Skocz do zawartości


Zdjęcie

Zwolnienie z wojska - komu przysługuje


 • Please log in to reply
22 replies to this topic

#1 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2005-03-02, godz. 14:20

STRAŻNICA
TOWARZYSTWO BIBLIJNE l TRAKTATOWE ZAREJESTROWANY ZWIĄZEK WYZNANIA ŚWIADKÓW JEHOWY W POLSCE

05-830 Nadarzyn, ul. Warszawska 14
tel.729-80-40, fax 729-86-71

SCB:SSB 23 kwietnia 2001

DO WSZYSTKICH GRON STARSZYCH

Drodzy Bracia!

W Psalmie 143:10 czytamy: „Naucz mnie spełniać wolę Twoją, bo Ty jesteś moim Bogiem. Duch Twój jest dobry niech mnie prowadzi w krainie prostolinijności". Z wypowiedzi tej wynika, że chcąc podobać się Jehowie musimy bezustannie szukać Jego pouczeń i wskazówek, zwłaszcza w obecnych trudnych czasach (2 Tym. 3:1). Mając na uwadze pomyślność duchową młodych braci w wieku poborowym chcielibyśmy podać zaktualizowane informacje, które będą pomocą dla starszych rozpatrujących prośby braci o wydanie zaświadczenia dla WKU przez Zarząd Związku.

Należy przy tej okazji wspomnieć, że to niezwykle postanowienie, jakim jest wydawanie zaświadczeń dk braci w wieku poborowym przyczyniło się do dania pięknego świadectwa na rzecz prawdy urzędnikom i przedstawicielom władz wojskowych. Niezłomna postawa młodych braci, jak również rzetelne rozpatrywanie wniosków o wydawanie zaświadczeń, przyczyniły się do wypracowania zaufania władz wojskowych tak dla Zarządu Związku jak i starszych zboru.

Jesteście w posiadaniu listu z 21 maja 1994 roku, w którym zalecono tryb postępowania, co do rozpatrywania próśb o wydawanie zaświadczeń dla WKU.

W tym liście zawarto między innymi następujące informacje, istotne dla braci ubiegających się o zaświadczenie:

„W tym celu zwrócą się do Zarządu Związku za pośrednictwem starszych miejscowego zboru z prośbą o wystawienie im zaświadczenia stwierdzającego, że jako członkowie zboru są 'kaznodziejami — ordynowanymi sługami Bożymi'.

Komitet służby rozpatrzy, czy ma podstawy poprzeć prośbę danego brata i wystąpić do Zarządu Związku z wnioskiem o wydanie potrzebnego zaświadczenia. We wniosku prosimy podać dokładne dane personalne brata ubiegającego się o zaświadczenie: imię, nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, datę chrztu, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego. (Dane osobowe należy spisać z dowodu osobistego, chodzi bowiem o bardzo ważny dokument). Ponadto zechciejcie dołączyć pisemną prośbę brata wraz z Waszą opinią, sprawozdanie z pracy polowej z ostatnich sześciu miesięcy i czy ma jakiś przywilej w zborze oraz czy bierze regularnie udział w zebraniach zborowych, w tym w teokratycznej szkole służby kaznodziejskiej. W opinii nie należy niczego przemilczać. W razie zaistnienia wątpliwości można się zwrócić o pomoc do Towarzystwa".

Zbory zostały zaopatrzone w specjalny druk—„Informacja komitetu służby o bracie ubiegającym się o zaświadczenie dla władz wojskowych". Wszystkie wyżej wspomniane informacje należy umieścić na tym druku, który prosimy wypełnić na maszynie albo drukowanymi literami i wysłać pod adresem Towarzystwa, gdy dany brat jest wzywany celem odbycia służby wojskowej lub, gdy podczas komisji władze WKU zażądają takiego zaświadczenia. Natomiast na pierwszej rejestracji bracia powinni sami złożyć pisemne lub ustne oświadczenie wyraźnie określające ich chrześcijańskie stanowisko w kwestii neutralności. Niekiedy WKU wyznacza bardzo krótkie terminy. Nie ma jednak potrzeby, żeby bracia specjalnie przyjeżdżali do Biura Oddziału po zaświadczenie, gdyż—zgodnie z uwagą na formularzu—zostanie ono przekazane danemu bratu listownie za pośrednictwem starszych zboru. Siłą rzeczy taka korespondencja zajmuje czas i w WKU bracia mogą to wyjaśnić; mogą zobowiązać się do dostarczenia zaświadczenia, gdy tylko nadejdzie odpowiedź z Towarzystwa.

Bracia nie spełniający wymagań
Przy rozpatrywaniu próśb o zaświadczenie pamiętajcie, że mogą je otrzymać tylko bracia, którzy spełniają określone wymagania. Poparciem prośby braci nie spełniających wymagań, utwierdzalibyście ich w przekonaniu, że jeszcze nie jest z nimi tak źle; nie byłoby to też lojalne wobec Towarzystwa i wobec Cezara. Należałoby raczej objąć takich braci programem duchowej pomocy, oczywiście nie z myślą o tym, żeby otrzymali zaświadczenie, ale żeby sobie zaskarbili uznanie Jehowy. Zanim wystąpicie o zaświadczenie do Towarzystwa, muszą być najpierw widoczne rezultaty takiej duchowej pomocy. Nie wystarczą oczywiście same zapewnienia czy przyrzeczenia, ale potrzebne są konkretne działania, które by potwierdziły, że brat naprawdę się zmienił, a nie jedynie zamierza się zmienić.

Gdy po upływie rozsądnego okresu czasu nie nastąpiły spodziewane efekty, a dany brat nie docenił szczerych wysiłków starszych udzielających mu pomocy, wtedy należałoby go lojalnie powiadomić, że gdy otrzyma powołanie do odbycia służby wojskowej, wtedy jako starsi nie udzielicie mu rekomendacji do Zarządu Związku, jeżeli nie zmieni swej postawy. Wykażcie mu życzliwie na podstawie Słowa Bożego, uzasadnienie Waszego stanowiska. Przedstawcie mocne argumenty oparte na Biblii (Hebr. 4:12). Gdy otrzyma powołanie do odbycia służby wojskowej, a w Waszej ocenie brat nie spełnia wymagań, nie zabiega o pomoc i nie docenia wysiłku starszych wtedy niech już sam rozwiązuje swój problem.

Oświadczenia starszych dla WKU
Jeżeli osoba, która nie spełnia wymagań by otrzymać zaświadczenie, poprosi o udzielenie pomocy, starsi mogą wystosować pismo do WKU w którym poinformują, że dana osoba jest ochrzczonym Świadkiem Jehowy (należy podać jej dane z dowodu osobistego, w tym pełny adres zamieszkania), ale nie spełnia wymagań, aby w chwili obecnej otrzymać zaświadczenie z Zarządu Związku. Jeżeli jest objęta programem duchowej pomocy należy o tym wspomnieć.

Dokument ten powinien być podpisany przez komitet służby. Należy również w nim zamieścić pełne dane z dowodów osobistych, w tym adresy zamieszkania osób, które skkdają podpisy. Nie należy w piśmie tym informować o godzinowym zaangażowaniu danej osoby, czy też o innych sprawach zborowych, nie należy również używać formy brat. Prosimy pamiętać, że pismo to adresowane jest do urzędów świeckich a nie do braci.

Uwaga: Przed złożeniem tego pisma w WKU należy wcześniej przesłać kopię Waszego pisma do Biura Oddziału. Ponieważ zbór nie ma osobowości prawnej, dlatego Biuro Oddziału po otrzymaniu takiego dokumentu potwierdzi, że osoby, które złożyły podpisy, są starszymi zboru. Gdy otrzymacie z Biura Oddziału dokument potwierdzający Waszą tożsamość, wtedy brat dostarczy Wasze pismo wraz z pismem z Biura Oddziału do WKU. Można się spodziewać, że wkdze wojskowe uwzględnią to i przełożą powołanie do służby wojskowej na jakiś czas. Jeżeli tego nie uczynią, wtedy dany brat stanie w obliczu próby i będzie musiał zająć stanowisko.

Prosimy w każdym przypadku wystąpienia jakiejkolwiek trudności niezwłocznie informować Biuro Oddziału o aktualnej sytuacji i czekać na odpowiedź.

Nie ochrzczeni
Bardzo prosimy nie przysyłać wniosków osób nie ochrzczonych, gdyż one nie mogą otrzymać zaświadczenia. Jeżeli zwróci się do Was o pomoc nie ochrzczony głosiciel, bo pragnie zachować neutralność, poinformujcie go, że może sam uzasadnić swoje stanowisko oraz wyjaśnić, dlaczego nie może otrzymać zaświadczenia, a oprócz tego Wy —jeżeli uznacie to za słuszne—możecie złożyć wyjaśnienie do WKU, dlaczego dana osoba nie może teraz otrzymać stosownego dokumentu. Jeżeli w najbliższym czasie zamierza dać się ochrzcić, można podać przewidywany termin. Na tym dokumencie powinny być Wasze podpisy wraz z danymi z dowodów osobistych.

Wykluczeni
Może się zdarzyć, że ktoś po otrzymaniu zaświadczenia odsunie się od zboru lub zostanie wykluczony. O takim przypadku prosimy nas bezzwłocznie powiadomić. Dana osoba utraciła prawo do korzystania z zaświadczenia, które przysługuje „kaznodziejom — ordynowanym sługom Bożym".

Siostry
Co prawda nie są powoływane do odbycia służby wojskowej, ale często z uwagi na profesję, na przykład pielęgniarki, powoływane są na szkolenia wojskowe. Siostry nie mogą otrzymać zaświadczenia, takiego jakie otrzymują bracia. Dlatego w ich przypadku można złożyć oświadczenie o jej statusie, wraz z danymi z dowodu osobistego. Można poinformować, że dana osoba jest ordynowanym sługą Bożym (data chrztu) w zborze (podać nazwę) oraz uczestnikiem TSSK. Przed złożeniem w WKU takiego dokumentu, prosimy wcześniej jego kopię przesłać do Biura Oddziału, a my ze swojej strony potwierdzimy, że jesteście starszymi zboru.

Sądzimy, że podane informacje pomogą Warn należycie wywiązywać się z Waszych obowiązków, a bracia w zborze, którzy osłabli duchowo doświadczą dobrodziejstw jakim jest skuteczne usługiwanie starszych, którzy są darami w ludziach (Ef. 4:8; Jer. 3:15). Chcielibyśmy Was zapewnić, że ogromnie cenimy Waszą niezłomną wolę pracy na rzecz Królestwa.

Przekazujemy Warn wyrazy naszej miłości braterskiej i najserdeczniej pozdrawiamy.

Wasi bracia
Straznica - Towarzystwo B. i Tr.
w Polsce

Ps. Listy z 12.12.1989 roku oraz 21.05.1994 roku, zostają zastąpione przez niniejszy list.
Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#2 rekin

rekin

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 254 Postów

Napisano 2005-03-02, godz. 15:17

Znam brata ktory jak nie wielu z nas ,jest wyjatkowy ,o czym zaswiadczaja osoby nie tylko z organizacji.
Musial odbyc sluzbe zastepcza ,aby nie isc do wojska ,z powodu odmowy przez zbor, poswiadczenia ze jest s J.

Do dzisiaj jest wyjatkowy.

POZDRAWIAM

rekin

#3 Marcin ex SJ

Marcin ex SJ

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 93 Postów

Napisano 2005-04-06, godz. 20:27

Moge przytoczyc wlasny przyklad.Takze bylem bardzo gorliwy.Staralem sie byc wierny organizacji,oddany itd.Robilem to z serca.Jednak z niewiadomego mi powodu nie dostalem zaswiadczenia aby nie isc do wojska polskiego...najwidoczniej potrzebowali kozla ofiarnego,aby innych mlodych jeszcze bardziej zdopingowac do dzialania...

#4 rekin

rekin

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 254 Postów

Napisano 2005-04-06, godz. 23:33

Marcinie musi byc w tobie cos , ze do konca nie wytrwales w jarzmie organizacji .
to najbardziej wartosciowa cecha bunt przeciw zakladaniu kagańca.
dzieki takiej postawie ludzkosc idzie naprzod!
[czytam miedzy wierszami,z roznych postow]

pozdrawiam

rekin

#5 Marcin ex SJ

Marcin ex SJ

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 93 Postów

Napisano 2005-04-07, godz. 12:45

wielkie dzięki.

#6 Marcin ex SJ

Marcin ex SJ

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 93 Postów

Napisano 2005-04-07, godz. 12:53

Ja takze czytajac miedzy wierszami stwierdzilem,iz ty takze posiadasz cos w sobie....a tak na marginesie odnosnie zwolnienia ze sluzby wojskowej to uwazami iz ci skur...le z Biura Glownego dają cichy prykas tym na dole tzn starszym.Jesli znajdzie sie choc tylko jeden koziol ofiarny w jakims zborze,niech bedzie to tylko jeden w danym miescie.To wiesc o tym szybko sie rozpowszechnia w innych zborach(bo wiekszosc Swiadkow to plotkarze ).Taka jedna odmowa dania "zaswiadczenia" dziala bardzo motywująco na inne mlode owieczki(barany) i stymuluje wzrost w Organizacji.To potajemna strategia wzrostu ...

#7 mexon

mexon

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 15 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 12:00

(...)Niezłomna postawa młodych braci, jak również RZETELNE ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW o wydawanie zaświadczeń, przyczyniły się do wypracowania zaufania władz wojskowych tak dla Zarządu Związku jak i starszych zboru.

To prawda,papier duzo zmiesci.Nie wiem jak u nie ktorych ale u mnie nie bylo tak zwanego RZETELNEGO ROZPATRYWANIA WNIOSKU.
Duzo sie muwi o milosci ale milosci w tym nie ma.Tak naprawde w chwili kiedy dany brat prosi o zaswiadczenie nie liczy sie sam on.Nie wazne jest to jakim jest czlowiekiem lub bratem,lecz STATYSTYKA.Liczby,liczby i jeszcze raz liczby.
Dla mnie jest to nie uczciwe i bardzo krzywdzace.Ale jednego jestem pewien,ze ci wszyscy(starsi zboru) odpowiedza za to przed bogiem.

#8 Fly

Fly

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 712 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 12:31

Ja takze czytajac miedzy wierszami stwierdzilem,iz ty takze posiadasz cos w sobie....a tak na marginesie odnosnie zwolnienia ze sluzby wojskowej to uwazami iz ci skur...le z Biura Glownego dają cichy prykas tym na dole tzn starszym.Jesli znajdzie sie choc tylko jeden koziol ofiarny w jakims zborze,niech bedzie to tylko jeden w danym miescie.To wiesc o tym szybko sie rozpowszechnia w innych zborach(bo wiekszosc Swiadkow to plotkarze ).Taka jedna odmowa dania "zaswiadczenia" dziala bardzo motywująco na inne mlode owieczki(barany) i stymuluje wzrost w Organizacji.To potajemna strategia wzrostu ...

Sluchaj no gosciu! Czy to nie ty fascynowales sie satanizmem i publicznie sie tym chwaliles na tym forum? Nie znam cie i raczej nie chce poznac, ale z powyzszego faktu wynika, iz nie przez przypadek nie dostales zaswiadczenia. Jezeli starsi uznali, ze nie zasluzyles aby sie podpisali swoimi nazwiskami na zaswiadczeniu, to ja mam dziwne wrazenie, ze chyba mieli racje.
Teraz mozesz sobie wyzywac w bezsilnosci kogo chcesz. Mnie tez mozesz. Mam cie gdzies, podobnie jak ci skur..le.

#9 sally11

sally11

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 289 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 14:07

Ja takze czytajac miedzy wierszami stwierdzilem,iz ty takze posiadasz cos w sobie....a tak na marginesie odnosnie zwolnienia ze sluzby wojskowej to uwazami iz ci skur...le z Biura Glownego dają cichy prykas tym na dole tzn starszym.Jesli znajdzie sie choc tylko jeden koziol ofiarny w jakims zborze,niech bedzie to tylko jeden w danym miescie.To wiesc o tym szybko sie rozpowszechnia w innych zborach(bo wiekszosc Swiadkow to plotkarze ).Taka jedna odmowa dania "zaswiadczenia" dziala bardzo motywująco na inne mlode owieczki(barany) i stymuluje wzrost w Organizacji.To potajemna strategia wzrostu ...

Sluchaj no gosciu! Czy to nie ty fascynowales sie satanizmem i publicznie sie tym chwaliles na tym forum? Nie znam cie i raczej nie chce poznac, ale z powyzszego faktu wynika, iz nie przez przypadek nie dostales zaswiadczenia. Jezeli starsi uznali, ze nie zasluzyles aby sie podpisali swoimi nazwiskami na zaswiadczeniu, to ja mam dziwne wrazenie, ze chyba mieli racje.
Teraz mozesz sobie wyzywac w bezsilnosci kogo chcesz. Mnie tez mozesz. Mam cie gdzies, podobnie jak ci skur..le.

Znam przypadek ,że zainteresowamy dostał takie zaświadczenie,nigdy potem nie ochrzcił się.

#10 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-02-27, godz. 14:44

więc zapewne za rok wzięto go do wojska, nieprawdaż?!

#11 sally11

sally11

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 289 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 15:11

więc zapewne za rok wzięto go do wojska, nieprawdaż?!

NIe ,nie odbył służby wojskowej.On jest taki" wieczny student",ma pewne fory u starszych,pupilek mojego męża.Parę lat temu pewien Swiadek wyrządził mu krzywdę i chyba dlatego upiekły mu się kamasze.

#12 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-02-27, godz. 15:29

czyli to raczej wyjątkowy incydent, a nie jakiś patent na skuteczne unikanie wojska?...

#13 sally11

sally11

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 289 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 15:39

czyli to raczej wyjątkowy incydent, a nie jakiś patent na skuteczne unikanie wojska?...

Zgadza się.Wyjątkowa sytuacja.Ciekawa jestem czy w końcu cierpliwość mojego męża zostanie nagrodzona.Byłaby to jego pierwsza "ofiara".tzn pierwszy ustrzelony delikwent'bo do tej pory ma zero.Ale gość jest oporny,dobrze mu w statusie "ni pies ni . wydra".

#14 mexon

mexon

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 15 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 16:36

Po pierwsze fly nie takim tonem do mnie bo sie nie znamy i nigdy sie nie poznalismy.Wbrew opiniom jestem przkonany iz wydawanie zaswiadczen odbywa sie w sposub nieuczciwy i nietolerancyjny.

Jak powiedziala sally11 zdarzaja sie przypadki dawania zaswiadczen osobom zainteresowanym lub osoba ktore maja "chody".

O czym to swiadczy?

#15 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-02-27, godz. 16:52

nie bardzo potrafię sobie wyobrazić "tolerancyjne" podejście nietolerancyjnej i totalitarnej organizacji do wydawania zaświadczeń...

Weź też pod uwagę, że państwo polskie ma tylko dwie możliwości: całkowita rezygnacja z poboru i tworzenie armii zawodowej albo zachować przymusowy pobór. A wtedy zwolnienia muszą pozostać czymś incydentalnym i marginesowym.

Jeśli nie liczby i godziny, to co brać pod uwagę? Słowa i deklaracje? Obecność na zebraniach? Egzamin ze znajomości książek WTS? Jak to weryfikować? Zatrudniać biegłych psychologów? Stosować wykrywacze kłamstw? o zrobić, aby cały rocznik poborowy nie stał się na 24h wyznawcami Jehowy, tylko po to, aby na drugi dzień zlekceważyć wszystko? Masz jakiś pomysł?

#16 Terebint

Terebint

  Taoista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4710 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-02-27, godz. 17:03

To prawda co pisze mexon. A oprócz tego strażnica jest strasznie zbiurokratyzowana. Znam historię człowieka, który był wykluczony i wrócił do organizacji - jeden z moich ówczesnych przyjaciół. Po kilku miesiącach upomniało się o niego wojsko. Gdy poszedł poprosić o zaświadczenie do starszych zboru, że jest śJ dowiedział się, że takiego zaświadczenia nie dostanie! Otóż jest przepis, że po przyłączeniu taka osoba musi odczekać pół roku zanim ją oficjalnie się uzna, że z powrotem należy do organizacji! Dla kumpla to był szok. Zadawał pytania: "To ja jestem świadkiem Jehowy, czy nie jestem"? Nie mógł tego zrozumieć, pojąć. Powrót do organizacji kosztował go wiele sił, przez rok czasu na zebraniach był traktowany jak powietrze, a gdy wreszcie wrócił taka niespodzianka. W końcu zaświadczenie wypłakał przed starszymi, którzy zaświadczyli za niego w Nadarzynie. Z tym, że słowo płakał nie jest tutaj żadną przenośnią. Aż żal było patrzeć jak dorosły facet chodzi rozpłakany i rozklejony. Do tej pory przechodzą mnie ciarki po plecach gdy przypomnę sobie widok dorosłego mężczyzny, który przez biurokrację został zawieszony w próżni... ufff... ja już to wszystko mam całe szczęście za sobą.

pzdr. :)

"Ot, ma wygląd ptaka, a więc będzie latał, proste". - Baltazar Siedem Słońc


#17 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-02-27, godz. 17:48

traumatyczny przypadek. Ale dalej nie wiem, jak zmienić prawo, aby było okey...

Każdy, kto interesuje się prawem lub choćby ekonomią, wie, że ciężko jest tworzyć prawa dla ogółu ludzi. Zawsze się kogoś skrzywdzi. Można tylko próbowac być nieco mniej szkodliwym.

Chyba jedyną rozsądną alternatywą wobec obecnej patologii, jest armia zawodowa.

#18 Terebint

Terebint

  Taoista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4710 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-02-27, godz. 17:58

Jak dla mnie w wyżej opisanym przeze mnie przypadku sprawa jest jasna. Jesteś świadkiem Jehowy - bez różnicy na staż zwolnienie ze służby wojskowej powinno się należeć. Nie jesteś - nie należy się. Może inaczej na sprawę powinno się spojrzeć gdyby ktoś był "nieczynny" powiedzmy pół roku. Ale to już jest "gdybologia", którą mam już za sobą i mnie nie dotyczy.

pzdr. :)

"Ot, ma wygląd ptaka, a więc będzie latał, proste". - Baltazar Siedem Słońc


#19 Fly

Fly

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 712 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 18:13

Po pierwsze fly nie takim tonem do mnie bo sie nie znamy i nigdy sie nie poznalismy.

Mexon - Sprawdź cytat, który komentowałem - moja wypowiedź nie była skierowana do ciebie. Sorry za offtopic, ale chciałem to wyprostować. Nie chcę sobie robić wrogów.

#20 mexon

mexon

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 15 Postów

Napisano 2006-02-27, godz. 18:39

dobrze fly.ja tez nie chce miec wrogów.
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych