Skocz do zawartości


ehomo

Rejestracja: 2004-03-20
Poza forum Ostatnio: 2011-11-08, 13:17

Moje tematy

Badacze Pisma Świętego

2006-04-02, godz. 22:05

Strażnica 15 lutego 2006 str.26

ak.4

"U zarania "dni ostatnich" zbory Badaczy Pisma Świętego (ówczesna nazwa SJ) wybierały starszych i diakonów w sposób demokratyczny. Jednak niektórzy starsi nie przejawiali szczerego duch ewangelizacji. Część nie tylko ociągała się z uczestnictwem w dziele głoszenia, ale też zniechęcała do niego innego. Dlatego w roku 1919 w każdym zborze zaczęto powoływać kierowników służby. Nie byli oni wybierani przez zbór, ale mianowani teokratycznie przez biura oddziałów. (...)"

ak.7

"Wielu starszych pokornie zajęło się głoszeniem, ale niektórzy wybierani demokratycznie starsi nie chcieli pogodzić się z myślą, że w tej działalności powinien uczestniczyć każdy członek zboru. (...)"

Czy ktoś mógłby to (tłustym drukiem) skonfrontować z jakąś alternatywną relacją ?

Dziękuję

:huh:

Jak obchodzić Pamiątkę

2006-03-28, godz. 21:22

Jak obchodzić Pamiątkę ?
Jaki chleb podał Jezus ?
Jakie wino podał Jezus ?

Co Biblia na ten temat mówi ?

:unsure:

Opieczętowanie

2006-03-28, godz. 21:17

Strażnica 15 lutego 2006 cytaty:

str.21 ak.3

Pomazańcy 'rodzą się ponownie' za sprawą ducha świętego i zostają uznani za duchowych synów Jehowy (Jana 1:12,13; 3:5-7). W wyniku tego usynowienia stają się również braćmi Jezusa (Rz 8:15; Ef 1:5). Dlatego nawet o tych, którzy przebywają jeszcze na ziemi, powiedziano, że zostali 'wskrzeszeni i posadzeni razem w miejscach niebiańskich w jedności z Chrystusem Jezusem' (Ef 1:3; 2:6) . Zajmują tę duchową pozycję, ponieważ są 'opieczętowani obiecanym duchem świętym, który jest zadatkiem dziedzictwa' zachowanego dla nich w niebie (Ef 1:13,14; Kol 1:5). (...)

str.24 ak.14

Ostateczne opieczętowanie stosunkowo nielicznej grupy chrześcijan powołanych do królowania z Chrystusem w niebie dobiega końca. Pomazńcy aż do kresu swego ziemskiego życia czerpią duchowe siły ze spożywania emblematów podczas Pamiątki. Są zjednoczeni ze swymi braćmi i siostrami jako członkowie ciała Chrystusa. Spożywanie chleba i wina przypomina im o tym, że muszą dochwać wierności aż do śmierci (2 Piotr 1:10,11).

str.25 ak.16

Po opieczętowaniu całego grona 144 000 zostaną uwolnione niszczycielskie "cztery wiatry ziemi", które uderzą w szatański system rzeczy (Obj 7:1-4) (...)

-----------------

"Kto ma uszy niechaj słucha co Duch mówi do zborów"

Wypowiedz przedstawiciela Towarzystwa Strażnica

2006-03-25, godz. 18:12

Odnośnik na tej stronie niestety nie przenosi tam gdzie obiecuje.

http://www.republika...wypowiedzi.html

ale ciekawe czy ktoś o tym słyszał...

Jer 25:11

2006-03-19, godz. 13:03

Jr 25:11 (NS)

„I cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym, dziwowiskiem, a narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat" '.”

Grecka wersja Septuaginty (LXX) w ten sposób to oddaje:

"i będą służyć pośród narodów" zamiast: "i te narody będą zmuszone służyć królowi Babilonu".

Ta wersja sugeruje że chodzi o poddaństwo Judy, a nie narodów.

Co możecie na ten temat powiedzieć ?

:)