Skocz do zawartości


Zdjęcie

Rz 8:9-10


 • Please log in to reply
6 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-17, godz. 07:25

Rz 8:9-10 Bg „Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.(10) Ale jeźli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości.”

Rz 8:9-10 BT „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.(10) Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.”

Rz 8:9-10 Bw „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.”

Rz 8:9-10 Bp „Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego własnością.(10) Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało umarło z powodu grzechu, duch jednak jest pełen życia dzięki usprawiedliwieniu.”


Rz 8:9-10 NS „Jednakże wy nie jesteście w zgodzie z ciałem, lecz z duchem, jeśli duch Boży istotnie w was mieszka. Ale jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to do niego nie należy.(10) Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami. to ciało wprawdzie jest martwe ze względu na grzech, lecz duch jest życiem ze względu na prawość.”

W wersecie tym zmieniono określenie "Chrystus w was" na "Chrystus jest w jedności z wami". Strażnica sugeruje przez to działanie "obok" Chrystusa a nie "w Nim". Co ciekawe nie dokonano tej zmiany w wyrażeniu "Duch Boży w was", choć padają tam identyczne słowa greckie. Czyżby coś nie pasowało?

Rz 8:9-10 WH „υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλα εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου(10) ει δε χριστος εν υμιν το μεν σωμα νεκρον δια αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια δικαιοσυνην”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-12-16, godz. 13:37

ŚJ powyższym wersetem chcieli ukryć duchową obecność Chrystusa w każdym nas. Jednak, aby już definitywnie i ostatecznie rozstrzygnąć, że obecnie może w nas przebywać Syn Boży mam na potwierdzenie jeszcze jeden bezsporny fragment:

J 14:23 Bw "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy."

Zobaczmy, jak to możliwe, tyle jest osób wierzących, a jeden jest Bóg, jeden Pan Jezus, i jeden Duch Święty, a jednak Pan Jezus mówi i obiecuje, że do nas przyjdzie i zamieszka u każdej z osób wierzących.

Jednak dla ŚJ jest to niemożliwe, gdyż Strażnica twierdzi, że osoba nie może się podzielić! Jest to dla niej niezgodne nie tylko z prawem, ale i ze zdrowym rozsądkiem. Jednak jak widzimy ludzie Ci błądzą i wprowadzają innych w błąd, nie znając Pism ani mocy Bożej.

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-16, godz. 13:38

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-17, godz. 20:22

Mam wrażenie, że Strażnica oddała w taki sposób omawiany werset, ponieważ chciala ukryć fakt, że Chrystus, podobnie jak Bóg Ojciec i Duch Święty mieszkają w nas. Byłby więc to kolejny argument na istnienie Trójcy Świętej. Zwróćmy więc uwagę w jaki sposób kolejne wersety informują o zamieszkiwaniu w nas każdej z osób Trójcy Świętej:

Bóg Ojciec
2Kor 6:16 Bw „Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim.”

1J 3:24 Bw „A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.”

1J 4:4 Bw „Wy z Boga jesteście, dzieci, i wy ich zwyciężyliście, gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie.”

1J 4:12 Bw „Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.”Syn Boży
J 6:56 Bw „Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a Ja w nim.”

2Kor 13:5 Bw „Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie; czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli.”

Kol 1:27 Bw „Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały.”Duch Święty
J 14:17 Bw „Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie.”

1Kor 3:16 Bw „Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was?”

1Kor 6:19 Bw „Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych?”


A więc powyższe wersety są kolejnym biblijnym dowodem na poparcie nauki trynitaryzmu. Ciekawe, że Strażnica wszystkie wersety mówiące w tym kontekście o Jezusie oddaje w PNŚ sformułowaniem "w jedności z wami", natomiast pozostałe mówiące o Ojcu i Duchu Świętym poprzez "w was". A przeciez we wszystkich tych wersetach występuje to samo wyrażenie greckie EN YMIN - w was. Widać więc, jak za wszelką cenę stara się ukryć fakt przebywania w nas również osoby Jezusa Chrystusa.

Fakt ten byłby dla niej druzgocący, również z tego względu, że przecież naucza, iż Duch Święty nie może być osobą, ponieważ zostało nim napełnionych jednocześnie 120 uczniów i wobec tego musiał się podzielić. Jak widać jednak z podanych tekstów: skoro więc Bóg jako osoba może przebywać w każdym z nas, to również i Jezus może przebywać w każdym z nas. I nie musi się dzielić!

A czy to, że Chrystus jest obecny w każdej wspólnocie (Mt 18:20; 2Kor 13:5, J 14:23, Ap 3:20) oznacza też jego podzielenie i gdy jest w jednym zborze, to nie ma go w drugim? Oczywiście, że nie. A więc tak samo przedstawia się sprawa Boga Ojca oraz Ducha Świętego.

Nie jest to zresztą jedyny argument, dowodzący przebywania w nas każdej z osób boskich, istnieje jeszcze inny:

Cała Trójca Święta mieszka też w naszych sercach:

Bóg Ojciec
Rz 5:5 Bw „a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany.”

Syn Boży
Ef 3:17 Bw „żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, wkorzenieni i ugruntowani w miłości,”

Duch Święty
2Kor 1:22 Bw „który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych.”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2007-02-17, godz. 20:37

Zwróćmy więc uwagę w jaki sposób kolejne wersety informują o zamieszkiwaniu w nas każdej z osób Trójcy Świętej:

Bóg Ojciec

1J 4:12 Bw „Boga nikt nigdy nie widział; jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość jego doszła w nas do doskonałości.”

Zapewne też nie zapomniałeś o kontekście

1Jn 4:13 Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.

Co twoim zdaniem oznacza, iż mieszkamy w nim, a on w nas?

Użytkownik Olo. edytował ten post 2007-02-17, godz. 20:38

Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#5 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2007-02-17, godz. 20:47

Może Jan podpowie. Kontekst.

1Jn 3:24 A kto przestrzega przykazań jego, mieszka w Bogu, a Bóg w nim, i po tym Duchu, którego nam dał, poznajemy, że w nas mieszka.

Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-04-15, godz. 07:48

A oto jeszcze inne wystąpienia w PNŚ wyrażenia "w jedności z" w liście apostoła Pawła do Rzymian:

Rz 8:1 NS "A zatem ci, co są w jedności z Chrystusem Jezusem, nie podlegają potępieniu."

Rz 8:2 NS "Gdyż prawo tego ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci."

Rz 8:10 NS "Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami, to ciało wprawdzie jest martwe ze względu na grzech, lecz duch jest życiem ze względu na prawość."

Rz 12:5 NS "tak my, chociaż liczni, jesteśmy jednym ciałem w jedności z Chrystusem, lecz z osobna - członkami należącymi do siebie nawzajem."

Rz 16:7 NS "Pozdrówcie Andronika i Juniasa, moich krewnych i moich współjeńców, którzy są wśród apostołów mężami znaczniejszymi i którzy dłużej niż ja są w jedności z Chrystusem."

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#7 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2009-01-30, godz. 19:57

Rz 8:9-10 Bg „Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was: a jeźli kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest jego.(10) Ale jeźli Chrystus w was jest, tedy ciało jest martwe dla grzechu, a duch jest żywy dla sprawiedliwości.”

Rz 8:9-10 BT „Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy.(10) Jeżeli natomiast Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na [skutki] grzechu duch jednak posiada życie na skutek usprawiedliwienia.”

Rz 8:9-10 Bw „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.(10) Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie.”

Rz 8:9-10 Bp „Wy natomiast nie kierujecie się pożądaniami ciała, lecz złączeni jesteście z Duchem, bo przecież Duch Boży w was mieszka. A gdy ktoś nie posiada Ducha Chrystusowego, nie jest Jego własnością.(10) Jeśli zaś Chrystus jest w was, to chociaż ciało umarło z powodu grzechu, duch jednak jest pełen życia dzięki usprawiedliwieniu.”


Rz 8:9-10 NS „Jednakże wy nie jesteście w zgodzie z ciałem, lecz z duchem, jeśli duch Boży istotnie w was mieszka. Ale jeśli ktoś nie ma ducha Chrystusa, to do niego nie należy.(10) Jeżeli zaś Chrystus jest w jedności z wami. to ciało wprawdzie jest martwe ze względu na grzech, lecz duch jest życiem ze względu na prawość.”

W wersecie tym zmieniono określenie "Chrystus w was" na "Chrystus jest w jedności z wami". Strażnica sugeruje przez to działanie "obok" Chrystusa a nie "w Nim". Co ciekawe nie dokonano tej zmiany w wyrażeniu "Duch Boży w was", choć padają tam identyczne słowa greckie. Czyżby coś nie pasowało?

Rz 8:9-10 WH „υμεις δε ουκ εστε εν σαρκι αλλα εν πνευματι ειπερ πνευμα θεου οικει εν υμιν ει δε τις πνευμα χριστου ουκ εχει ουτος ουκ εστιν αυτου(10) ει δε χριστος εν υμιν το μεν σωμα νεκρον δια αμαρτιαν το δε πνευμα ζωη δια δικαιοσυνην”


Vocatio Rz 8,9-10:

Dołączona grafika

gr-ang PNŚ:

Dołączona grafika
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych