JAK MÓWIĆ aby Świadkowie Jehowy SŁUCHALI

ex-ŚJ David A. Reed

Centralna doktryna

Centralną doktryną Świadków Jehowy jest ich wiara w organizację

Nie uchwycenie roli jaką w systemie wierzeń Świadków Jehowy odgrywa ich organizacja jest powodem dla którego większość osób z zewnątrz odkrywa, iż dyskusja ze ŚJ jest frustrująca.

Jak jest rola organizacji? Jest to jasno wypowiedziane w poniższych cytatach z publikacji Strażnicy: "Na świecie jest pełno Biblii zawierających przykazania Boga. Dlaczego więc ludzie nie wiedzą którą drogą podążać? Ponieważ nie mają także nauk i praw matki, która jest światłością. ...Bóg nie zorganizował tego tak aby Słowo przemawiało niezależnie lub oświecało dającymi życie prawdami samo z siebie. ... To się dokonuje poprzez Jego organizację której Bóg dostarcza tego światła o którym przypowieść mówi że jest nauką i prawem matki. ... musimy nie tylko rozpoznawać Jehowę Boga jako naszego Ojca ale także Jego organizację jako naszą matkę." - Strażnica 1 maj 1957, s. 274, wyd. ang.

"On chce aby jego ziemscy słudzy byli zjednoczeni, więc uczynił aby zrozumienie Biblii było dziś zależne od przynależności do Jego organizacji." - Strażnica 1 listopad 1961, s. 668, wyd. ang.

"On [Bóg] nie udziela swojego świętego ducha i zrozumienia oraz uznani Jego Słowa poza jego widzialną organizacją." - Strażnica 1 lipiec 1965, s. 391, wyd. ang.

"Złóż swoją wiarę w zwycięską organizację!" (Strażnica nr 23, rok C (1979), okładka, wyd. pol.)

"Wszyscy potrzebujemy pomocy aby zrozumieć Biblię i nie możemy znaleźć prowadzenia biblijnego które jest nam potrzebne poza organizacją 'wiernego i roztropnego niewolnika'." (Strażnica 15 luty 1981, s. 19, wyd. ang.)

Ponieważ właściwe zrozumienie Biblii przychodzi tylko poprzez organizację Strażnicy, to z tego wynika, że wszystkie pozostałe doktryny wywodzą się również tylko z tego źródła. Doktryna na temat organizacji jest fundamentem, na którym opierają się wszystkie pozostałe doktryny Świadków Jehowy.

Ich wszystkie wierzenia, czy to na temat Boga, czy życia po śmierci, oparte są na wierze w to, że ich organizacja przemawia w imieniu Boga.

Nieumiejętność zrozumienia tej kwestii powoduje, że wszelki wysiłek, by zmienić ich sposób myślenia odnośnie kwestii religijnych za pomoca samych dyskusji teologicznych jest z góry skazany na niepowodzenie.

To tak, jakby człowiek z buszu, który po raz pierwszy w życiu znalał się w mieszkaniu wyposażonym w centralne ogrzewanie, próbował je wyłączyć za pomocą wylania na kaloryfer wiader zimnej wody. W ten sposób mógłby bezskutecznie lać tą wodę i cały dzień, podczas gdy wystarczyłoby pojedyńcze wiadro wody wylane bezpośrednio na ogień pieca podtrzymującego ogrzewanie budynku.

Podobnie, próba przekonania Świadka Jehowy do bóstwa Chrystusa może prowadzić tylko do frustracji chrześcijan, którzy nie widzą, że teologia ŚJ jest włączana lub wyłączana w "piecu pod budynkiem". Ponieważ ŚJ wierzy, że o właściwym zrozumieniu Biblii może decydować tylko Towarzystwo Strażnicy, to nadal będzie wierzył w to, że Jezus jest pierwszym stworzonym aniołem, bez względu na to, ile "zimnej wody" wylejesz na ten pogląd.

Dopiero kiedy odkryje, że Towarzystwo Strażnica nie jest Bożą organizacją, poczuje się wolnym do tego, aby ponownie przebadać wiarygodność doktryn, które otrzymał z tego źródła.

Wersja angielska . . . Spis treści. . . DALEJ

ŚWIADKOWIE JEHOWY POD LUPĄ

Autor: David Reed. Tłumaczenie: Jarosław Zabiełło
Wprowadzono: 2001-05-06 (id:187). Ostatnie zmiany: 2001-08-04

Chrześcijański Ośrodek Apologetyczny
Copyright © 1999-2023 Jarosław Zabiełło (http://apologetyka.co)