Skocz do zawartości


Zdjęcie

Mt 1:20


 • Please log in to reply
5 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-12-22, godz. 09:46

Autorzy Przekładu Nowego Świata wstawili słowo "Jehowa" w Nowym Testamencie w wielu miejscach, które nie zawierają cytatów z tetragramem ze Starego Testamentu. Oto jeden z przykładów:

Mt 1:20 Bg „A gdy on o tem zamyślał, oto mu się Anioł Pański we śnie ukazał, mówiąc: Józefie, synu Dawidów! nie bój się przyjąć Maryi, żony twojej; albowiem, co się w niej poczęło, z Ducha Świętego jest.”

Mt 1:20 BT „Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.”

Mt 1:20 Bw „I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego.”

Mt 1:20 Bp „Ale kiedy powziął tę myśl, anioł Pański ukazał się mu we śnie i powiedział: - Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć twojej żony Maryi, bo to, co się w niej poczęło, pochodzi od Ducha Świętego.”


Mt 1:20 NS „Ale gdy już to przemyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł Jehowy, mówiąc: "Józefie, synu Dawida, nie lękaj się wziąć Marii, swej żony, do domu, bo to, co zostało w niej poczęte, jest za sprawą ducha świętego.”

Mt 1:20 WH „ταυτα δε αυτου ενθυμηθεντος ιδου αγγελος κυριου κατ οναρ εφανη αυτω λεγων ιωσηφ υιος δαυιδ μη φοβηθης παραλαβειν μαριαν την γυναικα σου το γαρ εν αυτη γεννηθεν εκ πνευματος εστιν αγιου”

Nie potrafię zrozumieć tego zachowania Strażnicy, ponieważ w tekście greckim wyraźnie w tym miejscu występuje słowo KYRIOS - "Pan":

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-12-22, godz. 12:57

Spójrzmy również na poniższe wersety, gdzie uczyniono podobnie:

Dz 5:19 Bg „Ale Anioł Pański w nocy otworzył drzwi u więzienia, a wywiódłszy je rzekł:”

Dz 5:19 BT „Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział:”

Dz 5:19 Bw „Ale anioł Pański otworzył w nocy drzwi więzienia i wyprowadziwszy ich, rzekł:”

Dz 5:19 Bp „A w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadzając ich powiedział:”


Dz 5:19 NS „Ale w nocy anioł Jehowy otworzył drzwi więzienia, wyprowadził ich i rzekł:”

Dz 5:19 WH „αγγελος δε κυριου δια νυκτος ηνοιξεν τας θυρας της φυλακης εξαγαγων τε αυτους ειπεν”

--------------------------------------------------------------------------------

Dz 12:11 Bg „Tedy Piotr przyszedłszy do siebie rzekł: Teraz znam prawdziwie, iż posłał Pan Anioła swego i wyrwał mię z ręki Herodowej i ze wszystkiego oczekiwania ludu żydowskiego.”

Dz 12:11 BT „Wtedy Piotr przyszedł do siebie i rzekł: Teraz wiem na pewno, że Pan posłał swego anioła i wyrwał mnie z ręki Heroda i z tego wszystkiego, czego oczekiwali Żydzi.”

Dz 12:11 Bw „A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: Teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski.”

Dz 12:11 Bp „Wówczas Piotr uświadomił sobie: 'Teraz wiem na pewno, że to Pan posłał anioła swego i uwolnił mnie z ręki Heroda i od tego wszystkiego, czego oczekiwał naród izraelski'.”


Dz 12:11 NS „A Piotr, oprzytomniawszy, rzekł: "Teraz istotnie wiem, że Jehowa posłał swego anioła i wyzwolił mnie z ręki Heroda oraz od wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski".”

Dz 12:11 WH „και ο πετρος εν εαυτω γενομενος ειπεν νυν οιδα αληθως οτι εξαπεστειλεν ο κυριος τον αγγελον αυτου και εξειλατο με εκ χειρος ηρωδου και πασης της προσδοκιας του λαου των ιουδαιων”

Przykładów możnaby mnożyć. Jak widzimy nie pozostawiono też w spokoju aniołów i wszędzie gdzie pada w NT określenie "anioł Pański", autorzy PNŚ zmienili na "anioł Jehowy", a przecież aniołowie przynależą też do Jezusa, który jest również ich Panem (Ap 22:16, Mt 13:41, 16:27, 24:31; J 17:10).
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-12-23, godz. 16:55

A oto teksty dowodzące, że Jezus również ma swoich aniołów:

Mt 13:41 Bw „Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość,”

Mt 16:27 Bw „Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego z aniołami swymi, i wtedy odda każdemu według uczynków jego.”

Mt 24:31 Bw „i pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.”

2Tes 1:7 NS "wam zaś, uciskanym - ulgą wespół z nami podczas objawienia się z nieba Pana Jezusa wraz z jego potężnymi aniołami"

Ap 1:1 Bw „Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi,”

Ap 22:16 Bw „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.”


Dlaczego więc również aniołowie z podanych w poprzednich posach wersetów nie miałyby być aniołami Jezusa?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-11-01, godz. 11:48

Daniel B. Wallace w swojej słynnej książce "Greek Grammar Beyond the Basics" na stronie 252 takiego udziela komentarza dotyczącego naszego wątku:

One of the many theologically significant constructions is AGGELOS KYRIOU (cf. Matt. 1:20; 28:2; Luke 2:9; Acts 12:7; Gal 4:14 [AGGELOS THEOU]). In the LXX this is the normal phrase used to translate MALAKH JHWH ("the angel of the Lord"). The NT exhibits the same phenomenon, prompting Nigel Turner to suggest that "AGGELOS KYRIOU is not an angel but the angel [of the Lord]." Indeed, although most scholars treat AGGELOS KYRIOU in the NT as "an angel of the Lord", there is no linguistic basis for doing so. Apart from theological argument, it is most probable that AGGELOS KYRIOU is the angel of the Lord in the NT and is to be identified with the the angel of the Lord of the OT.

Zapraszam również do zapoznania się z ciekawym artykułem na siecie o "aniele Pańskim"

http://ldolphin.org/AngelL.html

http://www.abideinch...es/gen16v7.html

a więc wyrażenie "anioł Pański" czy "anioł Jahwe" jest równoważny z samym "Jahwe" czy "Panem".
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-11-16, godz. 17:27

Skan z leksykonu Thayer wyjaśniający znaczenie słowa AGGELOS - anioł

Dołączona grafika
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2009-02-22, godz. 22:03

Nie wiem jak Świadkowie Jehowy przełkną pewien werset, z którego będzie wynikało, iż Jezus to Jehowa, który posyła swojego anioła. Spójrzmy na poniższy tekst:

Ap 22:6 Bg „Tedy mi rzekł: Ty słowa wierneć są i prawdziwe, a Pan Bóg świętych proroków posłał Anioła swego, aby okazał sługam swym, które rzeczy rychło się zstać mają.”

Ap 22:6 BT „I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.”

Ap 22:6 Bw „I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.”

Ap 22:6 Bp „I rzekł mi: 'Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg natchnień prorockich, posłał swojego anioła, aby sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.”


Ap 22:6 NS „I rzekł do mnie: "Słowa te są wierne i prawdziwe; tak, Jehowa, Bóg natchnionych wypowiedzi proroków, posłał swego anioła, aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce.”

Ap 22:6 WH „και ειπεν μοι ουτοι οι λογοι πιστοι και αληθινοι και ο κυριος ο θεος των πνευματων των προφητων απεστειλεν τον αγγελον αυτου δειξαι τοις δουλοις αυτου α δει γενεσθαι εν ταχει”

Jak widzimy w oryginalnym tekście greckim występuje słowo KYRIOS, czyli Pan. Wiadomo przecież, iż chodzi o Jezusa, gdyż to on właśnie jest nazwany w NT Panem. Co ciekawe aby nie było najmniejszej wątpliwości, iż to Jezus jest tym, który posłał swojego anioła, parę linijek dalej, w wersecie 16, wyraźnie jest o tym napisane:

Ap 22:16 Bw „Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna poranna.”

Ap 22:16 NS „" 'Ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby wam o tym złożyć świadectwo dla zborów. Jam jest korzeń i potomek Dawida, i jasna gwiazda poranna' ".”

Ap 22:16 WH „εγω ιησους επεμψα τον αγγελον μου μαρτυρησαι υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι η ριζα και το γενος δαυιδ ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych