Skocz do zawartości


Zdjęcie

Jezus umarł w piątek i zmartwychwstał w niedziele?


 • Please log in to reply
55 replies to this topic

#1 Jacek

Jacek

  Początkujący (1-50)

 • Goście
 • Pip
 • 79 Postów

Napisano 2006-04-06, godz. 11:23

Proszę przeanalizujmy biblijne relacje dotyczące ostatnich dni życia Jezusa.

Zacznijmy od końca, to znaczy od dnia wskrzeszenia.

Marka 16:1-7
16 A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, oraz Salome kupiły wonnych korzeni, żeby przyjść i go natrzeć. 2 I w pierwszym dniu tygodnia przyszły do grobowca pamięci bardzo wcześnie, gdy wzeszło słońce. 3 I mówiły jedna do drugiej: „Kto nam odtoczy kamień od wejścia do grobowca pamięci?’ 4 Ale gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został już odtoczony, chociaż był bardzo duży. 5 Kiedy weszły do grobowca pamięci, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą długą szatę, i były oszołomione. 6 On powiedział do nich: „Otrząśnijcie się z oszołomienia. Szukacie Jezusa nazarejczyka, którego zawieszono na palu. Został wskrzeszony, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. 7 Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: ‚Idzie przed wami do Galilei; tam go ujrzycie, tak jak wam powiedział’

Z relacji tej dowiadujemy się, że Jezus został wskrzeszony najpóźniej przed wschodem słońca pierwszego dnia tygodnia.

Spróbujemy teraz dojść do dnia śmierci w oparciu o informacje zawarte w Biblii.


Marka 8:31
31 Zaczął ich też nauczać, że Syn Człowieczy musi znieść wiele i być odrzucony przez starszych oraz naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabity, a w trzy dni później powstać z martwych.

Marka 9:30-31
30 Odeszli stamtąd i ruszyli przez Galileę, ale on nie chciał, żeby się ktokolwiek o tym dowiedział. 31 Nauczał bowiem swych uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy ma być wydany w ręce ludzi i oni go zabiją, ale chociaż zostanie zabity, w trzy dni później powstanie z martwych”.

Marka 10:32-34
32 I szli drogą do Jerozolimy, a Jezus szedł przed nimi, oni zaś się zadziwili; ale tych, którzy podążali z tyłu, ogarnęła bojaźń. Jeszcze raz wziął dwunastu na bok i zaczął im mówić o tym, co ma go spotkać: 33 „Oto idziemy do Jerozolimy i syn człowieczy zostanie wydany naczelnym kapłanom oraz uczonym w piśmie, i skażą go na śmierć, i wydadzą go ludziom z narodów, 34 i wyśmieją go, i go oplują, i ubiczują go, i zabiją, ale on w trzy dni później powstanie z martwych”.

Z ewangelii Marka dowiadujemy się, że Jezus ma zostać zabity i trzy dni później powstanie z martwych. Co mamy rozumieć pod pojęciem trzy dni ?
Sprawdźmy teraz co pisze na ten temat ewangelista Mateusz.

Mateusza 12:38-42
38 Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy uczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc: „Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś znak od ciebie”. 39 On, odpowiadając, rzekł do nich: „Pokolenie niegodziwe i cudzołożne stale szuka znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. 40 Bo tak jak Jonasz był w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. 41 Mieszkańcy Niniwy wstaną na sąd z tym pokoleniem i je potępią, okazali bowiem skruchę ze względu na to, co głosił Jonasz, a oto tu więcej niż Jonasz. 42 Królowa z południa powstanie na sąd z tym pokoleniem i je potępi, przyszła bowiem z krańców ziemi, aby usłyszeć mądrość Salomona, a oto tu więcej niż Salomon.

Jezus wyraźnie mówi o tym, że będzie martwy trzy dni i trzy noce. O trzech dniach i trzech nocach mówi też Księga Jonasza.

Jonasza 1:17
17 A Jehowa posłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i Jonasz przebywał we wnętrzu ryby trzy dni i trzy noce.

Potwierdzenie słów Jezusa znajdziemy w wielu miejscach Nowego Testamentu.

Jana 2:18-22
18 Na to Żydzi mu odrzekli: „Jaki znak masz nam do pokazania, skoro to czynisz?” 19 Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: Zburzcie tę świątynię, a ja w trzy dni ją wzniosę”. 20 Żydzi więc powiedzieli: „Tę świątynię budowano czterdzieści sześć lat, a ty ją wzniesiesz w trzy dni?” 21 Ale on mówił o świątyni swego ciała. 22 kiedy jednak został wskrzeszony z martwych jego uczniowie przypomnieli sobie, że to mawiał; i uwierzyli Pismu oraz wypowiedzi, którą wyrzekł Jezus.

Musimy się więc cofnąć w czasie o trzy dni i trzy noce by trafić na Dzień Śmierci Jezusa.

Mateusza 12:38-40
38 Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy uczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc: „Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś znak od ciebie”. 39 On, odpowiadając, rzekł do nich: „Pokolenie niegodziwe i cudzołożne stale szuka znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. 40 Bo tak jak Jonasz był w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.

Biorąc skrajny możliwy czas wskrzeszenia Jezusa (zakładamy, że zmartwychwstał na krótko przed wschodem słońca pierwszego dnia tygodnia) to cofając się o trzy dni i trzy noce dochodzimy do czwartkowego wschodu słońca.

7 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / sobota przed wschodem słońca
6 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / piątek przed wschodem słońca
5 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / czwartek przed wschodem słońca

By Jezus mógł zmartwychwstać w Niedzielę przed wschodem słońca i spełnić by się miało, że „Bo tak jak Jonasz był w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.”, to Jezus musiał umrzeć w czwartek przed wschodem słońca czyli w nocy po zachodzie słońca.
Ze sprawozdań Biblijnych wiemy, że Jezus był sądzony i stracony w dzień, czyli przed wschodem słońca.
Ewangelia Łukasza donosi o zaniku światła słonecznego od godziny 6 do 9.


Łukasza 23:44
44 Było już około godziny szóstej, a jednak całą tę ziemię ogarnęła ciemność aż do godziny dziewiątej, 45 gdyż zanikło światło słoneczne; wtedy zasłona sanktuarium rozdarła się przez środek. 46 A Jezus zawołał donośnym głosem i rzekł: „Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego”. Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie.

Wiemy, że Izraelici zaczynają dzień od zachodu słońca.
Wynika z tego, że Jezus umarł w 4 dzień tygodnia przed wschodem słońca czyli w środę przed zachodem słońca.
Skoro więc Jezus umarł w środę, to pierwszy dzień przaśników tego roku rozpoczął się według kalendarza Gregoriańskiego we wtorek po zachodzie słońca.

Spróbujmy teraz w oparciu o dane i proroctwa zawarte w Biblii uporządkować ostatnie dni życie Jezusa.

15 Nisan – poniedziałek / wtorek (według kalendarza gregoriańskiego)
pierwszy dzień przaśników Jezus umawia się z uczniami na posiłek paschalny.
Mateusza 26:17
Pierwszego dnia Przaśników podeszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: „Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali do zjedzenia posiłek paschalny?”

16 Nisan – wtorek / środa (według kalendarza gregoriańskiego)
Jezus pojmany osądzony i stracony przed zachodem słońca.
Łukasza 23:44-46
44 Było już około godziny szóstej, a jednak całą tę ziemię ogarnęła ciemność aż do godziny dziewiątej, 45 gdyż zanikło światło słoneczne; wtedy zasłona sanktuarium rozdarła się przez środek. 46 A Jezus zawołał donośnym głosem i rzekł: „Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego”. Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie.

17 Nisan – środa / czwartek (według kalendarza gregoriańskiego)
Przed zachodem słońca minęła 1 doba martwego cieleśnie Jezusa.
Brak jednoznacznych doniesień dotyczących tego dnia

18 Nisan (dzień przygotowań) – czwartek / piątek (według kalendarza gregoriańskiego)
Przed zachodem słońca minęła 2 doba martwego cieleśnie Jezusa.

Marka 15: 42-46
42 A że już było późne popołudnie i ponieważ było Przygotowanie, to jest dzień przed sabatem, 43 przyszedł Józef z Arymatei, poważany członek Rady, który sam też oczekiwał królestwa Bożego. Odważył się udać do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 44 Ale Piłat się zastanawiał, czy on już jest martwy, i wezwawszy setnika, zapytał go, czy on już umarł. 45 A gdy się upewnił u setnika, dał zwłoki Józefowi. 46 Ten więc kupił delikatną tkaninę lnianą i zdjąwszy go, owinął w tę delikatną tkaninę lnianą, i złożył go w grobowcu, który był wykuty w masywie skalnym; i przytoczył kamień przed wejście do tego grobowca pamięci. 47 a Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa, patrzyły, gdzie został złożony.
Jana 19:31-33
31 Ponieważ było Przygotowanie, Żydzi, nie chcąc, żeby ciała pozostawały na palach męki w sabat (bo dzień tego sabatu był wielki), poprosili Piłata, by skazańcom połamano nogi i zabrano ciała. 32 Przyszli zatem żołnierze i połamali nogi tym, którzy zostali z nim zawieszeni na palach — pierwszemu i drugiemu. 33 Ale przyszedłszy do Jezusa i ujrzawszy, że już jest martwy, nie połamali mu nóg.

19 Nisan (sabat) – piątek / sobota (według kalendarza gregoriańskiego)
Przed zachodem słońca minęła 3 doba martwego cieleśnie Jezusa. I w tym czasie Jezus mógł zostać właśnie wskrzeszony. Nie znam żadnych doniesień jak odbyło się wskrzeszenie Jezusa, ani o której godzinie ono nastąpiło. Wiemy tylko, że dzień tego Sabatu był wielki.


20 Nisan (pierwszy dzień tygodnia) – sobota / niedziela (według kalendarza gregoriańskiego)
Jezus już zmartwychwstały.

Marka 16:1-7
16 A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, oraz Salome kupiły wonnych korzeni, żeby przyjść i go natrzeć. 2 I w pierwszym dniu tygodnia przyszły do grobowca pamięci bardzo wcześnie, gdy wzeszło słońce. 3 I mówiły jedna do drugiej: „Kto nam odtoczy kamień od wejścia do grobowca pamięci?’ 4 Ale gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został już odtoczony, chociaż był bardzo duży. 5 Kiedy weszły do grobowca pamięci, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą długą szatę, i były oszołomione. 6 On powiedział do nich: „Otrząśnijcie się z oszołomienia. Szukacie Jezusa nazarejczyka, którego zawieszono na palu. Został wskrzeszony, nie ma go tu. Oto miejsce, gdzie go złożyli. 7 Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: ‚Idzie przed wami do Galilei; tam go ujrzycie, tak jak wam powiedział’

W rozumowaniu tym mogłem popełnić błędy, ponadto użyte wersety mogą zawierać błędy tłumaczy lub kopistów - wydarzenia opisane w Biblii rozegrały się dawno temu i zostały przeważnie spisane w języku hebrajskim lub greckim a tłumaczenie z jakiego korzystam dokonano w oparciu o przekład z języka angielskiego. Dlaczego jeżeli widzicie jakieś błędy to prosiłbym o informacje.

#2 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2006-04-06, godz. 12:56

Co mamy rozumieć pod pojęciem trzy dni ?


Cytat:
Odpowiedź wynika z faktu, że Jezus, sam wszak Żyd, mówił do Żydów i posłużył się dobrze znanym im idiomem. W ten oto sposób wyrażono się w jerozolimskim Talmudzie: „Dzień i noc czyni Onah, a część Onahu jest jak całość”. Dr Lightfoot przytacza ten fragment w swej książce Horae Hebraice i dodaje: „Dlatego Chrystus mógł naprawdę powiedzieć, że ma pozostać w grobie trzy Onoth ... co pozostaje w zgodzie zarówno z wnioskami badaczy, jak i dialektem tego narodu”.
http://www.republika...ie/skrzynka.htm

W naszym zrozumieniu jest różnica, ponieważ nie minęły 72 godz. :(
Mat. 27:63
mówiąc: "Panie, przypomnieliśmy sobie, ze ten oszust, gdy jeszcze żył, powiedział: 'Po trzech dniach zostanie wskrzeszony'.
Mar. 8:31
Zaczął ich też nauczać, że Syn Człowieczy musi znieść wiele i być odrzucony przez starszych oraz naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabity, a w trzy dni później powstać z martwych.
Mat. 16:21
Od tego czasu Jezus Chrystus począł ukazywać swym uczniom, że musi iść do jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych oraz naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabity, a trzeciego dnia wskrzeszony.
Mat. 17:23
i zabiją go, a trzeciego dnia zostanie wskrzeszony". toteż bardzo się zasmucili.
Łuk. 24:46
i rzekł do nich: "Tak jest napisane, że Chrystus będzie Cierpiał i trzeciego dnia powstanie spośród umarłych,
Dz.Ap. 10:40
Jego to wskrzesił Bóg na trzeci i dzień i dał. by on się ujawnił.

Był martwy przez część piątku, całą sobotę i pół niedzieli.
Jonasz także niekoniecznie musiał przebywać w brzuchu 72 godz. – starczyło aby „zachaczył” o trzy doby.

#3 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-04-06, godz. 13:31

No i co ciekawe, faryzeusze i uczeni w Piśmie też spodziewali się zniknięcia ciała w nocy z soboty na niedzielę gdyż postawili tam straż.

Gdyby brak jednej doby był problemem, wtedy napewno Sanchedryn używałby tego argumentu w sporach z chrześcijanami. No i w Talmudzie musiałoby się coś zachować na ten temat. Zauważmy, że Talmud jest krzywym zwierciadłem ewangelii. Jezus dokonuje cudów mocą Bożą, Talmud mówi jakoby Jezus uprawiał magię i czary. Maryja urodziła Jezusa w sposób cudowny, Talmud przypisuje jej niemoralność i zdradzanie Józefa, itd. itp. Czyż przywódcy żydowscy odpuściliby tak smakowity kąsek, aby skompromitować chrześcijan? Okazuje się jednak, że jedyne co zrobili, to rozpuszczanie nielogicznych pogłosek, jakoby straż miała poświadczyć że uczniowie wykradli ciało podczas gdy straz spała.

#4 Jacek

Jacek

  Początkujący (1-50)

 • Goście
 • Pip
 • 79 Postów

Napisano 2006-04-06, godz. 14:00

Mateusza 12:38-40
38 Wtedy odpowiedzieli mu niektórzy uczeni w piśmie i faryzeusze, mówiąc: „Nauczycielu, chcemy zobaczyć jakiś znak od ciebie”. 39 On, odpowiadając, rzekł do nich: „Pokolenie niegodziwe i cudzołożne stale szuka znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany oprócz znaku proroka Jonasza. 40 Bo tak jak Jonasz był w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.

Jonasza 1:17
17 A Jehowa posłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i Jonasz przebywał we wnętrzu ryby trzy dni i trzy noce.

3 razy 24 = 72 godziny. Takie dane mamy w Biblii.

Piątek do zachodu słońca około 6 godzin. (przy założeniu że Jezus umarł około południa).
Sobota 24 godziny.
Niedziela do wschodu słońca około 12 godzin.

Razem daje około 42 godzin.

Czy 42 godziny = 72 godzinom?

Wszystkie te obliczenia to zakres 1 klasy szkoły podstawowej.

Ponadto nie natrafiłem w Biblii na żadne sprawozdanie, że Jezus zmartwychwstał w niedziele.

#5 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2006-04-06, godz. 14:05

Ewangelia mówi, że w następny dzień po szabacie kobiety poszły do grobu

Poza tym, określenie "dzień i noc" nie musi oznaczać 24h, co wyżej uzasadnił Henryk.
Nadto, Jezus nigdzie nie mówił: "zmarwychwstanę po 72h", ale mówil o trzech dobach (całych lub kawałkach)

#6 Henryk

Henryk

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 656 Postów

Napisano 2006-04-06, godz. 14:11

Ponadto nie natrafiłem w Biblii na żadne sprawozdanie, że Jezus zmartwychwstał w niedziele.


Jacku.
Nie rozumiem, o co Tobie „chodzi”?
Czyż na trzy godziny przed sabatem nie oddał Ojcu Ducha?
Czyż pierwszym dniem po sabacie nie jest niedziela?
Czy ewangeliści oszukali nas?

#7 haael

haael

  Inkwizytor

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1863 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-06, godz. 15:37

Jacku, są "lepsze" argumenty za tym, że Jezus przebywał w grobie 72 godziny, ale Twoje akurat łatwo odeprzeć. Ja wierzę standardowo, że Jezus był w grobie trzy dni "po żydowsku", tzn. zaczynając liczenie od 1 a nie od 0 (piątek - 1, sobota - 2, niedziela - 3).

Oto błędy w Twoim rozumowaniu:
1.) Łotrowie nie mogli wisieć na krzyżach aż trzy dni. Umarliby "samodzielnie", tymczasem w Biblii wyraźnie widać, że ich dobito, łamiąc ich golenie.
2.) Jezus umarł już pierwszego dnia wiszenia na krzyżu. W Twoim wywodzie żołnierze zauważają Jego śmierć dopiero w piątek wieczorem, w czasie trzeciej doby śmierci. Dlaczego nie zauważyli tego wcześniej?
3.) Nawet gdyby rozumieć dosłownie, że Jezus będzie w grobie (albo w sercu ziemi) przez trzy dni i trzy noce, to przecież nawet według Ciebie był w grobie tylko parę godzin (od piątku przed zmierzchem do soboty tuż po zmierzchu). Pochowano Go Twoim zdaniem w piątek, prawda? Nie można rozumieć fragmentu tego samego zdania dosłownie a fragmentu symbolicznie. Wóz albo przewóz.

Moim zdaniem Jezus zmartwychwstał w niedzielę w nocy albo wcześnie rano.

Wszystkie dni tygodnia rozumiem po żydowsku, od zachodu do zachodu Słońca.

#8 Jacek

Jacek

  Początkujący (1-50)

 • Goście
 • Pip
 • 79 Postów

Napisano 2006-04-06, godz. 19:21

Oto błędy w Twoim rozumowaniu:
1.) Łotrowie nie mogli wisieć na krzyżach aż trzy dni. Umarliby "samodzielnie", tymczasem w Biblii wyraźnie widać, że ich dobito, łamiąc ich golenie.
2.) Jezus umarł już pierwszego dnia wiszenia na krzyżu. W Twoim wywodzie żołnierze zauważają Jego śmierć dopiero w piątek wieczorem, w czasie trzeciej doby śmierci. Dlaczego nie zauważyli tego wcześniej?
3.) Nawet gdyby rozumieć dosłownie, że Jezus będzie w grobie (albo w sercu ziemi) przez trzy dni i trzy noce, to przecież nawet według Ciebie był w grobie tylko parę godzin (od piątku przed zmierzchem do soboty tuż po zmierzchu). Pochowano Go Twoim zdaniem w piątek, prawda? Nie można rozumieć fragmentu tego samego zdania dosłownie a fragmentu symbolicznie. Wóz albo przewóz.

1)
Dlaczego złoczyńcy nie mogli żyć na Krzyżu trzy dni ?
Czy na pewno nie żyli, gdy im połamano nogi ?
Czy nieboszczykom dla pewności nie można połamać nogi ?
Nawet jak Jezus umarł pierwszego dnia skąd wiadomo, że Jezus został tego samego dnia zdjęty z krzyża ?
2)
Piłat, przed wydaniem ciała Jezusa musiał sprawdzić, czy Jezus jeszcze żyje, albowiem nie było go przy egzekucji.
Ponadto żołnierze nie stali na straży przy zwłokach Jezusa gdy wisiał na krzyżu.
3)
Jezus wielokrotnie powtarzał, że ma zostać zabity, a trzy dni (trzy dni i noce) ma być martwy a potem zmartwychwstać. Nie przypominam sobie jakoby twierdził, że trzy dni będzie leżał w grobie.

Marka 8:31
31 Zaczął ich też nauczać, że Syn Człowieczy musi znieść wiele i być odrzucony przez starszych oraz naczelnych kapłanów i uczonych w piśmie, i zostać zabity, a w trzy dni później powstać z martwych.

#9 haael

haael

  Inkwizytor

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1863 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-07, godz. 08:46

Dlaczego złoczyńcy nie mogli żyć na Krzyżu trzy dni ?

Jest to teoretycznie możliwe, ale nierealne. Czas życia na krzyżu zależy od rodzaju poprzedzającej męki i sposobu przybicia. Musielibyśmy założyć, że łotrowie zostali przybici jakoś inaczej, np. mieli jakieś podpórki, żeby wyjaśnić, że Jezus umarł już pierwszego dnia, a łotrowie przeżyli 3.

Czy na pewno nie żyli, gdy im połamano nogi?
Czy nieboszczykom dla pewności nie można połamać nogi?

Pewnie, że nie. Po co łamać nogi nieboszczykom? Po co dobijać zwłoki? Nogi łamano właśnie aby dobić. A "dla pewności" przebito Jezusowi bok.

Nawet jak Jezus umarł pierwszego dnia skąd wiadomo, że Jezus został tego samego dnia zdjęty z krzyża?

Relacja o zdjęciu z krzyża następuje tuż po relacji o śmierci, w ramach tej samej perykopy. Dziwne, że nic nie wspomniano o tym, że Jezus wisiał trzy dni na krzyżu. Zapewne nie przekona Cię też zdanie: "Zaprawdę, powiadam ci: dziś będziesz ze mną w raju".

Piłat, przed wydaniem ciała Jezusa musiał sprawdzić, czy Jezus jeszcze żyje, albowiem nie było go przy egzekucji.

Prawda, ale co z tego? Zresztą, śmierć Jezusa zobaczyli chyba wszyscy, bo towarzyszyło jej zaćmienie Słońca.

Ponadto żołnierze nie stali na straży przy zwłokach Jezusa gdy wisiał na krzyżu.

Stali. Podawali mu ocet (rodzaj wina). Musieli pilnować, żeby ktoś nie zdjął albo nie dobił Jezusa. Józef z Arymatei musiał specjalnie prosić Piłata, żeby zdjąć ciało Jezusa z krzyża - to dowód na to, że było pilnowane.

Jezus wielokrotnie powtarzał, że ma zostać zabity, a trzy dni (trzy dni i noce) ma być martwy a potem zmartwychwstać. Nie przypominam sobie jakoby twierdził, że trzy dni będzie leżał w grobie.

No to przeczytaj sobie jeszcze raz /Mt 12:40/, który sam przytoczyłeś.

#10 wojtek37

wojtek37

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 612 Postów
 • Lokalizacja:Gdynia

Napisano 2006-04-07, godz. 09:14

Ponadto nie natrafiłem w Biblii na żadne sprawozdanie, że Jezus zmartwychwstał w niedziele.

A kiedy, jak nie w niedziele?.

#11 Padre Antonio

Padre Antonio

  Ateista

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2291 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-07, godz. 10:08

Odnośnie długości męki na krzyżu: Rzymianie podobno potrafili regulować jej czasem - w zależności od układu ciała od kilku godzin do kilku dni ... więc całkiem możliwe, że złoczyńcy wisielu sobie już jakiś czas.
"Jeśli dojdziesz ostatecznie do tego, że nie ma Boga, zachętą do cnoty i odwagi niech będzie dla ciebie radość i przyjemność, jaką dawało ci samo myślenie, i miłość innych, którą ci ono zapewni" Thomas Jefferson

#12 haael

haael

  Inkwizytor

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1863 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-07, godz. 11:21

Ale to by wymagało założenia, że łotrowie byli ukrzyżowani inaczej niż Jezus. Co takiego się stało, że Jezusa ukrzyżowano tak, żeby umarł szybciej? Przecież im dłuższa męka, tym gorzej.

Wywód Jacka wymaga, żeby złoczyńcy byli ukrzyżowani jak najpóźniej.

Śmierć Jezusa była dla żołnierzy niespodziewana. Myśleli, że jeszcze żyje, kiedy przychodzili Go dobić.

#13 Jacek

Jacek

  Początkujący (1-50)

 • Goście
 • Pip
 • 79 Postów

Napisano 2006-04-08, godz. 13:46

Ale to by wymagało założenia, że łotrowie byli ukrzyżowani inaczej niż Jezus. Co takiego się stało, że Jezusa ukrzyżowano tak, żeby umarł szybciej? Przecież im dłuższa męka, tym gorzej.

Oczywiście im dłuższa śmierć tym gorzej.
Piłat zdawał sobie sprawę, że skazuje osobę niesłusznie skazaną.

Łukasza 23:13,14
13 Piłat zaś zwołał naczelnych kapłanów i władców oraz lud 14 i rzekł do nich: „Przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako kogoś podburzającego lud do rebelii i oto ja go wobec was przesłuchałem, ale nie znalazłem w tym człowieku żadnego powodu do zarzutów, które wnosicie przeciwko niemu.

Nie znalazł w Jezusie żadnej winy, przestraszył się i do końca próbował uwolnić Jezusa.

Jana 19 :4, 6-12
4 A Piłat znowu wyszedł na zewnątrz i powiedział do nich: „Oto wyprowadzam go do was na zewnątrz, abyście wiedzieli, że nie znajduję w nim żadnej winy”. 6 Kiedy jednak ujrzeli go naczelni kapłani i urzędnicy, zawołali, mówiąc: „Na pal z nim! Na pal z nim!” Piłat rzekł do nich: „Wy go weźcie i zawieście na palu, bo ja nie znajduję w nim żadnej winy”. 7 Żydzi odpowiedzieli mu: „My mamy pewien przepis prawny i według tego prawa powinien umrzeć, ponieważ czynił siebie synem Bożym”. 8 Kiedy więc Piłat usłyszał tę wypowiedź, tym bardziej się przestraszył; 9 i znowu wszedł do pałacu namiestnikowskiego, i powiedział do Jezusa: „Skąd jesteś?” Ale Jezus nie dał mu żadnej odpowiedzi. 10 Piłat rzekł więc do niego: „Nie odzywasz się do mnie? Czy nie wiesz, że mam władzę cię zwolnić i mam władzę zawiesić cię na palu?” 11 Jezus mu odpowiedział: „Nie miałbyś nade mną żadnej władzy, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego też człowiek, który mnie tobie wydał, ma większy grzech”. 12 Z tego powodu Piłat dalej starał się go uwolnić. Ale Żydzi zawołali, mówiąc: „Jeżeli zwolnisz tego człowieka, nie jesteś przyjacielem Cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się Cezarowi”.

#14 haael

haael

  Inkwizytor

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1863 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-04-08, godz. 15:46

Czyli jak? Piłat wiedział, że skazuje osobę niewinną, dlatego chciał Jezusowi przynajmniej skrócić męki?

Wiele wskazuje na to, że obraz Piłata z ewangelii jest trochę złagodzony. Pewnie gdyby nie to, to nie można by było bezkarnie opublikować ewangelii w Cesarstwie. Ale tak naprawdę, to Piłat był zły. Był marnym sędzią i urzędnikiem.

Ale wróćmy do kwestii grobu. Jezus powiedział, że spędzi trzy dni w grobie a nie na krzyżu.

#15 Jacek

Jacek

  Początkujący (1-50)

 • Goście
 • Pip
 • 79 Postów

Napisano 2006-04-28, godz. 18:17

A kiedy, jak nie w niedziele?.

Przecież w Biblii nigdzie nie pisze, że Jezus zmartwychwstał w 1 dzień tygodnia. Proszę przeczytajmy sprawozdania z Biblii. Przed sabatem Jezus pochowany, a 1 dnia tygodnia o świcie już jest widziany zmartwychwstały. W Biblii nie podano dnia ani godziny ani nie opisano przebiegu zmartwychwstania.
Proszę sprawdźmy.

Łukasza 23:50-56
50 A oto mąż imieniem Józef, członek Rady, mąż dobry i prawy — 51 ten nie głosował za ich zamiarem i działaniem był z Arymatei; miasta Judejczyków, i oczekiwał królestwa Bożego; 52 mąż ten poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 53 A zdjąwszy je, zawinął w delikatną tkaninę lnianą i złożył w grobowcu wykutym w skale, w którym jeszcze nikt nie leżał. 54 Był to dzień Przygotowania i pojawiała się zorza wieczorna sabatu. 55 Niewiasty zaś, które z nim przybyły z Galilei, szły za nim i widziały grobowiec pamięci oraz jak złożono jego ciało; 56 I wróciły, by przygotować wonne korzenie i olejki. Lecz w sabat oczywiście odpoczywały zgodnie z przykazaniem.
Łukasza 24:1-7
1 Jednakże w pierwszym dniu tygodnia bardzo wcześnie poszły do grobowca, niosąc wonne korzenie, które przygotowały. 2 Ale zastały kamień odtoczony od grobowca pamięci, 3 a wszedłszy, nie znalazły ciała Pana Jezusa. 4 Gdy z tego powodu były w rozterce, oto stanęli przy nich dwaj mężowie w błyszczącej odzieży. 5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, a mężowie ci rzekli do nich: „Dlaczego wśród umarłych szukacie tego, który żyje? 6 [[Nie ma go tu, lecz został wskrzeszony.]] Przypomnijcie sobie, jak wam powiedział, gdy jeszcze był w Galilei, 7 mówiąc, że Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i zawieszony na palu, a trzeciego dnia powstać z martwych”.

#16 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2007-03-23, godz. 19:17

Cytat:
Odpowiedź wynika z faktu, że Jezus, sam wszak Żyd, mówił do Żydów i posłużył się dobrze znanym im idiomem. W ten oto sposób wyrażono się w jerozolimskim Talmudzie: „Dzień i noc czyni Onah, a część Onahu jest jak całość”. Dr Lightfoot przytacza ten fragment w swej książce Horae Hebraice i dodaje: „Dlatego Chrystus mógł naprawdę powiedzieć, że ma pozostać w grobie trzy Onoth ... co pozostaje w zgodzie zarówno z wnioskami badaczy, jak i dialektem tego narodu”. http://www.chrystade...ht/skrzynka.htm


Użytkownik Adelfos edytował ten post 2007-03-23, godz. 19:19

Dołączona grafika

#17 palo

palo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 264 Postów
 • Lokalizacja:Łódź, Polska

Napisano 2007-03-23, godz. 21:52

tak tylko chcialem sie odniesc do wwypowiedzi Jacka, chociaz nie wiem czy on bywa na forum jeszcze w ogole :)

ostatnio dyskutowalem na ten temat troche z Anowi ale na razie jestem na wstepnym stadium zbierania materialow. Nigdy nie poddawalem w watpliwosc tego, ze skoro kobiety zastaly grob pusty 1. dnia rano to znaczy, ze wlasnie niedlugo przed tym musial zmartwychwstac. Ale jak sie dluzej zastanowilem to w sumie czemu nie mialby zmartwychwstac wczesniej?

No ale tak bywa, ze czytalem Biblie i znalazlem taki werset:

I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia(...)


ktory mnie do tego przekonal :)

#18 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2007-03-23, godz. 22:44

No ale tak bywa, ze czytalem Biblie i znalazlem taki werset:

I powstawszy z martwych, wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia(...)

ktory mnie do tego przekonal :)

Jak widać: lepiej uderzyć Biblią w swoją niż czyjąś głowę ;)
Dołączona grafika

#19 Anowi

Anowi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 545 Postów

Napisano 2007-03-24, godz. 00:34

Biorąc skrajny możliwy czas wskrzeszenia Jezusa (zakładamy, że zmartwychwstał na krótko przed wschodem słońca pierwszego dnia tygodnia) to cofając się o trzy dni i trzy noce dochodzimy do czwartkowego wschodu słońca.

7 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / sobota przed wschodem słońca
6 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / piątek przed wschodem słońca
5 dzień tygodnia przed wschodem słońca. / czwartek przed wschodem słońca


północ---------------------------------
WS
środa dzień "4"
ZS
Wieczerza Pańska
północ---------------------------------
zdrada Judasza
WS
Dzień Przygotowania Paschy- śmierć Jezusa ~ 15.00
czwartek dzień "5"- "1 dzień w sercu ziemi"„Dzień i noc czyni Onah, a część Onahu jest jak całość
ZS
północ--------------- "1 noc w sercu ziemi
WS
piątek dzień "6"---- "2 dzień w sercu ziemi"
ZS
północ--------------- "2 noc w sercu ziemi"
WS
sobota dzień "7" -- "3 dzień w sercu ziemi"
ZS
północ-------------- "3 noc w sercu ziemi" ------zmartwychwstanie --------
pusty grób
WS
niedziela dzień "1"

By Jezus mógł zmartwychwstać w Niedzielę przed wschodem słońca i spełnić by się miało, że „Bo tak jak Jonasz był w brzuchu ogromnej ryby trzy dni i trzy noce, tak Syn Człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce.”, to Jezus musiał umrzeć w czwartekpo wschodzie słońca, ponieważ przed Piłatem postawiono go ok. szóstej (Jn 19:14), zawieszono Go o trzeciej godzinie dnia (czyli 9.00), w południe czyli o szóstej godzinie dnia nastały ciemności, które skończyły się z chwilą śmierci Jezusa o dziewiątej godzinie dnia czyli o 15.00 (Mk 15:33)

Ze sprawozdań Biblijnych wiemy, że Jezus był sądzony i stracony w dzień, czyli przed wschodem słońca.


po wschodzie słońca

Ewangelia Łukasza donosi o zaniku światła słonecznego od godziny 6 do 9.


Tylko Jan posługiwał się kalendarzem juliańskim, w którym doba trwała od północy do północy. Pozostali ewangeliści posługiwali się kalendarzem księżycowym gdyż pisali np. o strażach nocnych (Mt 14:25; Mk 6:48 - jedna straż trwała trzy godziny).

Wiemy, że Izraelici zaczynają dzień od zachodu słońca.


Po zachodzie słońca rozpoczynają szabat.

Wynika z tego, że Jezus umarł w 4 dzień tygodnia przed wschodem słońca czyli w środę przed zachodem słońca. Skoro więc Jezus umarł w środę, to pierwszy dzień przaśników tego roku rozpoczął się według kalendarza Gregoriańskiego we wtorek po zachodzie słońca.


Jezus został zabity dnia "5" w czwartek tzn. Pierwszy dzień Przaśników 14 Nisan rozpoczął się w środę przed zachodem słońca. Doba w kalendarzu księżycowym rozpoczyna się wieczorem (Rdz 1:5), a wieczór zapada przed zachodem słońca w/g Pwt 23:11.

Spróbujmy teraz w oparciu o dane i proroctwa zawarte w Biblii uporządkować ostatnie dni życia Jezusa.


14 Nisan – środa (według kalendarza gregoriańskiego)
Pierwszy dzień Przaśników - Jezus umawia się z uczniami na posiłek paschalny.
Mt 26:17
Pierwszego dnia Przaśników podeszli do Jezusa uczniowie, mówiąc: „Gdzie chcesz, abyśmy ci przygotowali do zjedzenia posiłek paschalny?”

14 Nisan – środa/czwartek (według kalendarza gregoriańskiego)
Jezus pojmany osądzony i stracony przed zachodem słońca.

Łk 23:44 Było już około godziny szóstej, a jednak całą tę ziemię ogarnęła ciemność aż do godziny dziewiątej, 45 gdyż zanikło światło słoneczne; wtedy zasłona sanktuarium rozdarła się przez środek. 46 A Jezus zawołał donośnym głosem i rzekł: „Ojcze, w twoje ręce powierzam ducha mego”. Rzekłszy to, wydał ostatnie tchnienie."

15 Nisan – czwartek (według kalendarza gregoriańskiego)
Przed zachodem słońca minął 1 dzień martwego cieleśnie Jezusa.

Jn 19:31-33
31 Ponieważ było Przygotowanie, Żydzi, nie chcąc, żeby ciała pozostawały na palach męki w sabat (bo dzień tego sabatu był wielki*), poprosili Piłata, by skazańcom połamano nogi i zabrano ciała. 32 Przyszli zatem żołnierze i połamali nogi tym, którzy zostali z nim zawieszeni na palach — pierwszemu i drugiemu. 33 Ale przyszedłszy do Jezusa i ujrzawszy, że już jest martwy, nie połamali mu nóg.

Mk 15: 42-46
42 A że już było późne popołudnie i ponieważ było Przygotowanie, to jest dzień przed sabatem, 43 przyszedł Józef z Arymatei, poważany członek Rady, który sam też oczekiwał królestwa Bożego. Odważył się udać do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. 44 Ale Piłat się zastanawiał, czy on już jest martwy, i wezwawszy setnika, zapytał go, czy on już umarł. 45 A gdy się upewnił u setnika, dał zwłoki Józefowi. 46 Ten więc kupił delikatną tkaninę lnianą i zdjąwszy go, owinął w tę delikatną tkaninę lnianą, i złożył go w grobowcu, który był wykuty w masywie skalnym; i przytoczył kamień przed wejście do tego grobowca pamięci. 47 a Maria Magdalena i Maria, matka Jezusa, patrzyły, gdzie został złożony.

rozpoczyna się szabat 15 Nisan - Święto Przaśników zw. Pachą lub *Wielką Nocą. Jezus jest 1 noc w sercu ziemi to jest noc z czwartku na piątek.

16 Nisan – piątek po wschodzie słońca (według kalendarza gregoriańskiego)

Mt 27:62-66 NS „Następnego dnia, który był po Przygotowaniu, naczelni kapłani i faryzeusze zebrali się przed Piłatem,(63) mówiąc: "Panie, przypomnieliśmy sobie, ze ten oszust, gdy jeszcze żył, powiedział: 'Po trzech dniach zostanie wskrzeszony'.(64) dlatego każ zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby czasem jego uczniowie nie przyszli i go nie wykradli, i nie powiedzieli do ludu: 'Został wskrzeszony z martwych!', a to ostatnie oszustwo będzie gorsze niż pierwsze".(65) Piłat rzekł do nich: "Macie straż. Idźcie go zabezpieczyć, jak umiecie".(66) Poszli więc i zabezpieczyli grób przez opieczętowanie kamienia i postawienie straży.”

Dla Jezusa kończy się 2 dzień w sercu ziemi
Po zachodzie słońca w piątek Żydzi obchodzą cotygodniowy szabat dnia "7" - sobotę.
Jezus spędza 2 noc w sercu ziemi

17 Nisan wieczorem w sobotę:

Mk 16:1
16 A gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba, oraz Salome kupiły wonnych korzeni, żeby przyjść i go natrzeć..."
sobotni dzień to 3 dzień w sercu ziemi
Nastaje noc z soboty na niedzielę dla Jezusa 3 noc w sercu ziemi

Mk 16:2 I w pierwszym dniu tygodnia przyszły do grobowca pamięci bardzo wcześnie, gdy wzeszło słońce. [/b]3 I mówiły jedna do drugiej: „Kto nam odtoczy kamień od wejścia do grobowca pamięci?’ 4 Ale gdy spojrzały, zobaczyły, że kamień został już odtoczony, chociaż był bardzo duży. 5 Kiedy weszły do grobowca pamięci, ujrzały młodzieńca siedzącego po prawej stronie, odzianego w białą długą szatę, i były oszołomione. 6 On powiedział do nich: „Otrząśnijcie się z oszołomienia. Szukacie Jezusa nazarejczyka, którego zawieszono na palu. Został wskrzeszony, nie ma go tu.[/b] Oto miejsce, gdzie go złożyli. 7 Ale idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi: ‚Idzie przed wami do Galilei; tam go ujrzycie, tak jak wam powiedział’

#20 Anowi

Anowi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 545 Postów

Napisano 2007-03-24, godz. 00:51

skoro kobiety zastaly grob pusty 1. dnia rano to znaczy, ze wlasnie niedlugo przed tym musial zmartwychwstac. Ale jak sie dluzej zastanowilem to w sumie czemu nie mialby zmartwychwstac wczesniej?No ale tak bywa, ze czytalem Biblie i znalazlem taki werset:

Mk 16:9 Bp „Kiedy powstał (z grobu) rankiem w pierwszy dzień po szabacie, ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem czartów.”

ktory mnie do tego przekonal :)

Zmartwychwstanie nastąpiło o północy, mnie przekonuje ten werset:
Mt 25:6 BT „Lecz o północy rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych