Skocz do zawartości


ewa.lipka

Rejestracja: 2008-11-22
Poza forum Ostatnio: 2011-11-10, 15:01

Moje tematy

Bóg Chrześcijański, jak w Niego wierzę?

2008-12-16, godz. 22:05

Witajcie. :)
Otwieram nowy wątek, ponieważ w temacie o Trójcy zrobiło się strasznie gorąco, a chciałabym podejść do tego tematu bardzo ostrożnie.
Jeśli wiecie na czym polega badanie Blibi, to chciałabym aby tu taki duch został zachowany.
A mianowicie duch poznania.
Każdy może mieć deko prawdy, przez każdego może przemawiać Bóg.
Nie będę tolerowała ducha: "ja wiem lepiej."

Zanim ktoś coś tu napisze, niech dokładnie przemyśli to co ma napisać, bo będę usuwała wypowiedzi naruszające moją zasadę badania.
Ja nie tylko chcę tu przekazać swoje spostrzeżenia, ale w spokoju również chcę poznać inny punkt widzenia.


I proszę bez takich słów: "Ty tego nie rozumiesz...", "Ty jesteś nieoświecony...", "Ty mało wiesz...", itd. itp.

I tak, chciałabym zacząć od początku, bo prawda jest tylko jedna.
Pragnę ustalić kim jest Bóg. - wiara w Boga. - rozmowa tylko o Bogu Chrześcijańskim.
Wszystko co wiemy z Biblii na temat Boga i Jego istoty.

--> --> --> Do tej pory ustaliłam taką naszą wspólną wiarę:
1. Bóg Stwórca jest. Patrząc na cały wszechświat, nie mogę powiedzieć, że Boga Stwórcy nie ma.
Skoro człowiek potrafi zrobić tak przeróżne rzeczy, to tym bardziej jest ktoś w śród nas, kto dokonał takich cudownych rzeczy i dał życie różnym istotom.
Pojawia się natomiast pytanie:
- - - Kim ten Bóg jest, co to za istota?
- - - Co się dowiadujemy na Jego temat z Pisma Świętego?

Tu poniżej widać, że nasz Bóg i Pan jest istotą duchową, jest Duchem.
>>> Jan. 4:24 (BW)
24. Bóg jest Duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i w prawdzie.
>>> 2 Kor. 3:17 (BW)
17. A Pan jest Duchem; gdzie zaś Duch Pański, tam wolność.

Tu poniżej widać kilka różnych kwestii: jeden Bóg Ojciec, jeden Pan Jezus Chrystus, jeden Duch, może i jedna wiara (jedna prawda?),
to, to co narazie chciałabym wziąć pod uwagę w tym wątku.

>>> 1 Kor. 8:6 (BW)
6. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg Ojciec , z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus,
przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy.
>>> Efez. 4:3-6 (BW)
3. Starając się zachować jedność Ducha w spójni pokoju:
4. Jedno ciało i jeden Duch , jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;
5. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
6. Jeden Bóg i Ojciec wszystkich , który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.

A tu można zauważyć, że Bóg jest Święty.
>>> 3 Moj. 11:44-45 (BW)
44. Albowiem Ja, Pan, jestem Bogiem waszym! Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!
Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi,
45. Bom Ja Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym. Bądźcie więc świętymi, bom Ja jest święty.
>>> 3 Moj. 20:26 (BW)
26. Będziecie mi więc świętymi, bo Ja jestem święty, Ja, Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi.

Moja analogia: Bóg jest Duchem Świętym.
- - - Czy na podstawie powyższych wersetów można tak to rozumieć?

Ponieważ chcę zachować pokój ducha, dlatego proszę ustosunkować się tylko do tego pytania.

Krzyż.

2008-11-27, godz. 19:14

Przeniosłam post tutaj:
Znalazłam takie wersety:

>>> 1 Kor. 1:17 (BW)
"Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy."
- - - Ciekawa jestem dlaczego krzyż mógłby utracić moc, gdyby Apostoł Paweł głosił, to co głosił, mówiąc z swej mądrości mowy?

>>> 1 Kor. 1:18 (BW)
"Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą."
- - - Tak i tu, czy mowa o krzyżu, to tylko o samym ukrzyżowaniu?, A może krzyżem jest też cała Jezusowa nauka?

>>> 1 Kor. 1:23-24 (BW)
"My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo,
Natomiast dla powołanych - i Żydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą."
- - - Może o ukrzyżowanie Jezusowe tu chodzi, takie samo jak Apostoła Pawła:
>>> Gal. 2:20 (BW)
"Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus;"
- - - Może samo Biblijne ukrzyżowanie znaczy oddanie się Bogu na służbę?, co nie wyklucza końca śmierci Jezusa.

>>> 1 Kor. 2:2 (BW)
"Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego."
- - - Co to mogłoby znaczyć umieć tylko Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego?

>>> Gal. 3:1 (BW)
"O nierozumni Galacjanie! Któż was omamił , was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?"
>>> Gal. 3:1 (BT)
"O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł , was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?"
- - - Czyżby Galacjanie malowali Jezusa Ukrzyżowanego?

>>> Gal. 5:24 (BW)
"A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami."
- - - Żyjący mogą być ukrzyżowani?

>>> Efez. 2:15-16 (BW)
"On (Jezus) zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka
I pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;"
- - - Dlaczego przez krzyż zniweczona została nieprzyjaźń?
- - - Było w Jezusie rozdwojenie człowieczeństwa?, Dwa w jednym ciele? I ma się stać jedno ciało? - oj to inny temat.

>>> Filip. 3:18 (BW)
"(...)postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego;"
- - - Czy to chodzi o ten krzyż drewniany?, Czy raczej inne nauki, które są wrogiem Chrystusowych cierpień?

Czy my dzisiaj rozumiemy KRZYŻ tak jak pierwsi Chrześcijanie?
A może już wtedy zdania były podzielone przez naszą Duchowość i Cielesność?
Czyli były dwa punkty zrozumienia KRZYŻA: Duchowy i Cielesny? Tylko który pogląd byłby właściwy?

Bóg poddał ludzi w niewolę.

2008-11-27, godz. 13:58

W Piśmie Świętym jest zapisane:
>>> Rzym. 11:32 (BW)
"Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować."

- - - Czy można głosić armagedon czy piekło, skoro Jezus wybaczył WSZYSTKIM mówiąc:
>>> "Ojcze nie policz im tego grzechu, bo nie wiedzą co czynią?" <<<
- - - A może to jest prawdziwa Ewangelia Radosna Nowina?


- - - Dlaczego tak Bóg to wszystko uczynił?
- - - Czy my wiemy, co czynimy korzystając może tylko z czterech % mózgu?

Zapraszam do rozważań.