Skocz do zawartości


Zdjęcie

Kol 1:26-27; 2:2; 4:3


 • Please log in to reply
18 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 12:14

Dla Świadków Jehowy wszystkie prawdy wiary muszą być zrozumiałe. Odrzucają np. naukę o Trójcy, z racji tego, iż jest dla nich zupełnie nielogiczna. Ponieważ biblia wyrażnie mówi, iż pewne rzeczy o Bogu pozostaną tajemnicą, czyli niemożliwe do całkowitego zrozumienia, cakowicie jasne jest dlaczego Strażnica oddała greckie słowo MYSTERION, oznaczające "tajemnica", przez sformułowanie "święta tajemnica" zmieniając kompletnie znaczenie tego wyrazu. Oto kilka przykładów, gdzie w tekście greckim występuje to słowo:

Kol 1:26-27

Kol 1:25-27 BT „Jego sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa: mam wypełnić /posłannictwo głoszenia/ słowa Bożego.(26) Tajemnica ta, ukryta od wieków i pokoleń, teraz została objawiona Jego świętym,(27) którym Bóg zechciał oznajmić, jak wielkie jest bogactwo chwały tej tajemnicy pośród pogan. Jest nią Chrystus pośród was - nadzieja chwały.”

Kol 1:25-27 Bw „Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże,(26) tajemnicę, zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym jego.(27) Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”


Kol 1:25-27 NS „Ja stałem się sługą tego zboru zgodnie z pochodzącym od Boga szafarstwem, które mi powierzono dla waszego dobra, abym w pełni głosił słowo Boże,(26) świętą tajemnicę ukrytą od minionych systemów rzeczy i od minionych pokoleń. Teraz jednak została ona ujawniona jego świętym,(27) którym Bóg zechciał oznajmić, czym jest chwalebne bogactwo tej świętej tajemnicy wśród narodów. Jest nią Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały.”


Kol 2:2

Kol 2:1-2 BT „Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was, o tych, którzy są w Laodycei, i o tych wszystkich, którzy nie widzieli mnie osobiście,(2) aby ich serca doznały pokrzepienia, aby zostali w miłości pouczeni, ku /osiągnięciu/ całego bogactwa pełni zrozumienia, ku głębszemu poznaniu tajemnicy Boga - /to jest/ Chrystusa.”

Kol 2:1-2 Bw „Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie nie poznali,(2) aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa,”


Kol 2:1-2 NS „Albowiem chcę, żebyście sobie uzmysłowili, w jak wielkim zmaganiu uczestniczę dla dobra waszego i tych w Laodycei, i wszystkich, którzy nie widzieli mego oblicza w ciele,(2) żeby ich serca zostały pocieszone. aby byli harmonijnie zespoleni w miłości, a także ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności ich zrozumienia, ku dokładnemu poznaniu świętej tajemnicy Bożej, mianowicie Chrystusa.”


Kol 4:3

Kol 4:3-4 BT „Módlcie się jednocześnie i za nas, aby Bóg otworzył nam podwoje /dla/ słowa, dla wypowiedzenia tajemnicy - Chrystusa, za co też jestem do tej pory więźniem,(4) abym ją obwieścił tak, jak winienem /ją/ wypowiedzieć.”

Kol 4:3-4 Bw „a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem,(4) abym ją obwieścił, jak powinienem.”


Kol 4:3-4 NS „a zarazem modląc się też za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi wypowiedzi ku opowiadaniu świętej tajemnicy o Chrystusie, dla której to jestem w więzach więziennych(4) żebym ją ujawnił, jak powinienem mówić.”


Jeszcze lepiej widać to w wydaniu angielskim PNŚ, gdzie zamiast właściwego znaczenia greckiego słowa MYSTERION, oznaczającego "mystery" Strażnica oddaje to słowo przez wyrażenie "sacred secret", np. Kol 4:3

Kol 4:3-4 ASV „withal praying for us also, that God may open unto us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds;(4) that I may make it manifest, as I ought to speak.”

Kol 4:3-4 KJV „Withal praying also for us , that God would open unto us a door of utterance , to speak the mystery of Christ , for which I am also in bonds :(4) That I may make it manifest , as I ought to speak .”


Kol 4:3-4 NW „at the same time praying also for us, that God may open a door of utterance to us, to speak the sacred secret about the Christ, for which, in fact, I am in prison bonds; (4) so that I shall make it manifest as I ought to speak. ”

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-24, godz. 21:04

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 14:03

  Ponieważ biblia wyrażnie mówi, iż pewne rzeczy o Bogu pozostaną tajemnicą, [...]

Mirku, - nieprawda... :P
Pewne rzeczy były tajemnicą, aż do przyjścia Mesjasza.
2 Tym. 1:10
A teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię,
(BW)
Do czasu przyjścia Mesjasza, tajemnicą było życie wieczne w naturze Nieśmiertelnej.
Wszelkie poprzednie obietnice dotyczyły wyłącznie życia w ciele na ziemi... ;)

#3 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2005-10-16, godz. 14:40

Dla Świadków Jehowy wszystkie prawdy wiary muszą być zrozumiałe. Odrzucają np. naukę o Trójcy, z racji tego, iż jest dla nich zupełnie nielogiczna.


Nieprawda... Znowu wywód zaczynasz od błędów.

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 15:28

Matuzalem,

Nieprawda... Znowu wywód zaczynasz od błędów.

Tak, troszkę masz rację. Może powinien dokładniej napisać tak: jednym z powodów nie uznawania nauki o Trójcy przez Świadków Jehowy jest jej nielogiczność i sprzecznośc ze zdrowym rozsądkiem. Czy teraz lepiej?

Jaka jest wedug Ciebie różnica, między angielskimi słowami "mystery" i "sacred secred"? Problem się wyjaśni!

Henryku,

Mirku, - nieprawda... 
Pewne rzeczy były tajemnicą, aż do przyjścia Mesjasza.

Henryku, czy tylko?

Rz 11:33 Bw „O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego!”

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-24, godz. 21:05

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 15:50

Henryku, czy tylko?
O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! (Rz 11:33, BW)


"Niezbadane" - Z wyjątkiem, gdy Bogu spodoba się objawić swe plany ludziom.
Amos 3:7
Zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnice swoję sługom swoim, prorokom.
(BG)
Są oczywiście rzeczy, których nie potrafię zgłębić...
Pozdrawiam

#6 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2005-10-16, godz. 16:15

jak jest wedug Ciebie różnica, między angielskimi słowami "mystery" i "sacred secred"? Problem się wyjaśni!


Nie wiem czy się wyjaśni, 'mysterion' bywa tłumaczone różnymi zwrotami: http://www.bluelette...e=1&flag_full=1

Z tym, że nie wydaje mi się, żeby "mystery" było najlepszym angielskim tłumaczeniem. "Mystery" jak dla mnie często niesie inną treść niż "secret" - to określenie czegoś, co mimo upływu czasu pozostaje nierozwiązane, czegoś czego nie można zrozumieć, zagadki, a "sacred secret" to "święta tajemnica" - bez sugestii, że jest to coś, co trzeba/można wydedukować, rozwiązać.

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 16:22

Matuzalem,

"Mystery" jak dla mnie to określenie czegoś mimo upływu czasu nierozwiązanego, czegoś czego nie można zrozumieć, zagadki, a "sacred secret" to "święta tajemnica" - bez sugestii, że jest to coś, co trzeba/można wydedukować, rozwiązać.

No właśnie, czyli że biblia nie musi zawierać wszyskich rzeczy zrozumiałych dla człowieka. Mogą istnieć pewne prawdy, na pozór sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, ale jednak prawdziwe. Dlaczego więc Strażnica przetłumaczyła MYSTERION jako "sacred secret" a nie jako "mystery"?

W poprzednim moim poście dopisałem jeszcze jedną uwagę do Ciebie :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 16:28

No właśnie, czyli że biblia nie musi zawierać wszyskich rzeczy zrozumiałych dla człowieka.


Mirku...
Nie możemy zapomnieć, że Słowo Boże zostało pisane nie dla ludzi światowych.
Zostało Ono "posłane" tylko i wyłacznie do Kościoła (prawdziwego).
Do tych, którzy są "wybranymi". ;)
Pozdrawiam

#9 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2005-10-16, godz. 16:58

Dlaczego więc Strażnica przetłumaczyła MYSTERION jako "sacred secret" a nie jako "mystery"?


To proste - dlatego, że Paweł nie użył słowa 'mysterion' w znaczeniu angielskiego 'mystery' - czyli czegoś ukrytego, zagadkowego, czegoś co trzebaby rozwiązywać, ale w znaczeniu tajemnicy objawionej pewnej niewielkiej grupie osób. To nie była "mystery", ale właśnie szczególna, wyjawiona prawda. "Sacred secret" wydaje się więc idealne, biorąc pod uwagę, że mysterion zwykle kojarzone jest z "religous secret confided only to the initiated".

Dwa ciekawe fragmenty z b-greek poruszające znaczenie i tłumaczenie zwrotu mysterion:
http://www.ibiblio.o...tt-9944/00-part
http://www.ibiblio.o...02-03/9729.html

Co myślisz?

Dla Świadków Jehowy wszystkie prawdy wiary muszą być zrozumiałe. Odrzucają np. naukę o Trójcy, z racji tego, iż jest dla nich zupełnie nielogiczna.

Nieprawda... Znowu wywód zaczynasz od błędów.

Tak, troszkę masz rację. Może powinien dokładniej napisać tak: jednym z powodów nie uznawania nauki o Trójcy przez Świadków Jehowy jest jej nielogiczność i sprzecznośc ze zdrowym rozsądkiem. Czy teraz lepiej?


1) Twierdzenie, że "dla Świadków Jehowy wszystkie prawdy wiary muszą być zrozumiałe" nie jest prawidziwe. Świadkowie wierzą, że jest wiele rzeczy, których nie można pojąć ludzkim umysłem.

2) Świadkowie Jehowy odrzucają naukę o Trójcy przede wszystkim ze względu na jej niebiblijność. To że jest nielogiczna i wewnętrznie sprzeczna to sprawa dodatkowa.

#10 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2005-10-16, godz. 17:03

1) Twierdzenie, że "dla Świadków Jehowy wszystkie prawdy wiary muszą być zrozumiałe" nie jest prawidziwe. Świadkowie wierzą, że jest wiele rzeczy, których nie można pojąć ludzkim umysłem.

2) Świadkowie Jehowy odrzucają naukę o Trójcy przede wszystkim ze względu na jej niebiblijność. To że jest nielogiczna i wewnętrznie sprzeczna to sprawa dodatkowa.


Dokładnie tak Leszku. Proste i celne wyjaśnienie. :) I podobnych zasad trzyma się większość unitarian.

Pozdrawiam. Również Leszek. :)
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#11 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-03-31, godz. 12:03

Skan z KIT wersetu Kol 1:26 ukazujący translację przez Strażnicę greckiego wyrazu MYSTERION - mystery jako sacred secret, zmieniające kompletnie znaczenie tego fragmentu biblii:

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#12 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-02, godz. 19:08

Skan z KIT wersetu Kol 1:26 ukazujący translację przez Strażnicę greckiego wyrazu MYSTERION - mystery jako sacred secret, zmieniające kompletnie znaczenie tego fragmentu biblii:


Zmieniające w stosunku do czego?

Jak zmieniające z gorszego tłumaczenia na lepsze (patrz wcześniejszy post), to tylko ich pochwalić .

Cieszę się Mirku, że zacząłeś w końcu pisać pozytywne posty również o dobrych stronach PNŚ :)

#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-04-02, godz. 23:03

za co pochwalić? Może za to, że Strażnica zna poprawne znaczenie greckiego słowa MYSTERION, oddając go poprzez mystery w następujących miejscach biblii:

2Tes 2:7 NS „Wprawdzie już działa to, co jest tajemnicą tego bezprawia, lecz tylko dopóty, dopóki nie zejdzie z drogi ten, który teraz oddziałuje powstrzymująco.”

Ap 17:5 NS „A na jej czole było napisane imię, tajemnica: "Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi".”

Ap 17:7 NS „Anioł więc rzekł do mnie: "Dlaczego się zdumiałeś? Powiem ci tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów:”2Tes 2:7 NW „True, the mystery of this lawlessness is already at work; but only till he who is right now acting as a restraint gets to be out of the way. ”

Ap 17:5 NW „And upon her forehead was written a name, a mystery: “Babylon the Great, the mother of the harlots and of the disgusting things of the earth. ”

Ap 17:7 NW „And so the angel said to me: “Why is it you wondered? I will tell you the mystery of the woman and of the wild beast that is carrying her and that has the seven heads and the ten horns: ”


2Tes 2:7 WH „το γαρ μυστηριον ηδη ενεργειται της ανομιας μονον ο κατεχων αρτι εως εκ μεσου γενηται”

Ap 17:5 WH „και επι το μετωπον αυτης ονομα γεγραμμενον μυστηριον βαβυλων η μεγαλη η μητηρ των πορνων και των βδελυγματων της γης”

Ap 17:7 WH „και ειπεν μοι ο αγγελος δια τι εθαυμασας εγω ερω σοι το μυστηριον της γυναικος και του θηριου του βασταζοντος αυτην του εχοντος τας επτα κεφαλας και τα δεκα κερατα”


Czy znajdziesz coś na usprawiedliwienie takiego postępowania? Ale w ogóle ciekawa rzecz: dla Strażnicy nie ma tajemnic o Bogu, ale sprawa Babilonu Wielkiego już jest zagadką! Czy to nie interesujące priorytety? :P
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-03, godz. 10:31

za co pochwalić? Może za to, że Strażnica zna poprawne znaczenie greckiego słowa MYSTERION, oddając go poprzez mystery w następujących miejscach biblii:

(...)

Czy znajdziesz coś na usprawiedliwienie takiego postępowania? Ale w ogóle ciekawa rzecz: dla Strażnicy nie ma tajemnic o Bogu, ale sprawa Babilonu Wielkiego już jest zagadką! Czy to nie interesujące priorytety? tongue.gif


Po pierwsze istnieje różnica pomiędzy poprawnym znaczeniem słowa, a podstawowym znaczeniem słowa. Mam nadzieję, że jesteś tego świadomy.

Po drugie chyba w ogóle nie przeczytałeś postu z 2005-10-16 18:58. Masz tam linki do komentarzy do mysterion, analizy kontekstu użycia w Kolosan i cytaty z leksykonu Louw i Nidy. Znaczenie w tym kontekście jest jasne - "religous secret confided only to the initiated". Tłumaczenie 'sacred secret' jest więc idealne, w przeciwieństwie do 'mystery'. Nie odpowiedziałeś na żaden fragment mojego postu, więc nie bardzo widzę sens się powtarzać.

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-07-25, godz. 21:39

Oto wszystkie miejsca, gdzie występuje greckie słowo MYSTERION (w sumie 28 razy w NT). Strażnica zawsze oddaje ten wyraz sformułowaniem "święta tajemnica" ("sacred secret"), poza trzema wyjątkami (2 Tes 2:7; Obj 17:5, 7), gdzie oddano słowem "tajemnica" ("mystery"):

Mt 13:11 NS "On, odpowiadając, rzekł: "Wam dano zrozumieć święte tajemnice królestwa niebios, im zaś nie jest to dane."

Mk 4:11 NS "I przemówił do nich: "Wam dano świętą tajemnicę królestwa Bożego, ale dla tych na zewnątrz wszystko dzieje się w przykładach,"

Lk 8:10 NS "On zaś rzekł: "Wam dano zrozumieć święte tajemnice królestwa Bożego, ale dla pozostałych jest to w przykładach, a żeby patrząc, patrzyli na próżno, i słuchając, nie pojęli znaczenia."

Rz 11:25 NS "Albowiem nie chcę, bracia, abyście pozostawali w niewiedzy co do tej świętej tajemnicy - tak byście nie byli roztropni we własnych oczach - że przytępienie wrażliwości zdarzyło się części Izraela, aż wejdzie pełna liczba ludzi z narodów,"


ten ostatni werset omawiany jest również tutaj: http://watchtower.or...?showtopic=1024


Rz 16:25 NS "A temu, który może was utwierdzić zgodnie z oznajmianą przeze mnie dobrą nowiną i z głoszeniem o Jezusie Chrystusie według objawienia świętej tajemnicy, która przez długie czasy była okryta milczeniem,"

1Kor 2:1 NS "Tak i ja, kiedy do was przyszedłem, bracia, nie przyszedłem z niezwykłością mowy lub mądrości, gdy wam oznajmiałem świętą tajemnicę Bożą."

1Kor 2:7 NS "Ale głosimy mądrość Bożą w świętej tajemnicy, mądrość ukrytą, którą przed systemami rzeczy Bóg z góry wyznaczył ku naszej chwale."

1Kor 4:1 NS "Niechże człowiek ocenia nas jako podwładnych Chrystusa oraz szafarzy świętych tajemnic Bożych."

1Kor 13:2 NS "I gdybym miał dar prorokowania i znał wszystkie święte tajemnice, i posiadł całe poznanie, i gdybym miał całą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym."

1Kor 14:2 NS "Bo kto mówi jakimś językiem, mówi nie ludziom, lecz Bogu, nikt bowiem nie słucha, a on za sprawą ducha mówi święte tajemnice."

1Kor 15:51 NS "Oto wam mówię świętą tajemnicę: Nie wszyscy zapadniemy w sen śmierci, ale wszyscy będziemy przemienieni,"

Ef 1:9 NS "jako że on dał nam poznać świętą tajemnicę swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie"

Ef 3:3 NS "że za sprawą objawienia została mi oznajmiona święta tajemnica, jak uprzednio pokrótce napisałem."

Ef 3:4 NS "Wobec tego, gdy to czytacie, możecie sobie uzmysłowić moje pojmowanie świętej tajemnicy o Chrystusie."

Ef 3:9 NS "i ukazał ludziom, jak jest zarządzana święta tajemnica, od niezmierzonej przeszłości ukryta w Bogu, który stworzył wszystko."

Ef 5:32 NS "Wielka jest ta święta tajemnica. A ja mówię w odniesieniu do Chrystusa i zboru."

Ef 6:19 NS "i za mnie, aby mi była dana zdolność mówienia przez otwarcie mych ust, przez swobodę mowy ku oznajmianiu świętej tajemnicy dobrej nowiny ?"

Kol 1:26 NS "świętą tajemnicę ukrytą od minionych systemów rzeczy i od minionych pokoleń. Teraz jednak została ona ujawniona jego świętym,"

Kol 1:27 NS "którym Bóg zechciał oznajmić, czym jest chwalebne bogactwo tej świętej tajemnicy wśród narodów. Jest nią Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały."

Kol 2:2 NS "żeby ich serca zostały pocieszone. aby byli harmonijnie zespoleni w miłości, a także ku wszelkiemu bogactwu zupełnej pewności ich zrozumienia, ku dokładnemu poznaniu świętej tajemnicy Bożej, mianowicie Chrystusa."

Kol 4:3 NS "a zarazem modląc się też za nas, aby nam Bóg otworzył drzwi wypowiedzi ku opowiadaniu świętej tajemnicy o Chrystusie, dla której to jestem w więzach więziennych"

1Tm 3:9 NS "zachowujący z czystym sumieniem świętą tajemnicę wiary."

1Tm 3:16 NS "Tak, niewątpliwie wielka jest święta tajemnica tego zbożnego oddania: 'On ujawniony został w ciele, uznany za prawego w duchu, ukazał się aniołom, głoszono o nim między narodami, uwierzono w niego na świecie, wzięty został w chwale'."

Ap 1:20 NS "Co do świętej tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś na mej prawicy, i siedmiu złotych świeczników: Siedem gwiazd oznacza aniołów siedmiu zborów, a siedem świeczników oznacza siedem zborów."

Ap 10:7 NS "ale w dniach głosu siódmego anioła, gdy będzie miał zadąć w trąbę, rzeczywiście dopełni się święta tajemnica Boga według dobrej nowiny, którą On oznajmił swoim niewolnikom, prorokom."


W powyższych wersetach słowo MYSTERION występuje więc w charakterze "sekret"?

A teraz te trzy wyjątki, gdzie słowo to ma znaczenie "tajemnicy":

2Tes 2:7 NS "Wprawdzie już działa to, co jest tajemnicą tego bezprawia, lecz tylko dopóty, dopóki nie zejdzie z drogi ten, który teraz oddziałuje powstrzymująco."

Ap 17:5 NS "A na jej czole było napisane imię, tajemnica: "Babilon Wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi"."

Ap 17:7 NS "Anioł więc rzekł do mnie: "Dlaczego się zdumiałeś? Powiem ci tajemnicę niewiasty i bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów:"


Oto jeszcze dwa pozostałe miejsca, gdzie wprawdzie występuje słowo "tajemnica" ale tekst grecki nie zawiera słowa MYSTERION:

Ef 3:5 NS "Za innych pokoleń tajemnica ta nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak została teraz przez ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom,"

Flp 4:12 NS "Umiem być skromnie zaopatrzony, umiem też mieć obfitość. We wszystkim oraz we wszelkich warunkach poznałem tajemnicę i tego, jak być nasyconym, i tego, jak głodować; jak mieć obfitość i jak cierpieć nędzę."

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-12-30, godz. 19:54

A ja znalazłem jeszcze jeden werset, w którym Strażnica dodając niewinne słówko do tekstu, zmienia znaczenie wersetu:

Ef 3:4-5 Bg „Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moję w tajemnicy Chrystusowej).(5) Która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym Apostołom jego i prorokom przez Ducha;”

Ef 3:4-5 BT „Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.(5) Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,”

Ef 3:4-5 Bw „Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej,(5) która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona jego świętym apostołom i prorokom,”

Ef 3:4-5 Bp „Kiedy więc to czytacie, możecie się dowiedzieć, ile wiem o tajemnicy Chrystusa.(5) Nie była ona ujawniona ludziom w minionych czasach, teraz zaś została objawiona przez Ducha Świętego apostołom i prorokom,”


Ef 3:4-5 NS „Wobec tego, gdy to czytacie, możecie sobie uzmysłowić moje pojmowanie świętej tajemnicy o Chrystusie.(5) Za innych pokoleń tajemnica ta nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak została teraz przez ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom,”

Ef 3:4-5 WH „προς ο δυνασθε αναγινωσκοντες νοησαι την συνεσιν μου εν τω μυστηριω του χριστου(5) ο ετεραις γενεαις ουκ εγνωρισθη τοις υιοις των ανθρωπων ως νυν απεκαλυφθη τοις αγιοις αποστολοις αυτου και προφηταις εν πνευματι”

Jak widzimy wszystkie przekłady Biblii mówią o "tajemnicy Chrystusa", jednak Strażnica oddaje sformułowaniem "tajemnica o Chrystusie", chociaż w tekście greckim wyraźnie brak tego spójnika "o", bowiem sformułowanie MYSTERIO TOU CHRISTOU oznacza "tajemnica Chrystusa". Poza tym Strażnica dodaje jeszcze jedno słówko "tajemnica" do wersetu nastepnego chociaż w tekście greckim nie ma tego wyrazu. To chyba jednak niezbyt wielki błąd i nie będę tego dłużej wałkowal. Najważniejsze jednak pytanie jest: kim jest ta "tajemnica Chrystusa", którą Straznica zamieniła na "tajemnicę o Chrystusie"?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#17 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-12, godz. 18:17

Oto skan z leksykonu Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, gdzie pod hasłem MYSTERION czytamy:

Dołączona grafika

A więc podstawowym znaczeniem tego terminu jest "ukryta rzecz", "sekret" czy tajemnica, niekoniecznie do zrozumienia czy objęcia rozumem. Jak wiadomo tą tajemnicą jest Jezus Chrystus. Słusznie więc Pismo Święte mówi, ze nie można umysłem ludzkim objąć istoty Boga. Wielu również wskazuje na to, że nauka o Trójcy Świętej jest skomplikowana i trudna do wyobrażenia. Zgadzam się w zupełności, ale kto powiedział, że poznanie natury nieskończonego Boga powinno być czymś prostym i łatwym? Jak widzimy Biblia tylko potwierdza ten punkt widzenia. Jak do tej pory nauka nie za bardzo sobie daje radę ze zrozumieniem Bożego stworzenia, a przecież zrozumieć skończone stworzenie jest czymś niezrównanie prostszym od poznania nieskończonego Stwórcy!
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#18 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-04-26, godz. 11:50

Oto kilka wystąpień terminu MYSTERION w greckiej Septuagincie:

Dn 2:18-19 Bw „aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi.(19) Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios.”
Dn 2:27-28 Bw „Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy.(28) Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnice i wyjawia królowi Nebukadnesarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie:”


Dn 2:18-19 NS „by prosili Boga nieba o zmiłowania w związku z tą tajemnicą, ażeby Daniela i jego towarzyszy nie zgładzono wraz z resztą mędrców babilońskich.(19) Wtedy w wizji nocnej wyjawiono Danielowi tę tajemnicę. Toteż Daniel błogosławił Boga nieba.”
Dn 2:27-28 NS „Daniel, odpowiadając przed obliczem króla, rzekł: "Tajemnicy, o którą król pyta, mędrcy, zaklinacze, kapłani zajmujący się magią ani astrolodzy nie potrafią królowi odsłonić.(28) Jednakże jest Bóg w niebiosach - Ten, który wyjawia tajemnice - i on oznajmił królowi Nebukadneccarowi, co się ma wydarzyć pod koniec dni. Sen twój i wizje, które miałeś w swej głowie, będąc na łożu, są takie:”


Dn 2:18-19 NW „even [for them] to ask for mercies on the part of the God of heaven concerning this secret, in order that they might not destroy Daniel and his companions with the remainder of the wise men of Babylon. (19) Then it was that to Daniel in a night vision the secret was revealed. Consequently Daniel himself blessed the God of heaven. ”
Dn 2:27-28 NW „Daniel was answering before the king and saying: “The secret that the king himself is asking, the wise men, the conjurers, the magic-practicing priests [and] the astrologers themselves are unable to show to the king. (28) However, there exists a God in the heavens who is a Revealer of secrets, and he has made known to King Neb·u·chad·nez'zar what is to occur in the final part of the days. Your dream and the visions of your head upon your bed—this it is: ”


Dn 2:18-19 LXX „και οικτιρμους εζητουν παρα του θεου του ουρανου υπερ του μυστηριου τουτου οπως αν μη απολωνται δανιηλ και οι φιλοι αυτου μετα των επιλοιπων σοφων βαβυλωνος (19) τοτε τω δανιηλ εν οραματι της νυκτος το μυστηριον απεκαλυφθη και ευλογησεν τον θεον του ουρανου ”
Dn 2:27-28 LXX „και απεκριθη δανιηλ ενωπιον του βασιλεως και λεγει το μυστηριον ο ο βασιλευς επερωτα ουκ εστιν σοφων μαγων επαοιδων γαζαρηνων αναγγειλαι τω βασιλει (28) αλλ η εστιν θεος εν ουρανω αποκαλυπτων μυστηρια και εγνωρισεν τω βασιλει ναβουχοδονοσορ α δει γενεσθαι επ εσχατων των ημερων το ενυπνιον σου και αι ορασεις της κεφαλης σου επι της κοιτης σου τουτο εστιν ”


Jak widać użyto tutaj standardowego rozumienia tego słowa nie zmieniając jego znaczenia na "święta tajemnica" czy "the sacred secret".

Wyraz MYSTERION występuje jeszcze w księgach apokryficznych. Oto kilka przykładów za Biblią Tysiąclecia:

2Mch 13:21 BT „Kiedy Rodokos z żydowskiego wojska zdradził nieprzyjaciołom tajemnice, odszukano go, pochwycono i zamknięto.”

Tb 12:7 BT „Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, ale godną pochwały jest rozgłaszać i wysławiać dzieła Boże. Czyńcie dobrze, a zło was nie spotka.”

Jdt 2:2 BT „Zwołał więc wszystkich urzędników i wszystkich dostojników swoich i przedłożył im tajny swój plan, i zapowiedział ustami swoimi zupełną zagładę całej ziemi.”

Mdr 2:22 BT „Nie pojęli tajemnic Bożych, nie spodziewali się nagrody za prawość i nie docenili odpłaty dusz czystych.”

Mdr 14:15 BT „Ojciec, w przedwczesnym żalu pogrążony, sporządził obraz młodo zabranego dziecka i odtąd jako boga czcił ongiś zmarłego człowieka, a dla poddanych ustanowił wtajemniczenia i obrzędy;”

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#19 Matuzalem

Matuzalem

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 803 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2009-08-17, godz. 20:30

Oto skan z leksykonu Thayer's Greek English Lexicon of the New Testament, gdzie pod hasłem MYSTERION czytamy:

(...)

A więc podstawowym znaczeniem tego terminu jest "ukryta rzecz", "sekret" czy tajemnica, niekoniecznie do zrozumienia czy objęcia rozumem.


Nie czytałeś tego wpisu, który wkleiłeś, prawda?
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych