KrzyĹź czy pal?

Biblia

Chociaż to może wydawać się dziwne, to śJ ignorują argumenty biblijne wskazujące na ukrzyżowanie Jezusa.
 1. Dowodem biblijnym na krzyż jest wypowiedź Tomasza w Ewangelii wg św. Jana: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ" (Jn 20:25). Identycznie w Przekładzie Nowego Świata.

  Jak łatwo zauważyć, Tomasz mówi o gwoździach (l. mn.), które przebiły ręce Jezusa, a nie o gwoździu (l. poj.), jak przedstawiają to śJ w swoich publikacjach. Były więc co najmniej dwa gwoździe które przebiły obie ręce. Jest to sensowne tylko w przypadku przybicia do poprzecznej belki krzyża.

  Jak tłumaczą to śJ? Sugerują, że Tomasz miał na myśli także stopy Jezusa! Nie wiadomo co Tomasz miał na myśli, ile wcześniej wypił z żalu i czy bolała go głowa po nadmiarze wina, ale w Biblii, w Piśmie Świętym, ponoć natchnionym duchem bożym, ponoć najwyższym autorytecie dla śJ (co nie jest prawdą, jak to wynika z ich własnych publikacji), jest napisane o gwoździach w rękach. O gwoździach w rękach mówi też apokryficzna ewangelia Piotra.

 2. Innym dowodem na to, iż ręce Jezusa były rozłożone jest Mateusza 27:37: "A nad głową Jego umieścili napis z podaniem Jego winy: To jest Jezus, Król żydowski". Aby to pogodzić ze swoją teorią śJ umieszczają tabliczkę nad rękami, wbrew biblijnemu tekstowi. Warto zauważyć, że np. Jan 19:19 pisze o tabliczce umieszczonej ogólnie na krzyżu, a Łukasz i Marek nic o niej nie piszą. Podobnie jak u Jana tabliczka ogólnie na krzyżu jest wspomniana w apokryficznej ewangelii Piotra. Jedynie Mateusz precyzuje umiejscowienie tablicy.

  INRI

  Nie da się, jak czasami chcą śJ, umieścić tej tablicy nad głową a pod skrzyżowanymi rękami: była po prostu za wielka. Napis na niej brzmiał "To jest Jezus, Król żydowski" (Mat 27:37) lub "Jezus Nazarejczyk, Król żydowski" (Jn 19:19) i był napisany w 3 językach: hebrajskim, łacińskim i greckim. Był wystarczająco duży, aby można go było przeczytać stojąc blisko krzyża (Jn 19:20).

 3. Warto jeszcze odnieść się do wspomnianego już Jana 19:19 "Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu". Wiele przekładów Biblii ma w tym miejscu tłumaczenie nad krzyżem (ks. Wu., BG, ks. Dąbr., ks. Kow, NP, ks. Dąbr. z Wulg., BW), a więc nad miejscem skrzyżowania belek. Trudno sobie wyobrazić jak można zawiesić tablicę nad palem.

 4. Jezus mówiąc o swej śmierci powiedział: "A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć" J 12:32n. Gestem przyciągania do siebie jest rozłożenie ramion na boki a nie do góry.

 5. W jehowickim anglojęzycznym Przekładzie Nowego Świata w Jana 21:18,19 czytamy: "'Most truly I say to you, When you were younger you used to gird yourself and walk about where you wanted. But when you grow old you will stretch out your hands and another [man] will gird you and bear you where you do not wish.' This he said to signify by what sort of death he would glorify God."

  Wg BT: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga."

  W j. polskim określenie wyciągniesz nie określa kierunku wyciągnięcia rąk. Jednak w angielskim użyte określenie stretch out oznacza raczej wyciągnięcie rąk na boki, natomiast wyciągnięcie w górę (jak chcą to widzieć śJ) powinno być oddane raczej przez stretch up. Zwrotu tego użyto na przykład w apokryficznych aktach Andrzeja (...and the one part of thee stretcheth up toward heaven...).

Inne argumenty związane z Biblią pochodzą od pisarzy wczesnochrześcijańskich i zostały umieszczone w tamtym punkcie.

Spis
Następny

BROOKLYN