Skocz do zawarto턢i


Zdjcie

Neutralno뜻


 • Please log in to reply
11 replies to this topic

#1 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postw
 • Gadu-Gadu:3381793
 • P쿮:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2005-04-17, godz. 15:07

Co prawda poni퓋zy materia pochodzi sprzed 90 lat, ale my턫, 풽 warto go przypomnie ze wzgldu na zarozumia쿮 szczycenie si przez 쪱 neutralno턢i i "odwiecznym" trzymaniem si z dala od 턻iata.

Stra퓆ica nr4 z 1918, s.63
Nie jeste턬y przeciw rz켨om
Kler, 퓓wio zawsze sprzeciwiaj켧y si nauce biblijnej, ktra g농wnie go napitnuje, by uchowa si przed gniewem narodw, wszcz교 gste tumany fa퀂zu, g쿽턭o og쿪szaj켧 wszdzie, jakoby nasze STOWARZYSZENIE by쿽 przeciwne rz켨owi i w swej dzia쿪lno턢i powstrzymywa쿽 postp wojny. Nic nie jest tak dalekie jak to od prawdy.
Nie jeste턬y przeciwni prowadzeniu wojny. Nie jeste턬y przeciw rz켨om w 풹dnem s쿽wa tego znaczeniu. Uznajemy rz켨 Stanw Zjednoczonych za najlepszy na 턻iecie.
Uznajemy tak풽, i rz켨y, jako polityczne i ekonomiczne instytucye, maj w쿪dz i prawo wypowiada wojn, i powo퀉wa swych obywateli do s퀅풺y militarnej. Nie mamy najmniejszego zamiaru wtr켧a si lub przeciwdzia쿪 temu porz켨kowi rzeczy, tak dalece jak w쿪dza i prawo dotycz. Uwa풹my, 풽 ka풼y obywatel, gdy mu sumienie nie czyni wyrzutu, powinien wzi길 udzia w obronie swego kraju. Wszyscy powinni przynale퓆ie powa풹 urzdnikw prawa. (Dzieje Ap. 23:5.)
Prawa tego kraju rozpoznaj fakt, 풽 s chrze턢ijanie, ktrzy nie mog wzi길 udzia퀅 w s퀅풺ie wojskowej bez pogwa쿬enia swego sumienia. To te Kongres Stanw Zjednoczonych przeprowadzaj켧 Akt Poborowy w dniu 18-ym maja 1918, za낢czy klauzul, ktra zastrzega wy낢czenie od przymusowej s퀅풺y wojskowej wszystkich, ktrym religia i sumienie zabrania walczy. Utrzymujemy, 풽 cz쿽nkowie naszego Stowarzyszenia podchodz pod to prawo, i gdy szukaj protekcyi tego, nie powinni by uwa풹ni jako nielojalni.
Przez czterdzie턢i lat zwracano uwag na niesprawiedliwe praktyki obrzdowe ko턢ielnictwa, trzymaj켧ego lud w ciemnocie. Tak풽 nawo퀉wano kler, 쿫y wzi교 si do wyk쿪dania Pisma 쫤., lecz ten usilnie wzbrania si od tego. Dawno w przesz쿽턢i, Bg przez proroka przepowiedzia, 풽 ci w ten sposb postpowa bd, i by ochroni si przed odpowiedzialno턢i, zastawiaj si, 턻ieckimi w쿪dzami, staraj켧 si, by te wzbroni퀉 woln proklamacy poselstwa Bo풽go. Pismo 쫤. nazywa nominalne ko턢ielnictwo Babilonem. Tak mwi Pan: "Przestan mocarze Babiloscy (kler) walczy, usi켨 w zamkach (zastawi si w쿪dz 턻iecka), ustanie mstwo ich, bd jako niewiasty." — Jeremiasz 51:30.
Przeto niech풽 wyra펝ie zrozumiane bdzie stanowisko nasze: Nie chcemy wyrz켨za krzywdy nikomu, nawet klerowi, — a bynajmniej rz켨owi. Poselstwem naszem jest, by og쿪sza Ewangeli Jezusa Chrystusa i opowiada o Jego Krlestwie. Jezus naucza, 풽 gdy wiek Ewangelii si skoczy, tera펝iejsze instytucye rozpadn si, a na ich ruinie zbuduje swoje Krlestwo. Nauczy te swych na턫adowcw, by modl켧 si prosili Boga: "Przyjd Krlestwo Twoje! B켨 wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi." Je턫i zwracanie uwagi na upadek niesprawiedliwych systemw religijnych poczytywane by mo풽 za nielojalno뜻, tedy powtarzanie s농w modlitwy Paskiej, rwnie jest nielojalno턢i.
Jako po턻iceni Bogu chrze턢ijanie, musimy w pos퀅szestwie Chrystusowi zwraca uwag na te wielkie prawdy biblijne, bd켧 od Chrystusa do tego upowa퓆ieni. (Izaj. 61:1-3; 즩k. 4:18-21.) Obowi콄kiem ka풼ego jest by pos퀅sznym prawu. Prawo tego kraju gwarantuje wolno뜻 wyznania i czczenia Boga w sposb taki, jak ka풼emu w쿪sne sumienie dyktuje, oraz opowiadanie prawdy w bezpieczestwie. Chrze턢ijanin nie ma zamiaru niweczy prawa kraju.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#2 Alabama

Alabama

  Forumowicz (51-500)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPip
 • 108 Postw

Napisano 2005-04-17, godz. 19:17

Tak to prawda 풽 nauki 쫤iadkw Jehowy zmienia퀉 si na przestrzeni czasu, podobnie jak nauki innych religii. Ale powiedz jak inaczej wyobra풹쿫y sobie wyj턢ie szczerych poszukiwaczy prawdy z b녠dw chrze턢ijastwa? Czy nie nale풹쿽by si spodziewa 풽 bdzie to powolny i bolesny proces. A je턫i te zmiany id ku lepszemu, co bdzie za 100 lat?

#3 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postw
 • Gadu-Gadu:3381793
 • P쿮:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2005-04-18, godz. 14:27

Problem nie le퓓 w dochodzeniu do Prawdy [bo to akurat jest godne pochwa퀉], ale w szumnych o턻iadczeniach, 풽 to sam Bg objawia przez Organizacj swoj wol. Je풽li tak jest rzeczywi턢ie, to mozna zada sobie pytanie: Czy Bg si myli? Czy kiedy mia inne pogl켨y odno턭ie wojny i neutralno턢i? Czy daje swoim s퀅gom sprzeczne informacje o swoich wymaganiach?
A przecie Straznica nieraz ju o턻iadcza쿪, 풽 wszystko co pisz pochodzi od Jehowy.


The Watchtower z 15 stycznia 1950 (Stra퓆ica nr11 z 1950)
Tak te sprawa si przedstawia z widzialn organizacj Jehowy. Wszyscy musz si 낢czy ze sob, musz otrzymywa 퓓ciodajny pokarm duchowy, ktry Bg przez swoj organizacj ka풽 kr굻y miedzy swym ludem; musz przyjmowa nowe prawdy, przez ktre wyzbywaj si starych pogl켨w.

The Watchtower z 1 pa펋ziernika 1950, ss.341-348 (Stra퓆ica nr5 z 1951)
Nie powinni턬y zapomnie o tym, 풽 Bg nas poucza przez sw organizacj, sw niewiast, nasz matk. Szanuje On sw niewiast i ceni prac, jak ona wykonuje w interesie Jego synw i crek. Nie podoba Mu si przeto, je턫i kto, podaj켧y si za chrze턢ijanina, lekcewa퓓 „matk” – organizacj. Lekcewa퓓 j znaczy lekcewa퓓 Jezusa Chrystusa, bo Bg uczyni tego umi쿽wanego Syna G쿽w organizacji teokratycznej. (...) Pozosta z ni w harmonii, przyjmuj켧 teokratyczne wskazwki i instrukcje organizacyjne, ktre Bg przez ni wydaje dla nas. Nigdy nie opuszczaj jej, lecz b켨, ochoczy do nauki jak pe쿻e zaufania dzieci.

The Watchtower z 1 lutego 1957, s.91 (Stra퓆ica nr14 z 1957, s.14)
W obecnych ostatnich dniach Jehowa ma widzialn organizacj, bd켧 Jego „niewolnikiem wiernym i rozumnym, ktrego mistrz jego postanowi nad sw czeladzi, aby im dawa pokarm na czas s퀅szny”, i poprzez ni kieruje do swego ludu wody prawdy.

The Watchtower z 15 maja 1958, s.308 (Stra퓆ica nr12 z 1960, s.4)
Jehowa da nam swoje S쿽wo, swego ducha i sw organizacj. Do przyswojenia sobie wiedzy potrzeba w쿪턢iwego nastawienia, mianowicie usposobienia ”dziecka”, aby pokornie uznawa Jehow i organizacj, ktrej On obecnie u퓓wa do wydawania pokarmu duchowego.

The Watchtower z 1 wrze턭ia 1959, s.530 (Stra퓆ica nr11 z 1960, s.11)
G쿽s Jehowy przemawia obecnie do nas przez Jego organizacj, upominaj켧 nas i pouczaj켧 o sprawiedliwo턢i i aktywnej s퀅풺ie kaznodziejskiej.

Takich wypowiedzi na przestrzeni lat by쿽 dos쿽wnie setki.
Je풽li przyjmiemy, 풽 to faktycznie by쿽 czysto ludzkie dochodzenie do zrozumienia pewnych rzeczy, to jak traktowa wypowiedzi, i nauki tego rodzaju pochodz od Boga? Blu펝ierstwo? Megalomania? Manipulacja Bogiem?
A je풽li by퀉 to nauki Jehowy, to w takim razie trudno doszuka si bardziej niezdecydowanego i niesta쿮go w pogl켨ach Boga jak On.

Pzdr.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#4 Alabama

Alabama

  Forumowicz (51-500)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPip
 • 108 Postw

Napisano 2005-04-18, godz. 17:26

No tak. Organizacja szczyci si 풽 jest s퀅g Bo퓓m. Ale inne religie te tak twierdz, a jednak te si myl i zmieniaj swe nauki. O ile dobrze pamitam to Ty te nale퓓sz do jednego z ko턢io농w protestanckich z ktrym nie do koca si zgadzasz. Tylko nie pamitam sk켨 to wiem. Przepraszam. Ko턢i車 ten te z pewno턢i zmienia swe nauki i myli si, i mog si za쿽퓓 풽 te uwa풹 si za s퀅g Bo풽go g쿽sz켧ego jego s쿽wo. Takie s ponure fakty zwi콄ane z ka풼 religi. W KK twierdzi si 풽 papie kiedy przemawia w imieniu ko턢io쿪 jest nieomylny. A ile razy papi풽 dopuszczali si zbrodni i pomy쿮k. Jeszcze wczoraj ogl켨a쿮m bardzo ciekawy program na ten temat. W historii ko턢io쿪 by퀉 te takie okresy kiedy panowa쿽 kilku papie퓓. By퀉 te sobory zmieniaj켧e nauk KK. A mimo to KK twierdzi 풽 g쿽si s쿽wo Bo풽. Podobnie jest w innych religiach. Tylko one nie wydaj wszystkich swoich nauk w wersji elektronicznej i dlatego nie mo퓆a tak 쿪two wychwyci ich b녠dw przy pomocy przegl켨arki, tak jak to ma miejsce z naukami 쪱. My턫 풽 nie mo퓆a widzie 펋펉쿪 w oku jednej religii a nie dostrzega belki w drugiej. :) Dziwi si te innym osobom (i samemu sobie) ktre opu턢i퀉 쪱 widz켧 nagle w niej same b녠dy a przejmuj켧 pogl켨y innych religii, nie dostrzegaj켧 ich b녠dw i burzliwej historii. Troche to dziwne. Znam te bardzo m켨rego cz쿽wieka, ktry opu턢i 쪱 pod wp퀉wem zaburze emocjonalnych, twierdz켧 풽 by퀉 spowodowane przynale퓆o턢i do zboru 쪱. A potem kidy och쿽n교 twierdzi odwrotnie, 풽 to choroba nie pozwoli쿪 mu spoj풽krytycznie na inne religie i dlatego da sobie wmwi przez innych, 풽 to niby religia 쪱 jest tak strasznie z쿪, wic my턫a 풽 to jedna wielka zak쿪mana sekta jednak po pewnym czasie i powrocie do rwnowagi psychicznej, oraz widz켧 owoce innych religii zacz교 ponownie czu sympatie do 쪱. My턫 풽 w ocenie religii trzeba by bardzo ostro퓆ym.

Powiedz szczerze czy twoja religia twierdzi 풽 g쿽si s쿽wo Bo풽? A czy jest nieomylna?

Pozdr. :)

#5 LegioN

LegioN

  Początkujący (1-50)

 • Cz쿽nkowie
 • Pip
 • 24 Postw
 • Lokalizacja:Margonin

Napisano 2005-04-19, godz. 13:49

Inne religie to babilon, nierz켨nice i o턳odki rozwi콄쿽턢i, niemoralno턢i i fa퀂zu wic mog tak czyni! A przez WTS to sam Bg przemawia przez kana 낢czno턢i i 턏 s niezwykle porz켨ni...

I tu Twoje argumenty si rozpryskuj...

Pozdrawiam

#6 LegioN

LegioN

  Początkujący (1-50)

 • Cz쿽nkowie
 • Pip
 • 24 Postw
 • Lokalizacja:Margonin

Napisano 2005-04-19, godz. 13:52

To bez sensu - ka풼y mo풽 obwo쿪 swoj sekt jedyn prawdziw religi a swoje _ra엽ce_ i _niewybaczalne_ b녠dy t퀅maczy ludzk niedoskona쿽턢i i "oczyszczaniem". Wic na czym ta "prawdziwo뜻" ma polega? Na mieszaniu z b쿽tem innych w ndznych broszurkach? Na "wo풽niu si"? Na sprzecznych zasadach? Na prorokowaniu (z palca wyssane daty...) ? Czy mo풽 na tym 풽 "trzymamy si z dala od rz켨u i nale퓓my do ONZ" ?

Plz, explain...

#7 LegioN

LegioN

  Początkujący (1-50)

 • Cz쿽nkowie
 • Pip
 • 24 Postw
 • Lokalizacja:Margonin

Napisano 2005-04-19, godz. 13:57

Podobnie jest w innych religiach. Tylko one nie wydaj wszystkich swoich nauk w wersji elektronicznej i dlatego nie mo퓆a tak 쿪two wychwyci ich b녠dw przy pomocy przegl켨arki, tak jak to ma miejsce z naukami 쪱.


Ch쿽pie, gdyby WTS wyda쿽 chocia ma낢 cz켽tk Stra퓆ic w formie elektronicznej (tych najciekawszych pere쿮k jak Dom Ksi굻켾, transfuzja = szalestwo, przeszczepy s ludo풽rstwem) to ca쿮 masy ludzi opu턢i퀉by WTS. Na (nie)szcz沅cie nikt tego nie zrobi i nie zrobi a wrcz zabrania si korzystania z netu wic sk켨 wzi교e t bajk? W necie mo풽sz poszuka min. katechizm KK, Bibli etc. - informacji jest mnstwo wic gogo...

pozdrawiam

#8 lantis

lantis

  www.brooklyn.org.pl

 • Cz쿽nkowie
 • PipPipPip
 • 668 Postw
 • P쿮:Male
 • Lokalizacja:턫켽k

Napisano 2005-04-19, godz. 14:17

Wyda쿽 :D

Przynajmniej Stra퓆ice i Przebud펊ie si!.
Ju od dawna jest WATCHTOWER LIBRARY (po angielsku):

Watchtower od 1950 do 2003
Awake! od 1970 do 2003

W przygotowaniu jest Watchtower Library PL


pzdr
Do낢czona grafika lantis(at)brooklyn.org.pl

#9 Liberal

Liberal

  Domownik forum (501-1000)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPipPipPip
 • 1146 Postw
 • Gadu-Gadu:3381793
 • P쿮:Male
 • Lokalizacja:U.K.

Napisano 2005-04-20, godz. 10:37

Powiedz szczerze czy twoja religia twierdzi 풽 g쿽si s쿽wo Bo풽? A czy jest nieomylna?

Owszem, g쿽si S쿽wo Bo풽.
Czy jest nieomylna... hm.
Chyba 펚e postawione pytanie, bo nieomylna jest tylko Biblia, natomiast ludzie z racji swojej natury s omylni i mozna si jedynie spiera o odpowiedni interpretacj Pisma.
To prawda, 풽 w kilku sprawach nie do koca zgadzam si z niektrymi doktrynami, ale nikt nie robi z tego powodu problemu, o ile wszyscy zachowujemy fundament wiary - Hebrajczykw 6:1,2.
Nikt natomiast nie g쿽si, 풽 jego pogl켨y s dane bezpo턳ednio od Boga, ani nikt nie ustanawia si jakim mistycznym "kana쿮m 낢czno턢i". Wsplnie wypracowujemy nasze zrozumienie, a nasze spotkania s퀅엽 g농wnie zachcaniu si i budowaniu, nie na roztrz켽aniu problemw prawdziwo턢i danej reliigi.

Marek Boczkowski
A member of AJWRB group

#10 rekin

rekin

  Forumowicz (51-500)

 • Cz쿽nkowie
 • PipPip
 • 254 Postw

Napisano 2005-04-20, godz. 22:23

nieomylna jest tylko biblia...
czy ty tak serio ?

czy moze nieomylnosc bibli jest tez obwarowana jakims nowym swiatlem?
lub swieta tajemnica ktora posiasc moga tylko wybrani?
czy niektore jej fragmenty sa tylko poezja, tylko opisem uproszczonym dla nieuczonych ludzi ,i ty i twoja religia ma tylko prawo decydowac co jest fantazja a co faktem?

pozdrawiam

rekin

#11 ISZBIN

ISZBIN

  Elita forum (> 1000)

 • Validating
 • PipPipPipPip
 • 1184 Postw
 • P쿮:Male
 • Lokalizacja:POLSKA

Napisano 2005-04-21, godz. 06:51

nieomylna jest tylko biblia...
czy ty tak serio ?

czy moze nieomylnosc bibli jest tez obwarowana jakims nowym swiatlem?
lub swieta tajemnica ktora posiasc moga tylko wybrani?
czy niektore jej fragmenty sa tylko poezja, tylko opisem uproszczonym dla nieuczonych ludzi ,i ty i  twoja religia ma tylko prawo decydowac co jest fantazja a co faktem?

pozdrawiam

rekin

Piszesz, wcinasz si uporczywie i PRZEWA츽IE, zeby nie napisac ZAWSZE, N I E N A T E M A T. Pomysl o sensie pobytu na tym forum. Oczywi턢ie raportuje wszytskie Twe posty burz켧e poszczeglne tematy a przez to i ca쿮 forum.
Gdyby to ode mnie zale풹쿽 - ju by Cie tu nie by쿽.

#12 LegioN

LegioN

  Początkujący (1-50)

 • Cz쿽nkowie
 • Pip
 • 24 Postw
 • Lokalizacja:Margonin

Napisano 2005-04-21, godz. 11:27

Wyda쿽 :D


Zwracam honor - nie wiedzia쿮m. Jednak i tak brakuje tych najcenniejszych egzemplarzy z pocz켾kw, bo dotarcie do tych od roku 1970++ jest w miar bezproblemowe. Najciekawsze teksty by퀉 moim zdaniem wcze턭iej - od pocz켾kw do konca II W.

Pozdrawiam


Kolejne posty dotycz켧e cytatw ze starych publikacji zosta퀉 przeniesione do nowego w켾ku "Pere쿸i starych publikacji"
[link] | jb
U퓓tkownicy przegl켨aj켧y ten temat: 0

0 u퓓tkownikw, 0 go턢i, 0 anonimowych