Skocz do zawartości


Zdjęcie

J 10:16


 • Please log in to reply
39 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-11-28, godz. 17:27

J 10:16 BT „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

J 10:16 Bw „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

J 10:16 Bp „Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz.”


J 10:16 NS „"A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.”

J 10:16 WH „και αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης κακεινα δει με αγαγειν και της φωνης μου ακουσουσιν και γενησονται μια ποιμνη εις ποιμην”

Widać różnicę w tłumaczeniu. W PNŚ występuje wyrażenie "drugie owce", podczas gdy w innych bibliach oddano wyrażeniem "inne owce". W tekscie greckim pada w tym miejscu słowo "αλλα" - "inne". Dlaczego taka różnica w tłumaczeniu? Chodzi o potwierdzenie nauki, że istnieją dwie klasy ludzi - do życia w niebie oraz do życia na ziemi. PŚ jednak takiego odróżnienia nie czyni.

„Pierwsze owce” zgodnie z nauką Biblii, to cielesny Izrael (por. Mt 10:5-6).
Natomiast inne owce, o których mówił Pan Jezus, to narody pogańskie. (por. J 10:16; Ef 2:11-22)
Innej nauki Biblia nie zna.

Bardzo ciekawie wygląda to tutaj:

Ef 2:14-16 Bw „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka(16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;”

Jest jeszcze jeden dowód, że Jezus miał na mysli pogan a nie dwie różne grupy ludzi o odmiennym powołaniu. Świadczy o tym wystąpienie w tekście greckim słowa ALLOS a nie HETEROS. W wersecie tym bowiem, w języku greckim użyte jest słowo ALLOS, które zostało przetłumaczone jako inny. W języku greckim słowo ALLOS znaczy inny, ale tego samego rodzaju; w przeciwieństwie do HETEROS, które znaczy inny — w innym rodzaju. ALLOS zazwyczaj oznacza po prostu różnicę pomiędzy osobami a HETEROS wiąże się z drugim aspektem różnicy dotyczącej rodzaju. ALLOS wyraża różnicę liczebną i oznacza "inny tego samego rodzaju". Tak więc, słowo to oznacza przedmiot lub osobę odrębną od porównywanej z nią, lecz do niej podobną - tego samego rodzaju. Jest jeszcze inne greckie słowo, HETEROS, które można przetłumaczyć jako "inny". Jaka jest między nimi różnica? Otóż "HETEROS wyraża różnicę jakościową i oznacza "inny odmiennego rodzaju". Spójrzmy na przykłady: 1 Kor 15, 39-41. W wersetach tych słowo "inny" pojawia się kilkakrotnie. W wersetach 39 i 41 użyte jest w tekście greckim tylko słowo ALLOS. Widać jasno, że zestawione są tam rzeczy takie same co do swej natury, lecz odrębne. Np. ciała fizyczne ludzi, zwierząt, ptaków, ryb są względem siebie ALLOS; blask słońca, księżyca, gwiazd jest ALLOS. W wersecie 40 użyte jest jednak dwukrotnie słowo HETEROS. Dlaczego? Ponieważ pomiędzy ciałami ziemskimi i niebieskimi istnieje diametralna różnica rodzaju. Całkowicie innej natury jest np. ciało człowieka i ciało księżyca. Podobnie ma się rzecz z ich blaskiem. Jako drugi przykład uzycia słowa HETEROS podajmy, że apostoł Paweł nazwał fałszywą ewangelię rozpowszechnianą wśród Galacjan mianem innej (HETEROS) ewangelii, była ona bowiem odmienna, różna od tego, co głosił Paweł i inni apostołowie (Gal 1:6).

Kiedy więc Jezus mówi o "innych owcach", dla odróżnienia go od "owiec Izraela" używa słowa ALLO (inne, ale tego samego rodzaju co pierwsze). Ma więc na mysli inne owce, ale tego samego rodzaju. Według jednak nauki Strażnicy grupy te są całkiem różne i odmienne. W tym przypadku Jezus powinien więc użyć słowa HETERO. Widać więc, że nauka Strażnicy niezgodna jest ze zdaniem samego Jezusa. Samodzielne wyciągnięcie oceny pozostawiam czytającym ten post. :D
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 ariel

ariel

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 554 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2006-11-29, godz. 12:33

W języku greckim słowo ALLOS znaczy inny, ale tego samego rodzaju; w przeciwieństwie do HETEROS, które znaczy inny — w innym rodzaju.


Sprawdzałeś to?

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 09:29

Sam możesz to sprawdzić, biorąc bardzo dobry słownik języka greckiego. Zresztą piszą o tym też bibliści. Np. biblista W.E.Vine zauważył, że Pan Jezus mówiąc o Duchu Świętym (J 14:16) nazwał Go Pocieszycielem (PARAKLETOS) innym tego samego rodzaju (ALLOS), a nie innym innego rodzaju, odmiennym, różnym (HETEROS). Zobacz też jego słownik biblijny Expository Dictionary of Biblical Words.

Możesz się też o tym sam przekonać. Np. spójrz jak działa to w następujących wersetach:

Mt 2:12; 4:21; 5:39; 8:9; J 19:18; 1 Kor 14:29, gdzie występuje wyraz ALLOS,
Mt 6:24; Mk 16:12; Dz 7:18; Rz 7:23; Hbr 7:11-15, gdzie występuje wyraz HETEROS.

Bardzo ciekawe są też wersety, gdzie obydwa te słowa występują razem: Gal 1:6; 1 Kor 15:39-41; 2 Kor 11:4. Treść przesłania biblijnego staje się wtedy bardziej zrozumiała.

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-01, godz. 09:34

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 Fly

Fly

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 712 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 09:33

A mi sie wydaje, ze w jezyku polskim słowo "drugie" ma różne znaczenia. W tym przypadku nie chodzi o liczebnik porządkowy ani na wskazanie na kolejność ale raczej DRUGIE owce to tyle co INNE owce. I jeżeli się nie mylę w New World Translation w oryginale angielskim jest użyte w tym wersecie wyrażenie "other sheep", co można spokojnie przetłumaczyć na INNE owce.
Tak więc, Mirku, robisz burzę w szklance wody.

#5 pawel r

pawel r

  Niepoprawne stworzenie Boga

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4853 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Scecin City

Napisano 2006-12-01, godz. 09:45

Fly przecież mirek robi analizę języka oryginalnego (pomijając to czy z jego argumentacją się ktoś zgadza czy nie), a znaczenie podobnych słów w innych językach może mieć zupełnie inne a jasno chyba można sobie uświadomić, że chodzi o rozumienie znaczenia, a nie literalne tłumaczenie i dopiero wtedy definiowanie "co to jest/oznacza"...

Użytkownik pawel r edytował ten post 2006-12-01, godz. 09:46

Należę do 144...

Islam zdominuje świat
Islam będzie rządzić światem
Ściąć głowy tym, którzy znieważą Islam
Islam jest religią pokoju...


#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 09:51

Jednak wyrażenie DRUGIE OWCE sugeruje, że muszą być też pierwsze. A przecież Jezus nigdzie nie mówił o pierwszych owcach, tylko o owcach Izraela.

Mt 15:24 Bw "A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela."

A zatem inne owce, to owce nie należące do domu Izraela, czyli nie będący z narodu izraelskiego. Temat ten przewija się zresztą przez cały NT:

Ga 3:26-28 Bw „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.”

Nie ma żadnych podziałów. Ani na Żydów, ani na Greków, ani na niewolników ani na wolnych, ani na mężczyzn ani na kobiety, gdyż w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno.

Rz 10:12 Bw „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”

Nie ma już podziału na Żydów i Greków, czyli pogan!

Dz 15:6-8 Bw „Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.(7) A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.(8) Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam,”

Bóg nie uczynił żadnej różnicy między Żydami a poganami, i poganie również otrzymali Ducha Świętego.

1Kor 12:13 Bw „bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.”

Chrystus sprawił, że z dwojga jedność powstała. I przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy (Żydzi i poganie), w jednym Duchu. (Ef 2:13-18)

A zatem PNŚ zwodniczo przetłumaczył frazę DRUGIE OWCE, aby czytelnik odniósł wrażenie, że Biblia odróżnia od siebie powołania ludzi.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#7 Fly

Fly

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 712 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 10:06

Ja też uważam, że drugimi/innymi owcami mieli być poganie.
Natomiast nie zgadzam się, że PNŚ umyślnie wprowadza czytelnika w błąd. Jeszcze raz: użyto tu wyrazu DRUGIE w znaczeniu INNE. Świadczy o takiej intencji tłumaczy wersja angielska.
Poza tym oczywiste jest, że skoro są INNE owce, to są jeszcze jakieś inne niż INNE - co sami przyznajecie. Tak samo skoro są DRUGIE, to są też pierwsze. Nie widzę tu specjalnej różnicy.

#8 Czesiek

Czesiek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 5701 Postów
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 2006-12-01, godz. 12:14

Czy to takie ważne, jaki wyraz wstawimy, czy "inne", czy "drugie". Dalsze słowa Pana Jezusa jasno pokazują, że ma być jeden pasterz i jedna owczarnia. A budowanie klas (144000 pierwszych owiec - pasterzy, oraz wielkiej rzeszy drugich owiec tworzących klasę poddanych) na tym wersecie jest po prostu tendencyjnym użyciem Biblii przez WTS do szerzenia nauk ludzkich sprzecznych z Pismem Świętym.
Czesiek

#9 Maciej

Maciej

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1089 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 13:07

Czy to takie ważne, jaki wyraz wstawimy, czy "inne", czy "drugie". Dalsze słowa Pana Jezusa jasno pokazują, że ma być jeden pasterz i jedna owczarnia. A budowanie klas (144000 pierwszych owiec - pasterzy, oraz wielkiej rzeszy drugich owiec tworzących klasę poddanych) na tym wersecie jest po prostu tendencyjnym użyciem Biblii przez WTS do szerzenia nauk ludzkich sprzecznych z Pismem Świętym.

w takim razie czesław nam wyjaśni kogo stanowią wymienione 144000. bo stwierdzenie, że nie jest to przypadkowa liczba, to nawet pojawia się na tym forum :)

#10 Czesiek

Czesiek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 5701 Postów
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 2006-12-01, godz. 13:34

w takim razie czesław nam wyjaśni kogo stanowią wymienione 144000. bo stwierdzenie, że nie jest to przypadkowa liczba, to nawet pojawia się na tym forum :)

Jak to tam w Objawienia było o tych 144000. Są to Izraelici wybrani i oznaczeni przez Boga w czasie wielkiego ucisku po 12000 osób z 12 pokoleń Izraela, według widzimisie Boga. I w przeciwieństwie do wielkiej rzeszy opisanej dalej te 144000 osób znajduje się wczasie wielkiego ucisku na ziemi.
Czesiek

#11 Maciej

Maciej

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1089 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 13:52

Jak to tam w Objawienia było o tych 144000. Są to Izraelici wybrani i oznaczeni przez Boga w czasie wielkiego ucisku po 12000 osób z 12 pokoleń Izraela, według widzimisie Boga. I w przeciwieństwie do wielkiej rzeszy opisanej dalej te 144000 osób znajduje się wczasie wielkiego ucisku na ziemi.

po co w takim razie jakieś wyodrębnione 144 tys, a co z resztą ? tych nienaznaczonych, będą jacyś jeszcze ?

#12 pawel r

pawel r

  Niepoprawne stworzenie Boga

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 4853 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Scecin City

Napisano 2006-12-01, godz. 14:23

Macieju, a czytałeś dalej jak jest napisane: "Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy."...
Należę do 144...

Islam zdominuje świat
Islam będzie rządzić światem
Ściąć głowy tym, którzy znieważą Islam
Islam jest religią pokoju...


#13 Czesiek

Czesiek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 5701 Postów
 • Lokalizacja:Szczecin

Napisano 2006-12-01, godz. 14:27

po co w takim razie jakieś wyodrębnione 144 tys, a co z resztą ? tych nienaznaczonych, będą jacyś jeszcze ?

Macieju
Kiedy nauczysz się zakładać nowe wątki aby nie odchodzić od tematu? Mam nadzieję, że admin zrobi to za ciebie.
Co do twojego pytania o 144000, to nie znalazłem w Biblii innej na nie odpowiedzi poza tą z 14 rozdziału Objawienia. A co z resztą? A kogo masz na myśli pisząc o reszcie? i o co właściwie pytasz kiedy piszesz

tych nienaznaczonych, będą jacyś jeszcze ?

Wybacz, ale na tak zadane pytanie można napisać wszystko co się chce i nie trafić z odpowiedzią na to o co tobie chodzi
Czesiek

#14 Maciej

Maciej

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1089 Postów

Napisano 2006-12-01, godz. 14:28

Macieju, a czytałeś dalej jak jest napisane: "Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy."...

pewnie, że czytałem. tak sobie tylko...

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-18, godz. 22:04

Okazuje się, że inni również dostrzegli nieścisłości w tłumaczeniu tego wersetu w PNŚ. Oto list Pawła i Ingi do zboru w Sandomierzu:

http://brooklyn.org...._sandomierz.pdf

Ja pozwoliłem sobie zacytować idealnie pasujący do tego wątku fragment ich listu (ze stron 11-15):

Temat „wielkiej rzeszy” wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem „drugich owiec”. Nauka ta utożsamia obie grupy ze sobą i przypisuje im nadzieję ziemską. Posiada ona swoje źródło w Ewangelii Jana 10:16, gdzie Jezus Chrystus wypowiada znamienne słowa: „A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni: te również muszę przyprowadzić, i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz”.

Omówienie oficjalnego stanowiska Towarzystwa Strażnica w kwestii tożsamości „wielkiej rzeszy” i „drugich owiec”, możemy znaleźć w Strażnicy z 1 lutego 1995 r. w artykule „Skąd przybywa wielka rzesza prawdziwych czcicieli Boga?” oraz w Strażnicy nr 16/1984 r. w artykułach „Właściwy pasterz i „ta owczarnia”” oraz „Nowa zagroda dla „drugich owiec””. Zechciejmy przypomnieć sobie te artykuły (zachęcamy do ich przeczytania).

Obiektywna lektura tych artykułów - szczególnie odnosi się to do Strażnicy nr 16/1984 r., pozwala zauważyć, że wywody w nich przedstawione są niesłychanie skomplikowane. Argumenty „wskakują” w poszczególnych akapitach znikąd. Uderza rozbieżność pomiędzy prostotą przypowieści Jezusa z Ewangelii Jana 10 rozdz., a zawiłością omawianych artykułów. Skąd ta różnica? Dlaczego są one tak skomplikowane?

Objaśnienia zawarte w artykule „Właściwy pasterz i „ta owczarnia”” spróbowaliśmy uporządkować i sprowadzić do podstawowych myśli. Przedstawiają się one następująco: „owczarnia” to postanowienia przymierza Prawa dotyczące narodu izraelskiego, czyli w skrócie „owczarnia” Izraela, Jan Chrzciciel to „odźwierny”, „pasterz” to Jezus Chrystus, „obcy” to fałszywi Mesjasze.

Kolejne myśli artykułu to: Jehowa Bóg zastępuje „owczarnię” Izraela „czymś innym”; Jezus jest drzwiami „wspomnianej zagrody dla owiec, która jest owczarnią Pasterza Najwyższego, Jehowy Boga” – czyli „owczarnia” to „zagroda” (sformułowanie „wspomniana zagroda” wskazuje na to, że już nadmieniono o niej wcześniej w przypowieści Jezusa lub w artykule – pytanie gdzie? – nie możemy odnaleźć tego miejsca, natomiast pytanie po akapicie 15 sugeruje, że chodzi tu już o inną „owczarnię” niż wcześniej nadmienioną - jak to możliwe?).

Następne twierdzenia artykułu: Jezus nie był „drzwiami” do „owczarni” cielesnego Izraela; Jezus wprowadza „owce” na specjalne „pastwisko” i „odtąd (...) najwidoczniej zaczął już mówić o nowej owczarni”(czyli pastwisko to owczarnia?); „Jezus miał być drzwiami w trwałej zagrodzie, która zastąpiła poprzednią owczarnię” oraz, że powstała ona poprzez przelaną krew Jezusa w dniu wylania ducha świętego. Akapit 20 artykułu cytuje w powyższym kontekście werset 10:16 odnosząc określenie „tej owczarni” do kolejnej, drugiej „owczarni” – zakładając, że to Jezus właśnie miał na myśli.

Zgodnie z artykułem „Nowa zagroda dla „drugich owiec” Chrystus posiada jeszcze jedną „owczarnię” (zagrodę), w której znajdują się „drugie owce”, które razem z pierwszymi „owcami” tworzą „jedną trzodę”, co oznacza, że nie posiadają one nadziei niebiańskiej, ale ziemską. W artykule tym, ponadto, przedstawiono historię pojawienia się w XX wieku tej grupy ludzi, zwanych w latach 30-tych „Jonadabami” oraz różnymi sposobami argumentuje się, że takie zrozumienie pojęcia „drugie owce” „nie z tej owczarni” jest jedynie poprawne, a główną przesłanką dla tej argumentacji jest założenie z poprzedzającego artykułu, że w przypowieści Jezusa jest mowa o co najmniej dwóch „owczarniach” – cielesnej żydowskiej i duchowej pomazańców.

Wreszcie trzeci artykuł ze Strażnicy z 1 lutego 1995 r. próbuje przypomnieć główne aspekty nauki o dwóch klasach chrześcijan, m.in. omawia znaczenie „owczarni”, podobnie jak czyniły to wcześniejsze artykuły, ale z jedną szczególną różnicą – czy zauważyliście ją podczas jego lektury? Czy nie wywołała ona waszego niepokoju? (nieco dalej ją omawiamy).

W związku z powyższymi artykułami pojawia się pytanie, czy słuszne jest założenie, że Jezus faktycznie mówił o dwóch, a nawet o trzech „owczarniach”? (Myśl o trzeciej „owczarni” może być zaskakująca, ale zwróćmy uwagę na książkę „Największy ze wszystkich ludzi”, rozdz. 80 „Owczarnie i Pasterz” - w jednym z akapitów pojęcie trzeciej „owczarni” pojawia się wprost). Takie namnożenie „owczarni” wywołuje zamieszanie, jednoczesne opuszczenie wątków „pastwiska” i wyprowadzenia na nie „owiec”, budzi podejrzenie, że artykuły te, być może, próbują udowodnić coś, czego nie ma w przypowieści Jezusa? Czy podejrzenie to jest uzasadnione? Sprawdźmy.

W Strażnicy z 1 lutego 1995 r. w akapicie 3, czytamy, że Jezus „wspomniał o owcach, które zastał w symbolicznej owczarni (...). W ustępie tym nie wyjaśniono, czym jest ta symboliczna owczarnia. Przypis do akapitu odsyła raczej do wyżej omówionej Strażnicy nr 16/1984 r. gdzie można znaleźć, jak powiedziano „szczegółowe i aktualne objaśnienia dotyczące owczarni”. Kolejne wzmianki o owczarni znajdujemy w akapicie 4 i 5, gdzie czytamy m.in., że uczniowie „podążając za Jezusem, (...) udowodnili, że znajdują się we wspomnianej przez niego owczarni”, że w poczet grona tej symbolicznej „owczarni” z przypowieści Jezusa wchodzi 144 000 Żydów i ludzi z narodów oraz, że chodzi tu o duchowego Izraela Bożego.

Z powyższego wynika, że „owczarnia”, o której czytamy w Jana 10:1 to nowo utworzona „owczarnia”, czyli Izrael Boży, do której Jezus kieruje swoich uczniów. Jednakże, w związku z takim wytłumaczeniem znaczenia pojęcia „owczarnia” powstaje pytanie – jeśli Jezus rzeczywiście kieruje swoich uczniów do nowoutworzonej „owczarni”, to dlaczego w Jana 10:4 powiedziano coś przeciwnego, a mianowicie, że wypuszcza on swoich uczniów?

Zwróćmy teraz uwagę na podtytuł „Czy „drugie owce” to chrześcijanie pochodzenia pogańskiego?”. Akapit 7 i 8 próbuje odeprzeć myśli o tym, że „drugie owce” to „chrześcijanie pochodzenia pogańskiego (...)” i że w „(...) owczarni znajdują się Żydzi, którzy podlegali przymierzu Prawa” dwoma argumentami - po pierwsze twierdzi, że jest to niemożliwe, ponieważ Jezus jako Żyd sam był objęty przymierzem Prawa, i po drugie, – że takie postawienie sprawy „pomija ważny aspekt zamierzenia Bożego” ”by cała ziemia została zaludniona i przekształcona w raj”. Czy faktycznie przynależność Jezusa do narodu żydowskiego nie pozwala utożsamić „owczarni” z cielesnym Izraelem? Nie widzimy żadnej zależności pomiędzy tymi dwiema myślami. Czy twierdzenie, że obie te grupy, żydowska i pogańska, idą do nieba przekreśla zamierzenie Boże, co do życia wiecznego na ziemi? Również tutaj nie zauważamy związku – sądzimy raczej, iż wiele wskazuje na to, że przed chrześcijanami, bez względu na ich przynależność narodową, postawiono tylko jedną nadzieję - niebiańską – w nagrodę za to, że w niesprzyjających okolicznościach rozpoznają głos „pasterza”, natomiast zgodnie z Ps 22:28-30 (i wieloma podobnymi wersetami, o czym dalej w liście) to dla całej pozostałej ludzkości, otwiera się perspektywa życia wiecznego na ziemi, pod władzą Królestwa Bożego, tworzonego przez tych chrześcijan powołanych do nieba, wespół z Chrystusem.

Czy Strażnica nr 16/1984 r. zawierająca, jak podkreślono w przypisie „szczegółowe i aktualne objaśnienia dotyczące owczarni” popiera rozumienie pojęcia „owczarni” przedstawione w Strażnicy z 1 lutego 1995 r.? Zechciejmy to sprawdzić. W artykule „Właściwy pasterz i „ta owczarnia”” w akapicie 5 na s. 8 i 9 znajdujemy, po wywodzie przedstawionym w akapicie 4, następujący wniosek „Czy to znaczy, że „owczarnia” wspomniana w Ewangelii według Jana, rozdział 10, werset 1, wyobraża postanowienia wynikające z Przymierza Prawa? Otóż tak!” (patrz cały następny akapit „Nowa owczarnia pod opieką właściwego pasterza”). Co za zaskakujące odkrycie!

Jak to jest możliwe, że Strażnica (z 1 lutego 1995 r.) twierdząca jedno, odsyła do drugiej Strażnicy (nr 16/1984 r.), jako zawierającej „szczegółowe i aktualne objaśnienia dotyczące owczarni”, która twierdzi coś całkiem przeciwnego?!

Podkreślmy to raz jeszcze. Strażnica z 1 lutego 1995 r. twierdzi, że „owczarnia”, o której wspomniał Jezus, to nie cielesny Izrael, ale zbór 144 000, czyli „Izrael Boży” i że potwierdzeniem tego, że naród izraelski nie mógł stanowić „owczarni” z przypowieści Jezusa jest fakt, że Jezus był członkiem narodu izraelskiego. Natomiast Strażnica nr 16/1984 r. twierdzi, że „owczarnia” to właśnie Izrael pod przymierzem Prawa i popiera to argumentem, że przecież Jezus był członkiem tego narodu! Co za niesłychana sprzeczność! Jak redaktorzy Strażnicy mogli coś takiego przeoczyć?

Wróćmy wreszcie do książki „Największy ze wszystkich ludzi”. Zastanówmy się jak we wspomnianym rozdz. 80 tej pozycji, w komentarzu na temat przypowieści Jezusa zbudowane są akapity. Najpierw omówiono tę przypowieść. W omówieniu tym, jak i w cytowanych Strażnicach praktycznie w ogóle pominięto zasadniczy wątek „pastwiska” i stwierdzono, że Jezus to „drzwi” do „nowej owczarni” – o czymś takim on jednak nie mówił. Następnie przytoczono Łk 12:32 i stwierdzono, że mała trzódka ‘wchodzi do tej owczarni’, chociaż w przypowieści wyraźnie widzimy, że ‘owce wchodzą na pastwisko’. Potem przytoczono Jana 10:16 i powiedziano, że drugie owce nie są ‘z tej owczarni’ i wprowadzono pojęcie ‘trzeciej owczarni’ (o którym wspomnieliśmy wcześniej), by wreszcie przejść do myśli że ‘dwie owczarnie’ to ‘dwie różne zagrody’ o różnym przeznaczeniu. Czy ma to coś wspólnego z przypowieścią Jezusa?

Zatrzymajmy się chwilę – ponownie rodzi się nieodparta refleksja, że w wymienionych artykułach dzieje się coś bardzo dziwnego. Dlaczego zawarte tam wyjaśnienia są tak złożone i nie czytelne? Co za gimnastyka i męczarnia intelektualna. Ponownie pytamy: czy aby przypadkiem nie próbuje się udowodnić czegoś, czego nie ma w Biblii? Naprawdę, trzeba się wyjątkowo wysilić, aby pojąć tę wykładnię. Co mówi przypowieść Jezusa, a co wynika z komentarza Strażnic i książki „Największy ze wszystkich ludzi”?

Aby upewnić się co do tej nauki, szczególnie w związku z zauważonymi różnicami pomiędzy księgą Objawienia, a obowiązującym zrozumieniem „wielkiej rzeszy”, czuliśmy się zobowiązani zbadać bezpośrednio Ewangelię Jana w zakresie kontekstu, w którym padła powyższa wypowiedź Jezusa. Wątek związany z pojęciem „drugich owiec” bierze swój początek począwszy od 1 wersetu 10 rozdz. tej Ewangelii. Istotne jest również zapoznanie się z końcówką rozdz. 9, szczególnie wersetami 39-41, ponieważ pozwalają ustalić, do kogo Jezus skierował swoje słowa, a skierował je do faryzeuszy oburzonych wcześniejszym jego cudem uzdrowienia człowieka ślepego od urodzenia. Zapraszamy wszystkich czytelników tego listu do przypomnienia sobie 10 rozdz. Ewangelii Jana, samodzielnego zastanowienia się nad jego treścią oraz rozważenia w swoim sumieniu, z modlitwą, jego rzeczywistego znaczenia (wersety 10:1-18 postanowiliśmy poniżej przytoczyć w całości ze względu na ich wagę). Ponadto, jak zwykle postawiliśmy kilka pytań, na które każdy powinien, jak sądzimy, spróbować sobie odpowiedzieć – my wszakże na nie sobie odpowiedzieliśmy.

W wersecie 10:1-6 czytamy: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami lecz się wspina w jakimś innym miejscu, ten jest złodziejem i grabieżcą. Ale kto wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on woła swoje owce po imieniu i je wyprowadza. Kiedy już wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, a owce podążają za nim, ponieważ znają jego głos. Za obcym na pewno nie będą podążać, lecz będą od niego uciekać, ponieważ nie znają głosu obcych. Jezus opowiedział im owo porównanie, ale oni nie wiedzieli, co znaczy to, o czym do nich mówi.”

O jakiej „owczarni” Jezus mówi? Kto jest „pasterzem” a kto „złodziejem”? Które „owce” należą do „pasterza” a które nie, kim one są i ile ich jest? Skąd i dlaczego „pasterz” wyprowadza, wypuszcza swoje „owce”? Kim są „obcy”?

W wersetach 10:7-15 czytamy: „Jezus zaś znowu rzekł: „Zaprawdę, zaprawdę wam mówię: Ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli zamiast mnie, to złodzieje i grabieżcy, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami; kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko. Złodziej nie przychodzi w innym celu, jak tylko po to, żeby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem, by miały życie i by miały je w obfitości. Ja jestem wspaniałym pasterzem; wspaniały pasterz daje swą duszę za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem i do którego owce nie należą jako jego własność, widzi zbliżającego się wilka, porzuca owce i ucieka – a wilk porywa je i rozprasza – ponieważ jest najemnikiem i nie troszczy się o owce. Ja jestem wspaniałym pasterzem i znam moje owce, a moje owce znają mnie, tak jak Ojciec zna mnie, a ja znam Ojca; i daję swą duszę za owce.”

W tym fragmencie Jezus sam podaje klucz do zrozumienia swojej przypowieści. Dzięki niemu zauważyliśmy kilka rzeczy. „Pasterz” to oczywiście Jezus Chrystus. „Złodzieje i grabieżcy” to fałszywi Mesjasze. „Owczarnia” to, jak widać, nikt inny tylko cielesny Izrael. Wszyscy Żydzi to owce w „owczarni”. Ale czy wszyscy Źydzi to owce pasterza? Owce pasterza to tylko mała garstka Hebrajczyków posłuszna głosowi pasterza. Nie wszystkie owce są posłuszne jego głosowi – tylko te, które znają ten głos. Pasterz zabiera swoje owce i je wyprowadza z „owczarni” na zewnątrz. Kiedy wszystkie swoje wyprowadzi z „owczarni” poprzez drzwi, czyli samego siebie, wtedy pójdzie przed nimi, a one podążą za nim, a nie za obcymi pasterzami (owce w owczarni stoją, nie mogą nigdzie się udać – pasterz nie chodzi z nimi w kółko wewnątrz owczarni). Co oznaczają słowa, „kto wejdzie przeze mnie, ten będzie wybawiony i wejdzie oraz wyjdzie i znajdzie pastwisko.”? Mamy tu serię słów: „wejdzie – wybawiony – wejdzie”, „wyjdzie i znajdzie pastwisko”. Czy Jezus nie zaprzecza sam sobie? Albo się wchodzi albo wychodzi, a Jezus mówi wejdzie i wyjdzie. Ta część jego wypowiedzi jest szczególna. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy owcą wewnątrz owczarni i od środka widzimy drzwi – jeśli owca wychodzi na zewnątrz wówczas stosuje się do niej słowo „wyjdzie”. A jak widzi tę sytuację pasterz, który patrzy na owczarnię od strony pastwiska – otóż z jego punktu widzenia owca „wejdzie” na pastwisko. Czyli, można wobec tego powiedzieć, (10:9): kto „wejdzie (na pastwisko), ten będzie wybawiony”, bo „wejdzie (poprzez mnie - Mesjasza) oraz wyjdzie (z owczarni izraelskiej) i znajdzie pastwisko (chrześcijańskie).

Przejdźmy teraz do zagadnienia „pastwiska”. Jezus w przypowieści kieruje stopniowo naszą uwagę od „owczarni” do „pastwiska”. To „pastwisko” i wyprowadzenie „owiec” na „pastwisko” z „owczarni” jest głównym motywem jego opowieści (nie zaś domniemane druga i trzecia „owczarnia”). Pastwisko jest celem jego pasterskiej misji, ponieważ jest tożsame ze zbawieniem jego „owiec”. „Pastwisko” jest głównym tematem jego nauczania i celem, który stawia swoim owcom. Pasterz nie mówi, że zakłada nową „owczarnię”, ale że wyprowadza lub wypuszcza owce na pastwisko, a one je znajdują. Czym jest to pastwisko? „Pastwisko” jest przeciwstawione „owczarni”. Owczarnia w potocznym i słownikowym rozumieniu to pomieszczenie, budynek lub ośrodek hodowli owiec (patrz „Mały słownik języka polskiego”). W zakresie pojęcia owczarnia może również mieścić się zagroda. W czasach biblijnych, jak dowodzą tego najnowsze odkrycia archeologiczne (za TV Discovery), funkcję inwentarską pełniły również partery domów w Izraelu. W każdym bądź razie, owczarnia to obiekt zamknięty o ograniczonej przestrzeni dla zwierząt. Aby zwierze właściwie odżywić konieczne było jego wyprowadzenie na łąkę. I dokładnie to Jezus czyni ze swoimi „owcami” - wyprowadza je. „Owczarnia” jednak pozostaje, a w niej owce, które nie należały do Jezusa. Już więcej nie interesuje się on „tą owczarnią” (Jezus na mocy swojej śmierci rozwiązuje przymierze Ojca z „owczarnią” Izraela cielesnego). Od teraz interesuje go „pastwisko”, które nie posiada sztucznych wygrodzeń - granic (powołuje do istnienia Izraela duchowego w nowej przestrzeni wolności chrześcijańskiej bez sztywnych ogrodzeń na wzór „owczarni” żydowskiej). „Pastwisko” jest synonimem wolności, jest również pełne pokarmu niedostępnego dla owiec pozostających w owczarni tj. nauk Jezusa i pokarmu w postaci jego ciała i krwi, dlatego Jezus mówi, że owce będą miały życie w obfitości – życie wieczne. Wokół wolnej przestrzeni pastwiska koncentruje się wiele zagrożeń, np. złodzieje czy dzikie zwierzęta. Pomimo tego, pasterz nie buduje wokół niego żadnych zasieków. Owce są bezpieczne dopóki pozostają przy nim. Prawdziwego pasterza możemy rozpoznać po tym, że daje swoje życie za owce. Bez względu na to, co się dzieje, nigdy nie zostawi swoich owiec – taki jest Jezus! Fałszywi Mesjasze, przeciwnie, przychodzą w konkretnym celu, by kraść owce pasterza, by je zabijać i by niszczyć stado, a najemnicy – fałszywi pasterze – przychodzą z myślą o zrobieniu interesu na pasieniu owiec, a w razie niebezpieczeństwa nie mają nic im do zaoferowania – uciekają, a drapieżnik, Diabeł, je rozprasza. Złodzieje i grabieżcy są przedstawieni jako z gruntu źli - kierujący się najniższymi instynktami, mordercy. Najemnicy są natomiast przedstawieni jako tchórze.

W końcu Jezus mówi, w 10:16: „A mam i drugie owce, które nie są z tej owczarni: te również muszę przyprowadzić, i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz”. Kim są „drugie owce”? Czym jest „ta owczarnia”? Co to znaczy jedna trzoda? Teraz sprawa jest zupełnie prosta. „Drugie owce” to po prostu poganie – ludzie z narodów, którzy nie pochodzą „z tej owczarni”, czyli z Izraela – narodu wybranego. Innymi słowy Jezus powiedział: „Mam jeszcze inne owce (ludzi z narodów) – nie z tej owczarni (Izraela) - przyprowadzę je tu, do siebie, na pastwisko, i razem połączę je wszystkie (Żydów i pogan) w jedną trzodę”.

W świetle powyższego doszliśmy do zaskakującej konkluzji: nie ma już ani „pierwszych” ani „drugich owiec” - Jezus już je przyprowadził, nie ma już żadnej „owczarni” –– jest po prostu jedno „pastwisko” z jednym „wspaniałym pasterzem” i jedną „trzodą” - stadem, grupą „owiec”.

I jeszcze jedno – jak naprawdę o oryginale brzmi oryginalne sformułowanie Jezusa z Jana 10:16? Przeważnie znamy je jako „drugie owce”. Okazuje się, że języku greckim (patrz Międzywierszowy Przekład Królestwa Pism Greckich) sformułowanie „drugie owce” brzmi dosłownie άλλα πρόβατα (czytaj: alla probata) i oznacza inne owce. Skąd ta różnica? Dlaczego w przekładzie, który powinien być wolny od prywatnych poglądów napotykamy tłumaczenie, które tak zmienia jego sens? Czyżby oryginalne sformułowanie „inne owce” nie pasowało do założonej doktryny?

Nasz wniosek jest następujący - w świetle bezpośredniego przeanalizowania w Biblii wypowiedzi Jezusa na temat „owczarni” i „drugich owiec”, artykuły wyjaśniające stanowisko „niewolnika wiernego i roztropnego” wydają się, co najmniej jakimś fatalnym nieporozumieniem a nauka w nich zawarta - błędna.

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-08-19, godz. 01:04

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-12-30, godz. 19:30

Ja chciałem wrócić do tego wątku i przedstawić jeszcze jedną różnicę w oddaniu tego wersetu przez różne Biblie:

J 10:16 BT „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

J 10:16 Bw „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

J 10:16 Bp „Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz.”


J 10:16 NS „"A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.”

J 10:16 WH „και αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης κακεινα δει με αγαγειν και της φωνης μου ακουσουσιν και γενησονται μια ποιμνη εις ποιμην”

Otóż trzeba przyznać, że Strażnica dobrze oddaje te dwa pogrubione wyrazy odróżniając je od siebie, bowiem greckie słowo przetłumaczone tutaj na "owczarnia" to AULE, które doslownie oznacza "dziedziniec", "zagroda dla owiec". To samo słowo w tym kontekście występuje na przykład jeszcze w J 10:1, gdzie wszystkie przekłady oddają sformułowaniem "owczarnia".

Natomiast słowo przetłumaczone w PNŚ jako "trzoda" to grecki wyraz POINES, który dosłownie oznacza "trzoda", "stado" ale może też oznaczać "owczarnia". Słowo to występuje jeszcze Mt 26:31; Łk 2:8; 1 Kor 9:7 (2 razy). Wszystkie wymienione przekłady oddają ten wyraz jako "trzoda" czy "stado" nie uzywając pojęcie "owczarnia".

A więc jak widzimy w J 10:16 jest wyraźnie mowa o dwóch owczarniach, natomiast o jednej trzodzie. Czy wobec tego należy z tego wyciągnąć wniosek, że istnieją dwie klasy ludzi posiadające inne powołania? W żadnym wypadku i bylo to wyjaśniane już wyżej w poczatkowych postach. Pragnę jeszcze raz zwrócić uwagę na ponizszy tekst:

Ef 2:14-16 Bw „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka(16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;”

A więc werset ten dobitnie wyjaśnia o jakie dwie owczarnie chodzi, które staly się jedną trzodą: to Żydzi i poganie. Jest jeszcze jedna godna uwagi wskazówka. Zwróćmy bowiem uwagę na słowa samego Jezusa: MAM też inne owce.. (a nie "BĘDĘ MIAŁ dopiero w bliżej nieokreślonej przyszlości). Jeśli więc zakładać, że jest tak, jak uczą ŚJ, to Pan Jezus mówiąc o tym, że ma drugie owce nie z tej owczarni, to znaczy, że za Jego czasów byli już ludzie o enigmatycznym powołaniu ziemskim. Jak to wytłumaczyć? Za czasów Jezusa byli więc ludzie niepowołani do ojczyzny w niebie, jednocześnie będąc Jego uczniami? Oczywiście wiemy, źe Strażnica powołanie ziemskie datuje dopiero na XX wiek, a więc słowa Jezusa okazaly by się zwodnicze. Jesli jednak zauważy się, że za czasów pierwszych chrześcijan byli też poganie, to wszystko układa się w zgrabną logiczną całość. Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości to jak wyjaśni podane przez apostoła Pawła słowa o "stworzeniu z dwóch jednego człowieka"?

Jeśli ktoś chce wnikliwiej spojrzeć na poruszoną kwestię podaję link do ciekawego artykułu na ten temat:

http://www.trinitari...WA-O-OWCACH.htm
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#17 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-08-26, godz. 05:16

Sprawdzałeś to?

Przedstawiam ci skan z leksykonu Thayer, iż języku greckim słowo ALLOS znaczy inny, ale tego samego rodzaju; w przeciwieństwie do HETEROS, które znaczy inny - w innym rodzaju.

ALLOS
Dołączona grafika

na samym dole opisano różnicę między tymi dwoma słowami.

Dla formalności HETEROS
Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#18 kochajacy_prawde

kochajacy_prawde

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 155 Postów

Napisano 2008-08-26, godz. 13:31

Ja też uważam, że drugimi/innymi owcami mieli być poganie.
Natomiast nie zgadzam się, że PNŚ umyślnie wprowadza czytelnika w błąd. Jeszcze raz: użyto tu wyrazu DRUGIE w znaczeniu INNE. Świadczy o takiej intencji tłumaczy wersja angielska.
Poza tym oczywiste jest, że skoro są INNE owce, to są jeszcze jakieś inne niż INNE - co sami przyznajecie. Tak samo skoro są DRUGIE, to są też pierwsze. Nie widzę tu specjalnej różnicy.


Ja bym się nie czepiał, gdyby to był jedyny raz w PNŚ, kiedy "nieumyślnie wprowadza się czytelnika w błąd". Popatrz naprzykład na list do Kolosan 1:16-17 (wstawione słowo "inne", które nie występuje w orginale), Dzieje 4:2 (w orginale jest "zmartwychwstanie w Jezusie"), Hebrajczyków 12:23 (w orginale jest "duchy prawych") i wiele wiele innych...

Nie wierzę w przypadkowość niektórych osobliwych zmian w PNŚ.

#19 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-08-27, godz. 08:54

J 10:16 BT „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.”

J 10:16 Bw „Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.”

J 10:16 Bp „Mam też inne owce, które nie są z tej owczarni, muszę je też przyprowadzić. I będą słuchać mojego głosu, i powstanie jedna owczarnia i jeden pasterz.”


J 10:16 NS „"A mam drugie owce, które nie są z tej owczarni; te również muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna trzoda, jeden pasterz.”

J 10:16 WH „και αλλα προβατα εχω α ουκ εστιν εκ της αυλης ταυτης κακεινα δει με αγαγειν και της φωνης μου ακουσουσιν και γενησονται μια ποιμνη εις ποιμην”

Widać różnicę w tłumaczeniu. W PNŚ występuje wyrażenie "drugie owce", podczas gdy w innych bibliach oddano wyrażeniem "inne owce". W tekscie greckim pada w tym miejscu słowo "αλλα" - "inne". Dlaczego taka różnica w tłumaczeniu? Chodzi o potwierdzenie nauki, że istnieją dwie klasy ludzi - do życia w niebie oraz do życia na ziemi. PŚ jednak takiego odróżnienia nie czyni.

„Pierwsze owce” zgodnie z nauką Biblii, to cielesny Izrael (por. Mt 10:5-6).
Natomiast inne owce, o których mówił Pan Jezus, to narody pogańskie. (por. J 10:16; Ef 2:11-22)
Innej nauki Biblia nie zna.


gr-ang PNŚ

Dołączona grafika

gr-pol Vocatio

Dołączona grafika

#20 KBM

KBM

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 190 Postów
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:warmińsko-mazurskie

Napisano 2008-12-10, godz. 10:49

Widać różnicę w tłumaczeniu. W PNŚ występuje wyrażenie "drugie owce", podczas gdy w innych bibliach oddano wyrażeniem "inne owce". W tekscie greckim pada w tym miejscu słowo "αλλα" - "inne". Dlaczego taka różnica w tłumaczeniu? Chodzi o potwierdzenie nauki, że istnieją dwie klasy ludzi - do życia w niebie oraz do życia na ziemi. PŚ jednak takiego odróżnienia nie czyni.

Skąd taka różnica? Wyjaśnienie jest proste. Rzekomo tłumaczony z tekstów oryginalnych PNŚ - wcale nie jest tłumaczony z oryginalnych tekstów. Oparty jest na przekładzie angielskim, ale tłumaczenie na polski w znacznym stopniu zostało oparte na przekładzie Biblii Gdańskiej, która pisana jest staropolskim językiem. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że język ten jest trudniej dziś zrozumiały, i pozwala na większą manipulację. Pamiętam jak jeszcze moi dziadkowie nie używali słowa "inny" ale mówili "drugi". Znaczenie jest oczywiście "inny". I właśnie w BG zamiast słowo "inne" pada jeszcze staropolskie sformułowanie "drugie". Jakże to odpowiada intencjom niewolnika.

Ef 2:14-16 Bw „Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała, i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni,(15) On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka(16) i pojednać obydwóch z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczywszy na nim nieprzyjaźń;”

Rzeczywiście werset ten mówi o zjednoczeniu ludzi z "dwóch Owczarni" w Jedno Ciało w Chrystusie.
Chciałbym jednakże wskazać pewną nieścisłość tego tłumaczenia BW. Wskazówkę, że coś jest niedopowiedziane można znaleźć choćby w BT, gdzie czytamy "pozbawił On mocy Prawo Przykazań wyrażone w zarządzeniach". Już porównując te dwa przekłady widać, że coś jest nie zrozumiałe. Jeśli przypomnimy sobie jeszcze słowa Chrystusa "nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie..." (Mt.5,17.18). Skoro więc Jezus mówi wyraźnie, że nie zniósł Prawa, czy ap.paweł mógłby napisać coś zupełnie innego? Spójrzmy więc co ten sam apostoł pisze w innym miejscu "Czyż więc przez wiarę przekreślamy Prawo? Wręcz przeciwnie. My Prawo umacniamy." (Rz.3,31BP). Dlatego też najdokładniej ten werset oddaje przekład Biblii Brzeskiej:
Ef 2,15 bb "Zgładziwszy przez ciało swoje nieprzyjaźni, to jest, zakon przykazania, który się zamyka w ceremoniach, aby dwu stworzył w samym sobie w jednego nowego człowieka, czyniąc pokój."
I to jest ta część Zakonu, którą Chrystus (nie zniósł) wypełnił - cała część ceremonialna (głównie z systemem ofiarniczym), która była "cieniem rzeczy przyszłych", i wskazywała na ostateczną Ofiarę Chrystusa.

Jednak wyrażenie DRUGIE OWCE sugeruje, że muszą być też pierwsze. A przecież Jezus nigdzie nie mówił o pierwszych owcach, tylko o owcach Izraela.
Mt 15:24 Bw "A On, odpowiadając, rzekł: Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela."
A zatem inne owce, to owce nie należące do domu Izraela, czyli nie będący z narodu izraelskiego. Temat ten przewija się zresztą przez cały NT:
Ga 3:26-28 Bw „Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.(27) Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa.(28) Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety; albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie.”
Nie ma żadnych podziałów. Ani na Żydów, ani na Greków, ani na niewolników ani na wolnych, ani na mężczyzn ani na kobiety, gdyż w Jezusie Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno.
Rz 10:12 Bw „Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.”
Nie ma już podziału na Żydów i Greków, czyli pogan!
Dz 15:6-8 Bw „Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.(7) A gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich: Mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli.(8) Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego jak i nam,”
Bóg nie uczynił żadnej różnicy między Żydami a poganami, i poganie również otrzymali Ducha Świętego.
1Kor 12:13 Bw „bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało - czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.”
Chrystus sprawił, że z dwojga jedność powstała. I przez Niego mamy dostęp do Ojca jedni i drudzy (Żydzi i poganie), w jednym Duchu. (Ef 2:13-18)
A zatem PNŚ zwodniczo przetłumaczył frazę DRUGIE OWCE, aby czytelnik odniósł wrażenie, że Biblia odróżnia od siebie powołania ludzi.

Zgadzam się z tą wypowiedzią na 100%.
W Biblii jest jedynie podział na Dzieci Boga i dzieci diabła:
1Jan 3:10 bt "Dzięki temu można rozpoznać dzieci Boga i dzieci diabła: każdy, kto postępuje niesprawiedliwie, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata."
Tak więc - skoro według nauk organizacji ŚJ tylko "pierwsze owce" są Dziećmi Bożymi (?), to "drugie owce" mogą być tylko dziećmi diabła. Jaką więc mogą mieć nadzieję?!

Ja też uważam, że drugimi/innymi owcami mieli być poganie.
Natomiast nie zgadzam się, że PNŚ umyślnie wprowadza czytelnika w błąd. Jeszcze raz: użyto tu wyrazu DRUGIE w znaczeniu INNE. Świadczy o takiej intencji tłumaczy wersja angielska.
Poza tym oczywiste jest, że skoro są INNE owce, to są jeszcze jakieś inne niż INNE - co sami przyznajecie. Tak samo skoro są DRUGIE, to są też pierwsze. Nie widzę tu specjalnej różnicy.

Chodzi właśnie o tworzenie w naukach organizacji ŚJ dwóch klas ludzi - jednych do królowania, innych do usługiwania - co jest niezgodne z nauką Biblii, ale tak właśnie naucza niewolnik. I jakże na rękę jest mu tłumaczenie "drugie", gdyż skoro są "inne", to są "jeszcze inne". Ale skoro są "drugie" to muszą być "pierwsze".
Gra słów - ale jakże istotna dla wprowadzenia w błąd!!!

Jak to tam w Objawienia było o tych 144000. Są to Izraelici wybrani i oznaczeni przez Boga w czasie wielkiego ucisku po 12000 osób z 12 pokoleń Izraela, według widzimisie Boga. I w przeciwieństwie do wielkiej rzeszy opisanej dalej te 144000 osób znajduje się wczasie wielkiego ucisku na ziemi.

Wyjaśnienie liczby 144000 na forum "144000" - Tematyka ogólna
Świadkowie Jehowy - niewolnicy niewolnika
Blog ukazujący błędy w naukach organizacji ŚJ
www.chrzescijanin5.blog.onet.pl
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych