KrzyĹź czy pal?

Inne wskazĂłwki

Te kilka punktów nie mówi jednoznacznie o samym krzyżu, ale także wnosi wiele do tego tematu. Szczególnie interesujące jest to, iż do dowodzenia teorii pala śJ uciekają się do manipulowania źródłami.

 1. W anglojęzycznych edycjach Przekładu Nowego Świata z 1950 i 1969 roku (w jego dodatku), śJ reprodukowali jedną z szesnastu ilustracji drzeworytów szesnastowiecznego pisarza Justusa Lipsiusa, autora pracy po tytułem "De Cruce Liber Primus, Secundus and Tres". Reprodukcja była obrazem człowieka upalowanego na pionowym palu, zabrakło natomiast wzmianki, że Lipsius wyprodukował piętnaście innych ilustracji przedstawiających krzyżowanie w różnych pozycjach na krzyżach innych niż pal. ŚJ stwierdzili: "To jest sposób w jaki Jezus został upalowany". Nigdzie w publikacja nie znajdzie się ani reprodukcji innych drzeworytów, ani wzmianki o ich istnieniu a przede wszystkim nie znajdzie się słów Lipsiusa:

  "Na krzyżu Pana były 4 kawałki drewna, belka pionowa, pozioma, kawałek drewna pod stopy i napis umieszczony u góry" (B. Cetnar, "Questions for Jehovah's Witnesses who love the truth" (Pytania do Świadków Jehowy, którzy miłują prawdę), Kunkletown 1983, s. 14.)
  oraz tych słów:

  "Kiedy człowiek, z rękoma rozłożonym, wielbi Boga, przypomina krzyż".
  Twierdzą natomiast, że:
  "Na przykład Justus Lipsius, rzymskokatolicki uczony żyjący również w XVI w, zamieścił w swej książce "De Cruce Liber Primus" rycinę przedstawiającą Jezusa przybitego do prostego pala". (Strażnica 1981, nr 14, s. 21; wyd. pol.)

  Kiedy manipulacja wydała się, w wydaniach PNŚ z 1984 i 1985 r opuszczono zdanie "To jest sposób w jaki Jezus został upalowany" ale nadal wykorzystywano ilustrację Lipsiusa do "udowodnienia" pala.

  [zobacz reprodukcje Lipsiusa]

 2. Jednym z ulubionych cytatów jakim posługują się śJ w celu dowiedzenia, że "stauros" oznacza tylko i wyłącznie "pal" jest cytat z The Imperial Bible Dictionary:
  "Greckie słowo tłumaczone na krzyż (stauros) właściwie oznacza pal, słup lub fragment palisady, na którym można coś powiesić lub którego można użyć do ogrodzenia części terenu. (...) Zdaje się, że nawet u Rzymian słowo CRUX (od którego pochodzi nasz krzyż) pierwotnie oznaczało słup".
  Tymczasem to, co jest w (...) i bezpośrednio po końcu cytatu zostało pominięte, bo było sprzeczne z tezą o palu! W miejscu (...) znajduje się bowiem tekst: "a modification was introduced as the dominion and usages of Rome extended themselves through Greek speaking countries", czyli (przekład MM): "wprowadzono zmiany kiedy władza i zwyczaje Rzymu rozszerzyły się na kraje greckojęzyczne".

  Jakie to zmiany możemy wyczytać po końcu cytatu, który oferują śJ:

  "Even amongst the Romans the crux (from which our cross is derived) appears to have been originally an upright pole, and this always remained the more prominent part. But from the time that it began to be used as an instrument of punishment, a transverse piece of wood was commonly added."

  czyli (przekład MM):

  "Również wśród rzymskiego krzyża (od którego wywodzi się nasz krzyż) pojawia się oryginalny pionowy słup i zawsze pozostaje on wystającą częścią. Ale od czasu kiedy rozpoczęto używanie go jako instrumentu kary, zazwyczaj dodawany był poprzeczny kawałek drzewa"

  Tak więc The Imperial Bible Dictionary mówi o krzyżu a nie palu jako narzędziu egzekucji.

 3. W wydaniach NWT jest napisane:
  "We refuse to add anything to God's written Word by inserting the pagan cross into the inspired Scriptures, but render stauros and xylon according to the simplest meanings..." (NWT, s. 771)
  czyli (przekład MM):
  "Odrzucamy dodawanie czegokolwiek do Boga piszącego Słowo poprzez wstawianie pogańskiego krzyża do natchnionych Pism, ale oddajemy stauros i xylon zgodnie z najprostszym rozumieniem...".
  Trzymając się tych słów i nauki biblijnej płynącej z 1Kor 4:6 ("...abyście mogli zrozumieć, że nie wolno wykraczać ponad to, co zostało napisane...") trudno zrozumieć, dlaczego śJ dorabiają ideologię do słów Tomasza w Jana 20:25 i skąd wiedzą, że Tomasz miał na myśli coś innego niż powiedział.

 4. W NWT, w edycjach z roku 1950 i 1969, w dodatku na stronie 771 napisano:
  "The passing of time and further archaeological discoveries will be certain to prove its correctness"
  czyli (przekład MM):
  "Mijający czas i przyszłe archeologiczne odkrycia będą pewne w dowodzeniu tej prawidłowości [pala jako narzędzia śmierci]...."
  Niestety, w wydaniach z roku 1984 i 1985 zdanie to zostało opuszczone. Czyżby dlatego, że dokonano nowych odkryć archeologicznych?

 5. Z przełomu I/II wieku pochodzi list (P. Oxy XLII 3057) w którym nazwisko odbiorcy poprzedzone jest jego stanowiskiem. Słowo to jest skrócone i można je odczytywać jako "nadzorca" (episkeptes) albo jako "biskup" (episkopos). Na początku listu nadawca informuje, że otrzymał list "przekreślony na krzyż" lub "oznaczony krzyżem". Treść listu sugeruje, że jest to list chrześcijański. (Anna Świderkówna: Życie codzienne w Egipcie greckich papirusów).

Spis
Poprzedni

BROOKLYN


Marcin Majchrzak