Autor: Marcin Majchrzak

KrzyĹź czy pal?

Świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus umarł na prostym palu. Ich wiara opiera się jedynie na pierwszoplanowym znaczeniu starogreckiego słowa stauros, które przede wszystkim oznacza pal lub słup, ale oznacza także krzyż, na co wskazują wszystkie słowniki i leksykony.

Jak w przypadku wielu innych nauk śJ także i ta nie jest aktualna od początku ich istnienia (czyli oficjalnie od roku 1881, a nieoficjalnie od 1870, a nie, jak podaje Towarzystwo Strażnica, od Abla, syna Adama i Ewy). Do roku 1935 wierzono, jak wszyscy inni chrześcijanie, że Jezus umarł na krzyżu. W 1936 roku wydano książeczkę "Bogactwo" która miała wykazać, że Jezus umarł na palu, a jedynie stwierdziła bez żadnych dowodów, że "Jezus został ukrzyżowany nie na krzyżu z drzewa, jak przedstawione jest na licznych obrazach i malowidłach, zrobionych i wystawionych przez ludzi. Jezus został ukrzyżowany w ten sposób, że jego ciało przybito do pnia" (s. 23). Od tej pory nauka ta jest obowiązująca, z tą drobną różnicą, że słowo "pień" zastąpiono słowem "pal". Za głoszenie innej nauki można zostać wykluczonym.

W poniższych punktach przedstawiam listę argumentów biblijnych, archeologicznych, historycznych, medycznych i językowych jednoznacznie wskazujących, że narzędziem śmierci Jezusa był krzyż, nie pal. Dodam, że raczej nie był to krzyż łaciński jaki widzimy dziś w kościołach, ale miał kształt litery T.

Dla uniknięcia nieporozumień:

Chcę przez to uniknąć niejednoznaczności jaka mogłaby wyniknąć, że ktoś przez ukrzyżowanie będzie rozumiał przybicie do krzyża prostego.

Wiele tekstów pochodzi z anglojęzycznych źródeł. Zamieszczam tutaj ich własne tłumaczenia. W razie potrzeby i możliwości służę oryginalnym tekstem angielskim.

Wszystkie wyróżnienia pismem półgrubym pochodzą ode mnie.


C. T. Russel, założyciel sekty śJ, nie spodziewał się chyba, że prorokował o swej własnej organizacji:

"Jak w czasie żniw Żydowskiego Wieku, krzyż Chrystusowy był dla Żydów, oczekujących chwały i władzy kamieniem obrażenia, a dla uczonych Greków głupstwem, tak samo w czasie żniw Wieku Ewangelii również będzie kamieniem obrażenia i opoką zgorszenia" ("Boski plan wieków", s. 300)

Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. (2 Tm 3:13, BT)

Marcin Majchrzak
Aktualizacja: 4 lutego 2001

BROOKLYN