Skocz do zawartości


Zdjęcie

Czy Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna?


 • Please log in to reply
31 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-05-29, godz. 18:49

Okazuje się, że w NT zawarta jest nauka o tym, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna.

W jaki sposób Biblia mówi, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna? Okazuje się, że Pismo Święte tę prawdę potwierdza niejednokrotnie. Zwróćmy uwagę najpierw na poniższy werset biblijny:

J 15:26 Bw „Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie;”

Z wersetu tego wynikają trzy sprawy:

1. Gdy przyjdzie Pocieszyciel - Duch Święty przychodzi sam od siebie, ma więc własną bytność, czyli jest sam przez się, więc jest osobną osobą, różną od Ojca i Syna

2. którego Ja wam poślę od Ojca - to znaczy, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna; znaczy to, jak gdyby Pan Jezus powiedział: którego ja i Ojciec wam poślemy; od obydwóch bowiem jest posłany, gdyż od obydwóch pochodzi

3. który od Ojca wychodzi - Duch Święty nie tylko jest Duchem Chrystusowym, nie tylko pochodzi od Syna Bożego, będąc od niego posłanym, ale i od Ojca


Nas oczywiście interesują ostatnie dwa punkty, które można streścić następująco: Duch Święty bezpośrednio pochodzi od Ojca, pośrednio od Syna, który nam go posyła.

Pan Jezus wskazuje również na pochodzenie Ducha Świętego bezpośredno od siebie:

J 16:13-15 Bw „lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi.(14) On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi.(15) Wszystko, co ma Ojciec, moje jest; dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi.”

Werset ten wyraźnie informuje, że Syn ma wszystko co ma Ojciec, a więc również Ducha Świętego, który jest w nim. Z niego pochodzi więc on również, o czym wyraźnie mówią słowa: "z mego (w domyśle Ducha) weźmie", bo przecież o Duchu jest mowa w całym kontekście.

A tutaj Jezus osobiście udziela Ducha Świętego swoim uczniom.

J 20:22 Bw „A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.”

A więc Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca jak i od Syna (tak jak dziecko pochodzi od mężczyzny i kobiety). Jeśli tak, to powinny istnieć w Biblii miejsca, w których Duch Święty na przemian nazywany jest Duchem Ojca i Syna. Takie wersety istnieją:

Dz 16:6-7 Bw „I przeszli przez frygijską i galacką krainę, ponieważ Duch Święty przeszkodził w głoszeniu Słowa Bożego w Azji.(7) A gdy przyszli ku Mizji, chcieli pójść do Bitynii, lecz Duch Jezusa nie pozwolił im;”

Rz 8:9 Bw „Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.”


Widać, że w wersetach tych Duch Bozy czy Duch Jezusa jako synonimy używane są zamiennie. Bardzo ciekawy jest również poniższy fragment:

1P 1:10-11 Bw „Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce,(11) starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie.”

A jak wiemy prorocy byli napełnieni Duchem Jahwe. A tu nagle według Piotra był to duch Chrystusa. Wyraźne i dobitne świadectwo pochodzenia Ducha Świętego od Syna.

Jako następny przykład pochodzenia Ducha Świętego niech posłuży werset:

Flp 1:19 Bw „wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu,”

Widzimy więc, że swoją ufność w zbawienie apostoł Paweł opiera na modlitwie Filipian oraz pomocy Ducha Świętego.

Mt 10:20 Bw „Bo nie wy jesteście tymi, którzy mówią, lecz Duch Ojca waszego, który mówi w was.”

Ga 4:6 Bw „A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał Ducha Syna swego do serc waszych, wołającego: Abba, Ojcze!”


A więc Duch Święty pochodzi zarówno od Ojca jak i od Syna, ponieważ używany jest w Biblii zamiennie, raz jako Duch Ojca a innym razem jako Duch Syna, pod jedną nazwą Ducha Świętego, który jest jeden:

1Kor 12:11 Bw "Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce."

Ef 4:4 Bw "jedno ciało i jeden Duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania;"

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2008-05-29, godz. 19:09

A jakże miało by być inaczej skoro stanowią jedno...
Dołączona grafika

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-05-31, godz. 21:29

A jakże miało by być inaczej skoro stanowią jedno...

A więc zgadzasz się z Credo Nicejskim?

...
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
...

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-01, godz. 14:42

A więc zgadzasz się z Credo Nicejskim?

...
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi,
...


Mirku proszę podaj pełny tekst owego Credo Nicejskiego i z jakiego źródła korzystasz.

BB

Użytkownik Bogdan Braun edytował ten post 2008-06-01, godz. 14:48

W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-01, godz. 17:17

Mirku proszę podaj pełny tekst owego Credo Nicejskiego i z jakiego źródła korzystasz.

proszę bardzo:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy.
I stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany,
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych;
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.źródlo: http://modlitwa.blog...m-nicaenum.html

albo

http://www.krucjata....odlitwa_11.php3

wystarczy wpisać w Google: Credo Nicejskie i otrzyma się te strony.

ja osobiście zgadzam się z tą modlitwą, gdyż jej słowa są w zupełności zgodne z Biblią.

Na temat "współistotny Ojcu" zapraszam do wątku:

http://watchtower.or...?showtopic=2785
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-02, godz. 15:04

proszę bardzo:

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy.
I stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany,
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych;
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych.
I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Mirku z którego roku powyższy tekst pochodzi?

BB

Użytkownik Bogdan Braun edytował ten post 2008-06-02, godz. 15:05

W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-02, godz. 18:54

Mirku z którego roku powyższy tekst pochodzi?

Czy ja muszę ci wszystko pod nos podstawiać?

Credo powstało w roku 325 i było obroną na zarzuty Ariusza.

http://archidiecezja...omka/credo.html
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-02, godz. 20:19

Czy ja muszę ci wszystko pod nos podstawiać?

Credo powstało w roku 325 i było obroną na zarzuty Ariusza.

http://archidiecezja...omka/credo.html


Jeśli Twoje usposobienie każe ci nie okazywać szacunku wobec mnie to nic mi więcej pod nos nie podstawiaj...rozumiemy się?

A swoją drogą przestań pisać nieprawdę!!!
Symbol Nicejski (325 rok) nie zawiera słów jakoby Duch Święty pochodził od Syna.

BB
W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#9 haael

haael

  Inkwizytor

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 1863 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-02, godz. 20:22

Bogdanie, prawosławni również wierzą w pochodzenie Ducha od Ojca i Syna, a to, że nie umieszczają tego w Credo, nie znaczy, że temu zaprzeczają. Dowodem są unie doktrynalne między katolikami a prawosławnymi.
Prawosławni krytykują raczej tryb wprowadzenia filioque, a nie samą treść dogmatu.

#10 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-02, godz. 20:22

Symbol Nicejski (325 rok) nie zawiera słów jakoby Duch Święty pochodził od Syna.

ale Biblia zawiera! Po to wlasnie zalozylem ten watek!
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#11 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-02, godz. 20:34

Bogdanie, prawosławni również wierzą w pochodzenie Ducha od Ojca i Syna, a to, że nie umieszczają tego w Credo, nie znaczy, że temu zaprzeczają. Dowodem są unie doktrynalne między katolikami a prawosławnymi.
Prawosławni krytykują raczej tryb wprowadzenia filioque, a nie samą treść dogmatu.


Proszę przedstaw dowody popierające twoją tezę.

BBale Biblia zawiera! Po to wlasnie zalozylem ten watek!


A to ciekawe, że nikt z przewielebnych Ojców Kościoła tego w Biblii (w roku 325) nie zauważył...

BB

Użytkownik Bogdan Braun edytował ten post 2008-06-02, godz. 20:44

W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#12 Adelfos

Adelfos

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 2574 Postów
 • Gadu-Gadu:8433368
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Nietutejszy

Napisano 2008-06-03, godz. 02:54

A więc zgadzasz się z Credo Nicejskim?

Odniosłem się do powyższych cytatów, które zamieściłeś. Nie przywiązuję wagi do ustalanych wyznań wiary.
Dołączona grafika

#13 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-03, godz. 20:28

A to ciekawe, że nikt z przewielebnych Ojców Kościoła tego w Biblii (w roku 325) nie zauważył...

Zauważył, tylko ty tego nie chcesz uznać i wymyślasz historie, że czegoś nie było powiedziane. Tekst przytoczyłem, więc sam możesz sprawdzić. Jesli coś natomiast mówisz przeciwnego, to ty jesteś zobowiązany przedstawić dowody. Napewno znasz też modlitwę Skład Apostolski? Dlaczego później dodano słowa "zstąpił do piekieł"? Tylko nie mów, że nikt z przewielebnych Ojców Kościoła tego nie zauważył. :P


Odniosłem się do powyższych cytatów, które zamieściłeś. Nie przywiązuję wagi do ustalanych wyznań wiary.

Ja również nie, ale wskazaniem na jakieś credo mogę pomóc innemu pojąc sens modlitwy i że wcale nie jest tak, że nie jest ona niezgodna z biblią, jak niektórzy sądzą.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#14 Bogdan Braun

Bogdan Braun

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 401 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-04, godz. 11:54

Zauważył, tylko ty tego nie chcesz uznać i wymyślasz historie, że czegoś nie było powiedziane. Tekst przytoczyłem, więc sam możesz sprawdzić. Jesli coś natomiast mówisz przeciwnego, to ty jesteś zobowiązany przedstawić dowody. Napewno znasz też modlitwę Skład Apostolski? Dlaczego później dodano słowa "zstąpił do piekieł"? Tylko nie mów, że nikt z przewielebnych Ojców Kościoła tego nie zauważył. :P


Widzę Mirku, że idziesz w zaparte...mniemam, że jest twoja dominująca cecha na użytek tegoż forum...myślę, że się nie mylę.
***
Teraz przechodzę do meritum.
Sam podałeś wcześniej ten odnośnik http://archidiecezja...omka/credo.html ...racja?
Tekst Symbolu

Oto jak wygląda sam tekst Credo Nicejskiego, wraz z dołączonymi do niego anatematyzmami. [6]

Wierzymy w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych,
i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, zrodzonego z Ojca jako Syn jedyny, to jest z istoty Ojca; Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego; zrodzony, nie stworzony; że jest współistotny Ojcu; że przez niego wszystko się stało, zarówno na niebie jak i na ziemi; że dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił na ziemię i przybrał ciało, stał się człowiekiem, wycierpiał mękę i zmartwychwstał dnia trzeciego; wstąpił na niebiosa, przyjdzie sądzić żywych i umarłych;
i (wierzymy) w Ducha Świętego.
Tych zaś, którzy mówią, że był kiedyś czas, kiedy Go nie było, albo, że że Syn Boży nie istniał, zanim nie został zrodzony, albo, że stał się z niczego, lub też twierdzą, że jest z innej substancji czy istoty, albo że Syn Boży jest stworzony, albo zmienny, skazitelny - tych wszystkich powszechny Kościół wyklucza z liczby wiernych.


Teraz sprawdzian twojej prawdomówności!!!
Powiedz gdzie Ty widzisz w owym Symbolu Nicejskim z roku 325 , że Duch Święty pochodzi od Syna?


Dlatego pytałem ciebie o datę owego tekstu na który wcześniej się powołałeś aby wykluczyć ewentualne nasze nieporozumienie co do datacji cytowanego przez ciebie tekstu.;)
***
Tak na marginesie to ci napiszę, że jesteś bajerantem manipulatorkiem rodem z protestantyzmu... tak szybko zmieniasz temat aby sobie nóżek nie poparzyć na sposób sekciarsko/subiektywnego traktowania faktów. :D Mirek takie numery to nie zemną!!!

EOT

BB
W dowodzeniu słuszności własnych racji patrzmy na bliźniego jak na siebie samego.

#15 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-04, godz. 12:14

Powiedz gdzie Ty widzisz w owym[b] Symbolu Nicejskim z roku 325 , że Duch Święty pochodzi od Syna?

Widzisz jakiś ty manipulator! Są tylko słowa "wierzę w Ducha Świętego". Nie ma napisane ani, że pochodzi od Ojca, ani, że od Syna. Mógłbyś się przyczepić, gdyby było napisane na przykład: "Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi". A tak widzisz ugotowałeś się we własnym sosie, bowiem wedug Twojego mniemania zapomniano dodać od kogo pochodzi Duch Święty. :P

A zmieniasz temat to ty, ponieważ zamiast odnieść się do argumentacji próbujesz walczyć o słowa!

Użytkownik mirek edytował ten post 2008-06-04, godz. 17:39

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#16 pawel77

pawel77

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 626 Postów
 • Płeć:Male

Napisano 2008-06-04, godz. 22:37

halo

Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony, przed wszystkimi wiekami,
Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas, ludzi, i dla naszego zbawienia, zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy.
I stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany,
I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych;
a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi,
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

Widzisz jakiś ty manipulator! Są tylko słowa "wierzę w Ducha Świętego". Nie ma napisane ani, że pochodzi od Ojca, ani, że od Syna. Mógłbyś się przyczepić, gdyby było napisane na przykład: "Wierzę w Ducha Świętego, który od Ojca pochodzi". A tak widzisz ugotowałeś się we własnym sosie, bowiem wedug Twojego mniemania zapomniano dodać od kogo pochodzi Duch Święty. tongue.gif


przyznaje ze sie mirku zgubilem w tym co napisales
UE w walce o rowne prawa dla chrzescijan w krajach muzulmanskich

#17 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2008-06-04, godz. 22:51

Mirku, ja wierze że Duch Sw. pochodzi od Ojca i Syna, ale w cytowanym wersecie nie ma na to dowodu.

Chociaż nie jestem prawosławny, poprosze Cie o polemike z twierdzeniem prawosławnych że Duch pochodzi TYLKO od Ojca.

Czy ja nie moge posłać gdzieś mego rodzonego brata? Ja, Sebastian i mój brat Andrzej pochodzimy od naszego ojca Jana.
Czy to że Sebastian pośle Andrzeja dowodzi że Andrzej pochodzi i od Jana i od Sebastiana? Napewno nie...

#18 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-05, godz. 07:52

przyznaje ze sie mirku zgubilem w tym co napisales

po prostu nie przeczytaleś z uwagą. Ja przytoczyłem Credo Nicejskie, w których wystepują słowa Wierzę w Ducha Świętego ... który od Ojca i Syna pochodzi. Również ty je przytoczyłeś. Natomiast Bogdan podał początkową wersję Creda, w którym występują tylko słowa Wierzę w Ducha Świętego. Na tej podstawie on twierdzi, że nie pochodzi on od Syna, bo nie ma tego napisanego. Oto logika naszego Bogdana! :PChociaż nie jestem prawosławny, poprosze Cie o polemike z twierdzeniem prawosławnych że Duch pochodzi TYLKO od Ojca.

Nie znam doktryny prawoławnej, więc nie wiem jak to uzasadniają. Jak na przykład wyjaśniają pojęcia Ducha Chrystusowego czy Ducha Syna? Czy on też pochodzi od Ojca? :unsure:


Czy ja nie moge posłać gdzieś mego rodzonego brata? Ja, Sebastian i mój brat Andrzej pochodzimy od naszego ojca Jana.
Czy to że Sebastian pośle Andrzeja dowodzi że Andrzej pochodzi i od Jana i od Sebastiana? Napewno nie...

Już w pierwszym kroku zrobiłeś błędne założenie. Przyjąłeś bowiem, iż dwie osoby pochodzą od jednej osoby. Jednak biblia mówi, że jest jeden Duch, który pochodzi od dwóch różnych osób.

A więc lepszym unaocznieniem byłoby posłużenie się przykładem małżeństwa, gdyż tam dziecko pochodzi zarówno od kobiety jak i od mężczyzny, a więc jedna osoba od dwóch osób. Jeśli więc teraz ojciec posyła dziecko do sklepu, to przecież to dziecko i tak pochodzi od męża jak i od żony. Może teraz lepiej spojrzysz na te wersety, które podałem w pierwszym poście.

Użytkownik mirek edytował ten post 2008-06-05, godz. 08:29

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#19 Sebastian Andryszczak

Sebastian Andryszczak

  BYŁEM Świadkiem Jehowy

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 6348 Postów
 • Gadu-Gadu:748371
 • Płeć:Male
 • Lokalizacja:Karpacz

Napisano 2008-06-05, godz. 10:13

biblia mówi, że jest jeden Duch, który pochodzi od dwóch różnych osób.

A gdzie Biblia o tym mówi?

#20 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-06-05, godz. 18:46

A gdzie Biblia o tym mówi?

Wersety podałem w pierwszym poście. Skrócę trochę dla Ciebie:

Zgodzisz się, że Ojciec i Syn to dwie odrębne osoby.

W biblii spotykamy następujące okreslenie Ducha:

Duch Ojca - pochodzi od Ojca
Duch Syna, Duch Chrystusa - pochodzi od Syna

skoro jest jeden Duch (Święty) to, aby nie popaść w sprzeczność, wynika z tego teza. :P

Sebastianie sam napisałeś, iż wierzysz w to, że Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna? Z czego wynika jednak Twoja wiara? Oparta jest na biblii, czy na słowie KK?
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)
Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych