Skocz do zawartości


dekameron

Rejestracja: 2007-02-23
Poza forum Ostatnio: 2007-04-30, 06:54

Moje posty

W temacie: Ojciec większy niż Syn? Omówienie wersetu Jn 14:28

2007-04-26, godz. 16:09

Mat. 1,23 Immanuel — „Bóg z nami”.
Jan 1,1 Słowo było Bogiem, Słowo (Jezus) stało się ciałem (w. 14).
Jan 17,5.24 Jezus istniał wraz z Ojcem przed stworzeniem tego świata.
Jan 8,58 Jezus stwierdził, że był samoistny, był Tym, który powiedział „Jam jest”, był Tym, który istniał przed Abrahamem.
2 Mojż. 3,14 „Jestem, który jestem” jest imieniem Boga.
Łuk. 5,20-24 Jezus odpuszczał grzechy, tylko Bóg może to uczynić.
Jan 20,28 Tomasz potwierdził, że Jezus był zarówno Panem, jak i Bogiem.
Hebr. 1,5-9 Ojciec zwraca się do Syna jako do Boga.
Izaj. 9,6 Jezus jest wieczny i nieprzemijający.
Mich. 5,1 Początki Chrystusa są od prawieku.
1 Tym. 6,15.16 Jezus posiada nieśmiertelność.
Obj. 1,18 Jezus jest pierwszym i ostatnim, posiada
klucze śmierci.
Filip. 2,5-11 Jezus dobrowolnie zrezygnował ze swoich
boskich przywilejów, aby się stać Zbawicielem.

Często stawiane pytanie dotyczące boskości Chrystusa:

Czy Biblia nie naucza, że Jezus był pierworodnym wszelkiego stworzenia i jako taki był istotą stworzoną, która nie współistnieje z Ojcem od wieczności?

Tekst, o którym mowa w pytaniu, jest zapisany w KOL. 1,15. Jezus nazwany jest tam pierworodnym wszelkiego stworzenia. Greckie słowo użyte tutaj to prototokos, co znaczy „wybitny”, „wyróżniający się”, „górujący” — ten, który posiada prerogatywy i przywileje Boga. Jezus jest pierworodnym nie w znaczeniu czasowym, lecz w sensie przywileju. Wszystkie przywileje należące do pierworodnego są Jego. Dawid był ósmym synem Jessego, jednak zawsze jest nazywany pierworodnym. Jezus stwierdził: „Jam jest” JAN 8,58 — odnosi się to do kogoś, kto sam istnieje. Powiedział: „pierwej niż Abraham był, jam jest”. Prorok Izajasz nazywa Go wiecznym Ojcem IZAJ. 9,6. Micheasz stwierdza, że Jego pochodzenie jest od wieczności MICH. 5,1. Jan potwierdza to: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” JAN 1,1. Jezus posiadał przywileje i prerogatywy Boga. Podkreślał swoją równość z Bogiem, niczego nie przywłaszczył sobie, kiedy upadł świat. Dobrowolnie opuścił niebo i stał się człowiekiem. Zamieszkał w ludzkim ciele; walczył z pokusami tak jak my i zwyciężył w naszym imieniu FILIP. 2,5-11; HEBR. 2,14.17. [źródło: nadzieja.pl, link] Proszę oznaczać cytaty oraz podawać ich źródła! | Moderator

ŚJ odrzucają wiele wersetów biblijnych, poczynając od Chrystusa poprzez osobowość Ducha a na przykazaniach kończąc. Jeszcze te ich bajki, że Chrystus przyszedł w 1914 roku.
(23) Wtedy jeśliby wam kto powiedział: Oto tu jest Mesjasz albo: Tam, nie wierzcie! (24) Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i działać będą wielkie znaki i cuda, by w błąd wprowadzić, jeśli to możliwe, także wybranych. (Mat.24)

W temacie: BÓSTWO JEZUSA

2007-02-25, godz. 19:24

Nie rozumiem ŚJ w ich negacji Jezusa jako Boga, ale nie są jedyni, którzy tak twierdzą:
http://islamic.org.u...h/jesusgod.html
Proszę przeczytać ten tekst i zwrócić uwagę na podsumowanie:
"Kościół uważa Biblię za główne źródło wiedzy o Bogu i Jezusie. Ale przecież Biblia dokładnie wyjaśnia, że Jezus nie jest Najwyższą Istotą i Najwyższa Istota to nie Jezus, to na jakiej podstawie żeście w to uwierzyli? Mój bracie lub siostro, wiara że Ten Najwyższy jest Trójcą jest fałszywa i całkowicie niekonsekwentna w stosunku do słów Jezusa prezentowanych w Biblii. Bóg jest jednym, nie trzema. Jest idealną jednością. Jeżeli jesteś zainteresowany prawdą o Bogu i o twoim związku z Nim, zapraszamy cię do rozpatrzenia religii Islam."
Kiedyś często rozmawiałem ze ŚJ, ale nigdy mnie nie przekonali, że Chrystus nie jest Bogiem. Tak samo jak Duch Święty, którego cały czas okłamują, jak Ananiasz i Safira:
Dz 5:3-4
3. Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?
4. Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz BOGU.
(BT)