Skocz do zawartości


piotrz

Rejestracja: 2006-06-09
Poza forum Ostatnio: 2011-01-20, 10:55

Moje tematy

'Małżeństwo' Jahwe

2010-04-09, godz. 08:31

Po przerwie wracam więc do Biblijnych rozważań, na poziomie ogólnodostępny i na zasadach powszechnie przyjętych.

Zagadka dla znawców ST.
1. Jahwe poślubił Izraela
2. Jahwe rozwiódł się z Izraelem
3. Jahwe sam dał prawo zabraniające ponownego małżeństwa z oddaloną wcześniej żoną
4. Jahwe ponownie poślubił Izraela


Historia Izraela pokazuje, że Bóg poślubił Izraela jako naród, związał się z nim przysięgą:

1. Jahwe poślubił Izraela!

WYj. 19.1 in.
Ez 16.8 in. (Małżeństwo, którym mowa w Ez. 16 to WYj. 19.1-8).


2. Jahwe rozwiódł sie z Izraelem
Ponieważ Izrael nie spełnił warunków Bóg wziął rozwód z Izraelem.
Jer. 3:6-8
w.8 Odrzuciłem odstępną żonę, Izraela, i dałem jej list rozwodowy....

Jer. 3.2-5 oraz Oz. 1 i 2 wyjaśnia szczegółowo sprawę, ostatecznie pieczętuje Bóg to w 2;4 mówiąc: 'gdyż ona nie jest moją żoną, a ja nie jestem jej mężem,..."


3. Jahwe sam dał prawo zabraniające ponownego małżeństwa z oddaloną wcześniej żoną
Bóg dał też takie prawo, że oddalona żona nie może wrócić do swego męża, bo byłoby to obrzydliwością (Pwt. 24:1-4 w.4: "Ten pierwszy jej mąż, który ją odprawił nie będzie mógł ponownie pojąć jej za żonę, skoro została ona przezeń uznana za nieczystą, gdyż jest to obrzydliwością przed Panem")

więc, gdy Izrael powie:
Oz. 2:9 "Wtedy powie: nuże, wrócę do pierwszego swojego męża, gdyż wtedy było mi lepiej niż teraz".

Jer. 3:1 Potwierdza stanowisko Pana zgodne z Prawem w stosunku do Izraela, mówiąc: "Gdy mąż odprawi swoją żonę i ta odejdzie od niego, a wyjdzie za innego mężczyznę, czy tamten może jeszcze do niej powrócić? CZy nie jest zupełnie zbezczeszczona ta kobieta?"
i zamyka to 3:8 mówiąc "dałem jej list rozwodowy".

4. Jahwe ponownie poślubił Izraela

Jahwe zapowiada to w Iz. 54:1-8

mówiąc w.6: "Gdyż Pan uzna cię znowu za małżonkę, niegdyś porzuconą i strapioną w duchu. Na krótką chwilę porzuciłem cie, lecz znów cię zgromadzę w wielkiej miłości..."

Pytanie pomocnicze: Kiedy w historii Izraela był 'stan opłakanego wdowieństwa' z Iz. 54:4??


Jak to możliwe?

trójca a zdrowy rozsądek II

2010-02-07, godz. 16:44

Wrócę do tego tematu, bo zdarzyło mi się coś ciekawego i zobaczyłem pewne "nowe" (dla mnie) rzeczy. Będzie też pasować do innych tematów związanych z koncepcją Trójjedynego Boga.

W czasie listowej dyskusji nt. Trójcy po długim historycznym wykładzie, jak to z Trojcą i cesarzem było, i któregoś tam soboru, padło pytanie czy Kościół potrzebował aż tyle czasu na to, aby 'odkryć' prawdę o Trójcy. Wtedy Duch Święty powiedział do mnie: "Nie, tyle czasu potrzeba było na to, aby w kościele wprowadzić całkowite zamieszanie w tej sprawie. Pierwszy kościół nie miał z tym problemów" I od tej chwili czytałem nowotestamentowe listy co chwilę znajdując tam potwierdzenie. Bo rzeczywiście, wydaje się, że stosowanie tych samych określeń, nazw i myśli raz do JEzusa, raz do Boga, mniej zdarza się w stosunku do Ducha Świętego, jest nagminne, nawet w tym samym liście.

Znowu będzie długo, ale z samych cytatów (nie wiem czemu nie działają dodatkowe funkcje edycji tekstu).:(

Proponuję tylko zestawienie pewnych wersów, jest ich mnóstwo w kilku różnych "zestawach", więc może zacznę od tematu
"ZBAWICIEL".

Bóg/Chrystus Zbawiciel

Tyt. 1:
3) a objawionego we właściwym czasie w Słowie zwiastowania, które zostało mi powierzone z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego,

4) do Tytusa, prawowitego syna według wspólnej wiary: Łaska i pokój od Boga Ojca i od Chrystusa Jezusa, Zbawiciela naszego.


4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,

6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,

Tyt. 2
(10) niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności, aby we wszystkim byli ozdobą nauki Zbawiciela naszego, Boga.

(13) oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa,

1 Tym 1:
(1) Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa z rozkazu Boga, Zbawiciela naszego, i Chrystusa Jezusa, nadziei naszej,

2 Tym:
10. a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez ewangelię

Tyt. 3:
(4) Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego, Boga,
(6) którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,

------------------------------------------------------
Paweł powiada, że jest jeden Pan i jedna wiara, ale zupełnie nie przeszkadza mu nazywanie Panem raz Boga Ojca, a raz Jezusa. JEst jedna wiara, ale raz jest to wiara w Boga, a raz w Jezusa Chrystusa.
jak czytamy:

Jeden Pan

Jk.
1. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały.

5:7
Przeto bądźcie cierpliwi, bracia, aż do przyjścia Pana.
5:11
Słyszeliście o wytrwałości Joba i oglądaliście zakończenie, które zgotował Pan, bo wielce litościwy i miłosierny jest Pan.

5: (15) A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. (16) Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (17) Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, do Pana – JHWH

Jd. 4
...zapierają się naszego jedynego Władcy i Pana, Jezusa Chrystusa.

2 Kor. 4
(5) Albowiem nie siebie samych głosimy, lecz Chrystusa Jezusa, że jest Panem, o sobie zaś, żeśmy sługami waszymi dla Jezusa.

1TYm 5:15/16
(15) które we właściwym czasie objawi błogosławiony i jedyny władca, Król królów, Pan panów, (16) jedyny, który ma nieśmiertelność, który mieszka w światłości niedostępnej, którego nikt z ludzi nie widział i widzieć nie może; jemu niech będzie cześć i moc wieczna.

Obj. 17:
(14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a z nim ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni

Jedna wiara:

Ef. 4
(13) aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej,

Tyt.
(8) Prawdziwa to mowa i chcę, abyś przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi.

Ef. 3
Chrystusie Jezusie, Panu naszym, (12) w którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego

2Tym.
(15) I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

1Jn.
(10) Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim.

Gal. 3:
(22) Lecz Pismo głosi, że wszystko poddane jest grzechowi, aby to, co było obiecane, dane było na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.

(26) Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa.

- - - - - -

KTo ustanowił apostołów, proroków,..itd. Bóg czy Jezus:
1Kor. 12:28 A Bóg ustanowił w kościele najpierw apostołów, po wtóre proroków, po trzecie nauczycieli,
Ef. 4:10/11 Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami,

- - -
Podobnie z darami
1Kor. 12:28 A Bóg ustanowił w kościele .....następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki.

A kawałek wyżej o darach Ducha w tym samym rozdziale, ten sam Paweł pisze:
9-11
. . . inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu. (10) Jeszcze inny dar czynienia cudów, ... inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce.

- - - - - -

Jakiś komentarz?