Autor: Marcin Majchrzak

Kontakt: [email protected] 

 

Świadkowie Jehowy - fałszywi prorocy

Od początku istnienia sekty śJ ogłaszali daty końca świata zawsze powołując się na Biblię/Boga; co sugeruje, że każda data była pewna. Ponieważ żadna się nie sprawdziła są fałszywymi prorokami.

Kto jest fałszywym prorokiem?

Ponieważ daty końca świata były wielokrotnie publikowane w literaturze śJ, pozostaje do sprawdzenia, kogo można rozumieć pod pojęciem "fałszywego proroka":

Biblia

Biblia jasno i wyraźnie mówi, kto jest fałszywym prorokiem:

Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych - taki prorok musi ponieść śmierć. Jeśli pomyślisz w swym sercu: A w jaki sposób poznam słowo, którego Pan nie mówił? Gdy prorok przepowie coś w imieniu Pana, a słowo jego będzie bez skutku i nie spełni się, znaczy to, że tego Pan do niego nie mówił, lecz w swej pysze powiedział to sam prorok. Nie będziesz się go obawiał. (Pwt 18:20-22)

Publikacje śJ:

"Jeśli te proroctwa się nie spełniły i jeśli wszelka możliwość spełnienia się minęła, to tym prorokom można dowieść, że są fałszywi" ("Prophecy" (Proroctwo), s. 22, wyd. ang. 1929 r.)

"Lecz można zapytać: Skąd mamy wiedzieć, czy ktoś jest prawdziwym czy fałszywym prorokiem? (...) Jeśli jest on prawdziwym prorokiem, jego przesłanie wypełni się, dokładnie jak to było przepowiadane. Jeśli jest fałszywym prorokiem jego proroctwo nie spełni się." ("Strażnica" 1930, 15 maja, s. 154, wyd. ang.)

"Różnica między prawdziwym a fałszywym prorokiem jest taka, że pierwszy wypowiada słowo Pana a drugi swoje własne urojenia i domysły." ("Strażnica" 1930, 15 maja, s. 155, wyd. ang.)

"Ich proroctwa nie wypełniły się. Dlatego są oni fałszywymi prorokami; a ludzie nie powinni już im dłużej ufać jako swym przewodnikom." ("Strażnica" 1930, 15 maja, s. 156, wyd. ang.)

To prawda, że w przeszłości pewni ludzie przepowiadali 'koniec świata', podając nawet dokładne daty. (...) Nic się jednak nie działo. 'Koniec' nie nastąpił. Ludzie ci okazali się fałszywymi prorokami. ("Przebudźcie się!" nr 1, lata 1970-79, s. 22, wyd. pol.)

Od Jehowy?

Czy śJ twierdzili, że ich proroctwa pochodzą od Boga? Oczywiście:

"Nie ma powodu, aby zmieniać liczby; to są Boże daty, nie nasze; 1914 nie jest datą początku lecz końca." ("Strażnica" 1894, 15 lipca, s. 1677, wyd. ang.)

"Odbiło się we mnie głębokie przekonanie, pisze 'starszy' J. A. Bohnet, 'że żadne ludzkie stworzenie nie jest autorem 'Światła', że żaden człowiek nie mógł napisać tej książki i nikt jej nie napisał... Bracie, byłeś jedynie użyty za narzędzie do sporządzenia 'Światła'. Jehowa jest autorem tegoż pisma". (Fragment listu do Rutherforda, art. "Listy z pola pracy" zamieszczony w "Strażnicy" z 1931 roku, s. 208)

"To wskazywałoby na to, że Świadkowie Jehowy obecnie głoszą dobrą nowinę o Królestwie pod kierownictwem i wsparciem aniołów (Obj. 14:6-7; Mat. 25:31-32). A ponieważ żadne słowo czy dzieło Jehowy nie może zawieść, narody zobaczą spełnienie się tego, co ci świadkowie głoszą, kierowani z niebios." ("Strażnica" 1972, 1 kwietnia, s. 200, wyd. ang.)

"Prorokują oni gdyż występują w imieniu Boga" [Świadkowie Jehowy o sobie] ("Strażnica" 1972, nr 8, s.24, wyd. pol.)

"Rzecz zrozumiała, iż na wydawców i zwolenników Strażnicy oraz związanych z nią innych publikacji takie występowanie i przemawianie w imieniu Boga proroka Jeremiasza od roku 1879 nakładało pewien obowiązek." ("Strażnica" 1978, nr 7, s. 6, wyd. pol.)

W stopce redakcyjnej "Przebudźcie się!" od nr. 7 1988r. do października 1995 można było przeczytać:

"...czasopismo to umacnia zaufanie do danej przez Stwórcę obietnicy, że zanim przeminie to pokolenie pamiętające wydarzenia z roku 1914, nastanie nowy świat, w którym zapanuje pokój i bezpieczeństwo."

Zaprzeczanie

Od kilku lat śJ zaprzeczają, że cokolwiek prorokowali w imieniu Boga...

"Pilnie wyczekując drugiego przyjścia Jezusa Świadkowie Jehowy podawali przypuszczalne daty, które później okazały się błędne. Z tego powodu niektórzy nazywają ich fałszywymi prorokami. Świadkowie nigdy jednak nie twierdzili że wygłaszają te zapowiedzi w imieniu Jahwe. Nigdy nie mówili: To są słowa Jehowy" (Przebudźcie się!, 1993 r., nr. 4, s. 4, przypis).

...a w razie wykazania tego cytatu ze swojego fałszywego proroctwa czynią cnotę...

"Prawda, że pewne oczekiwane wydarzenia nie rozegrały się w spodziewanym czasie, chociaż zdawały się mieć oparcie w chronologii biblijnej. Czy jednak nie jest o wiele lepiej popełnić jakieś omyłki wskutek zbyt niecierpliwego oczekiwania na urzeczywistnienie się zamierzeń Bożych niż przespać spełnienie się proroctwa biblijnego?" ("Strażnica" 1985, nr 12, s. 15 wyd. pol.)

...powołując się przy okazji na apostołów:

Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. (Łk 19:11)
Odpowiedział mu Jezus: Jeżeli chcę, aby pozostał, aż przyjdę, co tobie do tego? Ty pójdź za Mną. Rozeszła się wśród braci wieść, że uczeń ów nie umrze. Ale Jezus nie powiedział mu, że nie umrze, lecz: Jeśli Ja chcę, aby pozostał aż przyjdę, co tobie do tego? (Jn 21:22-23)
Zapytywali Go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Odpowiedział im: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą (Dz 1:6-7)

Jak łatwo zauważyć, apostołowie nie wyznaczali dat końca świata. Nigdzie w Biblii nie jest napisane, iż apostołowie nauczali, że Królestwo Boże wnet na ziemi nastąpi. Przytoczone fragmenty świadczą o osobistych odczuciach i oczekiwaniach apostołów a nie o naukach jakie mieli oni głosić. Tymczasem TS żądało wierzenia w wyznaczone przez siebie daty szeregowych członków pod groźbą wyrzucenia.

Dziś przestarzałe

Dziś sJ twierdzą, że ich proroctwa to przestarzałe nauki. Uważają, że powinno oceniać się ich po tym, co głoszą obecnie, a nie należy ich sądzić po naukach które już zarzucono. Oznacza to, że poprzednie nauki były błędne. Zwracam jeszcze raz uwagę, że te błędne nauki płynęły również, wg śJ, z bożej inspiracji - podobnie jak dzisiejsze, dziś poprawne.

Czy śJ aby na pewno wiedzą, kiedy mówi do nich Jehowa? Bo coś za często ktoś się tutaj mylił.


Materiały wykorzystane bezpośrednio i pomocnicze:
Marcin Majchrzak
(24-04-2001)

Przykłady proroctw ,,końca świata''

BROOKLYN