Skocz do zawartości


mirek

Rejestracja: 2004-03-30
Poza forum Ostatnio: Informacja prywatna

Moje posty

W temacie: J 1:3

2010-05-26, godz. 06:55

Mirku, myślę, że skrzętnie pomijasz kontekst Ja 1:1 ns Na początku był Słowo, a Słowo był u Boga i Słowo był bogiem. Czemu unikasz, Słowo był na początku? Czy nie po to apostoł użył tego słowa, aby nie było wątpliwości o zaistnieniu Słowa w jakimś momencie, którego przed tym momentem nie było? Nie jest tu mowa o Jezusie jako człowieku, lecz dotyczy Słowa jako początku preegzystującego Jezusa. Dlaczego ap. Jan nie napisał n.p.: Nie mające początku Słowo tak jak Bóg, przez nie zostało zapoczątkowane wszystko stworzenie.

To sformułowanie "na początku" jest bardzo ważne, bowiem informuje, iż Słowo było już na samym początku, a więc co za tym idzie samo nie może mieć poczatku, bowiem ten początek dopiero stworzyło. Słowo bowiem stowrzyło czas (skoro stworzyło wszystko, to musiało też stworzyć najpierw czas). Skoro więc czas został stworzony, to oznacza, iż Słowo istniało już zanim powstał czas, a więc nie można mówić o początku czegokolwiek skoro nie ma czasu. Wynika z tego, iż Słowo (czyli Jezus) nie ma początku, bo samo ten początek dopiero zapoczątkowało stwarzając czas!!!

W temacie: Ilustracje Trójcy Świętej w przyrodzie

2010-05-25, godz. 19:15

Jako kolejny przykład podam, iż podobnie jak Polska (Gdańsk, Gdynia, Sopot)

Dołączona grafika

również i Malta posiada swoje trójmiasto nazywane Cottonera. Mogę o nim napisać następujące zdania:

1. Istnieje tylko jedno Cottonera (wspólna nazwa trójmiasta na Malcie)
2. Miasto Vittoriosa (inaczej nazywane Birgu) jest określane jako Cottonera
3. Miasto Senglea (inna nazwa Isla) jest określane jako Cottonera
4. Miasto Cospicua (inaczej nazywane Bormla) jest określane jako Cottonera
5. Miasto Vittoriosa nie jest miastem Senglea
6. Miasto Senglea nie jest miastem Cospicua
7. Miasto Cospicua nie jest miastem Vittoriosa


http://www.imalta.in...t/sights/30.php

Mogę to graficznie przedstawić tak:

Dołączona grafika

I znowu widać "podobieństwo" do Trójcy Świętej, prawda?

W temacie: Ilustracje Trójcy Świętej w przyrodzie

2010-05-25, godz. 17:11

Właśnie przed chwilą dosłownie wróciłem z urlopu na Malcie i chciałem podzielić się ilustracjami Trójcy Świętej jakie nasunęły mi się przebywając w tym małym państwie. Przede wszystkim zwróćmy uwagę, iż Malta występuje w biblii w związku z rozbiciem się statku, na którym przebywał apostoł Paweł. Czytamy tam między innymi:

dz 28:1-9 bw (1) A gdy wyszliśmy cało, dowiedzieliśmy się wtedy, że wyspa ta nazywa się Malta. (2) Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. (3) A gdy Paweł zgarnął kupę chrustu i nakładał ją na ogień, wypełzła od gorąca żmija i uczepiła się jego ręki. (4) Gdy zaś tubylcy ujrzeli zwisającego gada u jego ręki, mówili między sobą: Człowiek ten jest zapewne mordercą, bo chociaż wyszedł cało z morza, sprawiedliwość boska żyć mu nie pozwoliła. (5) Lecz on strząsnął gada w ogień i nie doznał nic złego; (6) oni zaś oczekiwali, że spuchnie lub zaraz trupem padnie. Ale gdy długo czekali i widzieli, że nic nadzwyczajnego z nim się nie dzieje, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem. (7) A w pobliżu tego miejsca posiadał swe dobra naczelnik wyspy, imieniem Publiusz, który nas przyjął i podejmował gościnnie przez trzy dni. (8) I zdarzyło się, że ojciec Publiusza leżał w gorączce i chorował na czerwonkę; Paweł poszedł do niego i modlił się, a włożywszy na niego ręce, uzdrowił go. (9) A gdy to się stało, przychodzili także inni mieszkańcy wyspy, którzy byli chorzy, i byli uzdrawiani.

Do dzisiaj w związku z tym wydarzeniem na Malcie znajdują się miejsca upamiętniające wizytę apostoła Pawła na Malcie (między innymi kościół). Ale nie o tym chciałem mówić, tylko zwrócić uwagę na wiele ilustracji Trójcy Świętej w związku z Maltą. Najpierw może na początek taki przykład: w skład Malty wchodzą trzy wyspy: Malta, Gozo i Comino. Mogę o nich wypowiedzieć następujące zdania:

1. Istnieje tylko jedno państwo Malta
2. Wyspa Malta jest państwem Malta
3. Wyspa Gozo jest państwem Malta
4. Wyspa Comino jest państwem Malta
5. Wyspa Malta nie jest wyspą Gozo
6. Wyspa Gozo nie jest wyspą Comino
7. Wyspa Comino nie jest wyspą Malta


Kto nie wierzy może sobie sam przeczytać:

http://www.wakacjezp...przewodnik.html

Wymienione zdania można graficznie przedstawić następująco:

Dołączona grafika


Zupełnie takie same zdania mogę wypowiedzieć o Trójcy Świętej podstawiając zamiast państwo Malta - Bóg, wyspa Malta - Bóg Ojciec, wyspa Gozo - Syn Boży i wyspa Comino - Duch Święty:

1. Istnieje tylko jeden Bóg (Rz 3:30)
2. Bóg Ojciec jest Bogiem (1 Kor 8:6)
3. Syn Boży jest Bogiem (Iz 9:5; Mt 1:23; J 1:1,18; 20:28; Rz 9:5; Kol 2:9; Tyt 2:13; 2 P 1:1; 1 J 5:20)
4. Duch Święty jest Bogiem (Dz 5:3-4; 1 Kor 3:16; 6:19-20)
5. Bóg Ojciec nie jest Synem Bożym (J 1:1, Łk 3:21-22)
6. Syn Boży nie jest Duchem Świętym (Łk 3:21-22)
7. Duch Święty nie jest Bogiem Ojcem (Łk 3:21-22)


Co można graficznie przedstawić następująco:

Dołączona grafika

Proszę zwrócić uwagę na niesamowite wręcz podobieństwo pomiędzy budową państwa Malta a istotą Trójcy Świętej!!!

W temacie: wszechwiedza Jezusa

2010-04-27, godz. 08:29

mirku z toba jak z woda, jesli musial sprawdzic to znaczy ze nie wiedzial

nigdy temu nie zaprzeczałem. Zwróciłem tylko uwagę, iż źle rozumiesz pojęcie "wszechwiedza". Czy odrobiłeś pracę domową, która została zadana w postaci pytań?


nie uwazam ze ojciec byl u abrahama. powod jest prosty. ojca nikt nigdy nie widzial itd.

Raczej Boga nikt nigdy nie widział, a to różnica!


jesli to bylby ojciec to tez nie bylby wszechwiedzacy.

I właśnie o to chodzi. Nawet jak to był ktoś, kto zastępował Ojca to i tak wychodzi na to, iż sam Ojciec nie wiedział, bowiem wysłał kogoś aby się dowiedział :)

rdz 18:20-21 bp (20) Rzekł więc Jahwe: - Skarga na Sodomę i Gomorę - jakaż ona głośna! Ich grzechy jakże są ciężkie niezmiernie! (21) Chcę zatem pójść i zobaczyć, czy rzeczywiście dopuścili się tego wszystkiego, co zawiera skarga na nich, która dotarła do mnie, czy też nie; chcę to wiedzieć.

W temacie: Ilustracje Trójcy Świętej w przyrodzie

2010-04-27, godz. 08:21

Na pewnym forum ktoś podał następujący przykład Trójcy Świętej:

Przykład Trójcy na przykładzie sieci GSM.
Wyobraźmy sobie sytuację, która jeszcze niedawno była w Polsce.
Było trzech operatorów sieci GSM.
1. Era
2.Centertel
3.Polkomtel.
Wyobraźmy sobie, że te firmy korzystają z jednej sieci stacji komórkowych.
Mimo że są to trzy różne firmy to łaczy je jedna sieć. A wierni są abonentami. A każdy abonent może dzwonić do innego abonenta w zakresie jednej fizycznej sieci- Trójcy ale w Jedności.

Oto ilustracja tego przykładu:
Dołączona grafika


W trakcie rozmowy z rhundz nasunął mi się jeszcze jeden przykład:

1. Jest tylko jedna przyroda ("matka" natura)
2. martwa natura jest przyrodą
3. flora jest przyrodą
4. fauna jest przyrodą
5. martwa natura nie jest florą
6. flora nie jest fauną
7. fauna nie jest martwą naturą


Na pewno zgodzimy się, iż zdania te są prawdziwe. Można przedstawić je jak na poniższej ilustracji:

Dołączona grafika

Jeśli teraz podstawimy do tych zdań zamiast przyroda - Bóg, martwa natura - Ojciec, flora - Syn, a fauna - Duch Święty to otrzymamy zdania, będące definicją Trójcy Świetej. I tak:

1. Jest tylko jeden Bóg
2. Ojciec jest Bogiem
3. Syn jest Bogiem
4. Duch Święty jest Bogiem
5. Ojciec nie jest Synem
6. Syn nie jest Duchem Świętym
7. Duch Święty nie jest Ojcem


Co można przedstawić graficznie:

Dołączona grafika

Czyż nie widać podobieństwa?