przez dostosowanie się we wszystkim do woli Bożej (Flp 2:5, 6; Heb 10:7, 9) Wychwalał Boga przez oznajmianie „dobrej nowiny” potulnym (Łk 4:18, 19)
Chrystus dopuścił swych naśladowców do udziału w tej zaszczytnej pracy (Mt 10:5-10)
Pouczył ich, jak mogą przysparzać chwały Ojcu (Jn 15:8)
Będąc jego uczniami, musimy go naśladować (lPt 2:21)
Nie wolno nam chodzić drogami złego świata (Ef 4:17)
Musimy przeobrazić swe umysły, oddać się Jehowie, dać się ochrzcić, spełniać wolę Bożą (Mt 16:24; Rz 12:1, 2)
Sprawą ważną jest, byśmy naśladowali Chrystusa Jezusa, spędzając rozsądną ilość czasu na głoszeniu od domu do domu oraz na świadczeniu nieoficjalnym (Mk 1:38; Jn 4:6-30)
Teraz wiemy, jakimi sposobami przysparzać chwały Boga, ale jak to czynić wszystkim, co mamy?
JAK WYCHWALAĆ BOGA WSZYSTKIM, CO MAMY (10 mm)
Przy wychwalaniu Jehowy nie liczy się to, ile posiadamy (Łk 21:1-4)
Istotna sprawa: Czy korzystamy ze wszystkiego, co mamy, by przysparzać Mu chwały?
Każdy z nas znajduje się w innej sytuacji, ale każdy z nas posiada coś, czego może używać ku chwale Jehowy: talent, wykształcenie, młodość, doświadczenie, stan wolny, rzeczy materialne (w90 1.7 29-31)
Nawet trudna sytuacja życiowa może posłużyć do wychwalania Jehowy
(Do mówcy: Rozwiń jeden lub więcej z powyższych szczegółów, jeśli czas pozwoli. Zobacz w Skorowidzu hasło „Życiorysy Świadków Jehowy”)
Zwróćmy uwagę na przykład na talent:
Wielu z tych, którzy poznają prawdę, to ludzie utalentowani
Niektórzy osiągnęli sukcesy jako aktorzy, muzycy, sportowcy, inżynierowie itd.
Tacy wychwalają Jehowę wszystkim, co maja, gdy stawiają na pierwszym miejscu sprawy Królestwa; pokazują przez to, że zamierzenia Boże cenią wyżej niż sukcesy w świecie (g89 8.1 12-15; g87/2 8-11)
W wielu wypadkach udaje się im korzystać ze swoich uzdolnień, by utrzymywać się w służbie pionierskiej, być przydatnym w Betel lub w innej dziedzinie świętej służby (g89 8.5 26)
A co z tobą? Czy korzystasz ze swoich uzdolnień lub innych zalet, by wychwalać Boga?
Nie może to być tylko pozorowana służba, pełniona jedynie na pokaz; powinniśmy ja, wykonywać z całego serca, całą duszą i ze wszystkich sil (Mk 12:29, 30)
Nasze życie powinno być wypełnione dziełem Jehowy (1Ko 15:58)
W ten sposób przynosimy chwałę Jego imieniu (Obj 14:7)
Nr 17-P 7/91 Druk 1/03

CO NAM POMAGA W WYCHWALANIU BOGA (10 mm)
Trzeba słuchać głosu Jehowy oraz pouczeń Jego Syna (Mt 17:5; Heb 4:7, 10)
Jedynie w ten sposób możemy zdobyć dokładną wiedzę, bez której niemożliwe jest rozumne wychwalanie Boga (Jn 17:3)
Zamiast się odosabniać, powinniśmy się spotykać z tymi, którzy oddają chwałę Bogu
Zjednoczone, zorganizowane działanie umożliwia przysparzanie Bogu więcej chwały (Heb 10:23-25)
Możemy poznawać przykłady wypróbowanych, wiernych mężczyzn i kobiet, którzy w przeszłości służyli Bogu ku Jego chwale, oraz wzorować się na nich (Heb rozdz. 11)
Najlepszym wzorem jest Jezus Chrystus (Heb 12:1-3)
Także apostołowie stanowią dla nas wspaniałe przykłady (w90 1.6 10-20; w90 15.6 10-25)
Musimy bezustannie prosić Boga o siły potrzebne do odpierania ataków Szatana i jego świata, dzięki czemu nigdy nie będziemy się „cofać” (Heb 10:39; Łk 21:34, 36; Jak 4:8; w82/19 s. 7, ak. 6)
CZEKAJĄ NAS NAGRODY ZA WYCHWALANIE BOGA WSZYSTKIM, CO MAMY (5 mm)
Będziemy czerpać zadowolenie z przeświadczenia, że staramy się iść śladami Jezusa Chrystusa, który zawsze wychwalał swego Ojca (Jn 17:4, 5)
Udziałem naszym będzie spokój wewnętrzny, oparty na przekonaniu, że nie wychwalamy żadnego stworzenia, lecz oddajemy cześć wyłącznie Temu, kto na nią zasługuje, jako suwerenny Władca całego wszechświata (Ps 145:3; Obj
4;11; w90 15.9 11, 12)
Już teraz możemy zaznawać radości w oczekiwaniu przyobiecanej nagrody—życia wiecznego w łasce Jehowy (lSm 2:30; w87/24 s. 18, ak. 21)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 17-P—strona 2 NA 45 MINUT


------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#10 brat_jaracz

brat_jaracz

  Nadzorca widnokręgu ;-)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3225 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-10-23, godz. 12:51

Hehe, od razu przypominają mi się te kartki A4 mojego ojca przepisywane na maszynie :) Dzięki, vilgefortz, miło powspominać :rolleyes:
"W świecie panuje skłonność do odrzucania przewodnictwa. (...) W organizacji Bożej nie ma ducha niezależnego myślenia, a ponadto naprawdę możemy ufać tym, którzy nam przewodzą".
Strażnica z 15 września 1989, s. 23.


"Każdy może krytykować, a (...) dopuszczenie do krytyki to nikomu nie podoba się. Dlatego, mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było, tylko aplauz i zaakceptowanie (...)".
"Rejs"

#11 A_Kloo

A_Kloo

  A_kloo

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 532 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Warszawa - Praga

Napisano 2008-10-23, godz. 19:16

jak stare to wykłady ?? :unsure:
Nie wierzę w to, że ‘życie w nieświadomości jest szczęściem’, nie wierzę, że zachęcanie ludzi do życia złudzeniami jest przejawem życzliwości. Wcześniej czy później iluzja musi zderzyć się z rzeczywistością. Im dłużej trwają złudzenia, tym bardziej bolesny jest powrót do rzeczywistości” Podpisuję się pod tymi słowami Raya Franza.

#12 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-23, godz. 20:47

Nr 16-P 5/91 <--- to jest data, przekrój do 2003 roku

CZY NAPRAWDĘ UZNAJESZ JEHOWĘ ZA SWOJĄ TWIERDZĘ?
Dla mówcy: Jehowa będzie naszą twierdzą, jeśli Go teraz nią uczynimy. W tym celu musimy być posłuszni Jego prawom, stawiać Go na pierwszym miejscu we wszystkich dziedzinach życia i polegać na Nim, gdy stajemy wobec trud.W ten sposób już teraz przygotowujemy się do przeżycia wielkiego ucisku
CZY JEHOWA BĘDZIE TWOJĄ TWIERDZĄ PODCZAS NADCHODZĄCYCH UDRĘK? (10 min)
Słudzy Jehowy od dawna zgadzają się z myślą wyrażoną w 2 Samuela 22:2, 3 (odczytaj)
Lud Jehowy jako zbiorowość uznaje Go za twierdzę, ale czy jako jednostki też jesteśmy tego zdania? Dzięki Biblii wiemy, że nadciąga okres wielkich trudności
Przed dniem zagłady spodziewamy się wołania: „Pokój i bezpieczeństwo!” (lTs 5:1-5; g90 8.5 26-29)
Wszystko wskazuje na to, że wielki ucisk rozpocznie się od spustoszenia religii fałszywej (Obj 17:15-18; re 256)
Prawdziwi czciciele ocaleją, ale zaatakują ich ziemskie wojska Szatana, Goga z Magog (Eze 38:10-16)
W końcu Jehowa zniszczy resztę złego systemu na polach bitewnych Har-Magedonu (Obj 16:16; 19:11-21) Bitwa ta utoruje drogę do przywrócenia raju na ziemi (w87/5 18)
Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: Jak te przyszłe wydarzenia odbiją się na mnie?
Niech się nikomu nie zdaje, że zdoła przeżyć te czasy bez większych trudności i prób
Wielu będzie szukać ochrony w organizacjach ludzkich (odczytaj Objawienie 6:15-17) (re 112)
Czy w owym dniu zdołamy się „ostać”? Jakiej twierdzy będziemy potrzebować i jaką będziemy mieć? Naszą twierdza może być Jehowa. Ale czy już teraz się o to staramy? (Odczytaj Nahuma 1:6, 7)
Jest twierdzą dla tych, „którzy u niego szukają schronienia”; a zatem trzeba się zdobyć na wysiłek i czujność Nawet jeśli uznajemy Jehowę za swoją twierdzę, warto się zastanowić nad pytaniem: „Czy nie mógłbym jeszcze pogłębić mego zaufania do Niego jako do mojej twierdzy, żeby nią bez wątpienia pozostał również w przyszłości?”
Rozpatrzmy niektóre dziedziny życia codziennego oraz nasz sposób myślenia, żeby ułatwić sobie rozpoznanie, czy istotnie czynimy Go swoja twierdzą
Ujawni to też, pod jakimi względami należałoby się jeszcze poprawić
JUŻ TERAZ UCZYŃ JEHOWĘ SWOIM SCHRONIENIEM I TWIERDZĄ (20 mm)
Uznawanie Jehowy za twierdzę albo wieżę obronną nie ogranicza się tylko do trudnych czasów (odczytaj Przysłów
18:10)
Imię Jehowy powinno być twierdzą zarówno w obliczu niebezpieczeństwa, jak i w życiu codziennym Skoro imię Boga pozostaje w związku z Jego zamierzeniami, czy pozwalasz, żeby zamierzenia Boże decydowały
o tym, co w twoim życiu ma zajmować pierwsze miejsce?
Uczynienie Jehowy swoją wieża albo twierdzą oznacza między innymi podporządkowanie się Jego orzeczeniom i Jego kierownictwu
Imię Boże zwraca uwagę na to, że On urzeczywistnia swoje zamierzenia (na 6)
Osiągniemy powodzenie, gdy swe życie całkowicie zharmonizujemy z Jego wolą i zamierzeniami
Jehowa nie byłby naszą twierdza, gdybyśmy byli skłonni lekceważyć Jego prawa i zasady moralne Jeżeli chcemy, żeby był naszą twierdzą, to musimy zachowywać nienaganność pod względem moralnym (odczytaj Przysłów 10:29)
„Droga Jehowy” jest tu przeciwstawiona praktykom „krzywdzicieli”
Niemoralne postępowanie, na przykład dopuszczanie się cudzołóstwa, rozpusty czy homoseksualizmu, jest oczywistym złem
Kto uznaje Jehowę za swoja twierdzę, ten musi się wystrzegać wszelkich szkodliwych poczynań (Kol 3:5) Chrześcijanie w stanie wolnym nie mogą uważać umawiania się z osobami odmiennej płci za zwykłą rozrywkę (yp rozdz. 29)
Poufałość z osobami odmiennej płci łatwo może doprowadzić do pocałunków i pieszczot
Biblia ostrzega również przed „nieczystością” (lTs 4:7; yy 152-154; yp 254)
Czy taka „nieczystość” jest „droga. Jehowy”? Czy o kimś skalanym takimi praktykami można w dalszym ciągu mówić, że Bóg jest jego twierdzą?
Chrześcijanie pozostający w związku małżeńskim, którzy uznają Jehowę za swoją twierdzę, będą przezwyciężać wszelką skłonność do flirtowania, czyli prób romansowania z kimś, kto nie jest ich partnerem małżeńskim (w70/16 18)
Umizgi flirtującego mężczyzny albo zalotne zachowanie kobiety ludzie w świecie mogą uważać za coś nieszkodliwego
Takie zachowanie zazwyczaj jednak wyrządza szkodę osobie, z którą się flirtuje, albo partnerowi małżeńskiemu Kto rzeczywiście uznaje Jehowę za swoją twierdzę, ten trzyma się z dala od niestosownych podniet seksualnych
Niejeden spośród tych, którzy chodzą do kościoła i twierdzą, iż prowadzą się moralnie, uważa pornografię za niegroźną rozrywkę (g84/10 7)
Czy na takiej fascynacji polega „zadawanie śmierci członkom naszego ciała”, jeśli chodzi o nieczyste żądze seksualne?
Każdy z nas może zadać sobie pytanie: Czy rzeczywiście w tym zakresie uznaję Jehowę za swoją twierdzę? Czy dostosowuję swoje myśli, pragnienia i swoje postępowanie do „drogi Jehowy”, mojej twierdzy?
Jeżeli nie uganiamy się za luksusami, wychodzi nam to na dobre (w87/12 2, 3)
Nr 18-P 6/93 Druk 1/03 W miarę narastania trudności gospodarczych dziedzina pracy zarobkowej może się stać wskaźnikiem tego, czy za swoja twierdzę uznajesz Boga, czy raczej bogactwo (Prz 18:11)
Wszyscy, którzy pracują zawodowo i uznają imię (oraz zamierzenia) Boże za swoją twierdzę, są w korzystniejszej sytuacji
Nie prowadzą zajadłej walki, żeby zdobyć lub utrzymać dobra posadę albo wysokie stanowisko; są gotowi ciężko pracować własnymi rękami (odczytaj 1 Tesaloniczan 4:11) (w88 15.11 18)
Kto uznaje Jehowę za swoją twierdzę i stosuje się do tej rady, ten najprawdopodobniej nie zostanie szybko zwolniony, bo jest cenionym pracownikiem (hp 51-54; w84/19 22, 23; g80/2 5-8; w88”U 3, 4)
Jeżeli uznajesz Jehowę za swoją twierdzę i stosujesz się do Jego rad, zadecyduje to nawet o tym, co będzie zajmować pierwsze miejsce w twojej rodzinie i twoim życiu codziennym (odczytaj 1 Koryntian 7:29-31)
Rady Pawła nie należy rozumieć w ten sposób, że chcąc głosić, trzeba pozostawać w tak zwanym białym małżeństwie albo opuścić swego partnera
Chrześcijanie nie powinni być tak pochłonięci małżeństwem, żeby pomijać sprawy Królestwa (w77/7 23, 24; it-2-E s. 343, ak. 9)
Prawdopodobnie znasz ludzi, którzy są ślepi i głusi na wszystko inne, byle prowadzić szczęśliwe życie małżeńskie i rodzinne
Czy taka postawa świadczy o uznawaniu Jehowy za swoją twierdzę?
Słowa Pawła dotyczą jeszcze innych dziedzin życia codziennego, w których możemy siebie przeanalizować Dano nam radę, żebyśmy nie skupiali uwagi głównie na własnych troskach, wygodach czy rozrywkach Czy uznajemy Jehowę za swą twierdzę, kierując się w sprawach życiowych tymi radami?
Powinniśmy więc być osobiście zainteresowani uznawaniem Jehowy za swoją twierdzę; nie wolno tego odkładać Zastanów się: Czy mogę szczerze powiedzieć, że w tych dziedzinach czynię Jehowę swoją twierdzą?
A jak się przedstawia ta sprawa w innych dziedzinach—na przykład jeśli chodzi o radę Bożą co do panowania nad swoim temperamentem, co do przyzwyczajeń w jedzeniu i piciu, życzliwości wobec innych oraz gotowości do przebaczania czy też co do respektowania starszych w zborze?
Jeżeli widzimy, że należałoby się poprawić, już teraz trzeba się o to starać, podporządkowując się w pełniejszej mierze kierownictwu Bożemu
Im dokładniej stosujemy się do Jego orzeczeń i wskazówek, tym bardziej czynimy Jego imię swą wieżą obronną
W OBLICZU KŁOPOTÓW POLEGAJ NA JEHOWIE (10 mm)
Uznajemy Boga za swa, twierdzę, gdy się podporządkowujemy Jego kierownictwu w naszym normalnym życiu powszednim, ale jest On w szczególnej mierze twierdzą w okresach trudnych (odczytaj Psalm 18:2, 24-27)
W razie przygnębienia z powodu utraty zdrowia i sił możesz się zwrócić do swojej Twierdzy
Paweł i Tymoteusz lojalnie służyli Bogu, a mimo to bywali chorzy i mieli ułomności cielesne (2Ko 12:7; 1Tm 5:23; w85/7 s. 5, ak. 17; it-2-E s. 589, ak. 3)
Co prawda Bóg nie uzdrowił Tymoteusza i Pawła w sposób nadprzyrodzony, jednak pomógł im trwać w służbie i odnosić sukcesy (Flp 4:13)
Kiedy musimy walczyć z niedomaganiami cielesnymi, możemy liczyć na pomoc naszej Twierdzy Bóg jest gotów i potrafi wesprzeć swym duchem tych, którzy na Nim polegają
Zadaj sobie pytanie: Czy choroba albo niedomaganie cielesne bardziej pobudza mnie do uznawania Jehowy za
swą twierdzę i do utkwienia wzroku w wiecznotrwałą nagrodę? (2Ko 4:16-18)
Czy będziesz uznawać Jehowę za swoją twierdzę, gdy popadniesz w trudności spowodowane cudzą niedoskonałością? Paweł miał kłopoty z „prześwietnymi apostołami”—pewnymi mężczyznami w zborze, którzy przeciwstawiali się jego wysiłkom (2Ko 10:10; 11:5; 12:11, 12)
Może ktoś w twoim zborze schodzi na manowce albo wywołuje trudności. Czy uznasz Jehowę za swoją twierdzę, ufając, że załatwi tę sprawę na swój sposób i w swoim czasie?
W razie ostrych prześladowań—teraz lub w przyszłości—dalej uznawaj Boga za swoja twierdzę
Dawid wiedział, że Jehowa jest twierdzą zwłaszcza w tego rodzaju cierpieniach (Ps 18, nagłówek) Nie próbował zmierzyć swych sił z prześladowcami, tylko polegał na Bogu (Ps 18:2; w81/19 6)
Zamiast liczyć na własne siły, powinniśmy polegać na Jehowie
Ufać Bogu jako twierdzy znaczy też wiedzieć, że On sprawiedliwie odpłaci prześladowcom i nagrodzi prześladowanych
Bóg zapewnia nam ulgę przy objawieniu się Jezusa (2Ts 1:4-8)
Zanim to nastąpi, Bóg potrafi dodawać sił wszystkim, którzy Go uznają za swoją twierdzę
JEHOWA NIE OPUŚCI TYCH, KTÓRZY GO UZNAJĄ ZA SWĄ TWIERDZĘ (5 mm)
Kto uznaje Jehowę za swoja twierdzę, ten nie dozna trwałej szkody (Ps 116:15; w76/24 16, 17)
Kto czyni swoją twierdzą pieniądze, posadę, małżeństwo, przyjemności albo ludzkie plany, ten na pewno nie zdoła powstrzymać ani odwrócić śmierci (Ps 49:6, 7)
Psalmista nalega, byśmy zaufali Jehowie (odczytaj Psalm 62:7, 8) (w7379 s. 5, ak. 20)
Już dzisiaj może On zaspokajać nasze codzienne potrzeby i zapewnia nam życie wieczne w raju
Tylko On może zagwarantować wiecznotrwale zbawienie każdemu, kto jest wierny aż do śmierci
Jeżeli teraz naprawdę uznajesz Jehowę za swoją twierdzę, to będziesz mógł weselić się na zawsze (Ps 5:11, 12)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 18-P—strona 2 NA 45 MINUT


SKĄD MOŻNA WIEDZIEĆ, CO PRZYNIESIE PRZYSZŁOŚĆ?Uwaga dla mówcy: Możesz poznać przyszłość! Informują nas o niej proroctwa biblijne. Dla sług Jehowy przyszłość zapowiada się wspaniale. Pora robić wszystko, by móc się nią rozkoszowaćCO TOBIE PRZYNIESIE PRZYSZLOSĆ? (3 min)
Ludzie są żywo zainteresowani przyszłością
Często usiłują w rozsądny sposób uzyskać informacje o tym, co może przynieść przyszłość i jak się to na nas odbije (Przytocz kilka przykładów z waszej okolicy: zainteresowanie długoterminowymi prognozami pogody; doniesienia prasowe o możliwościach poprawy sytuacji gospodarczej, o rynku pracy, o sytuacji międzynarodowej; artykuły o przewidywanych warunkach bytowych w przyszłości itp.)
Gdybyśmy mogli wiedzieć, co przyniesie przyszłość, nie pozostałoby to chyba bez wpływu na nasze obecne życie Czy pozostawiłbyś mieszkanie bez dozoru, wiedząc, że tego dnia trzeba się liczyć z włamaniem?
Chcąc odnieść pożytek z wiedzy o przyszłości, trzeba być skłonnym dokonać w życiu odpowiednich zmian
W tym celu musiałbyś zdawać sobie sprawę z tego, 1) jaka w ogóle będzie ta przyszłość oraz 2) co ty mógłbyś i powinieneś w związku z tym uczynić
Ale skąd można mieć pewność, jaka będzie przyszłość?
RZECZY Ukryte, NAWET PRZYSZLOSĆ, MOGĄ BYĆ WYJAWIONE (20 mm)
Jehowa Bóg zna prawdę o przyszłości (Iz 14:24)
Oświeca tych, którzy Mu są posłuszni, dostarczając im informacji o przyszłości (Iz 42:9)
Wymowny przykład tego znajdujemy w 2 rozdziale Księgi Daniela; zawarte tam proroctwo dotyczy naszych czasów, naszego życia i naszej przyszłości
Około 2600 lat temu została przedstawiona proroczo sytuacja światowa od wybuchu I wojny światowej
Proroctwo to było dane w okresie, gdy pozycję przodującego mocarstwa światowego zajmował Babilon (Dn 2:11-3) Nawet Chaldejczycy nie potrafili ustalić treści tego snu (it-1-E s. 425, ak. 14; bn s. 27, ak. 11)
Bóg jest w stanie wyjawić ukryte wiadomości, a więc również znaczenie snu (Dn 2:14-23; dp 46-49)
Daniel podkreślił, że chcąc się czegoś dowiedzieć o przyszłości, trzeba się zwrócić do Boga (Dn 2:24-28) Jeżeli więc interesuje nas przyszłość, musimy poznać wolę Bożą
Daniel opowiedział szczegóły snu, który dotyczył następujących po sobie mocarstw światowych (dp 50-57)
We śnie występował olbrzymi „posąg”, który miał być zdruzgotany (Dn 2:29-35)
W objaśnieniu snu Daniel utożsamił Nebukadneccara z „głową ze złota” (Dn 2:36-38)
Następnym mocarstwem w posągu oglądanym we śnie była Medo-Persja (Dn 2:39)
W roku 539 p.n.e. okazało się, że objaśnienie podane przez Daniela było trafne; odbiło się to na życiu ludzi Trafne było również objaśnienie dotyczące Grecji (Dn 2:39b)
Po „królu pierwszym” (Aleksandrze Wielkim) nastało czterech wodzów (Dn 8:20-22)
Czwartym królestwem, przyrównanym do żelaza, był Rzym; wywierał wielki wpływ na dzieje ludzkości, i to aż do naszych czasów (Dn 2:40)
Zgodnie z tym proroctwem miejsce Grecji zajęło cesarstwo rzymskie; w roku 70 n.e. mocarstwo to stłumiło powstanie żydowskie i zburzyło Jerozolimę
Spełnienie się proroctwa dotyczącego „czwartego królestwa” sięga poza samo cesarstwo rzymskie; żelazne nogi posągu wyobrażały jeszcze inne mocarstwo światowe, które istnieje obecnie
Wielka Brytania wraz z byłymi koloniami w Ameryce Północnej utworzyła siódmą z kolei potęgę
Jak dotąd jest to największe mocarstwo światowe. Co się z nim stanie?
Powinno nas to interesować, ponieważ zbliżające się wydarzenia przesądzą o naszej przyszłości
Zakończenie snu jest nadzwyczaj interesujące, gdyż ukazuje ostateczny rezultat obecnej sytuacji światowej (Dn 2:41- -43; dp 57-60; w8717 4, 5; w86i9 28)
Występujące tu dwa rodzaje materiału nawiązują do odmiennych cech rządów
Żelazo unaocznia formę władzy człowieka opartą na ucisku
Glina wyobraża bardziej elastyczną władzę ludzi utworzonych z prochu; prosty lud miał zwiększać swoje wpływy w niektórych rządach demokratycznych i socjalistycznych
Co ten proroczy sen przepowiada na przyszłość, także naszą?
Jaki wpływ wywrze ten sen sprzed tysięcy lat na twoje życie?
POCHÓD MOCARSTW ŚWIATOWYCH A NASZA PRZYSZŁOŚĆ (10 mm)
Można co prawda ignorować przeszłość, ale nie można się ukryć przed przyszłością
Skoro sprawdziły się dawne proroctwa zapisane w Biblii, to warto się zastanowić, co ma ona do powiedzenia o naszej przyszłości
Według proroctwa Daniela pochód mocarstw światowych skończy się tragicznie (Dn 2:34, 35, 44; dp 60-62) Zdruzgotanie „posągu” nastąpi „za dni tych królów”— których królów i kiedy?
Wyrażenie „tych królów” dotyczy królów lub władców politycznych, którzy mieli istnieć w czasie ustanowienia Królestwa albo zyskać znaczenie w okresie końca systemu rzeczy
Przy końcu tego czasu Bóg nieba, a nie jakiś naród na ziemi, położy kres pochodowi mocarstw światowych
Nr 19-P 5/01 Druk 1/03

Spowoduje to „kamień”, czyli mesjańskie Królestwo pod rządami Jezusa Chrystusa
„Góra” przedstawia powszechne zwierzchnictwo Stwórcy (Ps 121:1, 2)
Dala ono początek mesjańskiemu Królestwu, ustanowionemu w roku 1914
Dzięki poparciu Jehowy ma ono władzę i moc potrzebne do zmiażdżenia raz na zawsze „posągu” rządów człowieczych
Dotyczy to nas, ponieważ proroczy sen umieszcza to wydarzenie w naszych czasach, w okresie istnienia „stóp” z żelaza i gliny
Jak w przeszłości to proroctwo okazało się prawdziwe w odniesieniu do wydarzeń, które wtedy należały jeszcze do przyszłości, tak też okaże się prawdą w naszych czasach
Według tego proroctwa mesjańskie Królestwo obejmie swą władza całą ziemię (Dn 2:35)
Jego błogosławieństwa odczuje cała ziemia, będzie to więc naprawdę rząd ogólnoświatowy
A w jakich warunkach będą żyć jego poddani? Jaka będzie twoja przyszłość? Czy możesz ją poznać już teraz?
WIDOKI NA WSPANIAŁĄ PRZYSZŁOŚĆ (12 mm)
Byłoby to dla nas wszystkich wielką zachętą, gdybyśmy mieli pewność, że nasza przyszłość będzie szczęśliwa
Zastanówmy się teraz krótko, jakich zmian dokona w przyszłości Królestwo Boże i dlaczego możemy ufnie oczekiwać, że te wspaniale zapowiedzi się urzeczywistnią
Ludzie będą zachwyceni warunkami, które zapanują pod władza Królestwa
Rozsądek każe się spodziewać, że ludzie znowu będą się posługiwać jednym językiem. To ich zjednoczy i przyniesie liczne błogosławieństwa (w74/23 17)
Życie ułatwia jednolite, doskonale prawa (Iz 2:3, 4)
Wyższość prawa pochodzącego z nieba uwidoczni się w tym, że już nikt nie będzie się ćwiczyć do wojny
Będzie pod dostatkiem żywności; klęski głodu i choroby spowodowane niedożywieniem należeć będą do przeszłości (Ps 72:7, 16; tp 105, 106)
Doskonale zdrowie pozwoli wszystkim w pełni korzystać z życia (g88/i 6-8)
Usunięte zostaną niedomagania fizyczne i psychiczne, znikną szpitale i zakłady opieki społecznej (Obj 21:3-5)
Ludzie, którzy powrócą do życia dzięki zmartwychwstaniu, otrzymają sposobność dostosowania się do powszechnej harmonii
Jezus zapewnił, że tak będzie (Jn U:23-25)
Te przyszłe błogosławieństwa są pewne, ponieważ ogólnoświatowy rząd będzie mieć siedzibę w niebie Będzie dysponować nadludzką władzą, a więc i nadprzyrodzonymi możliwościami
W Liście do Efezjan 3:20, 21 Paweł poświadcza moc i możliwości Boga (odczytaj)
Gdy przyjmiemy te słowa jako zasadę, możemy ufnie oczekiwać tego, co Bóg uczyni
Jehowa i Chrystus wielokrotnie pokazywali, że pragną pomagać ludziom (Mk 1:40-42; Dz 14:15-17) Nie wystarczy znać przyszłość; trzeba coś czynić, aby jej doczekać i się nią cieszyć
Nastała pora, żeby dowodzić swej wiary w Boga oraz w Jego postanowienia co do przyszłości; wymaga to między innymi aktywnego popierania Jego ogólnoświatowego rządu
Czy inni łatwo mogą zauważyć, że gorliwie popierasz to Królestwo? Czy stale o nim myślisz i czy wspominasz o nim w codziennych rozmowach? Czy całe twoje życie stanowi dowód, że je popierasz?
Każdy z nas bez wyjątku powinien się nad tym poważnie zastanowić, bo teraz się rozstrzyga nasza przyszłość
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 19-P—-strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#13 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-24, godz. 07:59

CZY NADESZŁA PORA NA OBJĘCIE PRZEZ BOGA
WŁADZY NAD ŚWIATEM?
Uwaga dla mówcy: Bóg przedsięwziął kroki, aby w roku 1914 objąć panowanie nad światem. Teraz sprawuje władzę za pośrednictwem ustanowionego przez siebie mesjańskiego Królestwa. Oznacza to przyszłe błogosławieństwa dla wszystkich, którzy uznają i popierają Jego panowanie
WIELU CHCIAŁOBY, ŻEBY BÓG PRZEJĄŁ WŁADZĘ Natychmiast (3 mm)
Wszyscy odczuwamy, że świat naprawdę potrzebuje lepszych rządów
Sporo ludzi, nawet nie podzielając poglądów rewolucjonistów czy anarchistów, dostrzega, że funkcjonowanie większości rządów pozostawia wiele do życzenia (odczytaj Przysłów 29:2) (w76/22 12; w60/22 s. 8, ak. 3)
Pozornie beznadziejna sytuacja wywołuje u niektórych ludzi rozczarowanie i obojętność bądź też skłania ich do bezowocnych wysiłków, żeby poprawić świat
Niektórzy stają się cynikami lub ateistami i są zdania, że gdyby istniał miłościwy, wszechmocny Bóg, to już dawno by ustanowił lepszą władzę (g89 8.9 17)
Inni mocno wierzą, że Bóg istnieje i potrafiłby rządzić ziemia w sposób doskonały, ale jeszcze toleruje obecną sytuację
Czy i ty jesteś takiego zdania? Czy umiałbyś jasno wytłumaczyć, kiedy i jak Bóg obejmie władzę nad światem?
MOŻLIWOŚCI BOGA POWINNY BUDZIĆ W NAS NADZIEJĘ I UFNOŚĆ (10 mm)
Biblia dużo mówi o sposobach działania i możliwościach Jehowy
Ma prawo być Władcą wszechświata, gdyż jest Stwórcą i Źródłem życia (Ps 36:9; Obj 1:8)
Zawsze wspaniałomyślnie troszczył się o ludzkość (Ps 145:15, 16; w90 15.9 18)
Jehowa posłał swego Syna, aby wyzwolić ludzi z grzechu; pokazał w ten sposób, że miłuje ludzi
Bóg jest na wskroś prawy i nieprzekupny, toteż Jego panowanie nigdy nie ulegnie degeneracji (Ps 89:14) Bóg zna przyszłość i dba o to, żeby działa się Jego wola, co umacnia naszą ufność (w72/15 7, 8)
Jeżeli chodzi o zdolność prorokowania, to Bóg Biblii rzuca wyzwanie narodom i ich bogom (odczytaj Izajasza 43:9, 10) (w88/12 12, 13; w66/11 9-11)
Narody nie maja żadnych świadków, którzy by potwierdzili, że ich różni bogowie potrafią dokładnie przepowiadać przyszłość
To, co Jehowa uczynił i co jeszcze zamierzał uczynić dla Izraelitów, sprawiło, że stali się świadkami mogącymi potwierdzić Jego zdolność bezbłędnego przepowiadania przyszłości (odczytaj Izajasza 43:12, 13)
Jehowa wyprowadził Izraelitów z niewoli egipskiej, jak to zapowiedział przez Mojżesza (Wj 6:1, 6-8; 12:37-42; w88/12 10)
Później Bóg zapowiedział, że wybawi swój lud zagrożony przez Asyrię, I tak uczynił (Iz 14:24-27; w88/12 11)
Ponadto Bóg przepowiedział uwolnienie Izraelitów z niewoli babilońskiej (odczytaj Izajasza 43:14, 15) (w88/12 11, 12; w66/11 10)
Uwolnieni Izraelici mogli być dla Jehowy świadkami, że On spełnia wszystko, co zapowie jako swoją wolę
Wszystkie te niezwykłe wydarzenia dowodzą, że Bóg od samego początku zna koniec (odczytaj Izajasza 46:9, 10) Słusznie można więc oczekiwać od Boga, że nam wskaże, kiedy nadejdzie czas na objęcie przez Niego władzy nad światem
Biblia opisuje, jak On obejmie władzę za pośrednictwem Chrystusa (odczytaj Objawienie 11:15, 17) Czy Pismo Święte zawiera jakąś proroczą informację, kiedy to nastąpi?
Wiąże się z tym zasadnicze pytanie: Czy już nadszedł czas na objęcie przez Boga władzy nad światem?
PROROCZE UNAOCZNIENIE Z 4 ROZDZIAŁU KSIĘGI DANIELA (14 min)
Od ponad 100 łat nowożytni Świadkowie Jehowy wykazują, że 4 rozdział Księgi Daniela podaje czas rozpoczęcia przez Boga panowania w szczególnym sensie
Czy wiesz, o czym jest mowa w 4 rozdziale Księgi Daniela i jaki to ma związek z panowaniem Bożym?
Nebukadneccarowi, królowi babilońskiego mocarstwa światowego, za sprawą Jehowy przyśnił się proroczy sen (dp 82- -86)
Był to sen o potężnym drzewie, które zostało ścięte (odczytaj Daniela 4:9-17)
Natchnione wyjaśnienie Daniela wskazuje, że w tym proroczym śnie chodzi o panowanie (cip 87-90)
Wskazując na bezpośrednie zastosowanie tego proroctwa, Daniel powiedział, że drzewo wyobraża władzę sprawowaną przez potężnego króla Babilonu (odczytaj Daniela 4:20-27)
Zapowiedź Jehowy dana przez Daniela spełniła się na Nebukadneecarze (cip 90-94)
Na głos z nieba potężny Nebukadneccar został poniżony, jakby ścięty (odczytaj Daniela 4:31-33)
Przez „siedem czasów”, czyli lat, żywił się roślinnością polną jak zwierzę; przypominał owo ścięte drzewo opasane obręczami
Po odzyskaniu rozumu król pojął udzieloną mu lekcję mocy Bożej (odczytaj Daniela 4:34, 35, 37) Bóg przywrócił mu władzę, niejako uwalniając pień drzewa z obręczy
Ważne pytania dla nas: Na jakiej podstawie można przyjąć, że sen o drzewie stanowi prorocza wskazówkę, kiedy Bóg obejmie władzę nad światem? A jeśli taka podstawa istnieje, to na jaki czas wskazuje proroctwo i w jakiej mierze dotyczy to nas?
Nr 20-P 2/02 Druk 1/03
PROROCTWO O NIEBIAŃSKICH RZĄDACH NAD ŚWIATEM ZA NASZYCH CZASÓW (rs 70-72; w84/6 14-24; it-1-E 132-135) (13 min)
Księga Daniela kieruje uwagę na czas, który się kończy ustanowieniem Królestwa Bożego
Opisany w rozdziale 2 sen o posągu zaczyna się od dynastii babilońskiej i obejmuje kolejne mocarstwa światowe aż do ustanowienia Królestwa Bożego i zdruzgotania królestw ziemskich (opowiedz krótko Daniela 2:44)
W rozdziale 7 przepowiedziano, że Bóg da Synowi Człowieczemu „panowanie i dostojeństwo oraz królestwo” (Dn 7:14)
Dlaczego jest rzeczą logiczną, że sen o drzewie ściętym na „siedem czasów” był proroctwem odnoszącym się do Królestwa Bożego? (w87/6 4; it-1-E s. 134, ak. 1)
Ezechiel przepowiedział, że deptanie królewskiej dynastii potomków Dawida, które zaczęło się w 607 r. p.n.e., miało trwać do czasu ustalonego przez Boga (główna myśl Eze 21:25-27)
Nie trwało to jedynie 7 lat, bo po 70-letniej niewoli w Babilonie nie przywrócono tronu królom z rodu Dawida Trzeba było czekać na mesjańskiego Władcę, który by panował z upoważnienia i przy poparciu niebios
Mesjasz zaznaczył, że za jego czasów Jerozolima dalej była deptana (odczytaj Łukasza 21:24) (w90 15.10 16-18; it-1-E 132, 133)
Dawidowe królestwo w Jerozolimie reprezentowało zwierzchnictwo Boga (1Kn 29:23)
Kiedy suwerenny Pan całego wszechświata miał dać panowanie, czyli przekazać królestwo swemu wybrańcowi, podobnemu do syna człowieczego?
Sen o drzewie, dotyczący najwyższego zwierzchnictwa Boga, wskazywał na ustanowienie Królestwa Bożego (dp 94-96) Ile czasu miało upłynąć do przywrócenia najwyższego zwierzchnictwa Bożego, którego wyrazem było królestwo Dawidowe, jeśli liczyć od chwili „ścięcia” go w roku 607 p.n.e.?
Obręcze powściągliwości Bożej miały istnieć przez siedem proroczych czasów, czyli lat, to znaczy 2520 dni Jeżeli zastosować biblijna regułę „dzień za rok”, wyniesie to 2520 lat, począwszy od roku 607 p.n.e. (Eze 4:6)
Ten sposób liczenia jest rozsądny, ponieważ tym samym ów okres (nie tylko siedem literalnych lat) rozciąga się na czas daleko poza pierwsze stulecie, gdy Jezus wypowiedział proroctwo z Łukasza 21:24 Wyliczenie 2520 lat doprowadza nas do roku 1914 n.e.; należało się spodziewać, że wówczas Bóg na nowo zacznie sprawować zwierzchnictwo przez swe Królestwo
Rozwój wydarzeń w roku 1914 i później potwierdza, że właśnie wtedy w niebie zostało ustanowione Królestwo (w87/6 3-6; rs 78, 79)
Po zakończeniu „siedmiu czasów” Jehowa zaczął sprawować władzę za pośrednictwem mesjańskiego Królestwa (odczytaj Objawienie 11:15, 18)
Wprawdzie Bóg zawsze był Królem wszechświata, ale teraz zaczął panować w szczególnym sensie Narody utraciły prawo do samowolnego panowania nad ziemia
Jest to szczególnie ważne dla nas, ponieważ żyjemy akurat w tych czasach
Werset 18 wskazuje, że w tym czasie Bóg wprowadzi swe powszechne zwierzchnictwo, usuwając tych, którzy
rujnują ziemię
Jakie warunki wtedy zapanują? Czym może się to stać dla nas?
JAKIE BĘDĄ SKUTKI SPRAWOWANIA PRZEZ BOGA WŁADZY NAD ŚWIATEM? (5 min) Panowanie Jehowy, sprawowane przez Chrystusa, przyniesie oczywiste błogosławieństwa (Prz 29:2, 14; w70/21 20, 21; w84/3 16, 17)
Księga Objawienia opisuje nie tylko ustanowienie Królestwa i wytracenie tych, którzy niszczą ziemię, ale także późniejsze warunki
Nowa Jerozolima będzie się interesować ziemią, aby swych poddanych obsypywać błogosławieństwami (odczytaj Objawienie 21:1, 2)
Nie będzie już nawet Szatana i demonów, nie będą więc wywoływać problemów
W sprawowaniu rządów będzie uczestniczyć z Chrystusem 144 000 współwładców, stanowiących Nową Jerozolimę
Błogosławieństwa będą spływać na ludzkość od tronu Bożego (odczytaj Objawienie 21:3, 4; 22:1, 2) (re 303, 310-312) Chrystus zasiada na tronie w niebie
Wszyscy okazujący Bogu szacunek i posłuszeństwo będą mogli korzystać z postanowień umożliwiających osiągnięcie życia wiecznego
Możemy wyczekiwać uleczenia przez Boga wszystkich skutków niedoskonałości cielesnej i duchowej Jakże wdzięczni możemy być Jehowie Bogu, że za naszych dni poczynił kroki w celu objęcia władzy nad światem i że już wkrótce wszyscy, którzy teraz podporządkowują się Jego panowaniu i je popierają, będą mogli dostąpić takich błogosławieństw!
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 20-P—strona 2 NA 45 MINUT

JAKIEGO MIEJSCA SPODZIEWASZ SIĘ W KRÓLESTWIE BOŻYM? Uwaga dla mówcy: Wszyscy Świadkowie Jehowy powinni być w stanie zrozumiale wyjaśnić kwestię Królestwa. Obecnie staramy się o miejsce w Królestwie przez aktywne popieranie ogólnoświatowego dzieła głoszenia
ŚWIADKOWIE JEHOWY A KRÓLESTWO—ODMIENNA NAUKA (4 min)
Tylko Świadkowie Jehowy głoszą biblijną naukę o Królestwie Bożym (w79/13 18; w80/19 7)
Jeżeli porównasz swoje wierzenia z tym, czego uczą różne religie, wśród głównych różnic znajdzie się zapewne kwestia Królestwa (w89 15.6 8; tp 123; g88 8.8 16)
Jezus powiedział, że w dniach ostatnich Królestwo miało być podstawowym tematem tego, co głosimy (Mt 24:14) Czy potrafiłbyś jasno wykazać komuś, co Biblia mówi o Królestwie? (rs 145-152)
Wszyscy moglibyśmy wymienić podstawowe elementy: Królestwo to rząd z Jezusem jako Królem, sprawującym władzę w niebie od roku 1914; jego współkrólowie i współkapłani w liczbie 144 000 są wzięci z ziemi, aby panować nad przywróconym na ziemi rajem
Czy jednak umiałbyś teraz udowodnić każdy z tych punktów na podstawie Pisma Świętego?
W trakcie omawiania każdego punktu zastanów się, czy potrafiłbyś to wykazać na podstawie Biblii
KTO SIĘ NADAJE NA KRÓLA TEGO KRÓLESTWA I OD KIEDY? (20 min)
Czy mógłbyś udowodnić na podstawie Biblii, że na Króla tego Królestwa nie nadaje się żaden człowiek na ziemi i że może nim być tylko ktoś z nieba?
Król teokratycznego Królestwa musiałby pochodzić z rodu Dawida (Ps 89:35, 36)
Nikt obecnie żyjący nie potrafi dowieść, że ma prawo do tronu Dawida (w92 1.10 s. 10, przypis do ak. 4; it-1-E s. 909, ak. 4)
Jezus pochodził z tej linii rodowej, ale nie ma go już na ziemi. Jakże więc mógłby być Królem w Królestwie Bożym? Proroctwo z 7 rozdziału Księgi Daniela wskazuje, że władza królewska została powierzona komuś w niebie
Proroctwo Daniela zapowiadało nastanie panowania Królestwa dopiero w późniejszym okresie dziejów (Dn 7:1-8; gm 127, 128; w87/4 6)
Cztery bestie wychodzące z morza wyobrażały człowiecze formy panowania (odczytaj Daniela 7:15-17)
Państwo babilońskie jak zwinny, silny lew pochłaniało narody i ludy, w końcu jednak samo zostało pokonane
Medo-perskie mocarstwo światowe było jak niedźwiedź spragnione podbojów i parło w trzech kierunkach, aż zostało pokonane przez Grecję
Grecja stała się mocarstwem światowym za Aleksandra Wielkiego; powiększyła swój obszar szybko niczym lampart posuwający się naprzód skokami
Po śmierci Aleksandra jego państwo podzielili między sobą czterej wodzowie
Czwarta bestia początkowo wyobrażała imperium rzymskie, ale zwiastowała także powstanie anglo-amerykańskieg mocarstwa światowego (odczytaj Daniela 7:23-25) (w88 15.8 24-26)
Rzym, niczym miażdżąca i pożerająca wszystko straszliwa bestia, wchłonął imperium greckie
„Dziesięć rogów” symbolizuje ogół różnych państw i rządów, które się wyłaniały w miarę stopniowego rozpadu cesarstwa rzymskiego
Jedną z ważniejszych odrośli pozostałych po tym rozpadzie okazała się Wielka Brytania
Przyrównana do „małego rogu” Wielka Brytania do roku 1763 rozgromiła floty Hiszpanii, Holandii i Francji „Mały róg” z Daniela 7:8 zaczął wyobrażać anglo-amerykańskie mocarstwo światowe
Te wydarzenia historyczne omawiamy tylko fragmentarycznie, aby uzyskać tło dla ważnych informacji o Królu sprawującym władzę w Królestwie Bożym
W Księdze Daniela opisano widzenie ukazujące przeprowadzone w niebie postępowanie sądowe w sprawie panowania w Królestwie Bożym (odczytaj Daniela 7:9-14)
„Istniejącym od Dni Pradawnych” jest Jehowa Bóg; wizja ta ma nam dobitnie uzmysłowić Jego nader wzniosłą pozycję
Żyjemy w okresie wpływów „małego rogu”
Dawniejszym „bestiom” pozwolono dalej istnieć w postaci resztek ich terytoriów
Zostaje wprowadzony „syn człowieczy”; kim on jest i co się z nim dzieje według tego opisu?
Może powiesz od razu: „Synem człowieczym” jest Jezus”. Czy jednak potrafisz to wykazać na podstawie Biblii?
Natchnione sprawozdanie z Mateusza 26:63-65 (odczytaj) utożsamia Syna Człowieczego z Jezusem (w88/3 10)
Opis z Księgi Daniela zgadza się całkowicie z Objawieniem 1:7, gdzie czytamy, że Jezus przychodzi na obłokach
Kiedy miał przyjść po władzę królewską i objąć Królestwo? Jak wizja Daniela ułatwia nam ustalenie tego?
Musiało to nastąpić po powstaniu w czasach nowożytnych mocarstwa anglo-amerykańskiego („małego rogu”) Spełnienie innych proroctw biblijnych dowodzi, że mniej więcej w czasie wybuchu I wojny światowej Jehowa nadał swemu Synowi godność królewską, żeby zaczął panować w niebie, w mesjańskim Królestwie
Zachęcającym szczegółem proroctwa Daniela jest zapowiedź zburzenia królestw ludzkich przez Królestwo mesjańskie (Dn 7:14, 26)
Co jednak można powiedzieć o tym, że niektórzy ludzie mają być wzięci do nieba, aby stamtąd panować? Czy potrafisz dowieść tego z Biblii?
Nr 21-P 8/99 Druk 1/03

Z wizji Daniela wynika, że władzę królewską miał otrzymać nie tylko Jezus („syn człowieczy”), ale że miała ona przypaść w udziale jeszcze innym (odczytaj Daniela 7:18, 27)
Biblia wskazuje, że niektórzy naśladowcy Jezusa zostali powołani do współuczestniczenia w sprawowaniu władzy królewskiej (odczytaj Objawienie 1:9)
Apostoł Jan otrzymał w natchnieniu sporo informacji o ludziach mających uczestniczyć w rządach Królestwa (w63/U 1-9)
Napisał, że 144 000 osób miało być zabranych do nieba, aby panować u boku Jezusa (odczytaj Objawienie 14:1; streść wersety 3-5)
Co byśmy powiedzieli, gdyby ktoś twierdził, że liczby 144 000 nie można brać dosłownie? (w89 1.1 6, 7; rs 204)
Wspomnianym tam Barankiem jest Jezus, „Baranek Boży”; Objawienie, rozdział 14, mówi tylko o jednym
—literalnie—Baranku, wobec czego rozsądny jest wniosek, że literalnie brać trzeba także liczbę 144 000 (Jn 1:29; tp 65, 66)
Są oni „pierwocinami” spośród ludzkości; pierwociny owoców to tylko niewielka porcja wyobrażająca zbiory
Jezus nazwał tę grupę „małą trzódką”, ponieważ 144 000 wybranych do rządzenia z Jezusem to rzeczywiście niewiele w porównaniu z ludnością świata (Łk 12:32)
Objawienie 7:4-8 również wymienia tych współuczestników w rządach Królestwa (w84J10 11)
Chociaż powiedziano o nich, że pochodzą z „plemion Izraela”, to jednak nie wszyscy są rodowitymi Żydami (re 116-119)
Nazwy „plemion” nie pokrywają się z nazwami pierwotnych dwunastu plemion Izraela, co wskazuje, że 7 rozdział Objawienia nie dotyczy Izraelitów według ciała (w62/1 14; it-2-E 1125)
A z Objawienia 5:9, 10 (odczytaj) wynika, iż w rzeczywistości pochodzą z wielu narodów
Logiczny jest, więc wniosek, że Objawienie mówi o ludziach, którzy są Izraelitami wewnętrznie (przytocz Rzymian 2:29)
W jaki sposób ludzie stają się współuczestnikami rządów Królestwa?
Bóg powołuje ludzi do nieba, aby panowali w Królestwie razem z Jezusem
Tacy muszą być ochrzczeni w wodzie i namaszczeni duchem świętym (odczytaj Jana 3:3, 5) (w82/3 10, 11) W ten sposób „rodzą się ponownie”, lecz już nie jako ludzie, tylko jako duchowi synowie Boży (w80/14 3)
Po powołaniu na współdziedziców Chrystusa muszą dochowywać wierności aż do śmierci (Obj 2:10)
Potem Bóg za pośrednictwem Jezusa wskrzesza ich do życia w niebie, aby panowali wespół z Chrystusem (Obj 20:4-6)
Większość z nas nie została jednak powołana do panowania z Chrystusem; jakiego miejsca możemy się więc spodziewać w Królestwie?
Mamy uzasadnione podstawy, by wyglądać czasu, gdy cała ziemia będzie korzystać z dobrodziejstw władzy sprawowanej z niebios (Dn 7:27)
CO CZYNISZ TERAZ, ŻEBY ZNALEŹĆ MIEJSCE W KRÓLESTWIE? (12 min)
Biblia wyraźnie podaje, że olbrzymia większość wiernych ludzi ma się cieszyć życiem wiecznym na ziemi
Sam fakt, że do nieba idzie jedynie „mała trzódka”, nasuwa wniosek, iż pozostali otrzymają nagrodę gdzie indziej Według zamierzenia Bożego człowiek miał żyć na ziemi (Rdz 1:28)
Śmierć groziła ludziom tylko w razie nieposłuszeństwa (Rdz 2:17)
Psalm 37:11, 29 wskazuje, że ziemia ma być rządzona sprawiedliwie
Pokrywa się to z Objawieniem 5:9, 10
Zbliżamy się do momentu, kiedy kwestia naszego miejsca w Królestwie zostanie rozstrzygnięta (odczytaj Mateusza
25:31, 32) (w95 15.10 23-28)
Rozdzielanie i osądzanie ludzi będzie się odbywało na podstawie tego, czy popierają namaszczonych „braci” Chrystusa (odczytaj Mateusza 25:34-40)
Jezus nie miał tu na myśli nowego świata, gdyż tam pomazańcy nie będą głodni, nadzy ani w więzieniu
Popierający ich to ci, którzy w obecnym czasie końca rozpoznają namaszczonych braci Chrystusa i współpracują z nimi w jakże doniosłej działalności głoszenia
Każdy z nas może zadać sobie pytanie: Czy z całego serca popieram dzieło Królestwa? Czy naprawdę dokładam wszelkich starań, aby w miarę swoich możliwości je ogłaszać?
Popierający „braci” Chrystusa w nagrodę odziedziczą ziemską dziedzinę Królestwa (im 229, 230; w85/15 19, 20) Ci, którzy ich nie popierają, nie oczekują dla siebie miejsca w Królestwie; tacy zostaną osądzeni niepomyślnie (odczytaj Mateusza 25:41-46) (im 230; w66/6, 7)
Nie chcą uznać „braci” Chrystusa, którzy ogłaszają Królestwo, ani nie popierają ich w tej nader doniosłej pracy Sprawa jest poważna: nie ma neutralnego obszaru, nie ma miejsca na postawę wyczekującą; w chwili zapadnięcia ostatecznego wyroku każdy będzie albo symboliczną „owcą”, albo „koza”
Nastała pora na pokazanie swojego prawdziwego przywiązania do Królestwa i na entuzjastyczne popieranie go
Znaczy to, że nie wystarczy od czasu do czasu przychodzić na zebrania i że nie można się oszczędzać, jeśli chodzi o uczestnictwo w organizowanym przez zbór publicznym głoszeniu o Królestwie
Jeżeli okazujemy szczera wiarę w Jezusa jako Króla i Odkupiciela, to już teraz możemy liczyć na dostąpienie błogosławieństwa opisanego w Mateusza 25:34
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 21-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#14 Abriella

Abriella

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 427 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Polska

Napisano 2008-10-24, godz. 10:24

O choinka! Normalnie sie skusze i wygłosze...
Zawsze było mi przykro, ze nie urodziłam sie mężczyzną, bo te dukane wykłady byly straszne. Jestem przekonana ze wiele żon czy sióstr, wygłosiło by je lepiej niz niedouczeni, dukajacy bracia( mówie o latach 80-tych-90-tych) teraz sie wiele zmieniło.
Zawsze twierdziąłm ze zrobiłabym to lepiej od wielu z nich...ale guzik na mównice w kiecce nie wpuszczą!
Nie masz przyrodzenia :ph34r: ... marsz do kąta :angry: ... Mozesz co najwyżej intonowac pieśni i zasilać wielki zastep głosicielek i co najwyżej być jak okręt kupiecki i taszczyc cały dom na głowie zeby pan mógl sie spokojnie przygotowac do wykładu... a i tak potem dukał...brak wykształcenia wyłaził z rękawów, ale mniemanie o sobie wprost .... wyłaziło z sali królestwa... :lol:

#15 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-24, godz. 10:49

CZY JESTEŚ ZADOWOLONY
Z ZAOPATRZENIA ZGOTOWANEGO PRZEZ JEHOWĘ?
Uwaga dla mówcy: Chrześcijaństwo cierpi głód duchowy, natomiast Świadkowie Jehowy cieszą się obfitym zaopatrzeniem duchowym. Czy naprawdę cenisz liczne środki pomocnicze, które ci udostępnił Jehowa? Jeżeli tak, to powinieneś być bardzo szczęśliwy i zadowolony
GŁÓD DUCHOWY W CHRZEŚCIJAŃSTWIE A STAN LUDU BOŻEGO (7 mm)
Zgodnie z biblijną zapowiedzią w chrześcijaństwie dzieje się źle (Am 8:U)
Duchowieństwo i wierni przyznają, że kościoły są w agonii (w90 15.7 30; g90 8.4 19-22; g90 8.4 20-22; re 229)
Dlaczego chrześcijaństwo cierpi głód duchowy, skoro ma Biblię?
Opuściło Jehowę; nie trzyma się Jego Słowa (Jer 2:13; w84/13 19)
Zamiast życiodajnego Słowa chrześcijaństwo propaguje nauki pogańskie, filozofię, poglądy modernistyczne
(Kol 2:8; g89 8,6 7-11; g88/4 12-14)
Kościoły zastępują Słowo Boże tradycją, jak to niegdyś czynili faryzeusze (Mt 15:3-9; w88 1.11 3-7; w91 15.11 3-6) Bóg z miłości dostarcza swoim sługom mnóstwo pokarmu duchowego (Iz 65:13, 14)
Przeżywają to samo, co Dawid, któremu niczego nie brakowało (Ps 23:1; w88 1.10 23)
Ludzie przychodzący do miejsca wielbienia Jehowy otwarcie przyznają, że otrzymają tam właściwe pouczenia; pragną chodzić drogami Bożymi (Iz 2:2, 3)
Radośnie korzystają z ustawicznej uczty duchowej (Prz 15:15)
Karmią się „słowami wiary i szlachetnej nauki” i czują się zadowoleni (lTm 4:6)
MAMY WSZELKIE PODSTAWY DO ZADOWOLENIA Z ZAOPATRZENIA
ZGOTOWANEGO PRZEZ JEHOWĘ (20 mm)
Podstawę pokarmu duchowego, w który są zaopatrywani domownicy wiary, stanowi Słowo Boże (w88/5 8-13) Umożliwia poznanie prawdy, która prowadzi do życia (Ps 119:160; Jn 14:6)
Oświeca nas coraz lepszym zrozumieniem woli i zamierzenia Jehowy (Ps 97:11; Prz 4:18)
Dzięki światłu z Biblii rozumiemy znaczenie naszych czasów; mamy wyobrażenie o przyszłych wydarzeniach
(2Pt 1:16-19; Obj 1:1, 3; re 15-17)
Służy nam za przewodnik i jest użyteczne jeszcze pod innymi względami (Ps 119:105; 2Tm 3:16, 17; w84/24 7) Wywiera potężny wpływ na nasze życie, przeobraża nasze umysły; pomaga nam przyoblec nową osobowość (Rz 12:1, 2; Ef 4:23, 24)
Potrzebujemy podstawowych prawd, ale nie zdołalibyśmy osiągnąć duchowej dojrzałości, gdybyśmy poprzestali na elementarnych wiadomościach (Reb 5:14; 6:1-3; w85/21 7-11)
Potrzebujemy „stałego” pokarmu duchowego, żeby się nauczyć odróżniać dobro od zła
Robienie postępów pod względem duchowym daje uczucie zadowolenia (lTm 4:15)
Chrześcijanie są zadowoleni, że Bóg im udziela swego ducha
Żyjąc zgodnie z tym duchem, możemy wydawać właściwe owoce (Gal 5:22-25)
To nas pobudza do uczestnictwa w dziele głoszenia i czynienia uczniów, jak również do obwieszczania Boskich wyroków, i to pomimo sprzeciwu (Za 4:6)
Program zebrań zborowych i większych zgromadzeń pozwała nam stale się dokształcać, zachęcać się wzajemnie i przebywać w zdrowym, budującym towarzystwie (Ps 26:8; 122:1; lKo 14:26, 31; Reb 10:24, 25)
Mamy rozmaite publikacje, których używamy na zebraniach, do studium osobistego i rodzinnego oraz w służbie polowej (km4/91 1, 9; w88/5 11-13)
W zborach mamy starszych, którzy pouczają braci, a w razie potrzeby im pomagają lub przywołują ich do porządku (Ef 4:11, 12; lTm 5:17)
Okresowe wizyty nadzorców podróżujących stają się dla nas bodźcem do dalszych wysiłków i wspomagają nas duchowo (Dz 14:22; Rz 1:11, 12; w79/22 15-19)
Na różnych kursach są szkoleni pionierzy, starsi zboru, misjonarze i inni
Wszystkie te środki pomocnicze wskazują, jak dobrze Jehowa troszczy się o swój lud
Czy w chrześcijaństwie jest jakaś społeczność religijna, która by poświęcała swym członkom tyle uwagi? Kiedy się zastanawiamy nad dobrocią i miłością Jehowy, naprawdę odczuwamy taką wdzięczność jak Dawid (Ps 40:5)
DOCENIANIE ZAOPATRZENIA OD BOGA I POMAGANIE DRUGIM SPRAWIA ZADOWOLENIE (15 min)
Niemądre byłoby zlekceważenie dóbr, w które nas zaopatruje Bóg, lub uważanie ich za coś oczywistego (w88/4 s. 17, ak. 9-11; w88 1.10 s. 24, ak. 7; w75/4 18, 19)
Gdybyśmy je lekceważyli, nie zdołalibyśmy stawić czoła próbom i trudnościom teraźniejszym lub czekającym nas jeszcze w przyszłości
Niebezpieczna byłaby postawa, jaką przybrali niektórzy w starożytnym Izraelu (Mai 1:6-8, 12, 13; w88/10 14-18; w89 1.7 30)
Przestali cenić sobie postanowienia Jehowy co do ofiar, okazując w ten sposób pogardę dla stołu Jehowy Jeżeli prosimy Jehowę o pokarm duchowy, możemy się spodziewać, że go otrzymamy, gdyż On wie, czego nam potrzeba (w79/13 7, 8)
Nr 22-P 8/91 Druk 1/03
Dostarczane nam zaopatrzenie powinniśmy przyjmować z taka samą wdzięcznością, jak pokarm literalny (Łk U:
9-13; lTm 4:3, 4)
„Niewolnik wierny i roztropny” pośredniczy w dostarczaniu „pokarmu we właściwym czasie” (Mt 24:45-47)
Jeżeli uznajemy jego rolę i karmimy się regularnie przy stole Jehowy, dajemy tym dowód, że jesteśmy zadowoleni z otrzymywanego zaopatrzenia (w82/14 19-21)
Musimy też kierować zaproszenie do innych głodnych i spragnionych („w90 15.12 10-15)
Jeżeli maja. być naprawdę nasyceni, to muszą czerpać pokarm i napój duchowy z właściwego źródła (Iz 55:1, 2) Świadkowie Jehowy zapraszają ludzi ze wszystkich narodów, żeby karmili się z nimi przy stole Jehowy
Nie można chodzić do kościołów chrześcijaństwa i próbować jednocześnie korzystać z pokarmu przy stole Jehowy (lKo 10:21)
Znaczy to, że ludzi, z którymi studiujemy Biblię, oraz innych zainteresowanych nie wystarczy zapraszać na zebrania
Sam fakt, że wśród ludu Jehowy jest pod dostatkiem pokarmu duchowego, wcale nie oznacza, iż niejako automatycznie można się nim krzepić (Prz 3:18; w88/5 13; it-2-E s. 250, ak. 3)
Trzeba poczynić pewne starania i spełniać określone wymagania biblijne
Chcąc uniknąć głodu duchowego, który nęka chrześcijaństwo, poszczególne osoby muszą zrobić to, co zostało symbolicznie pokazane, gdy za dni Józefa głód ogarnął Egipt (w87/15 17, 18)
Za żywność ludzie zaprzedawali Józefowi siebie i swoje pola
Za ziarno do siewu i za prawo użytkowania roli Egipcjanie oddawali piątą część swoich zbiorów
Tak samo teraz ludzie szukający prawdy musza się oddać Jehowie i ściśle naśladować Jezusa Chrystusa (Mt 16:24; Jn 6:27)
Dlatego dzisiejsi chrześcijanie są obowiązani pomagać innym, którzy pod względem duchowym są w potrzebie (w70/10 15-19)
Jesteśmy rzeczywiście bardzo uprzywilejowani w stosunku do zwolenników nominalnego chrześcijaństwa, którzy w sensie duchowym cierpią głód i są załamani
Zadowolenie, jakie odczuwamy, korzystając z zaopatrzenia zgotowanego przez Jehowę, jest zbyt cenne, żeby je utracić
Dopóki będziemy zadowoleni z zapewnionej przez Jehowę pomocy w sprawach duchowych oraz z podstawowych dóbr materialnych, utrzymamy dobre stosunki z Bogiem (lTm 6:6-8)
KORZYSTAJMY TERAZ I W PRZYSZŁOŚCI Z TEGO, CZEGO NAM DOSTARCZA JEHOWA (3 mm)
Pośród głodu duchowego, jaki nęka religie w świecie, raczymy się ucztą z pokarmów duchowych (Iz 25:6; w88/11 12;
w84/13 26, 27)
Trzymajmy się blisko ludzi, którzy oczekują od Jehowy, że zaspokoi potrzeby swych sług (Ps 145:15-18; w90 15.9 18, 19)
Mamy wszelkie powody do zadowolenia z tego wszystkiego, co nam daje Jehowa
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 22-P—strona 2 NA 45 MINUT
ŻYCIE NAPRAWDĘ MA SENS
Uwaga dla mówcy: Jehowa ma swoje zamierzenie. Ważne składniki Jego zamierzenia to: obrona słuszności Jego zwierzchnictwa i przywrócenie ziemi do stanu rajskiego. Nasze życie może mieć sens, jeśli zamierzenie Jehowy uczynimy naszym zamierzeniem
MAMY WRODZONE PRAGNIENIE, ŻEBY NASZE ŻYCIE MIAŁO SENS (2 mm)
Stanowimy cząstkę ogromnego wszechświata, złożonego z miliardów galaktyk
Każda galaktyka może się składać z miliardów gwiazd (cc 118)
Należymy do rodu ludzkiego, liczącego już ponad pięć miliardów osób
Nasze krótkotrwale istnienie w niekończącym się strumieniu czasu niejednemu wydaje się pozbawione sensu (g87/9 11) Niemniej nasze umysły chcą wiedzieć: Czy to życie ma sens?
Po co tutaj jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Czy to możliwe, żeby komuś zależało na tak mizernych i mało ważnych stworzeniach jak my i żebyśmy mieli jakieś znaczenie?
ISTNIEJE MISTRZOWSKI STWÓRCA, MAJĄCY OKREŚLONE ZAMIERZENIE (8 mm)
To, co wiemy o wszechświecie, potwierdza, że istnieje mistrzowski Stwórca, który ma określone zamierzenie Nikt nie zaprzeczy, że każdy zegarek musiał ktoś zrobić; porównanie zegarka z galaktykami we wszechświecie narzuca wniosek, że musi istnieć Stwórca (Iz 40:26; Heb 3:4; cc 122)
W podtrzymywaniu życia na Ziemi istotną rolę odgrywa Słońce
Słońce jest źródłem energii i światła
Jak mogło powstać Słońce, jeśli nie jest dziełem mistrzowskiego Stwórcy? (Ps 74:16)
Występowanie dni i nocy oraz pór roku umożliwia wzrost roślin, zapewniając właściwe dawkowanie światła i ciepła oraz odpowiednie okresy rozwoju (cc 131-133)
Zastanówmy się nad atmosferą—nad jej zaletami i panującą w niej równowagą (cc 134-137)
Zawiera w odpowiednich proporcjach tlen oraz inne gazy, chroni jak tarcza przed śmiercionośnym promieniowaniem
Niezwykłe właściwości ma woda; bez niej nie byłoby życia (cc 137, 138)
Zaopatruje rośliny w sole mineralne, pomaga zachować równowagę między tlenem a dwutlenkiem węgla; nasze ciała mniej więcej w 70 procentach składają się z wody
Ma odpowiednio dobraną temperaturę wrzenia i zamarzania, a przy zamarzaniu zwiększa swą objętość Gleba ma właściwości istotne dla wzrostu roślin (cc 138-140)
Bakterie, dżdżownice i owady pełnią ważną rolę przy wzbogacaniu gleby, żeby mogła wydawać roślinność i pokarm
Nie tylko jeden, lecz wszystkie te czynniki istnieją i nadal będą oddziaływać; wszystkie są niezbędne dla życia; czy wspólne występowanie ich wszystkich ciągle, a nie jednorazowo, może być dziełem przypadku? (Rz 1:20; cc 140, 141)
Wszystko to przemawia za istnieniem Stwórcy, ale czy są jakieś dowody świadczące o tym, że On przewiduje dla swych stworzeń określoną przyszłość?
ZAMIERZENIE STWÓRCY WIDOCZNE W JEGO ROZLICZNYCH PRZEDSIĘWZIĘCIACH (8 min)
Zamierzenie Stwórcy znajduje potwierdzenie nie tylko w tym, że wszystko stworzył, lecz także w tym, że zachowuje to w niezbędnych ilościach i odpowiedniej równowadze, aby służyło podtrzymywaniu życia
Bóg jest wspaniałomyślnym właścicielem naszego „domu”, Ziemi (cc 129-131)
Nasze ziemskie mieszkanie, jak każdy dobry dom, ma „oświetlenie” i dopływ energii
W „piwnicy” Ziemi znajdują się materiały pędne, metale, kamienie szlachetne, substancje chemiczne
Czy człowiek potrafiłby skonstruować tak cudowne urządzenie, jakim jest ziemska „instalacja wodna” w postaci strumieni, rzek, źródeł i opadów? (Ps 104:10, 11)
„Podłoga” jest pokryta kobiercem roślinnym, a szkody wyrządzane w nim przez ludzi zazwyczaj są szybko naprawiane (g90 8.8 10, 11)
W „spiżarni” Ziemi kryją się obfite zapasy żywności (Ps 104:14, 15, 24; cc 146-151; it-1-E 545)
Istnienie zamierzenia Stwórcy wobec Jego żywych stworzeń staje się oczywiste, gdy pomyślimy, jak przezornie zadbał o to, żeby Ziemia zdołała wyżywić wielka liczbę ludzi, którzy mieliby żyć na niej w przyszłości
Nasz ziemski dom nie miał być tymczasowym, lecz stałym miejscem zamieszkania (Iz 45:18; w84j16 2) Ziemia jest coraz bardziej rujnowana, jak więc da się usunąć panujący na niej obecnie bałagan?
Z ludzkiego punktu widzenia zaprowadzenie porządku jest niemożliwe. Czy zatem kiedykolwiek to nastąpi? (Kzn 1:15)
BÓG OBIECAŁ, ŻE ZIEMIA BĘDZIE RAJEM, A NIE CORAZ BARDZIEJ
RUJNOWANĄ PLANETĄ (12 mm)
Jezus obiecał złoczyńcy wiszącemu obok niego na palu, że będzie w raju (Łk 23:42, 43; rs 275, 276)
Co Jezus miał na myśli? Czy może raj w niebie?
Słowo „raj” oznacza zasadniczo ogród lub park
Pisma Hebrajskie nigdzie i nikomu nie dawały nadziei na pójście do nieba
Nr 23-P 7/91 Druk 1/03 Koncepcja rajskiej ziemi nie była nowa; wierni słudzy Boży od samego początku spodziewali się pięknej, spokojnej, rajskiej ziemi (w82/5 4)
Ziemia Obiecana, po wkroczeniu do niej Izraelitów, była przedsmakiem raju (Pwt 11:10-12)
Bóg obiecał Izraelitom „nowe niebiosa i nową ziemię”, gdy zapowiedział wyzwolenie ich z wygnania w Babilonie
(Iz 65:17, 18; w78/5 22, 23)
„Nowymi niebiosami” okazały się rządy: Cyrusa Wielkiego, Zerubbabela i Jeszui (Jozuego)
„Nową ziemia” był skarcony, skruszony lud sprowadzony z powrotem cło swego kraju
Jehowa wspierał Izraelitów w upiększaniu tego kraju (Iz 35:1, 2)
Obietnica utworzenia „nowych niebios ł nowej ziemi” miała później znaleźć jeszcze inne spełnienie (w84/3 17-19) Apostoł Piotr zapowiedział większe jej spełnienie w przyszłości (odczytaj 2 Piotra 3:13)
Ta „nowa ziemia” obejmie całą kulę ziemską—całą ludzkość (Obj 21:1-3; Ps 115:16)
Przyszłe „nowe niebiosa” to rząd mający siedzibę w niebie (re 301-303)
W swoich kontaktach z rodem ludzkim Bóg od początku zapewniał wierne osoby, że nastanie rajska ziemia (Omów krótko obietnicę Bożą co do „potomstwa” [Rdz 3:15; 22:18; 2Sm 7:12, 13, 16])
Zanim nastanie raj, ziemia musi być najpierw oczyszczona (Jer 23:19, 20; Obj 11:18)
Jak Bóg doprowadzi do tego, żeby na ziemi zapanował trwały pokój i przyjemne warunki?
Ziemia musi zostać oczyszczona ze złych czynników, a więc muszą też zniknąć niszczący ją chciwi ludzie (Prz 21:18) Bóg postąpił tak kiedyś z Ziemią Obiecaną (g89 8.6 s. 4, ak. 4, 5)
Musi zniknąć zakłamany system, który zaślepia ludzi na prawdę
W „wojnie wielkiego dnia Boga Wszechmocnego” ludzie nie będą ginąć na chybił trafił, jak to bywa w wojnach
między narodami (Obj 16:14)
Bóg postępuje sprawiedliwie i uczciwie, gdy usuwa z ziemi niegodziwość, bo tylko w ten sposób można zaprowadzić pokój dla ludzi, którzy tego pragną (Prz 11:8)
W NOWYM SPOŁECZEŃSTWIE POI) RZĄDAMI KRÓLESTWA NIE BĘDZIE GRZECHU (11 min)
Budujące otoczenie ma istotny wpływ na to, czy będziemy szczęśliwi i czy będziemy się trzymać słusznych zasad
Starożytni Izraelici byli w lepszej sytuacji niż inne narody, ponieważ żyli wśród ludzi znających prawo Boże; niestety, okoliczne narody wywierały na nich szkodliwy wpływ (Kpł 18:24-29; Pwt 8:19, 20; 18:9)
Diabeł po dziś dzień posługuje się złym otoczeniem, by nakłonić ludzi do grzechu
Po usunięciu teraźniejszego systemu rzeczy wszędzie będzie istnieć budujące otoczenie i ludziom wyjdzie to na dobre
(Iz 9:6, 7; 26:7-9)
W obecnym systemie ci, którzy chcą postępować właściwie, napotykają niemałe przeszkody, jednak szczerym osobom Bóg niejako wyrówna drogę
Zmartwychwstali otrzymają dogodną sposobność poznania prawdy
W zdrowym środowisku pod panowaniem Królestwa Chrystusowego nie będzie tak trudno przezwyciężać ludzkie słabości, z którymi wszyscy musimy się zmagać
Niektórzy nie dostąpią życia wiecznego (re 291, 292; bn s. 55, ak. 23)
Mówił o tym sam Jezus (odczytaj Mateusza 12:31, 32)
Przykładem ludzi nieskłonnych do skruchy byli niektórzy faryzeusze (Mt 12:22-30)
Chrześcijanie muszą się strzec, żeby nie zgrzeszyć przeciwko duchowi świętemu (Heb 10:26, 27)
Chrześcijanin nie będzie przestawać z ludźmi, którzy chcą uchodzić za chrześcijańskich braci, ale najprawdopodobniej świadomie grzeszą i nie okazują najmniejszej skruchy
Bóg za pośrednictwem Chrystusa będzie sądzić takich ludzi i dlatego nie my, tylko On może określić, kto się dopuścił bluźnierstwa przeciw duchowi świętemu (w81/19 s. 13, ak. 8)
Takich bluźnierców czeka „druga śmierć”, wieczna zagłada, tak iż nie będą już mogli urągać Bogu ani przysparzać kłopotów swoim bliźnim (Obj 20:14, 15)
ŻYCIE MA SENS DLA TYCH, KTÓRZY SŁUŻĄ BOGU (4 mm)
Powstaliśmy w wyniku Bożego aktu stwarzania, a nie wskutek przypadkowych zmian ewolucyjnych Będąc stworzeni na obraz Boga, myślimy i rozumujemy, toteż możemy zrozumieć Jego zamierzenie Nasze życie ma sens, gdyż zamierzenie Boże uczyniliśmy naszym zamierzeniem
Zamierzenie to obejmuje między innymi przekształcenie ziemi w raj
Mamy duże szanse, żeby zostać nim objęci (Sof 2:2, 3; g89 8.5 27)
Innym ważnym elementem zamierzenia Jehowy jest obrona słuszności Jego zwierzchniej władzy My też możemy w tym mieć istotny udział (Prz 27:11)
Dlatego nie jest obojętne, po której stronie stajemy: za czy przeciw zwierzchnictwu Boga
Wiemy, dokąd zmierzamy, gdy dochowujemy wierności
Nie musimy stać się zwykłym pyłkiem w nieskończonym strumieniu czasu
Możemy żyć wiecznie, gdyż takie jest zamierzenie Boże
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 23-P---strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#16 novanna

novanna

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 404 Postów
 • Płeć:Female
 • Lokalizacja:3miasto

Napisano 2008-10-24, godz. 13:30

Nie masz przyrodzenia :ph34r: ... marsz do kąta :angry: ... Mozesz co najwyżej intonowac pieśni i zasilać wielki zastep głosicielek i co najwyżej być jak okręt kupiecki i taszczyc cały dom na głowie zeby pan mógl sie spokojnie przygotowac do wykładu... a i tak potem dukał...brak wykształcenia wyłaził z rękawów, ale mniemanie o sobie wprost .... wyłaziło z sali królestwa... :lol:

prawda!!!!!!
ile to razy, gdy przyszło mi pójść ze zbiórki z "mało wykwalifikowanym" bratem męczyłam się niemiłosiernie, w trakcie co niedawno rozpoczetego studium bibl. na wymioty mnie zbierało, gdy takowy brat prowadził za pomocą schematycznego pytania i odpowiedzi.....mogłam wprawdzie założyć chuxstkę na głowę, ale z dowojga złego zamiast tłumaczyć dopiero co poznanemu biednemu człeczkowi, po kiego tą chustkę zakładam wolałam by robił to topornie"superbrat" .

#17 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-24, godz. 13:50

ja jestem w takim razie normalny :) "siostro to twoje studium więc powiem modlitwę i ewentualnie pytania a dalej męcz się sama :D"


CO MOŻE NAM DAĆ PANOWANIE BOGA
Uwaga dla mówcy: Stało się rzeczą oczywistą, że potrzebne są zmiany. Panowanie Boga wyrwie człowieka z obecnej rozpaczliwej sytuacji. Kto popiera panowanie Boga, ten dostąpi wspaniałej nagrody
LUDZIE SĄ SPRAGNIENI ZMIANY, ALE CZY DOSTOSUJĄ SIĘ DO DRÓG BOŻYCH? (4 min)
Wiele osób boleje nad niesprawiedliwością, przestępczością, wojnami, nienawiścią, chorobami
Nieraz mawiają: „Dlaczego Bóg nie położy temu kresu?” (w89 15.10 21, 22)
Wyeliminowanie takich zjawisk wymagałoby zmiany systemu, instytucji, zwyczajów; czy ludzie chętnie by na to przystali?
Ci, którzy chcieliby zmienić coś na lepsze, spotykają się z ostrym sprzeciwem (g89 8.2 5-8)
Nie ustają spory między obrońcami środowiska naturalnego a przedsiębiorcami, między tymi, którzy chcą chronić środowisko, a zwolennikami „postępu”
Prawdziwe powodzenie i dobra współpraca zależy od gotowości do wprowadzania zmian, aby czynić to, co właściwe
Prawa Boże są dla ludzi wytycznymi, aby potrafili mądrze korzystać z wolnej woli (Rz 2:4)
Jehowa nie czeka, aż ludzie go poproszą o objęcie nad nimi władzy (Ps 2:1-6; w79/21 21, 22)
Realizuje swój program, który w końcu doprowadzi do tego, że jego władza bezspornie rozciągnie się nad całą ziemia
PANOWANIE BOGA, A NIE CZŁOWIEKA, JEST DLA NAS NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIEM (4 min)
Człowiek nie został stworzony po to, żeby panował nad innymi ludźmi (odczytaj Kaznodziei 8:9; Jeremiasza 10:23) Panowanie człowieka zawsze prowadzi do ucisku; czy nie przekonałeś się o tym osobiście? (gm 187, 188)
Bóg dzięki swej mądrości oraz znajomości swych dzieł jest doskonale zorientowany, czego ludzkość potrzebuje
(Iz 40:12-14)
Zna każdy szczegół naszego organizmu i naszej osobowości (odczytaj Psalm 139:3, 4, 16)
Skoro Bóg jest najlepszym Władcą dla ludzkości, to dlaczego pozwala ludziom sprawować władzę?
Bogu nie jest to obojętne, postanowił jednak przystąpić do działania dokładnie wtedy, gdy odniesie z tego pożytek najwięcej ludzi, zarówno żyjących obecnie, jak i tych, którzy żyli w przeszłości (2Pt 3:9; w81/10 22)
DLACZEGO BÓG DOPUSZCZA NA ZIEMI CIERPIENIA? (8 min)
Pierwszy człowiek, od którego pochodzi cały ród ludzki, był synem Bożym; był doskonały i chętnie uznawał zwierzchnictwo Boga (rs 111, 112; tp 43, 44; it-2-E s. 160, ak. 1)
Adam miał doskonałe przymioty moralne, a także zdolność pogłębiania swej wiedzy o Jehowie, miłości do Niego oraz zacieśniania z Nim więzi (uw s. 39, ak. 3; it-2-E s. 604, ak. 2, 3)
Niewątpliwie Bóg regularnie pouczał Adama (w89 1.8 11-16)
Adam i jego potomstwo mieli pracować nad tym, żeby Ziemię uczynić sobie poddana, a jednocześnie mieli miłować swego Stwórcę i korzystać z Jego pouczeń
Adam i Ewa dysponowali wszystkim, czego potrzeba, żeby cieszyć się życiem (w89 1.8 19, 20)
Sama wdzięczność zobowiązywała ich do lojalności i posłuszeństwa wobec Boga
Gdyby doskonali ludzie—tacy jak Adam i Ewa—zgrzeszyli, byłby to umyślny grzech, akt buntu przeciw Bogu (tp s. 45, ak. 6; w81/9 17; it-1-E s. 45, ak. 7)
Człowiek doskonały, który dopuściłby się grzechu, przestałby zasługiwać na wiarę i zaufanie (Łk 16:10)
„Drzewo poznania dobra i zła” wyobrażało suwerenne zwierzchnictwo Jehowy, a zatem wyznaczało granice władzy człowieka (Rdz 2:17; uw 39, 46, 56; w89 1.8 s. 13, ak. 14 oraz ss. 25, 26, ak. 11; it-2-E s. 1011, aR. 1, 2; s. 1124, ak. 1, 2) Jedzenie z tego drzewa równało się odrzuceniu zależności od Boga
Po obraniu przez Adama takiej drogi wyłoniła się kwestia: Czy ktokolwiek z rodziny Bożej pozostanie lojalny mimo wszelkich nacisków i pokus?
Zjedzenie owocu z owego drzewa było czymś więcej niż nieposłuszeństwem; było zakwestionowaniem wobec całego wszechświata słuszności zwierzchniej władzy Boga, czyli Jego panowania (uw S. 47, ak. 2; it-2-E s. 1010, ak. 6)
To wyzwanie, czyli tę kwestię sporną, która podniósł Szatan Diabeł, opisano w Księdze Hioba (Hi 1:9-11; 2:4; uw 5. 47, aR. 3; s. 60, ak. 13; it-2-E s. 1011, ak. 3)
W tej kwestii spornej Hiob stanął po stronie Boga, a pozostając lojalny wobec Niego, bynajmniej na tym nie stracił
ADAM SWYM GRZECHEM WYRZĄDZIŁ SZKODĘ CAŁEJ LUDZKOŚCI (7 mm)
Chcąc wszcząć bunt przeciw Bogu, Szatan podszedł najpierw do Ewy (odczytaj Rodzaju 3:1-6; 1 Tymoteusza 2:13, 14) (w86/23 9, 10)
Ewa została oszukana i uwierzyła, że stanie się tak, jak jej powiedział waż
Adam dał dowód, że nie darzył Boga wystarczająco głęboką miłością ani nie cenił tego, co od Niego otrzymał (Rdz 3:12) Stracił wiarę i świadomie się zbuntował
Pod względem duchowym Adam umarł „w tym samym dniu”, w którym zgrzeszył; również jego organizm już wtedy zaczął ulegać degeneracji (Rz 3:23; 5:12, 14)
Wszyscy ludzie, jako potomkowie Adama, są więc niedoskonałymi, podlegającymi śmierci grzesznikami; poza tym wszyscy rzeczywiście popełniają grzechy
Nr 24-P 2/02 Druk 1/03 Niektóre z tych dzieci dochowały wierności Bogu, mimo że były poddane próbom
Kiedy wielka kwestia sporna dotycząca suwerennej władzy Boga zostanie ostatecznie rozstrzygnięta, nigdy już zło i cierpienie nie zakłócą spokoju we wszechświecie (ce 193-196)
Jak wobec tego Bóg może pomóc ludziom wydostać się z opłakanego stanu, który nieuchronnie prowadzi do śmierci?
BÓG PRZYCHODZI LUDZKOŚCI NA RATUNEK (8 min)
Ludzie potrzebowali pomocy, ale Bóg nie mógł po prostu powiedzieć: „Przebaczam wam grzechy”
Nie może zwyczajnie zbagatelizować grzechu, gdyż byłoby to sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości
Aby dopomóc ludzkości, Bóg musiał rozwiązać pewien problem natury prawnej na jakiej podstawie może przebaczyć grzesznikom (bn 59, 60)
Sam człowiek był bezradny, zaprzedany grzechowi (Ps 49:7; Rz 7:14)
Bóg nie mógł się bezpośrednio zajmować potępionymi, grzesznymi ludźmi
Pomagając ludziom przez okazywanie im miłosierdzia, Bóg musiał działać w zgodzie z wymogami sprawiedliwości
(Rz 3:23-26)
Na mocy życzliwego i zgodnego z prawem postanowienia Boga Jego Syn utorował ludziom drogę do życia; jednocześnie rozstrzygnął kwestię sporną co do zasadności panowania Bożego (Lmn 18-20)
Jezus urodził się i żył jako człowiek doskonały (odczytaj Hebrajczyków 7:26)
Szatan nigdy nie zdołał nakłonić go do zgrzeszenia myślą, mową lub czynem
Przez oddanie swego życia na ofiarę Chrystus dał podstawę do tego, by ludzie wierni mogli być uznani za sprawiedliwych, prawych (w86J10 6-10; it-1-E 604, 605)
Po zmartwychwstaniu Jezus zaczął pełnić funkcję Orędownika sług Bożych (odczytaj 1 Jana 2:1, 2) Po złożeniu ofiary okupu Jezus staje się „Wiekuistym Ojcem” (Iz 9:6; w87/17 7, 13, 14)
Otrzymuje „dzieci”, ponieważ Bóg przyjmuje dostarczony przez niego okup jako ofiarę za grzechy Dzieckiem Jezusa może się stać każdy, kto z wiarą uznaje ten okup
OKUP CHRYSTUSOWY USUWA GRZECH ZE WSZYSTKIMI JEGO NASTĘPSTWAMI (4 min)
Dzięki zastosowaniu wartości okupu wszyscy, którzy tego zapragną, będą mogli osiągnąć doskonałość i życie wieczne (Jn 3:17-21, 36)
Nie dostąpią życia jedynie ci, którzy odrzucą sprawiedliwe panowanie Jehowy (Obj 20:7 9)
Imię Boga zostanie uświęcone, a Jego panowanie całkowicie oczyszczone z zarzutów, dzięki czemu spełni się Psalm 150 (opowiedz krótko)
Po tysiącletnich rządach swego Królestwa Chrystus przekaże je Ojcu wraz z przywróconymi do doskonałego stanu ludźmi
Ludzie będą wtedy synami Bożymi jak Adam w Edenie i zostaną poddani końcowej próbie (1Ko 15:24; uw 189-191; it-2-E 170)
MOŻESZ UFNIE OCZEKIWAĆ NAGRODY (10 min)
Życie—życie wieczne—jest wspaniałomyślnym darem od Boga
Nie można sobie na nie zasłużyć uczynkami, bo nasze uczynki nie są nacechowane prawością (w87/17 22, 23)
Życie to nagroda dla tych, którzy wierzą w Chrystusa jako Króla ustanowionego przez Boga i którzy są mu posłuszni
Powinniśmy dążyć do zaskarbienia sobie przyjaźni Boga
Dlaczego masz zaszczyt to wszystko słyszeć i rozumieć, skoro nie pojmują tego miliony ludzi?
Bóg zagląda w ludzkie serca i rozpoznaje każdego, kto Go szczerze szuka
Pociąga daną osobę do siebie, gdy widzi, że są spełnione odpowiednie warunki (opowiedz Dzieje 8:25-36)
Dla wszystkich, których Bóg obdarza swą łaska, życie nabiera sensu; nie wolno im tego zlekceważyć (odczytaj 2 Koryntian 6:1, 2)
Tracąc z oczu cel, dla którego poznaliśmy prawdę, zarazem utracilibyśmy nagrodę
Kiedy ktoś poznaje prawdę i utwierdza się w przekonaniu o słuszności panowania i zamierzenia Bożego, dostrzegając w nim swoje miejsce, wówczas zgodnie z jednym z wymagań Bożych daje się ochrzcić w wodzie (w82/4 14-16)
Taką decyzję powinien powziąć zupełnie samodzielnie
Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że Przy chrzcie jest się pod względem duchowym jeszcze „niemowlęciem” i należy pilnie studiować, bezustannie dążąc do osiągnięcia dojrzałości (1Ko 14:20)
Ubieganie się o nagrodę nie jest oznaka samolubstwa, ponieważ Jehowa ceni I nagradza tych, którzy Go szczerze szukają (Kol 3:24; Heb 11:6)
Powinniśmy doceniać wspaniałą sposobność służenia Bogu w naszych czasach (Mt 24:14)
Mamy sposobność opowiedzieć się po stronie zwierzchnictwa Bożego i pomimo sprzeciwu głosić o Królestwie Zarazem mamy szansę stanowić cząstkę „fundamentu” oczekiwanej „nowej ziemi” (Iz 51:16; 65:17)
Nikt nie powinien przybierać postawy „zbyt sprawiedliwego” jedynie dlatego, że uznaje panowanie Boże i że Bóg zaszczycił go możliwością poznania swego zamierzenia (Kzn 7:16; Mt 7:1, 2)
Szczęśliwi, lojalni chrześcijanie powinni zawsze starać się pomagać innym, oczekując radości życia pod panowaniem Boga, kiedy to zaspokojone będą wszystkie nasze potrzeby (Fip 4:19)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 24-P—strona 2 NA 45 MINUTPRZECIWSTAWIANIE SIĘ DUCHOWI ŚWIATA
Uwaga dla mówcy: Poniżej, w trzeciej części, przy opisie cech charakterystycznych ducha świata skorzystaj z książki Prowadzenie rozmów, strony 87-90. Starannie omów każdy punkt, rozpatrując podane wersety i popierając swą argumentacje dodatkowym materiałem, wskazanym w odsyłaczach

DUCH SZATAŃSKIEGO ŚWIATA JEST PRZECIWIEŃSTWEM DUCHA BOGA, CZYLI JEGO
CZYNNEJ SIŁY (7 min)
Nie można żyć w dobrych stosunkach z Bogiem, mając „ducha świata” (lKo 2:12)
Duch świata to samolubna i grzeszna siła skłaniająca do postępowania charakterystycznego dla świata ludzi niegodziwych
Pobudzani duchem świata wykazują znamienną postawę, typową dla obecnego systemu rzeczy, którego bogiem jest Szatan (rs 86)
Ducha szatańskiego świata cechują między innymi: nienawiść do prawdy, uczynki ciała oraz przeciwstawianie się wszystkim słusznym działaniom Jehowy (Gal 5:19-21; 2Tm 3:1-5)
Wszyscy oddający cześć Jehowie muszą dawać odpór duchowi świata oraz unikać postępowania, do którego on inspiruje (1Jn 2:15)
Pielęgnują owoce świętego ducha Bożego (Gal 5:22. 23)
Chrześcijanie nie „mówią tego, co się wywodzi ze świata” (1Jn 4:1-6; w84/11 Ss. 14, 15, ak. 11-13)
SZATAN POSŁUGUJE SIĘ ZŁYM ŚWIATEM DO ZWALCZANIA PRAWDZIWEGO WIELBIENIA Jehowy (12 min)
Religijnym składnikiem złego świata jest Babilon Wielki, który służy Arcyzwodzicielowi do wprowadzania w błąd i zaślepiania ludzkości
Wszystkie narody upiły się winem fałszywych nauk i duchowej rozpusty tej nierządnicy (Obj 18:2-4; re 261-264) Inną część składową złego świata Szatana stanowi zachłanny system gospodarczy, z wielką finansjerą na czele
Szatan posługuje się nim do rozbudzania w sercach ludzkich ducha chciwości i materializmu (Łk 12:15; pe 5. 210, ak. 9)
W odpowiednim czasie polityczny składnik szatańskiego świata ruszy do bezpośredniej walki z Barankiem Bożym (Obj 17:12-14)
Siłą uderzeniową systemu politycznego jest brutalny militaryzm, który bezmyślnie uśmiercił już miliony ludzi Cały świat Szatana jest na wskroś zepsuty moralnie (Rz 1:24-27)
Oczywiście słudzy Jehowy nie mogą mieć z tym nic wspólnego
Szatan zaślepił narody na prawdę Bożą, toteż chodzą one w ciemności duchowej (Ef 4:17-19; pe s. 210, ak. 10) Sport, zabawy i rozrywki przekształciły się w upadlające, przepojone duchem współzawodnictwa, często bardzo szkodliwe zajęcia
Inne karygodne postępki to przejadanie się, upijanie oraz hulaszczy i rozwiązły tryb życia (lPt 4:3, 4; w87/6 S. 28, ak. 3-5; g84/10 5-7; w80/8 1-3)
Wszystkie te przejawy działania ducha świata służą Szatanowi do tego, by zwalczać lud Boży i wielbienie Jehowy (1Jn 5:19; Obj 12:9, 12, 17; rs 86, 87)
JAKICH CECH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA DUCHA TEGO ŚWIATA MIJSIMY SIĘ WYSTRZEGAC? (rs 87-90) (22 mm)
Chcąc się uwolnić od ducha świata, trzeba sięgnąć do sedna sprawy
Trzeba przejawiać ducha Bożego i szczerze umiłować drogi Boże (1Ko 2:12)
Koniecznie trzeba się wystrzegać postaw będących odzwierciedleniem ducha świata:
1) Postępowanie według swego widzimisię bez liczenia się z wolą Bożą (rs 205-209; w86/8 4-6)
2) Reagowanie na różne sytuacje w sposób nacechowany pychą (uw 127-129)
3) Buntownicza postawa wobec władzy (w73/7 1-5, 8-10)
4) Folgowanie pragnieniom upadłego ciała (w8678 12, 13; w80/8 5-8)
5) Zdominowanie życia przez chęć posiadania tego, co widzą oczy (w88 15.11 4-7)
6) Popisywanie się dobrami materialnymi i domniemanymi osiągnięciami (w86/22 s. 10, ak. 18)
7) Dawanie upustu emocjom w plugawej mowie i aktach przemocy (w88/1 17; w72/10 11)
8) Opieranie nadziei i obaw na ludzkich możliwościach
9) Oddawanie ludziom i przedmiotom czci należnej Bogu
PRAWDZIWE SZCZĘŚCIE ZNAJDUJ W OKAZYWANIU POSŁUSZEŃSTWA JEHOWIE (4 min)
Jehowa udostępnia nam radość serca, ucząc nas ze swego Słowa oraz pomagając nam w stosowaniu się do Jego słusznych zasad
Zapewnia swemu ludowi obfite błogosławieństwa, posługując się nim do ratowania drugim życia przez głoszenie i nauczanie Jego Słowa
Ogólnie biorąc, posłuszni są zabezpieczeni przed szkodliwymi następstwami złego towarzystwa, rozwiązłości, palenia tytoniu, zażywania narkotyków i pijaństwa (Prz 10:22)
Głosząc dobrą nowinę, są stale zajęci i szczęśliwi
Nr 25-P 7/92 Druk 1/03 Zły świat czeka nieuchronna zagłada, która dosięgnie też każdego, kto go popiera i przejawia jego ducha (2Pt 3:7, 12; iJn 2:17)
Wszyscy należący do szatańskiego świata tkwią w grzechu i nie kwalifikują się do bezkresnego życia (iJn 3:8)
Dzieci Boże naprawdę nienawidzą Szatana, jego podłych poczynań i całego złego świata, natomiast miłują spełnianie woli Bożej
Zdecydowane są z pomocą Jehowy walczyć z duchem świata i go zwyciężyć (1Jn 4:4, 6)
Oczekujący nowych niebios i nowej ziemi dostosowują swoje życie do wskazówek Słowa i ducha Bożego (2Pt 3:13, 14, 17, 18; iJn 3:9, 10)
Ludzie miłujący Jehowę będą prowadzić czyste, prostolinijne życie, aby sobie zaskarbić Jego uznanie oraz dostąpić życia wiecznego w sprawiedliwym nowym świecie (Prz 2:21)
Po całej ziemi w sposób zorganizowany głoszą dobrą nowinę i nauczają, żeby również inni mogli znaleźć drogę do życia (Mt 28:19, 20)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 25-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#18 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-24, godz. 19:34

CZY TY OSOBIŚCIE LICZYSZ SIĘ U BOGA?
Uwaga dla mówcy: Staraj się pogłębić u słuchaczy docenianie faktu, że Jehowa interesuje się każdym z nas. A my swoje zainteresowanie Bogiem wykazujemy, studiując Jego Słowo i regularnie się modląc (Jak 4:8)
POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCE PRAWA DOWODZĄ, ŻE BÓG INTERESUJE SIĘ
LUDZKOSCIĄ (8 mm)
Niektórzy powiadają, że „Bóg jest martwy”, to znaczy jest daleki i nie wtrąca się w sprawy ludzi
Inni twierdzą, że nawet jeśli Bóg interesuje się jakoś wszechświatem, to nie zniża się do wysłuchiwania poszczególnych osób ani się nimi nie zajmuje
Jednakże obserwacja wielu codziennych zjawisk dostarcza dowodów, że Bóg żywo interesuje się nami i że ma określone zamierzenie (cc 129-141; tp 143-150; g89 8.3 10)
Wynika z nich niezbicie, że zamierzenie Boże jest stopniowo realizowane dla dobra człowieka
Prawa fizyczne są niezbędne, aby życie na ziemi mogło dalej istnieć
Powszechne i stałe obowiązywanie praw fizycznych wyraźnie dowodzi, że Bóg o nas nie zapomniał
Naukowcy, z których niejeden drwi z wiary w Boga, sami w istocie wierzą w niezawodność i niezmienność praw
fizycznych rządzących wszechświatem
Prawa kierujące procesem prokreacji wyjawiają Bożą dobroć względem rodu ludzkiego
Prawa moralne są równie niepodważalne i niezbędne do prowadzenia sensownego życia
Łamanie praw moralnych prowadzi do fatalnych następstw (odczytaj Rzymian 1:26-31)
Najbardziej karygodną formą naruszania Boskich praw moralnych jest obłuda religijna (2Tm 3:5)
Bóg zamierza doprowadzić wszystkie rozumne stworzenia do pełnej harmonii ze swymi prawami moralnymi, aby ich już nigdy nie naruszano
Bliższe przyjrzenie się powszechnie obowiązującym prawom Bożym jasno pokazuje, że On interesuje się ludzkością; czy jednak można twierdzić, że zwraca uwagę na poszczególne jednostki?
CZY BÓG POŚWIĘCA UWAGĘ KAŻDEJ JEDNOSTCE? (12 mm)
Bóg nie jest obojętny na los „nikogo z nas” (Dz 17:26, 27)
Chrystus „zakosztował śmierci za każdego człowieka” (Heb 2:9)
Swoją ofiarą Chrystus odkupił ludzkość, która była „sprzedana grzechowi” (Rz 7:14)
Każdy musi osobiście na nowo nawiązać dobre stosunki z Bogiem
Jezus ma władzę sądzenia ludzi (odczytaj Jana 5:27-30)
Czy ktokolwiek powinien mniemać, że jest zbyt zły albo że za daleko się posunął, by mógł jeszcze liczyć na pomoc od Boga? (w90 15.2 s. 23, aR. 4, 5)
Rozważmy Izajasza 1:18 oraz przeżycia apostoła Pawła (lTm 1:15, 16)
Z drugiej strony byłoby fatalnym błędem, gdyby ktoś myślał, że dostąpi uznania Bożego, ponieważ jest „dobrym” człowiekiem lub też spełnia dobre uczynki (Mt 7:22, 23; Mk 10:18; Rz 3:10; 4:2, 3; 10:1-3)
Zniechęconym śmiało można powiedzieć: Miłość Jehowy do tych, którzy Go pilnie szukają, jest daleko większa niż wszelka miłość, jaką my potrafimy okazać (odczytaj Rzymian 8:38, 39)
Jezus, będąc na ziemi, udowodnił, że miłuje ludzkość tak samo jak jego Ojciec (Mk 1:40, 41)
Aby zrozumieć Boga i Jego drogi, potrzebujemy Jego pomocy
Otwiera On nasze umysły, abyśmy mogli osiągnąć zrozumienie (Jn 6:44)
Nikt nie może zrozumieć Boga bez pomocy Jego ducha (1Ko 2:11, 12)
O tym, że Bóg interesuje się każdą jednostką, dobitnie świadczy Jego postanowienie co do zmartwychwstania (Lmn 20, 21; hp 118-120)
Chcąc kogoś wskrzesić, Bóg musi go znać bardzo szczegółowo—żeby dany człowiek rzeczywiście miał tę samą osobowość, co przed śmiercią
Bóg będzie wskrzeszał ludzi za pośrednictwem Chrystusa, który także został wzbudzony z martwych
Skoro Bóg interesuje się każdym z nas, więc należałoby się spodziewać, że umożliwi nam poznanie swoich zamierzeń. Czy rzeczywiście tak postępuje?
MOŻEMY POZNAĆ PRAWDĘ O BOGU (12 mm)
Jezus powiedział uczniom, że będą mogli poznać prawdę (odczytaj Jana 8:31, 32)
Jezus wiedział, że zna prawdę, gdyż przebywał u swego Ojca niezliczone wieki przed przyjściem na ziemię
Apostołowie też znali prawdę — z Pism Hebrajskich oraz od samego Chrystusa
My również możemy znać prawdę, gdyż mamy pisma apostołów oraz ich współpracowników
Spisane Słowo Boże jest niezbędnym środkiem, dzięki któremu możemy poznać pogląd Boga na różne sprawy i zrozumieć Jego zasady
Biblia została spisana przez ludzi, których natchnął Bóg, i relacjonuje życie zwykłych mężczyzn i kobiet, jest więc bardziej ujmująca, przystępna i realistyczna, niż gdyby ja. spisali aniołowie
Bóg od początku do końca nadzorował jej powstawanie i ustrzegł ją przed niedokładnościami lub czysto ludzkimi wyobrażeniami (si s. 10, ak. 19, 20)
W Biblii marny też słowa Jezusa, który poświadczył prawdomówność Słowa Bożego
Nr 26-P 7/92 Druk 1/03
Biblia przetrwała do naszych czasów, przechowując w sobie prawdę Bożą (gm 12-24)
Pismo Święte jest doskonałe w tym znaczeniu, że daje wierzącemu wszystko, co się składa na jego calkowite wyposażenie (2Tm 3:15-17)
Jest też doskonale w tym sensie, że wystarcza człowiekowi do zdobycia wiary, która prowadzi do zbawienia Podczas gdy Bóg przemawia do nas za pośrednictwem Biblii, my możemy zwracać się do Niego w modlitwach
Dziś trzeba poznawać Boga i zbliżać się do Niego za pośrednictwem Chrystusa, przyznając, że się jest grzesznikiem potrzebującym pomocy (w90 15.1 4, 6)
O co słusznie można się modlić? (odczytaj 1 Jana 5:14)
O wszystko, co wpływa na nasze stosunki z Bogiem—o wszystko, co ma związek z naszą pomyślnością duchową Odpowiedź otrzymamy w postaci wskazówek z Biblii, rad naszych braci oraz w sposobie postępowania Boga z nami Me w modlitwach trzeba być wytrwałym
Siłą rzeczy nasuwają się dwa pytania: Czy osobiście wierzymy, że Bóg się nami interesuje? I czy urzeczywistni On swoje zamierzenie?
OD SAMEGO POCZĄTKU BÓG ZMIERZA STOPNIOWO DO URZECZYWISTNIENIA SWEJ WOLI (13 mm)
Stopniowego spełniania się zamierzenia Boga nie można dostrzec bez wiary
Kto rozpatruje te sprawy, nie okazując wiary, ten nie widzi realizacji planu Bożego—raczej odnosi odwrotne wrażenie
W roku 66 n.e. Rzymianie pod wodzą Cestiusza Gallusa oblegli Jerozolimę, a potem się wycofali. Kto z przebywających w Jerozolimie dał wiarę słowom Jezusa, ten uciekł; natomiast niedowierzający pozostali. Później oddziały rzymskie powróciły i zgładziły tych, których nie uciekli (Łk 21:20, 21)
Osoby mające wiarę patrzą poza zwodnicze, zewnętrzne pozory; dostrzegają „oczywiste przejawy rzeczy realnych, choć nie widzianych” przez przeciętnych ludzi, którzy nie wykazują wiary (Heb 11:1)
Jehowa poświęcał czas, by pouczać ludzi o swym rządzie i położyć fundament, na którym można budować wiarę Wszechmocny udostępnił następujące niezbędne przesłanki:
1) Wiedzę o zasadach pracy swego rządu
2) Widome przejawy swoich przymiotów
3) Możliwości nieomylnego rozpoznania Mesjasza, Króla
Bóg wybrał naród izraelski, aby na nim zademonstrować swoje zasady i przymioty
Dzieje Izraelitów pokazały, co daje posłuszeństwo, a co nieposłuszeństwo wobec prawa Bożego; natomiast historia świata wyjawia, jak się wiodło ludziom w ogóle nie mającym prawa Bożego (Ef 4:17-19)
Izrael został narodem wybranym, ponieważ Bóg umiłował Abrahama (Pwt 7:7, 8)
Bóg zaspokajał również potrzeby innych narodów, chociaż nie utrzymywał z nimi tak bliskich kontaktów
Poza tym Jehowa użył wiernych Żydów do spisania Pism Hebrajskich (odczytaj Rzymian 3:1, 2)
Bóg zadbał o wyłonienie obiecanego „potomstwa” oraz umożliwił jednoznaczne rozpoznanie go; dostarczył też pierwowzorów rzeczy przyszłych (Rdz 3:15)
Jezus podczas swej służby na ziemi starannie dobierał tych, którzy mieli u jego boku panować w Królestwie
Szkolenie i poddawanie próbom owych 144 000 podczas minionych dziewiętnastu wieków dowiodło, że ci wybrani na zawsze pozostaną lojalni (Obj 14:1-3)
„Nowa ziemia” będzie miała miłosiernych władców (2Pt 3:13)
Sam Chrystus został wypróbowany pod każdym względem i doskonale rozumie usposobienie oraz problemy człowieka (Heb 4:15)
Skoro w niebie istnieje rząd Królestwa, to na ziemi musi mieć poddanych (w87i7 13-15; po 112, 125, 126, 160, 165)
Musi być jakiś zalążek tego społeczeństwa, trzon, który przeżyje zagładę obecnego skażonego systemu rzeczy (Obj 7:9, 14)
Do ocalałych dołączą miliony łudzi powstających z martwych, których trzeba będzie pouczać
Bóg jest głęboko zainteresowany każdym spośród miliardów ludzi, którzy dotąd żyli (odczytaj 2 Piotra 3:9)
A zatem możemy i powinniśmy studiować Słowo Boże oraz pilnie służyć Jehowie, szczerze ceniąc sobie to, że On się nami interesuje, i wybiegając myślami ku życiu pod rządami Jego Królestwa
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 26-P—strona 2 NA 45 MINUT
DOBRY FUNDAMENT MAŁŻEŃSTWA

dla mówcy: Materiał do tego wykładu można znaleźć w pierwszych trzech rozdziałach książki Tajemnica szczęścia rodzinnego. Jednakże nie czytaj słuchaczom bezpośrednio z książki. Staraj się podawać aktualne informacje, korzystając dodatkowych, najświeższych źródeł. Często otwieraj Biblię i czytaj wprost z tego miarodajnego źródła

PAMIĘTAJMY ZAWSZE O DONIOSŁYM ZNACZENIU RODZINY (4 mm)
W gronie rodzinnym człowiek zaspokaja wiele swoich potrzeb (Kzn 4:9-12; połóż nacisk na zażyła więź łączącą rodziców z dziećmi)
Bóg utworzył rodzinę, aby służyła wzniosłemu celowi (Rdz 1:27, 28; 2:15)
Historia potwierdza doniosłą rolę rodziny, nawet w kwestii przetrwania narodu
Obecnie szerzy się duch, który zagraża istnieniu instytucji, jaką jest rodzina
WYBÓR PARTNERA DO SZCZĘŚLIWEGO MAŁŻEŃSTWA (9 mm)
Fundament szczęśliwego małżeństwa stanowią rady Jehowy (Mt 7:24-27)
Nawet osoby już żonate lub zamężne odniosą korzyść z omówienia tego materiału; rady te mogą ci się przydać xy twoim małżeństwie, a poza tym będziesz lepiej wyposażony do udzielania pomocy drugim
Jeżeli twoje małżeństwo ma być szczęśliwe, to zanim zaczniesz szukać partnera, najpierw musisz poznać siebie I swoje potrzeby (g85/7 14-16; yp 236-241; bn 3, 4; g86/2 7)
Oto kilka pytań, jakie powinieneś sobie zadać, aby stwierdzić, dlaczego dążysz do małżeństwa: Czego się spodziewam po tym związku? Jakie są moje potrzeby cielesne, uczuciowe i duchowe? Jakimi miernikami się kieruję, do jakich celów zmierzam i jakimi metodami pragnę je osiągnąć?
Wiele par małżeńskich jest nieszczęśliwych, gdyż partnerzy się nie dobrali (w89 15.5 10; g86/2 3-5) Zastanawiając się nad tym, czy jesteście dobraną parą, zadajcie sobie między innymi takie pytania: Jaki charakter będzie miała praca męża? Gdzie będziemy mieszkać? Ile pieniędzy trzeba będzie przeznaczyć na utrzymanie? Kto ma ustalać budżet domowy? Czy żona będzie musiała pracować zarobkowo? Jak każde z nas zapatruje się na życie płciowe, dzieci, stosunki z krewnymi itp.? (Prz 15:22)
Wywodzenie się z podobnego środowiska ułatwia dopasowanie się
Zakochanie się nie jest równoznaczne z prawdziwą miłością (yp 242-251)
Wystrzegaj się poglądu: „Ja go (ją) zmienię”
WZAJEMNE ZOBOWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA (10 mm)
Trzeba zdawać sobie sprawę z wzajemnych zobowiązań, jakie wynikają z zawarcia małżeństwa (Rdz 2:23, 24)
O czym powinna pomyśleć kobieta przy ocenie kandydata na męża: Czy jestem gotowa uznawać go za swoją głowę?
Co musi wziąć pod uwagę mężczyzna przy wyborze kandydatki na żonę: Czy kocham ja. jak samego siebie?
Więź oparta na miłości i wzajemnym szacunku będzie o wiele trwalsza niż namiętność
Inne ważne czynniki, które trzeba uwzględnić przed wstąpieniem w stan małżeński
Liczy się nie tyle wygląd zewnętrzny, ile „ukryta osoba serca” (lPt 3:4; lSm 16:7; yp 255, 258-260)
Istotne znaczenie ma pobieranie się „w Panu” (1Ko 7:39; Pwt 7:3, 4; w 89 1.U 18-22)
Przed powzięciem decyzji tak ważnej jak małżeństwo trzeba najpierw obliczyć koszty (LR 14:28, 29) Jeżeli utrzymują się znaczne różnice zdań, może lepiej będzie zawczasu ze sobą zerwać (yp 256, 257)
Warto posłuchać rad ludzi w starszym wieku (Hi 12:12; Prz 3:5, 6)
PO ŚLUBIE ZWYKLE TRZEBA SIĘ DO SIEBIE DOPASOWAĆ (4 min)
Warto pamiętać, że do pełnej realizacji słów z Kaznodziei 4:9, 10 może być potrzebne wzajemne dopasowanie się W tym celu trzeba być elastycznym i ustępliwym
Wiedz o tym, że nie wystarczą ustępstwa jednej strony; oboje powinniście nad tym pracować w duchu miłości Uwzględnianie potrzeb seksualnych partnera i jego poglądu na te sprawy ułatwia dopasowanie się pod tym względem i chroni przed samolubstwem (w89 15.5 13, 19)
JAK SOBIE RADZIĆ Z RÓŻNICAMI ZDAŃ W MAŁŻEŃSTWIE (12 min)
Nie ma dwóch osób, które by się zgadzały we wszystkim
Różnice zdań wynikają z niedoskonałości, trzeba się więc pogodzić ze słabostkami męża lub żony i jakoś sobie z nimi radzić (Prz [9:11)
Niekorzystne porównywanie męża albo żony z innymi osobami świadczy o braku taktu i życzliwości Niektórzy współcześni psycholodzy zalecają parom małżeńskim rozładowywanie napięć w kłótni, ale według Biblii takie postępowanie jest niemądre (Prz 17:14)
Kluczem do rozwiązywania problemów małżeńskich jest szczera wymiana myśli (g86/7 2-5)
Bywają zarówno właściwe, jak i nieodpowiednie sposoby poruszania różnych spraw (Prz 18:13)
Niekiedy współmałżonek może być rozdrażniony; trzeba to zrozumieć i uwzględnić (Prz 17:17)
Spokojną wymianę myśli bardzo utrudnia zazdrość (Prz 14:30)
Nr 27-P 9/98 Druk 1/03Czasem w usunięciu nieporozumień mogą pomóc osoby postronne
Duma utrudnia wymianę myśli i przezwyciężanie trudności, niemniej można ją wyrugować, gdy się pamięta o własnej znikomości; pomocne jest też poczucie humoru
Przy usuwaniu nieporozumień warto się kierować zasada: „Nikomu nie oddawajcie złem za złe” (Rz 12:17; 1Pt 2:23) Bądź konsekwentny i trzymaj się zasady, by zawsze czynić to, co słuszne
Zło nierzadko daje się pokonać czynieniem dobra (Rz 12:21)
OMÓW WERSETY BIBLIJNE PODANE W RAMCE NA STRONIE 38
KSIĄŻKI SZCZĘSCIE RODZINNE (6 mm)
Jeżeli zastosujesz wymienione tu zasady, to założysz dobry fundament pod swoje małżeństwo
Zawsze bądź optymistą. Wystrzegaj się nierealistycznych oczekiwań. Zachowuj poczucie humoru. Bądź elastyczny. Dobrze poznaj swego partnera
Z błogosławieństwem Jehowy twoje małżeństwo będzie się odznaczać dojrzałością, trwałością i szczęściem
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 27-P—-strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#19 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-25, godz. 12:34

OKAZUJ W MAŁŻEŃSTWIE SZACUNEK I MIŁOŚĆ

Uwaga dla mówcy: Materiał do tego wykładu można znaleźć w rozdziałach 3 I U książki Tajemnica szczęścia rodzinnego. Jednakże nie czytaj słuchaczom bezpośrednio z książki. Staraj się podawać aktualne informacje, korzystając z dodatkowych, najświeższych źródeł. Często otwieraj Biblię i czytaj wprost z tego miarodajnego źródła

SZACUNEK 1 MIŁOŚĆ—NIEODZOWNE WARUNKI SZCZĘŚCIA W MAŁŻEŃSTWIE (4 mm)
Chyba nikomu z nas nie jest obojętne dobro małżeństwa (własnego lub kogoś z naszych bliskich); warto się zastanowić, jak ważne w małżeństwie jest okazywanie szacunku i miłości
Szacunku można wymagać, ale jeśli ma on płynąć z serca, trzeba na niego zasłużyć
Jezus jako nauczyciel zjednał sobie szacunek swoim sposobem nauczania (Mt 7:28, 29)
Przyjrzyjmy się bliżej roli męża w powiązaniu z potrzebą okazywania szacunku w małżeństwie
Żona winna mieć szacunek dla męża; jak mąż może sobie na to zasłużyć? (Ef 5:33)
JAK MĄŻ MOŻE SOBIE ZJEDNAĆ GŁĘBOKI SZACUNEK ŻONY (14 mm)
Przez właściwe spełnianie zadań głowy rodziny
Przykładem zwierzchnictwa opartego na miłości jest to, które sprawuje Jehowa nad Chrystusem oraz Chrystus
nad zborem (Mt 11:29; Heb 10:7; w89 15.5 11-13)
Maż powinien się wzorować na tych przykładach (Ef 5:25-29, 33)
Jeżeli mąż zachowuje się władczo, podporządkowywanie się mu może być dla żony ciężkim brzemieniem Żonie trudno jest podporządkować się mężowi, który się uchyla od przewodzenia i podejmowania decyzji; może czuć się zmuszona do przejęcia inicjatywy, aby dopilnować wszystkiego
Mąż ma być konsekwentny i stanowczy przy podejmowaniu decyzji, niemniej powinien uwzględniać zdanie żony Ma zaspokajać potrzeby rodziny
Jego obowiązkiem jest dbanie o zaspokojenie potrzeb materialnych żony (1Tm 5:8)
Zarabiając na utrzymanie rodziny, nie powinien wpadać w krańcowość i nabierać usposobienia materialistycznego ani wciągać w te sidła resztę rodziny (1Tm 6:7-10)
Zaspokajanie potrzeb materialnych musi zrównoważyć dbałością o znacznie ważniejsze potrzeby duchowe (lTm 6:17-
-19; w83/21 12, 13)
Ma darzyć szacunkiem żonę jako naczynie słabsze, żeńskie (lPt 3:7)
Powinien o tym pamiętać w związku ze współżyciem cielesnym (w83/21 15, 16)
Ma dbać o czystość i higienę osobistą
Nigdy nie może traktować jej z góry jedynie dlatego, że jest słabsza fizycznie (Ef 5:28; w89 15.5 13, 14; w87/2 S. 14, ak. 12)
Zawsze daje dowody tego, że bierze pod uwagę jej uczucia; rozumie, że żona pragnie czuć się potrzebna i mieć kogoś, kto by z nią rozmawiał, o niej myślał, kto by jej mówił, że ją kocha (w89 15.8 29; w83,/21 14, 15)
A jak się przedstawia sprawa z żona? I jaką rolę odgrywa tu miłość, o której doniosłym znaczeniu już była mowa?
MĄŻ MA KOCHAĆ ŻONĘ, ALE OD JEJ ZACHOWANIA ZALEŻY, CZY BĘDZIE JĄ KOCHAŁ
CAŁYM SERCEM (8 mm)
Żona powinna być pomocnicą męża, popierając jego decyzje
Ma się nauczyć sprawnego wykonywania swoich obowiązków domowych (Prz 31:27)
Powinna dbać o swój wygląd, nie zapominając jednak o tym, że najważniejszą ozdobą jest miłe usposobienie (Prz 31:
20, 26, 30)
Zarówno żona, jak i mąż powinni uczciwie i rozważnie postępować w sprawach życia seksualnego (Heb 13:4; w87/2 s. 14, ak. 13; w82/3 20-22)
PUŁAPKI, KTÓRYCH ŻONA POWINNA UNIKAĆ, JEŚLI CHCE BYĆ KOCHANA (6 mm)
Żona, która płaczem próbuje postawić na swoim, traci szacunek męża (Sdz 14:16, 17)
Jeżeli ciągle zrzędzi, burzy tym szczęście małżeńskie i zabija miłość (Sdz 16:16)
Jeżeli chce, żeby mąż z nią rozmawiał, nie powinna go od tego odstręczać nieodpowiednim sposobem prowadzenia rozmów (Kzn 3:7)
Żona mająca niewierzącego męża nie powinna mu ciągle wygłaszać kazań; niech mu raczej zaleca prawdziwy chrystianizm swoim zachowaniem (Prz 16:24; 25:11; w90 15.8 23; w90 15.2 26, 27)
MIŁOŚĆ, KTÓRA JEST W MAŁŻEŃSTWIE DOSKONAŁĄ WIĘZIĄ JEDNOŚCI (U mm)
Biblia podaje natchnioną definicję miłości (1Ko 13:4-8)
Pogłębiaj miłość
Miłość, podobnie jak mięśnie, umacnia się dzięki działaniu
Pomnażaj miłość przez dzielenie się nią
Miłość rośnie, gdy współmałżonkowie nawzajem sobie usługują
Stosowanie się do powyższych rad może się przyczynić do pogłębienia miłości bez względu na to, czy współmałżonek jest chrześcijaninem
Nr 28-P 9/98 Druk 1/03

WCIĄŻ PRACUJ NAD POGŁĘBIANIEM SZACUNKU I MIŁOŚCI W SWOIM MAŁŻEŃSTWIE (2 min) Mężu, okazuj w swym małżeństwie miłość i szacunek (lPt 3:8, 9)
Nie mniemaj, że wystarczy przynieść do domu wypłatę
Stale pogłębiaj swe docenianie dla żony
Staraj się nie dostrzegać jej niedociągnięć i wybaczać słabości (Kol 3:12-14)
Żono, pielęgnuj w sobie głęboki respekt dla męża
Bądź dla niego prawdziwym uzupełnieniem, wspierając go i pomagając mu dźwigać jego brzemię
Pielęgnuj w sobie docenianie dla niego i staraj się uczynić go szczęśliwym
Dzięki temu zaznasz szczęścia ty i cała rodzina (Dz 20:35)
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 28-P-—strona 2 NA 45 MINUT
OBOWIĄZKI RODZICÓW I ICH NAGRODA

Uwaga dla mówcy: Materiał do tego wykładu można znaleźć w rozdziałach 5-8 książki Tajemnica szczęścia rodzinnego. Jednakże nie czytaj słuchaczom bezpośrednio z książki. Staraj się podawać aktualne informacje, korzystając z dodatkowych, najświeższych źródeł. Często otwieraj Biblię i czytaj wprost z tego miarodajnego źródła

DZIECKO—OD POCZĘCIA DO NARODZIN (12 min)
Każdy z nas był kiedyś dzieckiem, a teraz być może ma własne potomstwo; co jednak wiemy o tym cudzie Bożym? Poznano sporo zdumiewających zjawisk związanych z procesem rozmnażania się; wiele z nich stanowi jeszcze tajemnicę (Ps 139:16; g92 8.4 13-16)
Rozwój zarodka i płodu to prawdziwy cud (Ps 139:13, 15; w92 1.8 3; g92 8.4 13-16)
Podczas porodu muszą szybko nastąpić zadziwiające zmiany (Ps 139:14)
Jakie istotne sprawy trzeba uwzględniać y czasie ciąży?
Jak sposób odżywiania się matki oraz jej tryb życia odbijają się na dziecku (g88/3 11; g88/2 2; g90 8.3 31)
Decyzje, które trzeba powziąć przed porodem
Wielkie znaczenie atmosfery domowej, w jakiej znajdzie się dziecko (g88!2 5-9; g90 8.5 16, 17)
W jakim sensie dzieci są nagrodą od Jehowy i jak trzeba się o nie troszczyć (Ps 127:3)
NA CZYM POLEGA ROLA KAŻDEGO Z RODZICÓW (12 mm)
Zadania ojca i matki powinny być zharmonizowane ze sobą, aby była zachowana należyta równowaga (Flp 4:5)
Nader ważna rola matki
Dba o cielesne potrzeby dziecka
Musi też zaspokajać jego potrzeby uczuciowe, a zwłaszcza pragnienie miłości (lTs 2:7; g88/2 5, 6, 8-10) Doniosła rola ojca (g88/2 6-8)
Ojciec już od początku powinien zajmować się dzieckiem; z czasem jego rola nabiera coraz większego znaczenia
Zaspokaja potrzeby materialne, a jego męskie cechy charakteru wpływają korzystnie na rozwój osobowości dziecka.
zwłaszcza gdy jest to chłopiec
W miarę rozwoju dziecka powinien zapewniać mu wychowanie pod względem duchowym (Pwt 6:6, 7; Ef 6:4)
Do obowiązków ojca—przy współpracy z matką—należy skarcenie dziecka w razie potrzeby; powinien to czynić rozsądnie i z miłością (Kol 3:21; Reb 12:7; g88/2 9)
W sprawach rodziny ojciec i matka są partnerami (Kzn 4:9)
W kwestii wychowywania i karcenia dzieci rodzice reprezentują wspólne stanowisko (Prz 13:10)
Porozumienie jest też konieczne w rodzinach łączonych (g86/7 8, 9; w85/16 19-23)
Mądrzy rodzice wspólnie starają się ułatwić dzieciom przestrzeganie przykazania, żeby darzyć szacunkiem ojca i matkę (Ef 6:2)
Współpracują przy zapewnianiu dzieciom miłej atmosfery domowej
Rodzice samotnie wychowujący dzieci muszą być dla nich zarówno „matką”, jak i „ojcem”, jednak dzięki pomocy Jehowy uda im się wywiązać z tego trudnego zadania (w81/9 6, 7, 12)
WYCHOWUJCIE DZIECI OD NIEMOWLĘCTWA (10 mm)
Zaczynać trzeba od razu! (2Tm 3:15; w88 1.11 12, 13; w88 1.8 6; g90 8.9 29)
Każde dziecko jest inne, a zatem wychowywanie musi uwzględniać jego osobowość i zdolności (w88 1.8 5)
Pomagaj swoim dzieciom się rozwijać; pochwal je za postępy i zdobywanie nowych umiejętności (g8812 6-8)
Rodzice muszą wyjaśnić dzieciom sprawy płci, zwłaszcza gdy o to zapytają (przedstaw krótko ten temat; g92 8.3 3-8)
Dzieci od niemowlęctwa uczą się z przykładu innych i naśladują ich
Dlatego tak ważne jest, żeby rodzice uczyli je nie tylko słowem, lecz i przykładnym zachowaniem (g88/2 9, 10) Utrwalcie w umysłach dzieci wartości, którymi mają się kierować, gdy zaczną samodzielnie żyć pośród tego zepsutego świata (Ef 4:13-15)
WARTOŚĆ KARCENIA NACECHOWANEGO MIŁOŚCIĄ (10 mm)
Właściwy i opaczny pogląd na karcenie (Prz 13:24; g88/2 9)
Dzieciom są potrzebne wasze wskazówki oraz wyraźnie zakreślone granice (Prz 6:20-23; w88 1.11 18, 19) Dzieci muszą dobrze rozumieć, czego od nich wymagacie
Kiedy je karcicie, koniecznie wyjaśnijcie, dlaczego jest to potrzebne
W karceniu dzieci bierzcie wzór z Jehowy, który czyni to w sposób nacechowany miłością (Prz 3:12)

OBOWIĄZKI SĄ TRUDNE, LECZ NAGRODA DAJE ZADOWOLENIE (1 min)
Na rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia dzieciom jedzenia, odzienia i dachu nad głową
Dzieciom potrzebne są także pouczenia rodzicielskie, korygowanie zachowania i moralne przewodnictwo Powinno to być stałym składnikiem życia rodzinnego (Pwt 6:6, 7)
Rozpocząć trzeba już od niemowlęctwa (Mk 10:13-16; 2Tm 3:15)
Rodzice pilnie wypełniający swoje obowiązki zostaną sowicie nagrodzeni i będą dumni ze swych dzieci
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych
wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 29-P 9/98 Druk 1/03 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema

#20 vilgefortz

vilgefortz

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 219 Postów

Napisano 2008-10-26, godz. 18:01

WYMIANA MYŚLI—W RODZINIE I Z BOGIEM

Uwaga dla mówcy: Materiał do tego wykładu można znaleźć w rozdziałach 6, 9, 14-16 książki Tajemnica szczęścia rodzinnego. Jednakże nie czytaj słuchaczom bezpośrednio z książki. Staraj się podawać aktualne informacje, korzystając z dodatkowych, najświeższych źródeł. Często otwieraj Biblię i czytaj wprost z tego miarodajnego źródła

RODZICE, DBAJCIE O WYMIANĘ MYŚLI ZE SWYMI DZIEĆMI (12 mm)
Co to jest wymiana myśli? (1Ko 14:9)
Wymiana myśli bywa zagrożona w okresie dorastania dzieci
Podwaliny pod dobre lub złe komunikowanie się są kładzione już od najwcześniejszego dzieciństwa przez zachęcanie do wyrażania myśli lub odstręczanie od tego (w88 1.11 11, 12; w86/8 20, 21)
Utrzymaniu wymiany myśli sprzyja znajomość potrzeb kilkunastolatków
Szczególnie w tym wieku chcą być rozumiani i traktowani indywidualnie
Pragną czuć się potrzebni i doceniani (w92 15.10 7, 15, 18; g89 8.5 19-21)
Odczuwają potrzebę większej samodzielności, co wymaga uchylania pewnych ograniczeń
Chcą mieć przyjaciół w kręgu rówieśników spoza rodziny
Zanim udzielisz jakiejś rady, upewnij się, czy rozumiesz, o co chodzi (w87/6 18)
Praca daje młodym poczucie własnej wartości oraz przynależności do rodziny (Gal 6:4; Tyt 3:14; g84/5 8, 9; g89 8.5 19-21)
Wpajaj dzieciom biblijne mierniki moralne, żeby się stały ich przewodnikiem w życiu (Ps 119:9, 63; w88 1.8 6; g84/5 9)
DZIECI, ROZMAWIAJCIE Z RODZICAMI I DARZCIE ICH SZACUNKIEM (10 min)
Bóg dał przykazanie, żeby okazywać rodzicom szacunek (Ef 6:2, 3)
Dlaczego dzieci mają się do tego poczuwać? (yp 11-17, 42-49)
Dzieciom powinno zależeć na wymianie myśli z rodzicami, dzięki której mogą nabywać mądrości
Nawet z własnego doświadczenia dzieci wiedzą, że mądrości nabywa się z wiekiem
Zdając sobie z tego sprawę oraz wiedząc, że rodzice są o wiele starsi, dzieci powinny cenić ich mądrość (Prz 23:22) Trzeba się nauczyć respektować autorytet przybranego ojca (lub matki) (yp 45-49)
Dzieci mogą się uczyć również w domu prowadzonym tylko przez jedno z rodziców (g91 8.1 14-16)
Kiedy dzieci pomagają w zajęciach domowych, okazują rodzicom szacunek i sprawiają im radość; poza tym ożywia to wymianę myśli
Obowiązek troszczenia się o rodziców w podeszłym wieku (w87/18 11-16)
Szacunek dla rodziców obejmuje udzielanie im w razie potrzeby pomocy materialnej (Mt 15:1-6) Należy też zaspokajać ich potrzeby emocjonalne i duchowe
PODTRZYMYWANIE WYMIANY MYŚLI MIĘDZY MĘŻEM A ŻONĄ, GDY IM PRZYBĘDZIE LAT, A DZIECI OPUSZCZĄ DOM (10 mm)
Kiedy dzieci dorosną i opuszczą dom, mogą powstać warunki zagrażające ścisłej więzi łączącej ojca i matkę Odejście z domu dzieci i związany z tym brak zajęć potrafi wywołać niepokój albo nudę
Z biegiem lat zachodzą pewne zmiany w organizmie; niektóre starsze osoby zaczynają prowadzić bogate życie towarzyskie, aby uchodzić za równie młode jak dawniej
Niektórzy chcą udowodnić, że dalej są tak samo sprawni seksualnie, i wdają się w przygody pozamałżeńskie, a niekiedy nawet rozwodzą się i pobierają z kimś innym (Mai 2:13-16; g85/”2 5-7; w88/1 13)
Lojalne trzymanie się razem niesie ze sobą liczne błogosławieństwa (g84/5 10, 11)
Udzielaj się w dziedzinach przynoszących radość, dzięki czemu nawet w podeszłym wieku będziesz prowadzić pożyteczne życie: pomagaj drugim, służ Bogu, wychowuj dzieci duchowe (2Ko 6:11, 12; lTs 2:19, 20; Heb 13:16; Jak 1:27; g85/2 8-10)
UTRZYMUJ ŁĄCZNOŚĆ Z BOGIEM DLA WIECZYSTEGO DOBRA TWEJ RODZINY (8 mm)
Mimo upływu lat nie żyj dniem wczorajszym; patrz w przyszłość
Jakie są perspektywy?
Dla wielu przyszłość to parę krótkich lat, a potem śmierć
Dla wierzących w Boga i pełniących służbę dla Niego—życie wieczne
Dzięki ofierze okupu zostanie urzeczywistnione pierwotne zamierzenie Boga względem ludzi i ziemi Życie na rajskiej ziemi, w pokoju, bez chorób i śmierci (Mi 4:3, 4; Obj 21:1-5)
Co rodziny muszą robić już teraz, żeby dostąpić tych błogosławieństw?
Studiujcie Słowo Boże, Biblię, indywidualnie oraz w gronie rodzinnym (w87/6 20, 21)

Prowadźcie życie zharmonizowane z wolą Jehowy; opowiadajcie drugim o błogosławieństwach Królestwa Chrystusowego
Rozmyślajcie o błogosławieństwach, jakich dostąpią na rajskiej ziemi rodziny, które będą utrzymywać więź z Bogiem i po wieczne czasy spełniać Jego wolę
Nr 30-P 9/98 Druk 1/03
WYMIANA MYŚLI W RODZINIE PROWADZI DO SZCZĘŚCIA I UZNANIA BOŻEGO (5 mm)
Trudno o wymianę myśli w rodzinie, gdy jej członkowie nie spędzają wspólnie czasu
Głowa rodziny jest odpowiedzialna za znalezienie czasu na wymianę myśli
Skupienie uwagi na budujących rozmowach (sg 78-80)
Dążenie do spożywania posiłków w gronie rodzinnym
Regularnie powinno się odbywać rodzinne studium biblijne (w87/6 20)
Członkowie rodziny powinni uczestniczyć w zebraniach i tam siadać obok siebie, a także wspólnie wyruszać do służby
Warto co jakiś czas organizować wypoczynek i wycieczki w gronie rodziny (Kzn 31, 4)
Nie będziemy cieszyć się uznaniem Boga, jeśli zaniedbujemy wymianę myśli z Nim
Jehowa zaprasza do utrzymywania z Nim łączności przez regularne modlitwy (Ps 65:2; Jak 4:8)
Wymiana myśli to sposób na dobre stosunki z innymi: z rodzicami, dziećmi, mężem czy żona, ze wszystkimi ludźmi oraz z Bogiem
Każdemu z nas powinno zależeć na pielęgnowaniu wymiany myśli i podnoszeniu jej poziomu
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 30-P—strona 2 NA 45 MINUT
SZCZĘŚLIWI, CHOCIAŻ GŁODNI —JAK TO MOŻLIWE?
Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że fatalna gospodarka żywnościowa obecnego systemu rzeczy wskazuje na pilna potrzebę praktycznych działań ze strony Królestwa. A co ważniejsze, ludzkość głoduje duchowo, natomiast prawdziwi chrześcijanie maja pokarmu duchowego pod dostatkiem
BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY MAMY, CO JEŚĆ, PROBLEM GŁODU POWINIEN NAS INTERESOWAĆ (5 min)
Czy odczuwasz głód tylko od czasu do czasu, czy doskwiera ci on stale i mocno, bo nie masz czym go zaspokoić? Wiele ludzi jada regularnie; tacy bardziej obawiają się nadwagi niż głodu
Niemniej miliony osób ciągle głoduje, a także choruje wskutek niedożywienia (tp 14, 15; gm 140) Chociaż chrześcijanie nie zdołają zlikwidować kłopotów związanych z głodem na świecie, zagadnienie to nie powinno być im obojętne
W obecnym systemie rzeczy rozwiązanie światowego problemu głodu przerasta możliwości człowieka (086/2 9, 10) Nadzieje wzbudzone „zieloną rewolucją" (wprowadzeniem ulepszonych odmian zbóż) zostały rozwiane na skutek
chorób roślin i innych kłopotów (tp73 13, 14)
Problemy polityczne i ekonomiczne stanowią utrudnienie w sprowadzaniu i rozdziale żywności (g>86/4 2, 3) Chrześcijanie powinni za przykładem Jezusa troszczyć się o drugich i czynić dla ich dobra wszystko, co tylko możliwe (Mt 15:32) Pierwsi chrześcijanie dzielili się pożywieniem, zwłaszcza ze współwyznawcami, którzy znaleźli się w potrzebie nie
z powodu lenistwa czy roztrwonienia pieniędzy na złe nawyki (Dz 2:46) Jezus zwrócił uwagę na szczególny rodzaj głodu, którym powinien się interesować każdy z nas (Łk 6:21, 25)
JAK TO MOŻLIWE, ŻEBY GŁODNI BYLI SZCZĘŚLIWI? (15 min)
Chcąc dobrze zrozumieć słowa Jezusa, trzeba sobie uświadomić istnienie innego rodzaju głodu—głodu duchowego oraz pragnienia prawości (w87/5 6, 7; M)78/21 13,14)
Bez względu na to, czy człowiek ma co jeść, może cierpieć na brak pokarmu duchowego (Am 8:11,12) Jezus wykazał, że często w parze z głodem fizycznym idzie głód duchowy
Dotkliwy głód to bardzo przykre uczucie, wręcz nie do zniesienia; cierpł wówczas nie tylko żołądek
Odczuwanie głodu zależy od poziomu glukozy we krwi oraz w cieczy otaczającej mózg
Człowiek, któremu brakuje pożywienia, bywa bardziej wrażliwy na niesprawiedliwość i na dysproporcje występujące w obecnym systemie rzeczy Według Mateusza 5:6 Jezus mówił o łaknieniu i pragnieniu prawości
Jezus miał tu na myśli prawość wynikającą z zaskarbienia sobie uznania Bożego
Kto gorąco pragnie zostać uznany przez Boga za człowieka prawego, ten czuje się zadowolony, a więc „nasyco-
ny" gdy w końcu osiągnie swój cel
Czy łakniesz takiej prawości, czyli uznania w oczach Boga?
Przeciwieństwo głodu duchowego—'nasycenie się teraz' samozwańczą prawością—odbija się ujemnie na postawie umysłu i na stosunkach z Bogiem (Łk 6:25) Człowiek zadowolony z tego, co mu podsuwa świat, może nie pragnąć prawości Bożej
W krajach zamożnych sporo ludzi w zadowalającym stopniu zaspokaja swe potrzeby materialne Czy dostrzegasz w tym poważne niebezpieczeństwo duchowe? Czy razem z rodziną 'łakniesz prawości, czy raczej przypominasz osoby, które 'teraz są nasycone'? Zadowoleni z siebie może się przebudzą, gdy spadnie na nich ostateczna klęska, lecz wtedy będzie już za późno
(Prz 1:28-32; Łk 12:16-21) Ale jak łaknienie prawości pochodzącej od Boga może już teraz uszczęśliwiać?
Dążenie do prawości Bożej i zharmonizowania z nią swego życia wspomaga człowieka w przezwyciężaniu trudności ekonomicznych (w86/18 4; gm 173, 174; hp 53-63)
Łaknący prawości już teraz mogą być szczęśliwi z racji prowadzenia sensownego życia (gm 162-180) Cieszą się lepszym zdrowiem psychicznym i fizycznym (podaj przykład) Lepiej układa się im życie w małżeństwie i rodzinie (podaj przykład)
Utrzymują bardziej pokojowe stosunki z innymi ludźmi i czują się bezpieczniej (podaj przykład) Największe szczęście wynika z tego, że łaknienie prawości przybliża człowieka do Boga
Uświadamia on sobie, że i jego Bóg darzy miłością za pośrednictwem Chrystusa (Rz 8:35, 38, 39) Jest też bardzo szczęśliwy, bo ma widoki na życie wieczne w nowym świecie A co my możemy już teraz zrobić, żeby się poczuć szczęśliwsi?
POMNAŻAJMY SWOJE SZCZĘŚCIE PRZEZ ROZPOZNAWANIE I ZASPOKAJANIE SWYCH POTRZEB DUCHOWYCH (20 min)
Starajmy się rozpoznawać swoje potrzeby duchowe (Mt 5:3)
Jezus zapewnił, że łaknący prawości „będą nasyceni". Jakie znaczenie ma to dla nas? (Mt 5:6)
Trzeba uwierzyć w ofiarę Chrystusa, dzięki której dostępujemy przebaczenia i w pewnej mierze zostajemy uznani przez Boga za prawych (Obj 7:14)
Nr 31-P 7/92 Druk 1/03
Musimy zabiegać o ducha świętego i przyoblec nową osobowość, na którą się składa między innymi „rzeczywista
prawość" (Ef 4:24) Możemy też—i powinniśmy—przykładać się do lepszego poznania Pisma Świętego, bo ono odgrywa decydującą
rolę przy „karceniu w prawości" (2Tm 3:16) Czy naprawdę sobie uświadamiasz i systematycznie zaspokajasz swoje potrzeby duchowe?
Łatwo można się uwikłać w zabieganie tylko o dobra materialne, jak to robi wielu głodnych cieleśnie (w89 15.12 19) Czy ty postępujesz inaczej? Ile czasu w ciągu dnia lub tygodnia poświęcasz trosce o dochody, rachunki, zakup
odzieży, rozrywki oraz myśleniu o tych rzeczach? Wprawdzie powinniśmy dbać o swoje utrzymanie, ale czy mądrze byłoby zająć się tym tak bardzo, by już nie być
bogatym u Boga albo zatracić świadomość swych potrzeb duchowych? (Łk 12:19-31)
Warto przeanalizować codzienny i tygodniowy rozkład zajęć, aby się przekonać, ile uwagi poświęcamy karmieniu się pod względem duchowym (odczytaj l Tymoteusza 4:6)
Usposobienie duchowe Tymoteusza opierało się na dostrzeganiu i systematycznym zaspokajaniu potrzeb duchowych
Karmił się Słowem Bożym i je trawił — miał zwyczaj regularnie nad nim rozmyślać Każdego dnia rozpatrujmy tekst dzienny; można to robić przy posiłku, gdy zaspokajamy głód cielesny
Czy rozważanie tekstu dziennego stało się u ciebie (w waszej rodzinie) utrwalonym zwyczajem? Staraj się regularnie czytać Biblię; dotrzymuj kroku programowi czytania przewidzianemu dla szkoły teokra-tycznej
Karmienie się Słowem Bożym okaże się bardziej treściwe, gdy będziesz je wnikliwie badał, nie ograniczając się tylko do powierzchownego czytania W ramach cotygodniowego czytania Biblii według programu szkoły warto szukać dodatkowych wyjaśnień
(io911.5 15, 16)
Wiemy, że Biblia odróżnia 'mleko Słowa' od „pokarmu stałego", ale jak to wygląda u nas? (Heb 5:12, 14) Cennymi narzędziami są Skorowidze, ale czy z nich korzystamy? (Podaj przykład)
Dla własnego dobra warto przemyśleć swój stosunek do odżywiania się pod względem duchowym i ustalić, co można by w tej dziedzinie poprawić Nie chodzi jedynie o rozwijanie zdolności umysłowych, ale—jak wynika z Mateusza 5:6 — o nasze osobiste szczęście
TYLKO OD BOGA OCZEKUJ SZCZĘŚCIA I POŁOŻENIA KRESU KLĘSKOM GŁODU (5 min)
Jehowa zaopatruje nas we wszystko, czego potrzebujemy do zaspokojenia głodu duchowego, On również ustala kryteria prawości; może też pobłogosławić nas dostatkiem pokarmu dla ciała
Głód cielesny sprawia, że niektórzy odwracają się od Boga, ale to przecież On dostarcza wszelkiego pokarmu, z którego korzysta człowiek (Dz 14:17) Tak wyposażył ziemię, że już teraz nikt nie musiałby głodować; dzieje się inaczej wyłącznie z winy człowieka
(tp 106; 090 8.4 28)
Postępowanie Boga w przeszłości dowiodło, że potrafi On wyeliminować głód i że w nowym świecie faktycznie tak uczyni
Kiedy Izraelici pamiętali o swych potrzebach duchowych i trzymali się Jehowy, obficie im błogosławił pod względem materialnym (Pwt 28:11, 12, 14)
Czuli się szczęśliwi, mając pod dostatkiem nie tylko pokarmu duchowego, lecz także literalnej żywności Wiedza o tym, co Jehowa już czyni i co jeszcze uczyni, pomnaża nasze obecne szczęście
Każdy z nas musi dokładać usilnych starań, żeby zaspokajać swe potrzeby duchowe, tak jak troszczymy się, aby
codziennie się najeść
Stosowanie się do powyższych rad może się okazać praktyczną pomocą, już teraz przysporzy nam szczęścia, a także umocni nas w przeświadczeniu, że nasza pomyślność pod względem duchowym i materialnym nigdy się nie skończy
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie trzeba odczytywać wszystkich wskazanych wersetów ani wymieniać źródeł materiału podanych w nawiasach)
Nr 31-P—strona 2 NA 45 MINUT
------------> TUTAJ SPÓJRZ i załóż konto na chomiku. Większość rzeczy możesz pobrać za darmo, bo 50 mb wystarcza w zupełności :)

A oto, dla Ciebie, chomiki zajmujące się WTS-em: trochę prywaty, czyli mój chomik ;)
SCORP1ON, obywatel.gg, arturszylopl, fakirek, wts, WTLibrary, Watchtower-files, PAROUSIA, daryelko, Grzema
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych