Skocz do zawartości


Zdjęcie

J 18:36


 • Please log in to reply
10 replies to this topic

#1 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-09-21, godz. 19:42

J 18:36 Bg „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 BT „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 Bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 Bp „Jezus odrzekł: - Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, słudzy moi walczyliby, abym nie został wydany Judejczykom, a przecież moje królestwo nie jest stąd.”


J 18:36 NS „Jezus odpowiedział: "Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd".”

J 18:36 WH „απεκριθη ιησους η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου τουτου ην η βασιλεια η εμη οι υπηρεται οι εμοι ηγωνιζοντο αν ινα μη παραδοθω τοις ιουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εντευθεν”

Dwa razy w jednym wersecie wstawiono do biblii słowo "częścią". Słowa tego nie ma w oryginalnym tekście greckim. Po co to uczyniono? Jedną z podstawowych nauk Świadków Jehowy jest pokojowy rząd Boży. Strażnica stara się za wszelką cenę dowieść, że podstawowym orędziem Biblii była obietnica ustanowienia rządu Królestwa, który miałby panować z nieba nad ziemią. Według Świadków Jehowy rząd Królestwa stanowić będzie tylko mała klasa ludzi, mała trzódka, określona grupa chrześcijan, 144 000 osób. Dodanie do biblii słowa "część" ma służyć potwierdzeniu nauk Strażnicy, że niebiańskie Królestwo Chrystusa to nie coś powszechnego, obejmującego wszystkich zbawionych chrześcijan, ale, że dotyczy ono tylko pewnej części, małej grupy, małego stadka 144 000 spośród milionów - rządu Królestwa.

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-28, godz. 08:44

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#2 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2005-11-03, godz. 07:07

Podobnie uczyniono w J 15:19

J 15:19 BT „Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.”

J 15:19 Bw „Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego; że jednak ze świata nie jesteście, ale Ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi.”


J 15:19 NS „Gdybyście byli częścią świata, świat kochałby to, co jest jego własnością. A ponieważ nie jesteście częścią świata, ale ja was ze świata wybrałem, dlatego świat was nienawidzi.”

J 15:19 WH „ει εκ του κοσμου ητε ο κοσμος αν το ιδιον εφιλει οτι δε εκ του κοσμου ουκ εστε αλλ εγω εξελεξαμην υμας εκ του κοσμου δια τουτο μισει υμας ο κοσμος”

oraz w J 17:14-16:

J 17:14-16 BT „Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.(15) Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.(16) Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.”

J 17:14-16 Bw „Ja dałem im słowo twoje, a świat ich znienawidził, ponieważ nie są ze świata, jak Ja nie jestem ze świata.(15) Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego.(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.”


J 17:14-16 NS „Ja dałem im twoje słowo, ale świat ich znienawidził, ponieważ nie są częścią świata, tak jak ja nie jestem częścią świata.(15) "Nie proszę, żebyś ich zabrał ze świata, ale żebyś czuwał nad nimi z powodu niegodziwca.(16) Nie są częścią świata, jak i ja nie jestem częścią świata.”

J 17:14-16 WH „εγω δεδωκα αυτοις τον λογον σου και ο κοσμος εμισησεν αυτους οτι ουκ εισιν εκ του κοσμου καθως εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου(15) ουκ ερωτω ινα αρης αυτους εκ του κοσμου αλλ ινα τηρησης αυτους εκ του πονηρου(16) εκ του κοσμου ουκ εισιν καθως εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου

Strażnica zna bardzo dobrze znaczenie sformułowania EK TOU KOSMOU skoro bowiem w wersecie 15 (zaznaczono podkreśleniem) tłumaczy go prawidłowo jako "ze świata". Użyte w innych miejscach Biblii sformułowanie "częścią świata" jest nieprawidłowym tłumaczeniem tego greckiego wyrażenia, ale miało służyć potwierdzeniu nauk Strażnicy o pokojowym rządzie panującym z nieba nad ziemią.

Użytkownik mirek edytował ten post 2006-12-28, godz. 08:51

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#3 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 11:56

J 18:36 w oryginale greckim brzmi:

J 18:36 Bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 WH „απεκριθη ιησους η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου τουτου ην η βασιλεια η εμη οι υπηρεται οι εμοι ηγωνιζοντο αν ινα μη παραδοθω τοις ιουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εντευθεν”

Jednak w książce "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi" na stronie 115 akapit 8 czytamy:

Jezus nie odpowiedział wprost na pytanie Piłata, tylko rzekł: "Królestwo moje nie jest cząstką tego świata. Gdyby moje królestwo było cząstką tego świata, przyboczni moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Oto jednak królestwo moje nie jest stąd." Jezus odpowiedział tak, ponieważ jego królestwo nie miało być królestwem ziemskim. Miał panować z nieba, a nie jako człowiek z tronu ziemskiego. Ponieważ kwestia sprowadzała się do tego, czy Jezus ma prawo panować jako król, Piłat ponownie zapytał go: "No więc, czy jesteś królem?"

Zauważmy, że dwa razy w tym jednym wersecie wstawiono do tekstu biblijnego słowo "cząstka". Po co? Wyjaśnienie znajduje się w rozdziale 13 i 14 cytowanej książki. Rozdział 13 nosi tytuł: "Pokojowy rząd Boży" i stara się dowieść, że podstawowym orędziem Biblii była obietnica ustanowienia rządu Królestwa, który mialby panować z nieba nad ziemią (strona 115 i 116 - akapit 8-9). Na kolejnych stronach (124 - akapity 13 i 14) wyjaśniono, że rząd Królestwa stanowić będzie tylko mała klasa ludzi, mała trzódka (strona 125 - akapit 15), określona grupa chrześcijan (strona 125 - akapity 17 i 18), to jest 144 000 osób. Dodanie do Biblii słowa "cząstka" miało służyć potwierdzeniu nauk Strażnicy, że niebiańskie Królestwo Chrystusa to nie coś powszechnego, obejmującego wszystkich zbawionych chrześcijan, ale, że dotyczy ono tylko pewnej cząstki, małej grupy, małego stadka 144 000 spośród milionów - rządu Królestwa.

Strażnica zna jednak bardzo dobrze poprawne znaczenie greckiej frazy "EK TOU KOSMOU TOUTOU" - oznaczającej "z tego świata", bowiem w innych miejscach Pisma Świętego w swoim własnym przekładze oddaje ją właściwie:

J 8:23 Bw „I rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, Ja zaś z wysokości; wy jesteście z tego świata, a Ja nie jestem z tego świata.”

J 8:23 NS „On zaś rzekł im: "Wy jesteście z dziedzin na dole, ja jestem z dziedzin w górze. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata.”

J 8:23 WH „και ελεγεν αυτοις υμεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειμι υμεις εκ τουτου του κοσμου εστε εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου τουτου


J 13:1 Bw „Przed świętem Paschy, Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca.”

J 13:1 NS „A ponieważ wiedział przed świętem Paschy, że nadeszła jego godzina, aby przeszedł z tego świata do Ojca, Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich do końca.”

J 13:1 WH „προ δε της εορτης του πασχα ειδως ο ιησους οτι ηλθεν αυτου η ωρα ινα μεταβη εκ του κοσμου τουτου προς τον πατερα αγαπησας τους ιδιους τους εν τω κοσμω εις τελος ηγαπησεν αυτους”


J 17:6 Bw „Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.”

J 17:6 NS „"Ujawniłem twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i dałeś ich mnie, a oni zachowali twoje słowo.”

J 17:6 WH „εφανερωσα σου το ονομα τοις ανθρωποις ους εδωκας μοι εκ του κοσμου σοι ησαν καμοι αυτους εδωκας και τον λογον σου τετηρηκαν”


1Kor 5:10 Bw „ale nie miałem na myśli wszeteczników tego świata albo chciwców czy grabieżców, czy bałwochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata.”

1Kor 5:10 NS „nie mając na myśli ogólnie rozpustników tego świata albo chciwców i zdzierców lub bałwochwalców. W przeciwnym razie musielibyście po prostu opuścić świat.”

1Kor 5:10 WH „ου παντως τοις πορνοις του κοσμου τουτου η τοις πλεονεκταις και αρπαξιν η ειδωλολατραις επει ωφειλετε αρα εκ του κοσμου εξελθειν”


1J 2:16 Bw „Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata.”

1J 2:16 NS „ponieważ wszystko na świecie - pragnienie ciała i pragnienie oczu, i popisywanie się swoimi środkami do życia - nie pochodzi od Ojca, lecz pochodzi od świata.”

1J 2:16 WH „οτι παν το εν τω κοσμω η επιθυμια της σαρκος και η επιθυμια των οφθαλμων και η αλαζονεια του βιου ουκ εστιν εκ του πατρος αλλ εκ του κοσμου εστιν”


1J 4:5 Bw „Oni są ze świata; dlatego mówią, jak świat mówi, i świat ich słucha.”

1J 4:5 NS „Oni pochodzą ze świata, dlatego mówią to, co się wywodzi ze świata, i świat ich słucha.”

1J 4:5 WH „αυτοι εκ του κοσμου εισιν δια τουτο εκ του κοσμου λαλουσιν και ο κοσμος αυτων ακουει”
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#4 palo

palo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 264 Postów
 • Lokalizacja:Łódź, Polska

Napisano 2007-02-11, godz. 12:30

Hej!
Moglbym Cie prosic, zebys to wytlumaczyl jeszcze raz, moze innymi slowami bo nie moge nadazyc za Twoim tokiem mysli.

Ja osobiscie nie widze, zeby te slowa 'czastka' czy 'czesc' zmienialy sens wypowiedzi. To znaczy, przed tym jak przeczytalem Twoje posty nigdy sie nad tym nie zastanawialem. W cytacie z "Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi" WTS tlumaczy, moim zdaniem, co Jezus mial na mysli mowiac, ze nie sa 'czastka tego swiata':

Jezus odpowiedział tak, ponieważ jego królestwo nie miało być królestwem ziemskim. Miał panować z nieba, a nie jako człowiek z tronu ziemskiego.


Z takim stwierdzeniem ja sie zgadzam. W tym fragmencie nie ma mowy o 144000 dlatego moze nie do konca widze Twoj tok rozumowania. Naprawde bylbym bardzo wdzieczny jakbys mogl to jeszcze raz wytlumaczyc i przepraszam za moja opornosc :)

pozdrawiam

#5 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 13:06

palo, to jest bardzo proste. Spróbuję wobec tego jeszcze raz:

J 18:36 Bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

W wersecie tym Jezus stwierdza, że jego królestwo nie jest z tego świata. A skoro nie należy do tego świata, czyli nie ma nic z nim wspólnego, to znaczy, że jego królestwo znajduje się w niebie i tylko w niebie sprawuje rządy. Wymowa tekstu jest oczywista!

Spójrzmy teraz do wersji w PNŚ:

J 18:36 NS „Jezus odpowiedział: "Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd".”

Tutaj Jezus stwierdza, że jego królestwo nie jest częścią tego świata. A zatem ta zwichrowana przez Strażnicę wypowiedź Jezusa sugeruje, że chociaż królestwo Chrystusa nie miało być królestwem ziemskim, to jednak miało panować z nieba nad ziemią, czyli świat niejako miał być jego inną częścią! I na tym właśnie polega błąd Strażnicy: sugestia, że niebiańskie królestwo Chrystusa to nie jest coś powszechnego, obejmującego wszystkich zbawionych chrześcijan, ale, że dotyczy ono tylko pewnej części, spośród milionów innych chrześcijan.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#6 palo

palo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 264 Postów
 • Lokalizacja:Łódź, Polska

Napisano 2007-02-11, godz. 13:41

palo, to jest bardzo proste. Spróbuję wobec tego jeszcze raz:

J 18:36 Bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

W wersecie tym Jezus stwierdza, że jego królestwo nie jest z tego świata. A skoro nie należy do tego świata, czyli nie ma nic z nim wspólnego, to znaczy, że jego królestwo znajduje się w niebie i tylko w niebie sprawuje rządy. Wymowa tekstu jest oczywista!


Czy mowiac, ze 'tylko w niebie sprawuje rzady' masz na mysli, ze nie ma zadnej wladzy nad swiatem (rozumiem, ze jako swiat masz na mysli ziemie, taka na ktorej teraz zyjemy, tak?)?

Spójrzmy teraz do wersji w PNŚ:

J 18:36 NS „Jezus odpowiedział: "Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd".”


ok, spojrzelismy :)

Tutaj Jezus stwierdza, że jego królestwo nie jest częścią tego świata.


Tak zaiste jest w tym przekladzie napisane

A zatem ta zwichrowana przez Strażnicę wypowiedź Jezusa sugeruje, że chociaż królestwo Chrystusa nie miało być królestwem ziemskim, to jednak miało panować z nieba nad ziemią, czyli świat niejako miał być jego inną częścią!Przykro mi ale ja wlasnie tego nie widze, tej sugestii (podkreslenie moje ;) ). Dla mnie stwierdzenie, ze cos nie jest czescia czegos innego rownie dobrze sugeruje, ze nie ma z tym czyms nic wspolnego.

Widzialem Twoje inne cytaty z PNS i faktycznie w innych miejscach jest to samo greckie sformulowanie tlumaczone w inny sposob, taki jak w innych przekladach. Jest to dziwne i, moim zdaniem, niezbyt fachowe, chociaz nie wiem czy inne przeklady sa w 100% konsekwentne w przekazywaniu danego sformulowania w calej Biblii.

Czy masz moze jakies cytaty z publikacji WTS, w ktorym ten werset (lub inne, podobne) jest uzyty na poparcie Twojej tezy co do 'panowania z nieba nad ziemia'? Wiem, ze ogolnie taka nauka jest ale chcialbym sie dowiedziec czy wlasnie ten werset i to rozumowanie ze wstawieniem slowa 'czesc' jest wykorzystywane na poparcie tej nauki.

I na tym właśnie polega błąd Strażnicy: sugestia, że niebiańskie królestwo Chrystusa to nie jest coś powszechnego, obejmującego wszystkich zbawionych chrześcijan, ale, że dotyczy ono tylko pewnej części, spośród milionów innych chrześcijan.


Rozumiem, ze tutaj mowisz o tym, ze Chrystus z 144000 ma krolowac nad ziemskim rajem, tak? Nie jestem pewien ale czy ten raj nie jest tez czescia Krolestwa Chrystusa wedlug ŚJ (oczywiscie nie niebianskiego, bo to z definicji slow sie wyklucza :) )? Tak jak wspomnialem wczesniej, ja w tym tekscie nie widze tej sugestii o braku powszechnosci. Wiem, ze taka nauka jest obecna, ze tylko 'namaszczeni' 'ida do nieba' ale nie widze tej sugestii w tym akurat wersecie :) Dlatego prosilbym o jakies teksty z WTS, ktore w ten sposob sie nim posluguja, jesli takie masz.

Mam nadzieje, ze Cie nie frustruje zbytnio moja topornoscia :) Rozumiem, ze w ten sposob mozesz te 'zmiane' interpretowac ale chcialbym, zebys i mi pozwolil na wlasna interpretacje, ktora troche od Twojej odbiega :)

pozdrawiam,
palo

#7 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2007-02-11, godz. 14:20

Może jeszcze raz:

Sformułowanie

Królestwo moje nie jest z tego świata

sugeruje, że królestwo jest z całkiem innego świata i w całości do niego należy (niebo)!

Natomiast sformułowanie

Moje królestwo nie jest częścią tego świata

sugeruje, że królestwo jest częścią innego świata. A więc ten inny świat składa się z kilku części (niebo + ziemia)!

Czy sugestia Strażnicy nie jest widoczna?

Użytkownik mirek edytował ten post 2007-02-11, godz. 14:21

On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#8 palo

palo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 264 Postów
 • Lokalizacja:Łódź, Polska

Napisano 2007-02-11, godz. 14:55

Może jeszcze raz:

Sformułowanie

Królestwo moje nie jest z tego świata

sugeruje, że królestwo jest z całkiem innego świata i w całości do niego należy (niebo)!

Natomiast sformułowanie

Moje królestwo nie jest częścią tego świata

sugeruje, że królestwo jest częścią innego świata. A więc ten inny świat składa się z kilku części (niebo + ziemia)!

Czy sugestia Strażnicy nie jest widoczna?


Przykro mi, dla mnie nie :)

Moje królestwo nie jest częścią tego świata

dla mnie nie musi sugerowac, ze to krolestwo musi byc czescia innego swiata. Ja slowo 'czesc' rozumiem tutaj mniej doslownie niz Ty, z tego co widze.

Wydaje mi sie, ze w gre wchodzi tutaj tlumaczenie z angielskiego na polski, gdzie uzyty zwrot

My Kingdom is no part of this world

jest bardziej czyms w rodzaju kolokacji niz doslownym twierdzeniem o jakiejs fizycznej 'czesci'. Ja to tak odbieram - nie jako doslowna 'czesc' ale jako twierdzenie, majace na celu zaznaczenie kompletnej rozlacznosci krolestwa z tym swiatem. Oczywiscie caly czas pozostaje nierozstrzygniete pytanie dlaczego czasami WTS uzywa jednego a czasami drugiego sformulowania ale to musialbym zglebic sie we wszystkie cytaty, ktore tutaj przytoczyles a na to dzisiaj nie bede mial czasu. Postaram sie to zrobic jakos w tygodniu.

A mozesz mi przytoczyc jakies cytaty z publikacji, w ktorych uzyte sa te wersety w celu udowodnienia lub poparcia teorii o niebie panujacym nad ziemia?

BTW: podoba mi sie motyw z uzywaniem roznych kolorow do roznych przekladow ;)

Użytkownik palo edytował ten post 2007-02-11, godz. 14:55


#9 palo

palo

  Forumowicz (51-500)

 • Członkowie
 • PipPip
 • 264 Postów
 • Lokalizacja:Łódź, Polska

Napisano 2007-02-17, godz. 22:54

Hej mirku!
Widze, ze przybyles ponownie na forum i chcialem sie spytac czy chcialbys moze skomentowac moja ostatnia wypowiedz? :)
pozdrawiam

#10 mirek

mirek

  Elita forum (> 1000)

 • Członkowie
 • PipPipPipPip
 • 3184 Postów

Napisano 2008-10-31, godz. 18:10

Oto skan z leksykonu Thayer dotyczący słowa KOSMOS:

Dołączona grafika

Jak widzimy słowo to posiada szeroki wachlarz znaczeniowy. Jednak w żadnym z jego określeń nie pada sformułowanie: "part of the world" - część świata.
On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!" (Łk 21:8, BW)

#11 hi fi

hi fi

  Domownik forum (501-1000)

 • Członkowie
 • PipPipPip
 • 932 Postów

Napisano 2008-10-31, godz. 18:43

J 18:36 Bg „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby królestwo moje z tego świata było, wżdyć by mię słudzy moi bronili, abym nie był wydany Żydom; lecz teraz królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 BT „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 Bw „Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata; gdyby z tego świata było Królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom; bo właśnie Królestwo moje nie jest stąd.”

J 18:36 Bp „Jezus odrzekł: - Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, słudzy moi walczyliby, abym nie został wydany Judejczykom, a przecież moje królestwo nie jest stąd.”


J 18:36 NS „Jezus odpowiedział: "Moje królestwo nie jest częścią tego świata. Gdyby moje królestwo było częścią tego świata, moi słudzy walczyliby, żebym nie został wydany Żydom. Ale przecież moje królestwo nie jest stąd".”

J 18:36 WH „απεκριθη ιησους η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εκ του κοσμου τουτου ει εκ του κοσμου τουτου ην η βασιλεια η εμη οι υπηρεται οι εμοι ηγωνιζοντο αν ινα μη παραδοθω τοις ιουδαιοις νυν δε η βασιλεια η εμη ουκ εστιν εντευθεν”

Dwa razy w jednym wersecie wstawiono do biblii słowo "częścią". Słowa tego nie ma w oryginalnym tekście greckim. Po co to uczyniono? Jedną z podstawowych nauk Świadków Jehowy jest pokojowy rząd Boży. Strażnica stara się za wszelką cenę dowieść, że podstawowym orędziem Biblii była obietnica ustanowienia rządu Królestwa, który miałby panować z nieba nad ziemią. Według Świadków Jehowy rząd Królestwa stanowić będzie tylko mała klasa ludzi, mała trzódka, określona grupa chrześcijan, 144 000 osób. Dodanie do biblii słowa "część" ma służyć potwierdzeniu nauk Strażnicy, że niebiańskie Królestwo Chrystusa to nie coś powszechnego, obejmującego wszystkich zbawionych chrześcijan, ale, że dotyczy ono tylko pewnej części, małej grupy, małego stadka 144 000 spośród milionów - rządu Królestwa.


Gr-pol Vocatio:

Dołączona grafika

Gr-ang PNŚ:

Dołączona grafika

Użytkownik hi fi edytował ten post 2008-10-31, godz. 18:43

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych