Skocz do zawartości


Zdjęcie

J 1:18


 • Please log in to reply
58 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-10-20, godz. 19:11

J 1:18 Bg „Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.”

J 1:18 BT „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.”

J 1:18 Bw „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”

J 1:18 Bp „Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać.”


J 1:18 NS „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.”

Jest to kolejny z wersetów nazywający Jezusa wprost "jednorodzonym Bogiem". Jedyna jednak trudność, na którą tutaj natrafiamy, to ta, iż dostępne nam rękopisy Nowego Testamnetu różnie oddają ten fragment biblijny. Jedna część rękopisów zawiera bowiem tutaj sformułowanie "Jednorodzony Bóg" (MONOGENES THEOS), zaś inna, jak np. Biblia Gdańska, wyrażenie "Jednorodzony Syn" (MONOGENES HUIOS).

Spójrzmy może jednak jak wygląda ten werset z wersją MONOGENES THEOS, czyli tą, która posłużyła Strażnicy do translacji Przekładu Nowego Świata:

J 1:18 WH „θεον ουδεις εωρακεν πωποτε μονογενης θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο”

Mamy tutaj bardzo ciekawą konstrukcję gramatyczną. Otóż przy pierwszym słowie THEON odnoszącym się do Boga Ojca nie ma rodzajnika. Natomiast drugie słowo THEOS odnoszące się do Syna Bożego jest określone przez słowo MONOGENES - "jednorodzony". Strażnica jest bardzo niekonsekwentna, bowiem w pierwszym przypadku, pomimo braku rodzajnika przed słowem THEOS, oddała ten wyraz słowem "Bóg", natomiast w drugim przypadku, pomimo określenia słowa THEOS słowem MONOGENES, oddała przez "bóg". A przecież apostoł Jan pisząc słowo 'jednorodzony' miał na myśli tego jedynego, ponieważ jednorodzony to jest ten jedyny i nie może to być żaden inny. Tym słowem określił więc słowo THEOS odnoszące się do Jezusa! Wobec tego mamy tutaj sytuację zupełnie odwrotną do J 1:1 - tam słowo THEOS odnoszące się do Boga Ojca było określone, a Syna Bożego - nie wiadomo. Natomiast w przypadku J 1:18 sytuacja jest zupełnie odwrotna. Jednak Straznica jak widać tego w ogóle nie zauwaza i konsekwentnie pozbawia Jezusa należnego mu Bóstwa.

Oto jeszcze dodatkowy link do innego ciekawego artykułu o tym wersecie:

http://trinitarians....dzonybogjl.html

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-01-05, godz. 13:30

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-05-12, godz. 20:05

Skan z KIT wersetu J 3:16

Dołączona grafika

J 3:16 Bw „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-09-21, godz. 10:59

Ciekaw jestem dlaczego Strażnica w ogóle nie omawia w swojej literaturze tego wersetu. Może dlatego, że ŚJ nie wiedzą, że określenie "Syn Boży" użyte w stosunku do Jezusa oznacza Boga. Chrystus nazwany jest "Jednorodzonym Synem Bożym" (J 3:18), ale też "Jednorodzonym Bogiem" (J 1:18). Widać więc, że są to określenia wymienne, podobnie jak terminy "Człowiek" i "Syn Człowieczy" (1Tm 2:5, J 5:27). Tak jak bowiem "jednorodzony syn człowieka" jest czlowiekiem, tak samo i "jednorodzony Syn Boga" jest Bogiem.

Zdaje się jednak, że wiem dlaczego Strażnica nie poświęca temu wersetowi zbytniej uwagi: jest on bowiem bardzo niewygodny, ponieważ całkowicie zaprzecza teorii Strażnicy o rodzajnikach określonych i nieokreślonych. Przypomnę, że werset z J 1:1 PNŚ oddaje w różnych wersjach językowych następująco:

J 1:1 NS „Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem.”

J 1:1 NW „In [the] beginning the Word was, and the Word was with God, and the Word was a god. ”

J 1:1 NWÜ „Im Anfang war das WORT, und das WORT war bei GOTT, und das WORT war ein Gott.”


W języku polskim słowo "Bóg" tłumaczone jest tutaj z małej litery, w języku angielskim również z małej litery ale dodatkowo z rodzajnikiem nieokreślonym "a", natomiast w języku niemieckim wprawdzie z wielkiej litery (ponieważ wszystkie rzeczowniki pisane są w tym języku z dużej litery) ale również z rodzajnikiem nieokreślonym "ein". Nie będę się dalej wgłębiał w ten słynny werset, ponieważ szczególowo poświęcone są jemu oddzielne wątki:

http://watchtower.or...?showtopic=1115

http://watchtower.or...?showtopic=1209

Chcialbym jednak porównać teraz z powyższą uwagą dotyczącą rodzajników werset z naszego wątku:

J 1:18 NS „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.”

J 1:18 NW „No man has seen God at any time; the only-begotten god who is in the bosom [position] with the Father is the one that has explained him. ”

J 1:18 NWÜ „Kein Mensch hat GOTT jemals gesehen; der einziggezeugte Gott, der am Busen[platz] beim Vater ist, der hat über ihn Aufschluß gegeben. ”


Jak widzimy polski przekład konsekwentnie pozbawia Jezusa boskości oddając słowo Bóg z małej litery. Troszeczkę lepiej jednak jest z przekładem angielskim, w którym wprawdzie również występuje z małej litery, ale zauważmy, że poprzedzony jest rodzajnikiem określonym "the". Wynika to z tego, że po prostu przymiotnik "only-begotten" (jednorodzony) określa rzeczownik (pisałem o tym w pierwszym poście tego wątku) i reguły gramatyczne nakazują wstawienie tam rodzajnika określonego, bowiem w przeciwnym razie byłby to błąd gramatyczny.

Jednak najciekawsza sytuacja występuje w języku niemieckim. Z racji tego, że wszystkie rzeczowniki pisze się tam z dużej litery, oraz z tych samych powodów co w języku angielskim pojawia się tam rodzajnik określony "der", mamy teraz dobitne potwierdzenie Bóstwa Jezusa. W języku niemieckim (z powodów czysto gramatycznych) nie da się bowiem tego wersetu napisać w sposób, który sugerowałby myśl Strażnicy, tzn. że Syn jest jakimś mniejszym Bogiem niż Ojciec. Chcąc wybrnąć jakoś z tego problemu Strażnica zastosowala w tym wersecie pewien taktyczny manewr polegający na zapisaniu słowa Bóg odnoszącego się do Ojca przy pomocy kapitalików GOTT. Wiemy jednak, że w oryginalnym tekście greckim, takim jaki wyszedł spod ręki apostoła Jana, nie było rozróżnienia na wielkie czy małe litery, bowiem wszystko było pisane jednym ciągiem z dużych liter. Tak więc widać jak na dłoni, w jaki sposób Strażnica próbuje ukryć ewidentne Bóstwo Chrystusa. :angry:
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-09-26, godz. 13:05

Słynny biblista i komentator biblijny Bruce M. Metzger również opowiada się po stronie lekcji MONOGENES THEOS - "jednorodzony Bóg" i w swoim komentarzu tak argumentuje:

With the acquisition of P66 and P75, both of which read THEOS, the external support of this reading has been notably strengthened. A majority of the Committee regarded the reading MONOGENES HYIOS, which undoubtedly is easier than MONOGENES THEOS, to be the result of scribal assimilation to John 3:16, 18; 1 John 4:9. The anarthrous use of THEOS (cf. 1:1) appears to be more primitive. There is no reason why the article should have been deleted, and when HYIOS supplanted THEOS it would certainly have been added. The shortest reading, HO MONOGENES, while attractive because of internal considerations, is too poorly attested for acceptance as the text.
Some modern commentators take MONOGENES as a noun and punctuate so as to have three distinct designations of him who makes God known (MONOGENES, THEOS, HO ON EIS TON KOLPON TOU PATROS ...). A Textual Commentary on the Greek New Testament, Second Edition, Bruce M. Metzger, strona 169-170.


Jak widzimy lekcja "jednorodzony Bóg" ma większe poparcie w najstarszych rękopisach greckich. Jest ona bardziej prawdopodobna również z tego powodu, iż w oryginalnym tekście brak jest tutaj rodzajnika, który właśnie wystąpiłby, gdyby apostoł Jan zastosował postać MONOGENES HYIOS - "jednorodzony Syn" jak to jest w wersetach J 3:16, 18 i 1 J 4:9. Nie istnieją również żadne inne powody, dlaczego rodzajnik miałby zostać usunięty z tekstu.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-01, godz. 18:28

Ja zauważyłem, że w wersecie J 1:18 jest jeszcze jedna różnica pomiędzy originalnym tekstem greckim a tłumaczeniem w PNŚ:

J 1:18 Bg „Boga nikt nigdy nie widział: on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskiem, ten nam opowiedział.”

J 1:18 BT „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.”

J 1:18 Bw „Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.”

J 1:18 Bp „Boga nikt nigdy nie widział: Jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, dał nam Go poznać.”


J 1:18 NS „Żaden człowiek nigdy nie widział Boga; jednorodzony bóg, który zajmuje miejsce u piersi Ojca, ten dał co do niego wyjaśnienie.”

J 1:18 WH „θεον ουδεις εωρακεν πωποτε μονογενης θεος ο ων εις τον κολπον του πατρος εκεινος εξηγησατο”

Występujące tam wyrażenie greckie HO ON EIS TON KOLPON TOU PATROS oznacza dosłownie "będący na (w) łonie Ojca". Dlaczego jednak Strażnica oddaje go poprzez sformułowanie "miejsce u piersi Ojca"? Podobne wyrażenie występuje też w Łk 16:22 (EIS TON KOLPON ABRAAM - na łono Abrahama):

Lk 16:22 Bg „I stało się, że umarł on żebrak, i odniesiony był od Aniołów na łono Abrahamowe; umarł też i bogacz, i pogrzebiony jest.”

Lk 16:22 BT „Umarł żebrak, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany.”

Lk 16:22 Bw „I stało się, że umarł żebrak, i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe; umarł też bogacz i został pochowany.”

Lk 16:22 Bp „I umarł ubogi, i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i złożono go w grobie.”


Lk 16:22 NS „Po pewnym czasie żebrak umarł i został zaniesiony przez aniołów na miejsce u piersi Abrahama. "Także bogacz umarł i został pogrzebany.”

Lk 16:22 WH „εγενετο δε αποθανειν τον πτωχον και απενεχθηναι αυτον υπο των αγγελων εις τον κολπον αβρααμ απεθανεν δε και ο πλουσιος και εταφη”

Jak widzimy Strażnica również zmienia znaczenie. W jakim jednak celu? Tutaj wątek na ten temat:

http://watchtower.or...?showtopic=1166
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 pawel r

pawel r

  Niepoprawne stworzenie Boga

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4853 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Scecin City

Napisano 2008-07-01, godz. 18:50

Mógłbyś rozwinąć to: "będący na (w) łonie Ojca"

Czy te dwa wyrazy z greckiego mogą być zamienne lub tak samo przetłumaczone w tym przypadku?
Należę do 144...

Islam zdominuje świat
Islam będzie rządzić światem
Ściąć głowy tym, którzy znieważą Islam
Islam jest religią pokoju...


#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-01, godz. 20:08

Miałem na myśli tutaj przyimek EIS, który może oznaczać "w" jak i "na". Zresztą posiada on wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Podstawowym jego znaczeniem jest jednak "w" (ang. into), jak przedstawia to poniższy skan:

Dołączona grafika

Jednak może on posiadać znaczenie "na", jak na przykład w wersetach: Mt 8:18; Mk 4:35; Łk 9:28; J 6:3; Dz 26:14; Obj 8:5,7 i inne.

A ty jak myślisz, dlaczego Strażnica w taki sposób oddała werset z J 1:18?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 pawel r

pawel r

  Niepoprawne stworzenie Boga

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4853 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Scecin City

Napisano 2008-07-01, godz. 20:17

Jeśli bym słusznie dostrzegał tu w słowach "będący na (w) łonie Ojca" z naciskiem na 'w' odniósłbym wyraźna poszlakę wskazującą na naturę Jezusa. Jeśli nawet - zakładając hipotetycznie - okazałoby się (na końcu czasów) że Jezus nie jest Bogiem (w przeciwieństwie do świadków nie boję się zadawać sobie pytań i ich sprawdzać) to słowa "będący na (w) łonie Ojca" są otwarte na rozważania i pochylenia się nad znaczeniem tychże słów niczego nie zniekształcających w takim dokładnym tłumaczeniu. Dają otwartą drogę do rozważań. O tyle słowa PNŚ "zajmuje miejsce u piersi Ojca" jeśli Jezus nie jest Bogiem i tak przynajmniej zniekształcają ten werset, a jeśli Jezus jest Bogiem całkowicie zamazują, a nie owijając w bawełnę powiem, że dokonują zafałszowania przesłania Słowa Boga Wiekuistego.

Takie rodzą mi się przemyślenia.

Użytkownik pawel r edytował ten post 2008-07-01, godz. 20:19

Należę do 144...

Islam zdominuje świat
Islam będzie rządzić światem
Ściąć głowy tym, którzy znieważą Islam
Islam jest religią pokoju...


#9 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2008-07-01, godz. 20:45

"w" (ang. into)

U mnie w słowniku jest "do".

Użytkownik Adelfos edytował ten post 2008-07-01, godz. 20:45

Dołączona grafika

#10 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-01, godz. 20:51

U mnie w słowniku jest "do".

A u mnie "w" oraz "do". Wyraz into ma w sobie ruch w kierunku do. Różni się tym od przyimka in, że ten ostatni jest raczej pozycją statyczną "w" (obiekcie) a ten pierwszy dynamiczną "w" kierunku (obiektu). W polskim raczej nie zauważalna różnica.

Często również przyimek EIS ma znaczenie statycznego "w". Podaję jeden z przykładów, gdzie ma to miejsce:

Lk 11:7 Bw „A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci.”

Lk 11:7 NW „And that one from inside says in reply, ‘Quit making me trouble. The door is already locked, and my young children are with me in bed; I cannot rise up and give you anything.’ ”

Lk 11:7 WH „κακεινος εσωθεν αποκριθεις ειπη μη μοι κοπους παρεχε ηδη η θυρα κεκλεισται και τα παιδια μου μετ εμου εις την κοιτην εισιν ου δυναμαι αναστας δουναι σοι”

Widzimy, że nie powiemy w tym przypadku "do łóżka", "na łóżku" tylko dosłownie "w łóżku".

Również Daniel B.Wallace w swej książce Greek Grammar Beyond the Basics na stronie 363 podaje, że we wspólczesnej grece przyimek EIS (dynamiczne "w") prawie zawsze zastępuje EN (statyczne "w").

Użytkownik mirek edytował ten post 2008-07-01, godz. 21:47

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#11 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-01, godz. 21:43

Jeśli bym słusznie dostrzegał tu w słowach "będący na (w) łonie Ojca" z naciskiem na 'w' odniósłbym wyraźna poszlakę wskazującą na naturę Jezusa. Jeśli nawet - zakładając hipotetycznie - okazałoby się (na końcu czasów) że Jezus nie jest Bogiem (w przeciwieństwie do świadków nie boję się zadawać sobie pytań i ich sprawdzać) to słowa "będący na (w) łonie Ojca" są otwarte na rozważania i pochylenia się nad znaczeniem tychże słów niczego nie zniekształcających w takim dokładnym tłumaczeniu. Dają otwartą drogę do rozważań. O tyle słowa PNŚ "zajmuje miejsce u piersi Ojca" jeśli Jezus nie jest Bogiem i tak przynajmniej zniekształcają ten werset, a jeśli Jezus jest Bogiem całkowicie zamazują, a nie owijając w bawełnę powiem, że dokonują zafałszowania przesłania Słowa Boga Wiekuistego.

Zobacz jak przetłumaczono ten werset w wersji angielskiej:

J 1:18 AKJV „No man has seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he has declared him.”

J 1:18 ASV „No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared him .”

J 1:18 BBE „No man has seen God at any time; the only Son, who is on the breast of the Father, he has made clear what God is.”

J 1:18 Common „No one has ever seen God; God the only Son, who is in the bosom of the Father, he has made him known.”

J 1:18 Darby „No one has seen God at any time; the only-begotten Son, who is in the bosom of the Father, *he* hath declared him .”

J 1:18 Diaglott „God no one has seen ever; the only-begotten son, that being in the bosom of the Father, he has made known.”

J 1:18 DR „No man hath seen God at any time: the only begotten Son who is in the bosom of the Father, he hath declared him.”

J 1:18 HNV „No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.”

J 1:18 KJV „No man hath seen God at any time ; the only begotten Son , which is in the bosom of the Father , he hath declared him .”

J 1:18 LO „No one ever saw God; it is the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, who has made him known.”

J 1:18 RNKJV „No man hath seen the Father at any time; the only begotten Son, which was in the bosom of the Father, he hath declared him.”

J 1:18 Rotherham „No one, hath seen, God, at any time: An Only Begotten God, The One existing within the bosom of the Father, He, hath interpreted him .”

J 1:18 RWebster „No man hath seen God at any time ; the only begotten Son , who is in the bosom of the Father , he hath declared him .”

J 1:18 WEB „No one has seen God at any time. The one and only Son, who is in the bosom of the Father, he has declared him.”

J 1:18 Websters „No man hath seen God at any time; the only begotten Son, who is in the bosom of the Father, he hath declared [him].”

J 1:18 Weymouth „No human eye has ever seen God: the only Son, who is in the Father's bosom--He has made Him known.”

J 1:18 YLT „God no one hath ever seen; the only begotten Son, who is on the bosom of the Father--he did declare.”


wszędzie użyto in (w) albo on (na), raz within (wewnątrz), nigdy into. A teraz spójrzmy do PNŚ:

J 1:18 NW „No man has seen God at any time; the only-begotten god who is in the bosom [position] with the Father is the one that has explained him. ”

bez komentarza :blink:

Użytkownik mirek edytował ten post 2008-07-01, godz. 21:56

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#12 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-07-02, godz. 09:20

Miałem na myśli tutaj przyimek EIS, który może oznaczać "w" jak i "na". Zresztą posiada on wiele znaczeń w zależności od kontekstu. Podstawowym jego znaczeniem jest jednak "w" (ang. into), jak przedstawia to poniższy skan:

Jednak może on posiadać znaczenie "na", jak na przykład w wersetach: Mt 8:18; Mk 4:35; Łk 9:28; J 6:3; Dz 26:14; Obj 8:5,7 i inne.

INTO to nie tyle statyczne bycie "w" czymś, co raczej dynamiczne "ku" lub "do", jako kierunek w cel. Słówko to podkreśla oczywiście cel znajdujący się "w" czymś ale jakby wskazuje, że droga ma cel.


Zastanowiła mnie również zamiana słówka "pros" z J 1:1 na "eis" w J 1:18. "Pros" znaczy "U", czy ściśle "KU". A "eis" to samo, tylko jakby głębiej, dokładniej.

Użytkownik bury edytował ten post 2008-07-02, godz. 09:49


#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-02, godz. 10:47

Z przyimkami zawsze będą problemy. Problem polega na tym, że w każdym języku inaczej określa się rzeczowniki z przyimkami. Dlaczego mówi się po polsku: idę "do szkoły", "do sklepu", "do pracy" ale "na pocztę", a nie "do poczty"?

I tak na przykład w przypadku angielskiego "into" mamy możliwe następujące sytuacje:

He looked into my eyes. - Popatrzył mi w oczy.

ale

My brother came into the kitchen. - Mój brat wszedł do kuchni.

Może być też

I have my hand in the pocket - Mam rękę w kieszeni.

ale

I put my hand into the pocket - Włożyłem moją rękę do kieszeni (a może w kieszeń?)

czy też

I put my hand into the hole - Włożyłem moją rękę w dziurę (a może do dziury? :P )
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2008-07-02, godz. 13:21

Zastanowiła mnie również zamiana słówka "pros" z J 1:1 na "eis" w J 1:18. "Pros" znaczy "U", czy ściśle "KU". A "eis" to samo, tylko jakby głębiej, dokładniej.

Ciekawe spostrzeżenie. Właśnie Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie tak podaje Jn 1:1

Na początku było Słowo. A Słowo było zwrócone ku Bogu.
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#15 bury

bury

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 593 Postów
 • Lokalizacja:Rybnik

Napisano 2008-07-02, godz. 17:29

Ciekawe spostrzeżenie. Właśnie Przekład Ekumeniczny na Trzecie Tysiąclecie tak podaje Jn 1:1

Na początku było Słowo. A Słowo było zwrócone ku Bogu.

A jak podaje j 1:18?

#16 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2008-07-02, godz. 17:36

Nie pamiętam, bo egzemplarz który kupiłem dałem w niedziele przyjacielowi w prezencie.

Ale co do Jn 1:1 to jestem pewien na 100%.
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#17 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-07-03, godz. 07:45

chyba będę musiał kupić tę biblię. Znbalazłem taki komentarz na sieci:

Z kolei zgodnie z osiągnięciami współczesnej biblistyki tekst czterech pierwszych wersetów prologu Ewangelii według św. Jana (J 1,1–4) powinien brzmieć następująco:
1 Na początku było Słowo, a Słowo było zwrócone ku Bogu i Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku zwrócone ku Bogu. 3 Przez Nie wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało. To, co się stało 4 w Nim, było życiem. Życie zaś było światłością ludzi...
Różni się od dotychczasowych tłumaczeń:
– Biblia Tysiąclecia: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi;
– Biblia Warszawska: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi;
– Biblia Poznańska: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało. Co się stało, w Nim było życiem, a życie było światłością ludzi;
– Biblia Warszawsko–Praska: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Było Ono u Boga na początku. Wszystko stało się przez Nie; bez Niego nie stało się nic z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłem dla ludzi.
Różnicę stanowi szczególnie interpunkcja wersetu 3. i 4. oraz tłumaczenie zwrotu pros ton Theón. Zwrot ten był dotychczas przekładany statycznie — „u Boga”. Uważano bowiem, że skoro Jan pisząc swoją Ewangelię posługiwał się greką koine, to pros z accusativem, odpowiednik w grece koine statycznego para z dativem, powinno być tłumaczone statycznie, czyli u („u Boga”). Tymczasem okazuje się, że Jan w Ewangelii posługuje się pros z accusativem we wszystkich miejscach, w których występuje ten przyimek poza prologiem, w znaczeniu dynamicznym, właściwym grece klasycznej, a nie w znaczeniu statycznym, właściwym grece koine. Czy istnieje zaś jakikolwiek logiczny powód, dla którego tylko w prologu miałby się nim posłużyć w sensie statycznym? Dynamika relacji pomiędzy Słowem a Bogiem może być z kolei w tym symbolicznym hymnie obrazem działania Ducha Świętego.
Gdy chodzi natomiast o interpunkcję wersetu 3. i 4., to krytyka teksu wykazuje, że interpunkcja wersetu 3. w naszym przekładzie jest zgodna z interpunkcją przekazaną przez najstarsze rękopisy, pochodzące z III, V i IX wieku, a także przez takich ojców Kościoła, jak: Ptolemeusz (według Ireneusza — przed 180 r.), Teofil Aleksandryjski (†412 r.), Ireneusz (przekład łaciński, przed 395 r.), Tertulian († po 220 r.), Klemens Aleksandryjski († przed 215 r.), Orygenes (†254 r.). Taką też interpunkcję przyjęto już w Biblii Poznańskiej. Interpunkcja przekazywana natomiast przez Biblię Tysiąclecia, Warszawską czy Warszawsko–Praską pojawiła się na Wschodzie w IV w. u Euzebiusza (†339), Dydyma (†398), Jana Chryzostoma (†407), Teodora (†428). Rozpowszechniła się zaś w V w., i to na skutek polemiki z arianami, którzy dla obrony swoich idei posługiwali się wersją przyjętą przez nas. Interpunkcja zaś wersetu 4. jest konsekwencją przyjętej interpunkcji w wersecie 3. i logiki tekstu, budowanej na bazie jego egzegezy.


źródło: http://www.wieczerni...kul.php?aid=141

Ciekawe, prawda? Werset z J 1:1 miałby więc przez to wymowę bardziej trynitarną. Oczywiście bardzo interesuje mnie, w jaki sposób przełożono J 1:18, gdyż tam również występuje podobna sytuacja: przyimek EIS z accusativem. Tutaj z kolei uważa się, że dynamiczne EIS z accusativem jest odpowiednikiem statycznego EN z dativem, czyli („w łonie Ojca”), tak jak dynamiczne PROS z accusativem odpowiednikiem statycznego PARA z dativem. Odsyłam do tego diagramu o przyimkach w poście wyżej. Jeśli jednak apostoł Jan użył tego przyimka PROS w znaczeniu dynamicznym to jak brzmiałby ten werset? Może ktoś mógłby zacytować ze swojego egzemplarza.

dla badających temat interpunkcji w J 1:3 odsyłam do wątku:

http://watchtower.or...?showtopic=3067

wątek na temat J 1:1 znajduje się tutaj:

http://watchtower.or...?showtopic=1115
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#18 Olo.

Olo.

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1937 Postów

Napisano 2008-07-03, godz. 19:11

Co do przekładu, to narazie jest tylko NT. Natomiast ST nie będzie się ograniczał to kanonu katolickiego. Ale będzie miał dodatkowo kilka ksiąg takich jak np. 3 i 4 Machabejska. Czyli kanon prawosławny.
Patrzeć na świat przez google, czy własnymi oczami? Oto jest pytanie.

#19 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-04-05, godz. 13:42

Oto co na temat terminu MONOGENES (jednorodzony) ma do powiedzenia jeszcze Robert H. Countess w swojej słynnej książce (strony 115-119).

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Dołączona grafika

Chociaż nie omawia on wprost wersetu z J 1:18, ale wyjaśnia znaczenie słowa MONOGENES i jego błędną interpretację przez Strażnicę.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#20 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-04-05, godz. 15:44

Oczywiście aby zrozumieć ten wątek wskazane jest podać potrzebne definicje terminów z leksykonu Thayer:

MONOGENES - jednorodzony
Dołączona grafika

Jak widzimy słowo to składa się z dwóch członów

MONOS - sam, jedyny
Dołączona grafika


GENOS - ród, potomstwo
Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych