Skocz do zawartości


vilgefortz

Rejestracja: 2007-10-15
Poza forum Ostatnio: 2011-10-02, 14:21

Moje tematy

Wykład nadzorcy strefy

2011-04-01, godz. 19:42

10 kwietnia ma przyjechać nadzorca strefy do Nadarzyna i wygłosić wykład, który transmitowany będzie również na salach zgromadzeń. Czy ktoś z was ma może wejściówkę? :)

V.

chomikuj.pl

2009-07-13, godz. 15:57

http://chomikuj.pl/SCORP1ON

na tym chomiku można znaleźć sporo materiałów o Świadkach ale reprezentują one głównie podejście katolickie... czyli... zresztą sami wiecie jakie... zresztą na tym portalu jest całkiem sporo informacji o Organizacji...

V.

PS
znajdziecie tam też filmik tak zachwalany przez soft defectora :P

Dramatyczny spadek liczby ośrodków pionierskich...

2009-04-12, godz. 19:08

Na ośrodkach pionierskich ma zostać wprowadzony całkowity zakaz spożywania alkoholu, jeśli starsi dopuściliby do czegoś takiego utracą przywileje a i wobec głosicieli mają zostać wyciągane konsekwencje.

No cóż, może i niektórzy przesadzali czasem ale wobec tego ja więcej nie jadę...

"Kto puka do naszych drzwi?", artykuł

2009-01-12, godz. 09:47

link do tematu o ŚJ w Interii

http://fakty.interia...wi,1238633,4255

Dość porządny artykuł...

I ty możesz wygłosić wykład

2008-10-20, godz. 12:13

Tutaj będę wrzucał skany, ponieważ są skanowane przez dość stary skaner, mogą zdarzać się literówki :)

JAK DALECE ZNASZ BOGA?

Uwaga dla mówcy: Pomóż słuchaczom zrozumieć, że poznawanie Jehowy to dużo więcej niż poznanie faktów o Nim. Chodzi o dokładne poznanie Jego zamierzeń, czynów, przymiotów i uczuć. Oznacza działanie zgodnie z tą wiedzą oraz pomaganie innym, żeby tak postępowali. Postaraj się rozbudzić gorące pragnienie bliskiego poznania Jehowy

DZIĘKI POZNAWANIU BOGA UZYSKUJEMY WIDOKI NA ŻYCIE WIECZNE (5 mm)
Poznawanie Boga i Jego Syna oznacza życie wieczne (odczytaj Jana 17:3)
Jezus musiał tu mieć na myśli coś więcej niż tylko świadomość, że Bóg istnieje
Okoliczność, iż Samarytanie wiedzieli coś niecoś o Jehowie i twierdzili, że oddają Mu cześć, sama w sobie nie wystarczała do zapewnienia im uznania Bożego (Jn 4:7-26; odczytaj werset 22) (w71/9 3-7)
Podobnie jest obecnie: Wielu nie zna nawet imienia Bożego; mylą Boga z Jego Synem (w85/3 18)
Zadaj sobie pytanie: Czy ja znam Boga i Jego Syna w takim stopniu, w jakim to jest konieczne, żeby mieć realne widoki na życie wieczne?
Jak w tym znaczeniu możemy znać Boga? Jak możemy pomóc w poznaniu Go naszym dzieciom oraz ludziom, z którymi studiujemy Biblię?
CO TO ZNACZY ZNAĆ KOGOŚ (5 mm)
Rzeczywiste poznanie kogoś oznacza dużo więcej niż tylko wiarę w jego istnienie
Jeżeli kogoś znamy, to potrafimy go rozpoznać i sporo wiemy o jego osobowości oraz poglądach
W tym celu trzeba przez jakiś czas przebywać z tą osobą i utrzymywać z nią zażyłe stosunki (rs s. 396, ak. 5) Amalekita, który twierdził, że zabił Saula, wcale nie znał Dawida (2Sm 1:1-16)
Nie znal poglądu Dawida na pomazańca Bożego (lSm 26:3-11)
Może zapytasz: Czy poznanie Jehowy jest w ogóle możliwe? Czy On sam nie mówi, że Jego drogi i myśli niezmiernie przewyższają nasze drogi i myśli? (Iz 55:8, 9)
Słowa z 55 rozdziału Izajasza były skierowane do wiarołomnych, odstępczych Żydów, którzy porzucili drogi Boże Ale nawet oni mogli wrócić do Jehowy i na nowo Go poznawać (odczytaj wersety 6 i 7)
A jak my możemy Go szukać i poznawać?
JAK I DLACZEGO LUDZIE MOGĄ RZECZYWIŚCIE POZNAWAĆ BOGA (15 mm)
Jeden ze sposobów poznawania Boga polega na naśladowaniu Go
Naśladowanie Go jest możliwe i On sobie tego życzy (Rdz 1:26-28; odczytaj Kolosan 3:10)
Piękne cechy, które możemy przejawiać—miłość, miłosierdzie, mądrość, sprawiedliwość itd.—są jedynie odzwierciedleniem Jego przymiotów
Gdy komuś przebaczamy, naśladujemy Boży sposób postępowania (odczytaj Efezjan 4:32 do 5:1)
Grzech osłabia zdolność człowieka do wzorowania się na Bogu, ale w miarę poznawania Jehowy możemy coraz lepiej odzwierciedlać Jego chwałę (2Ko 3:18; w90 15.7 s. 16, ak. 6; it-1-E s. 964, ak. 1; w77/14 15, 16)
Biblia pomaga nam poznać Boga, posługując się określeniami, które potrafimy pojąć (it-2-E s. 13, ak. 6-8; w85/18 4, 5) Chociaż Jehowa jest duchem, mówi o Nim, że ma oczy, uszy i oblicze (lPt 3:12)
Takie wyrażenia znane człowiekowi przemawiają do naszej wyobraźni; przedstawianie Boga za pomocą określeń duchowych równałoby się próbie opisania kolorów niewidomemu od urodzenia
Biblia opisuje uczucia oraz sposób reagowania Jehowy, dzięki czemu łatwiej nam Go poznać (Ps 78:36-41) To nie On jest podobny do nas; dowiadujemy się raczej, jak dalece my stanowimy Jego obraz
Dzięki studiowaniu Biblii możemy więc poznawać Boga—Jego czyny, zamierzenia, przymioty i uczucia
Podczas czytania i studiowania należy zważać, żeby nie tylko gromadzić fakty, ale żeby poznawać Boga
Gdy pouczasz kogoś z Biblii, czy zwracasz uwagę na to, co dany materiał mówi o samym Bogu? (w84/22 S. 22, ak. 17, 18)
W poznawaniu Boga może nam być pomocne utrzymywanie z Nim osobistej więzi
Można to unaocznić wypowiedzią Boga, że „zapoznał się” z Abrahamem dzięki utrzymywaniu kontaktów z nim (Rdz 18:19; it-2-E s. 181, ak. 2; w75720 s. 6, ak. 17)
Podobnie Abraham poznał Boga; był przekonany o Jego miłości, miłosierdziu i sprawiedliwości (Rdz 18:25)
Jeżeli regularnie przedstawiamy Bogu w modlitwie sprawy, które nas nurtują, i jeśli szukamy Jego kierownictwa, to lepiej Go poznajemy (w84/22 s. 22, ak. 19)
Poznanie Jehowy Boga oznacza także uznawanie Jego stanowiska i autorytetu oraz działanie zgodnie z tym, co o Nim wiemy (w75/20 ss. 5, 6, ak. 15, 16)
Pewien słownik teologiczny tak mówi o hebrajskim odpowiedniku wyrazu „poznanie” w odniesieniu do Boga: „Jest to więc pełne szacunku i posłuszne uznawanie mocy Bożej oraz Jego łaski i wymagań. A zatem poznania nie należy rozumieć jako nagromadzenia informacji: Poznanie posiada tylko ten, kto z nich korzysta” (Theological Dictionary of the Now Testament, t. 1, s. 698)
Jehowa odrzucił Izraelitów za brak poznania, to znaczy za to, że Go nie uznawali i nie słuchali (odczytaj Ozeasza 4:1, 6)
Oczywiście wiedzieli, kto był Bogiem, ale nie postępowali zgodnie z tą wiedzą (werset 2; it-2-E s. 181, ak. 3; w75/12 1, 2)
Historia dowodzi, że zadawali kłam własnemu twierdzeniu zanotowanemu w Ozeasza 8:2 (odczytaj)
Z tego wynika, iż zwykłe nagromadzenie teoretycznej wiedzy nie wystarczy; o tym, że znamy Boga, powinien świadczyć nasz tryb bycia
Nr 1-P 3/91 Druk 1/03

Stwierdziliśmy już, że ludzie mogą znać Boga, omówiliśmy też, jak mogą Go poznawać (dowiadując się o Nim, utrzymując z Nim więź, uznając Jego autorytet i odpowiednio do tego postępując). Nasuwają się jednak ważne pytania:
Skąd mogę mieć pewność, że ja osobiście znam Boga? Czy są jakieś wiarogodne kryteria oceny?
BADAJ SIEBIE, ŻEBY SPRAWDZIĆ, JAK DAŁECE ZNASZ BOGA (15 mm)
Jednym z probierzy pozwalających ocenić, jak dalece znasz Boga, jest to, czy darzy cię On swoją przychylnością
Gdy Bóg kogoś zna, oznacza to zazwyczaj, że taka osoba zasługuje na Jego pochwalę i aprobatę (odczytaj Amosa 3:1, 2)
I na odwrót: Bóg i Jezus nie znajd tego, kogo nie aprobują ani nie darzą przychylnością (odczytaj Mateusza 7:21-23) (w75/20 Ss. 6, 7, ak. 18, 19)
A więc abyś mógł w pełni poznać Boga, najpierw On musi poznać ciebie (Gal 4:8, 9)
Każdy, kto na podstawie ofiary okupu z wiarą zwraca się do Boga, może Mu się stać znany i zyskać Jego aprobatę Gdy wzrastasz w wierze i unikasz bezprawia, wówczas Bóg w dalszym ciągu będzie ciebie znał
Innym sprawdzianem tego, jak dalece znasz Boga, jest zbadanie, czy z miłości przestrzegasz Jego przykazań (1Jn 2:3-6) Gdyby ktoś myślał sobie w sercu, że może przestrzegać jednych przykazań, na przykład głosić, a lekceważyć inne przykazania i na przykład rozwiąźle się prowadzić, oszukiwać lub kłamać, to taki człowiek nie zna Boga ani Jezusa; jest kłamcą
Kto szczerze stara się być posłuszny wszystkim przykazaniom Bożym, ten poznaje Boga
Przestrzeganie innych przykazań, natury bardziej osobistej, jest równie ważnym warunkiem dobrego poznania Boga Mężu, masz miłować żonę jak własne ciało; nie bądź surowy ani zbyt wymagający (Ef 5:28)
Jeżeli okazujesz żonie życzliwość i cierpliwość (nie wpadając w rozdrażnienie), jest to oznaką, że znasz Boga, który ci dał takie polecenie
Żono, masz szanować męża, choćby nie spełniał wszystkich twoich oczekiwań (Ef 5:33; w69/15 13)
Okazywaniem szacunku dowodzisz, że poznajesz Boga, który jasno przedstawił zasadę względnego podporządkowania
Młodzi chrześcijanie, dajecie wyraz pragnieniu poznawania Boga, gdy zgodnie z Jego wolą okazujecie posłuszeństwo rodzicom (Ef 6:1, 2)
Jeżeli słuchacie rodzicielskich poleceń nie naruszających Jego prawa, to robicie postępy w poznawaniu Boga (yp 11, 12)
Gdy unikasz niechrześcijańskiego towarzystwa, dajesz do zrozumienia, że znasz Boga
Jeżeli wolimy towarzystwo niechrześcijan, Bóg nie może utrzymywać z nami kontaktów (Ps 15:1-5; w89 15.9 26-30) Gdy jesteś pod tym względem bardzo wybredny i szukasz towarzystwa prawdziwych chrześcijan, dajesz dowód, że znasz Boga
Regularnie zwracaj się do Boga w modlitwie, pokazując w ten sposób, że Go znasz i masz do Niego zaufanie
Kto rzeczywiście zna Boga, ten wie, że nasze modlitwy są Mu miłe; nie trzeba się więc obawiać modlenia się do Niego (w73/1 23, 24; it-2-E s. 605, ak. 2, 3)
Czy twoje modlitwy wskazują, że znasz Boga? Możesz Go poznać lepiej, jeżeli będziesz modlić się regularnie i otwierać przed Nim serce
Gdy zgrzeszysz—a wszyscy grzeszymy—okaż, że znasz Boga i masz do Niego zaufanie, przedkładając Mu tę sprawę w modlitwie i prosząc o przebaczenie (Ps 26:1. 2)
Ale czy wystarczy samemu znać Boga, czy też potrzebne jest coś więcej?
POMAGAJ INNYM PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO CIEBIE W POZNAWANIU BOGA (5 mm)
Jak wspomniano, możemy pomagać innym w poznawaniu Boga, jeśli kładziemy nacisk na Jego wymagania, zamierzenia i przymioty (odczytaj Daniela 11:32, 33a) (w71/9 14, 15)
Odnosi się to do naszych czasów, kiedy wielu oddaje cześć utworzonej przez ludzi organizacji pokojowej
Niektórzy znają podstawowe dzieje biblijne, ale czy możesz im ułatwić ich zrozumienie i pomóc rzeczywiście poznać Boga?
Kiedy głosisz i nauczasz, kieruj uwagę na to, dlaczego Bóg w przeszłości postępował tak, a nie inaczej; rozbudzaj zaufanie do Jego przyszłych przedsięwzięć, uwypuklając Jego przymioty, które się uwidoczniły w dawniejszych poczynaniach
Żyjąc codziennie według zasad i mierników biblijnych, pomagamy drugim pojąć celowość poznawania Boga i służenia Mu
Jak powiedział Paweł, Jehowa „sprawia, iż woń wiedzy o nim jest wyczuwalna na każdym miejscu” (2Ko 2:14)
Wiedzę tę krzewią chrześcijanie swoim trybem życia: Robią z niej praktyczny użytek i pozwalają dostrzec jej zbawienne skutki, przyoblekając nową osobowość
Ufnie przekonuj drugich, żeby podjęli prawdziwe wielbienie, poznawali Jehowę i znaleźli swe miejsce w Jego zamierzeniu (lKn 28:9; Jn 17:3)
Teraz i w przyszłości będziemy mieć nie tylko teoretyczną wiedzę o ścieżce życia, lecz także poznamy tę przyjemną drogę z doświadczenia
Biblia zapewnia nas, że „ziemia będzie napełniona poznaniem Boga”; nie chodzi tu jedynie o same informacje, lecz o wykorzystywanie posiadanej wiedzy przez spełnianie Jego woli dzięki poznawaniu Go (Iz 11:9)
Poznawanie Jehowy i ścieżki życia faktycznie sprawia zadowolenie i przyjemność; jest to wiedza, która prowadzi do życia wiecznego
(Trzymaj się ściśle szkicu i podziału czasu przewidzianego dla każdej części. Nie wszystkie podane wersety trzeba odczytać)
Nr 1-P—strona 2 NA 45 MINUT