Skocz do zawartości


Zdjęcie

Kto odziedziczy ziemię?


 • Please log in to reply
18 replies to this topic

#1 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-14, godz. 08:44

Ciało Kierownicze Świadków Jehowy na łamach swych publikacji wielokrotnie zwraca swoim czytelnikom uwagę, że 'drugie owce' mają "odziedziczyć ziemię" i żyć na niej wiecznie. Powołują się oni przy tym głównie na Psalm 37 oraz Mateusza 5. I faktycznie znajdujemy w tych fragmentach Biblii wzmianki o 'odziedziczeniu ziemi'. Jest jednak pewna rzecz, o której CK niechętnie mówi 'drugim owcom'. Ale najpierw pewien cytat:

*** Strażnica z 1 października 1997, ss.19,20 ***
Niektórzy tłumacze lub teologowie recenzujący ich przekłady, starając się poprzeć pogląd, jakoby wszyscy dobrzy ludzie szli do nieba, usiłują zataić to, co Biblia mówi na temat zamierzenia Bożego wobec ziemi. W Psalmie 37:11 w wielu przekładach czytamy, iż pokorni odziedziczą „kraj”. Takie znaczenie mieści się jeszcze w występującym tu hebrajskim słowie ’érec. Tymczasem w Today’s English Version (który posłużył za podstawę do tłumaczeń na wiele innych języków) posunięto się dalej. Chociaż w Ewangelii według Mateusza w przekładzie tym greckie słowo ge oddano 17 razy przez „ziemia”, to w rozdziale 5 i wersecie 5 zastąpiono je zwrotem „co obiecał Bóg”. Rzecz jasna wyznawcom wielu religii kojarzy się to z niebem. Nie informuje się ich w uczciwy sposób, że Jezus Chrystus w Kazaniu na Górze powiedział, iż łagodnie usposobieni lub potulni, czyli pokorni, „odziedziczą ziemię”.

No świetnie. Teologowie Babilonu Wielkiego "nie informują wiernych w uczciwy sposób, kto i co odziedziczy". Nie byłoby to może niczym szokującym, gdyby nie fakt, że Towarzystwo Strażnica postępuje identycznie wobec swoich wyznawców. Zwróćmy uwagę na oficjalną wykładnię 'niewolnika' podaną 50 lat temu:

*** Strażnica nr17 z 1960, s.16 ***
Kogo miał Jezus na myśli, gdy wypowiadał słowa zanotowane w Mateusza 5:5 (NW): „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię”?

Wyrażenia „łagodnie usposobieni” lub „pokorni” Jezus użył tu w odniesieniu do swych ówczesnych uczniów, którzy mieli widoki na Królestwo niebiańskie. Sam był największym wśród tych pokornych, świecąc im przykładem. Teksty Hebrajczyków 1:1, 2 oraz 2:5, 6 świadczą o tym, że Jezus miał odziedziczyć ziemię, czyli objąć ją w posiadanie. Uczniowie mieli się stać jego współdziedzicami w Królestwie i otrzymać wraz z nim dziedzictwo, czyli tak samo wejść w posiadanie ziemi. Słowa z Mateusza 5:5 nie odnoszą się więc ściśle do „drugich owiec”. Niemniej jednak przytaczano je w zastosowaniu do nich i to słusznie, ponieważ te owce też muszą na wzór Jezusa Chrystusa być pokorne i łagodnie usposobione, i tylko pod tym warunkiem będzie im wolno żyć na ziemi w nowym świecie. Ziemia nie będzie posiadłością do nich należącą, podobnie jak ogród Eden nie należał do Adama, lecz mimo to wersetu z Mateusza 5:5 można użyć w znaczeniu ogólnym, że będą się opiekować ziemią powierzoną im przez głównego Dziedzica, Pana Jezusa Chrystusa, i w tej mierze ją odziedziczą. Będą się cieszyć życiem w sferze objętej władzą Króla. W przypowieści o owcach i kozłach Jezus powiedział przecież; „Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata.” (Mat. 25:34) Zatem nie ma nic złego w posługiwaniu się tym tekstem biblijnym w sensie ogólnym, gdy się mówi o błogosławieństwach czekających „drugie owce” w nowym świecie.

A zatem już przed 50-cioma laty WTS nie pozostawiało w tej kwestii wątpliwości: Ziemię oddziedziczą tak naprawdę jedynie Jezus oraz 144000 pomazańców. 'Drugie owce' będą jedynie podnajemcami, lokatorami czy - mówiąc wprost - cieciami, opiekującymi się warunkowo owym dziedzictwem.
Czy przez kolejne lata Ciało Kierownicze zweryfikowało woje stanowisko? Otóż nie. I chociaż próbowano to "zagłuszyć" wspaniałymi perspektywami otwierającymi się przed 'drugimi owcami' na rajskiej ziemi, to nadal podawano między wierszami naukę o "prawdziwych dziedzicach":

*** Strażnica nr9 z 1975, s.11 ***
Mimo wszystko to, co Dawid pisał w Psalmie 37, można też uważać za pewne światło rzucone na nadzieję, jaka dziś się rozpościera przed chrześcijanami. Na szersze, pełniejsze zastosowanie słów Dawida do rządców Królestwa obejmujących całą ziemię wskazuje okoliczność, że na ten psalm powołał się Jezus, wypowiadając błogosławieństwo zapisane w Ewangelii według Mateusza 5:5. Czy twierdził, iż te słowa całkowicie spełniły się w przeszłości? Przeciwnie, odniósł je do przyszłości, gdyż oświadczył, że „łagodnie usposobieni (...) odziedziczą ziemię” (NW). Istotnie, ci łagodnie usposobieni, którzy mają być u boku Chrystusa w jego niebiańskim Królestwie, będą sprawowali rządy nad całą ziemią (Apok. 5:9, 10). Jezus wiedział, że Królestwo będzie na zawsze władać ziemią w warunkach sprawiedliwości. W związku z tym zaludniać ją będą „sprawiedliwi”, którzy „będą mieszkać na niej na zawsze”.

*** Strażnica nr20 z 1978, ss.23-24 ***
A oto następne słowa Jezusa: „Szczęśliwi łagodni, albowiem odziedziczą ziemię” (Mat. 5:5, Poz). Do jakiego rodzaju ludzi odnosiła się ta wypowiedź?
(...)
Szczęście tych łagodnie usposobionych wynika stąd, że „odziedziczą ziemię”. Jak do tego dojdzie? Jezus był w doskonałej mierze „cichy i pokorny sercem”; przyznano mu pozycję naczelnego Dziedzica ziemi (Ps. 2:8; Mat. 11:29; 28:18; Hebr. 1:2; 2:5-9). Pisma Hebrajskie przepowiadały, że „Syn Człowieczy” będzie w niebiańskim Królestwie miał u swego boku pewną liczbę współwładców (Dan. 7:13, 14, 22, 27). Omawiani łagodnie usposobieni są nazwani „współdziedzicami Chrystusa”, gdyż razem z nim będą zarządzać jego ziemskim dziedzictwem (Rzym. 8:17). Prócz tego w ziemskiej dziedzinie Królestwa Jezusa wielu innym osobom o usposobieniu „owiec” zostanie udostępnione życie wieczne (Mat. 25:33, 34, 46). Doprawdy uszczęśliwiająca perspektywa!

*** Strażnica nr16 z 1984, s.4 ***
Całe zamierzenie Boże, polegające na powołaniu określonej liczby ludzi do życia w niebie, ma na celu spełnienie na ziemi Jego woli i urzeczywistnienie tego, o co od tak dawna się modlimy: „Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie” (Mat. 6:10, BT). Co więcej, nawiązując do Psalmu 37:10, 11, Jezus rzekł w słynnym Kazaniu na Górze: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż odziedziczą ziemię” (Mat. 5:5). Z tych słów wyraźnie wynika, że Jezus wcale nie uważał ziemi za miejsce tymczasowego pobytu. Chociaż niewielka liczebnie „mała trzódka” na określony czas obejmie nad nią panowanie, to jednak obietnica Jezusa rozciąga się też na miliardy innych ludzi, którzy otrzymają tutaj swoje dziedzictwo (Łuk. 12:32; Obj. 7:9, 10).

Jak widać, Ciało Kierownicze "nie informuje w sposób uczciwy drugich owiec", jak to naprawdę będzie z nimi sprawa wyglądać. Mami ich dwuznacznymi i pokrętnymi obietnicami o rzekomym odziedziczeniu ziemi, podczas gdy główną ideą tej nauki jest to, że 'drugie owce' będą im w raju potrzebne tylko po to, żeby uprawiały ich dziedzictwo, rozmnażały się i stanowiły darmową siłę roboczą dla 'małej trzódki', czym przysporzą im 'chwały'.
I, co najważniejsze, nauka ta wcale nie została zarzucona:

*** Strażnica z 15 sierpnia 2006, s.6 ***
Po zmartwychwstaniu miał zostać Władcą w niebiańskim rządzie Królestwa. W pierwszej kolejności to właśnie Jezus oraz wybrani bogobojni ludzie dostępujący wskrzeszenia do życia w niebie jako jego współwładcy, zaliczają się do ‛cichych, którzy dziedziczą ziemię’ (Psalm 2:6-9). Z czasem ten rząd zajmie się biegiem spraw na ziemi i zgodnie z pierwotnym zamierzeniem Boga doprowadzi do przekształcenia jej w raj. Niezliczone miliony cichych ‛odziedziczą ziemię’ w tym sensie, że będą zaznawać dobrodziejstw pod rządami Jezusa Chrystusa i towarzyszących mu władców (Rodzaju 3:15; Daniela 2:44; Dzieje 2:32, 33; Objawienie 20:5, 6).

*** Strażnica z 15 maja 2008, s.3 ***
Jezus oświadczył: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mat. 5:5). W ujęciu biblijnym łagodne usposobienie nie ma nic wspólnego ze słabością. Jest to delikatność, której wymaga od nas Bóg. Przejawia się ona w kontaktach z bliźnimi. Na przykład ‛nikomu nie oddajemy złem za złe’ (Rzym. 12:17-19).
Osoby okazujące łagodność są szczęśliwe, ponieważ „odziedziczą ziemię”. Jezus, który był „łagodnie usposobiony i uniżony w sercu”, jest ‛ustanowionym dziedzicem wszystkiego’ i tym samym głównym Dziedzicem naszej planety (Mat. 11:29; Hebr. 1:2; Ps. 2:8). W Biblii zapowiedziano, że w niebiańskim Królestwie u boku mesjańskiego „syna człowieczego” zasiądą jego współwładcy (Dan. 7:13, 14, 21, 22, 27). Grono 144 000 łagodnie usposobionych pomazańców, będących ‛współdziedzicami z Chrystusem’, obejmie razem z nim ziemskie dziedzictwo (Rzym. 8:16, 17; Obj. 14:1). Pozostali łagodnie usposobieni ludzie dostąpią życia wiecznego na ziemi pod rządami tego Królestwa (Ps. 37:11).

Sprawa jest więc oczywista - dziedzicami ziemi zgodnie z nauczaniem WTS odnośnie Psalmu 37 oraz Mateusza 5 będą jedynie pomazańcy, a 'wielka rzesza' zamieszka na niej warunkowo i na prawach lokatorów.
Moim skromnym zdaniem, Towarzystwo celowo wprowadza zamieszanie w tej nauce, żeby złowić jak najwięcej chętnych do troszczenia się o ich dziedzictwo, okłamując ich przy tym, że to oni mają być rzekomymi dziedzicami. Nic bardziej mylącego.
Kiedy zatem kolejnym razem odwiedzą Cię Świadkowie Jehowy i posłużą się na przykład takim wstępem przy drzwiach:

*** Nasza Służba Królestwa, czerwiec 1997, s.4 ***
Z Biblii wynika, że zmartwychwstali znajdą się wśród ludzi pokornych, którzy mają odziedziczyć ziemię. [Przeczytaj Psalm 37:11, 29, po czym omów akapit 20 ze strony 88 książki Wiedza]. Nadzieja ta stała się już źródłem pociechy dla milionów ludzi, którzy bali się śmierci. Dzięki tej książce będzie pan mógł lepiej zrozumieć te sprawy. Czy mogę pokazać, jak z niej korzystać?”

... to dobrze się zastanów, czy nie chcą Ci wcisnąć kolejnego kitu.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#2 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2009-06-14, godz. 17:13

Moim zdaniem cały ten ciąg cytatów dowodzi, że Straznica jest konsekwentna w swym nauczaniu.
Nie podaje że psalm i MT raz dotyczy 144 tysięcy a potem że klasy ziemskiej i później znów że 144 tysięcy. Więc ja bym się nie czepiał.
Artykuły te jasno pokazują różnice w sposobie odziedziczenia. W obu klasach są ludzie pokorni, cisi, itd. Stąd może małe zamieszanie u Liberała

#3 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-14, godz. 17:57

Moim zdaniem cały ten ciąg cytatów dowodzi, że Straznica jest konsekwentna w swym nauczaniu.
Nie podaje że psalm i MT raz dotyczy 144 tysięcy a potem że klasy ziemskiej i później znów że 144 tysięcy. Więc ja bym się nie czepiał.
Artykuły te jasno pokazują różnice w sposobie odziedziczenia. W obu klasach są ludzie pokorni, cisi, itd. Stąd może małe zamieszanie u Liberała

U Liberala nie ma żadnego zamieszania :)
Liberal jest jedynie wnikliwym czytelnikiem Strażnicy ;)
Wg nauki Strażnicy "dziedzicami ziemi" są Chrystus i pomazańcy, a reszta jest podnajemcami.
Masz jakiś inny pomysł na wyjaśnienie tej nauki?

Użytkownik Liberal edytował ten post 2009-06-14, godz. 18:17

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#4 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2009-06-14, godz. 20:19

A co z żydowską policją w raju na ziemii? Odwołali oficjalnie tę naukę czy nie?

#5 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2009-06-14, godz. 21:06

U Liberala nie ma żadnego zamieszania :)
Liberal jest jedynie wnikliwym czytelnikiem Strażnicy ;)
Wg nauki Strażnicy "dziedzicami ziemi" są Chrystus i pomazańcy, a reszta jest podnajemcami.
Masz jakiś inny pomysł na wyjaśnienie tej nauki?


Spieszę z odpowiedzią,
Iz 45, 18

18 Bo tak powiedział Jehowa, Stwórca niebios, On, prawdziwy Bóg, Ten, który ukształtował ziemię i który ją uczynił, który ją mocno ugruntował, który nie stworzył jej po prostu na nic, który ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana:


dlaczego słowa proroka miałyby być już nieaktualne?

A co z żydowską policją w raju na ziemii? Odwołali oficjalnie tę naukę czy nie?
A skąd znów pomysł na jakąś żydowską policje. Pewien porządek pewnie będzie musiał być zachowany, i stróżami prawa mgą być ludzie z różnych narodów.

Użytkownik Mario edytował ten post 2009-06-14, godz. 21:06


#6 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-14, godz. 21:09

Spieszę z odpowiedzią,
Iz 45, 18Ale to nie ma nic do rzeczy w związku z dziedzicami ziemi ;)
Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#7 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2009-06-14, godz. 21:29

A skąd znów pomysł na jakąś żydowską policje.

Z książek Ch.T.Russella

#8 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2009-06-14, godz. 21:52

Ale to nie ma nic do rzeczy w związku z dziedzicami ziemi ;)


Moim zdaniem ma.
Ok.
Odpowiedz więc proszę, kto ma zamieszkać ziemię. Kto ma posiąść ziemie twoim zdaniem, skoro interpretacja Strażnicy jest błędna?


Z książek Ch.T.Russella


Wiesz, dawniej faktycznie wierzono w powrót cielesnego Izraela. Ale obecnie Ciało Kierownicze dało nowsze wyjaśnienie, więc po co wracać do czasów Russella.

Psalm 37 oraz Mateusza 5

Może ktoś potrafi wskazać w których Strażnicach Cialo Kierownicze odnosi te fragmenty do drugich owiec przy wykluczeniu pierwszych?
Te wersy w pewien sposób odnoszą się zgodnie z nauczaniem Strażnicy raz to już do drugich owiec? raz do 144 tys.?

Użytkownik Mario edytował ten post 2009-06-14, godz. 21:52


#9 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-14, godz. 22:09

Moim zdaniem ma.
Ok.
Odpowiedz więc proszę, kto ma zamieszkać ziemię. Kto ma posiąść ziemie twoim zdaniem, skoro interpretacja Strażnicy jest błędna?

No przecież Strażnica odpowiada jasno.
Posiąść ziemię a odziedziczyć ziemię to dla panów z Ciała Kierowniczego dwie różne sprawy, chociaż Ty chcesz je łączyć ;)
Nie mam nic przeciwko interpretacji, że ktoś tam kiedyś będzie żył na ziemi, ale posługiwanie się podczas głoszenia cytatem z Mateusza 5:5 na zachętę dla "ziemian", że "odziedziczą ziemię" jest w świetle oficjalnej nauki WT naduzyciem :)


Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#10 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2009-06-14, godz. 22:38

Lib, ale w czym problem? drugie owce: odziedziczą, posiądą, dostaną, wykupią, wydzierżawią, wezmą w podnajem... albo w leasing :P
ale (wg nauczania WTS) będą żyć wiecznie na ziemi.

I gdzie to całe nadużycie, którego nie dostrzegam?

#11 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-14, godz. 22:54

I gdzie to całe nadużycie, którego nie dostrzegam?

No w głoszeniu, że to drugie owce coś odziedziczą, skoro tak naprawdę nie odziedziczą, a dostaną tylko etat stróża i ogrodnika.
Przypuśćmy, że ktoś Tobie zapodaje informację, że zostałeś właścicielem kamienicy, pod warunkiem, że ją wcześniej wyremontujesz i doprowadzisz do porządku, a potem okazuje się, iż nie doczytałeś drobnego druczku, gdzie pisze, że twoje "prawa własności" ograniczają się do dożywotniego użytkowania sutenery i pracy w charakterze ciecia. I pewnie skakałbyś z radości, co?
Czyż nie tak wygląda "dziedzictwo" drugich owiec?
Jest to identyczne z kwestią pośrednictwa Jezusa - On jest pośrednikiem jedynie dla 144000, a reszta to petenci w Urzędzie Brooklyn Inc. Ltd.


Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#12 slawo66

slawo66

  Początkujący (1-50)

 • Członkowie
 • Pip
 • 20 Postów

Napisano 2009-06-15, godz. 05:48

No w głoszeniu, że to drugie owce coś odziedziczą, skoro tak naprawdę nie odziedziczą, a dostaną tylko etat stróża i ogrodnika.
Przypuśćmy, że ktoś Tobie zapodaje informację, że zostałeś właścicielem kamienicy, pod warunkiem, że ją wcześniej wyremontujesz i doprowadzisz do porządku, a potem okazuje się, iż nie doczytałeś drobnego druczku, gdzie pisze, że twoje "prawa własności" ograniczają się do dożywotniego użytkowania sutenery i pracy w charakterze ciecia. I pewnie skakałbyś z radości, co?
Czyż nie tak wygląda "dziedzictwo" drugich owiec?
Jest to identyczne z kwestią pośrednictwa Jezusa - On jest pośrednikiem jedynie dla 144000, a reszta to petenci w Urzędzie Brooklyn Inc. Ltd.

To podobnie jak z Salami Królestwa bracia budują budują a jak już wybudują to jest przepisywane na własność Towarzystwu

#13 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2009-06-15, godz. 08:25

To podobnie jak z Salami Królestwa bracia budują budują a jak już wybudują to jest przepisywane na własność Towarzystwu

A skąd masz takie informacje o tym przepisywaniu?

#14 rhundz

rhundz

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1074 Postów
 • Gadu-Gadu:4898177
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Pasłęk / Gdańsk

Napisano 2009-06-15, godz. 09:19

A skąd masz takie informacje o tym przepisywaniu?

A do kogo nalezy prawnie sala krolestwa?

#15 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-15, godz. 10:55

A skąd masz takie informacje o tym przepisywaniu?

A Ty jesteś Świadkiem Jehowy? Bo gdybyś był, to byś w życiu nie zadał takiego pytania ;)
Każda Sala należy prawnie do Towarzystwa. Zbór bierze pożyczkę z Nadarzyna, buduje Salę, spłaca pożyczkę, a potem wszystko przepisuje na Nadarzyn.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#16 A_Kloo

A_Kloo

  A_kloo

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 532 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Warszawa - Praga

Napisano 2009-06-15, godz. 12:00

akt prawny darowizny, przekazania :

http://www.brooklyn....lekrolestwa.htm
Nie wierzę w to, że ‘życie w nieświadomości jest szczęściem’, nie wierzę, że zachęcanie ludzi do życia złudzeniami jest przejawem życzliwości. Wcześniej czy później iluzja musi zderzyć się z rzeczywistością. Im dłużej trwają złudzenia, tym bardziej bolesny jest powrót do rzeczywistości” Podpisuję się pod tymi słowami Raya Franza.

#17 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-15, godz. 12:30

Może ktoś potrafi wskazać w których Strażnicach Cialo Kierownicze odnosi te fragmenty do drugich owiec przy wykluczeniu pierwszych?
Te wersy w pewien sposób odnoszą się zgodnie z nauczaniem Strażnicy raz to już do drugich owiec? raz do 144 tys.?

A proszę bardzo:

*** Prowadzenie rozmów, s.202 ***
Które wyraźne wzmianki w „Nowym Testamencie” wskazują na zamiar nagradzania chrześcijan życiem wiecznym na ziemi?
Mat. 5:5: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię”.

*** Wiedza, s.9 ***
ŻYCIE W RAJU PRZYWRÓCONYM NA ZIEMI
Przestępczość, przemoc i niegodziwość znikną na zawsze. „Niegodziwcy będą wytępieni (...) Jeszcze trochę, a nie będzie bezbożnego (...) Już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię” (Psalm 37:9-11). „Bezbożni zostaną z ziemi wytraceni, a niewierni z niej wykorzenieni” (Przypowieści 2:22).

*** Strażnica z 1 maja 2008, s.17 ***
Kto będzie żył na Ziemi pod panowaniem Królestwa?
Otóż Jezus oświadczył: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5; Psalm 37:29; 72:8). Ziemia będzie napełniona ludźmi, którzy już teraz uczą się kochać innych.

*** Strażnica z 15 października 2000, s.17 ***
Mówiąc o wspaniałej nadziei przyświecającej ludziom, którzy pragną żyć wiecznie na ziemi, Jezus oświadczył: „Szczęśliwi łagodnie usposobieni, gdyż oni odziedziczą ziemię” (Mateusza 5:5). Prawdopodobnie nawiązał do Psalmu 37:29, gdzie zapowiedziano: „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze”. Jezus wiedział, iż zgodnie z zamierzeniem Jehowy ludzie o prawych sercach będą żyć wiecznie w ziemskim raju. Jehowa oznajmił: „Ja sam uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swą wielką mocą (...) i dałem temu, komu w swych oczach uznałem to za słuszne” (Jeremiasza 27:5).


Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#18 Mario

Mario

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 577 Postów

Napisano 2009-06-15, godz. 17:29

No dobrze, poddaje się w tym momencie. Troche rozbierznie cytują te dwa fragmenty. Ale ostatecznie to kto posiądzie ziemię Twoim zdaniem?


A Ty jesteś Świadkiem Jehowy? Bo gdybyś był, to byś w życiu nie zadał takiego pytania ;)
Każda Sala należy prawnie do Towarzystwa. Zbór bierze pożyczkę z Nadarzyna, buduje Salę, spłaca pożyczkę, a potem wszystko przepisuje na Nadarzyn.


No własnie, sprawa nie jest tak prosta. Wiele sal krulestwa jest zwyczajnie podnajmowana. I nie można jej przekazać Towarzystwu. Sam pamiętam taką sytuację sprzed 3 tygodni może, (może miesiąca) że starsi postanowili z funduszu zborowego wziąć trochę kasy na spłatę czynszu. Bo była zaległość z kwartału. I potem wszyscy głosowali czy się zgadzają. Sala piękna, ale jedynie podnajmowana.
Stąd moje pytania.
Pozdrawiam

Użytkownik Mario edytował ten post 2009-06-15, godz. 17:29


#19 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postów
 • Gadu-Gadu:3381793
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2009-06-16, godz. 08:37

Ale ostatecznie to kto posiądzie ziemię Twoim zdaniem?

Może się zdziwisz, ale uważam, że wyjaśnienie Strażnicy o Chrystusie (dziedzicu) i 144000 (współdziedzicach) wydaje mi się najrozsądniejsze. Jest to zreszą zgodne z całą resztą Pism Greckich.
Natomiast co do ludzi i ziemi można w Biblii znaleźć inne fragmenty i skutecznie je wykorzystywać, zamiast mieszać i kombinować z wersetami odnoszącymi się wyłącznie do pomazańców, jak to zrobiono np. z Mat 5:5.
Ja rozumiem, że akurat Mat 5:5 jest bardzo "chwytliwy" w kontekście raju na ziemi, ale tak pogmatwana interpretacja, jaką serwuje WTS jest zwykłym nadużyciem na takście biblijnym.
I kwestia "dziedzictwa pomazańców" z kwestią życia na ziemi wcale się ze sobą nie kłóci. Po prostu nie te wersety
;)

No własnie, sprawa nie jest tak prosta. Wiele sal krulestwa jest zwyczajnie podnajmowana. I nie można jej przekazać Towarzystwu. Sam pamiętam taką sytuację sprzed 3 tygodni może, (może miesiąca) że starsi postanowili z funduszu zborowego wziąć trochę kasy na spłatę czynszu. Bo była zaległość z kwartału. I potem wszyscy głosowali czy się zgadzają. Sala piękna, ale jedynie podnajmowana.

No tak, ale jeżeli jest podnajmowana, to w takim wypadku nazwa 'Sala Królestwa' jest jedynie umowna. Zanim w moim mieście wybudowaliśmy Salę też podnajmowaliśmy lokale i też potocznie mówiliśmy, że idziemy do 'Sali', chociaż w rzeczywistości szliśmy do Domu Kultury czy Klubu Osiedlowego :)

Tutaj rozmawiamy o Salach wybudowanych lub zakupionych przez dany zbór i raczej nie zdarza się, żeby takie Sale były własnością zboru, komitetu zboru czy po prostu lokalnej społeczności Świadków. Wszystkie są po oddaniu do użytku przepisywane aktem notarialnym na Towarzystwo. Na początku jakaś osoba prywatna kupuje na swoje nazwisko działkę, stara się o pozwolenie na budowę, załatwia wszelkie przyłącza i trwa to do sfinalizowania budowy. Zapewne ma to swoje i dobre strony, jeśli idzie o aspekty prawne, jednak pożyczanie pieniędzy z Towarzystwa, oddawanie ich, a potem przepisywanie wszystkiego na WTS jest dla mnie przekrętem.
Idź do banku, weź kredyt na budowę domu, wybuduj ten dom, spłać kredyt, a potem przepisz tę posiadłość na bank. Znasz takiego dobroczyńcę? A tak właśnie działa ten mechanizm w Organizacji.


Temat budowy i finansowania Sal Królestwa proszę kontynuować w oddzielnym wątku: link | Moderacja
Marek Boczkowski
A member of AJWRB group
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych