Skocz do zawartości


mirek

Rejestracja: 2004-03-30
Poza forum Ostatnio: Informacja prywatna

Moje tematy

postępowanie jb

2010-05-26, godz. 20:45

Już kilka razy jb usunęła bez powodu moje posty na tym forum. Jest to dla mnie postępowanie wręcz niewyobrażalnie karygodne. Bardzo proszę o przywrócenie wszystkich moich usuniętych postów.

Wypaczone prawdy w mitologii?

2010-04-02, godz. 14:18

W wątku tym chciałbym zająć się tematem mitologii. Często uważa się je za nauki pogańskie, ale jednak okazuje się, iż mogą one zawierać część zniekształconej prawdy. Na przykład w micie o Prometeuszu, którą na pewno każdy zna, znajduje się prawda dotycząca cudownej wręcz możliwości regeneracyjnej wątroby. Przypomnę, iż chodzi w nim o to, iż Prometeusz niezauważony przez nikogo podarował ludziom ogień. Zeus poprzysiągł zemstę. Przykuł Prometeusza do gór Kaukazu, gdzie głodny sęp dzień w dzień przylatywał i wyżerał mu wątrobę. Męczarniom tym nie ma końca, ponieważ kiedy co noc Prometeusz marzł wątroba mu odrastała.

Dołączona grafikaDołączona grafika

W związku z tym wydarzeniem nasuwa się pytanie: skąd grecy znali cudowne wręcz właściwości regeneracyjne wątroby, skoro powstała taka historia o Prometeuszu? Ja chciałbym pokazać, iż ma to związek prawdopodobnie ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Przedstawiam po lewej stronie schemat ilustrujący naukę o Trójcy natomiast po prawej stronie trzy rodzaje gruczołów trawiennych pozaściennych:

Dołączona grafikaDołączona grafika


Proszę zwrócić uwagę na podobieństwo schematów. W miejscu Syna Bożego występuje właśnie wątroba. Jeśli więc prawdziwe są te ilustracje to przygodę Prometeusza i wiedzę greków na temat regeneracji wątroby możnaby wywnioskować właśnie z faktu, iż to Chrystus zmartwychwstał czemu odpowiada regeneracyjna siła odnowiająca wątrobę. Dlatego własnie Prometeuszowi odrastała (czyli innymi słowy - zmartwychwstawała) wątroba. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt: o trzustce prawie nic nie wiemy i może to być podobne do wiedzy o Duchu Świętym, o którym praktycznie również mało wiadomo nawet z biblii.

Ale jeszcze raz ponawiam pytanie: skąd grecy wiedzieli o właściwościach regenerujących wątroby? Czy ktoś zna jeszcze jakieś inne prawdy zawarte w mitologiach?

Hi 26:13

2010-03-27, godz. 09:23

O co tu chodzi, o jakiego węża skrętnego i który przekład jest najwierniejszy?

Hi 26:13 Bg (13) Duchem swym niebiosa przyozdobił, a ręka jego stworzyła węża skrętnego.

Hi 26:13 BT (13) wichurą oczyszcza strop nieba i Węża Zbiega niszczy swą ręką.

Hi 26:13 Bw (13) Od jego tchnienia rozjaśnia się niebo; jego ręka przebiła giętkiego węża.

Hi 26:13 Bp (13) Tchnieniem swoim niebo oczyścił, ręka Jego przebiła uciekającego węża.


Hi 26:13 PNŚ (13) Wiatrem swym wypolerował niebo, ręka jego przebiła wijącego się węża.

Hi 26:13 LXX (13) κλειθρα δε ουρανου δεδοικασιν αυτον προσταγματι δε εθανατωσεν δρακοντα αποστατην

Greckie słowa występujące w tych miejscach w Septuagincie to KLEITHRON (występuje jeszcze w Hi 38:10; Pnp 5:5; Neh 3:3,6) oraz DRAKON (występuje w Wyj 7:9,10,12; Pwt 32:33 oraz Iz 27:1). O ile pierwsze słowo oznacza dosłownie "bariera", natomiast podstawowe znaczenie słowa DRAKON to "smok" (od ang. DRAGON). Czy więc wąż jest właściwym znaczeniem? O czym mówi więc ten werset?

Dz 15:29 a 1 Kor 8:4

2010-03-09, godz. 20:48

W 1 Kor 8:1-10 użyto greckiego słowa EUDOLOTHUTOS, które dosłownie znaczy "[to co] ofiarowano bożkom". Dokładnie to samo słowo znajduje się też w Dz 15:29! Dlatego apostoł Paweł nie domagał się zwoływania "komitetu sądowniczego" dla kogoś obwinionego o nie powstrzymywanie się od tego, co ofiarowano bożkom.

Aby ukryć ten fakt to samo greckie słowo EUDOLOTHUTOS zostało w Przekładzie Nowego Świata inaczej przetłumaczone w Dz 15:29 (tego co ofiarowane bożkom), a inaczej w 1 Ko 8:4 (pokarmów ofiarowanych bożkom), co ma sugerować, że chodzi w tych wersetach o zupełnie inną sytuację.

Dz 15:29 BG (29) Abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych, i od krwi, i od rzeczy dławionych, i od wszeteczeństwa, których rzeczy jeźli się strzec będziecie, dobrze uczynicie. Miejcie się dobrze.

Dz 15:29 BP (29) a więc powstrzymajcie się od spożywania pokarmów składanych bogom na ofiarę, od krwi, od mięsa ze zwierząt uduszonych i nierządu. Jeżeli to zachowacie, dobrze uczynicie. Bądźcie zdrowi'.

Dz 15:29 BT (29) Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»

Dz 15:29 BW (29) Wstrzymywać się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadławione, i od nierządu; jeśli się tych rzeczy wystrzegać będziecie, dobrze uczynicie. Bywajcie zdrowi.


Dz 15:29 PNŚ (29) macie powstrzymywać się od tego, co ofiarowano bożkom, i od krwi; i od tego, co uduszone, i od rozpusty. Jeśli będziecie się tego starannie wystrzegać, dobrze się wam powiedzie. Bądźcie zdrowi!"

Dz 15:29 WH (29) απεχεσθαι ειδωλοθυτων και αιματος και πνικτων και πορνειας εξ ων διατηρουντες εαυτους ευ πραξετε ερρωσθε1Kor 8:4 BG (4) A przetoż o pokarmach, które bywają bałwanom ofiarowane, wiemy, iż bałwan na świecie nic nie jest, a iż nie masz żadnego inszego Boga, tylko jeden.

1Kor 8:4 BP (4) W wypadku więc pokarmów pochodzących z ofiar składanych bożkom wiemy, że nie ma na świecie żadnego bożka i żadnego bóstwa. Jest tylko jeden Bóg.

1Kor 8:4 BT (4) Zatem jeśli chodzi o spożywanie pokarmów, które już były bożkom złożone na ofiarę, wiemy dobrze, że nie ma na świecie ani żadnych bożków, ani żadnego boga, prócz Boga jedynego.

1Kor 8:4 BW (4) Co więc dotyczy spożywania mięsa, składanego w ofierze bałwanom, wiemy, że nie ma bożka na świecie i że nie ma żadnego innego boga, oprócz Jednego.


1Kor 8:4 PNŚ (4) A jeśli chodzi o jedzenie pokarmów ofiarowanych bożkom, wiemy, że bożek jest nicością na świecie i że nie ma innego Boga oprócz jednego.

1Kor 8:4 WH (4) περι της βρωσεως ουν των ειδωλοθυτων οιδαμεν οτι ουδεν ειδωλον εν κοσμω και οτι ουδεις θεος ει μη εις


A więc zakaz transfuzji krwi nie ma żadnych podstaw biblijnych!

To już drugi wątek w dziale PNŚ na temat krwi. Inny tutaj:

http://watchtower.or...c/3998-kp-1714/

1 Kor 7:17

2009-04-13, godz. 16:07

Do tej pory wiedziałem, iż Strażnica usprawiedliwa swoje wstawianie imienia Bożego do NT na podstawie tzw. średniowiecznych przekładów hebrajskich. Jednak istnieje jedno miejsce, które nie zawiera w żadnym tetragramu. Spójrzmy na ten werset:

1Kor 7:17 Bg „Jednak jako każdemu udzielił Bóg, jako każdego powołał Pan, tak niech postępuje; a takci we wszystkich zborach stanowię.”

1Kor 7:17 BT „Zresztą niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z tym, do czego Bóg go powołał. Ja tak właśnie nauczam we wszystkich Kościołach.”

1Kor 7:17 Bw „Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg; tak też zarządzam we wszystkich zborach.”


1Kor 7:17 Bp „Zresztą niech każdy pozostaje w tym stanie, który mu Bóg przeznaczył i do którego powołał. W ten sposób rozporządzam we wszystkich Kościołach.”

1Kor 7:17 NS „Tylko jak Jehowa każdemu przydzielił, niech każdy tak postępuje, jak go Bóg powołał. I tak zarządzam we wszystkich zborach.”

1Kor 7:17 WH „ει μη εκαστω ως μεμερικεν ο κυριος εκαστον ως κεκληκεν ο θεος ουτως περιπατειτω και ουτως εν ταις εκκλησιαις πασαις διατασσομαι”

Mam wobec tego pytanie do Świadków Jehowy: dlaczego wstawiono tutaj do tekstu imię Boże, skoro nie jest to cytat ze ST i żaden średniowieczny przekład hebrajski nie zawiera w tym miejscu tetragramu? Zauważmy, iż wstawienie imienia Bożego zmieniło sens wersetu, który w podstawowej formie mówi o wspóldziałaniu ze sobą dwóch osób boskich: Pana Jezusa oraz Boga Ojca. Poprzez wstawienie imienia sens wersetu zmienił się, iż to tylko jedna osoba o to się troszczy. Zauważmy, iż podobną myśl zawiera Biblia Poznańska, ale nie jest to zgodne z tekstem greckim, który zawiera zarówno słowo HO KYRIOS (Pan) jak i HO THEOS (Bóg).