Skocz do zawartości


Zdjęcie

Ef 3:11


 • Please log in to reply
4 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-29, godz. 14:32

Na temat spójnika EN - "w", który Strażnica często interpretuje jako "w jedności z" napisano już sporo na naszym forum:

http://watchtower.or...?showtopic=1119

http://watchtower.or...?showtopic=1157

http://watchtower.or...?showtopic=1148

http://watchtower.or...?showtopic=1141

jednak okazuje się, że nie są to wszystkie odosobnione przypadki, czego dowodem jest ten właśnie nowo założony wątek. Spójrzmy zatem do naszego wersetu:

Ef 3:11 Bg „Według postanowienia wiecznego, które uczynił w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,”

Ef 3:11 BT „zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Ef 3:11 Bw „według odwiecznego postanowienia, które wykonał w Chrystusie Jezusie, Panu naszym,”

Ef 3:11 Bp „zgodnie z odwiecznym (Jego) postanowieniem, które urzeczywistnił w Chrystusie Jezusie, naszym Panu.”


Ef 3:11 NS „zgodnie z wiekuistym zamierzeniem powziętym przez niego w związku z Chrystusem - Jezusem, naszym Panem -”

Ef 3:11 WH „κατα προθεσιν των αιωνων ην εποιησεν εν τω χριστω ιησου τω κυριω ημων”

Tutaj z kolei Strażnica oddaje ten spójnik wyrażeniem "w związku z". Oczywiście od razu nasuwa się pytanie: dlaczego taka niekonsekwencja i czyżby wyrażenie "w jedności z" nie pasowało?

Otóż uczyniono to po to, co już zresztą wiele razy na tym forum powtarzałem, aby osłabić pozycję Jezusa Chrystusa i jego rolę w zbawieniu świata. Z wersetu tego wynika bowiem, że Bóg swoje zamiary wykonał i urzeczywistnił w osobie Jezusa Chrystusa. Jednakże w PNŚ sens tego wersetu zmienił się i oznacza dla Strażnicy teraz, że zamiar Boga został urzeczywistniony jedynie poprzez współpracę z Jezusem Chrystusem, a więc spycha naszego zbawiciela na plan dalszy, nie jako wykonawcę, ale jako jakby prowokatora. Jednak z Jezusem powziąść zamiar to co innego niż go wypełnić w Chrystusie!

Werset ten posiada jeszcze jeden dowód, że osoba Jezusa Chrystusa odgrywa dla Strażnicy tylko drugorzędną rolę. Jest tam zastosowany czas teraźniejszy "z wiekuistym zamierzeniem powziętym" zamiast przeszłego "które wykonał", jak mówi oryginalny tekst grecki. Zmienia to całkowicie sens wypowiedzi apostoła Pawła w taki sposób, że sugeruje, iż Bóg powziął zamierzenie, na które wykonanie przeznaczył również przyszłe wydarzenia. Jednakże sens tego tekstu jest inny: Bóg swoje zamierzenie w stosunku do ludzkości już kompletnie wykonał w osobie Jezusa Chrystusa. Myśl tę potwierdza również apostoł Paweł wcześniej w swoim liście (Ef 2:13-18).

Zgodnie więc z teorią Strażnicy sens tego wersetu jest taki: Bóg powziął wiekuiste zamierzenie w związku z Chrystusem, aby go zupełnie wypełnić przez przyszłą ziemską Organizację Świadków Jehowy. Jak jednak widzimy jest to pewna manipulacja natchnionym Słowem Bożym.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-30, godz. 13:00

Podobnym przykładem na to, że według poglądu Strażnicy nie wystarcza wiara oparta na Chrystusie, niech będzie przekręcenie znaczenia jeszcze jednego wersetu:

2Tm 3:15 Bg „A iż z dzieciństwa umiesz Pisma święte, które cię mogą uczynić mądrym ku zbawieniu przez wiarę, która jest w Chrystusie Jezusie.”

2Tm 3:15 BT „które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.”

2Tm 3:15 Bw „I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.”

2Tm 3:15 Bp „Również dlatego, że od dziecka, znasz Pisma święte, które mogą ci dać mądrość, prowadzącą do zbawienia przez wiarę, jaką mamy w Chrystusie Jezusie.”


2Tm 3:15 NS „i że od najwcześniejszego dzieciństwa znasz święte pisma, które mogą cię uczynić mądrym ku wybawieniu przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem.”

2Tm 3:15 WH „και οτι απο βρεφους ιερα γραμματα οιδας τα δυναμενα σε σοφισαι εις σωτηριαν δια πιστεως της εν χριστω ιησου

Zwróćmy uwagę na to, że tutaj, podobnie jak w wersecie poprzednim, zmieniono greckie wyrażenie DIA PISTEOS TES EN CHRISTO JESOU - "przez wiarę w Chrystusa Jezusa" na "przez wiarę związaną z Chrystusem Jezusem". Ostatnie sformułowanie sugeruje, że sama wiara w Jezusa jednakże nie wystarcza do zbawienia. Od razu nasuwa się pytanie: wiara "związana z Chrystusem Jezusem" ale wiara w co? Intencją takiego przetłumaczenia tego tekstu jest sugestia, że wiara ŚJ powinna opierać się tylko na łączności z Jezusem Chrystusem, a nie na nim, ponieważ w przeciwnym razie nie byłaby potrzebna żadna organizacja. Samo przez się rozumie się, że było koniecznym dopasować to miejsce biblijne do własnej ideologii posiadania nowożytnej, ziemskiej organizacji Bożej.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-08-31, godz. 07:23

Jako kolejne przykłady tym razem zobaczmy w jaki sposób PNŚ pozbawia boskości Jezusa Chrystusa:

J 13:31 Bg „A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz jest uwielbiony Syn człowieczy, a Bóg uwielbiony jest w nim.”

J 13:31 BT „Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.”

J 13:31 Bw „A gdy wyszedł, rzekł Jezus: Teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w nim.”

J 13:31 Bp „Kiedy on wyszedł, Jezus powiedział: - Teraz Syn Człowieczy został uwielbiony i Bóg został uwielbiony w Nim.”


J 13:31 NS „Kiedy więc wyszedł, Jezus powiedział: "Teraz Syn Człowieczy zostaje otoczony chwałą i Bóg zostaje otoczony chwałą w związku z nim.”

J 13:31 WH „οτε ουν εξηλθεν λεγει ιησους νυν εδοξασθη ο υιος του ανθρωπου και ο θεος εδοξασθη εν αυτω

Wyraźne świadectwo Pisma Świętego, że to sam Bóg jest w Jezusie. Strażnica jednak poprzez oddanie greckiej frazy EN AUTO, która dosłownie oznacza "w nim", przez sformułowanie "w związku z nim" zmieniła kompletnie znaczenie wersetu.

A oto drugi przykład dosłownie parę wersetów dalej:

J 14:13 Bg „A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu.”

J 14:13 BT „A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu.”

J 14:13 Bw „I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu.”

J 14:13 Bp „I o cokolwiek poprosicie w imię moje, spełnię, aby Ojciec został uwielbiony w Synu.”


J 14:13 NS „A o cokolwiek poprosicie w imię moje, ja to uczynię, żeby Ojciec był otoczony chwałą w związku z Synem.”

J 14:13 WH „και ο τι αν αιτησητε εν τω ονοματι μου τουτο ποιησω ινα δοξασθη ο πατηρ εν τω υιω

Pozostawiam bez komentarza, bowiem nie można tego czytać ze stoickim spokojem. :blink:
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-09-08, godz. 16:20

Podaję następne przykłady, gdzie zamiast spójnika "w" wstawiono do tekstu sformułowanie "w związku z", zmieniając sens wypowiedzi. Tym razem mój wybór padł na wyrażenie EN CHRISTO IESOU - "w Chrystusie Jezusie", co w PNŚ zostało oddane poprzez "w związku z Chrystusem Jezusem" lub "związaną z Chrystusem Jezusem":

Kol 1:4 Bg „Usłyszawszy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i miłości przeciwko wszystkim świętym,”

Kol 1:4 BT „odkąd usłyszeliśmy o waszej wierze w Chrystusie Jezusie i o waszej miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych -”

Kol 1:4 Bw „bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych,”

Kol 1:4 Bp „Usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w Chrystusa Jezusa i miłości, jaką okazujecie wszystkim świętym,”


Kol 1:4 NS „usłyszeliśmy bowiem o waszej wierze w związku z Chrystusem Jezusem i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych”

Kol 1:4 WH „ακουσαντες την πιστιν υμων εν χριστω ιησου και την αγαπην [ην εχετε] εις παντας τους αγιους”

--------------------------------------------------------------------------------

1Tm 1:14 Bg „Lecz nader obfitowała łaska Pana naszego z wiarą i z miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 1:14 BT „A nad miarę obfitą okazała się łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 1:14 Bw „A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 1:14 Bp „Taki był bezmiar łaski Pana naszego, a z nią zaufania i miłości, która jest w Chrystusie Jezusie.”


1Tm 1:14 NS „Lecz niezasłużona życzliwość naszego Pana niezmiernie obfitowała wraz z wiarą i miłością związaną z Chrystusem Jezusem.”

1Tm 1:14 WH „υπερεπλεονασεν δε η χαρις του κυριου ημων μετα πιστεως και αγαπης της εν χριστω ιησου

--------------------------------------------------------------------------------

1Tm 3:13 Bg „Albowiem którzy by dobrze służyli, stopień sobie dobry zjednają i wielkie bezpieczeństwo w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 3:13 BT „Ci bowiem, skoro dobrze spełnili czynności diakońskie, zdobywają sobie zaszczytny stopień i ufną śmiałość w wierze, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 3:13 Bw „Bo ci, którzy dobrze służbę pełnili, zyskują sobie wysokie stanowisko i prawo występowania w sprawie wiary, która jest w Chrystusie Jezusie.”

1Tm 3:13 Bp „Bo ci, którzy dobrze sprawują posługę diakona, zdobywają sobie zaszczytny stopień oraz pełną ufność w wierze, którą oparli na Chrystusie Jezusie.”


1Tm 3:13 NS „Mężczyźni bowiem, którzy bardzo dobrze usługują, zyskują sobie wspaniałą pozycję i wielką swobodę mowy w wierze w związku z Chrystusem Jezusem.”

1Tm 3:13 WH „οι γαρ καλως διακονησαντες βαθμον εαυτοις καλον περιποιουνται και πολλην παρρησιαν εν πιστει τη εν χριστω ιησου
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-05-24, godz. 19:31

Oto następny przykład, gdzie wyrażenie EN KYRIO - "w Panu" przedłożone jako "w związku z Panem":

1Kor 11:11 Bg „A wszakże mąż nie jest bez niewiasty, ani niewiasta nie jest bez męża w Panu.”

1Kor 11:11 BT „Zresztą u Pana ani mężczyzna nie jest bez kobiety, ani kobieta nie jest bez mężczyzny.”

1Kor 11:11 Bw „Zresztą, w Panu kobieta jest równie ważna dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety.”

1Kor 11:11 Bp „Zresztą w Panu zarówno kobieta zależy od mężczyzny, jak i mężczyzna od kobiety.”


1Kor 11:11 NS „Poza tym w związku z Panem ani kobieta nie jest bez mężczyzny, ani mężczyzna bez kobiety.”

1Kor 11:11 WH „πλην ουτε γυνη χωρις ανδρος ουτε ανηρ χωρις γυναικος εν κυριω

Chociaż w innym miejscu oddaje to wyrażenie całkowicie prawidłowo:

1Kor 7:39 Bw „Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.”

1Kor 7:39 NS „Żona jest związana przez cały czas, dopóki żyje jej mąż. Ale jeśli mąż zapadnie w sen śmierci, wolno jej poślubić, kogo zechce, tylko w Panu.”

1Kor 7:39 WH „γυνη δεδεται εφ οσον χρονον ζη ο ανηρ αυτης εαν δε κοιμηθη ο ανηρ ελευθερα εστιν ω θελει γαμηθηναι μονον εν κυριω

Tak się zastanawiam jaką metodę obrała Strażnica, i kiedy stosuje jedno a kiedy drugie wyrażenie?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych