Skocz do zawartości


Jan Lewandowski

Rejestracja: 2003-04-04
Poza forum Ostatnio: 2012-05-03, 07:57

Moje tematy

Rok 607 gorliwie podtrzymywany przez WTS

2011-10-16, godz. 15:48

Jak bumerang wraca kwestia roku 607, tym razem nieoczekiwanie temat został na nowo podjęty przez WTS, które wydawało się już powoli wycofywać z roku 1914, dla którego rok 607 jest fundamentem

http://download.jw.o..._P_20111101.pdf

(od strony 22)

Dla równowagi są już polemiczne odpowiedzi na wywody Strażnicy

Z jednej strony w wykonaniu Piotra Andryszczaka

http://www.piotrandr...zolima_cz2.html

jak i z drugiej strony w wykonaniu starego dobrego Carla Olofa Jonssona (na razie odpowiedź na część pierwszą artykułu Strażnicy)

http://kristenfrihet...var/vtsvar1.pdf

WTS nazwało zwracanie się do Jezusa "modlitwą"

2011-01-06, godz. 08:49

W publikacji WTS pt. Aid to Bible Understanding (s. 1331) czytamy:

"Biblia, według obecnego porządku, kończy się modlitwą - Obj. 22:20-21".

Oto brzmienie tego wersu:

Ap 22:20-21
20. Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
21. Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!
(BT)

The Watchtower z 1 lutego 1965 (s. 70) też nazywa owe ostatnie zdania z Apokalipsy modlitwą:

"And the apostle John closes the book of Revelation with two brief prayers".

Termin 'teokracja' ma pogańskie konotacje

2010-10-12, godz. 10:39

Ciekawostka

Jak pisze D. Magnani "w Biblii nie ma słowa teokratyczny [...] pojęcie to występowało w świecie pogańskim na oznaczenie władzy rzymskiej".

Luki w skorowidzu wersetowym Towarzystwa Strażnica

2010-10-12, godz. 10:34

Skorowidz wersetowy Towarzystwa Strażnica z lat 1960-1989 ma błąd, powielany również na polskim CD z literaturą Strażnicy

brak w nim wersetów od 1P 3,15-5,14 i Ap 13,2-14,6

może jakiś ŚJ zechce to zgłosić swym starszym lub nawet do samego Nadarzyna

swoją drogą to ponoć ŚJ tak gorliwie badają Biblię a jakoś im brak tych wersów w skorowidzu zupełnie nie przeszkadza, skoro do tej pory nie został zauważony i usunięty

Strażnica, Orygenes i zakaz co do krwi z Dz 15

2009-08-29, godz. 14:18

Ang. broszura Strażnicy pt. Blood (jej odpowiednik to polska broszura ŚJ pt. Świadkowie Jehowy a kwestia krwi z 1992) przywołuje wielu pisarzy starochrześcijańskich w kontekście zakazu co do spożywania krwi z Dz 15. W stopce na stronie 14 czytamy:

"Other references (from the second and third centuries) supporting this application of Acts 15:28, 29 are found in: Origen’s Against Celsus VIII, 29, 30 and Commentary on Matthew XI, 12; Clement’s The Instructor II, 7 and The Stromata IV, 15; The Clementine Homilies VII, 4, 8; Recognitions of Clement IV, 36; Justin Martyr’s Dialogue XXXIV; Cyprian’s Treatises XII, 119; The Teaching of the Twelve Apostles VI; Constitutions of the Holy Apostles VI, 12; Lucian’s On the Death of Peregrinus 16".

W polskim odpowiedniku tej broszury (również str. 14) brzmi to tak:

"Wzmianki (z II i III wieku) potwierdzające takie zrozumienie Dziejów Apostolskich 15:28, 29 można znaleźć między innymi w pismach Orygenesa: Przeciw Celsusowi VIII, 29, 30 i Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza XI, 12; Klemensa Aleksandryjskiego: Paidagogos (Wychowawca) II, 7 i Stromateis (Zbiory) IV, 15; Justyna Męczennika: Dialog 34; Lukiana: De morte Peregrini (Śmierć Peregrinosa) 16; oraz w Homiliach pseudoklementyńskich VII, 4, 8; Recognitiones IV, 36; w Nauce dwunastu apostołów 6 i w innych".

Jak widzimy przywołano tu Orygenesa, który tak jak ŚJ miał respektować zakaz z Dz 15 co do spożywania krwi. Czy jednak czynił on to z takiego samego powodu jak Strażnica? Rzućmy okiem na przywołany przez Strażnicę fragment Orygenesowego Przeciw Celsusowi, VIII, 29,30:

„Ponieważ słowa te są niejasne, jeśli nie dodać do nich wyjaśnienia, sam Duch Święty oraz apostołowie Jezusa i starsi bracia zgromadzeni w Antiochii postanowili napisać >>do wiernych pogańskiego pochodzenia<< list, w którym zabronili jedzenie tylko tego, >>co przekracza konieczność<<, a takimi pokarmami są >>ofiary bałwochwalcze, mięso zwierząt uduszonych oraz krew<<. Ofiary bałwochwalcze są składane demonom, a nie wypada, żeby człowiek należący do Boga zasiadał przy stole demonów. Natomiast mięsa uduszonych zwierząt zakazuje nam religia dlatego, abyśmy nie karmili się pokarmem złych duchów; z uduszonych zwierząt nie spłynęła bowiem krew, której wyziewami żywią się demony; gdybyśmy więc jedli mięso takich zwierząt, być może złe duchy ucztowałyby razem z nami. To, co powiedziałem o uduszonych zwierzętach, dostatecznie wyjaśnia też powód, dla którego nie powinniśmy spożywać krwi” (Orygenes, Przeciw Celsusowi, VIII, 29-30; por. też Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, XI, 12; Orygenes, Homilie o księgach Liczb, Jozuego, Sędziów, tom I, 16,9).

http://www.apologeta.pl/Origen.pdf

Jak widać motywacja Orygenesa w kwestii powstrzymywania się od krwi była bardzo konkretna: wierzył on, że wyziewami z krwi uduszonych zwierząt żywiły się demony, nie chciał więc spożywać resztek takiej krwi w uduszonych zwierzętach aby nie ucztować razem z demonami.

Ale przecież krew używana w transfuzji ludzkiej nie pochodzi od uduszonego zwierzęcia a tym bardziej Strażnica nie z tego powodu odrzuca transfuzję, że wierzy w takie demony mieszkające w krwi. Sam Orygenes też nie potępiłby w tym miejscu transfuzji bo wiedziałby przecież, że nie pochodzi ona od uduszonego zwierzęcia a więc nie mieszkają w niej demony karmiące się wyziewami z takiej krwi.

Po co więc przywoływać Orygenesa w kwestii zakazu transfuzji krwi? Czy robiąc tak Strażnica jakkolwiek jeszcze trzyma się tematu?

Wszystkie pogrubienia w poście ode mnie.